Skip to main content

Full text of "Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag"

See other formats


i 


SITZUNGSBERICHTE 


/. 


DER KONIGL. BÖHM. 


in ;p:ragl 


.4X-f 


JÄHRGAN6 1884. 


Redigirt: Prof, Dr. ,K. .KORISTKA. 


Mit 14 Tafeln. 


-<HB>- 


j^RA 


G. 


VERLAG DER KÖN1GL. BÖHM. GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN. 
1885. 


ZPRÁVY O ZASEDANÍ 

KRÁLOVSKÉ e<lAMSjltó 

CESKĚ SPOLEČNOSTI NAUK 


"V  PR^ZE. 


OFWASHl,<5fc 


% 


Rr 


diguje: Prof. Dr. ,K. ^OŘISTKA. 


S 14 tabulkami. 


»St&o" 


A K L K l 


y r 


-<&&4> 


RAZE. 


:m KRÁLOVSKÉ české společnosti nauk. 

1S8Q. 


IV 


Bericht über die Sitzunc^n 


der königl. böhmischen 


Gesellschaft  der Wissenschaften \ in  Prag 

im Jahre 1884. 


H>-Hir-< 


A. Ordentliche Sitzungen. 

I. Sitzung am 9. Jänner. 

Vom Miklosich - Comité in Wien wurde der Gesellschaft ein 
Exemplar der Miklosich-Medaille als Geschenk übermittelt, wofür 
der verbindlichste Dank ausgesprochen wird. Übe.r Wunsch des 
Observatorio nacionál de Tacubaya in Mexico tritt k[Q Gesellschaft 
mit demselben in Schriftenaustausch. I^ie ord. Mitglieder Dr. Emier 
und- Dr. Studnička berichten über eiáe am 6. Jänner 1. J. über 
Antrag des Praesidenten und in Gegenwart des Gfeneral-Secretärs 
vorgenommene Scontrirung der Gesellschaft-Cassa, welche in Ordnung 
befunden wurde. Der Cassier der Gesellschaft legt diL Rechnung für 
das Jahr 1883 vor, mit deren Prüfung die beiden jeben genannten 
Mitglieder betraut werden. Hierauf wurde das Praeljiminar für 1884 
in den Hauptsummen festgesetzt. Endlich wird beschlossen, dass im 
Hinblicke auf die im December stattfindende Jubelfeier die Jahres- 
versammlung im heurigen Jahre zu entfallen habe. 

II. Sitzung am 6. Februar. 

Der Vorsitzende theilt mit, dass die Gesellschaft ihr auswärtiges 
Mitglied den Professor der Philosophie an der Universität in Halle J. 


< 


h  - 


Zprávy o zasedání 

královské České 

společnosti nauk v Praze 
roku 1884. 

A. Řádná zasedání. 

I. Zasedání dne 10. ledna. 

Od komitétu Miklosičova ve Vídni zaslán darem jeden exemplář 
medalie Miklosičovy, začež vzdány povinné díky. K žádosti národního 
observatoria Tacubayského v Mexiku přijala společnost nabídku vzá- 
jemného zaměňování spisů. Káciní členové dr. Emler a dr. Studnička 
podávají zprávu o prohlídce pokladny společnosti dne 6. ledna t. r. 
k návrhu předsedově a u přítomnosti hlavního tajemníka předsevzaté, 
kterážto v pořádku nalezena jest. Pokladník společnosti předkládá 
účty za rok 1883; i svěřeno jich zkoumání oběma řečeným členům. 
Po tom ustanoven rozpočet na rok 1884. Posléze usneseno, aby se 
letos výroční shromáždění nesvolalo vzhledem k jubileu společnosti, 
jež se v prosinci slaviti bude. 

II. Zasedání dne 6. února. 

Předsedající oznamuje, že společnost utrpěla ztrátu úmrtím 
svého člena přespolního,  professora  filosofie  na universitě Halenské, 


VI 

Dr. Hermann Ulrici durch cPfc.a -j"^ verloren habe, und fordert die 
Anwesenden auf, ihre Theilnahme durch Erheben von den Sitzen zu 
bezeugen, was sofort geschieht. Bericht der Revisoren der Rechnung 
für das Jahr 1883, welche beantragen, dass dem Cassier Regierungs- 
rath Matzka das Absolutorium ertheilt, und der Dank der Gesellschaft 
ausgesprochen werde. Weiters beantragen die Berichterstatter, dass 
bei dem hohen Alter und der notorischen Augenschwäche desselben 
seine bisherige Function an einen Stellvertreter übertragen, dem 
genannten Herrn Cassier aber in Anerkennung der grossen Ver- 
dienste, welche sich derselbe durch die vieljährige, sorgfältige Cassa- 
führung der Gesellschaft erworben, der Titel eines Cassiers der 
Gesellschaft, sowie die ganze für diese Function bisher bezogene 
Remuneration belassen werde. Sämmtliche Anträge der Rechnungs- 
revisoren werden genehmiget, und zum Stellvertreter des Cassiers 
wird Prof. Dr. Studnička gewählt. Auf Grund des Gutachtei 
Mitglieder wird die Abhandlung des Philipp Počta: Beitrag 
Kenntniss der Spongien der böhm. Kreideformation II. Abtheil __.0 ... 
den Actenband aufgenommen. Schliesslich ergreift der Vorsitzende 
Vice-Praesident, Regierungsrath von Waltenhofen das Wort, u. erklärt, 
dass er in Folge seiner Berufung nach Wien von der Gesellschaft 
Abschied nehme und sein Amt als Vice-Praesident niederlege, und 
dankt in warmen Worten für die ihm stets bewiesene freundliche 
Gesinnung der Mitglieder der Gesellschaft. Regierungsrath Tomek 
als Ältester der Anwesenden drückt dem Scheidenden das tiefe 
Bedauern der Gesellschaft über das Scheiden eines so ausgezeichneten 
Mitgliedes aus. 

III. Sitzung am 5. März. 

Der General-Secretär berichtet, dass das ord. Mitglied Prof. 
Dr. Franz Studnička am heutigen Tage die Cassa der Gesellschaft 
und die Rechnungsführung ordnungsmässig übernommen habe. Dank- 
schreiben des bisherigen Herrn Cassiers. Hierauf wird der Schriften- 
austausch beschlossen mit der in Posen erscheinenden „Zeitschrift 
für die Geschichte und Landeskunde der Provinz Posen". Über Ein- 
ladung des Comités für den am 2. — 5. Juni 1. J. stattfindenden IV. 
Congress polnischer Naturforscher und Aerzte in Posen wird be- 
schlossen, ein voraussichtlich dahin sich begebendes Mitglied der 
Gesellschaft mit der Vertretung derselben zu betrauen oder eventuell 
einen Glückwunsch dahin abzusenden. Hierauf werden Vorschläge zur 
Wahl neuer Mitglieder gemacht, und über ökonomische Angelegen- 
heiten Beschlüsse gefasst. ie 


VII 

dra. Heřmana Ulrici-ho; i vyzval přítomných, aby projevili účast 
svou povstáním, čemuž ihned učiněno zadost. Zpráva revisorův účtů 
za rok 1883, navrhujících, aby pokladníku, vládnímu radovi Matzkovi 
absolutorium uděleno jakož i díky společnosti vysloveny byly. Dále 
navrhují zpravodajové, aby za příčinou vysokého stáří a zřejmé sla- 
bosti zraku pokladníkova jeho úřad nějakému zástupci byl svěřen, 
řečenému pak pokladníkovi v uznání jeho velkých zásluh, kterých 
si vydobyl dlouholetým a pečlivým úřadováním ve věcech pokladny 
společnosti, aby titul pokladníka společnosti jakož i remunerace 
s úřadem tím spojená ponechány byly. Veškeré návrhy revisorův 
účtů schvalují se, a za zástupce pokladníkova zvolen prof. dr. 
Studnička. Na základě dobrozdání členů přijímá se do svazku po- 
jednání práce Filipa Počty: „Beiträge zur Kenntniss der Spongien 
der böhm. Kreideformation. II. Abth." Posléze ujal se slova před- 
sedající místopředseda, vládní rada z Waltenhofenu , řka, že ná- 
sledkem svého povolání do Vídně od společnosti se loučí a že skládá 
svůj úřad jakožto místopředseda, vzdávaje díky vřelými slovy za 
přátelské k němu smýšlení členů společnosti. Vládní rada Tomek 
jakožto nejstarší z přítomných projevuje loučícímu se hluboké poli- 
tování společnosti nad loučením tak výtečného člena. 


III. Zasedání dne 5. března. 

Hlavní tajemník podává zprávu, že řádný člen prof. dr. Fr. 
Studnička dnešního dne převzal řádně pokladnu společnosti i účto- 
vání. Poděkování dosavadního pana pokladníka. Po tom usneseno, 
zaměňovati si spisy s vydavatelstvem časopisu v Poznani vycházejícího 
„Zeitschrift für die Geschichte und Landeskunde der Provinz Posen." 
K pozvání komitétu přírodozpytců a lékařů polských k IV. sjezdu na 
den 2—5. června t. r. usneseno, aby zastupování společnosti svěřeno 
bylo členu, kterýžby, jak jest předvídati, tam cestu konal, aneb 
případně aby se tam zaslalo blahopřání. Po tom činěny návrhy 
o volbě nových členů, a usneseno o věcech hospodářských. 


VI 

Dr. Hermann Ulrici durch čLn jm verloren habe, und fordert die 
Anwesenden auf, ihre Theilnahme durch Erheben von den Sitzen zu 
bezeugen, was sofort geschieht. Bericht der Revisoren der Rechnung 
für das Jahr 1883, welche beantragen, dass dem Cassier Regierungs- 
rath Matzka das Absolutorium ertheilt, und der Dank der Gesellschaft 
ausgesprochen werde. Weiters beantragen die Berichterstatter, dass 
bei dem hohen Alter und der notorischen Augenschwäche desselben 
seine bisherige Function an einen Stellvertreter übertragen, dem 
genannten Herrn Cassier aber in Anerkennung der grossen Ver- 
dienste, welche sich derselbe durch die vieljährige, sorgfältige Cassa- 
führung der Gesellschaft erworben, der Titel eines Cassiers der 
Gesellschaft, sowie die ganze für diese Function bisher bezogene 
Remuneration belassen werde. Sämmtliche Anträge der Rechnungs- 
revisoren werden genehmiget, und zum Stellvertreter des Cassiers 
wird Prof. Dr. Studnička gewählt. Auf Grund des Gutachtei 
Mitglieder wird die Abhandlung des Philipp Pocta: Beitrag 
Kenntniss der Spongien der böhm. Kreideformation II. Abtheil _.0 ... 
den Actenband aufgenommen. Schliesslich ergreift der Vorsitzende 
Vice-Praesident, Regierungsrath von Waltenhofen das Wort, u. erklärt, 
dass er in Folge seiner Berufung nach Wien von der Gesellschaft 
Abschied nehme und sein Amt als Vice-Praesident niederlege, und 
dankt in warmen Worten für die ihm stets bewiesene freundliche 
Gesinnung der Mitglieder der Gesellschaft. Regierungsrath Tomek 
als Ältester der Anwesenden drückt dem Scheidenden das tiefe 
Bedauern der Gesellschaft über das Scheiden eines so ausgezeichneten 
Mitgliedes aus. 

III. Sitzung am 5. März. 

Der  General-Secretär berichtet,  dass  das  ord. Mitglied  Prof. 
Dr. Franz Studnička am heutigen Tage  die Cassa der  Gesellschaft 
und die Rechnungsführung ordnungsmässig übernommen habe. Dank- 
schreiben des bisherigen Herrn Cassiers. Hierauf wird der Schriften- 
austausch beschlossen mit der in Posen  erscheinenden „Zeitschrift 
für die Geschichte und Landeskunde der Provinz Posen". Über Ein; 
ladung des Comités für den am 2. — 5. Juni 1. J.  stattfindenden I\ 
Congress  polnischer Naturforscher  und Aerzte in   Posen wird bei 
schlössen,  ein voraussichtlich  dahin  sich  begebendes Mitglied dei 
Gesellschaft mit der Vertretung derselben zu betrauen oder eventuell 
einen Glückwunsch dahin abzusenden. Hierauf werden Vorschläge zur 
Wahl neuer Mitglieder gemacht,  und  über ökonomische Angelegen- 
heiten Beschlüsse gefasst. 


VII 

dra. Heřmana Ulrici-ho; i vyzval přítomných, aby projevili účast 
svou povstáním, čemuž ihned učiněno zadost. Zpráva revisorův účtů 
za rok 1883, navrhujících, aby pokladníku, vládnímu radovi Matzkovi 
absolutorium uděleno jakož i díky společnosti vysloveny byly. Dále 
navrhují zpravodajové, aby za příčinou vysokého stáří a zřejmé sla- 
bosti zraku pokladníkova jeho úřad nějakému zástupci byl svěřen, 
řečenému pak pokladníkovi v uznání jeho velkých zásluh, kterých 
si vydobyl dlouholetým a pečlivým úřadováním ve věcech pokladny 
společnosti, aby titul pokladníka společnosti jakož i remunerace 
s úřadem tím spojená ponechány byly. Veškeré návrhy revisorův 
účtů schvalují se, a za zástupce pokladníkova zvolen prof. dr. 
Studnička. Na základě dobro/dání členů přijímá se do svazku po- 
jednání práce Filipa Počty: „Beiträge zur Kenntniss der Spongien 
der böhm. Kreideformation. IL Abth." Posléze ujal se slova před- 
sedající místopředseda, vládní rada z Waltenhofenu , řka, že ná- 
sledkem svého povolání do Vídně od společnosti se loučí a že skládá 
svůj úřad jakožto místopředseda, vzdávaje díky vřelými slovy za 
přátelské k němu smýšlení členů společnosti. Vládní rada Tomek 
jakožto nejstarší z přítomných projevuje loučícímu se hluboké poli- 
tování společnosti nad loučením tak výtečného člena. 


III. Zasedání dne 5. března. 

Hlavní tajemník podává zprávu, že řádný člen prof. dr. Fr. 
Studnička dnešního dne převzal řádně pokladnu společnosti i účto- 
vání. Poděkování dosavadního pana pokladníka. Po tom usneseno, 
zaměňovati si spisy s vydavatelstvem časopisu v Poznani vycházejícího 
„Zeitschrift für die Geschichte und Landeskunde der Provinz Posen." 
K pozvání komitétu přírodozpytců a lékařů polských k IV. sjezdu na 
den 2—5. června t. r. usneseno, aby zastupování společnosti svěřeno 
bylo členu, kterýžby, jak jest předvídati, tam cestu konal, aneb 
případně aby se tam zaslalo blahopřání. Po tom činěny návrhy 
o volbě nových členů, a usneseno o věcech hospodářských. 


vin 

IV. Sitzung am 9. April. 

Der Praesident berichtet, dass er bei Gelegenheit seiner letzten 
Audienz bei S. Majestät dem Kaiser den ehrerbietigsten Dank der 
Gesellschaft für die in Aussicht gestellte Subvention von 5000 fl. 
ausgesprochen habe, welchen Dank Sr. Majestät wohlwollend ent- 
gegennahm. Beschluss mit dem Vereine für Thüringische Geschichte 
und Alterthumskunde in Schriftenaustausch zu treten. Der böhmischen 
Sparkassa, welche für die Zwecke der Gesellschaft den Betrag von 
400 fl. widmet, wird der Dank ausgesprochen. Schreiben des ordent- 
lichen Mitgliedes Prof. Dr. Ernst Mach, welcher seinen Austritt aus 
der Gesellschaft anzeigt, da er durch Berufsgeschäfte sowie durch 
seine wissenschaftlichen Arbeiten für die Wiener Akademie der 
Wissenschaften verhindert sei, sich an den Arbeiten der böhmischen 
Gesellschaft zu betheiligen. Dieser Austritt wird mit Bedauern zur 
Kenntniss genommen. Beschluss, die Wahlen der neuen Mitglied 
in diesem Jahre erst in der Juni -Sitzung vorzunehmen. Hier 
werden Vorschläge zur Wahl neuer Mitglieder gemacht. Das Ehren- 
mitglied der Gesellschaft, der gegenwärtige Oberstlandmarschall von 
Böhmen Georg Fürst von Lobkowicz übergibt der Gesellschaft durch 
Vermittelung ihres Praesidenten den Betrag von 2000 fl. mit der 
Widmung, dass derselbe als Honorar für die beste Schrift: „Über 
die historische Entwickelung des Agrarrechtes und der socialen Ver- 
hältnisse der bäuerlichen Bevölkerung in Böhmen" verwendet werde. 
Die näheren Modalitäten der Ausführung werden der Gesellschaft der 
Wissenschaften überlassen. Die letztere wählt zu diesem Behufe e;- 
Comité bestehend aus dem Praesidenten und den Mitgliedern Ginde 
und Emier, welcher die nöthigen Anträge zu stellen habe. Endlit. 
wird über Antrag des Cassier-Stellvertreters Studnička beschlossen, 
dass künftighin das Stamm-Capital der Gesellschaft auf der Höhe 
von 40.000 Gulden erhalten werden solle. 

V. Sitzung am 7. Mai. 

Beschluss, dass künftighin die Sitzungsberichte der beiden 
Classen in getrennten selbstständigen Bänden erscheinen sollen. Prof. 
Dr. Josef von Lenhossék in Budapest übersendet der Gesellschaft als 
Geschenk das von ihm publicirte Werk: „Die Ausgrabungen zu 
Szeged-Öthalom", wofür demselben der verbindlichste Dank votirt 
wird. Der Schriftenaustausch wird eingeleitet mit der naturforschenden 
Gesellschaft in Bern und mit der Birmingham Philosophical Society. 
Mehrere Arbeiten werden für den Actenband vorgelegt und zur Be- 
urtheilung übergeben. 


IX 

IV. Zasedání dne 9. dubna. 

Předseda podává zprávu, že při příležitosti svého posledního 
slyšení u Jeho Veličenstva císaře pána vyslovil nejuctivější díky 
společnosti za vyhlídku na subvenci 5000 zlatých, kteréžto díky 
Jeho Veličenstvo blahosklonně přijal. Usneseno , zaměňovati si 
spisy se spolkem pro dějepis a starožitnosti durinské. České spo- 
řitelně, jež k účelům společnosti 400 zlatých věnuje, vzdávají se 
díky. Dopis řádného Člena prof. dr. Arnošta Macha, kterýmž ozna- 
muje své vystoupení ze společnosti, poněvadž povinné jeho práce 
jakož i práce vědecké pro akademii Vídeňskou jemu překážejí, aby 
se súčastnil prací české společnosti. Toto vystoupení s politováním 
bére se k vědomosti. Usnesení, aby volby nových členů v tomto 
:onaly se v zasedání červnovém. Po tom podány návrhy o volbě 
i členů. Čestný ilen společnosti, nynější nejvyšší maršálek 
zemský Jiří kníže Lobkovic odevzdává společnosti prostřednictvím 
jejího předsedy 2000 zlatých s věnováním, aby obnos ten jakožto 
honorář použit byl za nejlepší spis „o historickém vývoji agrárního 
práva a poměrů sociálních obyvatelstva selského v Čechách. u Po- 
drobnější ustanovení o provedení ponechává se společnosti nauk. 
Tato volí k tomu účelu komitét sestávající z předsedy a členů Gin- 
delyho a Emlera, aby dotyčné návrhy podali. Posléze k návrhu 
zástupce pokladníkova Studničky usneseno, aby příště kmenové jmění 
■společnosti zachovávalo se ve výši 40.000 zlatých. 


V. Zasedání dne 7. května. 

Usnesení, aby příště zprávy zasedací obou tříd vydávaly se ve 
svazcích o sobě oddělených. Prof. dr. Josef šl. Lenhossék v Buda- 
pešti zasýlá Společnosti darem spis jím vydaný: „Die Ausgrabungen 
zu Szeged-Öthalom", začež se jemu povinné díky vzdávají. Záměna 
spisů zařizuje se s přírodovědeckou společností v Bernu a s Bir- 
mingham Philosophical Society. Některé práce pro svazek pojednání 
se předkládají a k posouzení odevzdávají. 


VI. Sitzung am 11. Juni. 

Der Vorsitzende theilt mit, dass die Gesellschaft durch den 
am 18. Mai 1. J. erfolgten Tod ihres langjährigen (seit 1855) aus- 
wärtigen Mitgliedes des geh. Med.-Rathes und Professors Dr. H. R. 
Göppert in Breslau einen grossen Verlust erlitten habe, und fordert 
die Anwesenden auf, sich zum Zeichen ihrer Theilnahme von den 
Sitzen zu erheben, was auch sofort geschieht. Hierauf spricht Prof. 
Dr. Studnička dem Herrn Praesidenten im Namen der Gesellschaft 
zu dem ihm von Sr. Majestät verliehenen Orden der eisernen Krone 
IL Classe den Glückwunsch aus, und der Praesident dankt für diese 
ihm ausgesprochene Theilnahme. Der General-Secretär legt ein vom 
Bibliotheksverweser neu verfasstes Inventar über den gesammten 
noch vorhandenen Verlag sowie über die Einrichtungsstücke der 
Gesellschaft vor. In den Schriftenaustausch wird eingetreten mit der 
Redaction der wissenschaftlichen Studien des Benedictiner - Ordens 
(Stift Raigern in Mähren). In Folge Antrages der betreffenden Com- 
missionen wird beschlossen, folgende Abhandlungen in den Actenband 
aufzunehmen: Dr. Johann Palacký „Pflanzengeographische Studien'1 .; 
(IIL Fortsetzung)", dann Dr. Fr. Bayer „O kostře žab z čeledi Pelo- 
batid". Das Comité in Angelegenheit der Preisausschreibung des 
Fürsten v. Lobkowicz (siehe die IV. Sitzung) beantragt, dass von einer 
Concurrenz abzusehen, und dass Professor Dr. Kalousek aufzufordern 
sei, das von Fürst v. Lobkowicz angegebene Thema zu bearbeiten, wozn 
derselbe sich umsomehr eigne, als er im Auftrage des Vereines 
Svatobor mit der Bearbeitung der Geschichte des böhmischen Bauern- 
standes in den ältesten Zeiten .beschäftiget ist. Die Gesellschaft be^- 
schliesst, zuerst das Einverständniss des Fürsten v. Lobkowicz mit 
diesem Antrage zu erwirken, und dann die näheren Bedingungen mit 
Prof. Kalousek zu vereinbaren. Sodann wird zur Wahl neuer Mit- 
glieder geschritten. Die Wahl wird durch Kugelung vorgenommen 
und es erscheinen als gewählt folgende Herren : Dr. August 
Seycller, ausserord. Professor der mathem. Physik an der böhm. 
Universität und bisher ausserordentliches Mitglied zum ordentlichen 
Mitgliede der mathem. -naturwissenschaftl* Classe; Thomas Bílek, 
emer. Gymnasialdirector zum ausserordentlichen Mitgliede der phil. 
histor. Classe; Dr. Clemens Borový, Canonicus des Metropolitan- 
Domcapitels zu St. Veit in Prag zum ausserordentlichen Mitgliede 
der phil. histor. Classe; Dr. Otomar Novák, Docent für Geologie 
an der böhm. Universität, zum ausserordentlichen Mitgliede der 
mathem. -naturwiss. Classe; Franz Bartoš, Gymnasial-Professor in 


XI 


VI. Zasedání dne 11. června. 

Předsedající oznamuje, že Společnost velkou utrpěla ztrátu dne 
18. května t. r. úmrtím svého dlouholetého (od 1855) člena přes- 
polního, tajného rady medicinálního a professora dra. H. R. Göpperta 
ve Vratislavi i vyzval přítomných, aby povstáním projevili svou 
soustrast, čemuž se ihned učinilo zadost. Po tom prof. dr. Studnička 
blahopřál panu předsedovi ve jménu společnosti v příčině řádu 
železné koruny II. třídy, kterýmž od Jeho Veličenstva vyznamenán 
byl; předseda děkuje za projevené účastenství. Hlavní tajemník před- 
kládá inventář opatrovníkem knihovny sepsaný o veškerých spisech 
dosavad na skladě se nalézajících jakož i o nářadí společnosti. Usne- 
io, zaměňovati si spisy s redakcí „vědeckých studií" řádu Bene- 
tinův (kláštera Rajhradského na Moravě). K návrhu dotyčných 
nmissí usneseno, aby se přijaly tyto práce do svazku pojednání: 
'dra. Jana Palackého „Pflanzengeographische Studien III." (pokračo- 
vání), pak dra. F. Bayera „O kostře žab z čeledi Pelobatid". Sbor 
ustanovený pro vypsání ceny knížete Lobkovice (viz IV. zasedání) 
navrhuje, aby se upustilo od konkurence, i aby dr. Kalousek vyzván 
byl, aby látku knížetem Lobkovicem určenou zpracoval, ke kteréž 
úloze tím více se hodí, poněvadž z uložení spolku Svatobora se 
zanáší se zpracováním dějin českého stavu selského v nejstarších 
dobách. Usnesení společnosti, vyžádati sobě nejprve srozumění s tímto 
návrhem, a pak o bližších podmínkách s prof. Kalouskem se domlu- 
viti. Po tom předsevzata volba nových členů. Volba děje se kuličkami 
a zvoleni jsou pánové: dr. August Seydler, mimořádný professor 
mathem. fysiky na c. k. české universitě a dosavad mimořádný člen 
/a řádného člena třídy mathem.-přírodovědecké; Tomáš Bílek, 
v. ředitel gymnasijní za člena mimořádného třídy filosoficko-histo- 
rickč; dr. Kliment Borový, kanovník metropolitní kapitoly u sv. 
Víta v Praze za člena mimořádného třídy filosoficko-historické; dr. 
Ottomar Novák, docent pro geologii na c. k. universitě české za 
člena mimořádného třídy mathem.-přírodovědecké; Frant. Bartoš, 
professor gymnasijní v Brně za člena mimořádného třídy filos.-histo- 
rické;  Ferdinand  Menčík,  úřaduík  c. k.  dvorní  knihovny  ve 


i 


XII 

Brunn zum correspondirenden Mitgliede der phil. - histor. Classe; 
Ferdinand Menčík, Beamte der k. k. Hofbibliothek in Wien 
zum correspondirenden Mitgliede der phil. - historischen Classe; 
Karl Pelz, ord. Professor an der k. k. technischen Hochschule in 
Graz, zum correspondirenden Mitgliede der math.-naturwiss. Classe. 
Zum Schlüsse werden einige auf die hundertjährige Festfeier bezug- 
habende Angelegenheiten besprochen, wobei unter Anderem, nachdem 
Prof. Dr. Krejčí erklärt hatte, dass er in Folge längerer Kränklichkeit 
im Frühjahre und der ihn erwartenden geologischen Arbeiten im 
Sommer die Verfassung des mathem.-naturwissenschaftlichen Theiles 
der Geschichte der Gesellschaft nicht durchzuführen im Stande sei, 
diese Arbeit an Prof. Dr. Franz Studnička übertragen und beschlossen 
wird, dass die Jubiläumsfeier am 6. December stattfinden solle. 

VII. Sitzung am 2. Juli. 

Der Praesident begrüsst das neugewählte ordentliche Mitglied 
Prof. Dr. August Seydler; welche* für die Wahl dankt. Beschluss 
mit der Maťca, slovenská in Laibach in Schriftenverkehr zu treten, 
welche der Gesellschaft ihre bisher erschienenen Schriften zugesendet 
hat. Beschluss die von Prof. Küpper vorgelegte Abhandlung : Nachtrag 
zu der Untersuchung über die Steiner'schen Polygone, in den Acten- 
band aufzunehmen. Weiters wird beschlossen, dass dem Privatdocenten 
Dr. Novak auf seine Bitte die Anfertigung von 25 Tafeln zu seinem 
Werke, betreffend eine Reihe von ihm neu aufgefundener Trilobiten, 
bezahlt werden solle. 

VIII. Sitzung am 15. October. 

Der Praesident theilt mit, dass seit der letzten Sitzung drei 
verdienstvolle Mitglieder der Gesellschaft gestorben sind und zwar: 
das auswärtige Mitglied Dr. Ferd. Ritter von Hochstetter, Intendant 
des kais. Hofmuseums in Wien, das ausserordentliche Mitglied Dr. 
Philipp Stanislaus Kodym in Prag und das correspondirende Mitglied 
Friedrich Kurschat in Königsberg, und fordert die Anwesenden auf 
ihre Theilnahme durch Erheben von den Sitzen zu bezeugen, was 
sofort geschieht. Mehrere Dankschreiben von neugewählten Mitgliedern 
werden vorgelegt. Beschluss mit dem Naturwissenschaftlichen Vereine 
in Elberfeld, dann mit dem Museo civico di storia naturale di Trieste, 
mit der Anthropological Society of Washington, und mit der Royal 
Society of Canada, über Ansuchen der genannten Gesellschaften in 
Schriftenaustausch  zu  treten.  Weiters  wird beschlossen,  dass  die, 


XIII 

Vídni za člena dopisujícího třídy filos. -historické; Karel Pelz, 
řádný professor na c. k. vys. škole technické v Št. Hradci za člena 
dopisujícího třídy mathem. -přírodovědecké. Posléze porokováno o ně- 
kterých věcech vztahujících se k stoleté slavnosti, při kteréžto pří- 
ležitosti, když byl prof. dr. Krejčí oznámil, že následkem chura- 
vosti na jaře a čekajících jej prací geologických v létě nelze jemu 
uvázati se v sepsání oddělení mathem. -přírodovědeckého dějin společ- 
nosti — svěřena byla práce ta prof. dru. Františku Studničkovi ; 
vedle usnesení položena slavnost jubilejní na den 6. prosince. 


VII. Zasedání dne 2. července. 

Předseda pozdravuje člena nově zvoleného prof. dra. Augusta 
Seydlera, kterýž za zvolení děkuje. Usneseno, zaměňovati si spisy 
s Maticí slovenskou v Lublani, jež zaslala společnosti své spisy 
dosavad vyšlé. Usneseno, aby se přijala do svazku pojednání práce 
od prof. Kiippera předložená „Nachtrag zu der Untersuchung über 
die Steiner'schen Polygone". Dále usneseno, aby k žádosti soukro- 
mého docenta dra. Nováka zapraveno bylo zpořízení 25 tabulí k jeho 
dílu pojednávajícímu o řadě od něho nově nalezených trilobitův. 


VIII. Zasedání dne 15. října. 

Předseda oznamuje, že od posledního zasedání zemřeli tři za- 
sloužilí členové společnosti a sice: člen přespolní dr. Ferdinand ryt. 
Ilochstetter, intendant c. k. dvorního musea ve Vídni, člen mimo- 
řádný dr. Filip Stanislav Kodym v Praze a člen dopisující Fridrich 
Kurschat v Královci; k jeho vyzvání projevena povstáním soustrast. 
Předloženy některé listy děkovací od členů nově zvolených. Usneseno, 
zaměňovati spisy s přírodovědeckým spolkem v Elberfeldě, pak s Museo 
civico di storia naturale di Trieste, s Anthropological Society of 
Washington a s Royal Society of Canada. Dále usneseno, aby se 
přijala do svazku pojednání práce od prof. dra. Strouhala předložená: 


XIV 

von Prof. Dr. Strouhal vorgelegte Arbeit : das Wesen der Stahlhärtung 
vom elektrischen Standpunkte betrachtet, in den Actenband aufzu- 
nehmen sei. Ferner wird über die Festfeier des Jubiläums verhandelt, 
und dabei insbesondere beschlossen, dass zur Abhaltung der Fest- 
vorträge die Herren Prof. Dr. Gindely und Prof. Dr. Strouhal einzu- 
laden seien. Von der Prägung einer Denkmünze wird, da alle ver- 
fügbaren Mittel zu einer ausführlichen Geschichte der Gesellschaft 
gewidmet wurden, abgesehen. Zum Schlüsse wird die Neu-Wahl der 
Functionäre der Gesellschaft für die nächsten drei Jahre mittels 
Stimmzetteln vorgenommen und ergiebt folgendes Resultat: Zum 
Presidenten der Gesellschaft wird gewählt: Minister a. D. Josef 
Jireček, zum Vicepraesidenten Hofrath Friedrich Ritter von Stein, 
zum General - Secretär Prof. Dr. Karl Ritter von Kořistka, zum 
Secretär der phil.-histor. Classe Regierungsrath Dr. Wenzel Tomek, 
zum Secretär der mathem.-naturwissensch. Classe Prof. Dr. Johann 
Krejčí, zum Cassier Prof. Dr. Franz Studnička. Der nicht anwesende 
Hofrath von Stein wird von seiner Wahl schriftlich verständigt. Die 
übrigen Gewählten erklären die Wahl anzunehmen. 

IX. Sitzung am 5. November. 

Der Vorsitzende theilt den Tod zweier verdienstvoller Mitglieder 
der Gesellschaft mit u. zwar der beiden ausserordentlichen Mitglieder 
Dr. Karl Amerling und des Franz Doucha und fordert die Anwesenden 
auf sich zum Zeichen ihrer Theilnahme von den Sitzen zu erheben, 
was sofort geschieht. Hofrath Ritter von Stein erwiedert auf die Mit- 
theilung seiner Wahl in einem Schreiben, dass er sich durch diese 
Wahl sehr geehrt fühle, und für das ihm bewiesene Vertrauen danke, 
dass er aber zu seinem Bedauern genöthigt sei die Wahl abzulehnen, 
da ihm die Rücksicht auf seine geschwächte Gesundheit die grösst 
mögliche Schonung seiner Kräfte auferlege, welche Ablehnung die 
Gesellschaft mit Bedauern zur Kenntniss nimmt. Über Einladung des 
Vereines Svatobor wählt die Gesellschaft ihr Mitglied Dr. Josef 
Emier zu ihrem Delegirten in die Commission zur Ertheilung des 
Czermakischen Preises. Der Cassier Dr. Studnička berichtet über den 
Stand der Cassa und legt eine neue Instruction für den Cassier vor, 
welche genehmigt wird. Schliesslich wird die Wahl des Vicepraesi- 
denten vorgenommen und hiezu Prof. Dr. Adalbert Šafařík gewählt. 

X. Sitzung am 3. December. 

Der Generalsecretär berichtet über die zur Jubiläumsfeier voll- 
zogenen Einladungen;  ferner,  dass der Stadtrath  über  hierseitige 


XV 

„Das Wesen der Stahlhärtung vom elektrischen Standpunkte be- 
trachtet." Pak rokováno o slavnosti jubilejní, při čemž zvlášť usne- 
seno, aby pozváni byli k převzetí přednášek slavnostních pánové 
prof. dr. Gindely a prof. dr. Strouhal. Od ražení pamětní mince se 
upustilo, poněvadž všecka hotovost vydajná věnována na obšírné děje 
společnosti. Posléze přikročeno k volbě funkcionářů hlasovacími lístky 
na příští tři léta s tímto výsledkem : Za předsedu společnosti zvolen 
ministr m. si. Josef Jireček, za místopředsedu dvorní rada Fridrich 
rytíř Stein, za hlavního tajemníka prof. dr. Karel rytíř Kořistka, za 
tajemníka třídy fil.-historické vládní rada a prof. dr. Václ. VI. Tomek, 
za tajemníka třídy mathem. -přírodovědecké prof. dr. Jan Krejčí, za 
pokladníka prof, dr. František Studnička. Nepřítomnému dvornímu 
radovi ryt. Steinovi písemně se dá na vědomí jeho zvolení. Ostatní 
^volení vyslovují se, že volbu přijímají. 

IX. Zasedání dne 5. listopadu. 

Předseda oznamuje úmrtí dvou zasloužilých členů společnosti, 
a sice obou členů mimořádných: dra. Karla Amerlinga a Františka 
Douchy. K jeho vyzvání projevena soustrast povstáním. Dvorní rada 
rytíř Stein odpovídá listem k oznámení jeho zvolení, že se touto 
volbou velice ctěným býti považuje, a že za důvěru jemu tím pro- 
jevenou děkuje, že však k svému politování nucen jest volby ne- 
přijmouti, protože ohled k oslabenému zdraví jemu ukládá všecko 
možné šetření svých sil, kteréžto odmítnutí společnost s politováním 
bére k vědomosti. K pozvání spolku Svatoboru volí společnost svého 
člena dra. Josefa Emlera jako zástupce svého do poroty pro udělení 
ceny Čermákovy. Pokladník dr. Studnička podává zprávu o stavu 
pokladny a předkládá novou instrukcí pro pokladníka, která se schva- 
luje. Posléze předsevzata volba místopředsedy, za kteréhož zvolen 
Professor dr. Vojtěch Šafařík. 

X. Zasedání dne 3. prosince. 

Hlavní tajemník podává zprávu o pozváních k slavnosti jubilejní 
»rozeslaných ; dále že městská rada k žádosti společnosti dovoluje po- 


XVI 

Bitte die Benützung des grossen Sitzungssaales im Kathhause für 
die Jubiläumsfeier gestatte. Zuschrift des Landesausschusses von 
Böhmen, worin mitgetheilt wird, dass aus Anlass der Übernahme der 
ombrometrischen Beobachtungsstationen des böhmischen Forstvereines 
von der hydrographischen Commission auch die Beobachtungsresultate 
jener Stationen in den Localitäten der Gesellschaft der Wissenschaften 
aufbewahrt und zu Jedermanns Einsicht offen gehalten werden sollen.! 
Die Gesellschaft wird ersucht hiezu ihre Zustimmung zu geben, was 
auch sofort einstimmig geschieht. Die bisherigen ausserordentlichen 
Mitglieder die Professoren Dr. G. Laube, Dr. H. Durěge und Dr. M. 
Willkomm zeigen schriftlich ihren Austritt aus der Gesellschaft an. 
Nach längerer Debatte wird ein Antrag des Praesidenten, dass künf- 
tighin die Wahlen der Mitglieder, dann der Functionäre, sowie die 
Jahressitzung im Monate Jänner vorzunehmen seien, angenommen. 
Jedoch soll im Jahre 1885 noch der bisherige Modus eingehalten 
werden. Schliesslich wird über einige oekonomische Angelegenheiten 
berathen. 


XVII 

o v radnici k účelům slavnosti jubilejní. 

;ého, kterým se oznamuje, že následkem 

dešťoměrných českého spolku lesnického 

výsledky pozorovací oněch stanic v míst- 

uložiti a k nahlédnutí jednomu každému 

>lečnost se žádá, aby k tomu dala své 

o přijato. Dosavadní členové mimořádní, 

dr. H. Durege a dr. M. Willkomm ozna- 

ze společnosti.  Po delším rokování při- 

aby se příště konaly volby členů, pak 

zasedání v měsíci lednu. Avšak r. 1885 

ím způsobu.  Posléze porokováno o ně- 

3h. 


XVIII 

B. Sitzungen der Classe für Philosophie, Geschichte und 

Philologie. 

1. Am 28. Januar. 

A. Ludwig: Über eine häufig angewandte Wortbildungsform im 
Finnischen und Esthnischen, verglichen mit den Formen der 
übrigen ugrischen Sprachen. 

2. Am 11. Februar. 

J. Müller aus Herrnhut: Über den Zusammenhang zwischen der 
erneuerten Brüderkirche und der böhmisch-mährischen Brüder- 
unität. 

3. Am 25. Februar. 

J. Goll: Über das Verhältniss des sog. Chronicon universitatis Pra- 
gensis zu Laurenz von Březová. 

4. Am 10. März. 

J. Kolář: Über den russischen Accent und seine Principien. 

5. Am 24. März. 

J. Goll: Über die Anfänge der Brüderunität. (Fortsetzung). 

6. Am 5. Mai. 

Jos. Jireček: Über Bohuslav Hodějovský. 

7. Am 19. Mai. 

J. Goll: Über die Chronik des Bartoš von Drahynic. 

8. Am 9. Juni. 

J. Mařík: Einige neuen Beweise zur Frage über die Zeit der Ent- 
stehung der böhm. Alexandreis. 

9. Am 7. Juli. 
Alfr. Ludwig:  1. Über die mit B-beginnenden Formen des verbum 

substantivum in den germanischen Sprachen. 

2. Ob die von den Römern überlieferte Benennung Germani 
ursprünglich teutonische oder keltische Völker und Stämme . 
bezeichnete. 


XIX 


B. Sezení třídy pro filosofii, dějepis a filologii. 

1. Dne 28. ledna. 

A. Ludwig: O zhusta užívané slovotvorué formě v řeči čudské a estonské 
a porovnané s formami ostatních řečí Ugrův. 


2. Dne 11. února. 

J. Müller  z Ochranova: O souvislosti mezi  obnovenou církví bra- 
trskou a česko-moravskou jednotou bratrskou. 

3. Dne 25. února. 

J. Goll: O  poměru tak zvaného  Chronicon universitatis Pragensis 
k Vavřincovi z Březové. 

4. Dne 10. března. 

J. Kolář: O ruském přízvuku a jeho zásadách. 

5. Dne 24. března. 

J. Goll: O počátcích jednoty bratrské. (Pokračování.) 

6. Dne 5. května. 

Jos. Jireček: O Bohuslavovi Hodějovském. 

7. Dne 19. května. 

J. Goll: O kronice Bartoška z Drahynic. 

8. Dne 9. ěervna. 

J. Mařík: Některé nové důvody k otázce o době původu české Ale- 
xandreidy. 

9. Dne 7. července. 

Alfr. Ludwig:  1.  O formách  slovesného podstatného  v řečích  ger- 
mánských začínajících písmenou B. 

2.  Zda-li pojmenováuí „Germaui"  od Římanův podané pů- 
vodně teutonské aneb keltické národy a kmeny označovalo. 


XX 

10. Am 13. Oktober. 

Jos. Kalousek : Über die Anfänge der königl. böhm. Gesellschaft der 
Wissenschaften. 

11. Am 27. Oktober. 

Fr. Zoubek: Über theologische Polemiken des Conienius. 

12. Am 10. November. 

Jos. Emier: Über die Verfassung der Chroniken von Königsaal, des 
Franciscus canonicus und Beneš von Weitmühl. 

13. Am 24. November. 

V. V. Tomek: Über die Erwählung Wladislaw's II. zum König von 

Böhmen. 
Jos. Emier legte vor: Necrologium Doxanense. 

14. Am 18. December. 

P. Ant. Lenz: Die Lehre Chelcicky's vom Fegefeuer. 


XXI 

10. Dne 13. října. 

Jos. Kalousek: O počátcích král. české společnosti nauk. 

11. Dne 27. října. 

Fr. Zoubek: O theologických polemikách Komenského. 

12. Dne 10. listopadu. 

Jos. Emier:  O  spůsobu složení  letopisů Zbraslavského,  Františka 
kanovníka a Beneše z Veitmíle. 

13. Dne 24. listopadu. 

W. W. Tomek: O zvolení Vladislava II. za krále českého. 
Jos. Emier, předložil: Necrologium Doxanense. 

14. Dne 18. prosince. 

P. A. Lenz: Učení Chelčického o očistci. 


XXII 


C. Sitzungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen 

Classe. 

1. Am 11. Januar. 

Ant. Fric: Über einen im Ziegellehm bei Podbaba gefundenen 
Menschenschädel. 

Otm. Novák: Über neue böhmische Trilobiten. 

Phil. Počta: Über isolirte Spongiennadeln aus der böhm. Kreide- 
formation. (Vorgelegt v. Ant. Fric). 

Jos. Kafka : Weitere Beiträge zur Kenntniss der Süsswasser-Bryozoen 
von Böhmen.  (Vorgelegt von Ant. Fric.) 

2. Am 25. Januar. 

Fr. Studnička: Beitrag zur Lehre der Quadratzahlen. 

Aug. Seydler: Über die Integration einiger Gleichungen des Drei- 

körperproblemes. 
C. Le Paige : Über Curven 4. Ordnung und mit drei Doppelpunkten. 

(Vorgelegt von Fr. Studnička.) 
Joh. Palacký:  Über  die Nordgränze der tropischen Vegetation in 

Mexico. 
F. Koláček:  Zur Theorie  der Gramme'schen Maschine.  (Vorgelegt 

von A. Seydler.) 

3. Am 8. Februar. 

L.  Čelakovský:  Über  die  Resultate  botanischer  Forschungen  im 

J. 1883. 
M. Lerch:  Über  conforme  Abbildung  der Ebene  auf Grund  der 

realen Kegelschnitte. 

4. Am 22. Februar. 

č. Zahálka: Beitrag zu den geologischen Verhältnissen des böhm. 
Mittelgebirges. 

5. Am 7. März. 

Ant. Fric:  Über einen fossilen Maikäfer  aus  einem französischen 

Mühlsteine. 
K. Feistmantel: Über Spongienreste aus  silurischen Schichten von 

Böhmen. 


XXIII 

C. Sezení třídy mathematicko-přírodovědecké. 

1. Dne 11. ledu;». 

Ant. Fric: O lidské lebce nalezené v cihlářské hlíně u Podbaby. 
Ot. Novák: O nových českých trilobitech. 

Fil. Počta: O isolovaných jehlicích hub z českého křídového útvaru. 
Jos. Kafka : Další příspěvky k Bryozoům českým. Obě poslední práce 
předloženy byly Ant. Fricem. 


2. Due 25. ledna. 

Fr. Studnička: Příspěvek k nauce o číslech čtvercových. 

Aug. Seydler : O integrování některých rovnic vyskytujících se v pro- 
blému tří těles. 

C. L. Paige: O křivkách 4. stupně s třemi dvojtečnami. Předložil 
Fr. Studnička. 

Jan Palacký: O hranicích tropických bylin v Mexiku. 

F. Koláček: Příspěvek k theorii Gramme-ova stroje. Předložil A. 
Seydler. 


3. Dne 8. února. 

L. Čelakovský: O výsledcích výzkumů botanických za r. 1883. 
M. Lerch : Zpodobování roviny na základě reálných kuželoseček. 


4. Dne 22. linora. 

Č. Zahálka: Příspěvek ku geologickým poměrům českého středohoří. 

5. Dne 7. března. 

Ant. Fric: O chroustu nalezeném v mlýnském kamenu francouzském 
K. Feistmantel: O spongitech z českého silurského útvaru. 


XXIV 

6. Am 22. März. 

Aug. Seydler : Weitere Beiträge zur Integration der Gleichungen des 

Zweikörper- und Dreikörperproblemes. 
Joh. Palacký:  Über die Flora  von  Chile  und ihr Verhältniss  zur 

antarktischen Flora überhaupt. 
Jos. Kořenský : Über osteologische Funde in der Höhle bei Ěeporyje. 

7. Am 4. April. 

Ed. Weyr : Über Oscularfunctionen der Quaternionen. 

Fr. Štolba:  Über  neue  chemische Arbeiten  im  Laboratorium  der 

böhm. technischen Hochschule. 
Ot. Ježek:  Über das  formale Bildungsgesetz  der Coefficienten des 

Quotienten zweier Potenz-Reihen. Vorgelegt von Ed. Weyr. 

8. Am 25. April. 

Ed. Weyr: Zur Theorie der Matrixgrössen. 

Joh. Krejčí: Über den Bau des Brdagebirges. 

B. Raymann: Hypothese über die Bildung von Terpen aus gewissen 

aromatischen Stoffen im Pflanzenorganismus. 
V. Zahálka: Über die Glacial-Fauna des Pyropen-Schotters im böhm. 

Mittelgebirge.  Vorgelegt von J. Krejčí. 

9. Am 9. Mai. 

Fr. Štolba: Über neue chemische Arbeiten. 

Joh. Krejčí: Über neue Berechnungen der Chalkanthitkrystalle. 

10. Am 23. Mai. 

Fr. Vejdovský: Über exotische Süsswasserschwämme. 
„ „ Wie urtheilte man vor 100 Jahren über Phreatothrix 

Pragensis ? 
Joh. Palacký: Über die Verbreitung fossiler Schlangen in Europa. 
M. Lerch: Über Punktmengen in der Ebene. 

11. Am 6. Juni. 

Joh. Palacký: Über die Verbreitung der Fische in Hinterindien. 

12. Am 20. Juni. 

Joh. Krejčí: Über neue Berechnungen der Chalkanthit-Krystalle. 
Joh. Palacký: Über die Flora von Bulgarien. 
J. Kušta: Thelyphonus bohemicus n. sp., ein neuer Skorpion aus der 
Steinkohlenformation von Rakonitz. (Vorgelegt von Joh. Krejčí.) 


XXV 

6. Dne 22. března. 

Aug. Seydler:  Další příspěvky k integrování rovnic problému dvou 

a tří sil. 
Jan Palacký: O chilenské Floře a jejím poměru k antarktické Floře 

vůbec. 
Jos. Kořenský: O osteologických nálezech v sluji u Ěeporyj. 

7. Dne 4. dubna. 

Ed. Weyr: O oskularních funkcích kvaternionů. 

Fr. Štolba: O nových chemických pracech v laboratorium české vys. 

školy technické. 
Ot. Ježek:  O  formálním  zákonu  tvoření  součinitele  podílu  dvou 

mocninových řad. Předložil Ed. Weyr. 

8. Dne 25. dubna. 

Ed. Weyr: O základní větě v theorii matric. 

J. Krejčí: O slohu Brdských hor. 

Boh. Raýman : Hypothesa o vývoji terpenu z jistých látek aromatických 

v organismu bylinném. 
Č. Zahálka:  O ledové Fauně granátových štěrků v českém  středo - 

hoří.  Tředložil J. Krejčí. 

9. Dne 9. května. 

Fr. Štolba: O nových chemických pracech. 

J. Krejčí: Nové výpočty krystallů Chalkanthitu. 

10. Dne 23. května. 

Fr. Vejdovský: O exotických houbách sladkovodních. 
„ „ Co soudili před sto léty o studnovlasu (Phreatothrix 

Pragensis) ? 
Jan Palacký: O rozšíření skamenělých hadů v Evropě. 
M. Lerch: O množinách bodů v rovině. 

11. Dne 6. června. 

Jan Palacký: O rozšíření ryb v zadní Indii. 

12. Dne 20. června. 

Jan Krejčí: O nových výpočtech krystallů Chalkanthitu. 
Jan Palacký: O bulharské Floře. 

J. Kušta : Thelyphonus bohemicus n. sp., nový štír z uhelného útvaru 
u Rakovníka.  (Předložil Jan Krejčí.) 

C 


XXVI 

13. Am 4. Juli. 

Otomar Novák: Über Trilobiten der Gattung Harpes und Asaphus. 
Ant. Kukla: Über den Invertin. 

14. Am 17. Oktober. 

Ant. Bělohoubek: Über die Zusammensetzung des Eibwassers. 
Karl Kruis: Über das Reductionsvermögen einiger Zuckerarten und 

eine Methode der quantitativen Bestimmung der Dextrose. 
J.  Kušta:  Über  Versteinerungen  in  den  Conglomeratenschichten 

unter den Skrejer Schiefern.  (Vorgelegt von Joh. Krejčí.) 
Ph. Počta:  Über Spongiennadeln von Brüsau.  (Vorgelegt von Ant. 

Fric.) 

15. Am 31. Oktober. 

Fr.  Studnička:  Über  die  Bedeutung  der Differentialrechnung  von 

Leibnitz (zur 200jährigen Gedächtnissfeier der Erfindung dieser 

Lehre). 
Lad. Čelakovský: Über Wachsthums-Variationen von Atropa. 
Jos. Velenovský: Über die serialen Knospen. 
V. Zahálka: Über die geologischen Verhältnisse der Umgebung von 

Brozan an der Eger.  (Vorgelegt von Joh. Krejčí.) 
J.  S. & M. N. Vaněček:  Darstellung  von  Curvenbüscheln  in  der 

Ebene.  (Vorgelegt von Fr. Studnička.) 

16. Am 14. November, 

Joh. Krejčí: Über den tiefsten Horizont der Primordialfauna bei Tej- 
řovic unweit Skrej. 

Derselbe legte vor seine neue Theorie der Zonen- und Kanten» 
gleichungen der Krystalle. 

Joh. Woldřich: Diluviale Arvicoliden aus den mährischen Höhlen. 
(Vorgelegt von J. Krejčí.) 

J. S. & M. N. Vaněček: Über Bildung krummer Linien nach Mac 
Laurin. 

F. Machovec: Zur Theorie der Krümmungsmittelpunkte der Kegel- 
schnitte.  (Vorgelegt von Ed. Weyr.) 

17. Am 28. November. 
Karl  Küpper:  Über  hyperelliptische  Curven  von  beliebig  hohem 

Geschlechte. 


XXVII 


13. Dne 4. července. 

Ot. Novák: O trilobitech rodu Harpes a Asaphus. 
Ant. Kukla: O invertiuu. 


14. Dne 17. října. 

Ant. Bělohoubek: O složení Labské vody. 

Karel Kruis: O redukční mohutnosti některých cukrů a jedné z raethod 

kvantitativního stanovení dextrosy. 
J. Kušta:  O skamenělinách a slepencích pod  Skrejskými vrstvami. 

(Předložil J. Krejčí). 
F. Počta:  O jehlicích spongiových z Březové.  (Předložil Ant. Fric.) 


15. Dne 31. října. 

Fr.  Studnička:  O významu differencialního počtu Leibnitzova.  (Na 

oslavu 2001eté památky vynálezu toho počtu.) 
Lad. Čelakovský: O změnách ve zrůstu rulíka (Atropa). 
Jos. Velenovský: O serialních pupenech. 
č. Zahálka:  O geologických  poměrech  okolí Brozan nad  Oharkou. 

(Předložil J. Krejčí.) 
J. S.  a  M. N. Vaněček:  Svazkové  vytvořování  křivek  rovinných. 

(Předložil Fr. Studnička.) 


16. Dne 14. listopadu. 

Jan  Krejčí:  O  nejhlubším  obzoru  primordialní  Fauny  u Tejřovic 

blíže Skrej. 
Týž předložil své pojednání: Nové odvození rovnic pro hrany a pásma 

krystallů. 
Jan Woldřich:  Diluvialní hraboši  z jeskyň moravských.  (Předložil 

J. Krejčí.) 
J. S. a M. N. Vaněček : Vytvořování křivek po spůsobu Mac-Laurinovu. 
F. Machovec:  Příspěvky k vlastnostem  středů křivosti  kuželoseček. 

(Předložil Ed. Weyr.) 


17. Dne 28. listopadu. 

Karel Küpper: O hypereliptických křivkách jakéhokoli rodu. 

Ant. Bělohoubek : O chemickém složení permských lupků od Vrchlabí. 


XXVIII 

Ant. Bělohoubek: Über die chemische Zusammensetzung der per- 
mischen Gaskohle bei Hohenelbe. 

J. Kušta: Über neue Arachniden aus der Steinkohlenformation bei 
Rakonitz.  (Vorgelegt von J. Krejčí.) 


18. Am 12. December. 

Karl Küpper: Über hyperelliptische Curven.  (Fortsetzung.) 

Karl Feistmantel: Über Diabas-Mandelstein aus dem böhm. Silur. 


XXIX 

J. Kušta:  O nových Arachnidech z kamenouhelného  útvaru  u Ra- 
kovníka. (Předložil J. Krejčí). 


18. Dne 12. prosince. 

Karel Küpper: O hypereliptických křivkách. (Pokračování.) 

Karel Feistmantel:  O mandlovci zelenokamenném  v českém Siluru. 


PŘEDNÁŠKY 

■V   SEZENÍCH   TIKÍZD-ST 

PRO 

FILOSOFII, DĚJEPIS A FILOLOGII. 


VORTRÄGE 

IN DEN 

SITZUNGEN   DEB   O Xj -A- S S E 

FÜR 

PHILOSOPHIE, GESCHICHTE UND PHILOLOGIE. 


Ti. : Fllüaofiu, döjcpio a tilulugiu. 


Tiskem Dra. Ed. Grégra v Praze iS 


1. 

Über die noniinativbildung -neu im Finnischen (-ne im 
Ehstnischen) von nominalstämmen auf -se (-si). 

Vorgetragen von Prof. Alfred Ludwig am 28. Januar 1884. 

Ehe wir den vorligenden gegenständ behandeln, müszen wir 
einige allgemeine bemerkungen über das wesen der declination in 
den ugrischen sprachen zur Orientierung vorausz schicken. Wenn 
man im allgemeinen unter der fertigen declination (wobei man 
von dem historischen processe absieht, dem dieselbe ihre entstehung 
verdankt) die hineinpassung des nomens in einen formencomplex 
versteht, welcher in seiner gesammtheit ein mer oder minder voll- 
ständiges schéma von anschauungen und beziehungen darstellt, so 
kann disz ganz besonders bei den ugrischen sprachen als aüszerlich 
zutreffend bezeichnet werden. Denn wol auf keinem andern Sprach- 
gebiete ist die isolierung der bedeutungsgebiete der einzelnen casus 
in höherin grade erreicht worden, was um so höher anzuschlagen, 
als eben die differenzierung der casus gleichfalls nirgends vollkomner 
auszgefürt erscheint. 

Die lere von den casus nimt daher im Finnischen eine bedeut- 
samere stelle ein als in den meisten andern sprachen, da die casus 
an den verbalnomen angewandt den satz in groszem masze beher- 
schen. Gleich wol darf man sich die lere von den casus im Fin- 
nischen nicht blosz als ein mechanisches schéma von neben einander 
hergehnden formen und bedeutungen vorstellen ; denn einerseits gehn 
casus, welche ursprünglich blosz eine concrete räumliche anschauung 
vertreten haben, in eine abstractere bedeutung über, und übernemen 
die functionen sogenannter grammatischer casus, andererseits ligt es 

i* 


in ihrer entwicklung  ausz  einem  beschränkteren,  vil  weniger  ins 
detail auszgearbeiteten schéma, in dem erst allmählichen fortschreiten I 
zu gröszerer bestimmtheit, dasz denn doch immer ein rest des alten 
zustandes unbeseitigt  als  zeuge  der Vergangenheit zurückgebliben 
ist, wie disz von Dr. Weske in seiner schrift über die entwickelung 
der casus im Finnischen vortreflich nachgewisen ist.   Unterscheidet 
sich nun auch das Finnische in der bestimmtheit der Casusbedeutung 
vorteilhaft von den Indogermanischen sprachen ebenso wie durch die 
consequenz,  mit welcher es im singulár wie im plurál die  gleichen 
suffixe für  die  gleichen  casus  fungieren  läszt,  so zeigt  es doch 
wieder  andererseits  das  materiál  der  casusendungen vil weniger 
selbstständig, indem hier in vilen fällen eine abschlieszung gegen die 
nominalbildung unmöglich ist, so wie bei dem umstände,  dasz die 
substantivalbildungen fast durchausz auch adjective bilden können, 
adverbialbildungen mit der flexion in engem zusammenhange stehn; 
ausz beiden erscheinungen erklärt es sich dann leicht, wie es kommt, 
dasz doppelbildung,  also eigentlich flexionen von bereits flectiertem 
hier eine so grosze rolle spilen, und dasz sich zalreiches vorkommen 
von Wortbildungen nicht abläugnen läszt, bei denen der stamm ein 
casus bildendes element bereits  besitzt,  welches natürlich in disem 
falle selber nur als stammbildend zu gelten hat,  obwol die bedeu- 
tung des Stammes nicht nier als unmodificiert angesehn werden kann. 
In disen punkten ligt der tief reichende unterschied zwischen 
Indogermanischer und Ugrischer flexion, wiewol wir uns immer ge- 
genwärtig halten müszen, dasz derselbe  doch nur  ein  ser starker 
unterschied des grades ist,  und was allerdings wichtiger ein grund- 
unterschied; dasz jedoch im laufe der Sprachentwicklung auf Indo- 
germanischem sprachboden ganz ähnliches zum durchbruche gekomen 
ist.  So ist zum beisp. suff. su des loc. plur. ganz gewis auch ein 
wortbildendes suffix, und findet sich im griech.  fjpHfv geradeso wie 
im Ssk. prtsu, welches stamm (abgeleitet davon prtsuti), und zugleich 
loc. plur. ist, wobei noch vorkomt, dasz es als stamm den loc. plur. 
ganz regelmäszig  prtsušu bildet.  Und -su (griech.  gvi-oFl-uöi-gi) 
ist ein in die älteste sprachperiode hinauf reichendes element. Als loc. 
plur.  findet es sich im griech. noch in petccl-v (was man törichter 
weise bestritten hat, obwol man das nomen ^eraöuai Spätlinge' hat, 
welches  das fem.  von  einem  nomen petccx- [istayx- ist,  genau  so 
gebildet wie die Sanskrtformen auf aňč aůk ak von  praepositional- 
und andern stammen: loc. plur. zum beisp. von prati-anč pratyak- 
sü.  So haben wir schon im Veda einen ablativ von einem loc. plur. 


gebildet: patsutas serb. ispod nogah, ital. di sotto gli piedi, de des- 
sous les pieds. 

Wol läszt sich nicht läugnen, dasz der grad der abstraction, 
bisz zu welchem die Casusbedeutungen gedihen sind, ein ungleicher 
ist; am weitesten ist das Syrjänische gekomen, das eine anzal echt 
grammatischer casus selbständig auszgebildet hat. 

Man kann nun die casus des Finnischen, dem wir uns zunächst 
auszschlüszlich zuwenden wollen, in drei categorien teilen, die jedoch 
in den grundelementen ihrer bildungssuffixe keineswegs von einander 
unabhängig sind, sowie auch die bedeutungsgrenzen schwinden, wenn 
wir auf ihre Vergangenheit zurückgehn. Die 1. categorie mag die 
rein localen (aber auch schon teilweise der abstraction zugänglich 
gewordenen) casus enthalten, die 2. die ein sein, ein werden, ein 
nicht dasein ein gewesen sein; ein mit, zusammen sein; ein etwas 
an sich haben, mit etwas versehn, behaftet sein, — die 3. endlich 
mag die rein grammatischen casus, nominativ, accus, totalis u. parti- 
tivus, und den genitiv befaszen. 

I. locale casus. 

a) IIa adessiv: omalla maalla (oma maa) ran eignem lande'. 

lle' allativ (zugl. dativ) : nimi työlle pantakohon 'óvo(icc tid-eud-a 

rn sQycp; Syrj.: lanj Čer. : lan. 
Ua ablativ:  otatti otsolta  (otso  bär) turkin fer liesz von dem 

baren den pelz nemen; 

b) ssa inessiv:  nuorin  neitosissa  (stamm  neitosi  des  plur.)  'die 

jüngste unter den mädchen'. Kun on koira kahlehissa rwie der 

hund in der kette ist (eig. in den ketten). 
h-n illativ: tullessa vävyn tupahan (tupa stube)  'bei des  schwi- 

gersohnes komen in die stube; 
sta elativ: merestä (stamm mere-) causz demmeere; suolta 'vom 

sumpfe her', suosta ausz dem sumpfe; rauasta rakettu fausz 

eisen gemacht'; 

cj o (a) lativ: kotio domum (kotihin ins haus); 

tse prolativ:  maitse  (mai pl. v.  maa land)  zu lande;  vesitse 
(vesi pl. st. von vesi) 'zu waszer'; rannatse (ranta ufer) das 
ufer entlang; 
ti terminativ: peräti bisz zur gränze; (Ehstn. li ni in ähnl. sinne 
vgl  Finn. kunni sinni?) 


II. casus des seins werdens etc. 

na essiv urspr. deutl. local (auch zu -n gekürzt) kaukana in 
der ferne; kotona domi; takaná a tergo; juoksi sutena kon- 
tioina rer lief wie ein wolf, wie ein bär (eig. wie baren); 
olin orjana Virossa 'ich war knecht in Wierland; mäki on 
täynnä seipähiä cder berg ist voll von dünnen stammen 
(zaunpfälen) ; 

ksi translativ: local in ulos (uloksi) u. ä. pesi päänsä pellaviksi, 
kaulan muniksi er wusch sein haupt zu flachs (-es weisze), 
[seinen] hals zu eier (weisze) ; kun ölen luotu laulajaksi sat- 
tunut saneliaksi: da ich geschaffen bin zum sänger, geraten 
zum redner; 

in instructiv : (eig. n aber ser häufig plur. wegen gleichlauts 
mit gen. acc.) suin sulin (suu sula süszer mund) liquido ore 
eig. liquidis oribus; jaloin juoksevi vetehen: mit den füszen 
sprang sie ins waszer; päin mit dem haupte, rinnoin mit der 
brüst (eig. capitibus pectoribus); ilman sormin soutamatta 
'ohne mit den fingern zu rudern'. 

ne comitativ: mene huima huoline-si epäkelpo itkuine-si cgeh, 
törin, mit deiner sorge, unnütze, mit deinem weinen; itkui- 
ne-si huoline-si-si possess. pron. der 2. si. 

tta abessiv: tulet syyttä Tuonelahan tauitta Manan majoilie Mu 
komst ohne grund nach Tuonela, ohne krankheit nach Mana's 
wonungen ; 
nta (cessativus) : läksin linnahan likaksi Pauloskahan palveliaksi ; 
tulin linnasta likanta Pauloskasta palvelianta; ich gieng nach 
der Stadt, zum mädchen aufzuwachsen, nach Pawlowsk um 
dienerin zu werden; ich kam ausz der Stadt nicht mer 
mädchen, ausz Pawlowsk nicht mer dienerin. Selten, nur im 
Volkslied, aus mündlicher mitteilung. 

III. grammatische casus. 

n genitivus sing, der einzige fall, in dem der plur. ein anderes 

suff. hat: ten, 
ta partitiver nomin. und accus, leipä leipää brod syytä eine 

Ursache ; 
n accusativ ausz älterm -m nach allgemein Finnischem lautge- 

setz; Läpp, b; Čerem  m. 


Die nominativform gilt als casus objecti (als acc. totalis) bei 
imperat. (optativ) und passiv. 

Da dise eigentümlichkeit auch bei einem infinitiv eintrit, der 
von einem imperat. oder einem passiven verbum abhängt, so ist 
klar, dasz der nominativ und der accus, im singulár ebenso gleich- 
lauten konnten, wie disz im plurál (-t) immer der fall z. b. soitto 
tuonne saattaotte miehen tehnehen käsille: "das spilzeug bringt 
wider hin, in des mannes hände, der es verfertigt hat.' soitto statt 
accus, tot. soiton; auta, onni ottamahan, metsän kaunis kaatama- 
han: 'hilf, dasz man glück habe (onni st. onnen), dasz man des 
waldes schönen (kaunis st. kauniin) nieder werfe'. 

Es ist schon längst mit glück (von Weske) versucht worden die 
Finnischen casus in ihre einfacheren elemente zu zerlegen, und die 
bedeutung auf ältere stufen zurück zu verfolgen, wenn auch hie und 
da noch zweifei zu beseitigen übrig bleiben. Am deutlichsten zeigen 
sich zusammengesetzt -lta und -sta, deren -ta unzweifelhaft identisch 
ist mit dem -ta des partitivus ; -Ha und -ssa sind ausz assimilierung 
von 1-j-na s-j-na zu erklären, deren -na an den alten localen ge- 
brauch des essivsuffixes -na erinnert. Dagegen bleibt -lle' unklar, 
weil es nebenformen -llen -llek -lieh gibt; -llen liesze sich ausz l-|-hen 
erklären. Die form -nta zeigt offenbar das -n des essivs, und das 
ta ist wol angefügt in nachamung von -lta und -sta, und hat mit 
dem abessiv nichts gemein, wie sich disz weiterhin zeigen wird. 

Wir wollen jetzt kurz einige fälle betrachten von dem über- 
greifen der casusbildung auf das gebiet der nominalbildung. Ein 
merkwürdiger fall diser art ist die abessivbildung, welche zugleich 
die grundlage der privativen adjectiva bildet, ein Verhältnis, welches 
durch den caritiv des Mordwinischen erläutert wird. Diser ist nämlich 
nichts anderes als ein privatives adjectiv -ftima, und zeigt durch sein 
ft, dasz das tt des Finnischen ttoin, (-toin in offener silbe -ttoma) 
ausz assimilation (von -kt) entstanden ist. 

Die ungeschiedenheit von substantival und adjectivbildungen 
mögen folgende beispiele illustrieren: rikkiöin (rikkiömen gen.) 
fractus; iljain (iljamen gen.) iljamet (iljameen gen.) iljennes (iljenteen 
gen.) schlüpfrig; (iljä); imannes (imanteen gen.) wolschmeckend ; 
kadet (kateen gen.) neidisch; videt (viteen gen.) schief; kalmet 
(kalmeen) leichenblasz; kelpo (gen. kelvon) kelvos (kelvoksen) tüchtig ; 
joudain (joutamen) junges vieh; viho das grüne, unreife, vihanto 
grün; könty (könnyn) könnys küntys (köntyksen) ungeschickt; ihmus 
(ihmuksen) karg. Die eben erwähnten adjective, wozu noch ser zal- 


reiche andere z. b. auf nen komen, unterscheiden sich in nichts von 
substantivalbilduDgen : haukinen von hauki 'ein kleiner hechť oder 
'hechtreich', dag. hanhi 'gans' hanhinen 'gänslein'. 

Von einer groszen anzal von nominibus läszt sich gar nicht 
bestimmen, ob sie substantiva oder adjectiva sind, da sie adjectivi- 
vische bedeutung haben aber als adjectiva nicht vorkomen, und die 
form eig. substantivisch ist: taka, ulko, ali, yli, esi, haiku, haja, 
lama (lehmä on lamassa u. lama) u. v. h. 

Eine andere erscheinung, das vorkomen von casus bildenden 
als wortbildenden elementen, wollen wir durch eine anzal von bei- 
spilen belegen. So finden wir das prolativ suffix -tse (päätse am 
köpf vorüber) in päätsi kopfriemen der pferde (gen. päätsen). Na- 
mentlich -ksi ist in diser beziehung bemerkenswert. So neben vuo 
'strombetť vuoksi 'strom' daneben vuoksi als particula 'in ansehung' 
translativ von vuo. Meist wird -ksi zu -s im nominativ nach dem 
bekannten lautgesetze: halkia cspalť haljas (haljaksen gen.) "gespal- 
tener block'; vyö 'gürtel' vyös ('zu einem gürtel d. i. zu einem reifen 
gemachter') fichtenast; kyntö pflügung' kynnös 'furche'; koti 'haus' 
kodis (kodiksen u. weiter kodiksin kodiksimen) 'hofplatz'; kato Ver- 
lust' kados (kadoksen) 'zustand des verlorenseins' ; kolmansi (kolmas 
kolmannen) 'der dritte' kolmanneksi (no. kolmannes) eig. der zustand, 
in dem etwas das dritte (immer) sein kann : (ein) drittel ; terä 'scharf 
teräs (teräksen) eisen für eine schneide d. i. 'stahl'; pilvi 'wölke' 
pilves (pilveksen) 'schattiger ort' tuttu 'bekannt'; tunnus 'kennzeichen' 
(was zum bekannt, gekannt werden); etu 'anticus' edus (eduksen) 
'vorteil' ; veri 'bluť veres 'rubidus venustus frisch' u. ä. ; luonto '(wol 
urspr. die zu gründe ligende, den anfang bildende) natur, beschaffen- 
heiť (von luon luoda' initia rei pono'; luonnos 'aufzug der weber- 
kette' ; jalka (gen. jal' an) 'fusz' jalas (jalaksen) Schlittenkufe (was als 
'fusz' dient); outo 'fremd' oudos 'unbewontheiť ; korva 'ohr' korvas 
'schlauch röhr'; hylky 'rejectaneum' hyljys 'zustand des verworfen 
seins'. Oft geschieht die anfügung ohne merkbare Veränderung der 
bedeutung herbeizufüren : keitto keitos 'kochen'; kelpo kelvos 
'tüchtig' ; kierto kierros 'krümmung umweg' ; kylvö kylvös 'saat ausz- 
saať; kääntö käännös 'wendung'; jääntö jäännös 'reliquiae', jättö 
jätös 'relictio omissio'; kaivanto kaivannos 'graben, kanal'; u. s. w. 
oder der bedeutuagswechsel ist mer conventioneil: ohja 'beide 
zügel', ohjas 'der eine zügel' lehti 'blatť lehdes 'laubasť; kivi 'stein' 
kives 'netzstein' pano panos 'legen';  katto 'dach' katos Vordach'. 


Auch die bildungeu -llirien gehören hieher; sie sind höchst 
warscheinlich zunächst yermilderte formen für -ltinen miltinen neben 
millinen u. vgl. oivallinen mit oivallan oivaltaa; die formen -ttain 
sind wol assimiliert ausz -Itain (huomeneltain neben vuosittain lau- 
mattain lomattain  und vilen andern). 

Unter allen casus ist der nominativ singularis (und in be- 
schränkter anwendung der acc. tot.) der einzige, der kein kenn- 
zeichen aufzuweisen hat. Nur accidentiell trit in folge der laut- 
gesetze der fall ein, dasz wir ausz den casusformen nicht sofort den 
stamm als die nominativform erkennen, wie diser z. b. bei talossa 
talohon talotta suussa suusta suulle u. ä. unmittelbar hervorgeht: 
talo suu stamm zugleich und nomin. si. Ausz 'kantta kannen kan- 
nelta' läszt sich dagegen ohneweiters weder der stamm 'kante' noch 
der nom. si. kansi ohne zuhilfename der lautgesetze entnemen. Wenn 
nun ein element in folge der flexion in gröszerm umfange ausz den 
casusformen verdrängt wird, das der nom. si. beibehalten kann, so 
wird dises element scheinbar ein charakteristicum des nom. si. wie 
z. b. t in olut oluen, tehnyt tehneen. Allein im allgemeinen ligen 
die Verhältnisse so klar, dasz eine falsche auffaszung in disem sinne 
gänzlich auszgeschloszen ist. Nur in einer einzigen bildungsart 
besitzt der nom. si. in der tat ein element, welches in den übrigen 
casibus feit, ohne dasz man disen unterschied durch lautgesetze 
rechtfertigen könnte, also ein absolutes, nicht blosz ein relatives, 
plus, nämlich bei den vilen stammen, die gewönlich auf -se ange- 
setzt werden, und ihren nom. si. mit -nen bilden, für welche erschei- 
nung noch keine genetische erklärung vorligt (vgl. pohjainen und 
Pohjaistuuli, helminen, helmis-vyö). Dasz nun nicht Mas -si des 
Stammes im nom. sing, in -nen verwandelt worden ist' wie disz ge- 
wönlich gesagt wird, bedarf keiner Widerlegung, sowie jede behaup- 
tung, die die warnemung selber als erklärung verkleidet in die 
wiszenschaft einfüren will. 

Parallel mit den formen auf -nen (-ainen -oinen -uinen etc.) 
erscheinen solche auf -asa -aisa, -oisa -osa, -uisa, welche den tat- 
sächlichen beweis liefern, dasz die gestalt des einfachen Stammes 
-asi -osi -usi war; denn das i der vorletzten silbe gehört nicht an 
dise stelle, es musz ausz der folgenden silbe herüber versetzt worden 
sein. Es ist aber kein gťiind anzunemen, dasz ausz ilose ein ilois- 
hätte entstehen können. Diser punkt wird im folgenden unbedingt 
klar werden. 


10 

Die form ilosi iloisi iloise wurde nun durch ein angesetztes -a 
erweitert, welches den auszlautenden vocal verdrängte, so dasz ausz 
ilosia iloisa oder ilosa wurde: hupainen hupasa 'flüchtig', satoinen 
satoisa fruchtbar, sanoinen sanoisa beredt, kutuinen kutuisa laichend, 
joutuinen joutuisa schnell, kartuinen kartuisa sich vermerend, kipuinen 
kipuisa schmerzhaft, suotuinen suotuisa erwünscht, teräinen teräisä 
voll ähren (grannen), näköinen näköisä ein auszsehn habend, etuinen 
etuisa commodus, ehtoinen ehtoisa willens willig, äkäinen äkäisä 
grollend, mieluinen mieluisa wolwollend, sopuinen sopuisa verträglich 
etc.. Die erweiterung der stamme durch -a ist ein im Finnischen 
weitverbreiteter Vorgang, und da dieselbe merfach im nominativ si. 
nicht eintrit, so hat man behauptet, dises -a verändere sich in -i, 
zu welcher behauptung, wie uns scheint, ein rechtfertigender anlasz 
nicht vorligt. Formen wie viatoin (viaton) müszen ausz viattomi 
ebenso erklärt werden, wie etwa avain ausz avami. So im compa- 
rativ und superlativ : suurempi kann nicht ausz suurempa entstanden 
sein, sondern die form suurempa der übrigen casus ausz suurempi- 
-a erklärt werden. Der abfall des -i ist ohnehin nicht allgemein, 
und ward wol durch das bestreben den comparativ vom superlativ 
zu differenzieren verhindert. Die Umsetzung des -i nach 1 n s ist 
bekannt genug und bedarf eines beweises nicht. Eine ansetzung 
eines -olautes hat auch statt gefunden in formen wie puinti puinto 
dreschen, syönti syöntö, saanti saanto, väänti vääntiö, wo das i er- 
halten gebliben; ohne erweiterung lyönti vointi. (Vasen vasemman 
"link dQiGtsQÓg hat im no. si. superlativ form.) 

Unter allen ugrischen sprachen zeigt das Ehstnische auch in 
disem punkte die gröszte Verwandtschaft mit dem Finnischen ; nur in 
einem punkte weicht es ab, indem es nicht blosz -se als Stammform 
aufweist, sondern auch -tse und dze: kala kalane kalatse kalase; 
kivi kivene kivetse; koi koine koize; kalakene kalakeze u. ä. Wir 
sehen darausz, dasz das s des Finnischen nicht blosz eine deutung 
zuläszt Füren wir den vergleich weiter, so sehen wir, dasz dem -s 
des Finnischen in disen formen in andern verwandten sprachen Zisch- 
laute und palatale entsprechen. Gegenüber Finn. kaksoiset (Zwil- 
linge) zeigt das Mordwinische kaftašt. Im Syrj. finden wir iz 'stein' 
izj a 'steinig' iyjös dass.; ji jy 'eis' jiös 'eisig' (Finn. jää jäinen stamm 
jäisi jäise); gag 'wurm' gagja 'wurm-' gagjös 'voll würmer' ; eine an- 
dere form ist -sa: kar 'stadť karsa 'städtisch'; Rotsrnu 'Russland' 
rotsmusa 'russisch', eine form, die auch das Mordwinische hat: kiza 
'jar', kiz-sa '-järig'; fkäponasa von pona 'einwollig', welche form schon 


11 

prof. Ahlquist mit den Finnischen zusammenstellt (gramm. der Mordw. 
spr. pg. 26.); doch musz das -i hier ser früh verloren gegangen 
sein, da wir sonst -ä erwarten müszten. 

Ausz dem Čeremissischen kann hieher gehören jalaš 'hose' von 
jal cfusz' (vgl. Finn. jalkainen st. jalkasi 'socke') kučkaž cadler' (syrj. 
kuč, finn. kotkainen st. kotkasi); pežaž cnesť Finn. pesäinen st. pe- 
säisi); sirem rick schreibe' siremäs cbrief (kirjaama, kirjaamainen, 
kirjaamaisi). 

Auch das Lappische weist bald š bald s an der stelle des 
Finn. s auf: suološ saloinen saloisi, Jogas jokeisi; š wird in der fle- 
xion č čč ž žž, bleibt jedoch manchmal š; worüber Friis Lappisk 
Grammatik §. 26. anm. 2. nachzusehn. Dagegen s: alraos ilmoinen, 
diedos tietoinen (entlent beides in alter zeit?), neben vuluš (či all.) 
aluinen, gitovaš fkiitäväinen kiitäväisi-), vasalaš -žža osainen osal- 
linen, ješ (č) itse. Die palatalität des stammconsonanten nötigt wol 
schon an und für sich ein i als alten auszlaut anzunetnen. 

Weder Čerem. noch Syrj. noch Lappisch kann uns also die er- 
scheinung des -nen im nom. si. diser Stämme im Finnischen erklären, 
da sie dise stamme unerweitert laszen. Die erweiterung, die das F. 
zeigt, findet sich nur im Ehstn. und im Mordwinischen. Letzteres 
zeigt kacaminnä von kačam Vauch', kedennä von ket leder', welches 
F. kesi ketinen genau entspricht; kevinnä (kivinen); etc. Palnenä 
fbruder' könnte formell Finnischem puolinen entsprechen. Im Mordw. 
ist ein -a angesetzt worden, welches durch den offenbar weichen 
auszlaut (vgl. praes. fan fatama mit praet. fan' famä) in ä verändert 
worden ist. Es ist wichtig, dasz das Mordw. auch den zweiten be- 
standteil -nä (d. i. ni -a) als selbständiges deminutivsuffix besitzt: 
kud kudnä (koti kotinen); ulmä ulmänä u. s. w. 

Ausz disen erscheinungen zusammen geht hervor, dasz der nom. 
si. nen seine form der assimilation zu verdanken hat. Obwol nun 
-sn oft zu -nn assimiliert wird, (uusena zu uunna, täysenä zu täynnä 
Kai. und wol auch formen wie tuonne minne), so ist es bei dem um- 
stände, dasz nicht nur Ehstn. sondern auch Mordw. die assimilierte 
form zeigen, und ersteres noch die stamme auf -tse und -dze ge- 
rettet hat, angemeszener anzunemen, dasz die assimilation vor sich 
gieng, als noch ältere laute warsch. tse dze od. č ž an der stelle 
des jedenfalls spätem s gesprochen wurden vgl. (ansaitsenut) an- 
sainnut, (iloitsenut) iloinnut. 

Es fragt sich nun, da wir die beiden consonanten getrennt 
sehen durch den vocal c, wie ist die assimilation vor sich gegangen? 


12 

Mit rücksicht auf das Mordw. wäre es ser einfach auszfall des 
vocals anzunemeii -či -ni -čni -nni -nni-a -nnä; die zwei letztern 
Stadien hätte das Finnische nicht mit gemacht. Statt das ausz- 
lautende -i beizubehalten, hätte das Finnische einen vocal, den 
schwächsten, zwischen die beiden assimilierten consonanten einge- 
schoben. Würde man jedoch annemen, dasz das Mordw. in einer 
frühern periodě dise formen dem Finnischen entlent hätte (eine 
vorauszsetzung, die mancherlei für sich hat), so konnte man assimi- 
lierende Wirkung annemen (wie disz tatsächlich in vilen fällen un- 
auszweichlich ist), noch zu einer zeit, in der zwischen den zu assimi- 
lierenden consonanten ein schwacher vocalischer laut gesprochen 
wurde. Als nun der schluszvocal abfiel, verstärkte sich in einer oft 
zu beobachtenden weise der vorletzte vocal, so dasz ausz -činí -niní 
und schlüszlich -nen werden konnte. Das höhere alter der laute 
č ž ts z gegenüber Finn. s ergibt sich auch ausz dem vergleich des 
Läpp, conditionalis bagadifčim etc., dessen -adifčim Finnisch nur 
-aisin  entgegen zu setzen hat; Ehstn. hat noch (dial.) ks gerettet. 

Dasz es eine zeit gegeben haben musz, wärend welcher man 
unsicher war, ob man die vorletzte silbe als offen, oder als geschloszen 
betrachten sollte, scheint ausz den bald unvermilderten, bald ver- 
milderten formen diser bildungsgattung hervorzugehn. So haben wir 
hevonen heponen, iltainen illainen, veinen vesinen vetinen (wie käsi- 
nen kätinen) ; hako hakoinen havuinen ; hätäinen hädäinen ; ikäinen 
ijäinen (auch in der bedeutung differenziert); kertainen kerrainen; 
takuinen tavuinen; keltainen kellainen ; (kultainen kullainen); yltäinen 
ylläinen ; väkinen väinen väinästän ; viintoinen viinnoinen u. a. häufig 
trit die vermilderung bei ableitungen von dem superlativ ein alim- 
mainen, perimmäinen, vanhempainen u. vanhemmainen : vgl. järki 
järjetöin järjettömä, des tt = kt weil Mordw. ft; ebenso wie -tta 
der causalform des Finnischen verbums im Mordw. durch fta ver- 
treten ist uyan uiftan 'schwimmen schwemmen', Finn. uida uittaa; 
kasan kasuftan 'wachsen wachsen machen' F. (kasun kasua) kasvan 
kasvaa kasvatan kasvattaa. Auch andere bildungen werden an -si 
gefügt: kova kovainen (st. kovaisi) kovaisime nom. si. kovaisin; 
kalvoinen (stam. kalvoisi) kalvoisime nom. si. kalvoisin; lautaisin 
u. ä. dise formen beweisen wider die ursprünglichkeit des i. fKahta- 
moin' steht für kahtamoinn(i) ohne einschub. 

Ähnliche erweiterung finden wir in juomen (st. juomene nach 
der gew. ansieht) neben juome, syömene syöme (syöttele metisin 
syürnin, juottele metisin juomin Kai.); ruomi ruomen, ruomen ruo- 


13 

menen;  huomi huomen, huomen huomenen;  urspr.  demin. wie im 
Mordwinischen? 

Villeicht haben wir die nicht erweiterten stamme, welche die 
grundlage für die formen aisa oisa nisa etc. hergaben, in formen wie 
mielus mieluhun (st. mieluhen vgl. sanoo ausz sanohe sanoho) zu 
suchen. Da die biszherige erklärung von suif. -lainen als selbstän- 
digen nomens abgeleitet von lai durch das Lappische -las beseitigt 
wird, so kann man andererseits einen Zusammenhang von oras orahan 
(assim. ausz orahen) mit orasa oraisa orainen n. ä. ebenso wenig 
ableugnen, wie zwischen työläs työlähän und työläinen, neben welchen 
auch ein työläisä nicht unmöglich wäre. 


Über den  Zusammenhang  zwischen  der  erneuerten 
Brüderkirche und der alten böhmischen Brüderunität. 

Vorgetragen von Josef Müller am 11. Februar 1884. 

Wenn überhaupt ein Zusammenhang zwischen der erneuerten 
Brüderkirche und der alten Unität der böhm. Brüder besteht, so wird 
derselbe sich nur in der Entstehungsgeschichte der erneuerten Brüder- 
kirche nachweisen lassen. Dadurch, dass Emigranten aus Mähren 
und Böhmen im Jahr 1722 nach Sachsen kamen und hier auf dem 
Boden des Protestantismus und speziell unter dem Schutz des Grafen 
von Zinzendorf eine Gemeinschaft mit besonderen kirchlichen Ein- 
richtungen gründeten entstand die erneuerte Brüderkirche. Wir 
müssen darum zuerst die Beschaffenheit des Protestantismus im 
Anfange des 18ten Jahrh. kurz karakterisieren, aus welchem Zinzen- 
dorf hervorging und sodann die Geschichte jener Emigranten dar- 
stellen. 

Die Reformatoren hatten im 16ten Jahrh. dem Autoritätsprinzipe 
das Prinzip der persönlichen Überzeugung gegenüber gestellt. Diess 
ist in gewissem Sinne ein demokratisches Prinzip und demgemäss hatte 
Luther in der sogenannten Lehre vom allgemeinen Priestertum aller 
Christen die Grundlagen einer neuen Kirchenbildung vorgezeichnet. 
Alle Christen seien an sich zur Ausübung der priesterlichen Fun- 
ctionen berechtigt, nur um der Ordnung willen beauftrage die Ge- 
meinde einzelne  damit.  Aber diesen Grundsatz hat Luther in der 


14 

Praxis nicht durchgeführt, sondern weil er die vorhandenen Gemeinden 
dieser Selbstverwaltung nicht für fähig hielt, geriet die Leitung der 
Kirche doch in die Hände des Adels und der Geistlichkeit. Im Zu- 
sammenhange damit trat namentlich nach Luthers Tode das Interesse 
an der Dogmatik ungebührlich in den Vordergrund, so dass die Pflege 
des christlichen Lebens darüber vernachlässigt wurde. Auch 
in den ausserdeutschen protestantischen Ländern fand ein Stillstand 
resp. Rückgang der Reformation statt. Dagegen machte sich nun 
Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrh. eine Reaction geltend und 
zwar in England im Puritanismus und in Holland haupt- 
sächlich im Labadismus. Die analoge Bewegung in Deutsch- 
land bezeichnet man mit dem Namen des Pietismus. Der Pie- 
tismus richtet sein Hauptaugenmerk auf eine Verbesserung des 
christlichen Lebens, auf Erweckung der pietas, und will dieselbe er- 
reichen durch Erziehung der christlichen Gemeinde und Verselbstän- 
digung derselben. In diesem Sinne verlangt er eine Vervollständigung 
resp. Weiterbildung der Reformation. Die Begründer des Pietismus 
in Deutschland sind Philipp Jakob Spener (1635 — 1705), der in seinen 
„Pia desideria" (1675) die Grundsätze und Ziele des Pietismus zum 
erstenmal klar formulierte und durch die Bildung freier religiöser 
Vereine (ecclesiolae in ecclesia) zu verwirklichen suchte — und 
August Hermann Franke (1663 — 1727), der in Halle als Geistlicher 
und als akademischer Lehrer in derselben Richtung wie Spener 
arbeitete und durch die Stiftung seiner Anstalten in Halle eine 
gTOssartige Wohlthätigkeit entwickelte. Schon bei ihm, mehr noch 
bei seinen Schülern geriet der Pietismus auf Abwege und in Verfall. 
Zwischen dem Pietismus und der alten Brüderunität lässt sich un- 
schwer eine innere Verwandtschaft nachweisen, wenn auch kein ge- 
schichtlicher Zusammenhang stattgefunden hat. Die Kirchenbildung 
war bei der Unität von der Gemeinde ausgegangen, sie legte jeder- 
zeit den Hauptnachdi'uck auf das praktische Christentum und die 
kirchliche Erziehung des Volkes war bei ihr längst geübt worden, 
wie das alles die Ratio disciplinae des Comenius deutlich zeigt. 

In enger Verbindung mit dem Pietismus stand Nicolaus Ludwig 
Graf von Zinzendorf (1700 — 1760). Spener war sein Taufpathe und 
Hausfreund im Hause seines Vaters, des sächs. Staatsministers 
Georg Ludwig von Zinzendorf, der bald nach der Geburt seines 
Sohnes starb. Da sich seine Wittwe 1704 wieder verheiratete (mit 
dem preuss. Feldmarschall von Natzmer), wurde die Erziehung des 
jungen Grafen seiner Grossmutter und Tante von Gersdorf auf ihrem 


15 

Gute fíennersdorf anvertraut. Diese pie tistische Erziehung weckte 
frühzeitig sein religiöses Leben und sein Aufenthalt in den Hallischen 
Anstalten Frankes (seit 1710), diente dazu dieses religiöse Leben zu 
festigen und zu vertiefen. Auch erregte schon damals die Genialität 
Zinzendorfs, durch die er später seine Zeitgenossen überragte, das 
besorgte Erstaunen der Hallischen Pietisten. Im Gehorsam gegen 
die Wünsche seiner Familie verzichtete er zunächst auf die Ver- 
wirklichung seines Lieblingsgedankens, Theologie zu studieren und 
nahm nach vollendetem juristischen Studium eine Stelle als Justizrat 
bei der sächs. Regierung in Dresden an, nicht ohne vorher auf Reisen 
in Holland und Frankreich die wertvolle Erkenntnis gewonnen zu 
haben, dass er auf dem Boden des „Herzenschristentums" mit Mit- 
gliedern der verschiedensten Kirchen und Denominationen Gemein- 
schaft haben könne. Hatte er auch nicht Geistlicher werden können, 
so wollte er doch seine religiösen Grundsätze und Anschauungen 
auch als Justizrat zum Heil seiner Mitmenschen nutzbar machen 
und begann zu diesem Zwecke das Abhalten von Privaterbauungs- 
stunden und eine rege schriftsstellerische Thätigkeit. 

1722 kam Zinzendorf mit einem mährischen Zimmermann Chri- 
stian David in Berührung, der sich auf den Rat des Görlitzer Pastors 
Mag. Schäfer an Zinzendorf wandte mit der Bitte einigen Exulanten 
aus Mähren auf seinem neuangekauften Gute Berthelsdorf in Sachsen 
Unterkunft zu gewähren.   Zinzendorf sagte es ihnen zu. 

Um die Geschichte jener mährischen Exulanten zu verstehen, 
müssen wir etwas weiter ausholen. Seit 1627 sind in d. Unität 
der böhm. Brüder 3 Kreise zu unterscheiden : 

1. Die polnische Brüderunität, die lange noch ein 
kümmerliches Dasein fristete, bis sie 1817 bei Gelegenheit der Union 
der evangelischen Kirchen aufgehoben wurde und seitdem nur noch 
die Weihe der alten Brüder unter sich aufrechterhält, welche zuletzt 
am 21. Okt. 1883 an Dr. Borgius in Herrnhut vollzogen wurde. 

2. Die böhm. -mährische Brüderunität, die Exilkirche, 
welche offiziell nach Polen, Ungarn, Schlesien und Preussen aus- 
wandert und seit 1656 (der Zerstörung Lissas) verschwindet. 

3. Der „verborgene Same", wie Comenius die in Böhmen 
und Mähren zurückgebliebenen Mitglieder der Brüderunität nannte. 

Im Allgemeinen scheint eine Wiederbelebung dieses letzten 
Kreises von den veränderten Religionsverhältnissen in Schlesien ausge- 
gangen zu sein. Denn als hier Karl XII. durch den Altranstädter Ver- 
gleich den Protestanten einige Kirchen wieder verschafft hatte, wurden 


16 

dieselben auch von den heimlichen Protestanten in den an Schlesien 
grenzenden Gegenden Böhmens und Mährens eifrig besucht. 

In Mähren hatte sich die brüderische Tradition am leben- 
digsten in den Dörfern Sehlen, Seitendorf, Zauchtenthal und Kunc- 
walde erhalten. Durch die Predigten von Steinmetz in Teschen, 
welche von jenen Dörfern aus heimlich besucht wurden, sowie durch 
die Besuche des schon erwähnten Christian David reifte in den Brü- 
dern Augustin u. Jakob Neisser und in Michael Jäschke der Entschluss 
auszuwandern. Nachdem ihnen Chr. David gemeldet hatte, dass sie 
auf Zinzendorfs Gut Berthelsdorf Unterkunft finden würdeD, führten 
sie jeneu Entschluss aus und langten am 8. Juni 1722 in Berthels- 
dorf an. Hier begannen sie am 17. Juni 1722 den Bau eines Hauses, 
welches der Berthelsdorf er Verwalter Heiz „die Herrashut" nannte. 
1724 langten aus Zauchtenthal weitere 5 Emigranten in Herrnhut 
an, welche Zinzendorf später die 5 mährischen Kirchenmäuer nannte, 
weil sie ein klares Bewusstsein ihrer Abstammung von der alten 
Brüderunität hatten und auf der Wiederaufrichtung derselben in 
Herrnhut bestanden. Zinzendorf hatte von vornherein nicht anders 
gedacht, als dass diese Emigrantenkolonie eine Filiale der lutherischen 
Kirche in Berthelsdorf sein solle und wurde in grosse Verlegenheit 
gebracht durch die entschiedene Weigerung der Emigranten und 
durch ihr Verlangen in Herrnhut die alte Brüderunität wieder zu 
erneuern, welches sie durch Berufung auf Luthers Aussprüche über 
die alten Brüder stützten. Wolle man ihnen das in Herrnhut nicht 
gestatten, so erklärten sie, weiter wandern zu wollen. Das glaubte 
Zinzendorf vor seinem Gewissen nicht verantworten zu können, dass 
er die Brüder weiter ziehen Hesse, und entwarf darum auf Grund 
der „Ratio disciplinae" des Comenius „Gemeinordnungen", die 
am 12. Mai 1727 von allen Einwohnern Herrnhuts einstimmig ange- 
nommen und unterschrieben wurden. Am 13. Aug. 1727 schlössen 
sich die Bewohner Herrnhuts bei Gelegenheit einer Abendmahls- 
feier auch innerlich als Brüderunität zusammen. Die Erneuerung 
der Brüderunität wurde vollendet dadurch, dass Daniel Ernst Ja- 
blonský, der 1699 zu einem „Senior und Episcopus der böhmisch- 
mährischen Brüder in Gross-Polen" geweiht worden war, die brüde- 
rische Bischofsweihe am 13. März 1735 auf David Nitschmann und 
am 20. Mai 1737 auf Zinzendorf übertrug, nachdem letzterer 1734 
in Tübingen öffentlich in den geistlichen Stand getreten war. 

In Böhmen fand eine ähnliche Wiederbelebung der brüderi- 
schen Tradition, wie in Mähren, nur etwas später Statt und zwar auf 


17 

der Leitomischler Herrschaft in dein Dorf e Herrn anic und auf 
der Landskroner Herrschaft in den Dörfern Öermna und Vej- 
prachtic. Im Jahre 1732 begann die Auswanderung aus der Leito- 
mischler Gegend nach einem schlesischen Dorf an der böhmischen 
Grenze: Gerlachsheim. Alle diese Auswanderer hatten das be- 
stimmte Bewusstsein, Nachkommen der böbm. Brüder zu sein. Doch 
in Gerlachsheim war ihres Bleibens nicht lange, denn als 1736 Emi- 
granten aus der Landskroner Gegend von ihrem Herrn dem Fürsten 
von Lichtenstein von der sächs. Regierung reklamiert wurden, sahen 
sie sich gezwungen, sich unter den Schutz des preuss. Königs Friedr. 
Wilh. I. zu begeben, der sie in Berlin und Rixdorf aufnahm. Schon 
1732 waren böhmische Emigranten nach Berlin gekommen, die aber, 
weil unter ihnen keine brüderische Tradition lebendig war, sich all- 
mählig mit der reformierten und lutherischen Kirche zusammen- 
schlössen. Die Gerlachsheimer Böhmen aber in Berlin und Rixdorf 
suchten im Vereine mit versprengten brüderischen Emigranten in der 
Gegend von Zittau, Dresden und Gebhardsdorf Anschluss an die er- 
neuerte Brüderkirche in Herrnhut. Letztere ging darauf ein, und so 
wurden die Böhmen in Berlin u. Rixdorf in die Brüderkirche 
aufgenommen und seit 1744 mit Geistlichen aus dieser Kirche ver- 
sehen, für die in Sachsen zerstreuten Böhmen aber wurde eine 
neue Colonie in der Oberlausitz gegründet, welche den Namen N i e s k y 
(„nízký") erhielt. 

Wir haben schon oben darauf hingedeutet, dass die Wünsche 
Zinzendorfs und der Emigranten anfangs durchaus nicht überein- 
stimmten. Die Emigranten verlangten Wiedererrichtung der 
alten Unität der böhm. Brüder, nicht zwar im antiquarischen Inter- 
esse einer möglichst genauen Nachahmung jener früheren kirchen- 
geschichtlichen Erscheinungen, sondern sie wollten eine selbstän- 
dige, vom Staat und jeder anderen Kirche unabhängige Kirche 
mit einer Verfassung, die auf den Grundlagen der altbrüderischen 
zu errichten wäre. Auf die theologische Fixierung der Lehre legten 
sie dagegen wenig Gewicht. 

Zinzendorf hatte schon auf seinen Reisen innerhalb der ver- 
schiedenen „sichtbaren Kirchen" die Glieder der einen „unsicht- 
baren Kirche" gesucht, die sich durch Lehre und Cultus von einander 
unterscheiden, aber doch in ihrer persönlichen Beziehung zu Gott 
durch Christus ein gemeinsames Merkmal besitzen. Er fand dieselben 
in dem reformierten Holland, in dem katholischen Paris, in dem 
lutherischen  Dresden.  Diese Mitglieder der „unsichtbaren Kirche" 

?ř.: Filosofie, dějepis a filologie. 2 


18 

will er nun keineswegs aus den „sichtbaren Kirchen", die er meist 
einem damaligen Sprachgebrauch folgend „Religionen" nennt, sammeln 
und aus ihnen eine ueue Kirche bilden, sondern dieselben sollten in 
ihren Sonderkirchen bleiben, von deren Notwendigkeit als „tqójíol 
nuidsíccs" er fest überzeugt ist, nur sollten sie einen interconfessio- 
nellen Bund bilden, der das „Herzenschristentum" pflegte und die 
Mission unter den Juden und Heiden in die Hand nähme. Durch 
die Emigranten und ihre Forderung, die Brüderunität zu erneuern, 
wurden diese Pläne Zinzendorfs durchkreuzt, denn er sah sich hier durch 
die Verhältnisse genötigt zur Wiederaufrichtung einer Sonderkirche, 
einer „Religion" behülflich zu sein, was er gerade nicht gewollt 
hatte. Aber er sah das als Erfüllung einer Pflicht an, der er nicht 
habe ausweichen können. 

Diese so verschiedenen Interessen Zinzendorfs und der Emi- 
granten haben sich aber auf rein praktischem Wege zusammen- 
geschlossen. Da beide Teile dieselbe Grundüberzeugung hatten, so 
arbeiteten sie für einander und mit einander. Zinzendorf setzte, 
wie er es versprochen hatte, sein Hab und Gut, Ehre und Leben ein 
für die Wiederaufrichtung der Brüderkirche und die Emigranten 
zogen als entsagungsvolle und unermüdliche Missionöre bis in die 
entlegensten Länder der Erde. 

So entstand die erneuerte Brüderkirche mit ihren eigentümlichen 
Formen, Einrichtungen und Thätigkeit. Wie bei jedem historischen 
Gebilde lässt sich auch bei ihr nur im allgemeinen angeben, nach 
welcher Seite hin die bei ihrer Entstehung zusammenwirkenden Fac- 
toren hauptsächlich einflussreich gewesen sind. Wir beantworten 
darum die Frage nach dem Zusammenhange zwischen der alten und 
der erneuerten Brüderkirche durch folgende 3 Sätze: 

1. Die Form d. h. die Unabhängigkeit der erneuerten 
Brüderkirche vom Staat und von jeder anderen Kirche sowie ihre 
erste Organisation verdankt dieselbe der alten Unität der 
böhmischen Brüder. 

2. Die Ziele und vielfach auch die Art der Thätigkei; 
der erneuerten Brüderkirche sind auf Zinzendorf zurückzuführen. 

Erklärung ad 1. u. 2. : Das Eine ist für die erneuerte Brüder- 
kirche ebenso wichtig, wie das Andere. Wären Zinzendorfs Pläne 
nicht von einer besonders organisierten kirchlichen Gesellschaft in 
die Hand genommen worden, so lehrt uns das Beispiel Frankes in 
Halle, was vermutlich ihr Schicksal gewesen wäre; vielleicht eine 
Heidenmissionsanstalt nach Art der  Frankeschen Stiftungen würde 


19 

noch von Zinzendorfs Bestrebungen Zeugnis ablegen: Andererseits 
zeigt die Entwicklung der polnischen Brüderunität, dass die Emi- 
granten aus Mähren und Böhmen wohl kaum im Stande gewesen 
wären, ihre sonderkirchliche Form auf die Dauer festzuhalten, wenn 
ihnen Zinzendorfs Ideen nicht auch bestimmte Thätigkeitsziele ge- 
steckt hätten, so dass sie schon nach 40 Jahren blühende Colonien 
in fast allen Ländern der Erde hatten. 

3. Abgesehen von der inneren Verwandtschaft zwischen dem 
Pietismus und den alten böhm. Brüdern, war der Grundsatz der 
letzteren, sich den kirchlichen Bewegungen gegenüber nicht abzu- 
schliessen, sondern von ihnen zu lernen und so sich weiter zu ent- 
wickeln. Nach diesem Grundsatze musste die Brüderkirche, wenn 
sie unter neuen Zeitverhältnissen wieder erneuert wurde, bei der- 
selben Form einen neuen Inhalt haben, wie das bei der er- 
neuerten Brüderkirche der Fall ist. 

Zinzendorf hatte darum ein Recht zu seiner Antwort auf die 
Frage: „Ob es wahr sei, dass die heutigen Brüder von den alten 
böhmischen Brüdern abweichen? Es ist wahr, dass sie sich nicht 
binden, weil die alten Brüder ausdrücklich ausbedungen, dass man 
ändern solle von Zeit zu Zeit. Es ist nicht wahr, weil alle essen- 
tialia der alten Brüderkirche bey uns heiliglich conserviret werden." 
(Spangenberg: Apologet. Schlussschrift. Leipz. 1752. qu. 103.) 

Die ausführlichere Abhandlung, mit allen nötigen Belegen ver- 
sehen erscheint gleichzeitig in böhmischer Sprache im Časopis Musea. 


3 

Tak zvané Chronicon universitatis Pratensis a poměr 
jeho k Vavřincovi z Březové. 

Přednášel prof. dr. Jaroslav Goll dne 25. února 1884. 

K důležitějším pramenům doby husitské počítá se kompilace 
známá pod jménem „Chronicon universitatis Pragensis," kteréžto 
jméno dlouhým zvykem se ustálilo, ačkoli zcela vhodné není ! *) Jediný 


*) Tak zv. Chronicon universitatis Pragensis zachovalo se v rukopise patřícím 
c. kr. dvorní knihovně ve Vídni (č. ". J50), který náležel kdysi Vídeňskému 
biskupu Janovi Fabri a od něho r. 1540 kolleji u sv. Mikuláše darován 

2* 


20 

rukopis, ve kterém tento pramen se nachází, nedává jemu názvu 
žádného a co do obsahu události university Pražské se týkající nejsou 
hlavním, nercili jediným předmětem naší kroniky, vydané z části (od 
r. 1348 do června 1420) od C. Höflera v 1. svazku sbírky nazvané „Ge- 
schichtsschreiber der Husitischen Bewegung in Böhmen (str. 13—47). 
Proti vydavateli, který přeceňuje důležitost tohoto „díla děje- 
piseckého" mluvě při tom o „spisovateli" kroniky, kterého si patrně 
představuje jako svědka souvěkého nebo aspoň blízkého, ozval se 
Palacký, zůstávaje věren mínění svému již před mnohými lety vyjá- 
dřenému: že totiž tak zvaná kronika universitní není dílem nějakého 
spisovatele, nýbrž že to jest snůška učiněná od nějakého kompilátora, 
který mechanicky opisoval a seřaďoval*). Bezold v úvodu ke svému 
chvalně známému dílu o výpravách říšských do Cech, podávaje pěkný 
přehled historických pramenů válek husitských vůbec, rozeznává spi- 
sovatele a kompilátora**).  Spisovatel by byl sepsal vlastní kroniku 


byl, o čemž nás paměť napsaná na vnitřní straně první desky poučuje. 
V rukopise dohromady svázána jsou rozličná excerpta na př. výtahy 
z traktátů Zwingliho a pod. s kronikou naší, která — na jiném papíře nežli 
ony výtahy — napsána byla někdy v první polovici 16. století, snad na 
počátku jeho, jak podle písma souditi by se dalo. Písař nebyl dosti pečlivý 
a mnohé omyly lze počísti na vrub jeho. — Nejdříve, pokud nám známo, 
o kronice naší pojednal nejmenovaný spisovatel (dle Helda Meinert) ve 
Vídeňských „Jahrbücher der Literatur" r. 1825 (sv. 23) v článku (str. 165 
až 174) obsahujícím doplňky ke „Kritische Beiträge zu A. Voigťs Versuch 
einer Geschichte der Universität zu Prag. Von Maximilian Millauer (Prag 
1820)." Na tomto místě ponejprv užito názvu Chronicon universitatis 
a také bezmála všecky odstavce týkající se university otištěny. Nedlouho 
potom (r. 1827) místa jednající o sporu o hlasy otiskl zase J. Held ve 
svém „Tentamen historicum, illustrandis rebus anno 1409 in universitate 
Pragena gestis." Později od Tomka (v Dějinách university Pražské) a od 
Palackého kroniky naší vydatně užito a také z ní mnoho citováno. Vydání 
Hóflerovo obsahuje část od r. 1348 do června 1420. Některá místa nově 
vydal Palacký v Doc. Mag. Joh. Hus etc. (v. Additamentum IV.). — O po- 
vaze a ceně kroniky naši krátce pojednali Palacký ve Würdigung na 
str. 208 a 300, Höfler I., 13, Palacký podruhé ve svém polemickém spise 
„Die Geschichte des Husitenthums und Prof. C. Hofier" (str. 17 — 19) 
a konečně Bezold v úvodu (str. 4—5) svého díla „König Sigmund und 
die Pieichskriege gegen die Husiten" (München 1872). 

*) Würdigung str. 300: von einem Ungenannten in 16. Jahrhunderte com- 
pilirt. — Die Gesch. des Hussitenthums etc. str. 17: naše kronika jest 
„ein Werk nicht eines Verfassers, sondern nur eines späteren ziemlich kennt- 
niss- und geistlosen Compüators. 

**) K. Sigmund und die Reichskriege gegen die Husiten I., 4. : Eine . . . Com- 
pilation schliesst sich an das sogenannte Chronicon universitatis Pragensig 


21 

od r. 1348—1413 sáhající, kompilátor by byl později snesl a přidal 
ostatek. A sice má Bezold za to, že kronika sepsána nebyla před 
smrtí krále Václava soudě tak podlé té okolnosti, že — při r. 1413 — 
o protivnících Husových, kteří tehda Prahu opustili, se podotýká, že 
se do smrti královy nenavrátili (recesserunt et amplius Pragam usque 
mortem regis non venerunt). S tím se srovnává, že hned na počátku 
kroniky při r. 1378, kde řeč jest o počátku dvojice papežské, se po- 
dotýká, že potrvala 36 let (t. do koncilia Kostnického, jež se počalo 
r. 1414). Avšak při r. 1409, kde se přední protivníci Husovi vypo- 
čítávají, o jednom z nich, kanovníku Jiřím z Bora, který za úhlavního 
se prohlašuje, čteme poznámku: Nec hodie desistit. Ješto Jiří z Bora 
zemřel již r. 1413 (Tomek V. str. 182), jest patrno, že místo po- 
sledně dotčené nemohlo napsáno býti po smrti krále Václava, ano 
ani po místě o dvojici papežské jednající, které čteme na počátku 
kroniky*), z čehož' následuje, že naše kronika i ve své prvé části 
čili že také chronicon universitatis v užším slova smyslu, když název 
ten obmezíme na část 1348 — 1413, není než kompilací. Spisovatel 
píšící po r. 1419 sotva by byl mohl o někom, kdo tehda již mrtev 
byl, poznamenávati: nec hodie desistit, avšak pouhý kompilátor opisoval, 
co našel, nehledě k tomu, hodí-li se všecko čili nic**). 

I zdá se nám, že lze tuto část (1348 — 1413) kroniky naší pod- 
robiti jakési analysi či rozboru, při čemž se objevuje — aspoň s do- 
statečnou pravděpodobností — že kompilátor nesnášel dohromady 
jednotlivé zprávy z četných rozličných pramenův, nýbrž že maje před 
rukama delší a souvislá sepsání rozbíral je a spojoval zase zprávy 
v nich obsažené podle pořádku chronologického. A sice: 

1. Spojíme-li všecky zprávy dotýkající se university, obdržíme 
krátké sice, ale předce všecky důležitější události obsahující dějiny 
vysokého učení Pražského, na které název „chronicon universitatis- 
Pragensis" výborně by se hodil. Spisovatele všem těmto zprávám 
společného prozrazuje stejný sloh a svědka souvěkého leckterá po- 
známka, která svědčí, že vypravujícího to, o čem vypravuje, živě se 
dotýká. Byl to patrně některý člen university tří fakult, (že právníkem 
nebyl, vysvítá z odstavce k r. 1371), snad mistr kolleje Karlovy, jistě 
člen národa českého a horlivý zastance práv jeho.  I byl to bezpo- 


1348 — 1413 an, welches letztere von einem husitischen Mitgliede der Hoch- 
schule nach dem Tode Wenzels also frühestens Ende 1419 verfasst wurde . . . 

*) Jak známo, jednota církevní nebyla hned počátkem koncilia obnovena. 

**) Palacký (die Gesch. des Hussitenthums str. 18) upozornil na místo o Bo- 
roví jakožto patrné znamení kompilace. 


22 

chyby spor o hlasy a šťastný konec jeho, jenž ho k sepsání této 
krátké kroniky učení Pražského od r. 1348 — 1409 povzbudil*), ačli 
od téhož spisovatele nepochodí též zpráva o volbě Křišťana z Prachatic 
za rektora university r. 1412. 

2. Mezi zprávami k r. 1378 (smrt Karla IV., nastoupení Vá- 
clava. IV.), r. 1380 (mor v Čechách), r. 1394 (první zajetí krále 
Václava), r. 1400 (zvolení Ruprechta proti Václavovi, při tom také 
již zmínka o smrti Ruprechtově i volbách potom Joštově a Sigmun- 
dově), r. 1401 (zajetí Sigmundovo), r. 1402 — 3 (kometa věštící bu- 
doucí věci, obzvláště zajetí krále Václava, které se vypisuje) zdá se 
býti podobná souvislost jako mezi těmi, ježto jednají o universitě 
Pražské. K jednotě co do obsahu — bezmála ve všech se vypravuje 
jen o Václavu IV.**) — přistupuje též jednota co do slohu. I zdá 
se tato krátká kronika Václava IV. býti dílem spisovatele jednoho, 
přejícího králi, který nepsal před r. 1411 t. j. který psal v době, 
když Sigmund již po Joštovi za krále zvolen byl. Jest vždy možná, 
že zprávy jak o universitě tak o králi Václavovi pochodí od téhož 
spisovatele a že tudíž kronika naše až do roku 1403 není kompilací, 
jen že ve své prvotné formě by byla o universitě přinášela zprávy 
ještě dále (t. přes r. 1403) až do r. 1409 (a snad také ještě jednu 
k r. 1412). Že tato část naší kroniky bez ceny není a k doplnění 
jiných pramenův slouží, jest známo. 

*) Tuto vlastní kroniku university lze dle našeho zdání rekonstruovati  spo- 
jením následujících odstavcův (Citáty podle rukopisu). 

1348. Založení university. 

1371 (chybné místo 1372). Zřízení zvláštní university právnické. Hinc 
iuriste ab artistis et aliis facultatibus se contra eorum iuramenta divise- 
runt, in quo hucusque indurato animo persistunt. 

1384. První spor mezi národy o kolleje vyřízen šťastně pro národ český. 
Pro quo Bohémi in eternum sint benedicti. 

1386. Kollej Karlova přestěhovala se do domu Rotlevova. 

1403. Zákaz týkající se článkův Wiklefových. 

1408 (a 1409.) Kardinálové obou stran odřekli se svých papežův. — 
Vazba Stanislava ze Znojma a Štěpána Pálce v Bologně. — Jednání uni- 
versity o subtrakci poslušenství oběma papežům. Jen český národ jest 
k přání královu k tomu ochoten. — Poslové francouští u krále v Hoře 
Kutné. — Vyřízení sporu o hlasy. — Spřísežení Němcův. 

1409. Odchod Němcův podle přísahy, kterou se před tím zavázali. 
**) Jednota obsahu se zprávami o volbách Joštově a Sigmundově neruší, neb 
o obou se podotýká, že zvoleni jsou „cum voluntate domini regis Wenceslai." 
O zajetí Sigmundově se jen proto zmínka činí, že byl také podobně (simi- 
liter) jako Václav zajat. — R. 1402 Václav zajat byl adhuc cometa appa- 
rente; a proto se zjevení její před tím šíře vypsalo. 


23 

3. Od r. 1403 zvláště pak k r. 1408 a 1409, střídají se od- 
stavce týkající se university s odstavci vypravujícími o sporech, které 
povstaly o učení Wiklefovo a to takovým spůsobem, že tu ihned ruku 
— ne spisovatele, než kompilátora poznáváme, který dvoje sepsání 
před rukama maje z obojího jeden celek mechanickou kompilací 
učinil t. z kroniky university a jiného vypsání o sporech o učení 
Wiklefovo, jehož začátek, nemýlíme-li se, zachován ve slovech: „A. d. 
1403 incepit notabilis dissensio . . . propter quosdam articulos ex 
Ioh. Wicleff doctoris Anglici libris non bene extractos." Že při této 
kompilaci články před tím souvislé takořka násilně od sebe roztrhány, 
patrno zvláště při r. 1408 a 1409*). 

Spisovatel této nejcennější částky naší kroniky jal se vypisovati 
průběh sporův o učení Wiklefovo postupem chronologickým od 
r. 1403 začínaje, sám stoje při tom, jak hned z počátku patrno, na 
téže straně jako Jan Hus. Dospěv takto k r. 1409 dal svému péru 
unésti se v krátkých větách, ve kterých se přední protivníci učení 
Wiklefova mezi klérem Pražským vypočítávají, rychle hned o několik 
let ku předu t. až k r. 1412, neb tohoto roku v Římě uvězněn byl 
k žalobě Michala de Causis Jan z Jesenice, tohoto roku vyhlášeno 
stížení klatby papežské proti Husovi, o kterýchžto událostech již na 
tomto místě zmínka se činí. I lze se domnívati, že náš spisovatel 
psal r. 1412, když tyto události právě se sběhly**).  Dodavší potom 


*) Co v následujícím dle našeho mínění pochází z vlastní kroniky universitní 
naznačeno písmem ležatým, slova pak na sebe poukazující vytčena písmem 
tučným : 
1408 . . . cardinales . . . recessemnt ab obediencia papali 

1408 exanimatus est Mag. Pater ad delacionem . . . Cifře canonici 
Pratensis 

Item eodem anno Gregorio XII. pontificatum papalem regente 
Sbiuco . . . transmisit processus contre Wiclefistas ad curiam . . . 

Item eoděm anno . . . facta est dissensio inter nacionem Bohemicam et alias 
třes naciones propter desiderium regis, qui optabat, ut sibi et cardinalibus 
ad abstraccionem obediencie papalis assisterent . . . 

1409 deposito Gregorio a papatu . . ., iterum Sbinko . . . cum prelatís 
dirrexerunt processus suos cum . . . donis pape et cardinalibus. 

1409 . . . Mag. Zdenkone . . . (tento odstavec patrně přerušuje tu i slohovou 
souvislost. Následující patří k předešlému.) 

Hec fuit credencia archiepiscopi et prelatorum ad papám et alios 
cardinales . . . 

Po několika odstavcích dále: 

Johannes Cifra predictus . . . novas fecit in Romana curia proposiciones . * . 
**) Jak svědčí též slova: „novos processus contra Mag. Iohannem Hus pre- 
sentes." Na dobu před smrtí Husovou ukazovati se zdá i ta okolnost, že 
nikde se k jménu jeho nepřidává „pie memorie" neb pod. 


24 

ještě Jiřího z Bora, z jehož hlavy se prý vše rodí — a tu čteme 
ono „nec hodie desistit," — obrací se vypravování nazpět k r. 1410, 
k spálení knih Wiklefových*). 

Jak daleko sáhalo prvotně toto vypravování o sporech vzniklých 
r. 1403? Nejspíše ne dále než do r. 1410**), jak souditi by se dalo 
podle toho, že ostatek (od str. 22 ve vydání Hoflerově začínaje) 
jiné jest povahy: jest to t. sbírka listin 1410—1413 (neb výtahův 
z nich) s krátkými úvody, které se od předešlého živého vypravování 
klidností tak liší, že ani není znáti, ke které z obou stran by jich 
původce náležel. Ač proto ještě možnost vyloučena není, že by byla 
táž ruka k předcházejícímu vypravování takovéto pokračování (1410 až 
1412) připojila: konec spadající clo r. 1413 musil přidán býti po- 
zději, nežli bylo ono vypravování 1403—1410 složeno t. až po smrti 
krále Václava***). Musíme se tu, jako často při rozborech podobných 
spokojiti s domněnkami. A tu se nám zdá býti pravděpodobno, že 
jedna a táž ruka po r. 1419 spojila vlastní kroniku universitní od 
r. 1348 až 1409 i krátkou kroniku krále Václava 1378—1403 s vy- 
psáním sporův o učení Wiklefóvo 1403 až 1410 v jeden celek 
a potom připojila také pokračování 1410—1413, t. j, do doby, kdy 
po odchodu Husa z Prahy a vyobcování některých z jeho předních 
protivníkův ve sporech oněch nastala přestávkaf). 


*) Souvislost s předcházejícím i tu jest zachována slovy „per pravos consi- 
liarios deceptus" (t. Zbyněk spálil knihy) vztahujícími se ke všem osobám 
před tím uvedeným. 
**) Snad se končilo větou, že spálili knihy „sperantes se iam habere omnium 
tribulacionum finem, cum tarnen primo inicium deo iusto iudice permittente 
sumpserunt." 
***) Že to, co patří k r. 1413 později přidáno bylo, svědci i ta okolnost, že 
nesprávně se klade nejprve list krále Václava, kterým se vyobcování čtyř 
protivníků Husových nařizuje a potom teprve se vypisuje jednání, které 
onoho vyobcování příčinou bylo. Ostatek jest kronika naše již od r. 1411 
zlomkovitá; tak nikde se nedočítáme, že ke sporu o Wiklefóvo učení při- 
družil se spor jiný t. o odpustky. 
f) Při našem rozboru zůstal zbytek t. zpráva o milostivém létu r. 1393, která, 
jak odstavec o Husovi svědčí, nebyla sepsána hned po události samé, 
nýbrž později. Vložena byla do kroniky naší bezpochyby teprv od kompi- 
látora, který, jak za to mám, sepsal sám odstavec k r. 1379 o počátku 
dvojice papežské (doslovně vzato, nezcela správný, jelikož ani Urban ani 
Kliment se nedožili koncilia Kostnického). Od kompilátora přidáno též 
v druhém odstavci k r. 1403 slovo „pretacti" t. articuli Iohannis Wicleff, 
v odstavci prvním k r. 1409 (str. 18) po Ioh. Hus — iam arcium magister 
(sr. na str. 15: nondum presbyter). 


25 

Že rokem 1414 počíná se kompilace po tom, co již Palacký 
a Bezold vytkli, pochybovati nelze. Kuku kompilátora poznáváme 
podle toho, že se tu setkáváme s chybami chronologickými a to 
hrubými jako k r. 1417, kde se vypravují události o deset let (1427) 
pozdější, a že mezi zprávami převahou husitickému hnutí nepřejícími 
se nalézají některé, které nemohly vyplynouti než z péra kališnického. 
Některé odstavce k r. 1414 — 1419 čteme také v jiných podobných 
kompilacích, kterých, jak známo, se zachovalo několik*). 

Zprávy převahou protihusitské objevují nám vlastní smýšlení 
kompilátora. Odkud se však vzala předce některá místa rázu opač- 
ného? Z kroniky Vavřince z Březové, neb z této nečerpá naše kom- 
pilace teprve, jak Palacký a Bezold za to mají, od r. 1419 počínaje, 
nýbrž užila jí hned na počátku svém k r. 1414**) r. 1416***). Vlastní 
smýšlení kompilátora se však i tu prozrazuje v tom, jak předlohu 
svou změnil, ač ráz její úplně setříti nedovedl f). 


*) Místa dotyčná naznačil Bezold. Poměr těchto kompilací mezi sebou nelze 
vyšetřiti, pokud nebudou nově kriticky vydány. A proto též nesmíme soud 
o ceně naší kroniky od r. 1414—1419, který u Palackého i Bezolda tak 
nepříznivě vypadl, za poslední slovo pokládati. Mnohé zprávy zachoval nám 
kompilátor, třeba jich nesepsal, jak Palacký též vytýká (str. 18). 
**)   Vavřinec z Březové: Chronicon: 

Anno eodem puta 1414 in die omnium Item anno 1414 currente in die om- 

sanctorum iucepit generale concilium in nium sanctorum incepit concilium Con- 
civitate imperiali Constanciensi pro uni- stanciense, ad quod Mag. Iohannes Hus 
one ecclesie . . . eodem anno venit sabbato post omnium 

. . . Ad hoc  eciam  concilium Mag.   sanctorum sub salvo regis Sigismundi 
Iohannes Hus . . . anno eodem sabbato   conductu, intimans publice per civitates, 
post  festům  omnium  sanctorum  sub   quia vadit ad Constanciam ad reddendam 
salvo  regis  Ungarie  Sigismundi  con-   racionem sue fidei. 
duetu, primům in Praga intimacionibus 
et protestacionibus publice factis, quod 
scilicet coram concilio Constanciensi de 
sua fide  cuilibet  paratus  sít  reddere 
racionem, venit personaliter. 
***)  Vavřinec z Březové: Chronicon 

Sabbato autem post ascensionem do- ... et sabbato post ascensionis do- 

mini ... Et cum ad locum supplicii per-   mini combustus (t. Mag. Ieronimus) in 
venisset, in eodem loco, in quo Magi-   eodem loco in quo Mag. Iohannes Hus 
ster  Iohannes  Hus   mortem  subierat   fuerat consumptus. 
innocenter . . . 

Sr. též o interdictu r. 1416 V. z Břez. str. 336 a Chron. str. 35.  Mimo 
to,  Vavřince, užito také k r. 1419 (o táboře na den sv. Máří Majdaleny.) 
f) Sr. zvláště o zatmění slunce r. 1415.  U Vavřince (str. 333) jest to zna- 
mení: quod sol iusticie Christus in cordibus prelatorum multorum ad mortem 


26 


Od str. 39 (tištěného vydání) se povaha naší kroniky na novo 
mění. Kdežto události na hradě Pražském sběhlé od 15. dubna do 
7. máje 1420 se v ní vypravují od Vavřince úplně neodvisle: ná- 
sledující boje na Malé straně líčí se již slovy jeho, jen tu a tam 
něco kratčeji a s některými změnami ve vazbě vět a ve slovosledu, 
vůbec s takovými, které co do věci téměř nic neznamenají. Zdá se 
skorém, že ten, kdo takto z Vavřince vypisoval, zároveň sloh jeho 
podle svého vkusu opravovati se snažil*). Ovšem že to odpovídá 
rázu kroniky naší 1414 — 1419, že slova Vavřince z Březové o Sig- 
mundovi „velut alter elatus Lucifer" při vypisování z něho v péře 
zůstala. Podobně slovy Vavřincovými se líčí i následující tažení 
Táborů ke Praze a válčení v Praze, při čemž nás jen po slovech 
Vavřincových (str. 364) o Žižkovi „supra modům audax et strenuus" 
v kronice naší překvapuje přídavek (str. 41) : ad cuius ordinacionem 
totus preparabatur exercitus atd. — Změny vypisovače se někdy jeví 
jako zcela vhodné opravy. Kdežto na př. u Vavřince tažení a příchod 
Táborů do Prahy přervány jsou odstavcem o jiných věcech vypravu- 
jícím, v kronice tomuto jiné vykázáno místo, by souvislost toho, co 
k sobě patří, se zachovala. Totéž platí o následujících odstavcích 
a změněném jich pořádku, kdežto změn v textu samém ubývá, ač i tu 
na jednom místě proti obyčejnému pravidlu, podle kterého naše kro- 
nika krátí, najdeme nevelké sice ale předce pozoruhodné rozšíření 
textu Vavřincova, které znamená více než pouhý stilistický přídavek, 
jsouc při tom předce příliš nepatrným, abychom je pokládati mohli 
za stopu nějakého jiného pramene, z kterého by bylo do Vavřince 
z Březové něco přešlo**). 


Mag. loh. Hus de proximo . . . mortificandi anhelancium fuit obscuratus. 
V Chronicon (str. 34) čteme: de quo non modicum, licet naturaliter contin- 
gebat, territi fuerunt quam plures. 
*) Místo „Pragenses" u Vavřince v kronice čteme „civitas Pragensis", místo 
„impediebant" — „defendit." Někdy věta vedlejší neb zkrácená se stane větou 
samostatnou a p. Snad takové měnění při vypisování a opisování zároveň 
posloužilo k zábavě. 
**) Sr. Vavřinec z Březové na str. 368: „Legatus in Slaná .. . archám corporis 
Christi . . . destruere mandavit . . . Imo refertur, quod sacramentum corporis 
et sanguinis domini J. Chr. per presbyteros hussitas conseeratum com- 
bussit et presbyterům quendam, qui communionem calicis abiurare noluit, 
comburi mandavit . . . Chron. str. 43 : Imo dicitur, quod et corpus Christi 
per presbyteros Wiclefistarum conseeratum combussit et sacramentum san- 
guinis super iynem effudit et presbyterům cum quodam laico, qui abiurare 
communionem calicis noluit, igne consumpsit ... Sr. též Vavřince z Bře- 
zové na str. 369 :  . . . venit rex Hungarie cum multis millibus.  V Chro- 


27 

Jest tedy naše kronika od str. 39 tištěného vydání čili od 
máje 1420 jen výtah něco přepracovaný z Vavřince z Březové, který 
čím dále tím více pouhému opisu se blíží a v takovýto opis přechází 
od 6. července 1420 začínaje, ač i potom tu i tam některé slovo 
v textu Vavřincově zbytečné neb nadbytečné vynecháno. Než i od 
této chvíle, kdy přechází již úplně ve Vavřince z Březové, kronika 
naše své zvláštní ceny nepozbývá. Representuje t. od 6. července 1420 
začínaje text kroniky Vavřince z Březové nejednou rozdílný od textův, 
obsažených v obou rukopisech Pražských (v knihovně universitní 1 
D 10 a 11 D 8)*) a, pokud podle vydání tištěného souditi lze i v ru- 
kopise Vratislavském **). K němu při novém vydání též přihlížeti třeba 
bude u. př. přibíráním z něho různočtení. Někdy ovšem nebude snadno 
rozhodnouti, zdali varianty textu Vídeňského, jak jej nazvati lze, nejsou 
než libovolné změny písaře, na př. penitus místo funditus (str. 395), můro 
reparato místo reformato (str. 424), infamatum m. suspectum (str. 481), 
avšak někdy zdá se, že jim sluší dáti přednost, na př. item quod 
suffragia . . . pro nu His mortuis . . . non sunt . . . facienda místo 
pro i His mortuis (str. 441); et sic Mag. Jacobello et pretacto domino 
Ioanni (Janovi ze Želiva) commiserunt, ut alios presbyteros introdu- 
cerent legitimis exclusis místo . . . ex c au sis (str. 481). Že tu 
čísti se má legitimis (t. presbyteris) exclusis, vysvítá z následující 
věty : huic consencioni seniores et civitatis notabiliores (proti nobili- 
ores v obou textech Pražských) contrarium dicere propter metům 
de pretorio proieccionis non audebant. Podobně : hoc itaque mulierum 
próposicio saniori communitatis parti valde placuit místo senioři 
(str. 485). 

Na některých místech lze poznati a doplniti z textu Vídeň- 
ského mezery v textech dosud známých se vyskytující, na př. ritus 
na str. 394 místo mores, slova konjekturou vydavatele vloženého; 
na str. 402: lam nunc in consummacione seculi venit (proti veniet) 
Christus, ut . . . debellata domo exasperante consumacionem in ea 
faciat; na str. 480: Et ut rei exitus actaprobent . . . na str. 494«. 
quod ... ad Brodam Boemicalem conveniant . . . Jsout pak dle 
našeho zdání obzvláště pozoruhodná taková místa,  ve kterých text 


nicon str. 44 : cum XVI ant XVII millibus ... — Sr. proti „domům quor- 
dam subcamerarii (Vavř. z Březové str. 369) v Chron. str. 45: domům 
domini Skopkonis. Míněn jest týž dům (sr. Tomka Děj. IV, str. 66). 

*) Jen tyto dva rukopisy jsme připravujíce nové vydání Vavřince z Březové 
dosud srovnali. 

**) Prof. Höüer užil opisu, který se tehda v Museu nacházel. 


28 

Vídeňský více přináší i'nelze takové rozdíly vysvětliti než tím, že 
opisovač měl před sebou text na mn0ze úplnější, na př. na str. 377 
procedunt mul ta millia equitum ; na str. 379: rozehnal ot dietek 
malých onoho sem onoho tam (v známé písni Čapkově „Dietky 
bohuzpiviajme"); na str. 384: postulant omneš Teutonicos captos 
sibi ad comburendum presentari ; na str. 401 : nec erit sancte 
eukaristie sensibile sacramentum; na str. 408: non ecclesiis, non 
religiosis domibus parcentes. 

Že místa posledně uvedená a mnohá jiná nejsou libovolné do- 
plňky opisovače, v tom nás potvrzuje také shoda, kterou často mezi 
textem Vídeňským i textem Pražským v rukopise 11 D 8 pozorujeme, 
kterážto shoda neobmezujíc se toliko na některá různočtení (na př. 
appreciatis — proti applicatis str. 445 — laboratoribus) i tam se 
vyskytuje , kde znění rukopisu 1 D 10 shodou obou textů se 
doplňuje. A tato shoda jest nám zvláště tam vítána, kde vy- 
pravování teprve takými doplňky se srozumitelným stává, na př. 
na str. 491*), kde se dobývání Mostu (1421) vypisuje. Že vojsko 
Pražské před Mostem řídilo se radou ne jakéhosi kněze Jana, nýbrž 
— o čemž Palacký pochyboval (Děj. III. 2. str. 106) — známého 
Jana Želivského, o tom nabýváme jistoty, když text tištěný (a srov- 
návající se s rukopisem 1 D 10) si opravíme a doplníme takto : qui- 
dem (místo quidam) dominus Iohannes predicator et tocius com- 
munitatis Pragensis quasi capitaneus etdirector. Ačkoli 
tento dodatek se čte jen v textu Vídeňském, předce nelze pochybovati, 
že tu máme před sebou slova Vavřince samého. A to platí též o do- 
plňcích před tím vytčených, jako o Žižkovi, které jsme našli již tam, 
kde kronika naše není opisem, nýbrž výtahem z Vavřince z Březové. 

Když v říjnu r. 1420 jednáno bylo o smlouvu s posádkou Vy- 
šehradskou, zjevila se nad Prahou duha, o čemž někteří mistři sedíce 
na vršku Kavčí hory nad Vltavou rozmlouvali jako o znamení vě- 
štícím budoucí věci. Vypravování o tom v textu Vídeňském zní: „Se- 
dente me cum quibusdam magistris" atd., v rukopisech Pražských: 
„Sedentibus quibusdam magistris" atd., ač i v těchto ku konci čteme 
jako  v textu  na prvém místě vytčeném:  „in hoc omneš resedimos" 


*) Tištěný text na str. 490 dole třeba doplniti takto: Eapropter tractatum 
amicabilem exoptant et cum simul castellanus castri Pontensis, pater fili- 
orum captivorum, cum quibusdam de exercitu conveniret, patrem suum videlicet 
castellanum castri Pontensis filii ipsius petunt, ut misertus eorum de Castro 
Pragensibus condescendere velit. 


29 

atd. Máť znění textu Vídeňského na tomto jediném místě, kde Va- 
vřinec z Březové sám o sobě vypravuje, ráz původnější. 

Po tom po všem, co řečeno, sotva srovnáme se s míněním Pa- 
lackého, že text Vavřince z Březové v rukopise Vídeňském jest in- 
terpolovaný*) čili doplněný zprávami odjinud vzatými. Běží tu 
hlavně o dvě místa, ve kterých text Vídeňský ne toliko o několik 
slov neb některou větu bohatší jest, nýbrž mnohem více přináší nežli 
texty ostatní. A sice: 

1. Obléhání Vyšehradu r. 1420 účastnil se z Táborův toliko 
Mikuláš z Husi s malou pomocí vojenskou, ač i on se smlouvou 
o příměří zavřenou s posádkou dne 28. října spokojen nebyl. Va- 
vřinec z Březové nejprve vypravuje o jednání s posádkou, potom 
přináší smlouvu v plném znění a konečně ve zvláštním odstavci 
zmiňuje se o Mikuláši z Husi a jeho nevoli z toho, co se právě bylo 
stalo. V textech Pražských se potom vypravování obrací ke králi 
Sigmundovi, který se blížil, aby Vyšehrad vybavil: i následuje již 
známé, velmi živé a podrobné vypsání bitvy pod Vyšehradem. Mezi 
odstavec o Mikuláši z Husi a vypravování o Sigmundovi a bitvě 
vloženo jest v rukopise Vídeňském sedm menších odstavcův. A sice: 

Item**) ann0 domini MCCCCXX currente de mense***) Tabori- 
tarum genusf) in Hradisst existens nolens esse acephalum et sine 
capite spirituali concorditer elegit Nicolaum de Polrzim (sic), presby- 
terům et baccalarium in artibus, in episcopum suum seu in seniorem, 
ut omneš eorum presbyteři ad eundem habeant respectum, nec ali- 
quis verbum dei ad populum predicet nisi cum ipsius episcopi vo- 
luntate, communitatis(que) pecunias secundum cuiuslibet fratris in- 
digenciam, prout sibi visum fuerit, dispenset. 

Item eodem anno Zizka cum Taboritica gente Wodnanam quo- 
rumdam de civitate auxilio obtinuit altera vice, ff) que Taboritarum 

*) Würdigung str. 208: Brezowa's Werk ist seit 1419 sehr umständlich benützt 
oder vielmehr abgeschrieben  und  mit  einiger  anderen Daten interpolirt 
worden. — Gesch. des Hussit. str. 18:  Es ist nun nicht leicht, die Zeit 
anzugeben, wann  der Compilator  sein Werk zu  Stande brachte, da er 
auch den Laurenz von Březová häufig interpolirte. 
•**) Celý odstavec tištěn u Palackého IIL, 2 str. 17. 
***) Palacký doplňuje „de mense Septembri". 
f) Na str. 458 třeba čísti: Žižka cum suo genere. 

7f) Že Táboří již před tím jednou byli město opanovali vysvítá z Vavřince 
z Březové 409. Palacký na str. 60 obě místa vztahuje k témuž příběhu. — 
Pokaždé zabiti byli od Táborů kněží podobojí, kteří v jiných věcech mimo 
kalich těmto odporovali a nikoli kněží, „kteří dříve rozdávavše podobojí 
potom se byli zpětitili." 


30 

deordinacioiribus consentire nolebat, et captis duobus presbyteris 
cum XXVIII civibus non obstante communione utriusque speciei, 
quam tenebant, omneš inhumaniter sunt combusti. 

Item eodem anno exusta est civitas Sobieslaw per Taboriensium 
invasionem, de quorum tarnen numero multi a civibus fuerunt vul- 
nerati et interfecti. 

Item eodem anno potencia domini Ulrici de Rosis Camenicz 
per tradicionem civium obtinuit et fugientibus Taboritis ad castrum 
civitatem incendit et combussit, quia ipse dominus de Rosis inesti- 
mabilia a Taboritis per combuscionem et villarum depredacionem 
pertulit damna. 

Item*) quinta feria post Dionisii **) rex cum armorum gentibus 
ad invadendum Zacz appropinquat, et cum suburbium civitatis in- 
vasisset, accepto in hominibus multiplici damno cum verecundia 
retrocessit. 

Item sabbato post Dionisii***) gens domini Ulrici de Rosis, 
Sswamberger et ceteri de confinio Plznensi barones una cum pre- 
posito Cbotiessowiensi habuerunt cum Zizka et suis Taboritis circa 
castellum Bor prope Horazdiewicz hostilem conflictum ; et ex utraque 
parte, plures tarnen de parte dominorum fuerunt interfecti, vulnerati 
et capti, Zizka campům obtinente. 

Itemf) eodem anno non obstante, quod estivo tempore Tabori- 
tarum sacerdotes publice docuissent, quod peramplius rustici et cen- 
site non sunt obligati ad dandos suis dominis census vel alias quas- 
cunque exacciones, eo quod in hoc regno reparato cessabit omnis 
exactor: tarnen circa festům Galii ab omnibus rusticis et qui se eis 
inscripserant , census quos omneš, dominis suis dare deberent, 
striccius exigebant. 

Vypravují se v těchto odstavcích — vyjma jeden, který jen 
pro svoje datum sem zabloudil — věci Táborů se týkající, zvláště 
pak jich válčení v té době, kdy Pražané Vyšehrad oblehali.***) Bez 
nich mezi odchodem oněch z Prahy dne 22. srpna, o kterém se Va- 
vřinec před tím (str. 414) byl zmínil, a obležením i vzetím Prachatic 
v listopadu  1420 (str. 424)  v kronice Vavřince z Březové,  co  se 


*) Otištěno u Palackého III., 1 str. 417.  O téže události vypravuje již před 

tím Vavřinec z Březové na str. 415. 
**) 10. října. 
***) 12. října, 
f) Tento odstavec otiskl Palacký na str. 18. 
ft) Obšírněji o těchto událostech v. v Tomkově Žižkovi. 


31 

týče Táborů, citelná objevila by se mezera. I jest těžko se domýšleti, 
že by takovou mezeru, která v rukopisech Pražských opravdu se na- 
chází, teprve později kompilátor z jiných pramenů byl doplnil. Pravda 
jest ovšem, že těmito odstavci na tom místě, kde v rukopise Vídeň- 
ském s nimi se setkáváme, souvislé vypravování o akci válečné před 
Vyšehradem dosti nepříjemně se ruší, než právě tato okolnost nám 
vysvětlí, proč jiní písaři, ne-li Vavřinec sám při revisi svého díla, 
je přeskočili. Ostatek takové roztrhování událostí k sobě patřících, 
jako tuto obležení Vyšehradu a bitvy, jen když se to do chronolo- 
gického pořádku událostí hodí, u Vavřince z Březové i jinde nachá- 
zíme. I nebudeme z těchto důvodů váhati přijmouti odstavce Táborů 
se týkající do textu Vavřince z Březové, třeba na místě ne zcela 
vhodném. 

2. Na str. 479 tištěného vydání, kde se vypravují poslední 
osudy známého kněze Martina Húsky, ke konci se podotýká: „Iste 
etenim Martinus . . . cum in prima domini Ulrici de Nova domo 
fuisset captivitate, literám ad fratres suas Taboritas aliquos scripsit, 
multa erronea et heretica documenta continentem." Ve Vídeňském 
rukopise tento dodatek se končí takto: . . . scripsit in hec verba; 
a potom následuje list Martinkův v plném znění. Ačkoliv i tu není 
místo k vložení jeho zcela vhodné, protože o vazbě oné Martinově 
Vavřinec z Březové na jiném místě (str. 448) se byl zmínil, o listě 
však tam nic nepodotýkaje, předce pravděpodobnější jest, že on sám 
prvotně list na onom místě přidal a že později bud on sám buď 
písař jej nahradil krátkou zmínkou, že list mnoho bludův obsahuje*). 

Eukopis Vídeňský končí se na str. 519 tištěného vydání upro- 
střed věty (. . . se cum suis cingens curribus) bezmála na tomtéž 
místě, na kterém přestává také kodex IIB 8, kdežto rukopis 1 D 10 
jest sice něco delší, ale tak že také v něm uprostřed věty vypravo- 
vání se přerývá. 

Otázka, kdy asi druhá část tak zv. chronicon universitatis Prag. 
(1414 — 1421) skompilována byla, s cenou kompilace samé nesouvisí. 
Tato hledati se musí v částech, nikoli v celku. Že doba, kdy již 
hotova byla kronika Vavřince z Březové, stanoví terminus a quo, 
a že  chronologický omyl tak hrubý jako 1417 místo 1427 ukazuje 


*) Palacký III., 2 str. 22 v poznámce) dí: „Psaní toto zachováno jest v ruko- 
pise c. k. dvorské bibliotéky ve Vídni při často dotýkaném od nás Chro- 
nicon universit. Prag. Zmínku o něm činí také Vavřinec z Březové 1. c. 
p. 479." Jest patrno, že i tu se předpokládá interpolace pozdější. Nej- 
zajímavější část listu otiskl Palacký. 


32 

k osobě událostí samých časem již dosti vzdálené, leží na bíledni 
a zde jen pro úplnost zase se připomíná*). První část od r. 1348 
až 1413 má větší cenu do sebe nežli druhá: avšak tato ani od té 
chvíle ceny nepozbývá, kdy v pouhý opis kroniky Vavřince z Březové 
přechází. V čem pak cenu této Části hledati sluší, z toho, co vy- 
tčeno, jak doufáme, dostatečně na jevo vychází. 


4. 
O kronice Bartoška z Drahynic.**) 

Četl prof.  dr. Jaroslav Goll dne  19. května 1884. 

K tomu, co Dobner již dávno, později Palacký (Würdigung 
str. 218 — 229) a nověji Bezold (K. Sigmund und die Reichskriege 
gegen die Husiten I. str. 9 — 11) o Bartoškovi a kronice jeho napsali, 
sotva mnoho nového přidati lze. Než nově chystané vydání téže kro- 
niky ukládá nám povinnost to, co již probráno, znova přehlédnouti 
a doplniti, zvláště také proto, že Palacký na jedné, Balbin, Dobner 
a Bezold na druhé straně v jedné otázce se rozcházejí, zdali totiž 
spisovatele kroniky  Bartoškem z Drahynic nazývati máme čili nic. 


*) Palacký v Gesch. der Huss. str. 18: unbedingt kann ich behaupten, dass 
er (Kompilátor) nicht vor der zweiten Hälfte des Jahrh., ja wahrscheinlich 
erst gegen Ende desselben, gelebt und gewirkt habe. Sr. Bezold str. 5. — 
Palacký předpokládá jednoho kompilátora celé snůšky 1348 — 1421, Bezold 
spisovatele jedné (1348—1413) a kompilátora druhé části (1414 — 1421). 
Naše mínění se s obojím stýká a jest od něho k jednomu kompilátoru 
Palackého jen krok, od kterého nás však zdržuje uvážení, že osoba udá- 
lostí časem tak vzdálená, jakým kompilátor v druhé části se jeví, sotva 
by byla v první části o protivnících Husových ze svého často dotčené místo 
k r. 1413 přidati mohla. 

**) S J. Jirečkem píšeme „z Drahynic" proti obvyklému „ z Drahonic". Tak 
se totiž zove Bartošek v dvorských deskách na místech uvedených v Ru- 
kověti I. 170. V kronice samé plné jméno Bartoškovo najdeme jen jednou 
a sice nazývá se tu (v rukopise Děčínském) Bartoškem z Drahonic (Leo- 
nardus famulus Bartosskonis de Drahonicz bojoval v bitvě u Lipan). V pří- 
davku ke kronice čteme: „Jan z Drahinicz, otec B." a „Anna, relicta Jo- 
hannis de Drahinicz, mater Barthosconis". — Drahenice i Drahonice na- 
cházíme v Prachensku. Drahonice mimo to také v Žatecku (v. Palackého 
Popis str. 337, 363, 35). 


33 

Rukopisy popsal Palacký. Z nich dle mínění jeho cenu má 
toliko jeden z konce 15. století, někdy Balbinův, později Pelzlův, 
nyní v Děčíně chovaný*). Ostatní zdají se býti opisy podle něho 
zhotovené. Podle nich spořízeno vydání Dobnerovo (Monumenta I. 
130 — 218), o jehož chatrnosti svědčí dlouhá řada oprav v Palackého 
Würdigung.  Balbinův rukopis zůstal Dobnerovi neznámým. 

Že rukopis nyní Děčínský někdy Balbiuovi náležel, patrno 
z četných poznámek, které rukou jeho psané in margine se čtou. 
V nich Balbin vyslovuje několikráte své mínění, z obsahu kroniky 
samé čerpané, že tato jest dílem Bartoška z Drahonic, soudě tak 
podle toho, že v ní mezi příběhy veřejnými od r. 1419 — 1443 čteme 
také některé zprávy týkající se jakéhosi B. (jméno se plně nevypi- 
suje) neb jeho příbuzenstva. A totéž platí o jakémsi přívěsku či pří- 
davku (u Dobnera Appendix, str. 210 — 218) ke kronice obsahujícím 
rozličné zprávy z roku 1310—1464, kde však na dvou místech otec 
Bartoška Janem z Drahynic se nazývá. 

Balbin si vedl při určení autora spůsobem v podobných pří- 
padech obvyklým. Také Palacký methody této nehaní, než domnívá 
se, že místa jednající o B. byla později od někoho ke kronice in 
margine připsána a ještě později při opisování do textu kroniky 
samé vtažena. „Balbins Copie" tak zní hlavní námitka jeho „ist von 
einem ziemlich gedankenlosen Abschreiber, wie es scheint aus dem 
Original selbst, geschrieben worden ; denn er brachte zum J. 1426, 
nach der Nachricht von der Uebergabe der Burg Blankstein an Sig- 
mund von Tetschen, selbst die Worte seines Originals „residuum 
eiusdem anni vertendo foliům" in seine Abschrift, obgleich sie hier 
widersinnig sind, da er (nach der hier eingeschalteten kurzen Nach- 
richt von B.'s Augenkrankheit) sogleich in der Geschichte von 1426 
fortfährt, ohne dass man bei ihm nöthig hätte das Blatt zu wenden, 
Aber diese Worte begründen die Vermuthung,  dass jene Nachricht 


*) Citujeme všude dle rukopisu Děčínského. Rukopis někdy Boleluckého, po- 
zději Berghauerův, který Dobnerovi při vydání za základ sloužil, nacházel 
se za Dobnera na Vyšehradě (Opis kroniky Bartoškovy e codice Wysse- 
gradensi chová se v Rejhradě v. Pertzův Archiv X. str. 690). Kde by nyní 
byl, není nám známo. Dle Palackého rukopis někdy Boleluckého se na- 
chází v knihovně universitní (Würdigung str. 2'20. Sr. též v Letopisech 
str. IX). Avšak není-li udání Palackého mylné (v rukopise, na který se hodí, 
co v předmluvě k Letop. se praví, kronika Bartoškova se nenachází), mu- 
síme čekati, až při nedostatečném katalogu rukopisů šťastná náhoda ru- 
kopis onen zase na světlo vynese. 

Tř, : Filosofie, dějepia a filologie. 3 


34 

von B.'s. Augenkrankheit, ein späterer Zusatz im Original-Manuskript, 
unterhalb der gewöhnlichen Colurane angebracht, gewesen sei, wie es 
auch der Zusammenhang der Erzählung andeutet. Und wenn dieses 
wahr ist, so möchte wol auch die Nachricht vom Tode Margarethens, 
der Schwester B.'s im J. 1433 ein ähnliches späteres Einschiebsel 
sein. Hat auch dies seine Richtigkeit, so muss man gestehen, dass 
das Dasein eines Bartossek von Drahonic, als Verfassers dieser 
Chronik v. 1419 bis 1443, auf keinen Gründen beruht und vorläufig 
bezweifelt werden muss." Jen přídavek — a ten zase jen z části — 
chce Palacký ponechati spisovateli tohoto jména. 

Hlavní námitka Palackého proti Balbinovi nezdá se býti roz- 
hodnou. Slova „residuum eiusdem anni vertendo foliům" jen ukazují, 
že zpráva o chorobě B-ově již v předloze, ze které rukopis Balbinův 
opsán, ať již to byl original či nebyl, na nevhodném místě v textu 
kroniky samém souvislé vypravování přerušovala, ačkoli podle 
schématu chronologického právě na tom místě dosti dobře vřaděna 
jest. Majíce se rozhodnouti buď pro mínění Palackého, bud pro mí- 
nění Balbinovo i Dobnerovo a nověji Bezoldovo, jemuž námitky 
onoho nestačily, zeptejme se nejprve^ kroniky zvlášť a potom také 
přídavku zvláště, co by samy o původci svém nám pověděly a srov- 
nejme potom jich výpovědi. 

První vědomost, které se, jak již Dobner (str. 139) spozoroval, 
o spisovateli kroniky v této samé dočítáme, jest, že náležel k po- 
sádce, která r. 1421 nějaký čas hrad Pražský pro krále Sigmunda 
hájila, než po nedlouhém obležení přinucena byla jej vzdáti. V kro- 
nice t. zpráva o tom se končí slovy: „ad alia castra dicti domini 
regis equitavimus". Jelikož kronika hned potom se obrací 
k oblehání Karlštejna (od května do listopadu) roku 1422, mohli 
bychom za to míti, že spisovatel její z hradu Pražského na Karlštejn 
se odebral, při čemž však spozorujeme, že o tomto oblehání se jen 
krátce a bez bližších podrobností vypravuje a že vedle toho se do- 
čítáme také o bitce, kterou v době, kdy oblehání Karlštejna ještě 
trvalo (dne 8. září 1422) pan Hanuš z Kolovrat s Příbramskými 
svedl. Rok následující 1423 odbyt velmi krátce a teprve od r. 1424 
se kronika rozpisuje šíře, vypravujíc hlavně události válečné, s těmi 
podrobnostmi, jako počet branného lidu, počet padlých a zajatých 
i jména jich, které tehda zvláště válečníka zajímati mohly. A na 
takových podrobnostech z velké části se zakládá cena její. Při tom 
zrak spisovatele kroniky naší, ač od r. 1426 se v ní vypravuje také 
o výpravách husitských za hranice, obrácen jest zvláště k západním 


35 

Čechám a poněkud též k jižním, ke krajinám kolem Berounky 
a Vltavy se rozkládajícím. V nich aspoň i mnohé drobnější příběhy 
válečné pozornost jeho upoutaly. Obzvláště pak všímá si od r. 1426 
— před tím jen o obležení hradu r. 1422 zmínka se činí — Karlštejna. 
Ba spisovatel Karlštejna takořka s očí nespouští: vedle válečných 
událostí napsal také, že roku 1435 Berounka pod Karlštejnem neoby- 
čejně vysoko vystoupila a že roku následujícího kolem Karlštejna 
hrom zvláště silně bil. Vedle úmrtí purkrabův zaznamenává také 
úmrtí jiných osob na Karlštejně a p. Slovem : spisovatele kroniky 
si nemůžeme představovati než na Karlštejně neb v nejbližším okolí 
jeho bydlícího. Bylť nejspíše, jak Palacký se domnívá, manem Karl- 
štejnským. Karlštejn byl místo nad jiné vhodné, kde se o válečných 
událostech na rozličných stranách země, zvláště pak v západních 
Cechách i s těmi podrobnostmi, které ho zajímaly, dovídati mohl. 
Na některých místech kroniky jest zjevno, jakou cestou se zprávy 
na Karlštejn dostaly, tak roku 1427, kdy po vskočení pana Hynka 
z Kolštejna do Prahy pět z jeho lidí útěkem na Karlštejn se za- 
chránilo. O sjezdu Prešpurském r. 1429 v kronice bezpochyby zpráva 
pochází od Tluksy z Buřenic, jednoho z účastníkův sjezdu. Byltě 
Tluksa z Buřenic purkrabě Karlštejnský. Jestliže pak v kronice 
čteme obšírnou zprávu o bitvě u Lipan — a jest to část její snad nej- 
cennější — vysvětlíme si to snadno, slyšíce, že v slavné této bitvě 
bojovali také Karlštejnští: Wilhelmus de Jaroslawicz subburgravius 
Karlstain castri cum sociis de dieto castro videlicet Mathia dieto, 
Stephano dieto Stietina, Venceslao de Skrhlow, Leonardo, famulo 
Bartosskonis de Drahonicz, Mathia nigro, Mauricio, Pechone 
et duobus hastonibus et aliis pluribus abinde equestribus et pedi- 
tibus .... A když jsme četli před tím k r. 1426 o chorobě oční 
jakéhosi B. a k r. 1433 o úmrtí sestry jeho Markéty: nejsme opráv- 
něni doplniti si jméno toto na: „Bartošek z Drahonic"? 

S podobnou bedlivostí jako věci Karlštejnské stopuje kronikář 
pana Hanuše z Kolovrat a činy jeho od r. 1422 začínaje nepouštěje 
jeho ani tenkráte s očí, když tento pán byl přinucen r. 1430 k Táborům 
se přidati. Bartošek, ačkoli sám stoje vždy při straně Sigmundově, 
kroku toho nepokáral. I zdá se, že jej s panem Hanušem spojoval 
zvláštní nějaký svazek. Jinače se zachoval k bratru jeho Fridrichovi 
z Kolovrat na Libštejně, provázeje úmrtí jeho r. 1432 nekřesťanskou 
větou: „oret pro anima eius, qui vult!" Byltě Fridrich z Kolovrat, 
jak Bartošek sám vypravuje, Karlštejnských úhlavní nepřítel — capi- 
talis inimicus, nee cum ipsis treugas pacis quovismodo habere voluit. 


36 

Tolik o spisovateli kroniky. 

Přídavek (Appendix) není pokračováním kroniky. Jeví se nám 
jako pestrá směsice skládající se z 72 odstavců, které následují po 
sobě v nejhorším nepořádku. Vypravuje se v nich o rozličných udá- 
lostech spadajících do 14. a 15. století, od r. 1310 do 1464. V ru- 
kopise Děčínském ke každému odstavci pozdější rukou připsáno běžné 
číslo a teprve Dobner ve svém vydání spořádal appendix chronolo- 
gicky, než tak, že každý odstavec číslo svoje podržel. 

Přidržujíce se původního pořádku či vlastně nepořádku, roze- 
známe předce v přídavku několik řad či skupin.  A sice: 

1. Prvních 14 odstavcův. Letopočty v nich po sobě následující 
jsou: 1444 (chybně*) místo 1394), 1397, 1401, 1399 (chybně místo 
1402), 1451, 1464, 1450, 1452, 1453, 1457. Opravíme-li chyby pí- 
sařem zaviněné vidíme, že pořádek chronologický není porušen kromě 
na dvou místech t. při odstavcích k r. 1451 a 1464, a že tato sku- 
pina vlastně se skládá zase z dvou neb tří skupin 1394 — 1402, 
1451 — 1464 a 1450 — 1457. K této celé části přídavku se ještě 
jednou vrátíme. 

2. Odstavce 15 — 33. První odstavec této řady patří k r. 1421, 
potom následuje 12 odstavcův (16—27), vypravujících o válečných 
událostech z r. 1422 (v odstavci 24. třeba opraviti chybný letopočet 
1424 a v odstavcích 25. a 26. podle obsahu rok doplniti); v od- 
stavcích 28. a 29. se dostáváme nazpět k r. 1421, v následujícím 
skokem ku předu k r. 1432 (letopočet třeba dodati), a v posledních 
odstavcích, když letopočet dle obsahu přidáme, zase nazpět k rokům 
1424 a 1422. 

Co jest obsah této řady? 

R. 1421 spisovatel těchto odstavcův — že z jednoho a téhož 
péra vyšly, svědčí sloh — nacházel se na hradě Pražském a byl při 
dvojím výpadu, který od posádky se stal, (Item a. 1421 de Castro 
Pragensi ecclesiam expugnavimus ....); před tím nacházíme ho při 
panu Hanušovi z Kolovrat, když tento (18. března 1421) ponejprv 
Příbram přepadl. A po vzdání, jak se lze domnívati, hradu připojil 
se zase k témuž pánovi; tomuto z 19 odstavců věnováno 16, v nichž 
se dočítáme o jeho válečných činech r. 1421, 1422, 1424. Spiso- 
vatel, který  se  třikráte  literou  B. naznačuje,  r. 1422  připojil  se 


*) Opisovač po r. MCCCCXLIII, posledním letopočtu v kronice, položil me- 
chanicky MCCCCXLIV místo MCCCXCIV, z čehož patrno, že v předloze 
jeho po kronice následoval přídavek, začínající rokem 1393, a že nebyl 
snad teprv od něho z rozličných předloh sebrán. 


37 

k brannému lidu páně Hanušovu*), který vojsku oblehajícímu Karl- 
štejn škodil a překážel. Na obleženém bradě tedy toho roku se ne- 
nacházel.**) Teprve v odstavci časem nejpozdějším, ve kterém se 
o porážce pana Fridricha z Kolovrat r. 1432 u Chrustenic vypravuje, 
počítá se spisovatel ke Karlštejnským (Item dominum Fridericum 
Kolovrat de Libstain in campo convicimus . . .). Co do obsahu 
se tato část přídavku s kronikou samou navzájem doplňují a uváží- 
me-li dále, že sloh tu i tam jest týž, přisoudíme s úplnou jistotou 
jak kroniku tak tuto část přídavku témuž spisovateli. 

3. Třetí řada skládá se n odstavců 34—64, veskrz česky psaných 
a jdoucích od r. 1310 — 1399. Setkáváme se s nimi také v jiných kom- 
pilacích sepsaných latinským jazykem, které Dobner vydal (Monum. 
IV., 131—146 a podruhé VI., 484—491. Sr. Höfler I. 3). Který text 
by původním byl, latinský či český, o tom na tomto místě rozhodo- 
vati netřeba. I když český text za původní uznáme, předce nesmíme 
se domnívati, že přídavek v této své části byl pramenem pro kompi- 
lace latinské, jelikož nemáme žádné stopy, že by kdo před Balbinem 
byl kroniku Bartoškovu znal a jí užil. Při této části přídavku na 
tomto místě po spisovateli ptáti se netřeba. 

4. Appendix končí se sedmi odstavci, dvěma českými, ostatními 
latinskými. Pořádek chronologický v nich úplně zachován není. Leto- 
počty po sobě následují takto: 1404, 1401 (tu třeba letopočet dle 
obsahu dodati), 1407 a 1408, 1411, 1409, 1410, 1420. Ve třech od- 
stavcích vypravuje spisovatel, to jest Bartošek z Drahynic, o sobě 
a o svých.  A sice: 

„Toho léta, [jako ***) Jošt markrabě moravský, s markraběma 
dvěma míšeňskými leželi u Prahy, v středu po veliké noci umřel 
Jan z Drahinic, otec B., a položen u Příbrami v kostele před pro- 
středním oltářem, za kněze Wolframa arcibiskupa, jenž také ležel 
před Prahů a proti králi Václavovi." 

„Item 1. b. 1407 , den sv. Martina počala se zima veliká 
v Čechách, .... a potom já na druhé léto totižto 1408, ten týden 
po Hromniciech, jel sem do Vlach." 


*) Že byl ve službách páně Hanušových, z odstavcův 25 a 26 určitě na jevo 

nevychází.  V odstavci 26 jest text porušený. 
**) Že Bartošek ve obleženém Karlštejně nebyl,  vysvítá  také z toho,  že  se 
v zápise o příměří (v. Pal. III, 2 str. 175)  mezi rytíři a panoši Karlštejn- 
skými nejmenuje (sr. Bezold str. 10). 
***) Tak čteme zcela zřetelně v rukopise a ne, jako Dobner otiskl: „Toho léta 
Jaco" s výkladem: videtur legendum „den sv. Jakuba". 


38- 

„Item anno domini 1420 in vigilia purificacionis Marie obiit 
domina Anna, relicta Johannis de Drahinicz, mater Barthosconis, 
sepulta in Skrzipel in ecclesia ante magnum altare. Deus omnipotens 
misereatur anime sue et perducat in vitam eternam.  Amen." 

Palacký Bartoška z Drahonic pokládá za původce jen některé 
části přídavku t. odstavcův od 34 — 72 *). Podobně Bezold vedle Bar- 
toška, spisovatele kroniky a jedné části přídavku, rozeznává jiného 
kompilátora. Tomuto přičítá také prvních 14 odstavcův. A podobně zní 
o této ostatek nevelmi vážné věci také mínění naše. Mámeí Bartoška 
z Drahynic za původce větší části celku v tom smyslu, že některé 
odstavce od jinud vzal, tak zvláště celé skupení 1310 — 1399, jiné 
sám sepsal. A k tomu, co sebral a sepsal, později ještě něco se při- 
mísilo. Potom, co již řečeno o řadě 2 — 4, vracíme se ještě jednou 
k řadě prvé, ve které nejdelší odstavec k r. 1450 o výpravě Jiřího 
Poděbradského do Míšně, jak za to s dostatečnou podobností míti 
lze, napsán jest týmž pérem, ze kterého vyplynula kronika. Tytéž 
oblíbené obraty: equitavit cum magno exercitu; civ'itatem lucraverunt; 
predam receperunt, s kterými se v kronice neustále setkáváme, čteme 
i tu zase. 

Také odstavec třetí (k r. 1403) zdá se, že rukou Bartoškovou 
napsán byl, jak vysvítá srovnáním s odstavcem nahoře položeným, 
ve kterém zmínka se činí o smrti Jana z Drahynic, při kterém Bar- 
tošek bezpochyby měl na zřeteli, co byl již jinak zaznamenal neb 
zaznamenáno našel, totiž: A. 1401 circa festům s. Jacobi Jodocus, 
marchio Moravie, et marchiones Misnenses et Wolframus, archie- 
piscopus Pragensis et barones Boemie iacuerunt ante Pragam contra 
dominum Venceslaum, Boemie regem .... 

Jak již naznačeno, jest možno, ba pravděpodobno, že právě clo 
této první části přídavku se přimísely některé odstavce od Bartoška 
nepochodící. A to nejspíše platí o dvou odstavcích, kterými chrono- 
logický pořádek v ní se ruší. Jsou to oba odstavce k r. 1451 a 1464 
vypravující o stavbách v Praze a mající tudíž jen lokální důležitost. 


*) Námitka Palackého zní: „Auch ist es unglaublich, dass ein Mann, der im 
J. 1408 nach Italien gereist war und daher schon damals 20 Jahre alt sein 
mochte, im J. 1464 noch gelebt habe". Ostatek v. n. Jinou pochybnost, že 
totiž z jiných pramenův o nějakém Bartoškovi z Drahonic na straně krá- 
lovské nic se nedovídáme, odstranil později Palacký sám, uveřejniv v Ar- 
chivu (III, 512) výtah listiny z r. 1435, ve které Bartošek vedle jiných 
Karlštejnských jako svědek se jmenuje. Sr. Bezold 9. Jiná data k r. 1419 
a 1437 v. v Rukověti I, 169—170. 


39 

Proč by si byl Bartošek založení věže u radnice Novoměstské r. 1451 
a věže mostecké Malostranské zapsal? Pochází-li vše ostatní s vy- 
loučením dotčených dvou odstavcův od něho, dočekal se Bartošek 
nejméně r. 1457. Ale i to jest možné, že také odstavce od r. 
1452 — 1457 od něho sepsány nejsou, jelikož i na nich se jeví jakýsi 
lokální (Pražský) ráz. Zbyly by tedy Bartoškovi jen odstavec k r. 
1450 a mimo to také ještě odstavce na počátku 1394 — 1402. Při 
těchto na nejvýš jen stilisaci Bartoškovi přiřknouti můžeme. 

Otázka, jak si onen nepořádek vysvětliti máme, ve kterém pří- 
davek se nachází, odpadne, jakmile uvážíme, že tento není ani po- 
kračováním kroniky, ani sám o sobě celkem souvislým, nýbrž že se 
skládá ze tří (neb čtyř) od sebe neodvislých a spolu nesouvislých 
kusův. Jaká náhoda je dohromady svedla, o tom bez velkého užitku 
leccos domnívati by se dalo. Cenu historickou má bez toho jen část 
druhá, která se s kronikou doplňuje. Jest to patrně zbytek zápiskův, 
ve kterých Bartošek to, co viděl a slyšel, si zaznamenával. A hlavně 
spojením takových zápiskův vznikla asi kronika jeho; jiných pra- 
menů vedle toho, kromě snad na počátku kroniky, jak se zdá, neužil 
Bartošek žádných. Že však kronika nepovstávala týmž postupem, jako 
plynuly události v ní vypravované (asi ve způsob denníku), vysvítá 
aspoň ze dvou míst dosti patrně. Tak při r. 1425, kde se vypravuje, 
že hrabě z Hardeka toho roku od Táborův zajatý po dvou letech*) 
v Praze ve vazbě zemřel ; a při r. 1432, kde se odkazuje k roku ná- 
sledujícímu 1433. — Zbývají ještě některé otázky jako: kdy asi 
Bartošek zápisky skládati počal a kdy na základě jich kroniku svou 
sepsal? Odpověď k nim dáti nelze, leda domněnkami. 

Počátek kroniky od r. 1419 — 1421 jest velmi chudý a netřeba 
tu nějakých vlastních zápiskův předpokládati. Vypravování jest po- 
dobné jako o jiných pramenech té doby, ačkoli se zdá, že i tu 
Bartošek vlastními slovy mluví, třeba snad nějaké cizí sepsání před 
rukama měl. Od r. 1421 (od prvého vzetí Příbrami, od obležení 
a vzdání hradu Pražského atd.) počínají se, jak za to máme, vlastní 
zápisky Bartoškovy, o kterých však domnívati se lze, že nebyly (aspoň 
ne všechny) hned stejnou dobou s událostmi složeny a sice podle 
toho, že při nich často datum schází. Zdá se, že Bartošek později 
z paměti své čerpal. A snad právě proto, že chronologická data 
v těchto zápiscích namnoze scházela, Bartošek všech do své kroniky 


*) Sr. též letop. str. 66.  Avšak raezi letopisy a kronikou Bartoškovou nikde 
přímá souvislost se nepozoruje. 


40 

nevřadil ... A ješto jedna domněnka druhou rodí, budiž nám dovo- 
leno vysloviti i tu, že snad Bartošek teprve od té doby zápisky 
skládati počal, kdy na Karlštejně neb blíže něho stále se usadil, 
a že snad to byla choroba oční r. 1426 a následky její, které ho 
k takému poklidu přinutily a tím z rytíře a bojovníka spisovatele 
a kronikáře učinily. Dala by se domněnka taková hájiti poukázáním 
k tomu, že chorobě oné Bartošek, jakožto události pro něho patrně 
vážné, místa v kronice popřál, a že v pozdějších částech kroniky 
o účastenství spisovatele osobním, nikde — mimo jedno místo v pří- 
davku*) — zmínka se nečiní. Že v bitvě u Lipan nebyl, vysvítá 
zcela zřetelně z vypravování jeho. 

Kdy však Bartošek na základě svých zápisků kroniku skládati 
počal, zda-li tato rázem od něho sepsána byla, aneb zda-li spíše se- 
psav některou část její najednou, potom k ní ob čas pokračování 
připojoval, o tom o všem již žádných domněnek si dovoliti nechceme 
mimo tu, že konec kroniky (r. 1442 — 43) snad sepsán byl ještě před 
uznáním Ladislava Pohrobka, a tudíž současně s událostmi, jak na- 
značovati se zdá místo v kronice, kde při smrti králové Alžběty 
(1442) se podotýká, že zanechala syna — Ladislaum, circa třes 
annos habentem, merit o (který by měl býti) Ungarie et Boemie 
regem et heredem legitimum. Že páni čeští r. 1443 kolem sv. Vá- 
clava do Vídně jeli jednat o přijetí Ladislavovo, jest poslední zpráva, 
kterou se kronika končí. Dalo by se proti tomu namítati — a Pa- 
lacký něco podobného, aby vyvrátil mínění Balbinovo o Bartoškovi 
jako spisovateli kroniky namítá — že takovou domněnkou vznikne 
nová otázka, proč totiž Bartošek, dožil-li se ještě až nejméně r. 1457 
(neb aspoň 1450), dále nepsal, na kterou pak sotva odpověď najdeme 
uspokojivou. Než jest patrno, že touto novou otázkou, kdyby bez 
odpovědi zůstala, naše domněnka — a více než domněnku jsme vy- 
sloviti nechtěli — ještě odstraněna by nebyla a nemožnou býti by 
se neobjevila. Kdybychom i dokázati mohli, že Bartošek přestal 
psáti o své kronice r. 1443 (nepoznamenav ani, že Ladislav za krále 
přijat byl), ač i potom ještě živ jsa, museli bychom se zároveň při- 
znati, že nevíme, proč dále nepsal. Na druhé straně tento náhlý 
konec, jak uznati se sluší, pravděpodobnou činí jinou domněnku, 
kterou proti nahoře položené sami tuto vyslovujeme, že Bartošek 
kroniku, aspoň v té formě, jak na nás došla, skládal něco později, 
nežli se nám svrchu zdálo, a že smrtí zachvácen psáti přestal. Ano, 


*) O bitce u Chrustenic (1432) v přídavku čteme: „Fridericum de Kolovrat 
. . . conviciwíMs", což by také moklo jen znamenati „my Karlštejnští". Viz 
o téže události také v kronice samé k r. 1432. 


41 

kdyby nebylo v přídavku odstavce k r. 1450 sepsaného slohem zcela 
týmž, jako kronika, mohli bychom obě domněnky srovnati a spojiti, 
že totiž Bartošek zemřel asi v té době, kdy kronika přestává (1443) *). 
Než na štěstí cena kroniky od otázky, kdy složena byla, nezávisí, 
protože, ať dříve, af později spisována, v té části, ve které ji jakožto 
pramen ceníme — a tím není ani začátek, ani rovněž chudý konec 
její 1435 — 1443**), — jak za to míti lze, hlavně ze zápisků starších 
vznikla. 

Bartošek nejobšírněji psal o letech, ve kterých hluk války nej- 
více se ozýval. Že události válečné nejvíce ho zajímaly, patrno 
z celého díla jeho, jakož také, že obzor jeho daleko nesáhá. „Nur 
die nackte Thatsache interessirt ihn überall", dí Palacký, „nicht der 
Geist, der sie ins Leben brachte". Za to vyniká vypravování jeho, 
ač on sám k jedné straně, katolické a královské, patřil, klidem a ob- 
jektivností. 

Barbarská latina Bartoškovi vytýkána se zvláštním důrazem 
ode všech, kdo o něm psali***), i jest se opravdu diviti, proč raději 
nepsal česky. Snad měl tu slabost do sebe, že rád platil za člověka 
učeného, o čemž svědčiti se zdají též jeho libůstky astronomické. 
Národní vědomí a smýšlení Bartošek konečně prozrazuje svým krát- 
kým nekrologem věnovaným králi Albrechtovi: „cuius anima requies- 
cat in sancta páce, quia fuit bonus, licet Theutunicus, audax 
et misericorsf). 


5. 
Die mit b- beginnenden  formen  des verbum  substan- 
tivum in den germanischen sprachen. 

Vorgetragen  von Professor Alfred Ludwig  am 7.  Juli 1884. 

Es gibt in der wiszenschaft fragen, die an und für sich von 
untergeordneter bedeutung sind, sobald dieselben in richtiger weise 
behandelt und gelöst werden, und die nur dadurch zu einer gewissen 


*) Sr. Ruk., kde z jiných důvodů se vyslovuje domnění, že Bartošek r. 1445 
již na živu nebyl. 
**)  Sr. Bezold  str. 10:  Die  auffallend  dürftige  Behandlung  der  ersten  und 

letzten Jahre. 
***) A není-li ona barbarská latina Bartoškova předce příjemnější než hledaný 
bombast Dobnerův?  Sr. na př. místo  citované  od Palackého (Würdigung 
227—228), právě ono, kde Dobner Bartoška a jeho latiny  se hrozí.  Bar- 
toškova latina, ač barbarská, jest charakteristická, 
f) Na toto místo upozornil Bezold str. 11. 


42 

bedeutung gelangen, dasz sie vom anfange an einseitig aufgefaszt, 
ohne gründliche allseitige erwägung beantwortet worden sind. Ein 
moment wird als entscheidend betrachtet, alles was dagegen spricht, 
durch leere behauptungen oder durch scheinbare analogien beseitigt. 
Solche irrtümer sind dann oft schwer zu verbeszern. Eine frage 
diser art soll hier behandelt werden. 

Der abstracte begriff des seins wird in den Indoeuropaeischen 
sprachen im allgemeinen betrachtet durch zwei verbalwurzeln aus- 
gedrückt oder bezeichnet, die in den Sanskrtverzeichnissen als cas' 
und cbhü' aufgefürt werden. Zunächst bestellt hier der unterschied, 
dasz wir bei cas' auf keine concretere bedeutung zurück gehn kön- 
nen; denn es wäre nicht abzusehn, wie wir die gleichlautende in 
Sanskrt und Zend vorkomende wurzel *as' (3. si. praes. act. asyati 
er wirft, schleudert) mit derselben in connex bringen könnten. Die 
verbalw. äs (griech. ^fiat) 'sitzen', schickt sich, trotzdem, dasz die- 
selbe bereits früh im Sanskrt die bedeutung des 'verharrens' des 
^unveränderten seins' besitzt (in derselben weise wie csthä' stehn), 
ebenso wenig; da cas' in seinen derivaten den begriff des lebens 
hervortreten läszt, der sich mit der Vorstellung des unverändert be- 
harrens schlechthin nicht vereinigen läszt. An rad. as erinnert aller- 
dings asta wonung. 

Anders steht es mit der verbalwurzel bhü. Bei dieser ist es 
klar und unzweifelhaft, dasz ihre Verwendung als wurzel für 'sein' 
in der bedeutung des Wachsens, als der altern, ihren grund hat 
Gewachsen sein' ward als ein 'sein' schlechthin aufgefaszt, und 
wachsen' als ein 'werden' eine Vorbereitung zu einem (relativen) 
csein\ Daher finden wir in den beiden ältesten sprachfamilien kein 
praesens dises verbs in der bedeutung sein: griech yva, nach der 
weise diser spräche, die die einfachen wurzeln transitiv faszt, be- 
deutet: ich lasze wachsen (vgl. engl, cottongrower), und erst néyvKu 
und aor. eyw werden als verba des seins verwendet, selbst dise 
jedoch fast nur poetisch. Eine erinnerung an das stadium der con- 
cretern bedeutung hat das ältere Sanskrt darin bewart, dasz es bhü 
im sinne von '"gedeihen, guten fortgang haben' (im gegensatz zu 
parä-bhü wie deutsch wesan farwesan) ganz gewönlich verwendet, 
obwol daneben 'bhavati' etc. völlig einem 'asti', er ist, gleichbedeutend 
als regelmäszig vorkomt, ja 'asti' u. a. durch die analogen formen 
von bhü oft glossiert wird. So zeigt gegenüber dem griech. cpvffig, 
dessen bedeutung ganz allgemein ist, das entsprechende Ssk. bhü- 
tih  die  anwenduüg im  sinne 'trefliehe  beschaff enheiť dasz nämlich 


43 

ein ding das vollkomen geworden ist, was es seiner natur nach 
werden sollte. Auch der italische sprachstamm, obwol fu- dort 
schon ganz abstracte bedeutimg erlangt, zeigt kein praesens, da 
fuam fuiam als aorist zu faszen ist. 

Erst in den keltischen sprachen  finden wir ein  praesens  von 
bhü, in einer groszen anzal zum teil unklarer formen. 

Es fällt dagegen auf, dasz wir im Slavolettischen von dem 
stamme bhü ein praes. nur in beschränktem masze verwendet sehn, 
und zwar im žemaitischen dialect des Litauischen (buwu biinu), 
wärend das Slavische keine spur eines solchen (höchstens part. 
praes.) zeigt; ebenso wenig das Altpreussische. Lettisch hat neben 
esmu biju. Dises letztere musz auch im Lit. bestanden haben, da 
die form, die als hilfszeitwort mit dem infin. zur bildung des Opta- 
tivs verwendet wird, ein solches praesens vorausz setzt. Das i näm- 
lich in biau (gew. zu iau geworden suktum biau suktu biau suktiau 
sukčau) kann nicht das i (y) des optat, sein, dises musz wie in den 
lat. formen dicam (dices) auszgefallen sein ; buia-i- bildete seine erste 
si. mit -am und ausz buiaiam wurde buiäm biau. Vgl. avest jaidhyam. 

Es ist derselbe process, durch welchen bekanntlich der opt. 
praes. im germ. in der 1. si. sein i verloren hat nasjai- nasjai-am 
nasjäm nasjau; dagegen 2. nasjais 1. du. nasjai-va 1 plur. nasjai-ma 
etc. Vgl. dag. nemjau. u. umbr. portaia aseriäia f. portaiai(t) usw. 
wärend ose. äiai in äi zusammenzieht. Den beweis für dise darstel- 
lung liefern die übrigen formen z. b. bei suktumbei, das sich nur 
ausz -biai erklärt, dessen erstes i nicht das des optativs sein kann. 
Der Übergang von -am in au läszt sich bisz ins keltische zurück 
verfolgen : ir. dau rr ssk. dväu und daneben nur im neutr, mer er- 
halten dá n-gruad, wo für das n kein grund ist, wenn wir nicht 
neben dau die ältere form dam als erhalten vorausz setzen. Disz 
wird gerechtfertigt durch dib n- d. i. dväbhyäm, wo n- ebenso für 
am steht, wie im gen. pl. Dieselbe Verwandlung finden wir in ir. 
'itáu itó' ich befinde mich 'atáu' ich bin d. i. 'tisthämi' ich steh, 
für tistäm tastäm. 

In Indoarischen Sprachgebiete finden sich die verbalwurzeln as 
und bhü am besten entwickelt. Allerdings hat as das futurum, wel- 
ches wir im griech. finden, verloren, und einen aorist nicht entwickeln 
können (nur vereinzelt findet sich im vedischen eine praeteritalbil- 
dung mittels -tha, villeicht missverständlich), dafür besitzt es ein 
perfectum,  so wie alle praesensformen.  Verbalw. bhü wird in der 


44 

bedeutuug csein' im praes. fut. perf. ílectiert, und nur der aor. abhů- 
eriuuert an das griech. yvvai. 

An ersatzmitteln für dise beide wurzeln ist das griech. am 
reichsten; ysvéad-ui yeyovsvui tsXé&siv néXsiv nékso^ai vnÚQ%Eiv 
rvy%áv£tv diatsXsiv u. s, w. dienen zur nüancierung des begriffs und 
zur variierung des auszdruckes. 

Lateinisch fügt zu es fu nur existere (vgl. slav. státi se stane 
se. und ir. atáu itáu). 

Germ, hat als infin. und praet. visan vas vesjau hinzugefügt 
von verbalw. vas wohnen. 

Auch für die formen des verbum substantivum in den germa- 
nischen sprachen, welche mit b- beginnen, hat man dieselbe prove- 
nienz angenommen, wie für die lat. die mit f, die kelt. lit. slav., die 
mit b- beginnen. Und zwar erleidet es keinen zweifei, dasz germ. 
ani. b einem griech. <p, lat. f, kelt. slav. lett iran. b sskrt. bh ent- 
sprechen kann. Es ist auch war, dasz die eine und die andere 
form die anname einer provenienz von der verbalwurzel <pv fu bu 
bhü zu begünstigen scheint. 

Unbestreitbar war ist aber auch, dasz diser anname grosze 
hindernisse entgegenstehn, die biszher so gut wie gar keine glück- 
liche erwägung gefunden haben. Mit der entsprechung des b glaubte 
man, dasz alles entschieden wäre ; alle andern schwirigkeiten wurden 
durch blosze behauptungen, die aller begründung entberen, abgetan 

Beginnen wir zunächst mit den negativen bedenken. Auffällig 
ist (und sonst ohne analogon), dasz die älteste quelle für die deut- 
sche spräche, Ulfila's evangelium, keine form des verbum subst. mit 
anlautendem b zeigt, trotzdem dasz die verbalwurzel in anderer, 
concreterer, bedeutung dem gotischen nicht feit. Es ist schwer glaub- 
lich, dasz disz der fall sein könnte, wenn die erklärung der betref- 
fenden formen die richtige wäre, so schwer glaublich, als dasz ein 
analogon von byti buti einem slav. od. lett. dialecte feien sollte. 

Die verbalwurzel bu soll im germanischen ohne derivierendes 
-a, also nach der zweiten conjugation des Sskrt. flectiert werden. 
Die sprachen, die am meisten alte formen aufweisen, Sanskrt und 
Avestisch (altpers.), zeigen nur die a-fiexion ; Lit. zeigt buvu bunu ; 
und mit Lettisch läszt sich ein älteres buiu mit Sicherheit vorausz- 
setzen, da dessen optativ, wie wir oben gesehn haben, den gewön- 
lichen umschribenen optativ des lit. bildet. Auf eine form yvico 
läszt auch das Griechische schlieszen. 


45 

Es wäre nun wider schwer glaublich, dasz eine bindevocallose 
(wie man zu sagen pflegt) flexion diser wurzel im Germanischen ge- 
rade übrig wäre, welches dieselbe überall fast gänzlich beseitigt hat. 

Allein wie wichtig auch namentlich das erste diser beiden 
bedenken sein mag, ihr gewicht kann schon deshalb nicht entschei- 
dend sein, weil durch sie kein directer positiver hinweis auf irgend 
eine lösung des rätseis gegeben wird. 

Wir müszen uns also umsehn darnach, wie die übrigen be- 
standteile der fraglichen formen sich zu der behaupteten prove- 
nienz verhalteD, und ob nicht mit diser schlechterdings unvereinbare 
elemente in denselben zu entdecken sind. 

Befremdend für den behaupteten Ursprung ist der vocal i wie 
wir denselben in althd. pim pis pist finden; disz soll zwar paraly- 
siert werden, durch die behauptung, dasz cpim' für 'pium' stehe, so 
wie altsächs. cbim' neben "biuin' vorkomme, und doch wol von dem- 
selben herzuleiten] sei. Allein^ eine form pius piust komt nicht 
vor, und ist völlig undenkbar; es hat also villeicht mit dem rbium' 
(von dem nicht nachweisbaren althd. 'pium' ganz abgesehn) eine 
eigene bewandtnis, und das iu kaun nicht mit unbedingter gewishcit 
als ein diphthong von u (guna) angesehn werden, da dise anname 
durch die zweite person si., wo wir dieselbe erscheiuung erwarten, 
consequent desavouiert sehn. Wir finden cbisť z. B. wo wir es am 
allerwenigsten erwarten im angelsächsischen. Die echtheit des i in 
fbisť zu bezweifeln ist unmöglich, so wird die echtheit des iu in 
'bium' um so verdächtiger. 

Noch befremdlicher stellen sich uns die hochd. pluralformen 
pirum pirnt, pirumes pirut dar; damit war man bald fertig: das r 
entspreche dem merfach im perfect bemerkbaren r im althd. screi 
scriri etc. merfach auch im altnord. Dasz das r hiatus aufhebend 
sei, ist so weit war, dasz scrii (althd.) re-a sne-a etc. (altnord.) 
hiatus hätten, scriri réra snéra denselben nicht haben. 

Der grund, auf den hin Müllenhoff dem r den charakter eines 
fiexiven dementes abspricht, ist durchausz ungenügend ; woher weisz 
er, dasz die form im nord. ein -am gehabt haben müszte, das sich 
nicht hätte halten können? vilmer ist an einen solchen auszgang 
der 1. si. gar nicht zu denken. Die flexion ist die eines alten prae- 
sens, nur dasz die zweite und dritte plur. die färbung des perfects 
angenomen haben :  zu rérum 1 pl. gesellte sich leicht rerud réru. 

Aber selbst wenn wir zugeben würden, dasz das r in disen 
perfectis keine andere als  die von uns entschieden bestrittene be- 


46 

deutung gehabt liabe, so steht die sache doch ganz anders bei pi- 
rumes pirut, wo piumes piut ser wol zuläszig waren, wo ein hiatus 
beseitigendes r gegenstandslos war, wenn iu diphthong (unter der 
vorauszsetzung einer wurzel bu), wo man endlich nicht ein- 
sieht, warum pim pis pist praesentia, pirumes pirut 
aber praeterita sein sollen. Hiesz es pium, warum sollte es 
kein piumes geben? 

Der fragliche bestandteil läszt nun eine ganz ein- 
fache natürliche erklärung zu. Wozu die anname einer 
einschieb ung? 

Man kann auszerdem an eine erweiterung von bu durch s nicht 
denken, ein bir- pir- kann einem sskr. bhüsa- nicht entsprechen vgl. 
Ssk. cm gruša und germ. hlu- (hliu-) hlösen. 

Man kaun auch nicht auf bia beie bine sich berufen und 
das Verhältnis zu by bine nordisch. Gehn bia und by auf bauan 
zurück (was teilweise bezweifelt wird), so ist in ersterm ein auszfall 
des u (büia buia) anzunemen; bine aber geht auf verbalw. bhan 
sprechen murmeln etc. zurück vgl. slav. bučela pčola včela etc. 
Ssk. bhramara griech. zsv&Qrjdav bret. safronen (sardonen?). 

Gehn wir aber von pirumes pirut den einfachen selbst ver- 
ständlichen notorischen weg zurück, den die lautgesetze weisen, so 
komen wir auf formen pisumés pisut, welche eine auffällige ähn- 
lichkeit mit den gotischen formen sijum sijuth zeigen. Es ist 
geradezu unabweislich, pisumés pisut ausz pi-(bi-) isurnes pi-(bi-) 
isut abzuleiten. Dise formen schlieszen sich genau an pim pis 
pist an, und, wie bemerkt, es wäre sonderbar bei solchem Sachver- 
halt, pirum pirut als perfecta zu betrachten und von pist zu 
trennen. 

Befremdend ist auch die form bist althd. alt. u. angels. Das 
auszlautende -t ist schon im althd. befremdend, aber ganz besonders 
so im altsächs. wo ein -st 2. si. nicht existiert. Hier ist bist bei 
anname einer rad. bu ein unlösliches rätsei, denn die hereiuziehuug 
des -t der 2. si. perf. ist eine durch nichts gerechtfertigte, ja durch 
die bedeutung der b- formen verwerte, Willkür. 

Aber die erklärung ist eine ser einfache. Schon in früher zeit 
finden wir als 3. si. neben ist: is; durch dise Schwächung wurde 
der unterschied von der 2. si. is beseitigt; man hatte 2. is pis, 3. 
ist is pist pis. Um nun den unterschied wider herzustellen, ver- 
wandte man die mit b anlautende form als 2. si. pis und pist. Nur 


47 

aus z der 3. si. kami im altsächs. (und in folge dessen überall) das 
st in bist erklärt werden. 

Dafür spricht auch das Altnordische. Dises zeigt 2. est 3. es 
als älteste formen. Ein -st für die 2. si. ist im altnord. unerhört. 
Der process kann also auch hier nur der gewesen sein, dasz 3. est 
sich spaltete, und zu est eine schwächere form es kam; um nun 
den unterschied der personen wider herzustellen, zog man, vermocht 
durch die im Altuord. so häufige euklisis von thu, est zu der 2. si. 
Eine andere analogie gab es nicht, da im Altnord. schon früh das 
th der 3. si. zu s, und mit dem s der 2. si. zu r übergegangen ist. 
Schlüszlich ward auch es 3. si. er, und half est 2. si. in ert ver- 
wandeln.  Angels. eart, aron, scheinen älter zu sein. 

So haben wir für unsere erklärung einen zweiten, vou dem 
ersten so gut wie unabhängigen beweis. 

Und nun trift es sich eigentümlich, dasz drittens dem 
Altnord, derjenigen spräche, welcher wie dem Got. die b -for- 
men feien auch die praepos. bi vollständig abgeht. 

Wenn die althd. formen schwirigkeiten bieten, so sind sie 
nicht die ersten, von denen man dises sagen darf. Noch gröszere 
schwirigkeit verursachen die gotischen formen durch das gleichzei- 
tige auftreten von i-u: dual 1. siju 2. sijuts; plur. 1. sijum 2. sijuth. 
Eine gewisse ähnlichkeit mit dem perfect ligt allerdings in disem 
u; allein dises auf das u des perfects zurück zu füren, und damit 
zu identificieren ist nicht erlaubt. Denn erstens hält die abwei- 
chende eigentümlichkeit des ij vor dem u disem an das perfect er- 
innernden elemente mer als die wage; zweitens sehn wir an einem 
andern, nahe ligenden, beispile, dasz den Goten bei dem praes. von 
csein' (und wir unsers teils wundern uns darüber nicht) der gedanke 
an das perfect ganz ferne lag. Der optativ praes. von sein müszte 
aller vorauszsetzung nach im Gotischen folgendermaszen flectiert 
werden: sjau seis sei; seiva seits; seima seith seina. Dise formen 
finden wir nicht, sondern sijau sijais sijai sijaiva sijaima sijaits 
sijaith sijaina; wie wenn wir im Griech. statt ei'rjv slrjg sh] etc. 
Eioiyu eioig sl'oi etc. hätten. Der grund ist offenbar; dise praesens- 
conjunctiv formen erinnerten zu ser an das perfect, dessen conjunctiv 
eben in diser weise flectiert wurde, und so schuf man nach der 
analogie von nasjau u. ä. eine form, welche den charakter eines 
praes. conjunctivs besasz. Die erste person bot dazu die handhabe, 
da ausz sjau leicht, ja eigentlich notwendig, siau und weiter sijau 
werden muszte. 


48 

Freilich die formen des dual plur. praes. ind. sind damit nicht 
erklärt. Umstellung vorausz zu setzen, dasz ausz isu siu siju usw. 
geworden wäre, das entbeut zu ser aller analogie. Ebenso wenig 
ist anzunemen, dasz die in oben dargestellter weise zu stände ge- 
komenen conjunctivformeu auf die indicativformen zurückgewirkt 
hätten, so dasz durch sijau sijais sijai sijaiva etc. ausz su suts sum 
suth siju sijuts sijum sijuth geworden wäre. 

Für das Gotische allein böte die anname einer alten wurzel- 
form isi eine ansprechende erklärung. Der dual 1. hätte dann ge- 
lautet siva, was ganz gut zu siu siju werden konnte; die form konnte 
zunächst in die zweite dualis sijuts (statt sits), damnächst in die 
zweite plur. sijuth (statt sith) übergehn, und schlüszlich die 1. plur. 
zu sijum umwandeln. 

Allein ein wichtiger punkt wäre damit aufgegeben: die bege- 
guung des Gotischen mit Althd. in dem u, welches wol für beide 
fälle eine identische erklärung verlangt. Als drittes im bunde hat 
auch das Altnordische mit seinem erum erud eru volles anrecht 
berücksichtigt zu werden. 

Freilich wäre die erklärung unter der bedingung noch haltbar, 
wenn wir für alle drei fälle des u einen und denselben Ursprung 
anneinen könnten, da der auszfall eines i namentlich tfach r als 
unbedenklich zu zugestehn wäre. Auch disz ist zu bedenken, dasz 
das i als stammschluszvocal (gerade in der ältesten der drei spra- 
chen) weit weniger schwirigkeit macht als ein u, das entweder als 
ungelöstes rätsei zurückbleiben (solche residua sind für Untersu- 
chungen immer unvorteilhaft), oder auf ein anderes bekanntes de- 
ment zurückgefürt werden müszte. 

Gleichwol werden wir uns zu dem versuche entschlieszen 
müszen, den feind aus seiner letzten position zu vertreiben; wir 
werden der schlimmsten eventualität ins äuge sehn müszen, nämlich 
jenes u untersuchen, ob sich für dasselbe nicht eine erklärung fin- 
det, die es dem Verständnisse nahe bringen würde. 

Ausz den gotischen dualpluralformen ergibt sich, wenn wir 
dieselben nemen, wie sie uns voiiigen, ein gemeinsamer stamm siju 
(d. i. siu) dem im Althd. (p) iru, im Altnord, eru entspricht. Dasz 
dises u kein echtes sein kann, leidet wol keinen zweifei. 

Wir glauben, dasz es ausz altem -am entstanden ist. Dasz 
ausz am au wird, läszt sich ausz Sanskrt Iranisch Slavolettisch Go- 
tisch Keltisch (Irisch) erweisen. Im Slavolett- u. Keltischen läszt 
sich erweisen, dasz das u oft nur eine letzte Schwächung dises ele- 


49 

mentes ist (die stufenweise Schwächung im Lit. ist au ů u u. a., 
wärend umbr. u einem alten o entspricht). Die länge des -am hat 
schon früh geschwankt, und naturgemäsz trit auszlautendes volles 
am als länge auf, gegenüber der weitgehnden abkürzung und dem 
schlüszlichen Schwunde der einfachen vocale. Übrigens sehn wir, 
dasz gerade im auszlaute am am ser ungleich behandelt worden ist. 

Das am, welches wir vorauszsetzen, war ursprünglich lang, wie 
disz ausz den zalreichen vedischen und Samskritischen (auch im 
Avesta) infinitiven auf am hervorgeht. Im Italischen (Oskischen und 
Umbrischen) sehn wir keine spur von länge, denn der einzige me- 
diopassivische infinitiv censamur (E. Enderis vers. einer Osk. For- 
menl. III. 19. pag. 6.) ist contrahiert, gegenüber censaum-ur. 

In der form u treten uns dise infinitive im Altnord, entgegen 
(Dr. Ludw. F. A. Wimmer Altnord. Gram. §. 106.). Schon längst 
haben wir -du in skyldu vildu mundu etc. mit ved. dhäm zusammen 
gestellt (Infin. im Veda pg. 52.). Für das Gotische freilich können 
wir nur cju' beibringen, welches lateinischem 'iam' und Altslov. kr 
gleichzustellen ist. Daneben zeigt Lit. noch jau, neuslav. ju (schon 
in Curtius griech. Etym. pag. 620 1873.). Es ist nun merkwürdig, 
dasz das Täittiriyabrähmana von as eine allgemeine verbalform zeigt, 
die vollkomen hieher passt: abhi-sya von abhi-as nsQUiva^ das ur- 
sprünglich -syam musz gelautet haben. So vil ist klar: siju- kann 
nicht einem allgemein indoeurop. sya- (oder siya-) gleichgesetzt 
werden (IV. Conjug. im Samskrt) ; es gibt nicht und hat gewiss 
nicht gegeben einen verbalstamm auf echtes -u, der syu- (allgem. 
indoeurop.) gelautet hätte ; es kann das -u nicht dem perfectum ent- 
lent sein, da jeder begreifliche anlasz hiezu feit, und auch osk. 
umbr. om um ohne solche beziehung zeigt. Folglich müszen wir für 
siju eine erklärung auszerhalb der abstracten stamme suchen ; siju 
kann nicht eine abstracte Stammform gewesen sein, sondern es musz 
als selbständiges wort in der spräche gelebt haben; es musz ur- 
sprünglich die formen der dual- und pluralpersonen haben vertreten 
können, villeicht auch die des Singulars, obwol disz nicht nötig war. 
Im dual und plurál sind jedoch für die 1. u. 2. personen die alten 
formen offenbar verloren gegangen, denn dise müszten, wie jeder 
sich überzeugen kann, ganz anders gelautet haben. Erst als syam 
zu siju geworden war, ein process, der nicht älter war als der, 
welcher ausz jam ju hat werden laszen, wurde warscheinlich die 
auffassung von siju als 1. dualis angebant, woran sich 2. dualis 
sijuts 1. plur. sijum 2. pl. sijuth leicht schlieszen  konnten.  Zuzu- 

Tr. : Filosofie, děj opis a filologie. 4 


50 

geben ist auch, dasz die formen des perf. ind. du. pl. sich bereits 
gebildet haben dürften (vorzügl. wegen siju). 

Im nord. eruin erud eru kann das anlautende e wol nicht echt 
sein, es ist durch den singulár em ert er hervorgerufen. Es wäre 
interessant, wenn, wie es den anschein hat, dort eru allgemein ge- 
braucht vorkäme, oder genauer gesagt, als 3. si. in der form erumk 
ces ist mir' erumka 'es ist mir nicht'; allein es ist auch möglich, 
dasz die pluralform mit Vernachlässigung des pluralbegriffs in un- 
bestimmter weise als allgemeiner singulár angewandt wurde. Vgl. 
darüber Altnordische Grammatik von Dr. Ludw. F. A. Wimmer (Sie- 
vers) §. 158. Schlusz. 

Es handelt sich nun um die beurteilung von bium altsächs. 
u. angelsächsisch, und von eom u. beom angels. 

Für eom genügt zur erklärung das alte, dem Gotischen zufolge 
vorausz zu setzende, im nicht, da hier das i nicht in eo gebrochen 
worden wäre. Wir müszen auf ein ism irm zurückgehn, welches 
zunächst regelrecht eorm weiterhin eom geben konnte. Für beom 
(beorn wegen verlust der position?) würde dasselbe genügen, da ausz 
bi-irm be-eorm beóm werden konnte. Da nun bium dem Nordhumbr. 
und Altsächsischen gemeinsam ist mit dem Angelsächsischen, so 
könnte man diese form als älter, ihr -u als der a-classe entlehnt 
biu bio beo und das m der analogie der bindevocallosen verba ent- 
stammend ansetzen, wie denn auch Nordh. einen infinitiv bian zeigt. 
Disem würde eine erste sing, biu entsprechen, welche eben so wie 
in geseóm u. a. (Nordhumbr. hat dorn wie Altsächs. gegenüber An- 
gels. dö) S. M. Heyne kurze laut- und flexionslere der altgerm. 
Sprachst. 202. Bestimmend mochte die andere form eom mitwirken. 
Hier würde die vorauszsetzung gelten müszen, dasz bium verschieden 
von beom (angels.) und von bim (altsächs. althd.), respective, dasz 
beom ausz zwei verschiedenen älteren formen abzuleiten: bi-irm 
be-eorm be-eom beóm (in folge einer art ersatzdenung), und bi-im 
biau biu bio beo bium biom beom; die unterstrichenen bim (bis 
bist) formen komen tatsächlich vor. 

Die übrigen formen, welche das Angels. in scheinbarer Voll- 
ständigkeit bietet, sind offenbar analogiebildungen, die zu schaffen 
ungemein nahe lag. 

Wollte man aber die Verschiedenheit von beom und bium nicht 
zugeben, so müszte man erwägen, wie die lautverbindung sm hinter 
vocalen behandelt wird. 


51 

Dafür besitzen wir leider fast gar kein materiál. Dat. si. msc. 
neutr. ftasmai' erscheint im Got. assimiliert zu thamma, wärend 
fasmi', ich bin, zu fim' wird, ein unterschied, der wol in der enkli- 
sis, welcher letzteres unterligt, auszreichende erklärung findet. Man 
könnte, wie im Lat. esum eine einschiebung eines sogenannten hilfs- 
vocals vermuten : ism isum esom ium eom. Alldisz scheint zu 
keinem resultate füren zu sollen; und wir müszen zu unseren früher 
aufgestellten Sätzen zurückkeren: 

1. Da fbis bist' fpis pisť durchausz keine nebenformen 'bius 
biusť zeigen, so musz iu in bium unecht und kann nicht ein u-diph- 
thong sein. 

2. Da das -t in 'bist', wie Altsächs. und Altnord, zeigen, nur 
dadurch in die 2. pers. si. geraten sein können, dasz die form der 
dritten si. řisť sich in is und ist spaltete, der unterschied zwischen 
2. u. 3. si. hiedurch schwand, und nur dadureh wider eine differenz 
hergestellt wurde, dasz die form, die der 3. si. angehört hätte, des 
anklangs wegen an thu und in folge der enklisis dises pron. der 2. 
si. der sie gar nicht zukam, zugewiesen wurde, so erweist sich die 
völlige abhängigkeit der b- form in disem falle von den der verbal- 
wurzel as- angehörigen formen, wärend eine zurückfürung auf ver- 
balw. bhü das rätsei ungelöst laszen würde, bist ist also zusameng. 
ausz bi — j— ist. 

3. Da wir in den formen rbis bist' ein ser einfach zu erklä- 
rendes s finden, so bedürfen wir zur erklärung des r in pirumes 
pirut nicht der anname einer unorganischen einschiebung, und ge- 
nügt das gewönliche lautgesetz, dem zufolge s zwischen vocalen im 
Germanischen, wie in andern sprachen in r übergeht. 

4. Die formen des verbum subst. mit bi- erweisen sich als 
jung, weil sie im Gotischen ganz feien, obwol dises die wurzel bhü 
bü besitzt. 

5. Die richtigkeit der erklärung wird durch das Altnordische 
insofern bestätigt, als disem der eine bestandteil des compositums, 
die praeposition bi- gänzlich feit, wodurch wir eine natürliche er- 
klärung des mangels der formen mit b gewinnen, da würz, bu im 
An. nicht feit. 

6. Die futurische bedeutung, die den b-formen vilfach beiwont, 
erklärt sich ser gut ausz der zusammengesetztheit derselben, und 
schlieszt beziehungen zum perfect ausz. 

7. Die dual plurál formen praes. ind. von 'as', sein, sind im 
Germanischen (3. pl. auszgenomen) verloren. 

4.* 


52 

8. Sie werden ersetzt durch eine allgemeine form, die ursprüng- 
lich csiam' gelautet hat; wie cju' ausz jam geworden, so wurde ausz 
siam siu siju ; allmählich, vill. unter einflusz der perf. ind. dual 
pl. formen wurde der stamm mit den gewönlichen personalsuffixen 
versehn. 

9. Die form 1. si. bium Alts. Angels. Nordh. (Althd.?) läszt 
sich nicht mit beom (beóm) und bim unbedingt und durchausz iden- 
tificieren. Weder ist es warscheinlich, dasz cbim' ausz 'bium' ent- 
standen, noch kann beom ganz von eom getrennt werden, obwol 
bium allerdings zu beóm werden d. i. die beiden auf verschiedene 
weise entstandenen formen zusammenfallen konnten. 

10. Die Otfridischen formen biruum biruuis können keine redu- 
plicierten formen von bu (bhů) sein, weil wir in disem falle not- 
wendig länge des i erwarten, wie denn auch die formen steröz ble- 
roz offenbare verschreibungen sind für steiöz bleiöz. Es ist möglich, 
dasz man unregelmäsziger weise (unregelmäszig müszen dise formen 
ja doch sein) von biru-mes biru-t biru durch ein dem perfect ent- 
nomenes -u in das perfect überfürte: biruu, da eine einreihung in 
irgend eine ablautklasse unmöglich war. Für den conjunct. war 
disz nicht nötig, da diser im perfect durch das i hinlänglich gekenn- 
zeichnet war. Das w in biruwis kann nämlich auf keinen fall das 
zu spirans gewordene zweite u in biruu- vorstellen. Es ist die na- 
türliche aufhebung des hiatus. Man vgl. übrigens Scherer Zur Ge- 
schichte der Deutschen Sprache pag. 206. 207. 


6. 
Über die 2. sing. perf. ind.  im Germanischen. 

Gelesen am 7. Juli 1884 von Prof. A. Ludwig. 

Die auszbildung des perfects in den Indoeuropaeischen sprachen 
ist eine so verschiedene, dasz sie von selbst eine Untersuchung an- 
regt, ob die Verschiedenheit der grammatischen form blosz von den 
abweichenden lautgesetzen der betrefenden sprachen herrürt, ob die- 
selbe einer Ungleichheit der auszgangspunkte, oder einem zufalle 
zuzuschreiben, oder ob darin verschiedene Stadien in der entwicklung 
diser tempusform zu erblicken sind. 


53 

Am auffälligsten scheidet sich das Griechische von den übrigen 
sprachen in disem punkte; dises zeigt eigentlich eine einzige dem 
perfect eigentümliche form von ser beschränktem vorkomen cü6i in 
Xoaúi und Ui-aai {■=. soíxccgh iguvti sit-ccvri). Das a der 1. si. kann 
nicht mit dem Iran. Ind. a sicher identifiziert werden, und ebenso 
wenig free in oíú&cc vettha (vaist); letzteres findet sich eben auch 
anderwärts; für das Griech. ist also 9a nicht specifische perfectform. 

Im übrigen finden wir eine wenig charakteristische Vermischung 
dei formen der haupt- und der historischen Zeiten. Da wir in den 
folgenden sprachen das perfect beszer charakterisiert finden, so ligt 
die vorauszsetzung nahe, dasz erst in der nachhellenischen zeit dise 
praxis begonnen hat, dasz das Griech. in die periodě seiner Selb- 
ständigkeit entweder nur reduplicierte Stammformen oder nur schlecht 
und ungenügend differenziertes materiál herüber genomen hat; 
unter allen sprachen zeigt aber das Griech. (Lat. vili. allein ausz- 
genomen) die personalflexion am einförmigsten entwickelt. Das 
Griech. hat daher, wie nachweisbar überall, all das schlecht diffe- 
renzierte formenmaterial aufgegeben, und ins perfect die gewönlichen 
personalformen eingefürt. 

Damit stimmt das Latein in sofern als es keine dem Griech. 
analoge formen zeigt, mit auszname vill. der 3. pl. -ront, deren 
kürzere form -re (urspr. entweder -ri oder re; jedoch warscheinlich 
ersteres, das noch in -rire erhalten: dadrire erweitert ausz dadri 
deděre neben welchen, da auch dedront (dedro) vorkömt, gewis auch 
dedre (vgl. Avest. dare) existierte, offenbar älter, aber als zu wenig 
charakterisiert als selbständige finite form verworfen wurde, und 
zwar im Griech. Lat. und Ssk. 

Auszerdem ist 1. plur. dedimus eines besondern perfectcharak- 
ters bar; der mangel der Charakterisierung in der 3. si. ist wol nur 
scheinbar, da das -t nur secundäre anfügung sein kann. Als näm- 
lich das Latein seine ursprünglichen medialformen verloren hatte, 
konnte die form dedi nicht mer als 3. si. gelten, und es lag die 
Umsetzung in ein it als auszweg nahe. Dasz übrigens dedi u. ä. 
wirklich 3. si. sein konnten, beweist neben dem Sanskrt und dem 
Iranischen auch das Keltische. 

Ein ähnlicher auszweg war es, den das Lat. ergriff, die 2. plur. 
zu bilden. Wir wiszen, dasz die jüngere medialbildung im Latein 
wie im Keltischen (Alt-Irischen) es nicht dahin gebracht hat eine 
2. pl. zu bilden. Das Altirische begnügt sich mit der zweiten sin- 
gularis (-bar -bair scheint später zu sein),  das Latein hat eine dem 


54 

Griech. (isvcci entsprechende form -mini benützt. Ehe nun disz der 
fall war, musz man die mediale 2. si. perf. ist! durch ein -s plura- 
lisiert haben, offenbar wegen des anklangs an 2. pl. act. -tis. 

Dasz die formen wie dedisti zunächst an ein ůedóff&cci mant, 
ist klar, und wir halten, so lange nichts beszeres vorgebracht wird, 
an diser unserer erklärung, die zu der von -mini vortrefflich stimmt, 
fest. — 

Die 1. plur. kann, so lange altmediale endungen im Lat. exi- 
stierten, musti gelautet haben wie im Griech. die med. 1 pl. offen- 
bar nur durch den zusatz -&a (= #m) medial geworden. Mit dem 
schwinden der alten medialen formen, wurde der anklang an die 
2. si. anstöszig und man kerte zu der activen form zurück. Aehn- 
lich musz gen. si. der a- stamme -lus gelautet haben auch auszerhalb 
der erhaltenen fälle; es wurde aber nach Verlust des locals das dem 
nomin. gleichklingende us (os) anstöszig uud entfernt. Dag. oskisch 
Is = ius. 

Im Lat. zeigt sich also, dasz das perf. in seiner medialen form 
(denn 1. 3. si. sind altmedialen Ursprungs) eher einen gewissen grad 
der difFerenzierung erreicht hatte als in der activen (im Griech. ist 
auch die mediale form durch keine besondern personalendungen dif- 
ferenziert). Dafür stimmt nun auch das Keltische, das Altirische, 
welches auffälliger weise 1. u. 2. si. undifferenziert zeigt. Dasz disz 
auch auf eine 3. si. ohne differenzierendes element hinweist, ist 
selbstverständlich, und wird durch das einstimmige zeugnis des Ger- 
manischen Iranischen und des Sanskrt, die alle 1. u. 3. si. perf. unge- 
schieden laszen, bestätigt. Dagegen zeigt das Altirische die 3. si. dif- 
ferenziert (1. cechan cecini, 2. cechan cecinisti), cechuin [=: cechain 
rrcechani] cecinit; da dasselbe auszerdem 1. 3. pl. in medialer form 
hat, so ist um so weniger anstand zu nemen, in disem cecani das lat. 
cecini zu sehn, welches ehe man das gefül für das alte medium ver- 
loren hatte, unzweifelhaft neben der 1. auch die 3. perf. si. darstellte. 
Unter die activen formen konnte es nur kommen zu dem zwecke 
der differenzierung, worausz hervorgeht, dasz bisz dahin der ganze 
singulár activi undifferenziert war, wozu eben die altirische 2. si. 
cechan den beweis au und für sich schon erbringt. 

Im German. finden wir nun die i-form der 2. si. perf. act. 
zugewiesen; wir finden dort auch das -t, das man wol mit dem -tha 
des Iran. Ind. wird identifizieren dürfen. Warscheinlich war der um- 
stand, dasz Germ, schon in einer weise die 2. si. differenzierte, daran 
schuld,  dasz man das zweite mittel der differenzierung,  welches wie 


55 

im Keltischen der Verlust des alten mediums lieferte, gleichfalls für 
die zweite person verwandte. 

So greifen die drei sprachfamilien in disem punkte in merk- 
würdigster weise in einander, eine jede die andere erklärend und 
bestätigend: 1. -a, 2. -a, 3. -a; 1. -ai, 2. -ai, 3. -ai; vom Kelt. ver- 
schmolzen in 1. -a, 2. -a, 3. -ai; vom Germ, in 1. -a, 2. -ai, 3. -a; 
wobei das Ssk. Iran, wo die 3. si. perf. act. u. med. immer gleich- 
lauten, die berechtigung des Altirischen, cechuin als 3. si. zu nemen, 
erweisen.  Der schlusz darausz für Altlatein  ergibt sich von selbst. 

Das Germ, hat aber in dem -i, welches ursprünglich (da es 
bonst hätte abfallen müszen) lang gewesen sein musz, wahrscheinlich 
noch ein anderes element erhalten. Zwar zeigt Altnord, heiti rich 
heisze', in dem -i gewis ein altes -ai zu erblicken ist, welches dem 
gotischen gegenüber wichtig ist, da dort -ai -a werden muszte, der 
unterschied zwischen activum und medium also schwand, in folge 
dessen die 3. si. für die 1. antrat. Im Altnordischen geht unbetontes 
-ai (vgl. their allir) in -i über; ein solcher Übergang dürfte jedoch 
für Hochdeutsch nicht zuzugeben sein. Das lange -i, das wir notwendig 
vorauszsetzen müszen, ist also auf -iai zurück zufüren. Vielleicht wird 
disz auch durch den umstand bestätigt, das dises -i umlaut bewirkt. 


7. 

Das Zunftwesen in Böhmen  vom 16. bis ins 18. Jahr- 
hundert» 

Fest-Vortrag, gehalten in der feierlichen Sitzung der böhmischen Gesellschaft der 

Wissenschaften am 6. December 1884 von dem ordentlichen Mitgliede 

Anton  Gindely. 

Die Entwickelung der Handwerke und des damit im Zusammen- 
hange stehenden Zunftwesens gieng durch das spätere Mittelalter 
langsam und stetig vorwärts. Es wurden entweder innerhalb der ein- 
zelnen Zünfte stets einengendere Bestimmungen getroffen, um das 
betreffende Handwerk auf einen sichern Boden zu stellen, oder es 
entwickelten sich aus den alten Zünften neue, indem einzelne Ge- 
werbe die stärker betrieben wurden, aus der bisherigen Zutheilung 
zu andern sich herauslösten und eine selbständige Stellung einnahmen 
oder es erhielten freie Beschäftigungen  eine zunftmässige Organisa- 


56 

tion. Das ganze innere und äussere Leben der Zünfte wurde durch 
gewisse Artikel geregelt, die durch die Beschlüsse der Zunftgenossen- 
schaften und durch die Zustimmung der städtischen Behörden oder 
manchmal auch durch die der Landesfürsten Gesetzeskraft erlangten 
Und die unter dem Namen der Zunftordnungen allgemein bekannt 
sind. Um das Gebahren der Zünfte recht zu verstehen, die Stellung 
der Handwerker zu einander, ihre Lebensweise, ihre Sorgen und 
Kümmernisse, muss man nach den Grundlagen forschen, auf denen 
die Zunftartikel aufgebaut sind : der gemeinsame Inhalt und die tren- 
nenden Unterschiede geben uns den gewünschten Aufschluss. 

Welche sind nun die Prinzipien, für deren Erhaltung die Hand- 
werker auf Grund gewonnener Erfahrung kämpften und deren Wah- 
rung sie durch die Zunftartikel gesichert wissen wollten ? Ein Unter- 
suchung derselben zeigt, dass sie sich 1. auf die ordnungsmässige 
Erlernung des Handwerkes beziehen und demgemäsz zwischen Lehr- 
lingen, Gesellen und Meistern unterscheiden. Sie beziehen sich 2. auf 
die Bedingungen, unter denen der Zutritt zum Gewerbe und die Auf- 
nahme in den Verband der Meister stattfand, 3. auf die Wahrung 
strenger Religiosität und auf die wechselseitige Unterstützung und 
4. auf die Fernhaltung jeglicher Concurrenz. 

Was die Eintheilung der Gewerbsbeflissenen in Lehrlinge. Ge- 
sellen und Meister betrifft, so wurde sie bei allen Zünften durch- 
geführt. Wer als Lehrjunge eintrat, musste sich nicht bloss für 
eine bestimmte Anzahl von Jahren verpflichten, sondern zwei Bürgen 
für sein Wohlverhalten stellen und ausserdem dem Meister für die 
Aufnahme eine Geldsumme zahlen. Die Lehrzeit dauerte zwei bis 
vier Jahre, dann wurde man in Gegenwart der übrigen Zunftgenossen 
bei einer der Quartalsitzungen freigesprochen und in den Gesellen- 
verband aufgenommen. Durch die Zunftartikel waren dabei keine 
weitläufigen Ceremonien vorgeschrieben, aber trotz dem entwickelten 
sich einige Gebräuche, unter denen die Neophyten meistens zu leiden 
hatten. Die Lehrjungen wurden, wie es hiess, entweder gehobelt 
oder geschliffen oder getauft oder sie wurden in Narrenkleider ge- 
steckt und auf der Gasse herumgeführt oder herumgeschickt und was 
dergleichen Narrenzüge mehr waren. Der neue Geselle musste sich 
die Handwerksgrüsse und Sprichwörter zu eigen machen, die selbst 
in unseren Tagen wegen ihrer Kernhaftigkeit ein so grosses Interesse 
erregen, dass sich z. B. in Deutschland nicht bloss die Wissenschaft 
dieses Gegenstandes bemächtigt und die eigenthümlichen Redeweisen 
der einzelnen Handwerke beschrieben hat, sondern auch die Poesie die- 


57 

selben verwerthet, wie wir dies aus einer Erzählung von Fritz Reuter 
„Hanne Nute" betitelt oder aus dem „Sülfmeister" einem Roman 
Julius Wolfs ersehen können. Auch in Böhmen erweckten die eigen- 
thümlichen Handwerkergrüsse, Ansprachen und spruchartigen Rede- 
weisen bei den Zusammenkünften der Zünfte oder bei dem Einstehen 
der Gesellen die Aufmerksamkeit sachkundiger Leute. Wer bei dem 
Gruss ein Wort ausliess oder bei der vorgeschriebenen Redensart 
einen Fehler begieng, musste eine Geldstrafe erlegen oder wenn er auf 
der Wanderschaft begriffen war, ohne Unterstützung weiter gehen oder 
gar den Rückweg antreten. Der Geselle früherer Zeit nahm nicht die 
untergeordnete Stellung unserer Tage ein, wenigstens hatte er eine 
gute Meinung von sich und zeigte dies dadurch, dass er häufig mit 
dem Degen an der Seite stolzierte. Es bedurfte besonders scharfer Ver- 
ordnungen von Seite Karls VI., um das Degentragen bei den Hand- 
werkern einzustellen, im 18. Jahrhundert waren es nur noch die 
Barbiergesellen, welche denselben nicht abgelegt hatten. — Wollte ein 
Geselle Meister werden, so musste er sich ausweisen, dass er durch 
einige Jahre, gewöhnlich waren es drei, in der Fremde gearbeitet 
ha ,te ; von dieser Bestimmung gab es keine Nachsicht und sie wurde 
so streng gehandhabt, dass sich ihr auch jene Gesellen unterzogen, 
die keine Aussicht hatten je selbständig zu werden. — Wenn sich der 
heimgekehrte Geselle um das Meisterrecht bewarb, musste er ein 
Meisterstück anfertigen, das dann von den Zunftältesten geprüft 
wurde. Wurde es nicht genügend befunden, so musste er dasselbe 
wiederholen, in der Regel war nur eine zweimalige Wiederholung 
gestattet. Sämmtliche Zunftartikel bestimmen, dass die Meister mit 
ihren freigewählten Ältesten und Vorstehern an der Spitze sich zu 
bestimmten Zeiten versammeln, um die Aufnahme der Lehrlinge, 
ihre Freisprechung oder die Aufnahme der Meister vorzunehmen. Bei 
dieser Gelegenheit mussten sich auch alle Gesellen einfinden und 
alle einige Kreuzer in die Lade zahlen. Sprechen durfte Niemand 
ausser demjenigen, dem das Wort ertheilt worden war, dawider Han- 
delnde wurden mit Geld gebüsst. Ebenso war es streng verboten, sich 
in der Versammlung mit Stock oder Degen einzufinden, man fürch- 
tete mit Grund, dass dies zeitweise gefährliche Folgen haben könnte. 
Was nun zweitens die Hindernisse betrifft, durch welche vermöge 
der Zunftartikel der Zutritt zum Handwerke erschwert wurde, so 
entsprangen sie einer doppelten Quelle, man wollte einerseits durch 
dieselben den allzugrossen Andrang zurückhalten, um sich nicht 
selbst den Erwerb zu schmälern, aber andererseits wollte man auch 


58 

Zucht und Ordnung durch dieselben schützen. Hätten die Zünfte 
ihrem Wunsche klaren Ausdruck geben können, so hätten sie sammt 
und sonders dekretiert, dass nur der Sohn das Gewerbe des Vaters 
fortführen dürfe. So niussten sie sich jedoch hie und da einen Zügel 
anlegen und z. B. in Prag den Zutritt zum Meisterrecht jedem 
Landesangehörigen gestatten, aber in Mies und andern Städten be- 
schränkten sie dies Recht auf die Eingebornen der Stadt. Auch in 
Prag blieb es faktisch auf dieselben beschränkt, da den Meistersöhnen 
bei der Anfertigung des Meisterstückes entweder beträohtliche Ver- 
günstigungen zugestanden oder sie ganz von demselben dispensiert 
wurden, ausserdem auch die beträchtlichen Zahlungen bei der Auf- 
nahme unter die Meister ihnen zur Hälfte nachgesehen wurden. Der 
fremde Geselle war selten in der Lage die ganze Zahlung zu leisten 
und wenn er dies auch thun konnte, so war er Chikanen bei der 
Prüfung des Meisterstückes ausgesetzt. In der Regel konnte er diese 
Schwierigkeiten nur überwinden, wenn er die Tochter oder die Wittwe 
eines Meisters heiratete, dann ebneten sich ihm die Wege und er 
wurde von den Erbgesessenen als einer der Ihrigen bewillkommt. 

Zu den Hindernissen ist auch zu rechnen, dass zur Erlernung 
eines und des anderen Handwerks nur freigeborene Personen und nicht 
leibeigene zugelassen wurden, alle Zunftartikel verlangten aber die ehe- 
liche Geburt jedes neu hinzutretenden und die stete Unbescholtenheit. 
Wenn bezüglich der ehelichen Geburt beim Eintritte eine Dispens 
zugestanden wurde, so war dies jedenfalls nicht bei der Bewerbung 
um das Meisterrecht der Fall. Sie schlössen von demselben sogar die 
durch die nachträgliche Ehe der Eltern Legitimierten aus und diese 
Bestimmung galt unverrückbar bis ins 18. Jahrhundert. Aus diesem 
Grunde durfte auch an der Ehe eines Meisters kein Mackel kleben, 
wer keine unbescholtene Jungfrau oder Witwe heiratete, oder sie vor 
der Trauung zum Falle gebracht hatte, wurde aus der Zunft aus- 
gestossen und eben so wenig durfte eine Witwe das Gewerbe ihres 
Mannes weiterführen, wenn sie es an Ehrbarkeit mangeln liess. 

Bezüglich der Unbescholtenheit, mit der sich jeder Bewerber 
um ein Meisterrecht ausweisen musste, war es natürlich, dass man 
keinen Verbrecher zuliess, aber es machten sich auch die Vorurtheile 
des Mittelalters in trübseliger Weise geltend. Die Unbescholtenheit 
büsste ein, wer mit einem Abdecker getrunken hatte, gefahren oder 
gegangen war, wer denselben oder sein Weib und seine Kinder zu 
Grabe getragen, wer in Pestzeiten gefallenes Vieh vergraben, wer 
während einer Untersuchungshaft  die Folter  ausgestanden, wenn er 


59 

auch später freigesprochen wurde, endlich wer die von einem anderen 
Meister übernommene, aber ihm dann entzogene Arbeit fortgesetzt 
hatte. Ebenso wenig galten als unbescholten die Kinder von Holz- 
und Feldhütern, von Gefängnisswärtern, Todtengräbern, Nachtwächtern, 
Bettelvögten, Gassenkehrern, Schäfern und Schindern. Alle diese waren 
von der Bewerbung um das Meisterrecht ausgeschlossen oder büssten 
es ein, wenn ihnen eines dieser Brandmale bewiesen wurde. 

So drückend diese auf Ehrbarkeit und Unbescholtenheit gerich- 
teten Bestimmungen gewesen sein mögen und in einzelnen Fällen 
bis zur Härte ausarteten, so lässt sich doch nicht läugnen, dass sie 
dem Familienleben der Handwerker die vielfach gerühmte Reinheit 
bewahrten. Denn da der Geselle und die Lehrjungen einen Theil der 
Familie des Meisters ausmachten, unter demselben Dache mit der- 
selben lebten und Mittags und Abends am gemeinsamen Tisch Platz 
nahmen, konnten sittliche Übelstände nur dadurch verhütet werden, 
dass der Meister und seine Frau ein tadelloses Leben führten und 
den sämmtlichen Familiengenossen  als  leuchtendes Muster  dienten. 

Was drittens die auf Aufrechthaltung von Religion und Sitte 
und auf die ivechselseitige Unterstützung berechneten Bestimmungen 
betrifft, so verpflichten die Zunftartikel des 16. Jahrhundert die Hand- 
werker noch nicht zum Besuche der Kirche, wie dies etwa im 17. 
und 18. Jahrhundert vorgeschrieben wurde. Aber es geschah dies 
wohl nur deshalb, weil dies selbstverständlich war. Dagegen be- 
stimmen schon im 16. Jahrhundert zahlreiche Zunftartikel genau die 
Zeit, zu welcher der Handwerker seinem Gewerbe nicht obliegen durfte, 
es waren das die Sonntage und Feiertage, doch wurde für gewisse 
Handwerke ausnahmsweise die Zeit vor dem Morgengottesdienst noch 
freigelassen. Schuster durften also z. B. die Stiefel zu ihren Kunden 
tragen. Mag auch bei der damaligen Menge der Feiertage diese Ein- 
schränkung mit mancherlei Nachtheilen verbunden gewesen sein, so 
lehrt uns doch die Erfahrung unserer Tage, dass die gezwungene Feier 
des Sonntags dem Arbeiter allein eine Erholung sichert und seinen 
Verdienst nicht schmälert, sondern nur seine Ausbeutung hindert. 
Da die Kirche die zünftigen Corporationen anerkannte, ihre Fahnen 
weihte, Kirchenfeste für sie anordnete, so steigerte sich das Gefühl 
der Zusammengehörigkeit unter den Mitgliedern. So oft ein Meister, 
seine Frau oder eines seiner Kinder starb, gaben sämmtliche Meister 
und Gesellen dem Todten das Grabgeleite, die Jüngern Meister trugen 
in kleinern Städten den Sarg und gruben das Grab. Alle Leidtragenden 
mussten sich bei dem Trauerhaus einfinden, bevor die Leiche aus dem- 


60 

selben getragen wurde, thaten sie es nicht, so mussten sie eine Geld- 
strafe erlegen. Auf Kosten der Zunft wurde auch der Trauergottesdienst 
am folgenden Tage gehalten. Bei besonders zahlreichen Zünften, wie 
z. B. den Schneidern oder Schustern war die Einrichtung getroffen, dass 
sich zur Leichenbegleitung bloss eine bestimmte Anzahl von Meistern 
und Gesellen einfanden. — Die Fürsorge für die Hinterbliebenen eines 
Meisters zeigte sich darin, dass wenn eine Meisterswitwe das Ge- 
werbe weiter führen wollte, sie das Recht hatte einen tüchtigen Ge- 
sellen zum Werkführer zu ernennen und dieser bei ihr eintreten 
musste, mochte er auch bis dahin bei einem andern Meister in Arbeit 
gestanden sein. Neue Lehrjungen durfte sie nicht aufnehmen, wohl aber 
die alten behalten. Im Falle sie das Gewerbe nicht weiterführte und 
arm war, unterstützten sie die Zunftgenossen mit wöchentlichen Zah- 
lungen, die der Zunftlade entnommen wurden. Die Einkünfte der 
Zunftlade aus den verschiedenen Zahlungen bei der Aufnahme in das 
Gewerbe, bei der Freisprechung der Lehrjungen, bei der Aufnahme 
in den Meisterverband, und aus Geldbussen herrührend und mitunter 
ziemlich reichlich fliessend, wurden überhaupt zu Nutzen und Frommen 
der Zunftglieder oder zu Schmausereien verwendet. 

Das Gedeihen des Handwerkers wollte man 4. durch Fernhal- 
tung jeder fremden und Einschränkung der heimischen Concurrenz 
sichern. Das erstere suchte man dadurch zu erreichen, dass man von 
den Behörden das Verbot der Einfuhr fremder Waaren oder die Be- 
schränkung derselben auf möglichst wenige Artikel verlangte. Die 
heimische Concurrenz hielt man sich dadurch fern, dass man in den 
einzelnen Gewerben nur eine bestimmte Zahl von Meistern duldete, 
und diesen selbst in der Haltung der Gesellen Beschränkungen auf- 
erlegte. Es durfte in der Regel bei keinem Handwerk der Meister 
mehr als vier Gesellen und einen Lehrjungen beschäftigen, häufig 
aber viel weniger. Energische und tüchtige Leute konnten ebenso 
wenig wie Kapitalisten ihrem Handwerke den gewünschten Aufschwung 
geben, jeder musste sich mit einem gewissen Mittelmass zufrieden 
geben. Niemand konnte sehr reich werden, aber Niemand auch sich 
über Mangel an Kundschaft beklagen, da seine Handwerksgenossen 
nur eine beschränkte Anzahl von Aufträgen erfüllen konnten. Bei Ge- 
werben, wo die Production durch die geringe Anzahl der Hilfsarbeiter 
nur ungenügend beschränkt werden konnte, bestimmte man das Mass 
der Production selbst, so z. B. beim Braugewerbe. Kein Bräuer in 
Prag durfte mehr als 24 Gebräue im Jahr anfertigen. 

Dies sind die Prinzipen, nach denen sich die Zünfte allmälig ge- 


61 

staltet hatten und deren strenge Einhaltung man mit dem Wohl und 
Wehe des Handwerkes eng verbunden glaubte. Im 16. Jahrhundert 
hat diese selbständige Entwicklung ihren Höhepunkt erreicht. Die 
Regierung in Böhmen übte auf die Gestaltung der Zunftartikel inso- 
fern keinen bestimmenden Einfluss, als sie keine Direktive für die- 
selben aufstellte, nur die städtischen Behörden griffen hie und da- ent- 
scheidend ein, wo es sich um die Bestimmungen bezüglich der Auf- 
nahme in den Zunftverband handelte. Aber sowohl die königliche 
Regierung, wie die städtischen Behörden übten eine Einflussnahme 
auf die Preise der einzelnen Handwerksartikel. In allen städtischen 
Archiven Böhmens finden sich alte Preisbestimmungen für Fleisch, 
Gebäck und Bier, die immer und immer wiederholt und den Flei- 
schern, Bäckern und Bierbrauern eingeschärft wurden. Die böh- 
mische Kanzlei raffte sich unter Rudolf IL zu einer entscheidenden 
That auf, indem sie den meisten Handwerkern eine feste Taxe für 
ihre Leistungen vorschrieb. Das betreffende Generalpatent wurde im 
Jahre 1605 publiciert, um, wie es in der Einleitung heisst, die Schädi- 
gung des Publikums durch die übermässigen Forderungen der Hand- 
werker hintanzuhalten. Nahezu fünfzig Gewerbe und gewerbsmässige 
Beschäftigungen werden angeführt und für die meisten derselben bei 
Heller und Pfennig die Preise für ihre Waaren und Leistungen be- 
stimmt. Für diejenigen Gewerbe, die mit Esswaaren handeln, ist diese 
Massregel leicht durchführbar, aber für eine Reihe anderer, deren 
Erzeugnisse eine mannigfache Verschiedenheit an sich tragen, wie 
z. B. für die Schlosser, Schmiede, Tischler, Riemer, Kürschner, Sattler 
musste diese Verordnung wie eine Zwangsjacke wirken. 

Wenn wir in das Detail derselben beispielsweise eingehen, so er- 
fahren wir, dass den Bäckern neben dem Brodpreis der Besitz eines 
bestimmten Mehlvorraths anbefohlen wird. Auch den Weinschänkern 
wurde ein bestimmter Preis bei dem Ausschänke fremden und hei- 
mischen Weines, der nach vorheriger Berathung mit Sachverstän- 
digen für jedes Jahr neu bestimmt wurde, vorgeschrieben. Gleiche 
Anordnungen wurden beim Bierauschank getroffen und dabei be- 
fohlen, dass die Wirthe ihre Gäste nicht durch hübsche Kellnerinnen 
bedienen lassen sollten, sondern entweder selbst mit Hilfe der Frau 
dieses Geschäft besorgen, oder wenn sie schon eine Gehilfin nehmen 
müssten, darauf sehen sollten, dass diese eine fromme und wohlver- 
haltene Person sei. Die Kürschner durften nur eine bestimmte Summe 
für die Zubereitung der Felle erheben, ebenso Schuster für Stiefel 
und Schuhe und für das Vorschuhen derselben.  Das Eigenthümliche 


62 

bei der letzteren Taxe ist, dass nicht bloss der Preis für elegantes 
und einfaches Schuhwerk verschieden war, sondern dass der Stand 
des Bestellers auf den Preis einen Einfluss übte. Der dienenden Klasse 
musste der Schuster dieselbe Waare um einige Groschen billiger lie- 
fern, die er besser gestellten Leuten theurer verkaufen konnte. Niedrig 
gestellte Leute durften nur einfache Waare kaufen, es war deshalb 
den Schustern verboten, den Bauern Stiefel, die mit Taschen versehen 
waren, oder alzulange Schäfte hatten, zu verkaufen. Thaten sie es 
dennoch, so mussten sie mit sammt dem Käufer Gefängnisstrafe 
leiden. 

Auch für Böttcher, Sattler, Tuchmacher, Schmiede, Zimmerleute, 
Schwertfeger, Schlosser waren die Preise genau bestimmt. War die 
Verordnung in dieser Richtung verfehlt, weil sie den Aufschwung des 
Gewerbes und jede feinere Arbeit erschwerte, so war sie es auch in 
jenen Bestimmungen, die den Handel betrafen, weil sie ihm entweder 
zu enge Grenzen zogen, oder den Verkäufer künstlich zu billigen 
Preisen zwangen und so gewisz ihren Zweck verfehlten. So wurde 
den Viehhändlern, die aus Ungarn und Polen Vieh nach Böhmen 
trieben, untersagt, dasselbe anderswo als auf dem Neustädter Vieh- 
markt zu verkaufen. Die einheimischen Fleischhauer hatten am 
Markttag bis zur Mittagsstunde das Vorkaufsrecht. Nachmittags 
durften auch Juden und fremde Fleischhauer sich einfinden. Jede 
Woche sollten die Fleischhauer den Räthen der Alt- und Neustadt 
anzeigen, was ein Stück Vieh gekostet und darnach wurde nicht nur 
die Taxe für das Fleisch im Kleinverkauf, sondern auch für die Häute 
und das Fett bestimmt und zugleich angeordnet, dass dies alles in 
Prag verkauft und namentlich keine Felle ausgeführt werden sollen. 
Nur Fett durften die Fleischhauer nach auswärts verkaufen, wenn 
solches in Prag keinen hinreichenden Absatz fand. Für den Leinwand- 
handel wurden acht Tage im Jahre freigegeben ; vier Tage lang durf- 
ten die Leinweber in Prag an die Consumenten verkaufen, die andern 
4 Tage durften sich auch die Prager Leinwandhändler einfinden und 
die nöthigen Vorräthe einkaufen. Beim Wiederverkauf durften sie an 
der schlechtem Waare einen Pfennig per Elle über den Einkaufspreis, 
an der bessern Waare zwei Pfennige verlangen. — Einer Klasse von 
Handelsleuten wurde die Existenzberechtigung ganz entzogen, nämlich 
den Getreidehändlern. Der Ankauf von Getreide und Futter behufs 
Wiederverkaufes an die Müller und Bäcker und sonstige Personen, 
die dessen bedurften, wurde nämlich untersagt und die Dawider- 
handelnden mit der Confiscation ihrer Vorräthe bedroht. Es sollte der 


63 

Kauf und Verkauf nur zwischen den Produzenten und Consumenten 
vor sich gehen. Dieses Verbot hatte zur Folge, dass es in Prag un- 
unterbrochen übertreten wurde, weil die Verproviantierung einer sol- 
chen Stadt nicht dem Zufall, sondern der allerdings auf Gewinn be- 
rechneten Vorsorge der Getreidehändler überlassen werden muss. 
Wir bemerken zum Schluss, dass der Preis für alle Waaren und 
sonstigen Leistungen in Anbetracht der billigen Nahrungsmittel und 
billigen Miethe hochgestellt war, was namentlich aus den Preisen mi- 
die Schuhwaaren ersichtlich ist, die in der Regel den heutigen Preis 
um die Hälfte oder das Doppelte übertreffen. Das Handwerk hatte 
für den Meister einen goldenen Boden. 

Um so schlimmer stand es für dasselbe in den Jahrzehenden, 
die der Regierung Rudolfs II. folgten. Die verschiedenen Confiscationen 
in Böhmen beraubten den Gewerbsmann seines Arbeitskapitals und 
der lange Krieg mit seinem Gefolge von Raub, Plünderung und 
Elend aller Art machte es ihm unmöglich sich wieder aufzuraffen. 
Die meisten böhmischen Städte sanken, im Vergleich zu ihrer frü- 
heren Bedeutung, zu armseligen im Schmutz verkommenden Häusler- 
geineinden herab. Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts brachte 
wieder einige Erholung, denn obwohl es auch während desselben 
nie an Krieg fehlte, so wurde er doch fern von Böhmen geführt. Man 
begann wieder an den Zunftordnungen zu modeln. Zum Theile em- 
pfanden die Zünfte das Bedürfniss durch eingehende Bestimmungen 
alle Streitfragen, die im Laufe der Zeit aufgetaucht waren, zu schlichten 
und für ihre revidierten und beträchtlich erweiterten Zunftartikel die 
kaiserliche Sanction zu erhalten, zum Theil wurde sich die Regierung 
allmälich ihrer Aufgabe und ihrer Macht bewusst, übte diesselbe, 
indem sie bei der Bestätigung der Zunftartikel die Exclusivität der 
einzelnen Gewerbe milderte und die Versammlungen derselben und 
ihre Beschlüsse der Controlle unterzog. Diesen Standpunkt wahrte 
insbesondere Karl VI., dem die Zunftartikel fast sämmtlicher Gewerbe 
nach und nach zur Bestätigung vorgelegt wurden und der schliesslich 
ein Jahr vor seinem Tode zwei Verordnungen publicierte, nach welchen 
sich fortan alle Zünfte regeln und ihre Artikel demgemäss umarbeiten 
mussten, wenn diess nicht bereits geschehen war. 

Die erste Verordnung, welche die Autonomie der Zünfte in der 
Wurzel angriff und allerdings auch manchen Missbräuchen ein Ende 
machte, hebt das Institut der Haupt- und Filialladen auf. Keine Zunft 
eines und desselben Gewerbes durfte über die andere sich ein Vor- 
recht anmassen, alle sollten gleichberechtigt neben einander bestehen. 


64 

Dadurch war die Prärogative, die einzelne Prager Zünfte dem Lande 
gegenüber behaupteten, aufgehoben. Die Korrespondenz zwischen 
Zünften verschiedener Orte wurde verboten und ebenso die Reisen 
der Meister und Gesellen zu den Zusammenkünften der Zünfte an 
andern Orten. Zunftgeheimnisse sollte es keine mehr geben, wer da- 
gegen handeln und sich etwa durch einen Eid zur Wahrung des 
Geheimnisses verpflichten würde, sollte gestraft werden. Jede Neue- 
rung ohne vorher erlangte Eiiaubniss wurde verboten, hundertjährige 
Gebräuche, die dem Handwerke seinen poetischen Reiz gaben, da- 
gegen abgeschaft. Die verschiedenen Ceremonien bei der Freisprechung 
der Lehrjungen sollten also wegfallen; wer die Handwerkergrüsse, 
die für läppisch erklärt wurden, nicht anwenden wollte, durfte nicht 
mehr gestraft werden. Den Gesellen wurde in polizeilicher Weise 
strenge Zucht und Ordnung vorgeschrieben, sie mussten sich nicht 
bloss mit ihrem Freispruch, sondern auch mit einem Wohlverhaltungs- 
zeugniss ausweisen, wenn sie sich in einer anderen Stadt bei einem 
Meister aufdingen lassen wollten. Bei geringen Vergehen werden sie 
mit Geld gebüsst, der Strike dagegen d. i. der Austritt der Gesellen 
aus der Arbeit ohne vorhergehende Kündigung behufs eines zu er- 
zielenden Vortheils wurde mit den strengsten Strafen, mit Zuchthaus, 
Festungshaft oder Anschmiedung an die Galeeren bedroht. — Die 
wohlthätige Seite der kaiserlichen Verordnung bestand darin, dass sie 
die Zulassung zum Handwerke nicht in so enge Grenzen schlug, 
wie dies bis dahin üblich; es durften also nicht mehr Kinder von 
Holz- und Feldhütern, von Todtengräbern, Nachtwächtern, Bettelvögten 
u. s. w. ausgeschlossen werden, sondern nur die Nachkommen von 
Schindern bis zur zweiten Generation. Auch die eheliche Geburt 
war nicht mehr unbedingte Notwendigkeit , wenn dieser Mangel 
durch die nachträgliche Heirat der Eltern oder durch kaiserliche 
Legitimation behoben worden war. Die Fälle, wodurch Jemand nach- 
träglich unehrlich und dadurch vom Handwerk ausgeschlossen wurde, 
wurden auf verbrecherische Handlungen beschränkt und blossen Vor- 
urtheilen keine Giltigkeit zugemessen. Man durfte also mit einem 
Schinder essen, fahren oder gehen, gefallenes Vieh aus dem Stalle 
tragen, eine von einem andern Meister angefangene Arbeit beenden, 
ohne unehrlich zu werden. Für die Armen war es von besonderem 
Werthe, dass die Taxen für die Aufnahme als Lehrling, Geselle und 
Meister reduciert wurden. Auch das Meisterstück, welches nur all- 
zuhäufig die Geldmittel des Gesellen aufzehrte, wurde in engere 
Grenzen eingeschränkt.  Schliesslich wurde den Meistern das  Recht 


65 

abgesprochen, die Zahl ihrer Gewerbsgenossen festzusetzen oder zu 
bestimmen, wie viel Gesellen jeder Meister halten dürfte. Dieses 
Eecht nahm die Eegierung für sich allein in Anspruch. 

Die zweite kaiserliche Verordnung vom selben Jahre schreibt 
die Bedingungen vor, die fortan bei allen Zunftartikeln eingehalten 
werden sollten; während die erste Verordnung meist nur Verbote ent- 
hält, bewegt sich die zweite mehr auf dem Gebiete positiver Vorschläge. 
Sie beginnt mit den Lehrjungen, die zuerst eine sechs wöchentliche 
Probe bestehen mussten und wenn sie anstellig befunden wurden, zum 
Handwerk zugelassen wurden. Die Lehrzeit wurde bei Bäckern, Zimmer- 
leuten, Seilern, Lebzeltern und Töpfern auf 2 Jahre, bei Kürschnern, 
Goldschmieden, Steinmetzern, Weissgärbern, Uhrmachern auf 4 Jahre, 
bei allen andern Handwerken auf 3 Jahre bestimmt; in Prag sollten 
sich jedoch die Lehrjahre nach den Specialzunftartikeln reguliren. 
Wenn ein Lehrjunge während seiner Lehrzeit dem Meister entlief, 
musste er für jeden Tag, den er wegblieb eine Woche länger in der 
Lehre bleiben. Das Lehrgeld wurde in kleinen Orten mit 20 fl., in Prag 
etwas höher bemessen. Der Lehrjunge sollte nach vollendeter Lehrzeit 
in Gegenwart der Zunftmeister und Altgesellen freigesprochen werden, 
wobei es von den altherkömmlichen Gebräuchen sein Abkommen haben 
sollte. Um die Nüchternheit auf die Spitze zu treiben, wurde bestimmt, 
dass bei dieser Gelegenheit das kais. Gewerbspatent vorgelesen werden 
sollte. Die Wanderjahre, zu deren Einhaltung ein Geselle verpflichtet 
war, bevor er Meister werden konnte, wurden auf so viel Jahre be- 
stimmt, als die Lehrzeit betrug, bei Leibesgebrechlichkeit konnte 
eine Dispens eintreten. Der blaue Montag wurde bei Geldstrafe ver- 
boten; um zehn Uhr Abends im Sommer, um 9 Uhr im Winter musste 
jeder Geselle zu Hause sein und bei den Quartalversammlungen be- 
richtet werden, ob dieses Gebot eingehalten worden und für jede 
Übertretung eine Strafsumme erhoben werden. So viel über die 
Gesellen. 

Die Bewerber um das Meisterrecht sollten nach Vollendung 
ihres Meisterstückes und Zahlung der bestimmten Summe in die 
Lade nicht mehr zu einer Bewirthung verpflichtet sein, sondern für 
die bis dahin übliche Jause oder Mahlzeit sich mit einer bestimmten 
Geldsumme loslösen dürfen. Meistersöhne und solche, die Meister- 
töchter oder Witwen heirateten, hatten nur die Hälfte aller Giebig- 
keiten zu entrichten. Wenn ein Meister erkrankte und keinen Gesellen 
hatte, sollten ihm die anderen Meister der Reihe nach mit einem Ge- 
.sellen aushelfen.  Auch die Verordnung Karls VI. setzte fest, dass 

Tř. : Filosofie, dějepis a filologie, 5 


66 

bei dem Tode eines Meisters, seiner Frau oder seines Kindes die 
ganze Zunft, Meister und Gesellen zur Begleitung der Leiche ver- 
pflichtet waren und nur wenn die Zunft allzu zahlreich war, sollte 
bloss ein bestimmter Theil erscheinen. Die Zusammenkünfte der Zunft 
sollten alle Vierteljahr stattfinden. 

An einigen der wichtigsten Handwerke soll nun gezeigt werden, 
wie die Entwicklung desselben vor sich gieng und wie sie den ge- 
änderten Verhältnissen im Laufe der Zeit Rechnung trugen. 

Dem Braugewerbe fehlte in Böhmen bis zum Jahre 1456 die 
Organisation einer Zunft. Die Bräuer der Neustadt Prag trugen 
zuerst dieser Notwendigkeit Rechnung und verlangten von dem 
Stadtrath die Errichtung einer Bräuerzunft, indem sie zugleich einen 
Entwurf passender Zunftartikel zur Bestätigung vorlegten, der that- 
sächlich zugestanden wurde. Wir erfahren aus denselben, was für Bier- 
gattungen ausgeschänkt wurden. Prager Bier, das entweder Lager- 
bier oder Weissbier war und fremde Biere und zwar Weissbier und 
Schweidnitzer Bier. In einem Lokale, wo fremdes Bier verabreicht 
wurde, durfte nicht heimisches ausgeschänkt werden. Der Zutritt 
zur Bräuerzunft war Jedermann gestattet, der vier Jahre als Geselle 
in Prag gearbeitet hatte. Die Gesellen mussten sich eines ordentlichen 
Lebenswandels befleissen, das Würfelspiel meiden und im Falle sie 
dieses Verbot übertraten, zum erstenmal ein Pfund Wachs, im Wieder- 
holungsfalle drei Pfund als Strafe erlegen. Wurden sie abermals 
betreten, so wurden sie aus der Zunft ausgeschlossen. Den Bräuer- 
meistern wurde die Übernahme und Leitung von höchstens drei 
Bräuereien gestattet. Kaum hatte sich die Bräuerzunft auf Grund der 
vorgelegten Zunftartikel constituiert, so zeigte sich, dass dieselben für 
die sich heranbildenden Verhältnisse nicht genügten und so wurden 
sie durch eine Reihe von Beschlüssen ergänzt, welche die Zunft- 
ältesten von Jahr zu Jahr fassten. So wurde z. B. im Jahre 1492 
den Bräuermeistern verboten ihren Gesellen statt des Lohnes Hefen 
zu geben, mit der dieselben offenbar Handel trieben; drei Jahre 
später beschloss man, dass derjenige, der in einem Bräuhaus Bier 
für sich brauen lasse, auch die dabei beschäftigten Personen ver- 
köstigen müsse und dass diesen nicht erlaubt sein solle sich ihre 
Nahrung selbst zu bringen. Im selben Jahre wurde unter Strafe von 
4 Schock böhmischer Groschen verboten Gerstenmalz dem Weizenmalz 
beizumischen, weiter wurde bestimmt, dass jeder Geselle im Bräuhaus 
dem Rufe des Braumeisters augenblicklich folgen oder sonst in Strafe 
genommen werden solle. Im folgenden Jahre wurde, um der Concur- 


67 

renz zu begegnen, unter Strafe festgesetzt, dass jeder Bräuer den 
Bierwirthen einen gleichen Rabatt bewilligen solle und nicht etwa 
durch ein besonderes Geschenk bestehend in Holz oder Käse sie zur 
Abnahme seines Bieres verleiten dürfe. Derjenige Bräuer, der das 
Bier eines andern tadelte, wurde mit zwei Schock gebüsst. Es wurden 
dann auch die Tage festgesetzt, an denen nicht gebraut werden 
durfte, es waren dies 17 Feiertage, alle Aposteltage und alle Samstage. 
Im Jahre 1509 wurde die Biertaxe eingeführt. 

Das Braugewerbe hatte allmälig eine stattliche Entwicklung 
erlangt und so fand nun auch die Aufnahme in dasselbe mit ähn- 
lichen Feierlichkeiten statt, wie bei andern Gewerben. Wollte Jemand 
das Meisterrecht erlangen, so musste er an einem Sitzungtage vor 
den Zunftältesten erscheinen, begleitet von seinen Freunden, die für 
seinen Leumund Zeugniss ablegten. Er musste versprechen sich allen 
Zunftartikeln zu fügen und die Vorsteher stets zu ehren, er musste 
sich weiter mit dem Besitz einer Bräuerei ausweisen, 4 Pfund Wachs 
erlegen, und schliesslich mit Handschlag alle seine Versprechungen 
bekräftigen. Für den Fall, als er bis dahin ein anderes Handwerk 
betrieben hatte, musste er dasselbe aufgeben und sich mit einem 
ehrenhaften Abschiede von demselben ausweisen. War er kein 
Bräuerssohn, so musste er neben den 4 Pfund Wachs noch fünl 
Schock Groschen erlegen. Der nun Aufgenommene durfte durch ein 
Jahr nur alle 14 Tage einmal und nur Weissbier brauen. 

Da die Zahl der bräuberechtigten Häuser in Prag all zu gross 
war und sich dadurch die Concurrenz steigerte, beschlossen die 
Brauer, um sie etwas einzudämmen im J. 1531, dass kein Bräu- 
hausbesitzer mehr als zehn Gebräue Lagerbier in Jahre anfertigen 
durfte. Die reichern Bräuer konnten auf diese Weise nicht alle Gerste 
wegkaufen, weil sie sie eben nicht benützen durften. Für den Fall, als 
Jemand dies Verbot übertrat, wurde das betreifende Gebräu konfisciert. 
Trotzdem war die Concurrenz noch zu bedeutend, da es z. B. auf 
der Altstadt 78 und vielleicht noch mehr bräuberechtigte Häuser gab. 
Der Stadtrath erhob, so weit es bekannt ist, keine Einsprache gegen 
die die Concurrenz einschränkenden Bestimmungen, er klagte aber, 
dass die Bräuer das Bier zu theuer verkauften und schlechter als 
früher brauten, welchen Vorwurf diese wieder mit dem Hinweis auf 
den hohen Preis von Gerste, Hopfen und Weizen und auf die 
schlechte Lage des Geschäftes zurückwiesen. 

Einige Jahre später regulierte K. Ferdinand I. den Bierpreis 
dahin, dass das Fass Weissbier nur um 10 Groschen theuerer verkauft 


68 

werden durfte, als ein Strich Weizen kostete. In den folgenden Jahren 
scheinen die Bräuer trotzdem den Preis des Bieres erhöht zu haben, 
wozu sie allerdings durch die höhere Biersteuer und die höhern Holz- 
und sonstigen Produktionskosten gezwungen wurden. Als nun im J. 1578 
die Regierung auf Herabsetzung des Bierpreises drang, richteten die 
Bräuer eine Eingabe an den Kaiser, in der sie die Unmöglichkeit 
schilderten, das Fass Bier um 30 Groschen, wie verlangt wurde, herzu- 
stellen und zwar weil die Biersteuer nicht wie früher einen Groschen, 
sondern 6 Groschen betrage, weil die Braukosten sich gesteigert 
hätten und weil man den Leuten in Vergleich zu früheren Zeiten 
den doppelten Lohn zahlen müsse und das Holz sogar einen vierfach 
höhern Preis habe. Da nun der Strich Weizen 25 Groschen kostete, 
verlangten sie nach dieser Berechnung 40 Groschen für das Fass. 
Der Stadtrath nahm sich der bedrängten Bräuer an und behauptete 
in einer Eingabe an den Kaiser, dass das Bier nicht unter 40 
Groschen gegeben werden könne. Welche Entscheidung auf diese 
beiden Eingaben erfolgte, ist uns nicht bekannt. Die Bräuer nahmen 
aber aus dem Druck, der auf sie geübt wurde, die Veranlassung den 
Kaiser um das Verbot der Getreide- und Holzausfuhr aus Böhmen 
zu bitten. Vielleicht hatte dieser Streit, vielleicht auch andere nament- 
lich finanzielle Gründe zur Folge, dass man die Einschränkung be- 
züglich der Zahl der Gebräue aufhob. Ein kaiserliches Dekret an- 
nullierte nämlich den Beschluss der Zunftältesten bezüglich der Zahl- 
der Gebräue und stellte es jedem frei seinem Gewerbe eine beliebige 
Ausdehnung zu geben. Der Kaiser benützte zugleich die Gelegenheit, 
um die Steuer zu erhöhen; für das Lagerbier sollte fortan die dop- 
pelte Steuer, für das Weissbier die einfache gezahlt werden. 

Mit dieser Verordnung hatte die Regierung für ihr Interesse 
gesorgt und seitdem hört durch mehr als hundert Jahre eine Einfluss- 
nahme derselben auf. Als unter Maria Theresia die Zunftartikel der 
Bräuer revidiert wurden, begegnen wir einer vollständigen Entwicklung 
dieses Gewerbes. Der Lehrjunge musste in die Lade etwa 25 Schock 
erlegen, seinem Meister 20 Gulden zahlen und wurde dann nach 
vollendeter Lehrzeit zum Přístarší oder Gesellen erklärt. Er wurde 
nun verpflichtet drei Jahre in der Fremde zu weilen, d. h. auf die 
Wanderschaft zu gehen und dort die nöthige Erfahrung zu sammeln. 
Wollte er Mälzer werden, musste er nach der Rückkehr aus der 
Fremde zuvor noch einige Zeit als Geselle in Prag arbeiten und 
durch ein untadelhaftes Gebräu seine Kentnisse nachweisen. Er 
musste  für die Aufnahme  unter die Mälzer 20 Schock meissnisch 


69 

zahlen und ausserdem ein Mahl für Vj2 Schock zur Bewirthung seiner 
neuen Standesgenossen bereiten lassen. Als Mälzer musste er sich 
auf ein ganzes Jahr in einer Bräuerei verdingen ; wollte er den Dienst 
verlassen, so musste er ein halbes Jahr zuvor kündigen, und ebenso 
musste ihm ein halben Jahr voraus gekündigt werden. Es wurde 
ihm pünktliche Sorgfalt in seinem Geschäfte zur Pflicht gemacht 
und falls durch seine Nachlässigkeit entweder im Gebräu oder 
in der Einlagerung des Bieres oder durch die Bierabnehmer dem 
Bräuhausbesitzer ein Schaden zugefügt wurde, wurde er für denselben 
verantwortlich gemacht. Der Mälzer rückte zum Braumeister vor, wenn 
er von dem Besitzer des Bräuhauses dazu erklärt wurde. Er musste 
um die Aufnahme unter die andern Braumeister ersuchen und hiefür 
16 Gulden zahlen. Die Braumeister waren verpflichtet, wandernden 
Gesellen durch einen Tag und eine Nacht eine Lagerstätte und Kost 
zu bieten, doch nur wenn dieselben nicht länger als sechs Wochen 
ohne Stelle gewesen. Ein Geselle, der länger ohne Stelle war, wurde 
als Vagabund angesehen und darnach behandelt. 

Maria Theresia begnügte sich nicht mit der Reform der Präger 
Bräuerzunft, sondern bemühte sich auch die sämmtlichen Braumeister 
in Böhmen in Zunftverbände zu einigen, die sich in einzelnen Kreisen 
auf drei bis fünf belaufen sollten ; so wurden z. B. im Jungbunzlauer 
Kreis vier Zunftladen errichtet und zwar in Leitmeritz, Dux, Böhmisch- 
Leipa und Rumburg. Sie erstreckten sich über eine bestimmte Anzahl 
von Brauorten, so z. B. Leitmeritz über 31, Dux über 18, Böhmisch- 
Leipa über 14, Rumburg über 13. Die Zunftartikel für die Landbezirke 
unterschieden sich in einzelnen Bestimmungen von den Piagern; so 
durften am Lande nur Jahresversammlungen abgehalten werden und 
kein Meister mehr als einen Lehrjungen haben. Merkwürdig ist, dass 
Maria Theresia die alte Ordnung wieder einführte und den Bräuhaus- 
besitzern nicht gestattete beliebig zu brauen, sondern nur eine be- 
stimmte Anzahl Gebräue, nämlich 24 im Jahre anzufertigen. 

Die Zunftordnung Maria Theresias machte einen strengen Unter- 
schied zwischen den Bräumeistern und den Eigentümern der Bräuereien, 
die als Bierverleger bezeichnet werden, und neben der Bräuerzunft 
eine selbständige Stellung einnahmen. Die Ältesten oder die Vorsteher 
der Bierverlegerzunft mussten sich zweimal in der Woche versammeln 
und dann über die gemeinsamen Angelegenheiten berathen und na- 
mentlich in Streitigkeiten, die mit ihrem Geschäfte im Zusammenhange 
standen, Recht sprechen. Wer unter die Bierverleger aufgenommen 
werden  wollte,  musste sich  mit dem Besitz eines bräuberechtigten 


70 

Hauses ausweisen, und jedes andere Gewerbe aufgeben. In Pacht 
durften die Bräuereien nicht gegeben werden, es war dies nur Witwen 
und verarmten Bierverlegern gestattet, eben so wenig durfte Jemand 
zwei Brauereien besitzen; wenn durch Erbschaft oder Heirat eine 
zweite in seinen Besitz kam, so musste er in einer derselben das 
Brauen einstellen oder sie verkaufen. Neu eintretende Personen durften 
nicht mehr als 12 Gebräue im ersten Jahre brauen, Erben eines 
solchen Geschäftes waren jedoch an diese Beschränkung nicht ge- 
bunden. Den Vorstehern wurde die Untersuchung sämmtlicher Braue- 
reien in Bezug auf Reinlichkeit und Ordnung und auf die Zahl der darin 
angefertigten Gebräue aufgetragen. Den Verlegern wurde verboten mit 
einem Wirth in eine Geschäftsverbindung zu treten, so lange der- 
selbe nicht nachgewiesen hatte, dass er seinen Verpflichtungen gegen 
den früheren Verleger nachgekommen war. 

Keine Zunft zeigt bei ihrer Entwicklung eine solche Engherzig- 
keit wie die Fleischhauer. Von der Zulassung in ihr Gewerbe waren 
hie und da Fremde ganz und gar ausgeschlossen und gegen die Con- 
currenz trafen sie drakonische Bestimmungen. Wenn wir uns hiebei 
nur auf die Zunftartikel bestimmter Städte berufen, so finden sich die- 
selben fast ausnahmslos auch in andern Städten vor. Die Innungs- 
artikel von Kommotau setzten fest, dass einem Bürger wohl gestattet 
sein solle ein Rind auf seinem Hofe zu schlachten und seine Nach- 
barn zum Genüsse desselben einzuladen, aber es war unter Strafe 
der Confiscation verboten, ihm einen Theil nach Hause zu geben oder 
zu verkaufen. Nur das Schwein durfte man mit seinem Nachbarn 
theilen, aber nicht ihm ein Stück verkaufen. Die einige Jahrzehende 
später (im Jahre 1652) neu bestätigten Artikel der Fleischhauerzunft 
in Kommotau halten dieses Verbot aufrecht. Die Budweiser Innungs- 
artikel verboten den Fleischhauern Schlachtvieh in beliebiger Quan- 
tität zu schlachten, es geschah dies, damit die ärmern Meister nicht 
allzusehr in ihren Erwebe geschädigt würden. Wer gegen dieses Ver- 
bot verstiess, musste eine Geldstrafe erlegen. Den Stechviehhändlern 
wurde nur der Verkauf von Kälbern und Schafen gestattet und zwar 
mussten sie dieselben bis Freitag Mittags schlachten und bis Samstag 
Mittags das Fleisch verkaufen. Was bis dahin nicht verkauft war, 
wurde zu Gunsten der Armen und der Hospitäler mit Beschlag belegt. 
Die Einfuhr von frischem Fleisch war unter Strafe der Confiscation 
verboten. Weit liberaler sind die Zunftartikel von Kaaden. Die Zu- 
lassung zum Meister war nicht an die Abstammung aus dieser Stadt, 
noch an die Heirat mit einer Kaadner Tochter gebunden,  und  der 


71 

Verkauf des Fleisches im Nothfall auch den nicht zur Fleischerzunft 
gehörigen Bürgern gestattet. 

Zur Zeit der Gegenreformation in Böhmen litt das Fleischer- 
handwerk unter den Fastenmandaten, deren Durchführung nicht bloss 
die Regierung sondern auch die geistlichen Behörden streng über- 
wachten, die aber trotzdem immer von neuem den Fleischhauern ins 
Gedächtniss gerufen werden mussten. Dem Bedürfnisse der Kranken 
wurde nur insofern Rechnung getragen, als der Erzbischol erlaubte, 
dass die Prager Fleischhauer aus ihrer Mitte einige Personen wählten, 
welche an den betreifenden Tagen im Schlachthaus Fleisch ver- 
kaufen durften. Für den Fall, dass es an einem Orte nicht genug 
Fische gab, durften die Fleischhauer an den Fasttagen nur dann 
Fleisch verkaufen, wenn sie um die kirchliche Erlaubniss angesucht 
hatten, die ihnen nicht immer gewährt wurde. Die Juden unterlagen 
keinem solchen Zwang, sie durften an Sonntagen und Freitagen Fleisch 
verkaufen. Als sich die christlichen Fleischhauer von Jungbunzlau 
hierüber beim Erzbischof beschwerten, entschied derselbe zu Gunsten 
der Juden, da dies ihr altes Recht sei und beschränkte es nur inso- 
fern, als er den Verkauf nur am frühen Morgen, zur Zeit vor dem 
Gottesdienste gestattete. Die Jungbunzlauer gaben sich mit dieser 
Entscheidung nicht zufrieden und setzten es zwei Jahre später bei 
dem Landesunterkämmer durch, dass den Juden in ihrer Stadt ver- 
boten wurde, mehr Fleisch zu schlachten, als sie für ihren Hausbe- 
darf benöthigten, nur das Hintertheil, das sie nicht assen, durften 
sie verkaufen. 

Als die Prager Fleischhauer ihre Zunftartikel dem Kaiser Karl VI. 
zur Revision vorlegten, erstreckte sich ihre Bitte auf die Bestätigung- 
aller vorangehenden Privilegien, deren ältestes bis auf König Wenzel IV. 
zurückreichte. Ihr Gesuch wurde \on der Hofkanzlei begutachtet und 
zum Theil abgelehnt, zum Theil zugestanden. Abgelehnt wurde na- 
mentlich jener Zunftartikel, welcher Anlass zur Abweisung Nichtein- 
heimischer von dem Eintritt in die Zunft bieten konnte; dagegen 
wurde das Verbot der Einfuhr von Fleisch in Prag aufrecht erhalten, 
den Gastwirthen die Schlachtung von Gross- und Kleinvieh unbedingt 
untersagt, ebenso den Juden der Verkauf des Fleisches an Sonn-, 
Feier- und Fasttagen, endlich den unzünftigen Fleischern der Aufent- 
halt auf den Gründen der Prager Nebenorte gekündigt. 

Die ältesten Zunftartikel der Bäcker, deren wir habhaft werden 
konnten, reichen in das Jahr 1531 zurück und betreifen die Bäcker 
zu Kommotau. Sie bestimmen, dass Niemand eine uneheliche Person 


72 

heiraten dürfe, dass der Meister 4 bis 6 Semmeln an einer Zeile zu- 
sammenbacken dürfe und dass am Sonntag während des Hochamts 
kein Feuer in der Backstube angemacht werden dürfe. Für den 
Fall als Jemand seinem Gebäcke ein geringeres Gewicht gab, als 
ordnungsmässig bestimmt war, musste er in Brüx so viele Tage in 
Haft zubringen, als Lothe am Gewicht fehlten. Wenn es den Bäckern 
an Brod fehlte, wurden sie in eine Geldstrafe verurtheilt. In Brüx 
betrug sie, laut eines Beschlusses vom 6. September 1613, 50 Schock, 
wurde aber schon zehn Wochen später auf Bitten der Bäcker auf 
zehn gemindert. Die Zunftartikel in Trautenau aus dem Jahre 1656 
bestimmten strenge Strafen wider die, welche in den Zunftversamm- 
lungen das Wort ergriffen, ohne hiezu die Erlaubniss erhalten zu 
haben, oder die Versammlung vor der Zeit verliessen. Den Meister- 
söhnen war erlaubt sich um das Meisterrecht zu bewerben, wenn sie 
bloss ein Jahr in der Fremde zugebracht hatten. Die Lehrzeit dauerte 
zwei Jahre. Maria Theresia verordnete bei der Reformierung der Zunft- 
artikel, dass die Bäckergesellen zwei Jahre lang auf der Wander- 
schaft weilen mussten, bevor sie sich um das Meisterrecht bewerben 
durften. Die Zunftartikel in Eger trugen den Bäckern auf, nicht 
länger als bis Samstag Mittag zu backen, vor Ostern und Pfingsten 
durften sie es bis 4 Uhr Nachmittags und am Weihnachtsabend bis 
10 Uhr Abends thun. Da jedoch der Bedarf an frischem Gebäck am 
Sonntag sich geltend machte, so wurden nach der Reihe je zwei 
Meister berechtigt an diesem Tage zu backen. Das Meisterstück, das 
ein Bewerber um das Meisterrecht in Prag leisten musste, bestand 
in zwei Gebacken, einem Brode aus Weizenmehl, und einem aus 
Kornmehl, er durfte sich hiebei der Mithilfe zweier Lehrjungen, an 
deren eines Stelle auch seine Frau treten durfte, bedienen. 

Im Schusterhandiwrk wurden die eigentlichen Schuster von den 
Flickschustern unterschieden. Diese beiden Klassen waren durch eine 
ähnliche Eifersucht von einander geschieden, wie die Montecchi und 
Capuletti oder wie die Fleischhauer und Stechviehändler. Die Stadt 
Kauřim kam wiederholt in die Lage, in den Streitigkeiten der einander 
anfeindenden Schuster und Flickschuster einen Schiedspruch zu 
fällen und entschied z. B. im Jahre 1537, dass die Schuster zur An- 
fertigung neuer Schuhe und Stiefel und zum Sohlen abgetragener 
berechtigt waren, auf den Markt aber nur neue Waaren ausstellen 
durften. Die Flickschuster durften abgetragene Stiefel sohlen, am 
Markt zum Kaufe nur Stiefel mit alten Röhren und neuen Sohlen 
anbieten.  Der Übertritt aus einem  dieser Gewerbe ins andere war 


73 

gestattet, wer die Kechte des anderen Handwerks verletzte, wurde 
auf ein Jahr aus der Zunft ausgeschlossen. Nicht überall bestand 
jedoch diese Trennung, die Schuster und Flickschuster in Kutten- 
berg vereinten sich zu einer Zunft und gaben einander die An- 
fertigung neuer und das Flicken alter Stiefel frei. An die Stelle der 
Eifersüchteleien zwischen den Schustern und Flickschustern trat 
später die zwischen den Schustern und Gärbern. Hier fühlten sich 
die letzteren insofern bedrängt, als die Schuster die Häute mitunter 
selbst gerbten und sie so in ihrem Gewerbe schädigten. Die Stadt- 
obrigkeit von Neuhaus, die in dem sich deshalb entspinnenden Streite 
entscheiden musste, stellte sich auf die Seite der Gärber. 

Das Meisterrecht wurde in der Schusterzunft nach den Zunft- 
artikeln in Kommotau (die dem 16. Jahrhundert entstammten), dadurch 
erworben, dass man sich zwei Jahre als Lehrjunge und ein Jahr als 
Gesell bethätigte und dann ein Meisterstück anfertigte. Es wurde 
dem Meisterrechtswerber zu diesem Behufe eine Rindshaut und ein 
Schaffell gegeben; aus der Rindshaut musste er ein Paar Schäfte, 
vier Paar Schuhe und acht Paar Sohlen, aus dem Schaffell ein Paar 
Herrnschuhe, ein Paar geringelte Schuhe, ein Paar geschnürte Schuhe, 
ein Paar hohe Frauenschuhe und ein Paar Bundschuhe anfertigen. Die 
Aufnahme unter die Meister war durch eheliche Geburt bedungen, der 
Geburtsort war gleichgiltig. Der Meisterwerber musste drei Schock 
meissnisch zahlen und 4 Pfund Wachs erlegen. Bestand er nicht bei dem 
Meisterstück, so wurde er auf ein Viertel Jahr zurückgewiesen. Später 
(1675) wurde das Meisterstück in Kommotau erschwert, der Kandidat 
musste ein Paar Wasserstiefel mit dreifacher Sohle, ein Paar Bauern- 
stiefel, ein Paar Waldschuhe und ein Paar Bundschuhe mit dreifacher 
Sohle aus Rindsleder anfertigen. Aus Corduanleder, dessen Gebrauch 
seit dem Ende des 30jährigen Krieges in Schwung gekommen war, 
musste er Mannsschuhe und Frauenschuhe zweier verschiedener Kate- 
gorien anfertigen. Bei der Aufnahme in den Meisterverband musste er 
3 Schock meissnisch und 2 Pfund Wachs erlegen und ausserdem die Vor- 
steher mit einem Mittagsessen bewirthen, dessen Werth auf 10 Schock 
veranschlagt wurde. Die Vorsteher der Schuhmacherzunft waren ver- 
pflichtet, alle 14 Tage auf dem Markt zu erscheinen und die daselbst 
zum Verkauf ausgestellten Schuhe und Stiefel zu besichtigen. Kein 
Meister durfte mehr als zwei Gesellen und einen Lehrjungen halten. 
In Taus kosteten nach einer Verordnung vom Jahre 1616 Schuhe mit 
doppeltem Oberleder 26 Groschen; das Vorschuhen für Mägdeschuhe 
kostete 15 Groschen. In Kommotau kosteten im Jahre 1617 ein Paar 


74 

Mannsstiefel von Rindsleder 2 Schock 15 Groschen meissnisch, von 
mittelmässigem Leder 2 Schock, von Kalbleder kosteten sie 1 Schock 
44 Groschen, Kalbstiefel für Frauen kosten 1 Schock 15 Groschen, 
Mannsschuhe kosteten 26 Groschen, gemeine Weiberschuhe 18 Gro- 
schen. Kinderschuhe unterlagen einer verschiedenen Taxe. 

Die Schusterzünfte der meisten Städte nahmen für sich das 
Recht in Anspruch, dass ausserhalb ihren Mauern auf eine Meile 
in der Umgebung kein Schuster das Handwerk treiben durfte. Die 
Zunftartikel verboten auch hie und da die Verarbeitung des Ross- 
leders, wer dagegen fehlte, dessen aus diesem Leder angefertigten 
Waaren wurden confisciert. An Marien- und sonstigen hohen Feier- 
tagen war es verboten die Stiefel früher als eine Stunde nach der 
Messe zu den Kunden zu tragen. An Markttagen durfte ein Schuster 
Schuhe zum Verkaufe nur dann aussetzen, wenn mindestens drei 
andere Schuster dasselbe thaten. In Böhmisch - Leipa wurde an- 
geordnet, dass der jüngste Meister in Zunftangelegenheiten die nö- 
thigen Botengänge zu besorgen habe, dass die vier jüngsten Meister 
das Grab für ein verstorbenes Zunftglied graben und dass alle 
Zunftgenossen jedem Familienangehörigen ihrer Zunft das Grabgeleite 
geben sollten. Der Meister selbst musste zu Grabe getragen und 
nicht gefahren werden ; wer vom Leichenbegängnisse wegblieb, zahlte 
12 Schock Strafe. 

Als die Schuster in Prag den Kaiser Karl VI, um Bestätigung 
ihrer alten Zunftartikel ersuchten, wurde ihr Gesuch mit einigen, 
auf die religiösen Verhältnisse bezüglichen Änderungen, bewilligt. 
Ihrem Schutzpatron, dem heil. Crispin wurden grosse Ehren zuer- 
kannt; der Feier seines Festes musste am folgenden Tage eine 
Gedächtnissfeier für die Verstorbenen folgen. An Sonn- und Feier- 
tagen durfte nicht gearbeitet werden, die Meister und Gesellen wurden 
mit Geld gebüsst, wenn sie dawider handelten. Als Lehrling wurde 
man nur aufgenommen, wenn man zwei Bürgen für sein gutes Ver- 
halten stellen konnte, man musste drei Jahre als Lehrjunge sich be- 
währen, bevor man Geselle wurde, und am Schlüsse zwanzig Gulden 
erlegen. Wer dies nicht thun konnte, blieb noch ein Jahr länger in 
der Lehre. Drei Jahre lang musste darauf jeder Geselle in der Fremde 
weilen, bevor er unter die Meister aufgenommen werden konnte. Aus 
der Arbeit konnte ein Geselle nur nach vorhergehender dreiwöchent- 
licher Kündigung entlassen werden. Das Meisterstück musste in feinen 
und groben Mannsstiefeln und in feinen und groben Frauenschuhen 
bestehen.  War die Arbeit fehlerhaft, so musste der Betreffende eine 


75 

Geldstrafe erlegen und wurde ausserdem auf eine bestimmte Zeit von 
der Zulassung unter die Meister zurückgewiesen. Der unter die Meister 
Aufgenommene musste 30 Schock zahlen und eine Jause für die Meister 
herrichten, deren Kosten sich nicht höher als auf 30 Schock belaufen 
durften. Erwägt man den mindestens dreifachen Werth des Geldes 
im vorigen Jahrhundert und weiss man, dass ein Schock meissnisch 
zwei Thaler galt, so entsprechen die 60 Schock ungefähr 360 Thaler 
oder 540 Gulden heutigen Geldes. Es war also eine theure Sache 
in die Schusterzunft einzutreten und sie hätte sich noch kostspieliger 
gestalten können, wenn die Regierung nicht den Antrag der Schuster 
auf Zahlung von 60 Schock in die Lade abgewiesen und auf 30 Schock 
eingeschränkt hätte. Zeigt diese Geldsumme, dass man es bei den 
Schustern nicht mit einem gemeinen, sondern aristokratischen Hand- 
werk zu thun hat, so wird diese Angabe auch durch die Strenge 
erhärtet, welche die Schuster bei ihren Familienverbindungen bethä- 
tigten, denn bei keiner anderen Zunft wurde mit solcher Schärfe auf 
die Unbescholtenheit der Braut gesehen, wie bei dieser. 

Die von Karl VI. bestätigten Zunftartikel geben den Prager 
Schustern das Recht in allen Städten Böhmens zur Zeit der Märkte 
ihre Waaren feilzubieten und sicherte sie gegen die Concurrenz des 
Auslandes, indem allen fremden Schustern der Verkauf ihrer Waaren 
verboten und die Einfuhr der Schuhwaaren mit Confiscation bedroht 
wird. In ähnlicher Weise sicherte derselbe Kaiser die Schuster 
gegen die Concurrenz der Juden. Er verordnete, dass sie nur zweimal 
in der Woche ihre Schuhwaaren zum Verkauf ausbieten und sich 
bei ihrer Anfertigung nicht der Mithilfe christlicher Gesellen be- 
dienen durften. Auch durfte Niemand unter ihnen mit Schuhwaaren 
Handel treiben, ausser wer als Schuster seine Prüfung bestanden 
hatte. Den christlichen Schustern wurde die Aufsicht über die Juden 
in Bezug auf diese Verfügungen übertragen. Die gewöhnlichen Zunft- 
versammlungen fanden viermal im Jahre statt. Sobald die Zunftlade 
in dem Versammlungsiocale eröffnet wurde, mussten alle Anwesenden 
den Kopf entblössen und im Mantel angethan Platz nehmen. Jeder 
Meister musste an diesem Tage 6 Kreuzer, jeder Geselle 1 Kreuzer 
in die Lade legen; es geschah dies zur Beschaffung der nöthigen 
Mittel für die in der Fremde erkrankten Gesellen. 

Die Artikel der Kleinseitner Schusterzunft, die im Jahre 1719 
revidiert wurden, unterschieden sich von der Altstädter Zunft dadurch, 
dass kein Meister mehr als vier Gesellen und einen Lehrjungen halten 
durfte.  Die  Kleinseitner  hatten  verlangt, dass  die neuen Meister 


76 

60 Schock in die Lade legen sollten, so dass das Meisterrecht 90 
Schock gekostet hätte; sie wurden aber mit diesem Begehren eben 
so wie einem zweiten, wornach ein Meister das von ihm verführte 
Mädchen nicht heirathen durfte, abgewiesen. Auf der Kleinseite war 
es verboten die Gesellen nach Stück zu bezahlen, sie bekamen einen 
Wochenlohn von 36 Kreuzer und neben diesem die ganze Verpflegung 
und freie Wohnung. In den Zunftartikeln der Neustädter Zunft, 
welche von Maria Theresia bestätigt wurden, wurde die Entlohnung 
der Gesellen nach Stückarbeit zugelassen. Die Taxen für das Meister- 
recht wurden bedeutend herabgesetzt und zwar auf 20 Gulden rhei- 
nisch in die Lade und 30 Gulden für die Jause. Das Meisterstück 
wurde auf die Anfertigung von ein Paar Kavalierstiefel, ein Paar 
Reiterstiefel, ein Paar Kavalierschuhe, ein Paar starke Mannsschuhe, 
ein Paar feinere und ein Paar gewöhnliche Frauenschuhe bestimmt. 
Die Zahl der Meister auf der Neustadt wurde auf 65 festgesetzt, ein 
neuer Meister durfte erst nach Jahresfrist einen Lehrjungen haben. 
Als die Kaiserin die Artikel der Kleinseitner Schuhmacherzunft be- 
stätigte, bestimmte sie die Zahl der Schuhbänke auf 45, und setzte 
fest, dass kein Meister dem andern eine unehrbare Concurrenz machen 
und namentlich vor Ablauf eines Vierteljahres sich in seinen Laden 
nicht einmiethen dürfe. 

Die Artikel der Schneiderzunft auf der Prager Neustadt vom 
Jahre 1550 verordnen, dass kein Meister mehr als sechs Gesellen 
halten durfte und dass, wenn er seine Kunden um eine Elle Tuch 
betrog, er ein Jahr des Handwerks ledig sein sollte. Schneidersöhne 
durften, ohne ein Meisterstück verfertigt zu haben, das Handwerk be- 
treiben. In den Zunftartikeln, die Kaiser Leopold den Schleifern, 
Tuchscheerern und Gewandschneidern der Altstadt Prag im Jahre 
1701 bestätigte, wurde ausdrücklich festgesetzt, dass jeder ledige 
Meister binnen Jahresfrist heiraten müsse. 

Die Uhrmacher bildeten mit den Schlossern, Spornern, Winden- 
und Büchsenmachern eine einzige Zunft. Da das Bedürfniss nach 
Zimmer- und Taschenuhren zunahm und folglich dieses Handwerk, 
welches im 17. Jahrhundert nur durch zwei Meister in Prag ver- 
treten war, im Jahre 1705 bereits 8 Meister nährte und gleichzeitig 
einige Gesellen um das Meisterrecht sich meldeten, so ersuchten 
die Uhrmacher in dem erwähnten Jahre um die Trennung von den 
obengenannten Gewerben und um die Errichtung einer eigenen Zunft. 
Die Zunftartikel, um deren Bestätigung sie ansuchten, und die auch 
drei Jahre später bestätigt wurden, bestimmten, dass kein Leibeigener 


77 

zum Handwerk zugelassen werden solle. Der Meister durfte nicht 
mehr als drei Gesellen und einen Lehrjungen halten und einen 
zweiten erst dann annehmen, wenn der erste seine halbe Lehrzeit 
hinter sich hatte. Um das Meisterrecht durfte sich nur jener bewerben, 
der zwölf Jahre beim Handwerk war und vier Jahre in der Fremde 
zugebracht hatte. Nach dem ursprünglichen Vorschlag sollte das 
Meisterstück 1. in der Anfertigung einer Repetieruhr, welche 8 Tage 
lang gehen, Viertel- und ganze Stunden schlagen, den Tag und Monat 
und die Länge jedes Tages angeben sollte, und 2. in der Anfertigung 
einer Sackuhr bestehen. Ein Meistersohn sollte bloss die Repetieruhr 
anfertigen. „Wenn aber ein fremder Gesell eine arme Wittfrau, die 
viele Kinder hätte, heiraten thäte, so solle derselbe in Ansehung, 
dass ihr voriger Ehemann sein Meisterstück gemacht und durch 
Anfertigung eines Meisterstückes sie nur in grössere Armut verfallen 
müsste, nur eine Kastenrepetieruhr, die die Viertel- und ganzen 
Stunden schlägt, anfertigen." Dieser Entwurf wurde dahin reformiert, 
dass das Meisterstück bloss in der Anfertigung einer Sack- und Stock- 
uhr, die die Stunden schlug, bestehen solle, für Meistersöhne und 
Freier um Witwen wurde keine Ausnahme zugestanden. Das Meister- 
stück sollte längstens binnen drei Viertel Jahren fertig sein; wer 
länger arbeitete, sollte für jede Woche einen Thaler in die Zechlade 
erlegen. Schliesslich wurde bestimmt, dass alle Uhrmacher in Böhmen 
mit der Prager Zunft in Verbindung treten und da ihr Meisterrecht 
holen mussten, ansonst ihnen die Haltung von Gesellen verboten war. 
Eine eigenthümliche Entwicklung nahm das Rauchfangkehrer- 
handwerk. Ob sich die Rauchfangkehrer bis zum Ende des 16. Jahr- 
hunderts zu einer Zunft in Prag geeinigt haben, ist uns nicht 
bekannt; wahrscheinlich wurde das Reinigen der Rauchfänge als 
freies Geschäft betrieben und deshalb häufig auch schlecht besorgt. 
Unter Rudolf IL leistete diesen Dienst in der Prager Burg ein ge- 
wisser Tomas della Maniga aus Locarno, der sich durch seine Ge- 
schicklichkeit so bemerkbar machte, dass ihm der Kaiser das Privile- 
gium ertheilte in ganz Böhmen sein Handwerk üben zu dürfen. Dieses 
Privilegium wurde von Ferdinand IL auf seine Nachkommen die 
Brüder Bartholomaeus und Mathias de Martini ausgedehnt und dahin 
bestimmt, dass stets der älteste Nachkomme der beiden Brüder ihr 
Handwerk üben durfte, ihnen allein wurde die Kaminenreinigung auf 
dem Prager Schlosse und auf den königlichen Herrschaften übertragen 
und für jeden Kamin vier weisse Groschen jedes Jahr ausgezahlt. 
Es war ihnen gestattet Gehilfen aufzunehmen.  Dieses  Privilegium 


78 

erlangte dadurch einen besonderen Werth, dass die Pilsner Bürger 
dasselbe für ihre Stadt den beiden Brüdern ertheilten, und dass im 
Jahre 1643 die Neustadt Prag mit Mathias Demartini einen Vertrag 
schloss, vermöge dessen auch sie ihm die Reinigung der Stadtkamine 
überliess und fremden Kaminkehrern nur dann die Erlaubniss zur 
Übung ihres Handwerkes ertheilen wollte, wenn die Demartinis dazu 
ihre Zustimmung geben würden. Dieser Vertrag wurde später auf die 
Altstadt und Kleinseite erweitert. Mit einer geringen Einbusse be- 
haupteten die Demartinis dieses Privilegiums bis zur Gewerbefreiheit 
der Neuzeit. 

Wir wollen hier nicht weiter den Inhalt der Zunftartikel zahl- 
reicher anderer Zünfte schildern, weil derselbe nach dem bisher Mit- 
geteilten vermuthet werden kann. Wir wollen uns also über die 
Zunft der Glaser, Sattler, Steinmetzer, Kupferschmiede, Schlosser, 
Seifensieder, Seiler, Wachszieher und Ziergärtner nicht weiter aus- 
lassen, dagegen eines Gewerbes erwähnen, das schon vor dem Jahre 
1848 seine Eigenschaft als solches einbüsste und sich zu einer freien 
Kunst entwickelte, wir meinen damit die Kochzunft. Die Organisation 
derselben als Zunft reicht in das Jahr 1650, in welchem Jahre Ferdi- 
nand III. die eingereichten Zunftartikel bestätigte. Das Meisterstück 
bestand in der Zubereitung eines Mahles von 12 Gängen, wobei sich 
der Kandidat der Mithilfe eines Lehrjungen bedienen durfte. Fanden 
die Meister das Mahl nicht schmackhaft, so durfte er noch zweimal 
ein neues Meisterstück ausführen. Bestand er auch da nicht, so wurde 
er ein für allemal mit seinem Gesuche abgewiesen. Die Kochzunft 
bethätigte eine besondere Frömmigkeit, denn an den Quatember- 
tagen, also viermal im Jahre waren die Köche verpflichtet dem Vor- 
und Nachmittagsgottesdienst in der Teinkirche beizuwohnen, bei der 
Armenkassa zu sitzen, und sechs Groschen hineinzulegen. Zu der 
Kochzunft gehörten alle Inhaber der öffentlichen Garküchen oder der 
heutigen Restaurationen; sie nahmen für sich auch die Herrichtung 
aller Privatgastereien in Anspruch, insofern dieselben nicht durch 
das Dienstpersonale des Gastgebers hergerichtet wurden, und deshalb 
Köche gemiethet werden mussten. Diese Art von Gastereien waren in 
früheren Zeiten weit zahlreicher als heutzutage, denn zu denselben ge- 
hörten alle Hochzeits- und Taufschmäuse, alle die Bewirthungen der 
Zünfte durch die Bewerber um das Meisterrecht und in beiden Be- 
ziehungen befleissigte man sich damals eines grossen Luxus, der nur 
mit Hilfe von Köchen, die nicht bloss die nöthige Kunstfertigkeit, 
sondern auch das nöthige Geschier besassen, befriedigt werden konnte. 


79 

Zum Schlüsse wollen wir auf die Entwicklung zweier gewerb- 
licher Beschäftigungen hinweisen, die um der dabei nothwendigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten aus dem Rahmen blosser Gewerbe heraus- 
traten und auf eine ehrenvollere Stellung Ansprüche machten. Wir 
meinen damit erstens die Maler und zweitens die Barbiere und Bader, 
aus denen sich die Wundärzte entwickelten. 

Die Maler hatten schon in früheren Jahrhunderten und später 
unter Kaiser Rudolf IL gewisse Statuten zur Regelung ihrer Kunst 
erlangt. Das Statut- des letztgenannten Kaisers bezeichnete die Malerei 
nicht als ein Handwerk, sondern als eine Kunst und die Mitglieder 
derselben bildeten keine Zunft, sondern eine Confraternität oder 
Bruderschaft. Diese Rangserhöhung, die zur Zeit Rudolfs IL am Platze 
gewesen sein mochte, weil damals in Prag die Kunst und Wissen- 
schaft eine hervorragende Stätte gefunden hatte, konnten die Maler 
im Beginn des 18. Jahrhunderts nicht behaupten; ihre Zahl nahm 
ebenso ab, wie ihre Kunstfertigkeit und so erfahren wir, dass sie sich 
mit den Goldschlägern und Goldstaffierern zu einen Bruderschaft 
vereinen wollten. Ihrem im Jahre 1732 überreichten Gesuche ge- 
mäss, sollte Niemand ausser ein Mitglied der Prager Confraternität 
weder in einer Stadt, noch auf einem Schloss noch in einem Kloster 
gegen Lohn arbeiten dürfen. So wenig sich diese Bestimmungen 
mit dem Begriffe der Kunst vertragen und deshalb nur bei einem 
Handwerk zugestanden werden können, so wollten die Prager Maler 
doch nicht als Handwerker bezeichnet werden und verlangten, dass 
derjenige, der sie so nennen würde, mit 50 Mark Gold gebüsst 
werden solle. Zutritt zu ihnen wollten sie nur freien Personen, nicht 
Leibeigenen gestatten. Die hier aufgestellten Forderungen wurden 
mit Ausnahme des Artikels über die Geldstrafe bestätigt. 

Die Barbierzunft in Prag bekam ihre Zunftartikel von Ferdi- 
nand I. im Jahre 1562, von denen es uns nicht bekannt ist, in wie 
weit sie neu oder eine Reform älterer Artikel gewesen. Die lange 
Anwesenheit des kaiserlichen Hofes in Prag unter Rudolf IL brachte 
dieses Gewerbe zu einiger Blüthe und zeigte die Notwendigkeit 
einer Umformung der Zunftartikel, von denen einige von den Bar- 
bieren selbst als veraltet bezeichnet werden. Die Reform ging unter 
Mathias im Jahre 1615 vor sich. Sie ordnete zunächst das Meister- 
stück an. Der Kandidat musste ein Scheermesser und eine Scheere 
schleifen, Balsamöhl fabrizieren, ein Pflaster aus Diachylon, ein graues 
Pflaster und eine Pulverlösung anfertigen. Man sieht aus diesen Be- 
stimmungen, dass die Barbiere sich auch als Chirurgen verwendeten. 


80 

Der Wochenlohn der Barbiergesellen betrug neben voller Verpflegung 
drei weisse Groschen, in damaligem Gelde xjb Thaler, im gegenwär- 
tigen Geldwerth ungeführ 1V2 Thaler, dazu bekamen sie die Hälfte 
des Erlöses vom Zahnausreissen und einen Groschen von jedem 
Thaler, den der Meister bei dem Heilen von Wunden löste, wenn 
sie dabei die Verbände angelegt hatten. Die Zahl der Barbiermeister 
wurde für ganz Prag auf achtzehn bestimmt, die Gesellen durften 
ihre Meister nur nach vorhergehender vierzehntägiger Kündigung ver- 
lassen; zur Zeit der Landtage, der Jahrmärkte und im Monat Mai, 
in dem man sich allgemein zur Ader Hess, durfte kein Geselle seinen 
Abschied nehmen. 

Dass die Barbiere, die sich allmälig zu Wundärzten oder Chi- 
rurgen aufgeschwungen haben, sich mehr als alle andern Handwerker 
über Gewerbsstörung beklagten, ist um so begreiflicher, als in frü- 
heren Jahrhunderten Kurpfuscherei ziemlich allgemein war, und ebenso 
von Edeldamen wie von Henkern und Abdeckern getrieben wurde. 
Die Barbiere beklagten sich also zumeist gegen diese Concurrenten ; 
dann gegen die Bader oder die Besitzer von Badehäusern, die sich 
gleich ihnen auf das medicinische Handwerk verlegten. Die Klagen 
gegen die Bader verstummten später, indem dieselben mit den Bar- 
bierern zu einem Handwerk verschmolzen. — Trotz der Bedeutung, die 
das Chirurgengewerbe erlangt hatte, klebte demselben etwas Unehr- 
liches an, das sie mitunter in der allgemeinen Achtung herabsetzte. 
Joseph I. bekämpfte dieses Vorurtheil selbst in den Zunftartikeln, die 
er den Chirurgen in Kaaden, Brüx, Saaz, Laun und Schlackenwerth 
verlieh, in denen er ausdrücklich die Bader und ihre Kinder für ehr- 
liche Leute erklärte, die zu jedem Gewerbe Zutritt haben sollten. Die 
Artikel der Chirurgenzunft in Prag, die von Karl VI. revidiert wurden, 
unterschieden sich von denen des Schusterhandwerks durch minder 
strenge Bestimmungen gegen liederliche Witwen oder gegen die Hei- 
raten der Meister mit von ihnen zum Falle gebrachten Mädchen. 
Weder die Witwen noch die Meister wurden aus dem Gewerbe aus- 
geschlossen, sondern ihnen nur eine Geldstrafe auferlegt. An Eitel- 
keit fehlte es deshalb den Badern und Barbieren nicht, sie wollten 
nicht mehr ein Gewerbe, sondern eine Kunst sein und als solche 
tituliert werden. Schon Kaiser Leopold war in seinen letzten Lebens- 
jahren diesem Wunsche nachgekommen, er erhob ihr Gewerbe zu 
einer Kunst und bestimmte, dass dasselbe nicht als Zunft, sondern 
als „Mittel" bezeichnet werden sollte, verodnete aber, dass sich die 
Inhaber einer Bad- oder Barbierstube nach wie vor Meister titulieren 


81 

sollten und verbot, dass die Gesellen ihre Herren Prinzen nennen 
sollten. Woher diese hochtrabende Titulatur sich unter die Prager 
Chirurgen eingeschlichen, ist uns nicht weiter bekannt, aber that- 
sächlich wurde sie gebraucht. 

Unter Karl VI. bekam die Baderzunft oder wie es nun hiess 
das Badermittel seine ordentliche Ausbildung. Das Examen eines 
Meisters sollte nicht bloss vor den Bademeistern, sondern auch vor 
einem Physicus, d. h. einem Mitgliede der Universität abgehalten 
werden und die erforderlichen Kenntnisse wurden in den revidierten 
Zunftartikeln genau bestimmt. „Ein jeder Meister, heisst es in den- 
selben, muss wissen, wie vielerlei die Complexion des Menschen sei, 
er soll der Anatomie wohl kundig sein und nicht allein des Menschen 
Leibesglieder auszulegen wissen, sondern auch alle Adern, deren 
Namen, Ort und Beschaffenheit kennen und in welchem Fall die oder 
jene zu eröffnen gut oder schädlich ist, wohl verstehen. Dergleichen 
soll er ein rechtes christliches Gemüt in der Lieb des Nächsten haben, 
wie auch eines nüchternen Lebens sein und in der Arzneikunst und 
in Lesung von Arzneibüchern sich üben." — Die Bader wurden ver- 
halten, einander die Kunden nicht abzujagen und die dawider han- 
delnden mit Geldstrafen bedroht. Wenn aber ein Bader durch Un- 
wissenheit seinem Patienten geschadet, war dieser berechtigt einen 
andern Bader zu nehmen und Schadenersatzansprüche zu erheben. 
Maria Theresia änderte die bis dahin bestandene Aufnahme in die 
Baderzunft, indem sie anordnete, dass alle Besitzer von Barbier- 
oder Badstuben nur bei der medicinischen Fakultät ihre Examen 
bestehen sollten und dass zu denselben nicht mehr einfache Bader 
als Prüfer zuzulassen seien. Die Prüfung sollte nicht mehr in der 
Anfertigung der Salben und in den oberflächlichen Kenntnissen, wie 
sie Karl VI. festsetzte, bestehen, sondern der Kandidat sollte an einer 
hölzernen Figur zeigen, wie Bandagen anzulegen, Beinbrüche ein- 
zurichten, Wunden und Fisteln zu verbinden seien. Durch ein Dekret 
von 1773 wurden die bis dahin noch immer getrennten Barbiere und 
Bader in eine Zunft vereint, und den Mitgliedern derselben der Titel 
Chirurg oder Wundarzt beigelegt. Die Wundärzte jedes Kreises bil- 
deten seitdem ein Gremium, welches in Bezug auf Aufnahme der 
Lehrjungen und deren Freisprechung die Functionen einer Zunft übte. 
In Prag wurde die Zahl der Barbier- und Baderstuben auf 29 be- 
stimmt. Starb der Inhaber einer solchen Officin, so war es der 
Witwe gestattet einen Provisor für die Weiterführung des Geschäftes 
zu nehmen 

IX.: Filosofie, dějepis a filologie. 6 


82 

Diese kurze Übersicht über die Entwicklung der Gewerbe in 
Böhmen dürfte die Überzeugung hervorgerufen haben, dass die 
alten Verhältnisse nimmer wiederkehren können. Nicht der Adel 
und die Geistlichkeit waren in früheren Tagen die einzigen privile- 
gierten Klassen, es war dies auch der Bürgerstand, denn der Weg, 
auf dem sich die Handwerke die Concurrenz vom Leibe hielten und 
den Zutritt zum Handwerk beschränkten, war mit lauter entweder still- 
schweigend zugestandenen oder verbrieften Privilegien gepflastert. In 
dem Augenblick, in dem die Privilegien der höheren Stände ins 
Schwanken geriethen oder zu Grabe getragen wurden, geschah das- 
selbe mit dem Bürgerstande und der von ihm betriebenen Gewerben. 
Seit Kaiser Joseph II. und den folgenden Jahrzehenden wurde der 
Concurrenz ein Thor nach dem andern geöffnet. Fremde Waaren 
fanden Zutritt im Lande, die Zahl der Meister nahm täglich zu, da 
die Kegierung die hemmenden Schranken theilweise niederriss, und 
den Meistern wurde in der Haltung der Gesellen keine bestimmte Zahl 
vorgeschrieben, sondern die Vergrösserung ihres Gewerbes zu einem 
Fabriksbetrieb gestattet. Von kapitalskräftigen oder von tüchtigen 
Männern geleitete Geschäfte erlangten eine nie gesehene Ausdehnung, 
dafür nahm aber auch die Zahl verarmter Meister täglich zu. Trotz- 
dem begrüsste man die neue Entwicklung in Böhmen und überhaupt 
in Österreich schon vor dem J. 1848, weil man sich sagen musste, 
dass unsere Industrie im Vergleiche zu den westlichen Ländern 
Europas noch in den Windeln stecke und es als unanfechtbarer Satz 
galt, dass ein Fortschritt nur durch Entfernung aller Hindernisse an- 
gebahnt werden könne. Dieser Überzeugung dankte das Gesetz, wel- 
ches im Jahre 1859 die Gewerbefreiheit regelte, seine Entstehung. 
Alle Zünfte und Handwerksordnungen nahmen ein Ende, das Gesetz 
kannte keine Lehrjungen, Gesellen oder Meister, sondern nur solche, 
die die Ausübung eines Gewerbes anmeldeten und Steuern zahlen 
wollten. Ob sie die nöthigen Kenntnisse besassen, war vor dem Ge- 
setze gleichgültig. Die Folge dieser Freiheit war, dass das Gewerbe 
zum Theil nicht mehr als Handwerk sondern als Kaufmannsgeschäft 
betrieben wurde und namentlich Juden, die das nöthige Geld zur 
Disposition hatten, ihrer Thätigkeit diese Kichtung gaben. Die stei- 
gende Noth des einfachen Handwerkers, der im Kampf mit diesen 
Kaufmannsgeschäften unterliegt und die sich Tag für Tag mehr gel- 
tend macht, hatte zur Folge, dass man sowohl in Deutschland wie in 
Österreich an der Gewerbefreiheit zu rütteln begann und durch neue 
Einrichtungen  den Handwerkern aufhelfen wollte.  Diesem Wunsche 


83 

dankt in Österreich das Gewerbegesetz des Jahres 1883, das die alten 
Zünfte auf breiterer Grundlage wieder zu beleben sucht, seine Ent- 
stehung. Die Mitglieder eines und desselben Handwerkes sollen wie- 
der mit einander in Verbindung treten und ihre wechselseitigen Inter- 
essen fördern. Wie energisch sie dies auch thun mögen und wie 
sehr sie dabei die Regierung fördern mag, mehr haben sie nicht er- 
reicht und werden auch nicht mehr erreichen, als dass der Zutritt 
zu ihnen an die Erlangung gewisser Fertigkeiten und Kenntnisse ge- 
knüpft sein wird. Die Concurrenz und das Kapital werden aber fortan 
stets am Mark ihres Verdienstes zehren, weil nicht mehr verwehrt werden 
kann, dass ein Meister oder Gewerbsinhaber seinem Geschäfte einen 
hundert- und tausendfach grösseren Umfang gibt als solcher üblich 
sein mag, kurz dass die Fabrik an die Stelle des früheren Betriebes 
tritt. Wir stehen so am Anfange einer neuen Entwicklung, die der 
grösste Theil der daran betheiligten nur mit Schrecken und Unbe- 
hagen betrachtet. In welcher Weise sich die mannigfachen Anfänge 
einer neuen Ordnung des Handwerkstandes und der mit ihm in 
innigsten Beziehungen stehenden Fabriksarbeiter kristallisieren, welche 
Entwicklung die damit im Verbände stehende sociale Bewegung haben 
werde, und ob sich aus dem Chaos der theils ernstlich erwogenen 
und gutgemeinten, theils verrückten oder wutschnaubenden The- 
orien erträgliche Zustände entwickeln werden, ist ein Geheimniss 
der Zukunft. 


Necrologlum Doxanense. 

Předložil a četl řádný člen dr. Jos. Emier dne 24. listopadu 1884. 

Svým časem pronesl jsem úmysl, že poznenáhla podám u ve- 
řejnost nekrologia klášterů a jiných ústavů českých, pokud se nám 
zachovala. Ve zprávách o zasedáních naší společnosti nauk vydal 
jsem již nekrologia klášterů Ostrovského, sv. Anny v Praze a bratří 
de poenitentia beatorum martyrům v Nových Benátkách. Chtěje 
v předsevzetí svém učiniti další krok ku předu, předkládám nyní 
k témuž konci ne-li nejbohatší aspoň jedno z nejbohatších nekrologií 
českých, nekrologium to kláštera jeptišek řádu Praemonstrátského 
v Doksanech. Nekrologium cloksanské zachovalo se v pergamenovém 
rukopisu c. k. veřejné knihovny Pražské (sign. XIII, D, 25), který čítá 

6* 


84 

72 listy a skládá se v podstatě ze dvou částí. První z nich jest 
stručné martyrologium čili passional latinský, k němuž jest připsána 
„regula b. Augustini in capitolis cottidie recitanda"; druhá část jest 
kalendář obsahující následující kusy: Naznačení dnů celého roku 
dle kalendáře římského, zlaté počty, písmena nedělní, vytknutí někde 
tak zvaných dnů egyptských čili nešťastných, a to dvojím způsobem, 
známými totiž hexametry a červeně psanými literami D, dále svátky 
nepohyblivé na celý rok, nejhlavnější přípisky astronomické, některé 
poznámky týkající se svěcení svátků, a konečně velmi hojné nekro- 
logické poznámky.  Nyní nám jde jen o tyto poslední. 

Že celá kniha náležela klášteru Doksanskému, psána byla pů- 
vodně pro něj a v něm že i další přípisky nekrologické se daly, to 
dosvědčuje více okolností. 

Hned na prvním listu jest přípisek pozdější sice, ale ne o mnoho 
než původní sepsání, který zní: „Iste liber martirylogi et regula 
beati Augustini pertinet pro monasterio Doxanensi." 

Dále to ukazuje explicit první části rukopisu: „Anno Domini 
millesimo trecentesimo septuagesimo tercio in vigilia beati Mathie 
apostoli finitus est liber iste per manus fratris Alberti, professi mo- 
nasterii Montis Syon, quem de mandato et ex ordinacione religiöse 
virginis sororis Hedwigis, custodis monasterii Doxanensis, ad honorem 
Dei omnipotentis et sue pie genitricis, prout diligencius potui et 
sciui, fideliter conscripsi.". 

Konečně nekrologické zápisky nejen původní nýbrž i pokračo- 
vání pozdější zvláště ku klášteru Doksanskému se táhnou, tak že 
nemůže o tom býti pochybnosti, že máme před sebou zápisky do- 
ksanské. 

Co se zápisků nekrologických týče, tu slušno rozeznávati dvě 
části, jednu, která učiněna byla zároveň s martyrologiem, tedy roku 
1373 anebo nedlouho potom, ale od téže ruky; a druhou, která 
později během tří století povstala a od zapisovatelů velmi různých 
pochází. 

První čásť nekrologia doksanského opírá se o nějaké nekrolo- 
gium starší, které v řečeném klášteře již dříve měli, z něhož pak 
r. 1373 stalo se spracování této části. Ze to nebylo jen pouhé pře- 
psání onoho nekrologia staršího, viděti jest dle toho, že na četných 
místech vznešenější osoby položeny byly před méně vznešené, ač by 
to dle chronologického postupu jich úmrtí jinak býti mělo. Mimo 
to jest jakési spracování staršího nekrologia i tím patrno, že často 
i celá řada vyčtených  osob stejného stavu v jedno se shrnuje, což 


85 

původně  sotva  bylo,  nýbrž  při každé  se zajisté  stav její zvláště 
poznamenal. 

Připisování jmen dobrodinců při příslušných dnech úmrtí jejich 
dalo se pak stále od roku 1373 až do roku 1674. Zápisek s tímto 
letopočtem jest nejpozdější (viz dne 9. března), pokud zřejmě jest 
vytknut a jinak ukázati se dá. 

Nekrologické zaznámky nejsou stejného rázu. Starší nemají 
žádných letopočtů při sobě; ale od 16. věku přicházejí tyto velmi 
často, čímž i větší se stává cena jich; jen v několika případech 
jsou léta úmrtí i z 15. stol. připojena. Mnohé zápisky mají za to 
i cenu tím, že se připomíná, čím si dobrodinec zjednal zásluhy o klášter, 
tak že mají důležitost i pro dějiny místní nejen kláštera samého, ale 
i jeho zboží. Co pak se správnosti udání dní úmrtí týče, tu nalé- 
zají se některé odchylky od zpráv v příčině té jinde zachovalých 
jmenovitě v kronikách, kteréžto poslední se nám z pravidla zdají 
býti lepší, poněvadž pocházejí od současníků a udávají vedle dne 
úmrtí nezřídka takové podrobnosti, že o správnosti jejich těžko po- 
chybovati. Také se mohla pochybení v našem nekrologiu přichá- 
zející státi při přepisování čili spracování staršíhp nekrologia anebo 
mohly jiné ohledy býti příčinou, proč konáuí památky a služeb 
božích za některého dobrodince na jiný den bylo přeloženo, jako 
když si den již za živobytí svého ustanovil. 

Klášter Doksanský byl založení panovnické rodiny české, z ní 
čítal četné dobrodince a v řadách příslušníků svých i členy knížecí 
a královské rodiny české, proto má i hojné zápisky nekrologické jí se 
týkající, zvláště z 12. století, ale i také pozdější. Některá jména panovni- 
cké rodiny české se nám, pokud známo, jedině tu zachovala. Po příkladu 
král. rodiny i vyšší šlechta hojně a rozličným spůsobem obdarovávala 
jeptišky Doksanské a tak jsou tu i četně zastoupena jména členů šlechty 
české; bohužel jsou však starší zápisky ty tak stručné, že se jich jen 
v některých případech k dějepisným účelům užíti může; za to však 
budou mnohé tvary jmen jazykozpytcům zajisté vítány. Kromě toho jsou 
v nekrologiu našem zastoupeni nejvíce dobrodinci z nejbližšího okolí 
kláštera Doksanského, představení a příslušníci klášterů spřízněných 
řádu Praemonstratského, jmenovitě ze Strahova, (opat byl nejvyšším 
představeným jeho a odtud brali své probošty a jiné duchovenstvo), 
z Teplé, z Louňovic, Litomyšle v Čechách, z Hradiště, z Louky, 
z Říše, Zábrdovic na Moravě, Jeruše a Drkoleny v Kakousích z klá- 
šterů mužských a z Chotěšova v Čechách , Kounic na Moravě a 
některých jiných z klášterů ženských.   Při uvádění darů dobrodinců 


86 

naplňují nás některé obdivem svou cenou, tak na př. obraz p. Marie 
za 50 hřiven stříbra (v. 11. srpna), pallium auro textům (7. dubna), 
ornamenta altarium auro texta (14. Června), mnoho zlatých kalichů 
s patenami a jiných rouch kostelních. Bohužel nezachovalo se nám 
však ze všeho toho nic. Dle těchto podrobností, jež jsme tu uvedli, 
náleží nekrologium doksanské k nejvzácnějším památkám písemným 
ohoto druhu u nás zachovalým. 

Z kalendářní části nekrologia vypustili jsme při vydání svém 
vše, poněvadž nic zvláštního neposkytuje; nekrologické zápisky podá- 
váme věrně, dělíce vždy část roku 1373 skompilovanou dvěma kolmýma 
čárkama || od zápisků pozdějších, při těch pak hleděli jsme aspoň 
přibližně naznačiti, kdy který zápisek se stal, aby kdyby se snad dle 
jiných zpráv doba úmrtí některé osoby v nekrologiu přicházející dala 
ustanoviti, aspoň poněkud souditi se mohlo o tom, týká-li se zápisek 
právě této osoby, nebo musí-li se mysliti při něm na jinou. Kde dob p 
vytknuta není, náleží zápisek takový ovšem do času mezi doby zá- 
pisků předcházejícího a následujícího, při nichž se vytknutí času stalo. 
Při tom znamená číslo století, pismeno jp — počátek, k — konec, c neb 
ccz=. circa. Kde ruce v písmě se střídají, položeny dvě čárky . 

Pokud mi pomůcky dostačovaly hleděl jsem vytknouti, které 
osoby se asi ta která nekrologická zpráva týká a poznamenati i den 
úmrtí jejího, jak se v pramenech jiných jeví. Na mnoha místech 
jsou pomůcky naše již při příslušných poznámkách vytknuty, při 
osobách náležejících ku klášterům Doksanskému, Strahovskému, Te- 
pelskému a Chotěšovskému děje se to však jen někdy a to jen ze 
zvláštních příčin. Proto dovoluji si poznamenati, že když nic zvláště 
podotknouti nebylo, letopočtové a jiné zprávy podány jsou při klášteře 
Doksanském dle spisu Jos. Miky: Das ruhmwürdige Doxan, r. 1726 
vydaného, na něž nemožno se vždy spoléhati, kláštera Strahovského 
dle Tomkova Dějepisu Prahy dílu prvního a jeho dodatku a dílu 
pátého a E. A. Weyraucha spisku : Geschichte des k. Praemonstratenser 
Chorherren-Stiftes Strohou;, k němuž jsme od 15. století zvláště musili 
přihlížeti. Letopočty o klášteru Chotěšovském máme z práce C. R. 
Köpla: Das ehemalige Praemonstratenser-Chorfrauen-Stift Chotieschau 
r. 1840 vydané, o klášteře Tepelském ze svědomitého spisu P. K. J. 
Karlíka: Hroznatá und die Praemonstratenser Abtei Tepl; o klášteřích 
moravských z Volného topografie markrabství Morav. (Die Markgraf. 
Mähren, topogr., stát. und historisch geschildert von Gr. Wolny). 


87 


Januarius. 

Kal. Jan. Wladyslaus, filius regis.1) — Dithmarus 2) Prag, epis- 
copus. — Pie memorie Bei'chta abbatissa S. Greorgii 
Prage. 3) — Dobrohost, Hazco, Badoslaus fr. nostri. 
Wieczemil miles. — Nicolaus laicus. — Obiit Henricus, 
Bobuslaus conversi et fratres nostri. — Hazco frater 
noster. — Bone memorie Elizabeth soror nostra. — 
Mechtildis sor. nostra. — Sezema laicus. — Margareta 
sor. nostra. — Dobroslaua canonissa ||. — Heduigis, 
sor. nostra. — Bone memorie Jahanna, regina Bohemo- 
rum (k. 14). — Zdena laica. — Virgo Francisca, prio- 
rissa in Cotiescbaw, soror nostra 1666. — Fr. Mi- 
chael, conversus Teplensis (c. 1670). 
IUI. non. Jan. Przisnoborius, Pragensis canonicus4). — Jacobus frater 
noster. — Domaslaua sor. nostra. — Przibyslaus laicus. 

— Radoslaua, Ludmila laice. — || Marsico braseator, 
Henslinus cliens (15 st.).5) 

III. — — Obiit Petrus sacerdos, Henricus, Heroldus, Hezscelo 
fratres nostri. — Adam diaconus et canonicus f. n. | 

— Obiit virgo Mariana, professa conventus virginum 
Cotteschouiensium, sor. nostra (cc. 1600). 

II. —   —   Hroznatá  miles.  —  Hermannus  laicus.  —  Henricus, 

Nicolaus  laici. 1 1  — Obiit Michael laicus,  fr.  noster 
Strahowiensis (c. 1655). 
Nonis Jan. Vtiecha sor. nostra. — Mechtildis laica. — Bruno sac. 

— Domaslaua laica. — Bone memorie Theodricus, VIIUS 
abbas Montis Syon.6) — Bertholdus,  abbas  in Tepla. 

— Nekrassa soror nostra. — Ostass, Jacobus fratres 
nostri. — Hermannus diaconus fr. noster. || — Eli- 
zabet laica (k. 14.) 7). 

VIII. idus Jan. Radik fr. noster. — Theodricus, Lutholdus conversi, fr. 
nostri. — Raczek fr. noster. — Alussa, Waczlaua sor. 
nostre. — Czekan fr. noster. — Domaslaua. — Do- 
brosizen laicus. — Elizabeth laica. — Conradus frater 
noster. 1 1 — Hedwigis soror nostra professa. — Johannes 
laicus. (k. 14.) — Nicolaus canonicus, sacerdos. — 
1655 obiit venerabilis ac devota virgo Maria Salome 
Müllerin, priorissa huius loci. 


*)  Syn krále Václava prvního, jenž dle Pal. rodopisu Přemyslovců zemřel dne 
3. ledna 1247. 

2) Dle starších pramenů dne 2. ledna 982. 

3) Jmenovaná v létech 1145 — 1151. 

4) Jeden Přisnobor byl kanovníkem pražským kolem r. 1260 
&)  Tu připsáno rukou XV století: Az dotud pronunczowatij. 

e)  Dle Weyhraucha byl Dětrich opatem v letech 1243 — 1250.  Vedle položený 

tepelský opat Berchtold zastával svou hodnost asi od r. 1302 do r. 1314. 
T)  Troge pronunczug touže rukou mezi dnem tímto a následujícím připsáno. 


88 

VII.     idus Jan. Pie memorie Mechtildis,  príma preláta  in Chotiessow. 

— Bertramus frater noster. — Agnes soror nostra. — 
Stephanus miles. 1 1 — Lyderius conversus et fr. noster. 
(p. 15.). — Venerabilis virgo Judith Haweisin Choti- 
schoviensis sor. nostra (cc. 1670). 

VI. —   —   Henricus  diaconus  fr. noster. — Franco  sacerdos,  fr. 

noster. — Arnoldus frater noster. — Christianus con- 
versus, fr. noster. |j — Šebek farailiaris, qui contulit 
pro remedio anime sue třes sexagenas (ce. 1400). — 
Obiit venerabilis pater dominus Johannes Froesel,1) 
quondam abbas monasterii Teplensis (p. 16). — Mar- 
garita laica (c. 1540). 

V. —   —   Theodricus  sacerdos,  fr. noster. — Bruno  conversus. 

— Petrus miles. — Przedlaus, Lupus laici. — Milo- 
slaua laica. — Boledar laicus. — Ounegundis monacha. 1 1 

— Reverendus pater Norbertus Credelius de Oberwiz fr. 
noster (c. 1670). — Venerabilis et devoda (sic) virgo 
Catharina Abeysin pr[i]orissa in Chotieschau, sor. nostra 
(c.  1670). 

IUI. —   —   Petrus canonicus et archidiaconus. J | — Zdislaus laicus, 

qui dědit huic ecclesie calicem cum patena. — Johannes 
sacerdos et fr. noster. — Lucia matrona. — Marga- 
retha laica (c. 1400). — Pie memorie Elizabet matrona 
(p. 15). — Devoda (sic) virgo Dorothea Stausca in 
Chotieschav sor. nostra (c. 1670). 
III. —   —   Heribertus fr. noster. — Johannes  sacerdos  et cano- 

nicus Montis Sión. — Henricus laicus. — Conradus 
laicus. — Lucia matrona. — Zbyhnew conversus, fr. 
noster. — Helias conversus, fr. noster. — Thedíňcus 
miles. — Hermannus laicus. — Agatha et Helena sor. 
nostre. | 
II. —   —   Elizabeth ducissa Bohemorum.2) — Gothfridus sacerdos 

et canonicus, fr. noster ecclesie Montis Sión, quondam 
prepositus noster. — Waltherus  conversus,  fr. noster. 

— Wilhelmus fr. noster. — Hermannus et Anthonius 
fr. nostri. — Strziezka, Adleidis, Benka sor. nostre  | 

— Sbynco sacerdos, canonicus et fr. noster, qui contulit 
ecclesie nostre missale pro quatuor marcis (p. 15). 

Idus — Johannes sacerdos, fr. noster. — Raczko, Radwauus, 
Hermannus fratrcs nostri. — Johannes miles. — Do- 
broslaua, Domaslaua laice. — Cunegundis laica. || — 
Anna laica (15 stol.). — Marsy ko, Nycolaus clientes 
(k. 15). — Fr. noster Gcorgius Widaucr, presbyter 
Toplensis (c. 1540). — Obiit Albertus Twoch in Brozan, 
qui dědit pro edificio monasterii 20 sexag (15 stol.). — 


')  Jan Fröstl byl opatem v Teplé v 1. 1507—1509. 

z)  Bezpochyby manželka knížete Bedřicha, jejíž rok úmrtí jest neznámý. 


89 

Obiit fr. Balthasar, presbyter et professus Strachow. fr. 
noster 1620. — Devoda virgo Monica Frötscherin in 
Chotieschaw, soror nostra (c. 1670). 

XIX. kal. Febr.1) Conradus sacerdos, fr. noster. — Bruno sacerdos. — 
Alexander subdiaconus. — Pawlik, Radyni conversi, fr. 
nostri. — Bertoldus fr. noster. — Heuricus laicus. — 
Bozan laicus. || — Hawliczie laica dedit 20 gr. et 
unam pallam (15 stol.) — Dominus Fridericus Füs- 
selius, abbas Teplensis, vicarius generalis 1654. 2) 

XVIII.   —   —   Obiit Paulus sacerdos, fr. noster. — Paulus canonicus. 

— Bobdan fr. noster. — Heylca sor. nostra. — Ka- 
therina, Beatrix laice. || — Sobek familiaris. — Ka- 
therina laica (p,  15). — Petrus  familiaris  (15 stol.). 

— Anno Dom. MCCCCC XIX obiit venerab. pater et 
dominus prepositus Clemens,3) cenobii sanctimonialium 
in Chothiessaw, cuius anima requiescat in pace. Amen. 

— Religiosus Simon König , conversus et professus 
Lucensis, fr. noster (c.  1660). 

XVII. kal. Febr. Obiit bone memorie Nicolaus,4) venerabilis episcopus, 
qui ob larga beneficia, que ecclesiis contulit, meruit 
plenům officium in ordine ; qui eciam inter cetera 
ecclesie nostre novem annis decimam relaxavit. — Pie 
memorie Heyhvigis priorissa, s. n. — Wratislawa, fun- 
datrix cenobii Swetensis.5) — Mladota conversus, frater 
noster. — Hermannus  fr. noster. — Budislaus laicus. 

— Margaretha laica. 1 1 — Marzik fa[miliaris] (15 stol.). 

— Obiit P. Balthasar fr. noster (c. 1620). 

XVI. — — Obiit b. recordacionis Wladislaus , Boemie rex secun- 
dus,6) fundator duorum cenobiorum nostrorum et con- 
gregacionum nostrarum, pater et defensor piissimus et 
exulancium pro Christo in terra sua consolator largis- 
simus. — Heymannus, Petrus milites, Adlhardus laicus. 

— Magdalena familiaris. — Wratislaua laica. || — 
Agnes  infantula (15 stol.) — Cunegundis  sor. nostra. 

— 1633 Ludmila Schulczin. 

XV. — — Pie memorie Fridricus, abbas in Steynvelt.7) — Hen- 
ricus diaconus et canonicus. — Dobroslaua et Lucardis 
sorores nostre. ■ — Hasnenez miles. || — Bone memorie 
Hinco miles (15 stol.). — Nyemczek famulus (15 stol.). 


1) Rps. má Marcii. 

2) Fridrich Fussel byl opatem v Teplé od 15. list. 1647 do 14. ledna r. 1654. 

3) Srovnej C. R. Köpl, Das ehem. Präm. Chorfrauenstift Chotieschau str. 35 

4) Mikuláš biskup pražský od 29 kv. 1241 do 17. ledna 1258. 

5) Klášter Světecký založen byl kolem r. 1230 od Vratislavy, vdovy po Koja- 
tovi z rodu pánů z Oseká. 

6) Zemřel r. 1174.  U Palackého udává se jako den úmrtí krále  Vladislava 
18. leden dle letopisu Jarlochova.  Viz Prameny děj. č. II, 466. 

T)  Steinfeld,  klášter  ve Westfalsku  v  Němcích,  odkud  české kláštery řádu 
Praemonstratův mají svůj původ. Friedrich opatoval tam od r. 1319 — 1334. 


90 

— Obiit vener. in Christo pater et dominus Johannes 
Freyboldt praepositus coenobii sanctimonialium Doxa- 
nensis, qui praefuit huic loco annis triginta tribus, 
cuius  anima  requiescat in sancta pace.  Amen.  1563. 

— Vener. ac devota virgo Francisca Seilerin, magistra 
huius loci, soror nostra. 

XIIII.   kal. Febr. Bone  memorie  Emundus,  nonus l) abbas Montis Sion. 

— Pie memorie Margareta2), quondam preláta, que con- 
tulit huic ecclesie duas villas Brnan et Rogow. — 
Mergardis priorissa, soror nostra. — Adalbertus et 
Marquardus conversi. — Johanna soror nostra. — Gre- 
gorius familiaris. 1 1 — Bone memorie Nicolaus sacerdos 
et fr. noster, prior huius loci, qui contulit conventui 
nostro librum „Orologium sapiencie"  (15 stol.). 

XIII.    —   —   Obiit honorabilis  Gezo,3)  primus  abbas  Montis  Sion. 

— Popel et Apro Franco, fratres nostri. — Stephanus 
conversus. — Elizabeth soror nostra. — Vrsula, Ger- 
drudis laice. || — Johannes frater noster. — Pie me- 
morie Anna soror nostra. — Johannes sacerdos, cano- 
nicus et frater noster (k. 14 neb poč. 15 st.). — 
Anno 1612 obiit Serenissimus imperator Romanorum 
Rudolphus IIUS, cuius anima requiescat in sancta pace. 

XII.     —   —   Obiit  Mechtildis  s.  n.  —  Marquardus  familiaris. — 
Adalbertus. — Martinus. — Bratron familiaris noster. 1 1 

— Conradus miles. — Obiit venerabilis virgo Hester 
Lobeskin soror nostra anno 1662. — Reverendus pater 
Wenceslaus Wožiczký professus Strahoffiensis, frater 
noster anno 1669. 

XI. —   —   Obiit bone  memorie Andreas  sacerdos,  frater  noster, 

quondam prepositus ecclesie nostre.4) — Conradus sa- 
cerdos, frater noster. — Conradus, Matheus, Hartwicus 
conversi, fratres nostri. — Gostwinus, Ypolitus fratres 
nostri, 1 1 — Adlyczka, soror nostra. — Henricus sa- 
cerdos. — P. Hermanus Seliger de Breslaw frater 
noster (c. 1670). — Devoda virgo Barbara Kilchesin 
in Chotieschaw, soror nostra (c. 1670). 

X. —   —   Gallus sacerdos. — Absalon et Hezlo fratres nostri. — 

Stranislaua  adolescentula  et soror  nostra. — Sezema, 

Hagno et Otto milites. || Margaretha  matrona, 

que dedit unam sexagenam (k. 14). 

IX. —   —   Johannes sacerdos et frater noster. — Henricus, Mar- 

tinus  fratres  nostri. — Robertus  quondam  abbas  in 


')  Má býti decimuB nonus.   Edmund byl opatem Strahovským kolem r. 1300. 
*)  Markéta, dcera  župana Oldřicha ze Zinková, který daroval 8 dcerou svou 

Iírňany a Rochov.  Viz Reg. Boh. I, 327. 
'■')  Gezo opatoval v 1. 1140 — 1160; rok úmrtí jeho není však znám. 
*)  By]  proboštem kolem  r.  1320;  Mika  klade  dobu  úřadování jeho  do  1. 

1318-1323. 


91 

Gradiss.1) — Nemoy comes, qui dědit huic ecclesie 
villam cum vinea. — Theodricus conversus , frater 
noster. — Vitko, Swatkon fratres nostri. — Gertrudis, 
Eieha  sorores  nostre.  —  Prothiwecz,  Nicolaus laici. 

— Gunegundis, Sbyslawa laice. 1 1 — Mara soror nostra 
(k. 14). — Barbara matroua, que dědit unani pallam 
(k. 14). — Nota. Auno 1566 obiit nobilis atque 
devota virgo Margaretha Weleuska z Weleuý, soror 
nostra, priorissa Doxanensis, bóra sexta mane, cuius 
anima requiescat in páce. 

VIII.    kal. Febr. Giselbertus sac. frater noster et canonicus Montis Syon. 

— Theodricus sacerdos et frater noster. — Bohdal, 
Bolemyl, Cunradus, Stephanus, fratres nostri. — Her- 
mannus  laicus. — Lucia  laica. 1 1 — Sdena laica. — 

— Katberina soror nostra. — Henslinus laicus, fami- 
liaris noster (k. 14). — Anna matrona. — Margaretha 
matrona, que dědit unam pallam (k. 14). 

VII. — - — Cunegundis matrona. — Engelbertus frater noster. — 
Jacobus, Stephanus laici. — Marta crucifera. — Mar- 
gareta laica. || — Nach familiaris. — Margareta fami- 
liaris. — Benesius abbas Gradicensis (k. 14). 

VI. —   —   Bone  memorie  Elisa,  soror  nostra,  que  dědit  huic 

ecclesie calicem cum patena. — Simplicius diaconus, 
frater noster. — Sdywoy, Theodricus, Humbertus, 
Geuerhardus fratres nostri. — — Sophia matrona. — 
Johannes sacerdos et canonicus ecclesie Montis Sión. || 

— Anna,2) dei gracia Romanorum, Vngarorum et Boe- 
morum oc regina (c. 1550). — Bathaser conversus et 
frater noster. 

V. —   —   Hermannus prior,  sac. et frater noster. — Radoslaus, 

Gernandus, Sicherus fr. nostri. — Wratislaua, Obiezd, 
Lucardis, Margareta, Elizabeth sorores nostre. — Jano- 
fieta, Elizabeth, sorores nostre. — Sophia et Gedrudis 
laice. I 

IUI. — — Sobieslaus, 3) dux Boemie. — Tesik. — Gothfridus. — 
Syfridus. — Hugo miles. — Hermannus laicus. — Mar- 
gareta laica. — Elizabet soror nostra. || Dobra 

laica. — Michael sacerdos et canonicus frater noster 
(15 stol.). — Obiit Susanna (c. 1670). Religiosus 
Andreas Langbein conversus , professus Geracensis 4) 
frater noster (c. 1670). 


1) Nejspíše opat kláštera Hradišťského u Olomouce, který opatoval asi od r. 
1243—1267 neb 1268. 

2) Anna, manželka Ferdinanda I., zemř. dne 27. ledna 1547. 

3) Soběslav II. zemřel 29. ledna 1180. 

4) Jeruš  klášter  Praemonstratský v Dolejších  Rakousích  blíž hranic morav- 
ských, něm. Geras. 


92 

III. kal. Febr. Otto sac.  et frater noster. — Hermannus, Zdislaus con- 

versi. — Heuricus frater noster. — Sbraslaus et Albero 
milites. — Gerhardus comes. — Otto, Philippus milites. 1 1 

Februarius. 

Kal. Febr. Obiit pie memorie Wolframus prepositus,1) sacerdos, 
canonicus et frater noster. — Ansbelmus sacerdos. — 
Andreas sacerdos, fr. noster. — Tbeodricus, Milhost 
fr. nostri.  — — Hedwigis,  Gerdrudis  sorores nostre. 

— Adlheydis puella et soror nostra. || — — Byetka 
consoror nostra, que dědit duas sexagenas (k.  14). 

Fridricus, Pragensis episcopus.2) — Ypolitus ca- 
nonicus et arcliidiaconus Pragensis.3) — Theodricus, 
Rabodo sacerdotes et fratres nostri. — Berchtoldus, 
Wolbero, Adalbertus et Vitek fratres nostri. — Vde 
soror nostra. — Nicolaus et Jobannes laici. — Inclite 
memorie Anna,  regina Romanorum  et Boemie.4) || — 

— Hynko Peregrinus (16 stol.) — Katbarina Meyerlin 
matrona (17 stol). 

IV. non. Febr.  Conradus, diaconus fr. — Wílhelmus, conversus ecclesie 

Montis Sión. — Katberina puella et soror nostra. — 
Lutholdus, Engelbertus fr. nostri. — Przibislaus cru- 
cifer. — Samnos laicus. — Stybor miles. — Swa- 
thoslaus, Neostup, Bobuslaus, Woytiech laici. — Sudi- 
slaua laica. — Sopbia puella. || Obiit pie me- 
morie Elyzabeth matrona (k. 14). — — Anno 1620 
obiit devota domina Catbarina Sulzbökin in Austria. — 
Obit nobilis domina Anna Wolffwiserin (c. 1650). 
III. — — Bone memorie Jordanus, canonicus et sac, fr. noster, 
quondam abbas Montis Sión.5) — Arnoldus Wissegra- 
densis prepositus.6) ■ — Sunman, Dypoldus et Jobannes 
familiäres nostri. — Petrus laicus. — Blasius adolescens. 

— Juthca, Radoslawa laice. — "Wernerus laicus. 1 1 — 

— Obiit  Zophia  matrona  (k. 14). — Anna  matrona. 

— — Anno 1652  obiit  nobilis  atque  deuota domina 
Maria Salome Birkin. 

II. —   —   Swathon conversus,  frater  noster.  —  Gnewek,  Adal- 

bertus fratres  nostri. —  Sbramyr  comes. — Wchina 


')  Wolfram byl druhým proboštem v Doxanech, a sice po r. 1170. 

2) Biskup Fridrich zemřel dle letopisu Jarlochova  31.  ledna 1179.   Viz Pra- 
meny dějin českých II, 475. 

3) Nejspíše ten, jenž byl kanovníkem a arcijabnem pražským od r. 1229 — 1235 
a také notářem krále Václava I. 

4) Anna, manželka krále Karla IV. zemřela dne 2. února 1353. 
"')  Jordan byl opatem kolem r. 1288. 

6)  Arnold,  probošt Vyšehradský,  příbuzný krále Třemysla Otakara I. zemřel 
v letech 1237—1240. 


93 

miles. — Lubsca, Quietawa laice. || — — Duchek 
laicus (15 stol.). — — Obiit deuotissima v. Polixena 
Pepipeski ') 1619, soror nestra. 
Nonis — Theodricus conversus et frater uoster. — Gerardus, 
Wissegradensis canonicus2.) — Jana familiaris. — Mech- 
tildis laica. — Petrus familiaris. — Henricus laicus. || 

Bone memorie Jobannes cliens (k. 15). — Obiit 

Hestera Mascblin. — — Leonardas conversus frater 
noster. 

VIII. idus Febr. Bone memorie Dobromyr soror nostra. — Conradus 
conversus. || — Syfridus frater noster. — Blida soror 
nostra. — Smyl adolescens. 

"VII. — — Meynberus abbas. — Gerardus , Marzatba familiäres 
nostri. — Margaretha, Jutta sorores nostre. — Wer- 
nerus laicus. — Wysseslawa laica. — Otbto, Pragensis 
canonicus.3) — Pawlik conversus et frater noster. — - 
Maliczko et Waltberus familiäres nostri. — Henricus 
fr. noster. — Domaslawa et Maria sorores nostre. — 
Cunegundis laica. — Conradus et Blasius conversi, fr. 
nostri. || — Reverendus pater Carolus Stoma, confrater 
noster   (c. 1670); 

VI. idus Febr. Pie memorie Johannes, abbas in Zaberdouicz 4) et frater 

noster. — Nicolaus adolescens. — Martinas et Otto fr. 
nostri. — Brzeczislaus comes. — Sophia, Juthta 5) sorores 
nostre. — Sczaslaw miles. — Hermanus laicus. || — 
Sdyslaus sacer. fr. noster. — — 1630 Obiit Ludmila 
Royn. — — Dominus Johannes Seyler 1671. 

V. —    —   Conradus  acolitus  frater  noster.  —  Gerdrudis  soror 

nostra. — Elizabeth, Katherina laice. — Margareta 
soror nostra. || — Jutta soror nostra. — — Paulus 
laicus (15 stol.). — — D. Johannes Christo phorus 
Seyler 1664. — Pater Franciscus Mayr, professus 
Teplensis, fr. noster. 

IV. —   —   Bartholomeus  sacerdos.  —  Benedictus  conversus.  — 

Petrus, Theodricus fratres nostri. — Adalbertus laicus. 
■ — Perchta laica. — Johannes, Petrus adolescentes. | 
— Sophia soror nostra (c. 1380). — Johannes  fami- 
liaris noster. 

III. — — Bone memorie Gothfritus frater noster. — Hegnoldus, 
Heroldus, Henricus fratres nostri. — Blahut laicus, 
qui dedit huic ecclesie decem sexagenas. — Hawel 
laicus. || Anno 1652  obiit  devota  virgo Anna 


*)  Má se bezpochyby čísti: Pětipeski. 

2) Gerhard, kanovník vyšehradský jmenuje se r. 1233,  r. 1244 byl kustodem« 

3) Otto, kanovník Pražský a probošt Mělnický, jmenuje se v 1. 1249 — 1264. 

4) Zábrdovice na Moravě.  Tu se může rozuměti jen buď Jan I r. 1268 nebo 
Jan II r. 1322 zemřelý.  V. Sac. et can. ord. Praem. annales II,  str. 1179. 

5) Mohlo by se také čistí- Juthca. 


94 


Francisca Sultzbokhin, soror nostra, professa huius loci. 

— Pater (sic) Basilius Hauser fr. noster — Virgo Ma- 
riana Iieiilin in Chotieschov, soror nostra (c. 1670). 

II. idus Febr. Benedictus sacerdos, frater noster. — Vdalricus dux. ') 

— Milek, Lambertus fr. nostri. — Hilla soror nostra. 

— Crisan laicus. — Katberina laica. || — — Obiit 
frater Georgius sacerdos Straliowiensis, frater noster. — 
Obiit  reverendus  dominus  pater Anselmus Cramsi de- 

canus in Tbabor, frater noster (c. 1650). Obiit 

nobilis dominus Egidius Tratner (c. 1650). 

—   —   Obiit venerabilis Adalbertus, tercius abbas Montis Sión. 2) 

— Theodricus, Crupek fratres nostri. — Heymanus miles. 

— Nicolaus laicus. j | Obiit venerabilis dominus 

magister Georgius, canonicus ecclesie Pragensis, anno 
1530. 

XYI. kal. Mart. Bone memorie Gertrudis priorissa , soror nostra. — 
Sophia, Wratislawa comitisse. — Zacharias, Christianus, 
Henricus fratres nostri. — Helwigis, Hedwigis, Marzca 
sorores nostre. — Magdalena sor. nostra. — Prziedbor, 

Czastolow miles. — Wisseslawa laica. j j Nycolaus 

sacerdos. — Pater Josephus Teplensis fr. noster. 

Nobilis domina Catharina Barbara Maggaurin nata Cor- 
desin (c. 1660). 

XY. — — Bone memorie Kildgundis, prima magistra in Zwie- 
rincia.3) — Gerardus, prior in Chotiessow et frater 
noster. — Bernardus, sacerdos et fr. noster. — Benak, 
Jenik et Radik fr. nostri. — Elizabet, Bolemila laice. || 

Pie memorie Torothea z Vtola,  priorissa huius 

loci et soror nostra 1536. — — Reverendus pater 
Michael Vogt confessor Doxanensis, fr. noster 1644. — 
Anno 1669 obiit reverendissimus ae amplissimus do- 
minus, dominus Cyrillus Hoffman, praepositus huius loci. 
Annis 15 verus huius monasterii et totius ditionis per 
pellum (sic) Suecicum ruinatae restaurátor, quique mul- 
tum boni operatus est ac multam bonám memoriam reli- 
quit.  Jacet in medio inferioris chori sepultus. 

XIV.    —   —   Obiit Wadislaus, marchio Morauie, filius regis Ottacari 4) 

— Wlastislaus miles. — Pie memorie Gotsalcus, abbas. 

— Drahon conversus, fr. noster. — Vdo frater noster. 

— Margareta laica. || Crux laicus dědit unam 

sexagenam. 

XIII.    —   —   Johannes  laicus.  —  Hedwigis  laica.  || Anna, 

priorissa in Chotiessow. — — Ludmila, Katerina, 
Margareta, Anna, Johanka, Anna, Agnes, Justina soro- 


E) Nejisto, který vévoda se tu míní; snad syn Soběslava I. 

2) Byl opatem v letech asi 1175 — 1189. 

:') Zvěřinec, klášter u Krakova. 

*) Zemřel r. 1227, ale dne 18. února. 


95 

res nostre (c.  1520). — Sigisrnundus fr.  noster,  pre- 
positus in Chotiessow (c. 1520). 
XII.    kal. Mart. Johannes, Morauiensis episcopus.1) — Gotsalcus abbas.2) 

— Lucardis, germana regis.3) || — Barnabas sacerdos 
(15 stol.). 

XI. —   —   Henricus sacerdos et fr. noster. — Theodricus sacerdos. 

— Radoslaus, Liton, Albero fr. nostri. — Petrawa 
soror nostra. — Hostislaus familiaris. — Bozka laica. 

— Margareta soror nostra. | 

X. —   —   Obiit Henricus conversus et fr. noster. — Giselbertus, 

Jetibul, Jobannes, fratres nostri. — Gertrudis soror 
nostra. — Cristanus laicus. 1 1 — Bone memorie Hassko 
sacerdos, canonicus et fr. noster (k. 14 st.). — — 
Obiit Juliana priorissa in Cottescbaw (k. 16). — 
Obiit reverendus pater Sigisrnundus Kohelius, quondam 
abbas in Luca 4) (c.  1620). 

IX. —   —   Bohuslaus  laicus.  —  Budislawa  laica.  —  Bohuslaus 

adolescens. — Boztiech puer. || — Frater Johannes 
canonicus Montis Syon (15 stol.). 

VIII. — — Nicolaus sacerdos et fr. noster. — Otto diaconus. — 
Opal conversus. — Alhardus fr. noster. — Blázna, 
Beatrix, Petronilla , Gitka, Cristina laice. 1 1 — — 
Stanislaus miles. — Ludmilla laica ; contulit duas pallas 
et XXX grossos (15 stol.). 

VII. — — Obiit Thobias, 5) venerabilis episcopus Pragensis. — 
Magnus et Benedictus sacerdotes et fratres nostri. — 
Richolfus sacerdos et frater ex ordine Minorum, frater 
noster. — Johannes et Przibislaus fratres nostri. — 
Nicolaus, Adalbertus, Henricus laici. — Jutta, Fridrun, 

Margareta laice. 1 1 Anno Domini M°CCCC°LXVIII 

obiit pie memorie Anna, soror nostra, priorissa huius 
loci, que presentata est per prelátům de Kunicz nomine 
Wenceslaus. — Obiit Johannes Conradus, quondam pre- 
positus huius loci 6). 

VI. —   —   Obiit  bone  memorie Wigandus sacerdos,  canonicus et 

frater ecclesie Montis Sion. — Tyclinus abbas.7) — 
Reynerus sacerdos et fr. noster. — Wokmarus (sie). — 

Meynhardus, frater noster. — Budywoy miles. j | 

Gallus  conversus  Montis  Sion. Mathias  laicus. 

(k. 14 stol.)  — Paulus  laicus. — —  Nykel  laicus. 


*)  Jan IV. Lisy zemřel 18. února r. 1172. 

2) Nejspíše opat Želivský, který zemřel dne 18. února 1184. Viz Prameny děj. 
č. II., str. 503 a 504. 

3) Bezpochyby dcera krále Vladislava I. také Svatava zvaná, manželka Fri- 
dricha Bogenského. 

4j  Sigmund Kohelius zemřel r. 1615. 

s)  Biskup Tobiáš zemřel r. 1296, ale dle udání jiných 1. března. 

e)  Jan Konrád zemřel r. 1601. 

T)  Neznámo kterého kláštera. 


96 

— Obiit 25. Februarii anno 1673 dominus Johannes 
Wessely. 

V. kal. Mart. Reynerus abbas.1) — Milon frater noster. — Gotfridus, 

Thoma laici. || — Hermanus sacerdos et frater noster 
(k. 14 stol.). — Matheus et Martinus laici. — Anna, 
Dorotea sorores nostre. — — Obiit venerabilis pater 
Leonbardus, prepositus buius loci 1575 2). 

IV. —   —   Obiit Jaxo dux  et  fr. noster,  qui dedit  buic  ecclesie 

XII marcas. — Otto, Jobannes sacerdotes et fratres 
nostri. — Alexander diaconus. — Irmgardis, Bertradis, 

Margareta sorores nostre. 1 1 Johannes prepositus 

Lunouicensis 3), sacerdos et fr. noster (15 stol.). 

III. — — Paulus sacerdos et fr. noster. — Eppo sacerdos et ca- 
nonicus, frater noster. — Ewerhardus conversus, frater 
noster. — Merboto conversus. — Vitek fr. noster. — 
Marzka, Reda sorores nostre. — Merclinus laicus. — 
Sophia, Vde laice. || — — Lutoldus laicus. — — 
Nobilis domina Maria Anna Schönin de Schönöc nada 
(sie) Mucin de Mugendal anno 1661. 

II. —   —   Syfridus  sacerdos  et frater  noster. — Blasata  frater 

noster. — Otto, Petrus milites. — Johannes laicus. | 

Dorotea laica  dedit XIIII sexagenas grossorum 

(15 stol.). Petrus laicus  (15  stol.). — — Se- 

bastianus Jenik (17 stol.). 


Martius. 

Kal. Mart. Petrus prior, sacerdos et canonicus ecclesie Montis 
Sion. — Vbislaus, sacerdos et fr. noster. — Engel- 
bertus abbas. — Branyss, frater noster. — Irmgardis 
ex ordine Minorum soror professa. — Sifridus laicus, 
qui dedit duas marcas. || — Gallus laicus (k. 14 neb 
p. 15 st.). — Elizabhet laica. — Anno 1623 obiit 
Constantius Kinl. 

VI. non. Mart. Gozwinus sacerdos et frater noster. — Bohuslawa et 
Wratislawa laice. |j — Martha soror nostra (15 st.) — 
1668 obiit venerabilis virgo Sophia Cordcsin, circatrix 
et soror nostra. 

V. —   —   Richolfus sacerdos. — Nicolaus, diaconus et fr. noster. 

— Elizabet soror nostra. — Guntherus, Sulimyr, Bar- 
thus et Johannes, Hcnricus, Leuicus laici. • — Helwigis, 
magistra in Kladrun. — Adelbcydis laica. — Bezla, 
Susanna,  Cunegundis,  Katherina laice.  —  Margareta, 

»)  Taktéž. 

2)  Linhart Schütz zemřel 1575. 

3j  Lounovice v Táborsku. 


97 

suppriorissa huius loci. — Dorothea senior soror 
nostra. || 

IUI. non. Mart. Bone memorie Johannes prior, sacerdos et fr. noster. — 
Deocarus abbas.1) — Wilhelmus miles. — Johannes, 
Conradus sacerdotes et fratres nostri. — Waczlawa, 
Karissima laice. — Hermanus, Johannes fr. nostri. — 
Engelhardus, Albero, Hermannus Otto, fr.  nostri. j | — 

Anna matrona (15 stol.) R. p. Wenceslaus Schider 

parochus et professus Teplensis, frater noster (c. 1670). 

III. —   —   Conradus sacerdos  et fr. noster. — Henricus sacerdos 

et fr. noster. — Margareta monacha. — Syrak, Ri- 
chardus, Wolkoldus fratres nostri. — Sdenka, Sbyslaua 
laice. || — Anna laica  (k. 14 st.). — Przyech cliens. 

— Petrus cliens (15 stol.). — 1627 Andreas Schulcz. 
II.     —   —   Vdalricus  comes,  qui dedit huic ecclesie  duas  cappas 

purpureas et decem marcas. — Zdywoy fr. noster. — 
Beate memorie Agnes, soror ordinis sancti Francisci, 
filia regis Ottacari.2) — Agata soror nostra. || — Anna 
soror nostra. — Elizabhet soror nostra, que contulit 
conventui nostro duas sexagenas census (k. 14 stol.) 
Nonis. Guntherus prepositus, sacerdos, fr. noster.3) — Raduss, 
Iwan, Ewerhelinus , Radyl fratres nostri. — Kuncza 
soror nostra. — Bohuslaus miles. — Adelheydis, Mar- 
gareta laice. 1 1 — Anna, soror nostra. — Hynek, baro. 

— Obiit devota virgo Judit Lobeskin (c. 1650). 
VIII.   idus Mart. Pie memorie Gerardus, XIinus abbas Montis Sion.4) — 

Stybor miles. — Bratromila familiaris. — Gallus 
laicus — Bohaczka laica. || — Matheus de Vtwin, 
abbas Montis Sion.5) — Anna, portaria (c. 1650). 
VII. — — - Obiit Henricus, Marzatha fr. nostri. || — Obiit bone 
memorie Petrus, prepositus huius loci, qui comparavit 
organa pro C sexag., tabulas et campanam magnam pro 
C et XX sexag. et alia multa bona.6) — Anno 1665 
den 9 Marty an Tag S. Cirillus Johannes Sigismundus 
Myeroschoffsky. — 1674 obiit reverentus P. Augusti- 
nus Ruprecht provisor et confessarius Doxanensis, pro- 
fesus Strahouiensis fr. n. 


l)  Nejspíše opat kláštera Hradištského u Olomouce r. 1136 jmenovaný. 

z)  Anežka, sestra krále Václava I. zemřela r. 1282 dne 6. března. 

3)  Zemřel r. 1234. 

*) Dle řady Weyhrauchovy byl jeden Gerhard dvacátým opatem Strahovským 
a opatoval od r. 1299—1321.  Snad by se tu mělo čísti XXI««. 

5)  Byl opatem od r. 1501—1510. 

e) Zpráva tato psána jest něco později než původní sepsání nekrologia; ještě 
ale na každý způsob před r. 1420. Byla-li jen dodatkem připsána a týká-li 
se probošta Petra I. (asi 1282 neb 1283) zemřelého anebo Petra II., který 
byl proboštem r. 1328 neumíme udati. Před válkami husitskými není 
v řadě proboštův doksanských již žádný, který by se byl Petr nazýval. 

Tř. : Filosofie, dějepis a filologie. 7 


98 

VT.    idus Mart. Obiit Otto  secundus  abbas Syloensis.1) — Godeboidus 
Pragensis electus.2) — Raboto canonicus et fr. noster. 

— Conradus sacerdos ex ordine Minorum. — Jacobus 
conversus. — Margareta soror nostra. — Radoslaua 
soror nostra. — Henricus, Marcboldus laici. 1 1 — 
Swatboslawa, Johanna laice. || — Anna novicia soror 
nostra (15. stol.) 

V. —   —   Cristina soror nostra,  que contulit ecclesie  nostre XL 

marcas. — Gozwinus diaconus et fr. noster. — •■ Rykart 
soror nostra. — Strez,  Bohumil,  Wernerus fr. nostri. 

— Vnyeslaus, Hostislaus laici. — Petronilla laica. 1 1 — 
1635 obiit Franciscus Cortes. — Johannes Pellmon, 
confrater noster, 

TTTT. — — Memoria eorum, qui in cimiterio ecclesie nostre tumu- 
lati sunt. — Henricus, Quieton fr. nostri. — Wilhelmus 
miles. — Myloslaus laicus. — Katherina laica. — Elena 
soror nostra. || — Anno 1535 Ludmila, soror nostra 
. . . dula, que fuit per multos annos priorissa huius 
loci 3). — Vitus de Yfeleni, aurifaber Präge 1515. — 
Obiit v. virgo Sibilla, soror nostra a. 1629. — Jona- 
nes (sie) Meyerl, decanus Lithomericentzis. — Berthol- 
tus Herolt presbiter, fr. noster (c. 1650). 

III.     —   —   Gotsalcus sacerdos, fr. noster, — Gotsalcus conversus, 

— Treben fr. noster. — Felicitas soror nostra. — 
Berchtoldus miles. — Heymo laicus. — Sdeslaua laica. 

— Lucas miles. — Jülizabet matrona. ■ — Zdenyek ado- 
lescens. || — R. pater Engelbertus Wirth, profes[s]us 
Plagensis fr. noster (c. 1670). 

II. —   —   Benedictus  sacerdos et frater  noster,  quondam prepo- 

situs. 4) — Waltherus diaconus. — Gregorius , con- 
versus et fr. noster. — Radosta fr. noster. — Mech- 
tildis, Elizabet et Elizabet laice. 1 1 — Obiit d. Georgius 
Leodegarius, abbas Gradicensis a. 1629. — Obiit do- 
mina Magdalena Proin vidua (c. 1650). 
Idus. — Elizabet soror nostra. — Henricus, Czaslaw, fratres 
nostri. — Wieczek miles. — Mechtildis, Sophia, Be- 
lawe, Sulislawa laice. jj — Przibislaus fr. noster. — 
Pie memorie Katherina, senior soror nostra. 

XVH. kal. Apr. Hertwicus, Mislen, fratres nostri. — Adlheydis, soror 
nostra. ■ — Clara monialis. — Wolfardus, Weczek mi- 
lites. 1 1 — Adalbertus laicus. — Ida laica. — Przibisla- 
wa laica. — Przibico conversus et fr. noster (14 stol.). 


')  Byl öpateto od r. 1365—1367. 

2) Roku  1168 zvolený k naléhání královny Jitky; zemřel však brzy potom, 
tak že ani svěcení nedosáhl (viz Prameny děj. č. IL, str. 463). 

3) Lidmila Zodalka byla převorkou od r. 1500 — 1535. 

4) Benedikt I. zemřel r. 1315. 


99 

XVI. kal. Apr. Gotsalcus, Johannes sacerdotes et fratres nostri. — 
Bertoldus sacerdos. — Henricus, Matheus, conversi et 
fratres nostri. — Johannes, Petrus et AÍbero fratres 
nostri. — Wlatiena, Jutta, Gertrudis sorores nostre. — 
Sdislaua laica. | j — R,. P. Casparus Krieger frater 
noster (c. 1670). 

XV. — — Bone memorie Johannes prepositus, sacerdos et frater 
noster.1) — Opal frater noster. — Gebhardus et Lu- 
cherus milites. — Johannes laicus. — Woyslaus fami- 
liaris. 1 1 — Pater Wenceslaus Kautny Gradicensis, fr. 
noster (c. 1670). 

XIV. — — Rudel, Meynhardus, conversi et fratres nostri. — Hay- 
mannus, Veliss fratres nostri. — Zbramyr laicus. — 
Wieczemila laica. || — Anno nostre salutis 1585 re- 
verendus admodum in Christo pater ac dominus Joannes 
Myscinius, abbas Toeplensis et ordinis nostri per Bo- 
hemiam, Morauiam, Silesiam, Austriam, Vngariam, Po- 
loniam visitator, bene de ecclesia Dei et bonis omnibus 
meritus, qui praefuit monasterio Toeplensi 26 annis, pie 
in Domino obdormivit 19 Martii in die Josephi nutritii 
Domini infra 10 et 11 horám antemeridianam Pragae 
in Monte Syon. 

XIII. — — Bone memorie Hedwigis filia regis.2) — Beatrix, ma- 
gistra in Střelná. — Heymo conversus et frater noster. 

— Jacobus, Johannes laici. — Henricus adolescens. — 
Budislawa, Margareta laice. || — Andreas sacerdos. — 
Bone memorie Anna, priorissa in Chotiessow, soror 
nostra (15 stol.). 

XII. — — Richwinus cauonicus, sacerdos et frater noster. — Cri- 
stanus conversus, fr. noster. — Amelungus, Bohumil, 
Sdik fratres nostri. — Letochna soror nostra. — Zde- 
slaus miles. — Michael, Jurzik laici. — Obiezd ma- 
trona. — Wernerus fr.. noster. — Jaroslawa puella. — 
Gerdrudis, Skorobrana laice. — Amelungus fr. noster. 
Sbislaus miles. — Jurzik laicus. — Cungundis laica. 1 1 

— Andreas sacerdos. — Jana et Margareta consorores 
nostre (15 stol.). — Benedictus Meyerl (c. 1650). 

XI. — — Jaroslaus episcopus. 3) — Theodricus sacerdos et frater 
noster. — Milota conversus et fr. noster. — Conradus 
frater noster. — Poto miles. || — Henricus conversus 
fr. noster. — Elizabet laica, Clara matrona. — Obiit 
Blasius sacerdos, canonicus et frater. — Johannes 
cliens (15 stol.). — Petrus, Jacobus laici. — Janák 
familiaris. — Agnez soror nostra, priorissa huius loci. 


1) Nejspíše Jan II., který zemřel r. 1282. 

2) Dcera krále Vladislava I. 

3) Nevíme, který biskup tu míněn. 


100 

— R. P. Matthaeus Fabritius professus Neoroyschensis, 
fr. noster (c. 1670). — R. pater Bartholomeus Zeydler 
profes[s]us Deplensis. 

X. kal. Apr.   Obierunt Wilhelnius, Richolfus sacerdotes, canonici, fratres 

nostri. — Conradus sacerdos et fr. noster. — Vlricus 
conversus et fr. noster. — Heynricus sacerdos. — Go- 
deboldus, Reynoldus fratres nostri. — Elizabet soror 
nostra. — Johannes miles. — "Wilhelmus, Jobannes, 
Arnoldus laici. — Przibislawa, Clara laice. || — Nico- 
laus frater et canonicus. — Znata diaconus et frater 
noster. — Anna laica. — Ludmilla laica. — Jobannes 
cliens (15 stol.). 

IX. — — Obiit Fridericus, filius regis, dux Bohemie, qui dědit 
huic ecclesie willam Cotwyn. r) — Sophia marchio- 
nissa. 2) — Henricus  presbiter. — Dipoldus  sacerdos. 

— Hermannus conversus et fr. noster. — Hilgerus aco- 
litus et fr. noster. — Nicolaus, Petrsik milites. — 
Vlricus laicus. — Cungundis, Sophia, Gerdrudis laice. 1 1 

— Conradus laicus (k. 14. stol.). — Jacobus Castili- 
anus (p. 16 stol.). — Reverendus dominus Zacharias 
Banthaner 1657, praepositus Chotischouiensis. 

VIII. — — Obiit Conradus, sacerdos et fr. noster. — Gren, miles 
et fr. noster, qui contulit ecclesie no stře XXIIII01 marcas. 

— Mukar, Tomas, Conradus, Blasius fratres nostri. — 
Johannes laicus. — Cungundis laica. 1 1 — Albertus 
sacerdos et canonicus in Luca, frater noster. — 
Kwyet familiaris (15 stol.). — Obiit 1661 nobilis do- 
minus Balthaser Philippus de Knodt. — 1626 obiit 
reverendus dominus Wilhelmus Capreolus , praelatus 
Plagensis et profesus Teplensis. — R. pater Jacobus 
Sas de Breslaw fr. noster (c. 1670). 

VII.    —   —    Symon abbas. — Heyndericus  conversus et fr. noster. 

— Gotfridus, Henricus, Hartwicus, Sifridus, Rudolfus 
fratres nostri. — Welislawa, Gerdrudis, Helena, Elizabet 
laice. || — Paulus, sacerdos et canonicus monasterii 
Gradicensis. — Petrus laicus  (15 stol.). 

VI. — — Obiit pie memorie Vinmarus, abbas in Steynvelt et fr. 
noster.3) — Jacobus sacerdos et fr. noster. — Johannes 
sacerdos et monachus. — Wilhelmus sacerdos et cano- 
nicus. — Vdalricus, Godefridus fratres nostri. — Eu- 
frosina,  priorissa  in  Chotiessow  et  soror  nostra.  — 

Sibilia,  Waczlawa  laice. || Anna  soror  nostra 

professa. — — Hedwigis soror nostra (15. stol.). 


L)  R. 1189; u Palackého udán co den úmrtí dle kroniky Jarlochovy den 25. bř. 

íviz Prameny děj. č. II.,  508.) — Kotvina. 
2)  Nejspíše dcera knížete Fridricha, manželka Albrechta Míšeňského, jejíž rok 

úmrtí není znám. 
:')  Wiinmar neb Winmar byl opatem ve Steinfeldu od r. 1287 — 1298. 


101 

V. kal4 Apr. Christianus canonicus, frater noster. — Rudherus, Bo- 
lemyl fratres nostri. — Clemencia, Eufemia sorores 
nostre. — Przedslaus et Petrus milites, 1 1 — — Jo- 
hannes.  Bolesczet  laicus  (k.  14  stol.). 

Bone memorie Ztrziezka soror nostra (15. stol.). 

IV. — — Obiit pie memorie Daniel , ') Pragensis episcopus 
XVIImus. — Johannes, Lambertus sacerdotes et fratres 
nostri. — Benedicta soror nostra. — Henricus, Lubascz 
fr. nostri. — Aldyk miles. — Clara, Mechtildis, Cun- 
gundis laice.  || —  — Quetton  laicus,  Duchna  laica, 

dederunt duas pallas (k. 14 neb p. 15 st.). Dominus 

Mathias, capel[l]anus huius loci (15 st.). 

III. — — Obiit Otto, Campenbergensis prepositus. — Zacharias 
abbas. — Wernerus conversus et frater noster. — 
Chwan miles et fr. noster, qui dědit huic ecclesie XXX 
marcas. — Jana familiaris. — Leo et Dipoldus et 
Matheus milites. — Waltherus laicus. — Agnes laica. 1 1 

— Hawel familiaris (15 stol.). Obiit frater Do- 

minicus laicus, frater noster (16 stol.). — — Anno 
1637 admodum reverendus dominus ac venerabilis in 
Christo pater Wenceslaus Althaus Pragensis, coadjutor 
huius praepositurae, postquam multas a perfidis rebelibus 
Boemis, Svecianis, Saxonibus pertulisset ob Christum 
injurias, feliciter exdormivit in Domino, cuius anima 
requiescat in páce. 

II. —   —   Beate memorie Elizabet, secunda preláta huius ecclesie, 

soror ducis et episcopi, que contulit pro se et pro 
eodem fratre suo sexaginta marcas argenti ad edificium 
monasterii et calicem cum patena et ampullas deauratas 
inter cetera ornamenta et duas villas Bregor et Rogow.2) 1 1 

Ceorgius sacerdos et frater noster (14 neb poc. 

15 stol.) — — Reverentus pater Wenceslaus Aroltus, 
profes[s]us Blagensis, sacerdos et fr. noster. 

Aprilis. 

Kal. Apr.   Bernoldus et  Sezema  fratres  nostri. Gothardus 

fr. noster. — Stephanus sacerdos. — Wisczeslaus laicus. 

— —  Margareta  laica. || —  Johannes  et  Johannes 

laici (15 stol.). Patter Jacobus Tranniczgi (?) frater 

noster (c. 1670). 

IUI. non. Apr. Obiit bone memorie Agnes soror nostra, que con- 
tulit huic ecclesie circuicionem Gwanycz. — Johannes 
sacerdos.  —  Conradus  et  Ilman  fratres  nostri.  — 


x)  R. 1214. 

2)  Dcera Jindřicha, syna knížete Vladislava I. — Břehoryje a Rochov. 


102 

Dobrowest soror nostra. — Sezema comes. — Odo len 
miles. || Vlricus sacerdos canonicus,  fr. noster. 

III. non. Apr. Blitildis soror nostra. — Agnes matrona. — Hermanus 
fr.  noster.  — Vlricus,  Wlastislaus  laici. — Gezhildis 

laica. || Hersso cliens  (15  stol.).  — — Obiit 

virgo Elizabeth soror nostra. 

IL —   —   Radymyr conversus  et f rater  noster. — Matheus sub- 

diaconus et canonicus. — Januarius subdiaconus. — 
Pilungus sacerdos. — Henricus conversus et fr. noster. 

— Gerdrudis, Margareta laice. — Irmgardis, Har- 
drun sorores nostre. — Dyrzkray miles. — Nicolaus 
adolescens. — Tyrsus diaconus et fr. noster. — Adam 

subdiaconus. — Sabo, Robertus fratres nostri. j j 

Sophia priorissa huius loci de Dolan.1) — — Obiit 
Margaretba Rünlin matrona. 

Nonas (sie) —   Obiit Laurencius  familiaris  (15 stol.). — Gitka soror 

nostra (c. 1540). 

VIII.   id. Apr.    Obiit Nicolaus sacerdos canonicus et fr. ecclesie Montis 

Sion. — Petrus conversus et fr. noster. — "Wieczemyl, 

Woyta,  Quietek,  Conradus  conversi  et fratres  nostri. 

— Wilbelmus, Bohuslaus laici. — Cungundis laica. || 
Vlricus familiaris noster. 

VII. — — Sancte recordacionis Adalbertus Salczburgensis archi- 
episcopus frater noster, filius regis et nostre congre- 
gacionis pater pius, qui dedit ecclesie nostre inter alia 
multa bona sexaginta marcas et cappam preciosám et 
pallium auro textům.2) — Bertoldus prepositus, sacerdos 
canonicus et frater noster. — "Wolquinus sacerdos. — 
Merboto frater noster. — Stranislaua, que dedit buic 
ecclesie villam Hlussyn.3) || — — Pie memorie Symon 
sacerdos, canonicus et fr. noster, plebanus in Mur4), qui 
contulit conventui nostro unam sexagenam census (p. 
15 stol.). — Bone memorie Anna soror nostra (p. 
15 stol.) 

VI. — — Wolframus et Fridricus fr. nostri. — Radoslawa, Eu- 
femia,  Hedwigis sorores nostre. — Fridricus  crueifer. 

— Jobannes miles. — Bartuss, Germanus, Conradus 
laici. — Sophia, filia marchionis. 5) — Hermanus et 
Sdata  conversi  et  fratres  nostri. — Margareta  soror 

nostra. || Obiit Wenceslaus  sacerdos  de  Luca, 

prepositus huius loci 6)  (cc. 1500). Obiit virgo 


') Byla převorkou od r. 1477 — 1500. 

2) Vojtěch, syn krále Vladislava I., arcibiskup Salzburský, zemřel r. 1200. 

3j Hluštín, v. Reg. Boh. I., 327. 

4j Stal se farářem v Můrách r. 1407. 

5) Neznámo čí dcera byla. 

°) Zemřel r. 1501. 


103 

Anna Maria soror nostra 1610. Pater Mattheus 

Vnger frater noster (c. 1670). 
V. id. Apr.   Vincencius sacerdos et fr. noster. — Rudolfus acolitus. 

— Henricus conversus et fr. noster. — Czyrnan con- 
versus. — Eufemia laica. — Berngerus, Hugo, Gerlif 
fratres nostri. — Borzek laicus. jj — — Johannes 
prepositus in Chotiessow ') (c. 1560). — — Obiit 
aeterna digna memoria virgo Catharina. 27 annis huius 
loci priorissa, anno 1629. — Reverendus pater Am- 
brosius Mur, confrater noster (c. 1670). 

IUI. — — Obiit bone memorie Conradus, abbas in Zabyrdouicz et 
frater noster.2) — Johannes sacerdos et fr. noster. — 
Bethleem subdiaconus et fr. noster. — Chwalata frater 
noster. — Johannes fr. noster. — Przibislaus, Con- 
radus, Wolkmarus laici. — Cristina laica. — Bruno 
acolitus et fr. noster. — Matheus fr. noster. | j — — 
Pie memorie Vlricus, plebanus in Swemyslicz,3) qui con- 
tulit conventui nostro II sexagenas. — — Virgo Hed- 
uigis Pruskowska soror nostra et pröfessa Czernoua- 
censis (c. 1600). — — Pater Hermanus canonicus, fr. 

noster. Pater Barthulomeius Sutoris profes[s]us in 

Oberwiz.4) 

III.    —   —    Conradus  sacerdos et fr. noster. — Wadyslaus  dux.5) 

— Conradus diaconus fr. noster. — Margareta soror 
nostra. — Petrus miles. — Janka laica. — Margareta 
laica. || — — Bone memorie Sulko, prepositus mona- 
sterii Chotiesouiensis 6) (c. 1420). — — Obiit virgo 
Elisabet Susanna Kastillianin (c. 1650). 

II. — — Obiit Waltherus, Johannes, Steppo fratres nostri. — 
Nicolaus Conradus laici. — Lucia crucifera. — Wacz- 
lawa laica. || — — Clemens acolitus et canonicus 
Thoma frater noster (k. 15 neb p. 16 st.). 
Idus. Henricus sacerdos et crucifer. — Waltherus, Goth- 
fridus, Arnoldus, Martinus fratres nostri. — Margareta, 
Adelheydis sorores nostre. — Wolknerus miles. — 
Slauice laica. — Nicolaus puer. || — — Anno 1656 
obiit in Christo reverentissimus pater noster dominus 
dominus Norbertus ab Amelunxen,7) abbas Strahoui- 
ensis, visitator ac vicarius generalis. Anno 1671 


*)  Byl proboštem od r. 1515—1531. 

2) Bezpochyby sé tu rozumí opat Konrad, který r. 1231 a 1235 v listinách 
přichází. 

3) Svémyslice v někdejším Kouřimsku. 

4) Zábrdovice, klášter na Moravě. 

5) Kníže Vladislav I., zemř. r. 1125, dle Kesmova letopisu však dne 12. dubna. 
fi)  Sulek (Sulislav) byl proboštem v Chotěšově od r.  1384— -1420 a pocházel 

z rodu pánů z Bisenberka. 
7)  Byl opatem od r. 1653 do 1656. 


104 

venerabilis et devota virgo Anna Benningna Proyn et 
seniorin soror nostra, 
XVIII. kal. Maii. Marusska soror nostra inprofessa. — Richolfus sacerdos 
et fr. noster. — Guntkerus, Bernoldus, Theodricus 
fratres nostri. — Bernardus conversus. — Mathiey et 
Stremil  fratres  nostri. — Martha,  Berthradis  sorores 

nostre. — Clemens puer. — Katherina laica. || 

Obiit frater Mathias olym huius loci prior, sacerdos et 
canonicus, qui librum viaticum contulit (k. 14 neb p. 
15  st.). — — Obiit  bone  memorie  Henricus  myles. 

— — Sacerdos Conradus (15 stol.). 

XVII. — — Gerardus conversus et frater noster. — Juditha prio- 
rissa. — Gallus. — Albero. — Drahon. — Przibislawa, 
fundatrix ecclesie Zwerensis.1) — Burkardus fr. noster. 

— Anna laica. — Vdalricus miles. — Sdon familiaris. j | 

Anno  1671  venerabilis  ac devota  virgo  Anna 

Clara Schulzin, suprioris[s]a huius loci et soror nostra. 

XVI. — — Thedricus, Paulus sacerdotes. — Henricus, Crzizan 
conversi et fratres nostri. — Boledar, qui dědit huic 
ecclesie VII marcas. — Arnoldus subdiaconus. — Her- 
manus, Myšlen, Radun fr. nostri. — Johannes cru cifer. 

— Johannes laicus. — Johannes sacerdos et frater 
noster. || — — Beytka familiaris (15 stol.). 

XV. — — Hermanus prior, sacerdos et fr. noster. — Henricus 
sacerdos et fr. noster. — Conradus subdiaconus. — 
Henricus, Conradus, Domek, Gebhardus  fratres nostri. 

— Crassussa soror nostra. — Crabka miles. — Jouis 
laicus. j | 

XIV. — — Winandus prior, sacerdos et frater noster. — Her- 
mannus sacerdos, fr. noster. — Franko sacerdos, fr. 
noster. — Vdo conversus. — Albero, Adalbertus fratres 
nostri. — Gerbergis soror nostra. — Henricus laicus. || 

— — Nicolaus familiaris noster. Morawa fami- 
liaris (k. 14 neb p. 15. st.). 

Xni.   —   —    Obiit bone memorie Petrus prior, sacerdos et fr. noster. 

— Franco sacerdos et fr. noster. — Pawlik conversus, 
fr. noster. — Paulus canonicus. — Emundus canonicus, 
fr. noster. — Rudgerus monachus. — Hilegundis ma- 
trona. — Elizabet laica. || — — Nicolaus crucifer 
(15 stol.). Obiit Anna Etlin vidua (c. 1650). 

XH. — — Waltherus sacerdos et fr. noster. — Gotfridus con- 
versus et  fr.  noster. — Lessata,  Otto,  Adalbertus fr. 

nostri. — Radslawa,  Przibislawa laice. || Reve- 

rendus pater Melchior Michalinus, professus Gradicensis, 
fr. noster (c. 1670). 


*)  Zvěřinec u Krakova. 


105 

XI. kal. Maii. Smyl miles, qui dědit huic ecclesie Crabczicz l) villam 
cum vinea. — Symon conversus et fr. noster. — 
Blazco, Theodricus, Geroldus et Johannes, Anthonius 
fratres nostri. — Gisla soror nostra. j j — — Mathias 
sacerdos, canonicus Montis Syon,  fr. noster (15 stol.). 

X. — — Marzca comitissa , que dědit huic ecclesie novem 
marcas. — Alexius prepositus, canonicus, sacerdos et 
frater noster. 2) — Anna laica. — Florianus prepo- 
situs.3) — Bone memorie Henricus prior, sacerdos et fr. 
noster. — Hostislaus dux. — Adalbertus sacerdos. — 
Dluhomil miles. — Myroslaus, Bertholdus laici. — 
Sophia matrona. — Mechtildis soror nostra. || — — 
Smyl cliens (15 stol.). 

IX. — — Jacobus, Hilegerus sacerdotes et fratres nostri. — 
Conradus diaconus et frater noster. — Otto diaconus. 
— Jacobus fr. noster. — Elizabet laica. 1 1 — — 
Amio MCCCC nonagesimo tercio obiit Barbara soror 
nostra huius cenobii. 

VIII. — — Slawko, Mistyslaus milites. — Sophia, Bohuwlast sorores 
nostre. || — — Fabianus Planer (p. 16. stol.). 

VII. — — Hermanus fr. noster. — Richwinus, Hostiata fratres 
nostri. — Bone memorie Eufrosina, soror nostra, que 
dědit huic ecclesie Syrbicz.4) — Johannes sacerdos et 
canonicus et fr. noster. — Opertus sacerdos. — Lam- 

bertus, Franciscus laici. — Johanna familiaris. 1 1 

Johannes dictus Masculus 5) sacerdos et canonicus Montis 
Syon, fr. noster (k. 14 neb p. 15 stol.). 

VI. — — Purchardus sacerdos et canonicus. — Martinus con- 
versus et fr. noster. — Katherina matrona. — — 
Zigismundus sacerdos, canonicus, fr. noster. — Adal- 
bertus conversus, fr. noster. — Stanislaus conversus et 
frater noster. — Johannes diaconus et fr. noster (k. 
14 neb p. 15 st.). 

V. —   —    Heribertus diaconus et frater  noster.  — Vda, Dobro- 

west sorores nostre. — Ludwicus laicus. — Johannes 
laicus. | | — — Kostka sacerdos, canonicus et fr. 
noster. 

IV. — — Georgius abbas. 6) — Henricus , Ewerhardus , Wessel 
fratres nostri. — Hylla soror nostra. — Wylczata 
miles. — Wratywoy. — Philippus familiaris. — Con- 
radus laicus. — Johannes  sacerdos  et  fr. noster. — 


*) Krabčice nedaleko Roudnice. Srovnej Reg. Boh. L, str. 327, kde se dárcem 
vsi. Krabčic jmenují Velislav a Matouš, synové Nemojovi. 

2) Byl proboštem od r. 1354—1368. 

3) Florian byl proboštem v Doksanech v letech 1352 až 1354. 

4) Srbeč. 

5) Mohlo by se čísti i Masiulus. 

e) Neznámo, kterého kláštera opat se tu míní. 


106 

Gotsalcus, Sifridus,  Gotfridus,  Styborius fratres nostri. 

— Sdyslawa matrona. — Ostrowa familiaris. — Nico- 
laus, Ylricus laici. || — — Wenceslaus canonicus et 
fr. noster, prepositus monasterii Cuniczensis.1) 

III. kal. Maii. Johannes, Gotfridus, Henricus con versi et fr. nostri. — 
Amilius diaconus. — Robertus, Hermannus, Sibertus 
fratres nostri. — Juuenalis acolitus. — Przedslaus 
miles.  —  Miroslaus,  Swatomyr  laici.  —  Adlheydis, 

Dobroslawa laice. || 1635 obiit venerabilis virgo 

Agnes subpriorisa huius loci, soror nostra, aetatis suae 
77, religionis vero 42 [annos] habens. 

II. — — Johannes, Gotfridus, Procopius, Theodricus sacerdotes 
et fratres nostri. — Erkenbertus comes, Johannes con- 
versus. — Conradus, Henricus fr. nostri. — Henricus 
familiaris. — Poto laicus. — Elizabet, Katherina, 
Hedwigis, Przibislawa, Agnes laice. ]| — — Katherina 
soror nostra. — — Bone memorie Bwzko sacerdos, 
canonicus, fr. noster (c. 1420). — — Anno 1666 obiit 
pie in Domino reverendissimus et amplissimus dominus, 
dominus Thomas Olschansky, abbas Gradicensis, cuius 
animae bene precamur. 

Muius. 

Kal. Maii.  Bone memorie venerabilis Margareta,2) abbatissa sancti 

Georgii Prage. Blasius sacerdos et fr. noster. — 

Othmarus conversus, fr. noster. — Martinus fr. noster. 

— Elizabet et Elizabet laice. — Gren puer. || 

Reverendus  dominus Paulus Herold,  praepositus  Coti- 

schouiensis (1639). Frater Otto Richter conversus 

in Breslavf. 

VI.3) non. — Beate memorie Matheus, Pragensis purcnravius,4) qui 
dědit huic ecclesie hereditatem Ledczicz.5) Johannes, 
Henricus conversi, fratres nostri. — Henricus fr. noster. 

— Gungundis  soror nostra. — Tuto,  Rudgerus laici. 

— Cristina , Sadna laice. — Agnes infantula. | j — 
Reverendus in Christo dominus pater Bruno Lindtner, 
professus Strahouiensis et praepositus Czernouacensis,6) 
frater noster (c. 1670). 

V. —   —   Theodricus  sacerdos  et  fr.  noster. — Johannes,  Ho- 

data conversi, fratres nostri. — Bertholdus, Purchardus 


')  Prepositus — Cuniczensis písmem vybledlým. 

2) Byla abatyší od r. 1358 až 1362.  Tomek Děj. Prahy V-, 219. 

3) V rukopise stojí VIL 

4) Nejspíše táže osoba, která se asi k r. 1211 v Dobnerových Mon. IV., 8 jme- 
nuje Mathias, castellanus Prag. 

J)  Ledčice v Rakovnicku na někdejším panství Roudnickém. 
c)  Óarnovany (Czarnowaz) v Opolßku v Prusském Slezsku. 


107 

fratres nostri. ■ — Sdeslawa laica. — Jaroslawa, Bole- 
myla sorores nostre. — Theodricus, Petrus milites. — 
Apolonius. — Prozine, Bratron laici. || — — Marga- 
reta de Troianouicz, prioris[s]a huius loci. *) — — 
Frater Laurencius Drxl. 
IV. non. Maii. Mauricius, abbas de Luthomysl.*) — Scolastica soror 
nostra. — Othwinus, Radym fr. nostri. — Vitko, Pra- 
gensis canonicus.3) — Vitko, Nicolaus, Nazabluk laici. || 

— — Eufemia soror nostra. — Melchior Romanus, 
qui loci huius vigilantissimus praepositus praefuit et 
profuit integre ac laudabiliter 13 annis , obiit anno 
1621. Anno 1649 obiit devota virgo Maria Sco- 
lastica Künlin, cantrix monasterii Chotiesowiensin (sie) 
soror nostra. 

III. —   —   Bertholdus VIUS abbas  in Monte  Syon.4) — Gerardas 

sacerdos et fr. noster. — Adalbertus, Eluericus, Jorda- 
nus fratres nostri. — Gisla soror nostra. — Eufemia, 
Cristina laice. || — — Nicolaus laicus. 

II. —   —   Sbislaus  laicus.  —  Beneda  comes. — Bone  memorie 

Agnes, suppriorissa et soror nostra. — Thedricus fr. noster 

— Swenhilt, Przibislawa sorores nostre. — Stiborius 
miles. — Hertlinus,  Ludwicus, Wieczemyl laici. || — 

— Hotczo sacristanus huius loci et confrater noster, 
qui conventui duas marcas donavit (k. 14 neb p. 15). 
Anno 1643  obiit devota  virgo Johanna Uolfin. 

— (1628) obiit venerabilis pater Wenceslaus Shiling, 
prior Teplensis. 

Nonas — Hertwicus canonicus , fr. noster. — Sifridus , Duch, 
Mysles, Jenik, Sdonik, Kwieton fr. nostri. — Drahoslaus 
miles. — Fridricus laicus. — Heywigis soror nostra. — 
Vlricus laicus. — Elizabeth, Agnes, Adlheydis, Godestu 
laice. || — — Johanna  soror  nostra  (k.  14  neb  p. 

15 st.) Obiit venerabilis virgo Scolastica Milerin 

soror nostra anno 1662. 
VIII.   idus   —   Hermanus,  Ludwicus,  Zetech  sacerdotes  et fr. nostri. 

— Ostirhildis soror nostra. — Cristina puella, soror 
nostra. — Pie memorie Naczerat miles, qui contulit 
pro remedio anime sue XX marcas. — Czaslaw miles. 1 1 
Anna soror nostra.  — Anna matrona familiaris. 

— — P. Siadarus Schefer frater noster. (c. 1650). — 
Pater Maximilianus Shlager fr. noster. (c. 1670). — 
R. pater Dominicus Hauser fr. noster. 


*)  Zemřela r. 1541. 

2) V Jelínkově Hist. m. Litomyšle nejmenuje se v řadě tamních opatů žádný 
Mauritius, mnsí se tedy tímto řada ona doplniti. 

3) Vítek,  kanovník Pražský, jmenuje se v letech 1195—1212.  Tomek, Děj. 
*)    Prahy L, 591. 

Opat Strahovský Bertold jmenuje se r. 1221. 


108 

VIL idus Maii. Henricus l) sacerdos et fr. noster, quondam abbas in 
Luthomisl. — Rudgerus, Reynardus fratres nostri. — 
Sbislawa soror nostra. — Waltlierus familiaris. — Ber- 
tholdus, Antlionius laici. — Sophia, Mechtildis, Berchta, 
Bohuslawa laice. || — — Bone memorie Margareta 
niatrona,  quae  contulit IUI  sexagenas  huic  ecclesiae. 

VI. —   —   Pie memorie Symon primus prelatus huius eclesie,  qui 

claustrum exustum restruxit , ymaginem sancte Marie 
pro quinquaginta marcis, multasque hereditates alienatas 
redemit, insuper eciam XX marcas conventui nostro 
annuatim pitancialiter distribui statuit et ea radone 
restaurátor ecclesie et pater congregacionis piissimus 
extitit.2) — Jäher canonicus et fr. noster. — Dobroneha 
et Hedwigis sorores nostre. — Petrus, Tyczek laici. | 
Jacobus sacerdos,  fr. noster (k. 14 neb p. 15 st.) — 

— Obiit virgo Agnes soror nostra 1632. 

V. —   —   Rudolfus, Antonius, Gerardus, Berchtoldus fratres nostri. 

— Petrussa et Adla, Jutta sorores nostre. — Przibi- 
slawa soror nostra. — Conradus laicus. — Margareta 
puella. || — — Obiit reverendus dominus pater Wen- 
ceslaus Selincus, decanus Sadecensis, fr. noster8) (c. 1650). 

IIII. • — — Mathias sacerdos et. fr. noster. — Michael abbas.4) — 
Goreco fr. noster. — Aurora, quondam abbatissa in 
Teplicz. — Przibislaus miles. — Przibislaus, Jacobus, 
Libhardus laici. || Petrussa matrona, que con- 
tulit  huic  ecclesie  decem  marcas  et  unam  casulam. 

(k. 14 st.) Obiit Ludmilla priorissa in Cothothaw 

(sic), soror nostra, LXXXIX. — Frater Josephus Nadler 
(?) Debernissensis (?) fr. noster (17. stol.) 

III. —   —   Adlheydis, Katherina, Elizabet laice. — Bone memorie 

Guta, priorissa huius loci5.) — Egidius sacerdos et fr. 
noster. — Eppo sacerdos. — Henricus, Czekan con- 
versi et fratres nostri. — Eweruinus frater noster. — 
Engelrat, Lucardis, Przibislawa sorores nostre. — Petro- 
nilla soror nostra. — Przedslaus miles. — Richmundis 

laica. || Gertrudis  familiaris  (p.  15.  stol.) — 

1619 reverendus dominus Casparus Ludouicus, abbas 
Lucensis et professus Teplensis.6) 

II. —   —   Johannes sacerdos et frater  noster. — Berchtoldus et 


')  Snad se tu míní opat Jindřich, který se stal po zřízení biskupství opatem 
v klášteře Luckém u Znojma. 

2) Byl proboštem asi  mezi rokem  1300 a 1315; v listině r. 1307 vydané  se 
jmenuje.  Reg. Boh. IL, 916. 

3) Zatec. 

4) Neznámo kterého kláštera. 

'")  Jest  to  snad  tatáž, již  Mika jmenuje Juditou,  která  dle  něho r.  1251 

umřela. 
e)  Kašpar Stoský byl opatem v Louce od r. 1615 — 1619. 


109 

Marchus fr. nostri. — Valentinus laicus. — Sudislawa 

laica. || Margaretha  soror  nostra.  (k.  14 neb 

p. 15 st.) 
Idus Maii.  Robertus  familiaris,  qui  conparavit ymaginem  sancte 
Marie et sancte Crucis. — — Bohdanus diaconus. — 
Hermanus acolitus et fr. noster. — Stremyl fr. noster. 

— Erkenbertus fr. noster. — Agnes soror nostra. — 
Henricus laicus. — Zdyslawa laica. 1 1 — — Jobannes 

abbas monasterii Strabouiensis.1) R. pater Nor- 

bertus Rotarius professus Gradicensis, fr. noster. (c. 1660). 

XVII. kal. Jun. Pie memorie Gilla 2) IIIIa magistra huius loci. — — 
Bone memorie Agnes quondam priorissa et soror nostra3) 

— Pbilippus  conversus  et  fr. noster. — Conradus et 

Tbeodricus  laici.  —  Przibislaus  fr.  noster.  || 

Barbara laica, soror nostra. — — R. pater Procopius 
Helbel professus Gradicensis, fr. noster. (c. 1660). — 
Virgo Catharina Brilowna laica, soror nostra. 

XVI. — — Bone memorie Giselbertus sacerdos et fr. noster. — 
Siboto , Heroldus fratres nostri. — Adlbeydis soror 
nostra. — Adlheydis comitissa. — Lucia matrona. — 
Maquardus  miles. — Mechtildis,  Jutta  laice. — Ma- 

theus miles. || 1633 obiit Margareta  vidua 17 

Maii. 

XV. — — Petrus sacerdos et frater noster. — Miley, Gotfridus 
fratres nostri. — Lucardis soror nostra. — Arnoldus 
monachus. — Johannes laicus,  qui  dědit buic ecclesie 

XV marCas. — Jobannes laicus. — Maria laica. || — 
— ; Cunegundis  matrona,  que  contulit  buic  conventui 

XVI marcas  (k.  14  neb  p.  15  st). Albertus 

miles (15 stol.). Dominus Andreas Wolffwiser (c. 1640). 

XIIII.   —   —   Robertus sacerdos et fr. noster. — Gerlacus fr. noster. 

— Margareta soror nostra. — Adlbeydis, Katberina, 
Przibislawa laice. — Margareta laica. || Jo- 
hannes miles, confrater noster (15 stol.) 

XIII.    —   —   Alexius  sacerdos  et fr. noster. — Erwicus, Conradus. 

— Henricus  fr.  noster. — Fridricus. — Hermannus. 

— Marcus. — Gilla matrona.  —  Sophia  et  Sophia 

laice. — Sophia soror nostra. | j Martinus laicus. 

(15. stol.) — Reverendus dominus, dominus Ambrosius 
abbas monasterii Teplensis (c. 1660).4) 

XII. — — Marquardus sacerdos et fr. noster. — Conradus con- 
versus et fr. noster. — Cecilia,  Ewa  sorores  nostre. 


*)  Písmo zprávy této jest XVI věku; ale že v tom století byli tři opatové 
toho jména, nemožno říci, kterého z nich se tato zpráva týká. 

2) Mika jmenuje ji Silla a klade úmrtí její do r. 1209. 

3) Dle Miky zemřela r. 1293. 

4) Ambrož Trotscher byl opatem v Teplé od r. 1654 — 1658.  Karlík, Hroznatá 
str. 81. 


110 

■ — Nicolaus frater noster. — Božena matrona. — 
Gerardus adolescens. || — — Sophia soror nostra. — 
Ottiko  frater  et canonicus  et  sacerdos  (15  stol.) — 

Pesco familiaris. Andreas presbyter, frater noster. 

(16 stol.) — Eeverentus  pater  Benedictus  Eher  con- 
frater noster. — R. pater Theodorus Matern, profes[s]us 
Stroffiensis, fr. noster (c. 1670).1) 
XI.     kal. Jim.   Reynardus miles. — Katherina, Adlheydis layce. || — 

— Conradus fr. noster. — Ewa soror nostra. — Eathe- 
rina laica. — Petra consoror nostra, que dedit con- 
ventui duas sexagenas (k. 14 neb p. 15 st.) — Marga- 
retha laica, que contulit IIIIor sexagenas census annui 
et casulam auro textam (k. 14 neb p. 15 st.) 

X. —   —   Hostislaus  fr.  noster,  —  Helizabet  soror  nostra. — 

Pawlik miles. — Agnes laica. — Sbislawa soror nostra. 

| Elizabet  soror nostra. — — Ludmilla soror 

nostra, que dedit conventui duas sexagenas annui census 

(k. 14 neb p. 15 st.). Obiit reverendus admoduni 

in Christo pater ac dominus d. Gregorius Leisentritius, 
decanus Budissinensis, patruelis R. domini praepositi 
Doxanensis Melchioris Romani (c. 1630). 

IX. —   —   Berchtoldus conversus,  frater noster. — Hartwigus fr. 

noster. — Berchta soror nostra. — Sophia marchio- 
nissa.8) — Martinus familiaris. — Fridricus laicus. — 

Rucharis, Sdeslawa laice. 1 1 Devoda (sie) virgo Eu- 

phrasia Streerin in Chotieschaw soror nostra (c. 1670). 

VIII. — — Engelhardus, Johannes sacerdotes et fratres nostri. — 
Bruno fr. noster. — Helwicus fr. noster. — Vrbanus 
fr. noster. — Bolemila matrona. — Sophia soror nostra. 

— Dobroslaua, Sapiencia laice. 1 1 Bone memorie 

Johannes, abbas Montis Syon (p. 15. stol.). 3) — — 
Margareta laica. — — Obiit venerabilis in Christo 
pater Joachim Lobesky professus Teplensis, fr. noster. 
(c. 1650). 

VII. — — Bohumilus abbas.4) — Jura, Grabiss, Vdesalcus fratres 
nostri. — Margareta soror nostra. — Jarohniew miles. 1 1 
Bohumilus abbas. — Ludmila familiaris (14 stol ). 

VI. —   —   Giselbertus,  Swikerus ,  Gerbodo  sacerdotes  et  fratres 

nostri. — Stephanus sacerdos. — Jachek, Milek fr. 
nostri. — Berchta et Johanna sorores nostre. — Mar- 
gareta soror nostra, — Vikerus sacerdos et fr. noster. || 

— — Johannes puer (c. 1420). — — Eatherina 
matrona  Eapaunowa  de  Troyanowicz  1541. —  Obiit 


l) Patrně místo Strano viensis. 
2j Neznámo, kdo se tu míní. 
»)  Rukou věku XV. připsáno;  nejspíše  se tu míní Jan z Cackrova r. 1410 

zemřelý. 
4)  Nejisto, kterého kláštera opat se tu míní. 


111 

Ursula Margaretha layca, soror nostra in Choteschow 
(c. 1650). 

V. kal, Jun. Hermannus diaconus, fr. noster. — Pawlik, Drahota fr. 

nostri. — Emga soror nostra. — Albertus laicus. — 
Woyslawa, Maria laice. j| — — 1639 obiit virgo 
Yeronica Lobesca laica et soror nostra. 

IUI. ■ — — Franciscus, Hugo sacerdotes et fratres nostri. — Jo- 
hannes sacerdos. — Petrus conversus , fr. noster. — 
Conradus laicus. — Cristina laica. — Miloslawa laica. | 

— Johannes Czypera honorabilis civis de Tepla in corpore 

nostre  ecclesie  sepultus  anno  verbigene 1513. 

R, pater Simon Vlraan professus Zabrdovicensis , fr. 
noster (c. 1670). 

III. —   —   Adam  sacerdos ex ordine  Minorum. — Helibertus fr. 

noster. — Jutta soror nostra. — Wratisla (sie) comi- 
tissa. — Grerdrudis, Bohuslawa laice. 1 1 — — Reve- 
rendus pater Melchior frater noster. — Domina Vrsula 
Cortesin vidua (17 stol.) 

II. —   —   Hedwigis,  regina  Dacie. — Richwinus diaconus et fr. 

noster. — Petronilla soror nostra. || — — Bone me- 
miore Joannes, prepositus huius loci.1) — Anna soror 
nostra. — — 1633 Antonius Schulcz. — — R. pater 
Dominicus Molitor professus Lucensis, fr. noster (c. 1670). 

Junius. 

Kai, Junii. Enoch conversus, fr. noster. — Johannes presbyter, fr. 
noster. — Nicolaus fr. noster. — Marquardus, Pragensis 
canonicus.2) — Cunbertus miles. — Anna laica. || — 

— Obiit Bartholomäus Scolaris huius loci, Polonus 
(15 stol.) — 1618 obiit Dorothea. 

IUI non. — Eliza magistra in Donewalt. — Bohdanus, Ewerhardus 
fr. nostri. — Jaroslawa soror nostra. — Sbraslaus 
miles. — Wolframus ,  Heydenricus  laici.  —  Elizabet 

laica. || Nycolaus sacerdos et canonicus, fr. noster 

Gradiczensis ecclesie (15 stol.) — Magdalena matrona, 
vxor olim Viti aurifabri Präge 1541. 

III. __   —   Sibertus et Ewerhardus  fratres  nostri. — Jutta soror 

nostra. — Conradus, Tylmannus, Reynardus familiäres. 

— Odilia soror nostra. — Borzuta miles. — Berchta, 
Irmgardis familiäres. — Petrus laicus. — Slawa laica. | j 

Henricus familiaris (15 stol.). — Agnes matrona, 

que contulit  duas pallas. Anno 1666  obiit re- 

verendissimus  et  amplissimus D. D. Adalbertus Perel- 


1) Rukou počátku XVI. stol. tedy nejspíše Jan III. r. 1501. zemřelý. 

2) Poněvadž kanovníků Pražských toho jména bylo více v XIII a XIV stol., 
nemožno říci, který se tu míní. 


112 

tius,1) praepositus Cotieschoviensis , cuius anima Deo 
vivat. Frater Martinus Vogl Teplensis, fr. noster 

— R.  P.  Arnoltus  Kilinach  de Hradisch (c. 1660). 
II.     non. Juuii. Bone  memoire  Gothsalcus,  sacerdos et frater  ecclesie 

Montis Syon. — Czekan fr. noster. — Waczlawa, Zdy- 
slawa, Cunegundis laice. || — — Maria Sophia puella 
(17 stol.). 
Nonas   —   Conradus, Crzisan fratres nostri. — Radslaus laicus. || 

— — Wenczeslaus familiaris (15 stol.). — — 1635 
obiit devota virgo Vrsula soror nostra, religionis vero 
34 habens. 

VIII. idus — [Norbertus,2) Parthonopolitanus archiepiscopus] — Jo- 
hannes sacerdos et fr. noster. — Oness fr. noster. — 
Johanna soror nostra. — Adalbertus laicus. — Wrati- 
slawa laica. 

VII. — — Bolemila laica, que dědit huic ecclesie calicem cum 
patena. — Arnoldus, Rudolfus fratres nostri. — Kathe- 
rina, Hilda sorores nostre. — Pie et beate memorie 
Agnes3) abbatissa, restauratrix ecclesie sancti Georgii 
Prage, congregacionis nostre soror professa, que con- 
tulit huic ecclesie villam Mur. — Bozdesse conversus 
et fr. noster. — Theodoricus sacerdos et frater noster. 

— Ewerhardus,  Rudolfus, Genyk, Rudgerus  fr. nostri. 

— Osanua  soror nostra. — Wlczek,  Sezemil  laici. | 

Anno 1657 obiit  devota virgo Benedicta Casti- 

lianin soror nostra. 

"VI. —   —   Gerardus,  Frumoldus  sacerdotes  et  fratres nostri. — 

Gotfridus conversus et fr. noster. — Bolemila, Sadna 
sorores nostre. || — — Elizabet laica (k. 14 neb p. 
15 stol.) — Margaretha laica (též). — - — Zdysslaw laicus 
(15 stol.) — — R. P. Sigismundus Nigrinus fr. noster 
(c. 1670). 

V. —   —   Gothardus  sacerdos  et  fr.  noster,  prepositus in Cho- 

tiessow.4)  ||  — Marcianus  fr.  noster. Vrsula 

Reysentzanin vidua (c. 1630). 

IUI.    —   —   Bone memoire  Arnoldus  tercius  prelatus  huius loci.5) 

— Fridricus, Romanorum imperator.6) — Burkardus, 
Henricus fratres nostri. — Erkenbertus, abbas in Walt- 
sachsen. ■ — Rudolfus  fr.  noster. — Gerardus  subdia- 

conus  et  fr.  noster. — Margareta laica. Obiit 

virgo Regina Heroltin professa cenobii Chotiessoviensis 
anno 1626. 


■) Kopl nazývá jej Pelletz. 

2) Norbertus — archiepiscopus jest mřežováno. 

:t) Míní se tu Anežka, dcera Vladislava II. 

*) Gotthard druhý probošt Chotěšovský r. 1266 zemřelý. 

■•) Nejspíš probošt Arnold, který zemřel r. 1432. 

6j Bedřich I. utopil se jak známo dne 10. června 1190 v řece Salefu v Malé Asii. 


113 

III. idus Jun. Bone  memoire  Wylhelmus  sacerdos  et  fr. noster. — 

Adalbertus miles. — Petronilla. || — — Sdysslaus 
canonicus et sacerdos et fr. noster (p. 15 st.) — — 
Nicolaus  presbiter  Nurenberger  fr.  noster  (p. 16 st.) 

— — Venerabilis virgo Woyslawa Kleossin professa 
in Chotiescbaw, soror nostra (c. 1670). 

II. —   —   Henricus  subdiaconus.  —  Hedwigis  soror  nostra. — 

Vita laica. 1 1 — Martinus laicus.  — Jacobus laicus. — 

Walentin et Walentyn  laici. — Jacobus  laicus 

Wolfgangus sacerdos et frater noster (p. 16 st.) 

Marta Deutzin supriorissa, soror nostra anno 1565. 
Idus   —   Henricus fr. noster. — Waczlaw laicus. — Buda laica. 1 1 

Czenko laicus, qui contulit conventui nostro XL 

sexagenas (15 stol.). Dominus Fridericus Cordes 

(c. 1650). 

XVIII. kal. Jul. Beate recordacionis Henricus, Pragensis ecclesie epis- 
copus et nostrarum congrecacionum protector piissimus 
omniumque spiritualium optimus defensator, qui contulit 
nostre ecclesie circuitum Kolowcz et de tentorio suo 
ornamenta altarium auro texta.1) — Heroldus laicus. — 
Katherina laica. | 

XVII.   —   —   Dobrkal. — Conradus sacerdos et frater noster (15 stol.) 

Anno 1643 obiit venerabilis virgo Anna Teutscbin 

soror nostra. — R. p. Martinus Zelenca in Stralioff 
frater noster (c. 1650). 

XVI. — — Obiit Conradus sacerdos et fr. noster ecclesie Montis 
Sión. — Gotfridus et Radik fr. nostri. — Katherina 
laica. — Adam sacerdos et fr. noster. — Nicolaus con- 
versus et fr. noster. — Theodricus frater noster. — 
Waczlawa, Petronilla sorores nostre. — Habardus miles. 

— Jacobus laicus. || — — "Wylhelmus  conversus. — 

— Pater Hroznatá professus Teplensis, fr. noster. 
XV.     —   — -   Gerardus sacerdos et fr. noster. — Henricus conversus 

et fr. noster. — Stanislawa soror nostra. — Chwalena 

matrona. — Mechtildis  laica.  || Obiit  domina 

Anna Kattarina Sekirkin (c. 1630). — — Venerabilis 
pater 1642 Vmbertus eques de Wrzezowecz professus 
Teplensis. 

XIIII. — — Richcza abbatissa.2) — ■ Siboto, Rudgerus canonici. — 
Ratmir laicus. — — Sophia infantula. | 

XIII. — — Woytiech frater noster. — Benedicta soror nostra. — 
Christianus laicus, qui dědit huic ecclesie X marcas. | J 
Dominus Melhior de Wahl vir nobilis (c. 1650). 


*) Biskup Pražský a kníže Český zemřel r. 1197, ale dle kroniky Jarlochovy 
dne 15. června neb spíše v noci z 14. na 15. června. Viz Prameny děj. č. 
II., str. 512. Koloveč nebo Kolec. 

2) Neznámo kterého kláštera. 

Tř.: Filosofie, filologie a dějepis. 8 


114 

XII. kal. Jul. Inclite meraorie Guta l) regina Boemorum. — Theod- 
ricus sacerdos et fr. noster. — Hodek conversus et 
frater noster. || — Johanna, Adlkeydis sorores nostre 
(k. 14 n. p. 15 stol.) 

XI. —   —   Philippus, Ronianoruin imperator2). — Venerabilis me- 

morie Ida, regis coguata ets soror nostra,3) que dědit 
ecclesie nostre  quinquaginta marcas et villam Weltrus 

— Otto, Conradus fratres nostri. — Katherina, Eli- 
zabet laice. | 

X. —   —   Pie  recordacionis Wenczeslaus, sextus  rex Bohemie et 

nostre congregacionis protector piissiraus omniumque 
spiritualium optimus defensator.4) — Marzko laicus. || 

— — Obiit domina Ludmila Motalin vidua 1651. 
IX.     —  —   Matheus  comes.  — Jacobus  fr.  noster.  —  Boztiech, 

Jenyk milites. 1 1 

"VIII. — — Henricus Morauiensis episcopus.5) — Adalbertus mar- 
chio.6) — Sophia marchionissa. 7) — Sibertus, Enoch 
fratres nostri. — Judita soror nostra. — Adalbertus, 
Bohuslaus laici. — Adlheydis laica. || — — Silherus 
laicus, frater noster (15 stol.). — Waczlaw Splahel 
confrater noster (p. 16 stol.). 

YIL    —   —    Smil comes. — Hostiata fr. noster. — Lucardis, Sophia 

laice. — Johannes adolescens. 1 1 Nobilis dominus 

Justus de Wahl (% 1650). 

YI.     —   —    Henricus conversus fr. noster. — Bratromila familiaris. 

— Henricus laicus. |j — — Adlheydis,  Slawice laice. 

— — Petrus laicus (p. 15 stol.). 

V. - —   —   Lambertus conversus, et fr. noster. — Dobrzina frater 

noster. — Johannes adolescens. | j Daniel sacerdos, 

fr. noster. — — Petrus laicus (p. 15 stol.). 

IUI. — — Theodricus sacerdos et fr. noster. — Henricus frater 
noster. — Albradis priorissa. — Anna laica. — Cri- 

stanus sacerdos  et fr. noster. Venerabilis pater 

Arnestus,  primus archiepiscopus ecclesie Pragensis.8) 1 1 

K. p. Johannes Kober profes[s]us Teplensis, frater 

noster (c. 1670). Obiit reverendissimus in Christo 

pater noster Casparus a Questenbcrg, abbas Straho- 
viensis, visitator ac vicarius generalis sacri ordinis 
Praemonstratensis,  vindex  corporis  s.  Norberti,  vir 


1) Jitka, Guta, manželka krále Václava II. zemřela r. 1297., zemřela dle kro- 
niky zbraslavské dne 18. června.  Viz Prameny děj. č. IV., str. 79. 

2) Filip král římský zemřel r. 1208. 
'■') Nejisto, kdo se tu míní. 

4) Václav II. zemřel r. 1305 dne 21. června. 

'') Jindřich Zdik zemř. 25. června 1151. 

6) Neznámo, který markrabě tu míněn. 

7 ) Nejisto, která markrabinka se tu míní. 

8) Zemřel r. 1364, ale dne 30. června. 


115 

plenus zelo Dei, disciplinae monasticae intentissimus, 
multa aecliíicia construxit, ad stuporem honiinuin varia 
scripsit saně stylo apostolico, qui aliquot monasteria 
alienata ordini sacro restituit, insignis concionator, stren- 
nuus opere et verbo. Placide obdorniivit in Domino 
in vigilia apostolorum Petři et Pauli inter boram de- 
cimam et 12 noctis. Annis aetatis 69 solutis 1640. 
Kequiescat in sancta páce. Amen. — Anno 1640 post 
liberationem nostram a Banero Suecico boste. — Orate 
sorores pro fratre et filiae pro parente optimo. 

III. [kal. Jul.   Cristanus,  Ludwicus  sacerdotes  et  fratres  nostri.  — 

Manik conversus et fr. noster. — Siboto, Rudolfus fr. 

nostri. — Sdislawa laica. 1 1 Margareta matrona. 

Vrsula monialis  conventus Cottescbouiensis (16 

stol.). — — 1636 obiit in Cbristo reverendissima ac 
devotissima virgo Regina Dadimsin, abbatissa se. Georgii 
Pragae. 

II. —   —   Petrus Henricus sacerdotes et fr. nostri. — Wylczata, 

Henricus, Wratyss, Siboto, Henricus fratres nostri. 
— Boburad, Nedamyr milites. — Haymannus, Conradus 
laici. — Waczlawa, Gerdrudis, Gutba laice. — Jobannes 

conversus, frater noster. — Przibislaus miles. 1 1 

Hermannus familiaris (15 st.). 

Julius. 

Kal. Jul. Welislaus comes, qui dědit huic ecclesie villam.1) — 
Paulus sacerdos et fr. noster. — Jobannes sacerdos 
et fr. noster, prior in Luca. — Bobuslaus laicus. — 
Bobusla laica. — Vita laica. — Guta laica. — Elizabet 
soror nostra. || 

VI. non. Jul. Gerardus, Hertwicus et Wenczeslaus fratres nostri. — 
Witoslaua et Bolemila laice. 1 1 — — Drslaus sacerdos 

et  canonicus,  fr.  noster  (15  stol.). Elizabeth 

soror nostra  (15  stol.). — Paulus  confessus et frater 

noster (16 stol.). 1669 nobilis virgo Anna Juliana 

de Geltenwigt. Dominus Andreas Ebersbach, abbas 

Teplensis 1629. 

V. —  —    Obiit pie memorie  Bernardus 2) canonicus,  prepositus 

in Budisyn, qui redemit ecclesie nostre ciuitatem 
Cbrawar3) pro quingentis marcis et ea racione pater 
congregacionis  nostre  extitit. — Heyricus, Theodricus 


*)  Velislav, syn Nemojův, který dal klášteru Doksanskému s bratrem svým 
Matoušem ves v Krabčicích. 

2) Nejspíše se tu míní Bernard z Lipy, příbuzný Míšeňského biskupa Vítka. 
Viz Köhler, Sammlung der Urkunden der Oberlausitz I., 267. 

3) Kravaře. 


116 

fratres uostri. — Johanna  puella. — Katherina laica. 

— Cungundis laica. || — — Zbynko cliens (c. 1420). 

Obiit venerabilis pater dominus Georgius Oswald, 

parocbus in Dolansk, fautor noster 1596. — — Mar- 
tinus sacerdos et fr. noster (k. 16 neb p. 17 st.). 

IUI. non. Jul. Obiit bone memóřie Johannes sacerdos et fraťer ecclesie 
Montis Sión, quondam prior ecclesie nostre1). — Hed- 
wigis soror nostra. — Zdeslaus, Hermanus laici. — 
Cunegundis laica. — Katherina laica. — Przybico fami- 
liaris. | 

IH. — — Jurzata, Engelhardus fr. nostri. — Adlheydis soror 
nostra. — Elizabet matrona. — Rudgerus laicus. 1 1 — 

— Anna laica. — Gerdrudis soror nostra (p. 15 st.). 

— Bohuslawa soror nostra. — Myla consoror nostra, 
que contulit conventui nostro třes sexagenas et unam 
waccam (15 stol.). Obiit venerabilis pater do- 
minus Johannes Zipra, praepositus huius loci, anno 
Domini 1517. 

IL —   —    Wilhelmus,  Johannes  sacerdotes  et  fratres nostri.  — 

Lucardis et Felicitas sorores nostre. | — Odolen 
miles. — — Adlheydis soror nostra. — Wieczemil 
sacerdos  et  fr.  noster.  —  —  Pater  Georgius  Bret 

Bernicensis  fr.  noster (c. 1660). Devota  virgo 

Sibilla Clementin professa in Choteschaw, soror nostra. 
Non. Jul.   Stephanus sacerdos et frater  noster. ■ — Beneda frater 

noster.  —  Boledar laicus. || Offka vidua, que 

dědit  unam  sexagenam. Martinus  frater noster 

(15 stol.). 

VHI. idus Jul. Wolfardus conversus et frater noster. — Quassatta, 
Holík fratres nostri. — Ludmila laica. || Jo- 
hannes sacerdos fr. noster, professus s. Thome (15 st.). 

VIL — — Hedwigis abbatissa. — Petrassa soror nostra. — Dobro- 
slaus familiaris. Katherina soror nostra. — Eli- 
zabet laica. || 

VI. —   —   Hermannus  sacerdos et frater  noster. — Henricus sa- 

cerdos et frater noster. || — — 1637 obiit devota 
virgo Anna Cibulkin soror nostra. 

V. —   —   Nicolaus  militaris.  —  Hermannus,  Ludwicus  fratres 

nostri. || Adalbertus adolescens. — Mezka laica 

(k. 14 stol.). 

IUI. — — Venerabilis Hroznatá fundator duorum ccnobiorum Te- 
plensis et Chotiessouiensis, totius religionis amator et 
frater noster.2) — Cungundis laica. — Eppo, Johannes 

milites. — Conradus laicus. || Margaretha laica 

(15 stol.). 


')  Nejspíše Jan L, který později byl opatem Strahovským a asi r. 1266 zemřel. 
2)  Hroznatá zemřel r. 1217, ale dne 14. července. 


117 

III. idus Jul. Obiit bone mernorie Margareta1) tercia huius loci pre- 
láta, filia fundatorum, soror ducis et episcopi, que dono 
dědit conventui XX marcas argenti, cui pie prefuit. — 
Mendwicus abbas.2) — Rudlinus fr. noster. — Inclite 
mernorie Margareta ducissa, filia regis Bobemie.3) — 
Henricus acolitus. — Sebastianus, Bercbtoldus, Otto 
laici. — Lucardis, Sophia, Waczlawa laice. 1 1 — — 
Obiit venerabilis virgo Margareta Znoymska, senior pri- 
orissa nostra, annos aetatis nonaginta, religionis vero 
plus minus quinquaginta babens 1604. 

II. —   —   Margareta soror nostra. — Bohuss, Arnoldus sacerdotes 

et fratres nostri. — Gerardus fr. noster. — Lucia 
soror nostra. — Wericzeslaus acolitus. — Dipoldus 
monachus. — Lutobor miles. — Adlbeydis soror nostra. 
Mara soror nostra. | 
Idus — Memoria eorum, qui se in fraternitatem nostram co- 
mendaverunt.  —  Adalbertus  conversus,  frater  noster. 

— Judita,  Sopbia  sorores  nostre. — Milhosta  laica. 

— Bobuslawa  laica.  —  Elizabet laica. — Hostanius 

laicus. || Hablico conversus, frater noster (15 st.). 

Pater Hermanus Bange Gradicensis frater noster 

(c. 1670). 

XVII.   kal. Aug.   Gotfridus diaconus fr. noster. — Henricus et Rudgerus 

fratres  nostri.  —  Milco ministerialis.  —  Przibislawa 

matrona. |j 
XVI.    —   ■ —   Petrus  sacerdos  ordinis  Cisterciensis.  —  Ewerbardus 

conversus et frater noster. — Boran laicus. — Petrzik 

miles. — Wratislawa puella. | 
XV.     —   —   Clemens  conversus  et  frater  noster.  —  Jarohnyew 

laicus. — Woyslawa laica. 1 1 — Anna soror nostra. — 

— Dyepoldus sacerdos et canonicus, fr. noster (15 st.). 

— — Obiit dominus Joannes Woit, praepositus buius 
loci, cuius anima extrémům judicii diem hie praesto- 
latur (c. 1600).4) 

XIIII. — — Cuno, Gerardus fratres nostri. — Fabianus miles. — 
Johannes laicus. — Margareta,  Bohuslawa laice. || — 

— Paulus sacerdos, canonicus et fr. noster. — Sygis- 
mundus  fr. noster. — Matias  conversus  et  fr. noster 

(p. 15  stol.). Anno  1643 obiit  Susanna Dityn 

laica, soror nostra. 

XIII. — — Johannes abbas.5) || — — Martinus sacerdos. — Pe- 
tronilla soror nostra. — Stibor miles. — Margareta 
matrona. 


1) Marketa, dcera Jindřicha, syna knížete Vladislava I., a sestra biskupa a kní- 
žete Jindřicha Břetislava. 

2) Neznámo, kterého kláštera opat se tu míní. 

3) Nevíme, koho se zápisek tento týče. 

4) Jan Voit zemřel r. 1598. 

5) Neznámo kterého kláštera. 


118 

XII. kal. Aug. Hennynk conversus fr. noster. — Vda soror nostra. — 
Milotka familiaris. — Zawisse. — Protywoy miles. — 

Sulek laicus. — Beatrix laica. ] | R. p. Henricus 

Kamäudl professus Lucensis, fr. noster. Venera- 

bilis virgo Catarina Duldin, quondam priorissa liuius loci, 
soror nostra 1669. 

IX. —   —   Wenczeslaus  sacerdos.  —  Richcza  soror  nostra,  que 

dědit huic ecclesie casulam purpuream. — Hoyco miles. 

— Petrus familiaris. — Milka laica. 1 1 ■ — Helena, que 
contulit huic conventui unam sexagenam. — : Johanna 
laica (p. 15 st.), — 1632 generosus dominus Fride- 
ricus Sekerka,  cuius anima requiescat in sancta  páce. 

X. —   —   Henricus conversus  et fr.  noster. — Ossel fr. noster. 

Vitalis canonicus. — Scolastica soror nostra. || — — 
Dorothea soror nostra. 
IX.     —   —   Benedictus, Luthomericensis prepositus.1) — Marzatko 
conversus et fr.  noster. — Berchtoldus,  Milek,  Fabi- 
anus fratres nostri. — Nicolaus Pragensis canonicus.2) 

— Adelheydis familiaris. j | Laurencius conversus 

et fr. noster (c.  1420). 

VIII. — — Bone memorie G-erardus sacerdos et fr. noster, quondam 
abbas in Luthomisl. — Weczemyl conversus et frater 
noster. — Elizabet, Vda sorores nostre. — Bratromila 
laica. — Henricus adolescens. || — — Frenczlinus 
plebanus, frater (15 stol.). 1632 Melchior Schultz. 

VII. — — r Otto sacerdos et fr. noster. — Reynaldus, Hartwicus, 
Gotfridus,  Woyslaus,  Bohdal, Martinus  fratres  nostri. 

— Johanna soror nostra. — Irmdrudis laica. — Adl- 
heydis laica. || 

VI. — — Petrus, Wolquinus sacerdotes et fratres nostri. — 
Berchtoldus conversus et frater noster. — Pie memorie 
Sophia , quondam preláta huius loci. 3) — Adlheydis 
soror nostra. — Hugo  conversus. — Henricus  laicus. 

— Budyslaus laicus. — Manda laica. 1 1 Petrus sacerdos 
et fr. noster. — Nicolaus  conversus et frater  noster. 

— Hermanus miles (p. 15 st.). 

V. —   —   Agnes  comitissa.  — Sudywoy  fr.  noster. — Susanna 

soror nostra. — Petrus sacerdos et prepositus.4) j | 

Hanussius miles dictus Kaplerz (k. 14 neb p. 15 st.). 

ini.    —   —   Venerabilis  Andreas ,  Pragensis  episcopus. 5)  —  He- 

1) Nejspíše Benedikt, který byl kancléřem krále Přemysla Otakara I a asi roku 

1225 zemřel. 

2) Nemožno říci, který z kanovníku Pražských toho jména, jichž bylo více, se 
tu míní. 

a)  U Miky se nejmenuje do kon. XIV. věku žádná Žofie převorkou Doksanskou. 
*)  Míní-li se tu probošt doksanský, byl to bud Petr I. asi r. 1283 neb Petr II. 

asi r. 1328 zemřelý. 
6) Biskup Ondřej  1224 zemřelý.  Ale jinde udává se jako  den úmrtí jeho 

10. červenec. 


119 

roldus prior, sacerdos et frater noster. — Crziz con- 
versus et fr. noster. — Bertradis soror nostra. — 
Lutko, Pragensis canonicus.1) — Przibislawa et Helena 
laice. || — — Vlricus subdiaconus et fr. noster. — 
Rohowecz familiaris (p. 15 st.). — — Anna soror 
nostra Biekarzowska (k. 15 st. neb p. 16). — — 
Mathias Chlup fidelis, subditus noster 1565. 
III. kal. Aug.  Vinandus  conversus. — Conradus  miles. —  Helwigis, 

Bolemila laice. || — Margareta laica. 

II. —   —   Inclite  memorie  Margareta, 2)  regina  Bohemorum.  — 

Wilhelmus sacerdos et fr. noster. — Adlheydis soror 
nostra. — Bone memorie Agnes priorissa huius loci, 
que eidem contulit septuaginta marcas argenti et vineam. 

— Erkenbertus miles. — Petrus adolescens. — Bartha 

laicus. || Georgius sacerdos et prior (pr. 16 st.). 

Venerabilis  virgo  Rosina Korschicin  de Choti- 

schow soror nostra (c. 1670). 

Augustus. 
Kal. Aug.   Pie  memorie  Henricus  dux,  frater  regis,  fundatoris 
ecclesie  nostre et eiusdem  defensator promptissimus.3) 

— Bone memorie Cimgundis. — Theodricus laicus. — 
Eufemia laica. — Florianus adolescens. || — — Eli- 
sabeth Duldin matrona. — Venerabilis dominus pater 
Johannes Rochleder frater noster, professus Strahoui- 
ensis (c. 1550). 

IUI.    non. Aug.  Inclite memorie Wenczeslaus,4) rex Bohemorum VIIm"3. 

— Vitus, prior in Chotiessow. — Bohdan et Hosczalo 
fratres nostri. — Bone memorie Gerdrudis et Yda so- 
rores nostre. — Dymut laica, que dědit huic ecclesie 
dimidiam marcam auri. — Hermannus miles. || — — 
Andreas diaconus et fr. noster. — Arnestus acolitus 
(p. 15 stol.). — Jacobus conversus et frater noster 
(15 stol.). 

III. —   —   Vdalricus  conversus et fr. noster. — Marzka laica. | 

— Gerardus, Theodricus adolescentes. — Udalricus 
conversus et frater noster. — Hermanus miles (k. 14 
stol.). — Marta laica (k. 14 neb p. 15 st.). 

II. —   —   Pie  recordacionis  Gerdrudis 5)  ducissa,  fundatrix loci 


')  Nejspíše se tu míní Luděk v 1. 1238 a 1239 jmenovaný. 

2) Markéta nebo Blanka první manželka Karla IV. r. 1348. zemřelá. U Be- 
neše z Veitmile klade se však úmrtí její na 1. srpna. Viz Prameny děj . 
č. IV., 451. 

3) Jindřich, syn Vladislava I., bratr Vladislava krále. 

4) Václav III., který v Olomouci zavražděn r. 1306 dne 1. srpna. 

5) Kedruta, manželka první Vladislava II., dcera Leopolda III. Rakouského, 
zemřela r. 1151. Vincentius udává týž den úmrtí; u Palackého (Děj. nár. 
Č. II., str. 343.) klade se však den smrti její na den 16. dubna, nevíme na 
základě jakého pramene. 


120 

huius, que primicias ordinis nostri in terram istam in- 
troduxit et ea racione congregacionis mater piissima 
extitit, que inter alia multa coutulit ecclesie nostre 
villam Mur. — Martinus frater noster. — Strzezynryr 
laicus, qui dedit viilam. — Maria, Einga laice. || — 
Kateřina Ausilowska soror nostra (c.  1540). — Maria 

Eusebia Millerin matrona (c. 1630). R. p. "Wil- 

helmus Fikenscherer professus Teplensis,  frater noster 
(c. 1670). 
Non. —   Bonuslaus  fr. noster. — Wisseslawa soror  nostra. — - 

Jaroslawa  laica. 1 1 Zackarias sacerdos et frater 

noster, abbas monasterii Lucensis.1) — Otto sacerdos 
et canonicus, prepositus in Rzys. — Martinus, Bouslaus 
fratres nostri (k. 14 st.). — Wyssyeslawa, Jaroslawa 
sorores  nostre (p.  16  st.). — —  Casperus  sacerdos, 

sacellanus  noster. Obiit Georgius  frater noster, 

professus in Strabow 1598. 

VIII. idus. Aug. Rinkardus ministerialis. — Katberina soror nostra. — 
Przeda niiles. — Bobuslaus miles. — Petrus laicus. — 

Bercbtradis laica. || Sezema sacerdos, canonicus 

et fr. noster. — Johannes subdiaconus et fr. noster 
(c. 1420). — — Katberina soror nostra. — Preda 
niiles. — Petrus lricus. — — Obiit admodum reve- 
rendus dominus Andreas abbas.2) 

VII. id. Aug. Jobannes, Pragensis episcopus et frater noster.3) — 
Eustacbius, Tbeodricus, Prosyn fratres nostri. — Eli- 
zabet soror nostra. — Henricus laicus. 1 1 — Hedwigis 
laica. — Katberina soror nostra (k. 14 neb p. 15 st.). 
- — Vlricus cliens (p. 15 stol.). 

VI. —   —   Pie memorie Daniel episcopus et nostre congregacionis 

per omnia devotus,4) qui dedit Lubotienicz, Trebradicz, 
Numerzicz, Cbinowicz et circuicionem Oslow.5) — Hen- 
ricus  sacerdos  et  fr.  noster.  —  Statoss,  Florencius 

fratres nostri. 1 1 Virgo Elisabeth de Scbernowans 

soror nostra (c. 1670). 

V. —   —   Albertus sacerdos et fr. noster. — Gregorius sacerdos. 

— Milota, Sdeslaus milites. — Bobuslaus, Ruprecht 
laici. — Helena soror nostra. || — — Mauricius 
prior,  sacerdos,  canonicus  et fr. noster (c, 1420). — 


*)  Byl opatem kolem r. 1385. 

2) Nejspíše Ondřej Werner, opat Strahovský v letech 1585 a 1586. 

3) Jan II., biskup Pražský od r. 1226—1236. Letopisy české (druhý pokračo- 
vatel letop. Kosmova) udávají za den smrti jeho den 17. srpna. 

*) Daniel I. r. 1167 zemřelý. Vincentius (Prameny děj. č. II., str. 463) praví 
však, že zemřel dne 9. srpna (in vigilia s. Laurentii), a poněvadž byl při 
tom v Itálii, dlužno jemu věřiti. 

V Z míst těchto jest asi první Libotěnice, poslední Osluchov, ostatní tři osady 
nevíme které by to byly, v listině z r. 1226 (Reg. I, 325 — 327) nepřichá- 
zejí dvě, Chinowicz vykládá Erben na Chýnov. 


121 

Petrus acolitus et fetter uoster (15 stol.). — Jutta 
soror nostra (15 stol.).  — Vincencius laicus (15 stol.). 

IUI. idus. Aug. Jacobus laicus. — Anna, Johanna, Sdyslawa laice. — 
Theodricus sacerdos et fr. noster. — Gerlacus prior 
in Syloa. — Ewerwinus conversus. — Gebliardus fami- 

liaris. || Obiit sacerdos Nicolaus, secularis cap- 

pellanus noster. — — Anno domini 1585 in die Lau- 
rentii circa 7. borani pomeridianam in civitate palati- 
natus Weydensi reverendus admodum in Christo pater 
Adamus Hasler, praepositus Chotissouiensis, in Domino 
obdormivit.   Praefuit 27 annis.1) 

III. — — Beate memorie Wadislaus, Morauiensis marcbio, rllius 
regis Bohemie, qui dědit huic ecclesie centům marcas 
et preciosám ymaginem sancte Marie pro quiuquaginta 
marcis; fundator cenobiorum et omnium spiritualium, 
viduarum et pupillorum defcnsor pius.2) — Tboman 
conversus, fr. noster. — Milowanus fr. noster. — Ja- 

roslawa puella. — Beneda abbas Teplensis.3) || 

Henricus puer (c. 1420). — — Nobilis dominus Jo- 
annes Maxmilianus Schön de Schünöc 11 Augusti anno 

1669. Reverendus  pater Martinus  Braumgerten 

et pater Wenceslaus Posmeling professus Deplensis, 
fratres nostri (c. 1670). 

II. —   —   Bone  memorie  Theodricus  secundus  prepositus  huius 

loci.4) — Bone memorie Fabianus sacerdos et frater 
noster. — Hertwicus, Fridricus, Gotsalcus, Kasczek 
fratres  nostri.  —  Hermannus  miles.  —  Margareta 

laica. — Johannes miles. — Wraczka laica. || 

Borniko procurator huius monasterii (15 stol.). — — 
Anno 1632 obiit  domina Juliana  Sekerkin nata comi- 
tissa de Schlikin. 
Idus —   Borzitta,  Rudolfus,  Bardo,  Lübeck  fratres  nostri.  — 
Duchon familiaris. || — Adalbertus laicus (k. 14 st.). 

Beneda  acolitus  fr. noster. Petrus puer 

(c. 1420). Marianna soror nostra 1541. 

1633 memoria juvenis Laurentii Dulde, qui dedit eccle- 
siae nostrae centům florinos. 

XIX. kal. Sept. Beate recordacionis Margareta5) ducissa, nostre congrega- 
cionis soror professa et eiusdem mater piissima, que 
contulit nostre ecclesie sexaginta marcas et calicem 
magnum cum patena et preciosissima altarium orna- 
menta  et  circuicionem  Sbinicz. 6)   —  Milice  frater 


*)  Byl proboštem v Chotěšově od r. 1558.  Dle Köpla zemřel 18. srpna. 

2) Vladislav Jindřich, syn krále Vladislava IL, který zemřel r.  1222.  Dle 
Palackého zemřel dne 12. a nikoliv dne 11. srpna. 

3) Byl opatem od r. 1339—1358. 

4) Mika jej v řadě proboštů nemá. 

5) Markéta, manželka Jindřicha, bratra krále Vladislava I. 

G)  V listině Přemysla Otakara I. píše se to místo Sbuinic; jsou-li to Zbynice 
v někdejším Klatovsku, o tom nechceme rozhodovati. 


122 

noster (sic.) — Jutka, Gerdrudis, Wisseslawa sorores 
nostre. — Elizabet laica. 1 1 — — Paulus sacerdos con- 
frater noster. — Borzutta (?) laicus. — Zofia puella (15 
stol.). — Anuo reparatae salutis 1649 , 14 Augusti 
vigilia Assumptionis beatissimae Mariae Virginis illu- 
strissima domina domina Anna Polixena de Schlawata 
comitissa de Weitzenhoffen, mater et soror nostra nec 
non insignis patrona tempore exilii Pragensis , pie 
sancteque quadrante primo ad horám antepomeridianam 
decimam obdormivit in Domino. Deus benedicat animae 
ejus in aeternum et ultra Amen. — Joannes Liss fidelis 
servus comitissae, dominam suam nec in morte dese- 
ruit: altera enim die (15 Aug.) eadem liora et momento 
quasi pie obiit. Requiescat et bic bonus vir in sancta 
pace. 
XVIII. kal. Sept. Pie recordacionis Jobannes, Pragensis episeopus, qui 
congregacioni  nostre per  omnia  extitit  devotus.1)  — 

— Bone memorie Udalricus comes. — Adlheydis sub- 
priorissa. — Przibislawa laica. J | — Karolus conversus 
et fr. noster (15 stol.). — Jacobus (sacerdos) et cano- 
nicus, frater noster (k. 15 stol.) 

XVII. — — Bone memorie Sopbia matrona, que contulit buic ecclesie 
calicem preciosum. — Otto palatinus. — Fridricus fr. 
noster. — Processa, Crymbildis sorores nostre. — Mar- 
gareta soror nostra. — Martinus  miles.  || — Blazco 

laicus (k. 14 st.) Hassek familiaris. Anna 

matrona,  que dedit unam sexagenam (p. 15 st.) 

Obiit virgo Rozina Gettin professa cenobii Ckotiecho- 
viensis, soror nostra, 1627. — — Venerabilis virgo 
Margareta Kinlin circatrix et soror nostra 1665, Do- 
xanensis professa. 

XVI.    —   —   Sdyk,  Milko,  Henricus,  Cuno  fratres  nostri. — Ru- 

cbardis laica. — Elizabet laica. j j Obiit Andreas 

Blofski. — — Obiit Polixena berula de Collobrat 
(c. 1600). — Wilbelmus sacerdos et fr. noster (c. 1630). 

XV. — — Cbwal sacerdos et frater noster, quondam abbas in 
Gradiss.2) — Milhosta conversus et frater noster. — 
Bone memorie Gotfridus fr. noster. — Gotsalcus, Ru- 
dolfus, Henricus fratres nostri. | j 

XII1I. — — Egidius, Laurencius sacerdotes et fr. nostri. — Jo- 
hannes subdiaconus et fr. noster. — Symon subdiaconus 

— Lucia soror nostra. — Henricus laicus. || — — 
Gerdrudis soror nostra (k. 14 st.). — — Martinus 
acolitus fr. noster. — Johannes cliens (c. 1420). — • — 
Bohuslaus cliens (též). — Margareta matrona (15 stol.). 


1) Jan II.  Viz výše poznámku při 7. srpnu na str. 38 6. 1. 

2) V Hradišti na Moravě; dobu opatování jeho neumíme udati. 


123 

— — Thomas sacerdos, canouicus et frater noster 
(15. st.) 

XIII. kal. Sept. Hugo Premostratensis abbas. x) -=» Gotfridus sacerdos 
et fr. noster. — Gerardus, Sifridus fratres nostri. — 
Siboto laicus. — Hodislawa laica. || — — Weda fa- 
miliaris (15 stol.). 

XII. — — Bone memorie Johannes, primus abbas in Tepla et fr. 
noster.2) — Hoyco abbas Milocensis.a) — Wilhelmus 
sacerdos et fr. noster. — Petrus sacerdos et fr. noster, 
qui dedit calicem cum patena. — Wrs miles. — Vrsula 

laica. || Bartholomeus laicus, qui dedit conventui 

l1^ sexagenas  (p. 15  stol.). Marcus  Arnoldus 

a Rosenfelt, confessor sanctimonialium Doxanensium 
(c. 1650). 

XL —   —   Marsilius,  Syloensis  abbas.4)  — Budissius sacerdos et 

fr. noster, quondam abbas in Monte Syon.°) — Hen- 
ricus, Reymarus, Heroldus fratres nostri. — Albira soror 
nostra.  —  Christianus  laicus. — Budislawa  laica.  | 

— — Margaretha infantula pro remedio L grossos (p. 

15 stol.). Obiit pie memorie Gunegundis matroua 

(p. 15 stol.). 

X. —   —    — Alexander, Herrmannus sacerdotes et fratres nostri. 

— Herbordus conversus, fr. noster. — Conradus, Przed- 
bor fratres nostri. — Christianus laicus. — Jaroslawa 
laica. | 

IX. —   —   Manek,  Conradus  fratres  nostri.  —  Heymannus  et 

Heyman[n]us milites. — Vdalricus diaconus et fr. noter. 

— — Margareta priorissa sancti Georgii Präge. — 
Clara puella et soror nostra. 1 1 — Johannes conversus 

frater  noster (c. 1420). 1661 obiit reverendus 

pater Augustinus Kugl presbiter, frater noster. 

VIII. — — Inclite memorie Johannes VIII rex Bohemie.6) — 
Hermannus prepositus et fr. noster.7) — Marchus fr. 
noster. — Petrus sacerdos et fr. noster. — Purchardus 

laicus. — Dorothea  soror  nostra.  1 1 Obiit  R. 

P. Godefridus Thermen confessarius virginum Doxanen- 
sium et quondam sacellanus Zatecensis, canonicus Stra- 
hoviensis anno 1669, 25 Augusti. 

VII.    —   —   Inclite  memorie  Prziemisl  quintus  rex Bohemie,  qui 


x)  Hugo IL, který asi r. 1192 zemřel. 

2) Opatoval od r. 1197 asi do r. 1215 neb 1216. 

3) Hojek byl v Milevsku opatem kolem roku 1320. 

4) Jeden  opat  Marsilius  jmenuje  se  kolem  roku  1210  a druhý  v  letech 
1257—1272. 

5) Budiš byl na Strahově opatem v letech 1290—1297. 

6) R. 1346, ale dne 26. srpna. 

7) Jeden Hermann byl v Doxanech proboštem asi od roku 1242 — 1249, druhý 
asi od roku 1262—1267. 


124 

satis" favorabilis extitit ecclesie nostre.1) — — Kathe- 
rina VIIa preláta huius loci.2) — - —  Dorothea  soror 

nostra. — Petrus  sacerdos et frater  noster. 1 1 

Anno MDLXXXX obiit reverendus in Christo pater et 

dominus Andreas Wernerus,  praepositus  Doxanensis.3) 

VI. kal. Sept. Jordanus sacerdos ecclesie Montis Syon et frater noster. 

— Meynzo, Antonius sacerdotes et fratres nostri. ■■ — 
Boldal conversus. — Gerardus, Wilhelmus et Reynerus 
fratres  nostri. — — Petrus  sacerdos et fr. noster. j | 

— — Johannes familiaris (p. 15 stol.). — — Pater 
Valen tinus Mayer Deplensis fr. noster (c. 1670). 

Y, —   —   Ewerwinus,  Paulus,  Seyrnek  fratres  nostri. — Agnes 

soror  nostra.  —  Przibyslawa  matrona.  —  Radomil, 

Prziemil  laici. | j Matias  familiaris  (k.  14  st. 

nebo p. 15 st.). — — Wyssemyr familiaris. — Petrus 

carpentarius et familiaris (15 stol.). Anno Domini 

1653 die 29 Augusti pie in Christo obdormivit illustrissi- 
mus et reverendissimus dominus, dominus Crispinus a Hra- 
dischtie,4) archiepiscopus Trapezuntinus ac suffraganeus 
Pragensis, quondam monasterii Plagensis per annos 10 
et huius per annos 16 praepositus et amplificator ac 
restaurátor eximius; exinde Milouicensis abbas, et Stra- 
houiensis coadjuto" factus, tandem in abbatem Straho- 
uiensem, visitatorem ac vicarium generálem assumptus 
29; praefuit laudabiliter annis 13. Requiescat in pace. 

IUI. — — Johannes sacerdos et fr. noster. — Conradus conversus 
et fr. noster. — Dobrota , Matheus laici. — Vlricus 
laicus. — Anna laica. — Benedicta matrona. — — 
Hedwigis comitissa. || — — Johannes cliens, qui con- 
tulit conventui XXX sexagenas (p. 15 stol.). — — 
Georgius scolasticus (p. 16 stol.). — Anno 1669 obiit 
R. P. Franciscus Vocatius, confessarius virginum Do- 
xanensium, canonicus Strahouiensis. 

III. — — Waczlawa soror nostra. — Lutko laicus. — Wrati- 
slawa laica. 1 1 — — Margareta soror nostra (k. 14 
stol.). Hassek sacerdos, canonicus et fr. noster. 

— Nicolaus familiaris. — Johannes puer. — Sskonka 
puella (15 stol.). — — 1611 obiit virgo Veronica 
suppriorissa huius loci, soror nostra. 


September. 

Kaien.   Richcza  comitissa.  — Chwal  fr.  noster. — Sulik fr. 
noster. — ■ Margareta  soror nostra. — Johannes, Pro- 


') Přemysl Otakar II. 

2) Mika klade převorství její do let 1228—1240. 

3) Ondřej Werner byl proboštem od roku 1585—1590. 

4) Krišpín Fuck. 


125 

tywecz milites. — Gerdrudis, Jutta, Zdyslawa, Elizabet 
laice. || — —  Konradus  conversus  et  frater  noster 
(14. stol.). 
Kalen.   Gregorius , Pragensis  episcopus.1) — Petrus  conversus 

— Ewerwinus frater noster. — Magnus, Berchtoldus, 
Stephanus laici. 1 1 Strziezka laica (k. 14 stol.). 

— Vlricus prior  sacerdos et fr. noster (c. 1420). — 

— Czenco coquinarius, conversus, frater noster. 

Agnez  consoror  nostra ,  que  dědit  conventui  nostro 

unam sexagenam. Sigismundus nowicius Straho- 

uiensis (15 stol.). Barbara laica (c. 1520). 

IUI.    non.  Sept. Berchtoldus  fr.  noster. — Henricus  laicus.  1 1 — — 

Adlheydis,  Gerdrudiš laice. Anna soror  nostra 

(k. 14 neb p. 15 stol.). — Strzeka  laica (též). 

Przyech puer (15 stol.). 

III. —   —   Bohumilus,  Fridricus fratres nostri. — Wchina laicus. 

Stöyslawa laica. | | — — Petrus familiaris, qui dědit 
conventui nostro viginti třes caseos (15 stol.) 

II. — — Wenczeslaus frater noster. — Wlczek familiaris. — 
Stephanus miles. — Conradus laicus. 1 1 — — Hanza 
sacerdos, canonicus et frater noster. — — Margareta 
puella (15 stol.). 
Non. Sept. Vlricus subdiaconus, frater noster. — Petrus, Slavvek, 
Morawecz et Petrus , Berchtranus fratres nostri. — 
Clara soror nostra. — Sulislaus miles. 1 1 — — Mar- 
gareta laica  (15  stol.). Joannes  Cristincka (?) 

laycus, fr. noster (16 stol.). — — Elizabeth Regina 
Duldin consoror nostra, quae dědit ecclesiae nostrae 
centům florinos (c.  1650). 

VIII.   idus Sept.  Henricus Knechtstetensis abbas. — Henricus,  quondam 

abbas Milocensis.2) Coyata laicus. — Hermannus 

prepositus.3) — Hostek sacerdos et familiaris. — Otto 
conversus. — Hermannus miles. — Wyska laicus. 1 1 — 

— "Wenczeslaus cliens (c. 1420). — — Anno 1631 
devotissima virgo Catarina Millerin subpriorissa Chotie- 
ssouiensis, soror nostra. 

VIL —   —   Henricus  sacerdos et fr. noster. — Johannes diaconus 

et fr. noster. — Gotfridus conversus et fr. noster. — 
Hermannus, Gerlacus conversi. — Strzezka. — Ar- 
noldus frater noster. — Lutoldus laicus. — Sophia, 
Katherina, Jutta laice. j | — — Katherina laica. — 
Gymramus,4) prepositus huius monasterii (p. 15 st.). — 

— Virgo Zophia obiit anno Domini MCCCCLXXXXVI. 


O Zemřel r. 1301, ale dne 6. září. 

2) Milevský opat Jindřich jmenuje se roku 1285. 

3) Viz poznámku 7. na str. 123. 

4) Jimram zemřel r. 1406. 


126 

VI. idus Sept. Cuneguiidis,  quondani  regina  Bohemorum.1) — Otto 

dux Boheinoruni.2) — Sdislaus sacerdos. — Benedictus 
conversus et fr. noster. — Conradus frater noster. — 
Waczlawa,  Benigua  sorores nostre. — Ben miles. — 

Petrus  laicus. — Adlheydis  laica. || Bertradis 

soror nostra. — Katherina laica. — — Fridericus 
sacerdos et fr. noster (c. 1500). — Reverendus pater 
Norbertus Janochin frater noster (c. 1670). 

V. —   —   Judita,  regina  Boheinoruni.3) — Dipoldus et Rudolfus 

fratres nostri. — Bohdan miles. — Henricus laicus. || 

— — Petrus laicus. — — Katherina matrona. — 
Christoforus cliens (p. 15 stol.). — — Bone memorie 
Vlricus miles dictus Hazz (pr. 15 stol.). Kate- 
rina laica. Anno domini MCCCCLXXXXVI virgo 

Dorothea obiit, soror nostra. 

IUI. — — Gotfridus abbas.4) — Arnoldus Sacensis prepositus. — 
Bartholomeus sacerdos et fr. noster. — Henricus con- 
versus. — Mechtildis soror nostra. — Hostislaus laicus. 

— Elizabeth laica. || — Nycolaus plebanus, confrater 
noster (15 stol.). — Stanco, SlaAvko et Menczlinus fa- 
miliäres  (15 stol.). Obiit venerabilis virgo Cri- 

stina Sehuberin soror nostra (c. 1630). 

III. —   —   Richart  soror nostra.  — Elizabet laica.  || — Anna 

laica. — — Benes laicus. — Petrus laicus (c. 1420). 

— Przyech, Nycolaus pueri. Nobilis  et  devota 

domina Susanna Aufenbacherin matrona (c. 1650). 

II- —  —   Bernardus, venerabilis Pragensis episcopus.5) — Geze- 

linus sacerdos et fr. noster. — Peregrinus acolitus et 
fr. noster. — Berchtoldus et Petrus conversi et fratres 
nostri.  —  Johannes ,  Vlricus  laici.  1 1  — ■ —  Lycze 

puella (c. 1420). Dobrawa puella. — "Waczlawa 

familiaris. Henricuss puer (15 stol.). R. 

pater Jacobus Longonicus sacerdos et frater noster 
(c. 1670). 
Idus — Bone memorie Cungundis , regina Bohemorum. 6) — 
Vneslawa, Katherina et Katherina sorores nostre. — 
Jaroslaus laicus. 1 1 ■ — — Katherina et Katherina 
sorores nostre. — Sophia soror nostra. — Zuzanna 
soror nostra (c. 1420). — Joannes Freybaldt sacerdos, 
canonicus, frater noster (16 st.) 


')  Kunhuta, manželka Přemysla Otakara II. zemřela r. 1285 dne 9. září. 

2) Otto nebo Konrad Otto (Znojemský) syn Konráda II. knížete Znojemského 

zemřel roku 1191 dne 9. září. 
'■'■)  Jitka, manželka Vladiolava I. krále Českého, jejíž rok úmrtí není znám. 
*)  Gotfrid opat Strahovský asi v letech 1266—1274. 
'-)  Byl biskupem v letech 1236—1240. 
^  Kunhuta, manželka krále Václava I,  která zemřela r. 1248. 


127 

XVIII. kal. Oct Ludmila soror nostra. — Chwalena familiaris. — 
Swaton laicus. — Weczka laica. — Margareta soror 
nostra. Sophia laica. — Margareta soror nostra. 1 1 

— — Barbora  matrona Kaplerzka cle Sulewicz 1540. 
XVII.    —   — ■   Henricus  sacerdos. — Wernerus fr. noster. — Geyla, 

Sulislawa sorores nostre. — Katkerina laica. — Dluho- 
mila soror nostra. 1 1 — — Cristianus presbiter, frater 
noster Strahouiensis (16 stol.) 
XVI.     —   —   Pie  memorie Erleboldus IIUS abbas Montis  Syon.1) — 
Andreas  sacerdos  et fr. noster. — Choten  fr. noster. 

— (Kuba, Wanyek conversi et fratres nostri)2). — Hen- 
ricus ministerialis, laicus. — Ableta laica. || Obiit 

magister Petrus,  plebanus ecclesie in Vhonycz (p.  15. 

stol.). Anna soror nostra. Bonae ct sanc- 

tae memoriae obiit Margaretka Kolmpacbska, priorissa 
kuius loci, anno (15)82. 3) — — Obiit reverendus in 
Ckristo pater et dominus, d. Matkias Gökcli, abbas 
Taeplensis, sacerdos et fr. noster 1596.4) — Obierunt 
Jacobus, Wenceslaus conversi fratres (17 stol.). 

XV. —  —   Judita,  Albera,  Ludmila,  Jokanna  sorores  nostre. — 

Radoslaus, Wickmarus,  Sczedron, Malisse fr. nostri. | 

— — Elizabet laica. — Zdona soror nostra. (p. 15 
stol.) — — Dorotkea soror nostra, que contulit duas 
sexagenas census conventui nostro (15 stol.). — — 
Obiit virgo Francisca, quae continuis tribus annis 
aegro tavit; soror nostra (16 stok). 

XIIII. — — Wilkelmus sacerdos et fr. noster. — Jokannes, Con- 
radus sacerdotes et fratres nostri. — Matkeus, Hen- 
ricus laici. || Jaroslaus plebanus, confrater noster. — 
Zdena soror nostra (p. 15 stok). 

XIII. — — Jokannes sacerdos et frater noster. — Bone memorie 
Margareta VIIIa preláta kuius loci.5) — Wernerus. — 
Vlricus fr. noster. — Karissima soror nostra. — Clemens 

familiaris. || Matkias sacerdos et canonicus, fr. 

noster, professus monasterii Strakouiensis (15 stok). 
1634 obiit Ckristoforus Dulde. 

XII. —   —   Bratrzey, Hesczelinus fratres nostri. — Bokuslaus miles. 

— Agnes matrona. || Bone memorie Otto, abbas 

Montis Sión.6) — — Jacobus sacerdos et canonicus 
Montis Syon, fr. noster (15 stok). — Przybysslawa 
soror (15 st.). 

')  Opatování Erleboldovo padá dle Weyhraucha do let asi 1160—1175. 

2) Přetrženo v rukopise. 

3) T. j. r. 1582; převorství její by dle Miky padalo do let 1566—1582. 

4) Matěj Gohl nebo Göhl opatoval od r. 1585—1596. 

5) Osmou převorkou jmenuje Mika Jitku, která prý r. 1251 zemřela; je-li toto 
řadové číslo v našem nekrologiu správně udáno, musí se položiti tato pře- 
vorka asi před ni. 

fi) Otto byl opatem strahovským v  letech  1365—1367. 


128 

XI. kal. Oct.  Pie  memorie  Wenczeslaus  rex  Bohemie  IIIIUS,  qui 

omnium spiritualium extitit pater pius.1) — Conradus 
sacerdos et frater noster. — Richwinus canonicus. — 
Drahos,  Elcliwinus  fratres  nostri. — Woyslaus miles, 

— Nicolaus laicus. — Waczlawa. — Richwinus sa- 
cerdos et frater noster. j| — — Cungundis laica. — 
Jacobus subdiaconus et fr. noster. — — Hauco sa- 
cerdos, canonicus et fr. noster. Katherina laica, 

que dědit huic ecclesie XIII grossos (15 stol.). — 
Wyta layca. 

X. — — Henricus conversus et fr. noster. — Meyngotus frater 
noster. — Anastasia soror nostra. — Petrus, Jaroslaus, 
Gotsalcus laici. — Chotiebor adolescens. — Marga- 
reta laica. Petrus laicus. j 

IX. —   —   Berchta  s.  n.  —  Chrzien  miles. — ||  Sophia  soror 

nostra (c. 1420). — Albertus laicus, qui dědit unam 
sexagenam annui census (15 stol.). — — Anno 1632 
obiit virgo Elizabet Gratin laica, soror nostra. 

VIII. — — Bone memorie Thomas sacerdos et frater noster. — 
Stephanus fr. noster. — Hermannus familiaris. — Pe- 
tronilla laica. || — — Johannes cliens. — — Obiit 
Katherina vidua de Nowa villa familiaris nostra (15 st.) 

VII. —   —   Conradus, Coloniensis archiepiscopus2). — Adlheydis co- 

mitissa. — Matheus, Maress conversi et fr. nostri. — 

Weczek laicus. j| Albertus  sacerdos,  canonicus 

et fr. noster ecclesie Montis Syon, qui horelegium com- 
paravit.3) — Agnes infantulla laica (15 stol.). — — 
Obiit reverendus pater Hermanus Hekelhorn, confe[s]sor 
Doxanensis (c. 1630). 

VI. —   —   Pie  memorie  Petrus  sacerdos  et  fr. noster,  quondam 

abbas in Monte Syon, qui habet in ordine plenům 
abbatum officium.4) — Valdo fr. noster. — Sdyslawa 
soror nostra. — Johannes miles. — Theodricus, "Woy- 
slaus laici. — Miloslawa laica. || — — Dorothea 
soror nostra. (k. 14 neb p. 15 stol.) 

V. —   —   Inclite  memorie  Elizabet  regina  Bohemie.5)  —  Con- 

radus fr. noster,  qui  dědit  huic  ecclesie XX marcas. 

— Henricus, Blasius fratres nostri. — Plichta, Hen- 
ricus milites. — Dobrosczey soror nostra. — Dorothea 

de Luna soror  nostra. || — ■ — Bazko laycus. 

Johannes  laycus.  — — Johannes  cliens  (k.  14 neb 


1) Václav I., jenž zemřel r. 1253, ale dne 22. září. 

2) Konrád z Hochstadenu zemřel r. 1261 dne 28. září. 
'■')  Nejspíše písař této knihy. 

*)  Buď Petr L, jehož opatování se klade do r. 1226—1240 nebo Petr II. od 

r. 1H41 — 1357. 
5) Eliška, manželka krále Jana zemřela r. 1330, ale dne 28. září. 


129 

p. 15 st.). — Swatoslaus sacerdos, canonicus et frater 

noster. — — Barbara  et Dorothea  puelle  (15 stol.). 

IUI. kal. Oct. Anna  soror  nostra. — Henricus ,  Nicolaus  laici.  — 

Bone memorie Goswinus, quonclam abbas in Steynťelt.1) 

— Stiborius diaconus et fr. noster. — Venerabilis et 
pie memorie Przedslawa V. preláta huius loci. 2) — 
Cristanus conversus, fr. noster. — Jobanna, Jutta so- 
rores nostre. — Katberina puella. — Gotfridus frater 
noster. || — — Obiit Nicolaus fr. noster, organista. 
XVI annos infirmus continue. — — Kumbertus ple- 
banus.  — — Mathias laicus, qui dědit I sexagenam. 

— — Adam Stephanus laicus. — — Jana laica, que 
contulit duas albas. — Petra laica (15 stol.). — Obiit 
reverendus pater Henricus Müller, rector Societatis Jesu. 

III. —   —   Rudel conversus, frater noster. — Hoch fr. noster. — 

— Wolfardus, Matheus, Sulislaus milites. — Mecza 
familiaris. — Gerdrudis soror nostra. — Gerdrudis 
laica. — Vlricus adolescens. — Stiborius abbas Sy- 
loensis. |"| — -=-* Cunat Kaplcrius (k. 14 stol.) — — 
Johannes sacerdos et canonicus. — Otyko conversus 
et fr. noster (c. 1420). — — Nedwyedek fr. noster. 
Obiit venerabilis in Christo pater et dominus Sbinco, 
archiepiscopus Pragensis (p. 15 stol.)3). — — Doro- 
thea matrona (15 stol.). 

IL ' — — Johannes fr. noster. — Hedwigis soror nostra. — Jo- 
hannes laicus. — Gordianus presbiter. — Johannes, 
Siboldus fratres nostri. — — Purchardus miles. — 
Sophia laica. — Jutta soror nostra. || Doro- 
thea puella (15 stol.). 

October. 

Kal. Oct. Pie memorie Bawarus, Morauiensis episcopus et frater 
noster, qui dědit huic ecclesie X marcas et duos ca- 
lices cum patenis.4) GeZcwek, Laurencius fratres nostri. 

— Jutta soror nostra. — Sebastianus crucifer. — 
Jaroslawa laica. || — — Katherina, Christina laice 
(k. 14 st.). — Jacobus et "VVenczeslaus, qui dederunt 
ďuas sexagenas conventui. — — Johannes clericus. 
(15 stol.). — Katherina laica (15 stol.). — — Reve- 
rendus pater Josephus Rosner  professus Teplensis. — 


')  Gosvin I zemřel r. 1252, Gosvin II prý r. 1272;  poslednější  na  den  sv. 

Augustina.  (Ann. Praemonstr. II, 856). 
2)  Předslavy  nejmenuje Mika;  šestou představenou jmenuje Střežislavu od 

r. 1220—1228 a pátou Budislavu od r. 1209—1220. 
s)  Zemř. 28. září 1411. 
4) Jan V. Bavor ze Strakonic zemřel r. 1201. 

Tř.: Filosofie, dějepis a filologie. 9 


130 

E. pater Michael Medec professus de Neuresch l), sa- 
cerdos, fr. noster. — Virgo Ludmila Vidlerin in Chod- 
show soror uostra. — Patter Benedictus Clug professus 
Lucetisis fr. noster (c. 1670). 

VI. kal. Oct. Kuno, quondam Premonstratensis abbas.5) — Mareianus 

conversus et fr. noster. — Jacobus frater noster. — 
Wasmyr frater noster. — Vbislawa soror nostra, que 
dědit huic ecclesie quinquaginta marcas et villam. — 
Wenczeslaus familiaris. — Przibislawa laica. | j — - — 
Clara laica. — Sophia  laica. — Bohunco  sacerdos et 

fr. noster. — Benigna soror nostra. Jitka soror 

nostra. Dorothea soror nostra. — Anna matrona 

(p.  15 st.). — — Obiit  pater  Wenceslaus  Puchamer 

profes[s]us Strahouiensis, fr. noster, anno 1626. 

Obiit  Ulricus  Sigismundtus Myeroshowsky anno 1664. 

V. —   —   Lambertus abbas.3) — Bone memorie Engelricus prior, 

sacerdos et fr. noster. — Hawel fr. noster. — Marzka 
soror nostra. — Ekkardus familiaris. — Petrus miles. 

— Conradus laicus. — Vlricus puer. — Wenczeslaus 
miles. || — Mathias  diaconus fr.  noster (p. 15 stol). 

— — Hartmannus frater noster — Benigna, Ludmilla 

matronae. Anno M°VCVIII (1508) obiit venerabilis 

pater dominus Stanislaus, prepositus monasterii Doxza- 
nensis, qui chorům ecclesie Dogzanensis olim per Ta- 
boritas dirutum reparavit pluraque beneficia huic loco 
operatus, taudem sepultus ante altare majus in choro. 
Anima eius quiescat in sancta páce.4) 

IUI. non. Oct. Johannes quondam abbas montis Sión, qui habet plenům 
abbatum officium.5) — Gotfridus conversus et frater 
noster. — Adam  fr.  noster. — Helena  soror  nostra. 

— Rudgerus familiaris. — Conradus laicus. || — — 
Afra soror nostra (c. 1420). Anna soror nostra 

— — Joannes Puchouiensis, antiquus praepositus Do- 
xanensis 1541.6) — — Anna cantrix, soror nostra 
1564. — R. pater Walthauscr Gör de Windperg sa- 
cerdos, frater noster (c. 1670). — — Patter Felix 
profes[s]us Siluensis, fr. noster. 

III. —   —   "Wewer  conversus. — Henricus  fr.  noster. — Cecilia 

laica. || — — Conradus laicus. — Sbislaus puer. — 

— Nicolaus frater noster (p. 15 stol). Raczko 

cliens. — Zawyssye  cliens. — Petra  laica  (15 stol.). 


') Nová Říše, klášter Praemonstratský na Moravě. 

2) Cono byl opatem od r. 1242; asi r. 1246 složil svou hodnost, a není známo, 
kterého léta zemřel. Annales Praem. uvádějí jako den úmrtí jeho 5. říjen. 

'*) Nejisto kterého kláštera. 

4j Mika udává, že probošt Stanislav r. 1515 zemřel. 

5) Jan L, jehož opatování Weyhrauch klade do r. 1250—1266. 

'■) Mika klade úmrtí jeho do r. 1531. 


131 

— — Anno 1625 obiit virgo Veronica Walkaunka 
soror nostra. 

II. non. Oct. Bone  memorie Henricus  sacerdos et frater  noster. — 

Johannes conversus, ív. noster. — Engilmut fr. noster. 

— Dluhomil, Stybor inilites. — Gotfridus abbas.1) — 
Walwenus conversus. — Sbyslawa laica. J 

Non. — Anno domini M°CCCCL°XX° obiit venerabilis pater Jo- 
hannes, abbas monasterii Strahouiensis, qui plura bona 
fecit.2) — — 1545 virgo Anna suppriorissa, soror 
nostra. — — Venerabilis ac reverendus pater Andreas 
Koller fr. noster (17 stol.). 
VIII. idus — Pie memorie Adam Premonstratensis abbcas.3) — Heilca 
comitissa. — Gerardus miles. — Elizabet laica. || — 

— Obiit Heinco de Duban, dědit Dolan cum agris et 
pratis. — — Ermussia soror nostra, que contulit mař- 
garitas ad ornátům (c. 1420). — Anna soror nostra, 
que dědit capa[m] pulcherrima[m]. (15 st.) — Bone me- 
morie Wenczeslaus marchio Morauie, nostre congrega- 
cioni per omnia devotus, dědit ecclesic nostre pallium auro 
textům.4) — — Anno 1654 obiit revercndissimus do- 
minus, dominus Nicolaus Plucer prcposituSj huius loci.5) 

VIL     idus Oct. Herewardus frater noster. — Smil militaris,  qui dcdit 
XXX  marcas.  —  Albertus  miles.  —  Socol  famili- 

aris. || Obiit fr. Joannes Petrus Puglianus sacerdos, 

frater noster in Strahow anno 1605. — — Obiit virgo 
Barbara Hoferin de Lobenstein anno 1658. 

VI. —   —   Theodricus sacerdos, frater noster. — Pmgclhardus fr. 

noster.  —  Miroslaus  laicus.  —  Hiltgundis,  Pozawa 

laice. — Mechtildis laica || Margaretha, Kathc- 

rina, Anna, Jana laice, que contulerunt duas sexagenas 
ad antiphonarium (p. 15 stol.). — — Johannes famili- 
aris. — — Obiit venerabilis virgo Ludmilla soror 
nostra. — R. pater Casparus de Schlögl sacerdos et 
frater noster (c. 1670). — Venerabilis virgo Theresia 
Wolsca priorissa in Czernowanz 7) söror nostra (c. 1670). 

V. —   —   Bone  memorie  Adelheydis  soror  nostra.  —  Elizabet 

soror nostra. — Protywecz comes. || — Johannes sa- 
cerdos et fr. noster. — Vilhclmus  puer. — Johannes 

adolescens (c. 1420). Barbara soror nostra (15 

stol.) — Anna soror nostra (15 stol.). R. pater 

Wenczeslaus  Arnoldus Blagensis,  fr. noster (c. 1670). 


*)  Nejisto kterého kláštera. 

2) Jan Haukap. 

3) Adam I zemřel dne 27. října 1327; Adam II dne 12. října asi r. 1330. 

4) Snad syn knížete Soběslava I. r. 1140 zemřelého.  Přípisek tento jest po- 
zději přidán. 

5) Byl proboštem od r. 1649—1654. 
°) Proboštem byl od r. 1649—1654. 
7)  Cernovany v Opolsku. 

9* 


132 

IUI.     idus Oct. Woyslaus,  Rudgerus conversi,  fr.  nostri. — Christina 

soror uostra. || Sophia soror nos tra. — Wraczka 

puella (c. 1420). — Adalbertus miles. — Domka 
laica, que contulit quadraginta grossos ad ecclesiam 
(p. 15 stol.). 

III. —   —   Stepkanus  fr.  noster.  —  Nemoy  monachus. — Her- 

mannus laicus, qui dědit marcam. — Johannes laicus. || 

— —  Katerina  puella (c.  1420). — Vlricus  laicus. 

Anna matrona. — Dorothea antiqua soror nostra. 

(p. 15 stol.) Nicolaus et Andreas fratres cenobii 

Toplensis  (k.  15  stol.). Anno  1658  obiit  13 

Octobris reverendissimus dominus Bernardus Sutor, abbas 
Strahoviensis quadragesimus septimus. x) 

II. —   —   Pie  memorie Theodricus Xus abbas  Montis  Sión.2) — 

Dobrossey  fr. noster. — Johannes  conversus et frater 

— Bone  memorie  Henricus  Pragensis  prepositus3.) j 

— — Agnes laica (k. 14 neb p. 15 stol.). — 
Kuňka matrona, que contulit. . . .4) pro quatuor sexa- 
genis (15. stol.) 

Idus — Swatopluk, filius regis et dux Morauie.5) — Gerdrudis 
soror nostra. — Mechtildis matrona. — Berchtradis 
laica.  —  Anna  soror  nostra.  —  Adlheydis,  Sophia 

laice. || Laurencius familiaris. Johannis (sic) 

Scolaris, laicus. Mara laica (15 stol.). Obiit 

virgo  Ludmilla  cantrix  Cotteschouiensis (16 stol.). 
XVII.  kal. Nov.   Bone memorie Gerlacus,  abbas in Gradis, fr. noster.6) 

— Waltherus sacerdos et frater noster. — Lupoldus 
marchio.T) — Wernerus, Reynardus sacerdotes, fratres 
nostri. — Henricus diaconus et fr. noster. — Tyrkos, 

Gerardus fratres nostri. — Irmgardis matrona. 1 1 

Sibilia (k. 14 stol.). — — Henricus conversus et fr. 
noster. — — Anna laica. — — Vrsula vidua de 
Romssperk. — Caspar fr. noster de Zabrdowicz. — 
Obiit dominus Joannes Jacobus Infelt. 

XVI.     —   —   Bone  memorie  Robertus  Olomucensis  episcopus.8) — 
Boleslaus  abbas  in Alta (?). — Crzizek fr. noster. — 

— Swatochna familiaris. — Jacobus laicus. — Jutta, 
Katherina, Sophia sorores nostre. || — — Reverendus 


1) Opat od r. 1656—1658. 

2) Détřich opatoval dle Tomka v letech 1243—1250, ale dle něho jest v řadě 
opatů Strahovských devátý. 

3) Nejspíše ten, který se stal r. 1341 proboštem. 

4) Vyškrábáno. 

r')  Syn Vladislava krále I, zemř. 1170. 

c)  Nejspíše ten, jenž v listinách přichází v 1. 1233 — 1240. 

7) Bezpochyby Leopold IV, markrabě rakouský r. 1141 ale dne 18. října ze- 
mřelý, který měl za manželku Marii, dceru českého knížete Soběslava I. 
r. 1140 zemřelého a sestru knížete Soběslava II. 

8) Byl bisk. od r. 1201 do r. 1240, kdy byl sesazen. 


133 

pater Franciscus Welicky decanus Zatecensis, fr. noster 
(c. 1650). 

XV. ^kal. Nov. Bone meraorie Reynardus sacerdos et fr. noster. — 
Heydenricus sacerdos et fr. noster. — Heylca comi- 
tissa. — Paulus *) abbas in Brunow. — Gerdrudis 
laica. — Agnes soror nostra. — Jutta laica. — Swa- 
tochna familiaris. — Crzizek laicus. || — Henricus 
quondam procurator, qui dědit III sexagenas census 
conventui (15 stol.). — — Piae recordationis obiit 
virgo  Hedwigis  cantrix,  soror  nostra anno 82. 2) 

XIV. — — Beringerus sacerdos et frater noster. — Wylczek con- 
versus  et  fr. noster. — Pettrissa  soror nostra. || — 

— Nicolaus laicus. — — Petrus laicus , qui dědit 
I sexagenam ad graduale (15 stol.). — — 1G23 Obiit 
p. Melchior senior professus Strahouiensis, sacellanus 
noster. Anno 1634 obiit virgo Leonora Sekirkin. 

XIII. — — Vdalricus dux.3) — Henricus abbas.4) — Ewerwinus 
frater noster. — Vrsula soror nostra. — Dymut et 
Katheriná laice. — Amabilia et Strziezka sorores nostre. 

— Petrussa. — Agnes matrona, que dědit casulam 
purpuream. || — Reverentus pater Laurentius decanus 
Zatecensis, professus Stralioffiensis, fr. noster  (c. 1670). 

XII. —   —   Gerardus,  Henricus  sacerdotes  et  fratres  nostri.  — 

Hellembertus fr. noster. — Czastolow miles. — Tycza 
soror  nostra. — Tworzimir,  Šebek,  Henricus  laici. | 

— — Sdenko sacerdos et frater. — Sdyslaus, Blasco, 
Martinus, Vitus, Jacubco, Thomas familiäres. — Anna 
matrona (15 stol.). — — R. pater Martinus Paum- 
garten Deplensis fr. noster (c. 1670). 

XI. —   —   Hermanus,  Gotsalcus  fr. nostri. — Dalebor  miles. — 

Durgen  laicus. 1 1 Wolkerus  sacerdos  et fr. — 

Swatoslaus  familiaris (15  stol.). Elizabeht (sic) 

Blowskin soror nostra (c. 1650). 

X. —   —   Bone memorie Ciprianus episcopus. — Georgius abbas 

in Luca.5) — Bone memorie Rudgerus prior, sacerdos 
et fr. noster. — Wratyss conversus et fr. noster. — 
Procopius frater noster. — Bohuslaus laicus. || — — 
Cristanus (15 stol.). — Generosus dominus Jobanes 
Georgius Proi (c. 1660). 

IX. —   —   Helias,  Peregrinus,  Jobannes  sacerdotes  et  fr. nostri. 

— Gerhardus diaconus et fr. noster. — Vrsula soror 
nostra. — Gregorius familiaris. — Conradus subdia- 
conus. — Sifridus, Rudgerus, Ospiel fratres nostri. — 

1) Byl opatem v letech 1236—1238. 

2) To jest 1582. 

3) Nejspíše Oldřich, syn Soběslava I. 

4) Snad Jindřich opat Strahovský v letech 1190 — 1194. 

5) Nejspíše ten, jenž byl opatem od r. 1201. 


134 

Rickardis, Ruczela sorores nostre. — — Johannes fa- 
miliaris. | j — — Obiit pater Georgius Chrysurgus 
professus Strahouiensis 1631, vir pius et rectus, olim 
prior in Sión ; hic requiescunt ossa penes altare s. Tho- 
mae. — — Obiit reverendus dominus, dominus Johan- 
nes Becher, abbas Toplensis 1647.1) — Reverendus 
p. Stephanus Herr professus Siloensis et sacellanus 
noster. 

VIII. kal. Nov. Franciscus quondam prior, sacerdos et fr. noster. — 
Iwan diaconus. — Bone memorie Richmundis soror 
nostra. — Blasius , Vlricus fratres nostri. — Anna 
laica. — Maczko conversus et frater noster. || — — 
1598 obiit reverendus in Christo pater dominus Geor- 
gius Scheiter praepositus in Cotieschaw.2) 

VII. —   —   Pie memorie Johannes, Pragensis episcopus, qui omnibus 

religiosis benivolus extitit. 3) — "Walko sacerdos et 
fr. noster. — Meynardus, Bohuslaus milites. — Officia 
et Dobrzicza sorores nostre. jj — — Agnes soror 
nostra, que dědit unam sexagenam annui census (k. 
14 stol.). — Swata consoror nostra, que dedit duas 
sexagenas conventui nostro. — — Johannes conversus 
fr. noster (c. 1420). 

VI. —   —   Ludwicus  conversus et fr. noster. — Sirak  fr. noster. 

Wichburgis soror nostra. — Gerardus miles. — Frid- 
ricus laicus. — Wilhelmus crucifer. jj — — Fride- 
ricus familiaris domine de Zampach, fautor et servitor 
fratrum (p. 15 stol.). — — Bone memorie Adledis 
soror nostra (p. 15 stol.). 

V. —   —   Rubertus prior et frater noster. — Ilias frater noster. 

— Hedwigis soror nostra. 1 1 — Petrus laicus. 

IUI. —   —   Conradus miles. j | — — Przybyslawa soror nostra. — 

Stephanus conversus et frater (16 stol.). — — Obiit 
Barbara priorissa in Coteschaw,  soror nostra (16 st.). 

Obiit devota virgo Ludmila Lobeskin cantrix in 

Coteschau, soror nostra (c. 1650). 

III. — — Obiit bone memorie Arnoldus prior, sacerdos et frater 
ecclesie Montis Sion. || Reverendus pater To- 
bias Waltenius parochus Iglauiensis, frater noster, anno 
1644. 

II. —   —   Wessel conversus et frater noster. — Protywecz miles. 

— Pie memorie Adam Premonstratensis abbas. 4) — 
Berchtoldus  fr.  noster.  —  Bun et Czastolow  milites. 

— Johannes  laicus.  —  Christina  laica.  —  Pessyko 


')  Jan Pechler opat v Teplé od r. 1629—1647. 

2) Probošt od r. 1593 do r. 1598. 

3) Jan III. z Dražíce (1258—1278), jehož úmrtí však současný letopisec  na 
den 21. října klade.  Viz Prameny děj. č. II., str. 333. 

*)  Viz poznámku 3. na str. 131. 


135 


laicus. || Nicolaus conversus, fr. noster, magister 

pistorum.  —  — Johannes baro  dictus  Haz.1) — — 

Conradus cliens (15 stol.). 1631 Anna Schultzin 

vidua. 


November. 

Kal. Nov. Memoria omnium fidelium defunctorum. — Pie memorie 
Strzieziczest, qui dědit huic ecclesie quadraginta marcas 
et duas casulas. — Gotfridus diaconus. — Lucia soror 
nostra. — Zdon, Walthcrus,  Gotfridus  fratres  nostri. 

— Johannes conversus et frater noster. — Jaroslaus, 
Witek, Woslaus laici. — Baldwinus laicus. — Elizabet 
laica. — Vitek laicus , Henricus plehanus in Kancz 
ecclesie Jerocensis. 1 1 — — Prz)rbislaus. — Saulus 
(p. 15. stol.). — — Margaretha soror nostra, que 
contulit conventui unam sexagenam pcrpetui census 
(15 stol.). — — Obiit virgo Vrsula professa Cotte- 
schouiae (k. 16 neb p. 17 stol.). — — Anno 1618 
obiit serenissimus archidux Maximilianus, fr. serenissimi 
imperatoris Mathiae. — Mariu Meyerlin matrona (17 st.). 

— Sixtus (?) Kober presb. fr. n. (c. 1660). 

IUI. non. — Bone memorie Wratislaua matrona. — Sophia soror 
nostra, — Dietlebus Morauiensis episcopus.2) — Dyt- 
marus sacerdos et frater noster. — Ewerhardus frater 
noster. — Milhost laicus. — Dobroslawa laica. — — 
Borzuta sacerdos et canonicus  ecclesie Olomucensis. | 

Clara  soror nostra (15 stol.). Dorothea 

crucifera. — Apolonia novicia, soror nostra (k. 15 neb 

p. 16 stol.). Anno 1622  obiit  illustrissimus ac 

reuerendissimus princeps, pater in Christo colendus, 
dominus d. Joannes Lohelius, archiepiscopus Pragensis, 
habitu et totus candidissimus ordinis nostri ; ante annos 
abbas Strahouiensis et visitator; de aliis multum, de 
nobis et hocce monasterio plurimum meritus. Huius 
memoria in benedictione, quia clarus variis virtutibus, 
immo miraculis. 

III. —   —   Rudolfus frater noster. — Johannes, Petrus, Cristanus 

laici. — Bolemila laica. 1 1 — — Sophia soror nostra. 

— —  Bone  memorie  Conradus  abbas  XV"3 Montis 

Syon (k. 14 st.). 3) Petrus familiaris (15 stol.). 

Obiit anUo 1629 (?) admodum reverendus dominus 

Joannes  Sixtus  praepositus Lythomericensis.  —  1655 


1) Jan z Hazmburka, 

2) Biskup od r. 1172—1182. 
s)  Opatoval od r. 1367—1390. 


136 

obiit venerabilis virgo Catharina Fröstln supriorisa huius 
loci, soror nostra. 
II. non. Nov. Bernardus,  Prawon,  Henricus fratres nostri. — Mech- 

tildis soror nostra. — Netrziezu miles. || — — Mar- 
gareta puella.  —  Jaroslaus  laicus  (k.  14  stol.).  — 

— Obiit frater Thomas sacerdos, plebanus in Vhonycz 
ecclesie  (p. 15 st.). Cunradus  miles (15 stol.). 

Nou.  —   Eniga  soror  nostra. — Strzieziczest laicus* — Mech- 

tildis soror nostra. || Bone  memorie Elyzabeth 

priorissa buius loci.1) — — Anno 1631 obiit venera- 
bilis virgo Catharina priorissa huius loci.2) 
VIII.    idus Nov.  Waltherus acolitus, fr. noster. — Herardus fr. noster. 

— Libsta3) et Boziczie sorores nostre. Sebasti- 

anus familiaris. | 

VII. —   —   Wylczek, Fridericus conversi et fratres nostri. — Gun- 

terus, Dietlebus fratres nostri. — Fridericus, Zbraslaus 
et Hermannus milites. — — Bone memorie Petrus 
abbas XIIUS Montis Sión primus infulatus.4) | 

VI. —   —   Wilhelmus  prior,  sacerdos  et  fr.  noster. —  Mathias 

sacerdos et frater noster. — Rudolfus, Ozren fratres 
nostri. ; — Mathias sacerdos et frater noster. | 

V. —   —   Heynczo sacerdos. — Klich conversus et fr. noster. — 

Waczlawa puella et soror nostra. — Adalbertus. — 
Johannes, Hermannus, Ewerhardus, Palek fratres nostri. 

— Czaslaw miles. — Agnes laica. j j Katherina 

matrona (15 stol.). — — Pater Marianus Steinger fr. 
noster (c. 1670). 

IV. -—   —   Sbislaus miles. — Czaslaw miles. — Procopius sacerdos 

et fr. (15 stol.) Obiit Anna soror nostra. Orate 

pro ea (Též). Anno 1601 obiit Matheus  Miller 

capitan in Hungaria. 

lil. —   —   Zacharias acolitus. — Henricus conversus. — Berwich 

frater noster. — Gerardus miles. — Poto miles. — 
Mechtildis, Bertradis sorores nostre. — Jacobus, Petrus, 
Nicolaus laici. — Adlheydis laica. || — — Katherina 
laica  (k. 14 neb p. 15 stol.). — Johannes  laicus. — 

— Margaretha, que contulit II sexagenas (k. 14 neb p. 

15 st.). — Annyczka puella. Obiit pater Mathias 

professus Strahouiensis (p. 17 stol.). — — Obiit reve- 
rendus  pater  Fridericus  Müller  presbyter,  fr.  noster 

(c. 1650). R. p. Wenceslaus Posnalius Deplensis 

fr. noster (c. 1670). 


*)  Mika jí nemá v řadě převorck Doksanských.  Zápis náleží konci XIV. neb 

počátku XV. století. 
2)  Kateřina Mayerhofová, převorka od r. 1604—1631. 
3j  Tak v rukopisu; ale má se asi čísti Libsca. 
*)  Nej spíše Petr II., který opatoval asi od r. 1343- 1359. 


137 

II. idus Nov. Petrus sacerdos et fr. noster. — Henricus sacerdos et 

fr. noster. — Wratyss. — Vclalricus, Bezdema, Radosto 
et Christianus, Herraannus fratres nostri. — Hedwigis 
soror nostra. — Nezda laica. — Pie memorie Beatrix, 
quondam preláta huius loci.1) — Memoria patrům et fun- 
datorum nostri ordinis defunctorum. — Chotiebor comes, 
qui dedit huic ecclesie villam Ledczicz. 2) — Bone 
memorie Margareta soror nostra , que dedit quinque 
marcas et duas pallas. — — Richwinus , Conradus 
fratres nostri. — Katherina laica. — Bone memorie 
Agnes subpriorissa et soror nostra. || — — Byetka 
laica, que contulit duas pallas. — Margaretha laica 
(p. 15 stol.). 
Idus — Henricus palatinus Polonie, qui dedit huic ecclesie 
marcam auri. — Sifridus frater noster. — Tuboldus 
marchio.3) — ■ Hedwigis soror nostřa. — Stibor miles. 

— Henricus laicus. — Margareta laica. || — — R. 
p. Bernardus Radoch professus Neoreischensis , frater 
noster (c. 1670). 

XV ni. kal. Dec. Dytlebus fr. noster. — Cunegundis soror nostra. — 
Marzca matrona. — Wolframus familiaris. — Rudolfus 
fr. noster. | 

XVH. — — Bone memorie Gerardus abbas in Luca.4) — Hillin fr. 
noster. — Beatrix,  Margareta  sorores nostre. — Da- 

lebor et Wladywoy milites. || Wenczeslaus ple- 

banus in Crassonicz, confrater noster. — Sophia soror 
nostra (15 stol.). 

XVI. kal. Dec. Hermannus fr. noster. — Sdata laicus. — Bohuslawa 
laica.  || — — Martinus  conversus  et fr.  noster. — 

— Anna matrona. — — Johannes laicus. — Dorothea 
domicella. — — Kacza Hostýnská, soror nostra. obiit 
feria secunda post Martini anno Domini M0CCCC0XLIIII°. 

XV. —   —   Pie memorie Gotfridus VIIIUS abbas  montis  Sion.5) — 

Theodricus sacerdos et frater noster, quondam prepo- 
situs ecclesie nostre.6) — Mladota presbiter. — Con- 
radus, Johannes fratres nostri. — Dyrslaus monachus. 

— Sophia  comitissa  de  Bernek.  —  Johannes  miles. 

— Brzieczislaus laicus. — Sophia, Pozor, Berchta 
laice. — Sophia soror nostra. | 

XIIII. — — Memoria fratrum et sororum, familiarium et benefacto- 
rum nostri ordinis defunctorum. — Theodricus sacerdos 
et fr. noster. — Nicolaus  conversus  et fr. noster. — 


1) Mika klade její převorství do 1. 1251—1270. 

2) Ledcice, Lečice na bývalém panství Roudnickém. 
8) Nejisto, kdo se tu míní. 

4) Snad ten, který se jmenuje r. 1210 a v násl. letech. 

5) Dle Weyhraucha opat v letech 1266—1274. Srovnej Reg. Bon. II., str. 1225. 
e) Byl proboštem kolem r. 1328. 


138 

Johannes, Prawonie milites. || — — Johannes famili- 
aris (p. 15 stol.). 

XIII. kal. Dec. Vlnricus, Marzik, Gerardus fratres nostri. — Bone 
memorie Agnes soror nostra. — Petrus laicus. — 
Božena laica. | j — — Katherina laica. — Theodricus 

adolescens. Bone memorie Hynko baro et railes 

dictus *) — Mathias prepositus Chotiessowiensis, 

frater noster XL Villi. 2) — — R. pater Hroznatá 
Maindl Deplensis sacerdos, fr. noster (c. 1670). 

XII. —   —   Sifridus  quondam  abbas  ecclesie  Montis  Sion. 3)  — 

Conradus sacerdos et fr. noster. — Henricus frater 
noster. — Tyza soror nostra. — — Adalbertus, So- 
biehrd, Reynardus laici. || — — R. p. Godefridus 
Gröniger  professus  Geracensis,  fr.  noster  (c.  1660). 

Anno 1669, 20 Novembri obiit reverendissimus 

dominus, d. Vincentius Macarius, abbas Strahouiensis 
quadragesimus octavus.4) 

XI. —   —   Dipoldus  dux,  qui dedit huic ecclesie villam in Luth- 

mericz.5) — Jarohniew comes, qui dedit villam. — 
Poto militaris, qui contulit XXX marcas. — Henricus, 
Wilhelmus, Hermannus, Wiechon et Rudgerus fratres 
nostri. — Vnka laica. J | — Obiit venerabilis dominus 
pater Chrisostomus provisor Strahouiensis, fr. noster 
(c. 1640). 

X. —   —   Bone  memorie Petrus  prepositus  in  Chotiessow,  [sa- 

cerdos] et frater noster.6) — Gerardus, Berchtoldus 
sacerdotes et fratres nostri. — Hermannus conversus, 
Gernardus, Nubil fratres nostri. — Adlheydis soror 
nostra. — Damian miles. — Marzca laica. — Sudawa 
laica. || — — ; Sirzatha laicus. — Nyeta laica. — 
Johannes, Cristannus laici (k. 14 neb p. 15 stol.). 

IX. —   —   Memoria  defunctorum  nostro  ordini  recomendatorum. 

— Gerlacus abbas in Zabrdouicz. 7) — Arnoldus, Bur- 
chardus fratres nostri. — Wisseslaus laicus. — Richmut, 

Agnes  laice. || Pie  memorie  Elizabeth  soror 

nostra (k. 14. neb p. 15. stol.). 

VIII. — — Vincencius prepositus 8) — Sebastianus prior. — Bone 
memorie Ida prima preláta huius loci. 9) — Damianus 
sacerdos.  —  Berchtoldus,  Gothardus,  Gotefridus  con- 


J) Nečitelno; dle zbytků písmen mohlo by se čísti Berca. 

2) T. j. 1549. v Proboštování jeho klade Köpl do 1. 1521—1549. 

a) Opatování Zibřidovo klade do let 1267—1282. 

4) Vincenz Macarius Franck opatoval od r. 1658 — 1669. 

5) Nejspíše Dépold IL, syn Děpolda I. r. 1167 zemřelého. 

G) Petr I., jehož úmrtí klade Köpl na den 20. listopadu 1354. 

7) Mika klade úmrtí jeho do r. 1380. 

8) Annales Praem.  nemají  žádného  opata tohoto jména v Zábrdovicích  do 
konce XIV stol. 

9) Mika klade úmrtí její na r. 1175. 


139 

versi et fratres nostri. — Theodricus fr. noster. — 
Lora , Cungundis , Agnes laice. — — Reynardus 
adolescens. || Ludmila laica (15. stol.). 

Til. kal. Dec. Christianus adolescens et fr. noster. — Wieczemila, 
Tyrpislaua sorores nostre. — Sophia comitissa. - — Her- 
manus fr. noster. — Vernerus laicus. — Woyslaua, 
Gedrudis laice. — Przedslaus adolescens. 1 1 — — Ka- 
therina laica (k. 14. neb p. 15. stol.). — Margareta 
crucifera. — — Wanko puer (15. stol.). 

VI.     —   —   Pie  memorie  Cunegundis  abbatissa  sancti  Georgii  in 

Praga, filia regis Bohemie. *) Pie memorie Woy- 

slawa fundatrix ecclesie Chotiessouiensis, que dědit huic 
ecclesie marcam auri et cappam purpuream).2) — Mar- 
gareta, Sdena sorores nostre. — Theodricus laicus. — 
Swatoslawa laica. || 

V. —   —   Martha ducissa.3) — Selbegerus, Gregorius, Boztata fr. 

nostri. — Sophia soror nostra. — Johannes laicus. — 
Cungundis puella. || — — Johannes miles, qui con- 
tulit conuentui quatuor marcas (15. stol.). — — Ca- 
sparus laicus (16. stol.). — 1609 obiit Catharina Mil- 
lerin matrona. 

IUI. — — Adolfus conversus, fr. noster. — Ortwinus et Nuzer 
fratres nostri. — Alheyt, Valpurgis et Gylla sorores 
nostre. || — — Venerabilis pater in Christo Hugo 
Deiser professus Strahouiensis, fr. noster (c. 1650). 

III. — — Pie memorie Ermericus, rex Ungarorum.4) — Johannes, 
Conradus sacerdotes et fratres nostri. — Robertus et 
Waldnerus  fratres  nostri. — Marta,  Mechtildis,  Adl- 

heydis laice. 1 1 Obiit sancte recordacionis dominus 

Karolus quartus, serenissimus imperator Romanorum et 
Bohemie rex ac fidelis zelator ac cultor divine religi- 
onis 5) — — Bone memorie Adlheydis soror nostra 
(p. 15. stol.). 

IL — — Christianus, Peregrinus sacerdotes et fratres nostri. 
— Vlmannus conversus et frater noster. — Reynburgis 
soror nostra. — Bobrohost, Hermannus, Hostimir fratres 
nostri. — Heylwigis laica. — Johannes laicus. — Ka- 
therina soror nostra. — Swatoslawa laica. 1 1 Her- 
mannus laicus  (15. stol.). Margareta,  Apolonia 

de Rostok matrone nostre (16. stol.). — Andreas, Jo- 
hannes laici. — Caterina  laica. Wenceslaus de 


') Dcera Přemysla Otakara II., která zemřela r. 1321, ale jak Petr Zbraslavský 
vypravuje dne 27. listop. 

2) Vojslava, sestra Hroznatý, zakladatele kláštera Tepelského a Chotěšovského, 
která dle Kopla r. 1227 dne 22. listopadu zemřela. 

3) Neznámo, které kněžny se zpráva ta týká. 

4) Zemřel r. 1204, bratr Konstancie, manželky Přemysla Otakara I. 

5) Dne 29. listopadu 1378. 


140 


Rostoc laicus (p. 16. stol.). — — Margareta laica n. 

c. V. — —  Valentinus  tonsor  (p.  16.  stol.). 

Pater Augustinus Meyerl  parochus  in  Chotiessow,  fr. 
noster (c. 1630). 


December. 

Kal. Dec. Henricus sacerdos et fr. noster. — Jacobus sacerdos 
et fr, noster. — Rudgerus , Giselbertus, Rickwinus 
fratres  nostri. — Agnes,  Richcza, Woyslawa  laice. | 

Hedwigis soror nostra. Jacobus fr. noster. 

Dorothea Nechwilka laica (c. 1520) Pater 

Jobannis Scblanger profes[s]us Blagensis (c. 1670.). 

III I. nou. — Inclite memorie Constancia regina Bohemorum, funda- 
trix cenobii Porteceli in Austria.1) — Walterus sacerdos 
et fr. noster. — Gotfridus conversus et fr. noster. \\ 
Frater Jobannes presbiter noster (k. 14. neb p. 15. st.). 

III. — — Protywa monacbus. — Amilius, Prziemisl laici. — Mar- 
gareta laica. || 

II. —   —   Crisogonus,  Arnoldus  sacerdotes et fratres  nostri. — 

Bonifacius presbiter et heremita. — Mladota miles. — 

Hostislaus  laicus. Zopbia de  Rziedhoscz  soror 

nostra. j | Bone memorie Katberina soror nostra. 

— — R. p. Stepbanus Krechen professus Lucensis, 
fr. noster (c. 1670). 

Non. Déc. Tbeodricus sacerdos et fr. noster. — Berchtoldus sub- 
diaconus et fr. noster. — Jobanna soror nostra. — 
Sifridus, Gregorius familiäres. — Henricus, Hiltbrandus , 
Engelbertus laici. — Domaslawa laica. — Clara puella. 

— Sopbia soror nostra. | 

VIII. Idus. — Bonifacius, Tobias sacerdotes et fratres nostri. — Hen- 
ricus, Hilboldus fratres nostri. — Elizabeth, Adlheydis 
sorores nostre. — Henricus laicus. — Marzca, Beatrix 

laice. — Katberina soror nostra. 1 1 Wenceslaus 

sacerdos et canonicus, fr. noster (k. 14. neb p. 15. 
stol.). 

VIL — — Bone memorie Jobannes prepositus, sacerdos et fr. 
noster.2) — Petrus conversus et fr. noster. — Bole- 
slaus dux.3) — Gerardus fr. noster. — Petronilla soror 
nostra. — Budislaus milcs. — Martinus familiaris. — 

Vlricus laicus. — Adla laica. 1 1 Agnes laica, que 

contulit duas pallas et velům in crucifixo (k. 14. neb 
p. 15. stol.). Obiit Dorothea Blofskin. 


*)  Konstancie, manželka Přemysla Otakara I. zemřela r. 1240.  O dnu úmrtí 

srovnej Prameny děj. č. II., str. 285. 
2)  Bezpochyby Jan II., jehož úmrtí Mika klade do r. 1282. 
'■')  Snad syn Bořivoje II. 


141 


V. —   — 


nu.   — 


in.    —  — 


VI. idus Dec Hermannus  conversus et fr. noster. — Matheus, Otto, 

fr.  nostri.  —  Vlricus  miles.  — ■  Scorobran,  Beatrix 

laice. || — — Andreas  laieus. Bone  memorie 

Yudocus sacerdos, canonicus, plebanus in Owczar1), fr. 
noster (p. 15. stol.). — — Deuoda virgo Fclicitas 
Binzin, conversa huius loci et soror nostra (c. 1670.). 
Nicolaus sacerdos et fr. noster. — Theodricus conversus 

et fr. noster. — Cunka soror nostra. 1 1 Katherina 

soror nostra. Venerabilis virgo Candida Tratncrin 

sacristiana huius loci et soror nostra, anno 1661. 
Berchtoldus, Wernerus fratres nostri. — Didradis soror 
nostra. — Przibislawa matrona. — — Petrus miles. 1 1 

— — Sbraslaus familiaris Strahouic (p. 15. stol.). 
Cungundis soror nostra. — Laurencius et Nicolaus sa- 
cerdotes et fr. nostri. — Domaslawa et Agnes sorores 
nostre. — Henricus diaconus. — Johannes et Jaroslaus, 
qui dederunt duas marcas. — Scolastica matrona, ex or- 
dine  Minorum  soror  profcssa. — — Anna  pučila. | 

— Pie  memorie  Paulus  sacerdos,  canonicus  ccclesie 
Montis Syon (k. 14. neb p. 15. stol.). 
Bone memorie Engelbcrtus Morauiensis, episcopus et tr. 
noster,  qui dedit huic ecclcsie XXX marcas.2) — Jo- 
hannes sacerdos et fr. noster. — Evvcrwinus fr. noster. 

— Sdislawa monacha. — Wilhelmus laieus. — Adlheydis 

laica. Nicolaus laieus. — Conradus miles. || 

Iwan abbas Teplensis.3) — Berchtoldus sacerdos et fr. 
noster. — Woczek fr. noster. — Cristina soror nostra. 

— Bone memorie Strziezislava VI preláta huius loci.4) 

— Albero, Wogek, Bohumil laici. || Anna ma- 
trona. — Otto sacerdos, canonicus et fr. noster (15. stol), 

— Generosus dominus Ignatius Proy (c. 1660). 
Cristina soror  nostra. — Wasmuth  familiaris. — Bo- 
rzuta miles. || — — Pater  Gottfridus Minch profesus 
de Bernög (c. 1670.). 

Obiit 5) pie recordacionis Przemysl rex IIIUS , filius regis, 
fundatoris cenobii nostri, congregacioni nostre per omnia 
devotus,  qui  contulit  huic  ecclesie predium Klobuk.6) 

— Johannes fr. noster. — Conradus conversus fr. 
noster. — Theodricus  fr.  noster. — Heroldus  laieus. 

— Adlheydis laica. || 

XVII.   —   —   Wlastislaus comes,  qui dedit calicem cum  patena. — 


IL —   — 


Idus 


XIX.   kal. Jan. 


XVIII. 


Ovčáry. 

Biskup olomoucký od r. 1194—1199. Dle jiných pramenů zemřel Engelbert 

dne 17. pros. 

Ivan jinak Ivo byl dle Karlíka opatem od r. 1295—1302. 

Mika klade dobu převorky do let 1220—1228. 

Roku 1330. 

Kloboukv v Rakovnicku. 


142 

G-erlacus  supprior. — Jurzata miles. — Martinus Za- 
czensis l)   prepositus.  —  Hermannus  fr.  noster.  — 
Bone  memorie Mechtildis soror  nostra. — Vda soror 
nostra. — Boliuslawa  laica. || — Adlheydis  laica. — 

— Obiit reverendus in Christo pater et dominus Vitus 
Heroldt, pracpositus huius loci fidelissimus anno 1585. 2) 

XYI. kal. Jan. Henricus sacerdos et fr. noster. — Wieczemila, Mer- 
gardis sorores nostre. — Mechtildis laica. — Anna 
puella et soror nostra. || — — Petrussye familiaris, 
que dědit duas sexagenas ad graduale (15. stol.). 

XV. — — Henricus, Ingebrandus fratres nostri. — Mechtildis et 
Mechtildis, Waczlawa sorores nostre. — Nicolaus miles.| | 

Reverendus pater Balthaser Bintz profes[s]us Stra- 

houiensis et circator, frater noster (c. 1650.). 

XIV. — ■ — Georgius comes. — Budek fr. noster. — Wratislawa 
Lucardis sorores nostre. • — Sudislaus, Petrus, Hen- 
ricus laici. — Sdislawa laica. — Rudgerus  puer. — 

Nicolaus miles. || Margareta soror nostra (k. 14. 

neb p.  15. stol.). 

XIII. — — Ditmarus conversus et fr. noster. — Reynardus, Vdal- 
ricus, Fridrun,  Henricus,  Johannes  fratres  nostri. — 

Magnus miles. — Woyslawa, Jaroslawa laice. || 

Barbara  Przedeničzka de Dobrzan  soror nostra 1507. 

XII. — — Theobaldus sacerdos et fr noster. — Gerardus con- 
versus et fr. noster. — Gotfridus fr. noster. — — 
Johannes miles. — Sophia puella. — Rudolfus, Radek, 
Fridricus laici. — Sdata laicus. — Mechtildis, Sdyslawa 
laice. 1 1 

XI. — — Henricus sacerdos et fr. noster. — - Johannes conversus, 
fr. noster. — Pomněn comes. — Leobardus et Sdata fratres 
nostri. — Reynardus laicus. — Cungundis laica. 1 1 — 

— Thoma familiaris (p. 15. stol.). — — Katerina 
soror nostra (též). — Reverendus pater Clemens Kneisl 
professus Strahouiensis 1665. 

X. —   —   Henricus quartus abbas Montis Sión.3) — Henricus dia- 

conus et fr. noster. — Berchta soror nostra. — Was- 
mut, Albero, Lutoldus fratres nostri. || — — Swato- 
slaus laicus. — — Syetra familiaris. 

IX.     —   —   Wilhelmus sacerdos ecclesie Lucensis. — Johannes sa- 
cerdos. — Henricus conversus et fr. noster. — Wisse- 
slawa laica. — Gotfridus et Albertus fratres nostri. | 
Jordanus sacerdos. — Bořek laicus (p. 15. stol.). 

VIII. — — Bone memorie Reynardus prior ct fr. noster. — Ileymo 
conversus et fr. noster. — Gisselbertus,  Zbudo, Theo- 


')  Sadská.  Probošt v Sadskó Martin jmenuje se v letech 1224 — 1227. 
2)  Byl proboštem asi od r. 1575 — 1585. 
:;)  Byl opatem od r. 1190—1194. 


143 

dricus fratres nostri. — Vdalricus laicus. Bern- 

hardus. — — Borzyslawa farailiaris, soror nostťa, que 
contulit calicem pro quatuor marcis cum patena et 
IUI01' marcas ad oruatos, duas pallas comparavit et 
velura templi et J/2 sexagenam ad emcndacionem eius- 
dem (p. 15. stol.). — — Heuricus clieiis (15. stol.). 
—  —  Anno  1644  obiit venerabilis  virgo  Dorothea 

Swatoschin cantrix et soror nostra. Obiit nobilis 

dominus Egidius Tratner (c. 1650). — — Obiit reve- 
rentissimus dominus, dominus Matheius (sic) Paul, S. 
Vincetii Wratislawiae sacri ordinis Praemonstratensis 
vicarius et generalis visitator (c. 1670). 

VII.    kal. Jan.   Marquardus  fr.  noster.  — Felicitas  soror  nostra. — 

Vlricus monacbus. — Laurencius laicus. 1 1 Lukas 

subdiaconus  fr.  noster  (k.  14. neb  p.  15.  stol.). — 

Duchko familiaris noster (též). Sigismundus Haus- 

man abbas monasterii Teplensis [(c. 1510).1) — — 
Obiit  sanctae  memoriae  Dorothea  Horzimirszka  sub- 

priorissa  huius  loci  1597. Reverendiis et pius 

Domioicus Vrtica decanus Thaboricensis, fr. noster 1665. 

VI. — — Bone memorie Heynmannus Morauiensis episcopus, qui 
contulit conventui nostro XXX marcas.2) — Fabianus 
conversus. — Roch fr. noster. — Engcldrudis soror 
nostra. — Winaudus laicus. — Clara, Cristina, Doma- 
slawa, Marzca laice. — Petrus sacerdos et fr. noster. 
| — — Johannes laicus (p. 15. stol.). — Heuricus 
laicus. — Pelhrzym sacerdos, canonicus (též). — — 
Obiit reverendus pater Matbeus Wernerus 1620, prior 
conventus Strahouiensis, fr. noster et quondam sacellanus 
huius loci integerrimus. 

V. —   —   Bohuslaus miles et fr. noster, qui dědit ecclesie nostre 

VIII marcas. — Witramus, Conradus, Jeniss et Matheus 
fr. nostri. — Sapina et Pozor sorores nostre. — Dimut 
laica  — — Anna  soror  nostra,  que dědit  conventui 

sex marcas. j | Katherina laica, que contulit třes 

pallas et XL grossos. — — Obiit dominus Henricus 
dictus Hausmágister. — — Obiit Barbara matrona 
(c. 1620). — — Obiit domina Vrsula Castillianin (c. 
1640). — Obiit devota virgo Sabina Meyerlin soror 
nostra 1657. 

IUI.    —   —   Arnoldus  sacerdos et fr. noster. — Johanna  priorissa 

in Chotiessow et soror nostra. — Marzik laicus. 

Arnoldus  sacerdos et fr. noster. || — — Matias con- 


')  Byl opatem od r. 1459—1509. 

2) Hajman nebo Jindřich také Hynek Berka z Dube byl biskupem Olomouckým 
od r. 1327—1333. 


144 

versus et fr. noster (c. 1420.). — Bone memorie Flochna 
soror nostra; contulit duas sexagenas census. 

III. kal. Jan. Couradus subdiaconus. — — Wanco conversus fr. noster. 

— — Slawata sacerdos et fr. noster. — Johannes 
plebanus in Owczar et quondam prepositus in . . . (k. 14. 

stol.) || Devota virgo Regina Comermaierin laica 

in Choteschou, soror nostra 1669. 

II. —   —   Obiit Rudolfus Castillian (c. 1640). 


^s^g^yj^ 


VORTRAGE 

IN   DE3ST   SITZUNGEN 


DER 


MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN CLASSE. 


PŘEDNÁŠKY 
MATHEMATfCKO - PŘÍRODOVĚDECKÉ. 


Tř. : Matkematlcko-přírodovědecká. 


Tiskem Dka. Ed. Orégra v Praze i£ 


Uiber isolirte Kieselspongiennadeln aus der böhm. 
Kreideformation. 

Vorgetragen von Philipp Počta am 11. Jänner 1884. 
{Mit einer Tafel). 

IL 

Wir haben in der ersten Abtheilung dieses Aufsatzes zuletzt über 
die durch Verlängerung und Bifürkation entstandenen Modifikationen 
des typischen Vierstrahlers gesprochen und schreiten nun zur Schil- 
derung jener Veränderungen  dieses vierstrahligen Typus,  die durch 

c) Verkümmerung einzelner Arme verursacht werden. Wenn 
einer der Arme verkümmert, so entstehen dadurch Dreistrahler 
(three rayed spicule, Hinde), deren alle 3 Arme in einer Ebene liegen 
und mit einander einen Winkel von 120° schliessen (Fig. 1—3). Ich 
habe diese interessante Modifikation in Pr. Nr. 28 einigemal beob- 
achten können, habe aber zuerst diese Formen für Vierstrahler ge- 
halten, denen zufälliger Weise auf der unteren mir unzugänglichen 
Seite der vierte Arm abgebrochen ist. Später habe ich mich jedoch 
an einem prachtvollen, grossen Exemplar (Fig. 1.) vollkommen über- 
zeugen können, dass ich es mit einem Dreistrahler zu thun habe, 
der auf beiden seinen Seiten keine Abbruchsteile des vierten Armes 
zeige. Es übte auf mich diese Form im ersten Augenblick den 
Eindruck eines kalkigen Dreistrahlers, wogegen die bedeutenden 
Dimensionen, kieselige Beschaffenheit und der gut ausgeprägte Axen- 
kanal sprach. Kleinere Formen stellen Fig. 2 u. 3 vor, deren letztere 
einen typischen kleinen Dreistrahler in der Position, wie sie öfters 
unter dem Mikroskop vorkommt, mit einem nach Oben gerichteten 
Ann wiedergibt. 

i* 


Hinde bildet 2 unserem grossen Exemplare in Betreif der Di- 
mensionen ähnliche Dreistrahler PL III. Fig. 26 u. 27, die er zu 
Caminus sp. und Pachastrella sp. stellt. Sollas führt eine Form an 
(PI. XX. Fig. 69), die jedoch, da der dritte Arm von den beiden 
andern unter Bildung eines rechten Winkels abzweigt als durch Ver- 
kümmerung 3 Arme aus einem Sechsstrahler entstandene Modifikation 
gedeutet werden könnte. 

Oft reduzirt sich einer der Arme auf schwache Höcker (Fig. 4.). 
Die Verkümmerung 2 Arme zugleich ist ziemlich selten, jedoch glaube 
ich auf Grund derselben einige unregelmässige Formen deuten zu 
können. (Fig. 5 u. 6). 

Wenn wir die Verkümmerung eines Armes mit der durch Ver- 
längerung des zweiten Armes hervorgebrachten Modifikation verbinden 
wollen, so entstehen zunächst Anker mitdichotomischgetheil- 
tem Kopf, wie ich ihn in Pr. Nr. 19 gefunden habe (Fig. 7). 

Hinde bildet eine ähnliche Form PI. V. Fig. 30, die aber durch 
weit grössere Dimensionen von unserer verschieden ist. Eine zweite 
ähnliche Modifikation mit zugespitzten Enden stellt er zu Geodia sp. 
(PI. II. Fig. 19). 

Das von Carter PI. X. Fig. 65 abgebildete Exemplar scheint 
unserer Form am ähnlichsten zu sein. 

Die letzte Art unserer Combinationen bildet die Verkümmerung 
eines Armes verbunden mit der Bifurkation der verbliebenen Arme 
oder mit anderen Worten dieVerzweigung der Dreistrahler. 
Zu dieser Modifikation konnte ich in unserer Kreide keine Belege 
auffinden, wenn ich das auf der zur ersten Abtheilung dieses Auf- 
satzes beigeschlossenen Tafel Fig. 38 abgebildete Bruchstück nicht 
anführen will. 

Was die schon oben erwähnten Fleischnadeln anbelangt, so 
kommen sie meist als Vierstrahler vor (Fig. 8—10) oder sie haben 
einen der Arme verlängert und sind somit zum dreizinkigen Anker 
herangebildet (Fig. 11.); nur selten kommen sie verästelt vor. (Fig. 
12). Die Annahme, diese Formen als Fleischnadeln anzusehen, wird 
durch ihre ungemein kleinen Dimensionen (alle Abbildungen sind in 
110 facher Vergr. gezeichnet) gerechtfertigt. Alle diese Gebilde 
zeichnen sich noch durch eine sehr glatte Oberfläche aus, die auch 
dem obzwar etwas grösseren Anker (Fig. 11) eigen ist. 

Die ungewöhnliche Glätte der Oberfläche ist es, die diesen 
Nadeln ein typisches Äussere gibt, durch welches sie sich alsogleich 


von allen anderen mehr oder weniger gekörnten Elementen unter- 
scheiden lassen. 

Alle abgebildeten hieher gehörigen Formen fand ich auf der 
Oberfläche eines zu Hexactinelliden gehörigen, jedoch nicht näher be- 
stimmbaren Spongienbruchstückes in Pr. Nr. 9. 

Zum Schlüsse der vieraxigen Kieselelemente müssen noch die 
unregelmässigen Formen ohne oder mit deutlichem dreiästigen Axen- 
kanal angeführt werden, welche in ziemlicher Anzahl und sehr ver- 
schiedenen Gestalten in den Weissenberger Schichten in Pr. Nr. 19, 26 
und 28 angetroffen werden (Fig. 13 u. 14) und für das Produkt der 
auf verschiedene Weise kombinirten Umwandlungen aus dem typischen 
Vierstrahler gedeutet werden können. 

In Fläche verästelte Formen, die in unserer Kreide (Pr. Nr. 
19 u. 28) nicht zwar selten, jedoch gewöhnlich zerbrochen gefunden 
werden (Fig. 15), lassen sich sehr gut mit der von Carter PI. VII. 
Fig. 1, 2, 6 abgebildeten Art Dactylocalicites Vicaryi, welche Sollas 
(pag. 389 PI. XIX. Fig. 20) zu Macandrewites stellte und Hinde für 
Ragadinia annulata (PI. IV. Fig. 30 pag. 58) deutete, vereinigen. 

Zur letzt angeführten Art Rag. annulata glaube ich die Formen 
(Fig. 16 u. 17) stellen zu müssen. 

Die Unregelmässigkeit erreicht ihre Höhe in den Rhizomorinen- 
elementen (Fig. 18), wie sie in den Weissenberger Schichten Pr. Nr. 19 
aufgefunden werden, obzwar Lithistiden aus der Familie der Rhizo- 
morinen eben aus diesen Schichten nicht bekannt sind. 

Die nächste Gruppe wären die 

III. Schirm nad ein, die ich aus dem Grunde nicht zu den 
Vieraxigen stelle, da sie niemals vier, sondern immer fünf Äste des 
Axenkanales ausweisen. Es ist möglich, dass sie sich unter die von 
Gray aufgestellten „Quinqueradiate spicules" unterbringen Hessen. 

Bei uns fehlen diese Gebilde, so weit ich mich überzeugen 
konnte, gänzlich. 

IV. Kie sel ele m ente, denen 3 rechtwinkli ch sich 
kreuzende Axen (die des tessularen Systemes in der Krystallo- 
graphie) zu Grunde liegen (sexradiate spicules). 

Die typischen Sechsstrahler sind ziemlich selten; ich habe nur 
2 Exemplare, einen in Pr. Nr. 14 (Fig. 19) und den zweiten an der 
Oberfläche sehr glatten und in dieser Hinsicht den oben erwähnten 
^leischnadeln ähnlichen in der Pr. Nr. 46 gefunden. 

Hinde bildet einige freie Sechsstrahler PI. V. ab, die aber alle 
durch grössere Dimensionen von unseren abweichen. Doch glaube ich 
dennoch unsere Formen zu Hyalostelia stellen zu sollen. 


6 

Sollas bildet auch einige unseren sehr ähnliche Elemente PI. 
XX. ab, ohne sie aber einer Art unterzustellen. 

Durch Verkümmerung eines Armes entstehen fünfstr ahlige 
Nadeln, die Carter unter dem Namen Gomphites Parfitii PI. IX. 
Fig. 38, 39 abbildet. Sollas führt desgleichen diese Gebilde an (PI. 
XX. Fig. 63). 

Wenn die ganze Axe, also 2 gegenüber liegende Arme nicht 
zur Entwickelung gelangen, so entstehen Vir strahier, deren 
Arme aber in einer horizontalen Ebene liegen. Ich habe bis 
jetzt nur wenige dieser Formen gefunden und zwar in den Pr. Nr. 
9, 13, 19 u. 28. (Fig. 21, 22). 

Ausser den isolirten hieher gehörigen Nadeln findet man (vor- 
züglich in den Korycaner Schichten) sehr häufig zertrümmerte Bruch- 
stücke von Hexactinellidenskeleten, die aber leider meistens nur auf 
die festeren und deshalb widerstandsfähigeren Kreuzungsknoten sich 
beschränken. Grössere Partien habe ich als zu Craticularia und 
Leptophragma gehörend deuten können. Die letztere Form zeichnet 
sich durch das feine, filigranartige Skelet besonders aus (Fig. 23 
vergr. 60mal). 

Obzwar es eigentlich nicht im Plane dieses kleinen Aufsatzes 
liegt, mit diesen dem festen Skelete gehörigen Bruchstücken sich zu 
befassen, so will ich doch hier noch eine interessante Erscheinung, 
die ich zufälliger Weise angetroffen habe, anführen. In einem abge- 
brochenen Kreuzungsknoten aus Pr. Nr. 9 sieht man neben den 
wohlentwickelten Axenmittelpunkt (Fig. 24) noch ein anderes, kleines 
von feinen und blind endenden Axenkanälen gebildetes Kreuz. Die 
Deutung dieses Phaenomens ist nach der von Zittel aufgestellten 
Theorie der Verschmelzung einzelner Elemente zum festen Skelete 
nicht schwierig; es ist dies ein verkümmertes Axenkreuz, welches 
nicht zur Entwickelung kam und von der gemeinschaftlichen Kiesel- 
masse mit dem nachbarlichen wohl entwickelten Kreuzungskuoten 
überdeckt wurde. 

IV. Vielaxige Kieselkörperchen, multiradiate or stellate 
spicules, Gray. Aus dieser Gruppe beschreiben Zittel, Carter und 
Hinde dünne Kieselscheiben von ovalem oder elliptischem Umriss 
mit grösserer Anzahl von Axenkanälen, die aus der Mitte ausstrahlen. 

In unserer Kreide habe ich diese Kieselkörperchen bis jetzt 
nicht beobachten können. Man könnte vielleicht die von mir am an- 
deren Orte*) beschriebenen und abgebildeten, plattigen, jedoch sehr 

*) Beiträge zur Kennt, d. Spongien d. böhra. Kreidef. Abb. der k. böbm. Ge- 
sellschaft d. Wiss. VI. Folge 12. B. 1883. pag. 28 Taf. III. Fig. 4. b. 


winzigen Scheiben aus der Deckschichte von Lopanella depressa 
Poe. hier unterstellen. 

Zuversichtlich gehört jedoch in diese Gruppe die vielaxige kleine 
Form aus Pr. Nr. 28 (Fig. 25), welche aus kurzen Radialstäbchen mit 
gut sehbaren Axenkanälen besteht. Nach Zittel sind diese Kügelchen 
bei den recenten Spongien ziemlich häufig. 

Von der letzten Gruppe der 

V. dichtenKugeln spicular spherules, Gray kommen in unse- 
rer Kreide beinahe alle von Zittel beobachteten Elemente vor. Am 
häufigsten können wir sie antreffen in Pr. Nr. 19, 28, 45, in Form 
kleiner Kugeln, auf deren Oberfläche kurze Stacheln hervorragen 
(Fig. 26). Auch von den eiförmigen Gebilden von strahliger Struktur, 
wie sie Zittel Taf. V. Fig. 18 — 26 abbildet, habe ich mehrere in 
beiden oben angeführten Lokalitäten beobachten können (Fig. 27 — 33). 
Diese für die recenten Geodia - Stelleta und Pachastrella- Arten so 
charakteristische Körperchen sind immer von grosser Anzahl gerader 
Stabnadeln verschiedener Form begleitet. 

Hinde bildet ähnliche Formen PI. I. Fig. 26, 27 ab; Sollas 
deutet sie (PI. XX. Fig. 38, 39) für Pachastrellites globiger. 

Zum Schlüsse der Aufzählung einzelner Gebilde will ich noch 
ein verkieseltes Skeletbruchstück von einer Calcispongie erwähnen 
(Fig. 34), das ich in Pr. Nr. 13 gefunden habe. 

Was die Zahlenverhältnisse der hier beschriebenen Nadeln 
anbelangt, so sind sie bis auf wenige Ausnahmen dieselben, wie sie 
Zittel in den Gerüsten der verschiedenen Coeloptychienarten vorfand. 
Am häufigsten sind auch bei uns die einaxigen Kieselelemente, denen 
folgen vierarmige Sterne und Anker, dann Kugeln und endlich Drei- 
strahler und Sechsstrahler. Dass Scheiben und Schirmnadeln bei uns 
fehlen, wurde schon angeführt. 

4. Deutung der einzelnen Gebilde. 

1. Monactinellidae Zitt. 

1. Reniera sp. 

Hinde PI. I. Fig. 16, 17. 

Geodites haldonensis Carter PI. IX. Fig. 53, 55, 56. 

Corallistes cretaceus Sollas PI. XIX. Fig. 7. 

Zittel Taf. IV. Fig. 39—50. 


Diese Deutung erhielten die beiderseits zugerundeten Walzen*) 
(Taf. I. Fig. 16-20). 

Fundort: Haidon, Coesfeld, Trimingham, Horstead. Bei uns 
Pr. Nr. 4, 9, 13, 28 & 29. 

2.? Reniera bohemica nov. sp. 

Ich glaube die beiderseits zugerundeten Nadeln mit breiten, 
ofíen zu Tage tretenden Axenkanälen am besten hier unterbringen 
zu können. (Taf. I. Fig. 7—9). 

Fundort: Pr. Nr. 19, 28. 

3.  Reniera Zitteli nov. sp. 
Zittel pg. 39 Taf. IV. Fig. 30. 
Die kleinen und gewöhnlich sehr gut erhaltenen beiderseits zu- 
gespitzten Spindeln sind, wie Zittel bewies, jenen der recenten Gattung 
Reniera am ähnlichsten, daher hieher zu stellen. (Taf. I. Fig. 10 — 14). 
Fundort: Coesfeld. Pr. Nr. 9, 19, 26, 28 & 45. 

II. Tetractinellidae Zitt. 

1 Geodia sp. 

Hieher werden von den meisten Autoren die einfachen, beider- 
seits zugespitzten, oder auch einerseits abgerundeten Nadeln gestellt. 
(Taf. I. Fig. 1—6). 

Sollas theilt diese Formen unter mehrere Arten ja Gattungen, 
indem er die beiderseits zugespitzten Nadeln zu Discodermites cre- 
taceus und Rhagadinia Zitteli stellt, die einerseits abgerundeten aber 
für Corallistes cretaceus deutet. 

Fundort: Haidon, Coesfeld, Trimmingham, Horstead. Pr. Nr. 
2, 4, 9, 13, 14, 19, 26, 28, 29 & 45. 

2. Geodia sp. 
? Hinde PI. IL Fig. 14. 
Die sechszinkigen Anker (Taf. I. Fig. 34, 35) sind zuversichtlich 
einer Geodiaart unterzustellen. 
Fundort: Pr. Nr. 28. 


*) Ich bezeichne hier die dem ersten Theile dieses Aufsatzes beigegebene 
Tafel mit Taf. I. und die dieser Fortsetzung beigeschlossene Tafel mit 
Taf. II. 


3. Geodia sp. 

Zu dieser Art stelle ich die einfachen dreizinkigen Anker (Taf. I. 
Fig. 32, 33). 

Fundort: Pr. Nr. 28 & 45. 

4. Pachaena Hindi. 
Sollas pag. 382 PI. XX. Fg. 44, 52, 54, 56, 59, 64. 

Hieher stelle ich den grossen dreizinkigen Anker mit gegen das 
Ende zugespitzten Armen (Taf. I. Fig. 31). 
Fundort: Trimmingham, Pr. Nr. 28. 

5. Stelleta Zitteli nov. sp. 
Zittel pag. 49. 

Wie Zittel bewiesen hat, gehören die feinwarzigen,  strahligen 
Kugeln oder Spheroiden (Taf. II. Fig. 32—33) zur Gattung Stelleta. 
Fundort: Coesfeld. Pr. Nr. 28. 

6. Tethya sp. 

Zu dieser Gattung stelle ich die Vierstrahler mit einem ver- 
längerten Arme und den anderen nicht zu Anker herangebildeten 
(Taf. I. Fig. 30). 

Fundort: Pr. Nr. 28. 

7. Pachastrella Carteri 
Hinde PI. III. Fig. 29—31. 
Dercites Haldonensis Sollas PI. XX. Fig. 47. 

Her stellt Hinde kleine Vierstrahler, mit denen unsere Exemplare 
(Taf. I. Fig. 27—29) ziemlich übereinstimmen. 

Fundort: Trimmingham, Horstead, Pr. Nr. 28. 

8. Pachastrella Hind ei nov. sp. 
? Pachastrella Hinde PI. III. Fig. 27. 

Zu dieser Art stelle ich typische Dreistrahler, deren Arme alle 
in einer Ebene liegen (Taf. IL Fig. 1 — 3). Hinde bildet eine ähnliche 
dünne Form ab. 

Fundort: Horstead. Pr. Nr. 28. 


10 

9. Pachastrella sp. 
Hinde PÍ. III. Fig. 24, 25. 

Vierstrahler mit dünnen Armen von bedeutenden Dimensionen. 
Kommen auch bei uns vor, jedoch selten und meist in Bruchstücken. 
Fundort: Horstead, Trimmingham Pr. Nr. 19, 28. 

10. Tisiphonia sp. 

Hinde PL III. Fig. 16—23. 

Corallistes  cretaceus  Sollas PI. XIX. Fig. 4. 

Pachastrellites globiger id. PI. XX. Fig. 30. 

Ich stelle zu dieser Art den sechszinkigen Anker Taf. I. Fig. 36 
und vielleicht auch Fig. 37. 

Fundort: Horstead, Coesfeld, Trimmingham Pr. Nr. 28. 

11. ? Caminus sp. 
Hinde PI. IH. Fig. 26. 

Zu dieser Gattung könnte die mit dichotomisch getheiltem Kopfe 
versehene Nadel gestellt werden (Taf. II. Fig. 7). 
Fundort: Horstead. Pr. Nr. 28. 

III. Lithistidae Schmidt 
Rhizomorina Zitt. 

Die spärlich bei uns vorkommenden Nadeln lassen keine nä- 
here Deutung zu. 

Tetracladina Zitt. 

1. Ragadinia annulata. 
Hinde PI. IV. Fig. 24—30 PI. V. Fig. 1—4. 

Die unregelmässigen Platten (Taf. II. Fig. 16, 17) sind hieher 
zu stellen. 

Fundort: Horstead. Pr. Nr. 28. 

2. Racodiscula Vicaryi Carter sp. 

Zittel Stud. üb. foss. Spong. IL pag. 87. 

Dactylocalicites Vicaryi Carter PL VII. Fig. 1, 2 & 6. 

Macandrewites Vicaryi Sollas PI. XIX. Fig. 20. 


11 

Zu dieser Art werden die Anker mit unregelmässig in Fläche 
mehrfach verästeltem Kopf gerechnet. (Taf. IL Fig. 15). Ich glaube 
diese Formen von den gezackten und in der Mitte mit einem nur 
auf kleinen Höcker reducirten Stiel versehenen Platten (Fig. 16 & 17) 
trennen zu müssen. 

Fundort: Haidon, Trimmingham, Horstead, ? Coesfeld, Pr. 
Nr. 28. 

Fleischnadeln von Lithistiden. 

Als solche deute ich die winzigen, sehr gut erhaltenen und mit 
glatter Oberfläche versehenen Formen. Taf. II. Fig. 8 — 12). 
Fundort: Pr. Nr. 9. 

IV. Hexactinellidae Schmidt. 
- Dictyonina Zitt. 

1. Craticularia sp. 
In den Pr. Nr. 13 & 14 fand, ich mehrere Bruchstücke von Ske- 
leten dieser Gattung. 

2. Leptophragma sp. 
Ein äusserst feines filigranartiges Bruchstück (Taf. IL Fig. 23). 
Fundort: Pr. Nr. 46. 

Lyssakina Zitt. 
1. Hyalostelia sp. 

Zu dieser Gattung stelle ich den kleinen, zierlichen und mit sehr 
glatter Oberfläche versehenen Sechsstrahler (Taf. IL Fig. 20). Fig. 19 
könnte vielleicht auch hieher gehören. 

Fundort: Pr. Nr. 46. 

V. Calcispongiae Blaiw. 
Pharetrones Zitt. 

1. ?Peronella sp. 

Die rauhen wahrscheinlich aus Dreistrahlern zusammengesetzten 
verkieselten Skeletfasern scheinen dieser Gattung anzugehören (Taf. 
IL Fig. 34). 

Fundort: Pr. Nr. 13. 


12 

5. Bemerkungen  über die geolog. Verkeilung der Spongiennadeln. 

Korycaner Schichten. 

Die ältesten Meeresablagerimgen unserer Kreideformation, der 
grüne glaukonitische Sand bietet uns keine oder nur sehr spärliche 
Reste von Kieselspongiennadeln. Ausnahmsweise findet man in dem- 
selben nicht näher bestimmbare Bruchstücke von Hexactinelliden- 
skeleten und noch seltener von Calcispongien. 

In dem festen an Hexactinelliden und Lithistiden reichen Kalk- 
steine von Kamajk und Zbyslav (Pr. Nr. 14 & 13) Hessen sich nur 
wenige Bruchstücke grösserer Spiessnadeln und kleinerer walzen- 
förmigen Kieselelemente nachweisen. 

Das Gestein erscheint aber an vielen Orten von Bruchstücken 
der Hexactinellidenskellete erfüllt, so dass man mit Recht auf die 
rauhe, litorale Beschaffenheit dieser Orte zur Zeit der Kreideperiode 
schliessen kann. 

Noch im höheren Masse gilt dies von dem grobkörnigen Sand- 
und Kalkstein dieser Schichten von Kuttenberg und Mezholes, Pr. 
Nr. 7 & 8), die nicht geeignet erscheinen, Körper von solch' zartem 
Bau, wie es die Spongiennadeln sind, zu verwahren; obzwar wieder 
der feine Sand von dem zuerst genannten Fundorte (Pr. Nr. 9) 
äusserst feine Fleischnadeln barg. 

Weissenberger Schichten. 

Der feine Trippel vom Weissen Berg zeigte gegen alles Ver- 
muthen keine organischen Versteinerungen. 

Die Spongienknollen aus demselben Fundorte (Pr. Nr. 19) haben 
mir ein ziemlich reiches, jedoch nur einförmiges Material der isolirten 
Kieselkörperchen geliefert. Sie enthalten meist nur Bruchstücke von 
verschiedenen grossen Spiessnadeln, einerseits zugerundeten und bei- 
derseits zugespitzten Elementen, dreizinkigen Ankern, Rhizomorinen- 
nadeln nebst spärlichen Kugeln. Vorzüglich sind aber diese Knollen 
durch das Auftreten von beiderseits zugerundeten und mit weitem 
Kanal versehenen Nadeln bemerkenswerth. 

Der Pläner (Pr. Nr. 20) zeigt nebst Bruchstücken von festen 
Hexactinellidenskeleten einige spärliche spiessförmige Nadeln, zu 
denen sich hie und da abgerundete Walzen und kugelige Gebilde 
gesellen. 

Der eigentümlicher Weise specifisch sehr leichte Pläner von 
Renčov (Pr. Nr. 28) hat mir den grössten Thril meines mir zu Ge- 


13 

böte stehenden Materiales geliefert. In diesem Gesteine kommen 
Knollen oder auch mehr ausgebreitete Lager von löcheriger und 
schwammiger Masse vor, die eben das grösste Reichthum von ver- 
schiedenen Kieselelementen beherbergen. 

Malnicer Schichten 
sind, so weit mir bekannt, arm an Spongiennadeln.  Im Pläner von 
Mainice und Brandys nad Orlicí wurden nur kleine Bruchstücke von 
einaxigen Nadeln bemerkt. 

Iser-Schichten. 

In dem braunen Kalksteine von Dolanka bei Turnov findet mau 
zwischen Kolonien von Heteropora magnifica Nov. hie und da Bruch- 
stücke und ganze Exemplare von spiessförmigen Nadeln, dreizinkigen 
Ankern und häufige kugeligen Gebilde. 

In einer Höhlung nach Plocoscyphia labirinthica von Choceň*) 
habe ich nebst den für diese Gattung charakteristischen Skelet- 
bruchstücken noch äusserst feines der Gatt. Leptophragma gehöriges 
Gewebe so wie isolirte Sechsstrahler gefunden. 

Teplitzer und Priesener Schichten 
sind für Erhaltung kieseliger Substanzen sehr ungünstig, wie ich 
mich leider in zahlreichen Fällen bei der Untersuchung der aus 
diesen Schichten stammenden Spongien überzeugen konnte.**) So 
zeigte auch der Tausende von Foraminiferen und beschälten Crusta- 
ceen enthaltende Mergel von Koštic keine Elemente, die man mit 
Sicherheit für Spongiennadeln deutet können hätte. Es fanden sich 
zwar zahlreiche, längliche Formen, welche man vielleicht für Bruch- 
stücke spiessförmiger Nadeln halten könnte, jedoch ist bei dem Um- 
stände, als alle diese cylindrischen Körperchen aus Kalkspath bestehen 
und keinen Axenkanal zeigen, ein sicherer Schluss unmöglich. 

Zittel führt im „Zusätze" zur Abhandlung von H. Woeckener 
in Zeitschrift der deutschen geolog. Gesellschaft XXXI. 1879 pag. 
667 an, „er habe von Herrn C. Schwager Stücke böhm. Pläners aus 
der Teplitzer Gegend erhalten, die fast ganz aus Spongiennadeln be- 


*) Original siehe abgebildet in Dr. A. Fric Die Iserschichten im Archiv für 
naturhistor. Landesdurchforschung von Böhmen V. Bd. 1883 pag. 133 Fig. 
26.  Vergleiche  auch  Ph. Počta Beiträge  zur  Kennt, d. Spong. d. böhm. 
Kreideform. I. Abth. pag. 36. 
**) Siehe Ph. Počta 1. c. pag. 7 & 8. 


14 

stehen."   Es ist aber nicht erwiesen, ob dieser Pläner aus dem ge- 
ologischen Horizont „Teplitzer Schichten" stammt. 

In neuester Zeit brachte Herr Assist. V. Weinzettl aus den 
untersten Lagen der Priesener Schichten von Priesen Stücke von 
mergelartigen Pläner, die mit grossen einaxigen Nadeln und auch 
3 bis 6zinkigen Ankern erfüllt sind. Es ist dies der erste Fund in 
diesen Schichten von Spongienüberresten, die ihren Kieselgehalt be- 
wahrt haben. Ich werde diese Nadeln in der die Monactinelliden 
und Tetractinelliden behandelnden Ahtheilung meiner Beiträge zur 
Kenntniss der Spong. der böhm. Ereidef. näher besprechen. 


Erklärung der Abbildungen. 

1—3 Dreistrahler. 

4—6 unregelmässige Vierstrahler. 

7 Nadel mit dichotomisch getheiltem Kopfe. 

8—12 Fleichnadeln Pr. Nr. 9. 

13, 14 unregelmässige Vierstrahler. 

15 Anker mit stark verzweigtem Kopf. 

16, 17 Dermalplatten. 

18 Rhizomorinenelemente Pr. Nr. 19. 

19 Sechsstrahler Pr. Nr. 14. 

20 desgl. Pr. Nr. 46. 

21—22 Vierstrahler Fig. 21 aus Pr. Nr. 19. 

23 Leptophragma sp. Pr. Nr. 46. Vergröss 60mal. 

24 Hexactinellidenkreuzungsknoten Pr. Nr. 9. Vergr. 60mal. 
25—33 kugelige Gebilde Fig. 29 aus Pr. 19. 

34   Fasern von einer Calcispongie Pr. Nr. 13. Vergr. 60mal. 
Alle Figuren, bei denen die Vergr. speciell nicht angeführt ist, 
sind 110 m. vergr. und stammen ausgenomen  diejenigen, bei denen 
eine andere Pr. Nr. steht, aus Pr. Nr. 28. 


2. 
Über die Verbreitung der Monocotyledoneen. 

Vorgetragen von Dr. J. Palacký am 7. December 1883. 

Der Vortragende skizzirte an der Hand des letzten Bandes der 
Genera Plantarum III. 2. kurz die Verbreitung der Monocotyledoneen. 
Von den 34 Familien (mit 1515 Geschlechtern und c. 19408 sp. [im 
Maximum] der Gen.) ist die Mehrzahl kosmopolitisch,  wie  Gräser, 


Ph Počta. Uiber isolirte Kieselspongiennadeln 


Bh. Počta, ad natc&elin 


Zith Farský Pťagae. 


15 

Cyperaceen, Orchideen (mit Ausnahme der arktisch-antarktisch-alpinen 
Gegenden), Liliaceen (diese vier Familien haben mit 3200, 3000, 
5009 und 2100 sp. — schon über zwei Drittel aller spec. — aber 
nur (880) etwas über die Hälfte der Genera. Von den einzelnen 
Familien gehört keine der nördlichen gemässigten Zone an, neotro- 
pisch sind Bromeliaceen (350 sp.), Mayaceen (7 sp.), Rapateaceen 
(20 sp.), Cyclantheen (35) — paleotropisch die Roxburghiaceen (8), 
bis auf 1 sp. in Florida (Croomia), Philydraceen (4), Flagellarieen 
(8), Pandaneen (80) — tropisch überhaupt Burmanniaceen (51), Sci- 
tamineen (450), Taccaceen (10), Xyrideen (50), Commelynaceen 300 
(zumeist), Triurideen (16), Eriocauloneen (325 — Eriocaulon septan- 
gulare auf Sky hielt Pariatore bekanntlich für eine alte geologische 
Remanenz und nicht für eingewandert (ebenso wie Dioscorea pyre- 
naica, Cyperus papyrus in Sicilien, den Chamaerops im Mittelmeer) 
— die Dioscoreen (160) bis auf die erwähnte spanische Art, ebenso 
die Palmen (1100, von denen 557 paleotropisch, 537 als neotropisch 
angeführt werden) und Aroideen (900 bis auf wenige sp., wie Lysi- 
chiton Kamčatcen, man sehe Englers Tafel in den Suites au Pro- 
drome). Antarktisch sind Restiaceen (230 bis auf die 1 sp. in Co- 
chinchina Leptocarpus disjunctus Masters) und Centrolepideen (30) 
(ebendort) 1 Centrolepis. 

Die Wasserpflanzen und Zwiebelgewächse folgen eigenen Ge- 
setzen. Von den ersten sind hier die Hydrochariden (40), Pontede- 
riaceen (35), Junceen (200), Typhaceen (16), Lemuaceen (20), Alis- 
maceen (60) und Najadeen (120). 

Es tritt eine Tendenz zum Kosmopolitismus hervor (das von 
Archiac (Progres 1869 S. 279) citirte Gesetz der weiteren Verbreitung 
niederer Formen), die allerdings nur selten vollständig siegt (z. B. Iuncus 
buffonius, den Boissier für kosmopolitisch erklärt), da die arktischen 
und Wüstengegenden gleich arm sind. Die nordamerikanischen Formen 
sind tropischer als die altweltlichen (z. B. Pontederia azurea). Von 
den 4 Gen. der Pontederiaceen haben Afrika uod Amerika 2 gemein- 
schaftlich. Die Meeresphanerogamen haben sich in den Tropen 
zahlreich erhalten, wie überhaupt die Organismen der tropischen 
Meere zahlreicher an spec. sind (Eidechsen, Schlangen, Schildkröten), 
die arktischen und antarktischen Meere reicher an Ex. als an Spec. 
(vielleicht mit Ausnahme der Vögel und Säugethiere). Die Iunceen 
sind antarktisch bis auf die Kosmopoliten, Iuncus, Luzula und die 
neotropische Thurnia. Die Zwiebelgewächse sind bekanntlich meist 
xerofil (besonders die Liliaceen) — fehlen aber  den reinen Wüsten, 


16 

wie den kalten Gegenden und sind nicht häufig in feuchten Orten, 
ebenso wie in grossen Wäldern. Die reichste Gegend ist wohl das 
Cap, an 1000 sp. (Harvey) also c. %) aucn Australien (c. 300) und 
Südamerika sind reich, sowie das Mittelmeergebiet (die Flora Orien- 
talis von Boissier hat 584 sp. (c. %)» endlich Nordamerika (Cali- 
fornien allein 120 Liliaceen Watson). 

Die Monocotyledoneen sind geologisch älter als die Dicotyle- 
doneen — die obere Grenze sind wohl bis jetzt die Kohlenformation 
— doch ist die Kenntniss derselben seit Sternberg nicht sehr fort- 
geschritten. Die weichen Blätter und Stengel sind der Erhaltung 
nicht günstig, doch dürften die zahlreichen Palmenfrüchte der Kohle 
noch bestimmbar gefunden werden, bis der rechte Mann hieran tritt. 

Die interessanteste Familie sind geologisch wohl die Pandaneen, 
die heute bloss im Gebiet des Stillen Meeres (von Neuseeland bis 
zu den Maskarenen und Seychellen) , sonst auch in Europa weit 
verbreitet waren (zahlreich z. B. in England). 


3. 

O integrování některých rovnic vyskytujících se 
v problému tří těles. 

Přednášel Dr. A. Seydler dne 25. ledna 1884. 

Jest známo, že nelze úplně řešiti problém tří těles, t. j. že nelze 
pomocí známých nám úkonů mathematických v zakončeném 
tvaru (bez pomoci nekonečných řad) určiti dráhy a jich závislost na 
čase tří těles (hmotných bodů) A, B, (7, jež se vzájemně přitahují dle 
Newtonova zákona gravitačního. Přibližné řešení pomocí řad dosta- 
tečně sbíhavých jest možné v případě, v naší soustavě slunečné na 
štěstí uskutečněném, kdy hmota jednoho tělesa (A) jest velmi značná 
u porovnání s hmotou druhých dvou těles.*) V případě tom lze rela- 
tivní pohyb hmoty B kolem hmoty A vyšetřiti tak, jakoby pouze 
tyto dvě hmoty vzájemně dle vytknutého zákona na sebe působily 
(problém dvou těles) a k výsledku tohoto vyšetření, složenému 
v známých zákonech Keplerových, přičiniti opravu, plynoucí z dalšího 
působení hmoty C na hmoty A a B. Poměry hmot B a C ku hmotě 


Y) Aneb v případě, k němuž zde přihlížeti nebudeme, kdy vzdálenost třetí 
hmoty jest velmi značná (problém pohybu měsíce). 


17 

A považujeme za malé veličiny prvního stupně; poznáme pak, 
že jest ona oprava dána řadami, jež postupují dle mocností týchž 
veličin, a že dostačí z pravidla, obmeziti se na několik prvních členů 
oněch řad, ano nezřídka že již sám prvý člen dostačí v těch mezích 
přesnosti, které nám pozorování ukládá. 

Buďtež x, y, z souřadnice hmoty B v soustavě, jejíž střed se 
nalézá ve hmotě A ; a?0, ?/0, z0 nazveme souřadnice téže hmoty B 
v nerušeném, elliptickém pohybu kolem -á; n budiž jakási malá veli- 
čina prvního stupně. Pak můžeme klásti: 

x =: xQ -f- nxy -f~ n2x2 -j- n3x3 -|- . . . 

(!) y — Vo + ™/i + rfy* 4- n'3y3 + • • • 

z = z0 -\- nzt -\- n\ -f- íi3*?3 -f . . . 
a  mluvíme  o  prvním,  druhém,  třetím  atd.  přiblížení 
(k úplnému problému), podařilo-li se nám určiti veličiny xu ylt zu 
neb zároveň veličiny a?2, í/2, 22, neb mimo  tyto ještě a?3, í/3, z3 atd. 

V prvním přiblížení jest řešení problému tří těles možné ve 
tvaru zakončeném, t. j. alespoň tak, že lze napsati integrály, rovna- 
jící se hledaným veličinám, kdežto provedení naznačených integrací 
vyžaduje opět návrat k nekonečným řadám. Integrály ty, jak je po- 
dává Laplace ve své Mécanique Celeste (livre II. chap. VI.) jsou 
upraveny ve tvar pro praktické upotřebení v astronomii nejvhodnější. 
Co proměnné volí se totiž průvodič r a pravá anomálie v a konečně 
vzdálenost z oběžnice od roviny nerušeného (elliptického) pohybu. 

Pro týž pohyb mají ony proměnné hodnoty r0, v0, 0; kladouce 
r — r0 4- dr, v0 = v-\- áv, 
poznáváme, že jsou ďr, óv, z hledané opravy, jimiž skutečný pohyb 
určen v prvním, druhém atd. přiblížení, bereme-li ve výrazech pro 
ně zřetel k malým veličinám prvního, druhého atd. stupně. Kterak 
tyto opravy lze určiti, o tom obšírného návodu podává Mécanique 
céleste. 

Další pokrok v řešení problému tří těles bere se hlavně směrem 
naznačeným plodným pojmem variace konstant, v kterémž směru 
však zaniká myšlenka bezprostředního integrování rovnic vyskytujících 
se v problému tří těles. 

Není mi však známo, že by byl kdo podrobil podrobnější dis- 
kussi základní rovnice problému tří těles, pokud se vztahují k sou- 
řadnicím pravoúhlým.*) Příčinu toho dlužno tuším hledati v tom, 


*) Diskusse rovnic těch obmezuje se pokud mi známo na vyhledání těch 
integrálů problému tří těles, které možno odvoditi z principu středu 
hmotného, z principu ploch a z principu živých sil.  Těchto integrálů jest 

Tř.:  Mathematicko-přirodoTědeoká. 2 


18 

že se při studium této otázky v první řadě přihlíželo vždy ku po- 
třebám astronomie, vzhledem k nimž nebývá pravoúhlá soustava sou- 
řadnic nejpohodlnější. Uvážíme-li však zisk, který plyne ze souměr- 
nosti základních rovnic při volbě této soustavy, nemůžeme pochybovati 
o tom, že nás diskusse týchž rovnic povede k výsledkům zajímavým. 

Podávám zde některé takové výsledky, jež se mi podařilo ob- 
jeviti, a jež se nám jeví co soustava rovnic co do tvaru (pokud mi 
známo) nových a v mnohém ohledu zajímavých. Problem tří těles 
jest jimi v prvním přiblížení úplně řešen, a postup k dalším při- 
blížením jednoduchý. 

Budtež 

x, y, z, m =z nh a as', y\ z', m' — nh' 
souřadnice a hmoty bodů hmotných B a C vzhledem k bodu A co 
začátku souřadnic; pro a?, y, z platí rovnice (1) a podobné rovnice 
lze napsati pro x\ y\ z'; místo hmot raa«i' zavádíme výrazy nh 
a nh' proto, abychom měli v rovnicích, vyjma různé mocnosti malé 
veličiny w, samé veličiny téhož stupně neb řádu. 

Volíme-li hmotu A (slunce) za jednotku, a položíme-li pro 
krátkost: 

■ fr :=-&*(! +m)=zk'2(l+nh), fc = 00172021 
r2 = x3 -f- y2 -j- z2 , r'2 =z x'2 -{- yn -\- z'2 , 
í>2 = (x' - x)2 + (*,' - yf + (z' - z)2 
obdržíme jak známo pro a?, y, z základní rovnice: 

(2) &+&*»(&-&=** 

Kušivé síly wZ, nY, nZ jsou úkony souřadnic x, y, z, x\ y\ z', 
a mohou se tudíž vložením výrazů (1) pro x, y, z a obdobných vý- 
razů pro as', y\ z' rozvinouti v řady postupující dle celých mocnosti 
veličiny n, počínaje ovšem mocností prvou. Totéž můžeme učiniti 
pomocí oné substituce s výrazy na levé straně rovnic (2) a srov- 


10, kdežto jich úplné řešení problému tří těles vyžaduje 18, tak že zbývá 
(všeobecně) ještě 8 integrálů, jichž určení vyžaduje zvláštních method 
a posud jen přibližně bylo provedeno. Encke-ova methoda specialných 
perturbací vychází sice též od základních rovnic vyjádřených pravoúhlými 
souřadnicemi, leč bere se zcela zvláštními, praktickou potřebou předepsa- 
nými cestami, jak již z pouhého názvu oné methody vysvitá. 


19 

náním veličin téhož stupně (násobených stejnou mocností veličiny n) 
zjednáme si po sobě soustavy rovnic (po třech) určujících postupně 

x0> Vq\ zo! xu 2/i? zi 5 xiy Vii z2 atd- 

Spokojíme-li se s prvním přiblížením, obdržíme dvě sou- 
stavy rovnic: 

a xn  , _3   ,. 

■pz0rQ   =0 


cit 


(3) QI+HfSýř-* 

^T + Wo  =0 
~^t + V>*\\ = 3}*xor^u + %o 

(4) -ft£ + řw7Vi = 3f*y0r7*tí + Fo 


dí2 


+ ř^o '«i = 3f ^o *M + Zo 


kdež položeno pro zkrácení. 

(5) u = x0x1-\- */02/i + zozi 

a kde znamenají Z0,  F0,  Z0 hodnoty úkonů X,  r, Z, klademe-li 
v nich 

místo x, y, z, x\ y', z', q, v' 
nerušené hodnoty  a?01 y0, z0, a^,, z/'0, z'0, p0, r'0 
plynoucí z rovnic (3) a z podobných rovnic pro x\ y\ zf. 

O správnosti obou soustav (3) a (4) přesvědčíme se snadno 
naznačeným zhora rozvinutím v řady, při čemž se obmezíme na členy 
obsahující n° a n1 co koefficient. *) 

Ěešení rovnic (3) poskytuje jak známo přesný pohyb elliptický 
dle Keplerových zákonů a smíme tudíž xQ, y0, z0, r0, a podobně 
i x'm 2/'oi z'oi *"'o5 Qo považovati za známé úkony času. Totéž 
platí o veličinách X0, Yoi Z0. Kdyby v rovnicích (4) též u bylo 
známým úkonem času, měli bychom soustavu linearných diff. rovnic 
druhého stupně na sobě nezávislých, kteréž by tudíž mohly býti 
integrovány známým způsobem. Jedná se tedy především o určení 
tohoto úkonu u. 


*) Při tomto rozvinutí měli bychom vlastně důsledně z veličiny j4=fc2(l -f- nh) 
vyloučiti druhy člen jakožto člen vyššího stupně a klásti v (3) yb-=.k2\ 
podržíme však raději prvou hodnotu veličiny [i, neb touto nedůsledností 
získáme z druhé strany, že veličiny x0} y0, z0 jsou přesným řešením 
problému dvou těles. 

2* 


20 


Z rovnice (5) plyne: 

d2u _  T   d2xx~\  ,  y Tdx0 <£r, ~|  .  ["   d2co0~| 

kde voleno pro krátkost symbolické označení 

[d2aj,"|   , , d2x,  .    d2y,  .    d2z. 

x0 ^J místo x0 -^ +y0 1^+M0Wt atd. 

Jest však na základě rovnic (3) a (4): 

f   d2x0~] _3 

tudíž : 

(6) SF-řtr„M-2|_-^-^J=rXA]. 

Dále jest: 

tdxn dzx. "] _3 1"  dxn~]  .  _   _4  eřr„  .  T „ da?nl 

td2xň dx, "1 _3 r   efcc, "1 

-sruti = -»"• hwJ 

tudíž : 

a integruj eme-li: 

Vložíme-li tuto hodnotu do rovnice (6) obdržíme: 

(8) % + vCu = [X0x0] + 2/[z0 ^] A = U0 

Tím jsme si zjednali differencialnou rovnici pro úkon u téhož 
tvaru, jaký mají rovnice (4) pro xx, y^ zx, s tím rozdílem však, že 
se nalézá na pravé straně rovnice (8) známý úkon času U0 ; rovnici 
tu lze tudíž integrovati. K tomu cíli nazveme u0 úkon, jenž vyhovuje 
rovnici : 

(9) ■3^ + f*r78«0 = 0; 

porovnávajíce rovnici tu se soustavou (3) poznáváme, že úkonem tím 
může býti jakýkoli linearný stejnorodý úkon 


21 

a*o + ho + tóo 
veličin a?0, y0, z0 *) 

Položme nyní v rovnici (8) 

u — uGu' ; 

se zřetelem k rovnici (9) obdržíme: 

d V  . ,. dua du'    T7 

a tudíž: 

du'   O  ,  1  rTT   ,t 

-r- = —5- H i / Unundt . 

dt    u\ ~ u\J   ° ° 

Předpokládejme, že jest ellipsa, určená souřadnicemi a?0, y0, z0, 

oskulační,  t. j., že prochází bod B (ve skutečném,  působením 

obou hmot A a, C podmíněném pohybu) v tom okamžiku,  od něhož 

čas počítáme, polohou a?0, y0, z0 s rychlostí — , -Jk , -£ . 

Pak jest pro t = O : 

JTj = O, y,. = Ö, z, = O, w = O, w' = O 

dt _u' dí ~-u' dt ~u,dř-u' dř ~-u< 

Z rovnice (7) následuje předně, že jest 

t 

(10) U0 = [X0x0] + 2f[x0 ^] dt , 

o 

dále, že se rovná konstanta O nule, a že jest tudíž : 

a konečně : *    * 

(11) u = uQ I — I U0uQdt . 

o  u J 

o    ° o 

Vložíme-li nalezenou hodnotu pro u do soustavy (4), obdržíme 
rovnice téhož tvaru jako (8), které tudíž dle téže methody integrovati 
můžeme. Tím jest problém tří těles v prvním přiblížení úplně řešen. 

Úkony #1} yu zL obsahují, jak snadno poznáme, čtyř- a patero- 
násobné integrály vzhledem k času. 

Obtížím, které tím při skutečném výpočtu vznikají, vyhneme 
se, podaří-li se nám, zjednati sobě výrazy pro xt, yu zt jiným nežli 
právě uvedeným přímým způsobem. 


*) Úkon ten neobsahuje tři libovolné stálé, poněvadž jsou veličiny xQ) y0, z0 
jak známo podrobeny podmínce: 

Ax0 + %0 -f Cz0 = 0. 


22 

K tomu cíli vyhledáme si vedle u ještě dva jiné lineárně úkony 

veličin a^, yu zL. 

Položme: 

dxfí  .    dyQ  .    ífe0 

(12) >h-3*+ihi* + 'l-3*=< 

Pak jest: 

~ďt "~ Iďt ~ďfj "*" r1 ~df~ J 
tudíž dle (7) a (3) : 

o 

a konečně 

t  t 

(13) v = 2(ifr73udt +ff [Z0 *%*] dí«. 

o 0    0 

Výraz ten obsahuje sice čtyřnásobný integral, jejž však můžeme 
odstraniti pomocí rovnic (9) a (11). Jest totiž: 

o o 

o ° o 

0 o o 

o 

Vložíme-li tento výraz do (13) a položíme-li v něm místo U0 
hodnotu (10), obdržíme: 

(14)   .«*>£-«/fo-d*^//[*.:£}jft 

o 0    0 

Konečně můžeme upotřebiti známých integrálů soustavy rovnic 
(3), jež vyjadřují princip ploch : 


(15) 


Násobíme-li rovnice soustavy (4) po řadě na -4, B, C, sečteme-li 
je a klademe-li: 


dz0 
y° dt ' 

-z0d^ = A 
0 dt 

lA/JU f\ 

V.    — 

z° dt 

X° dt  ~3 

x  dy» 

dx^_n 
y°  dt  —U 

23 


(16) 
obdržíme : 

(17) 


Axx + Byx + Czx = io , 


d2w? 


™ + pr?w = 4X0 + *F0 + CZ0 = Tf 0 


dt 


a tudíž, zovouce w0 úkon vyhovující rovnici: 

d2w, 


dt* 


[ir0 w0 = 0, 


dle obdoby rovnice (11): 

t    t 

(18) w = w0f^fwow0dt. 

o     ° o 

Máme tudíž soustavu rovnic: 

(19) "^^-+-3?^+* 

Axx -\- Byx -\-Czx=.w, 
z které si zjednáme po několika snadných transformacích, přihlížejíce 
k rovnicím (11), (14) a (18) k tomu, že dle (16): 


z, = v 


dxQ dy0dz0 
dt  dt  dt 
ABC 
pro hledané úkony xx yx zx výrazy 


j^ = ^+b(«.-.í£)+o(.%t-*.) 

(20)   DVi=-»»+G(~.-«^) + 4(«Tjf-'».) 

i>\ = C» + 4 (v. - • %) + B (M W - ra») 
Veličiny xx yx zx jsou tudíž určeny pomocí úkonu u (11), jenž 
vyžaduje trojnásobné, a pomocí úkonů v (14) a w (18) vyžadujících 
jen dvojnásobné integrování dle t. 

Zda-li a kterak by bylo lze, upotřebiti tohoto výsledku prak- 
ticky v mechanice nebeské, jest otázkou, vyžadující podrobný rozbor, 
jenž leží mimo rámec tohoto stručného sdělení. Zde stůjtež ještě 
některé jiné rovnice, k nimž dospějeme touž cestou, která vede k rov- 
nicím (15) a pomocí nichž můžeme výsledek soustavami (11), (14), 
(18) a (20) stanovený ještě zjednodušiti. 

Násobme druhou rovnici soustavy (4) na z0, třetí na y0, a ode- 
čtěme; podobně násobme druhou rovnici soustavy (3) na zx> třetí na 
yn a odečtěme. 


24 

Součet obou rozdílů jest : 

d?yx d\  ,    d2y0 dr'z^ v 7 

z° ~w ~~y°~ďr~r~Zi ~w z. Vy~^ ~~ °z° ~ °'y° ' 

Výraz na levé straně jest differencialným poměrem  dle času 
výrazu : 

z°~dt  y°ii^Zi dt  yx dt ' 

obdržíme tudíž  první, a podobnou  cestou též ostatní  dvě rovnice 
soustavy : 

l*° d«   y° dJ + r1 dt   ^ dt)- 


(21) 


(21) 


f(Y0z0-Z0y0)dt-H 

o 

1*° dt   z° dt)^ v** <**   Zl dř J - 

f(Z0x0—X0z0)dt = K 

J (xoy0 


Y0x0) dt — L. 

Násobme první rovnici na a?0, druhou na y0, třetí na z0 a utvořme 
součet; tím si zjednáme rovnici : 

(22) Axx + Byx + CZl =zw = Hx0 +Ky0+ Lz0 . 

Pro w zjednali jsme  si tudíž  místo  složitějšího výrazu (18) 
jednodušší, vyžadující jediné integrování dle času. 

(J/Y* fíll ÍjZ 

Násobením  rovnic  (21)  na  -~ , -^ , -^  obdrželi  bychom 
podobně : 

a dx\   i  T) tyv  i   n    1 TJ    o   I   TT  Vo   i   7" ^n 

* ~dJ + ^ "5" "+■ ° W -  "ďF + Ä W + ^ "Ä" ' 
kteráž rovnice však nic nového neobsahuje, plynouc přímo z rovnice 
(22). Differencujeme-li ještě jednou, obdržíme: 

dt*—    dt  ^A dtT    dt  T^oT^o-t^o» 
z kteréhož výrazu ve spojení s (22) a s rovnicemi (3) následuje, že 
zhora nalezený tvar (22) pro w v skutku vyhovuje rovnici (17).  Po- 
zoruhodné jest, že se vyskytuje integral této rovnice ve dvou od sebe 
úplně rozdílných tvarech (18) a (22). 


25 

Pomocí rovnic (21) můžeme zjednodušiti též výrazy pro u a v. 
K tomu cíli napišme rovnice (20) ve tvaru : 

D^Aw^B^-C^) u + (BZo -Cy0)v 

(23)   D\ = Bw- (C^ - A *£) u + (Cx0 - Az0) v 

D\ = Cw- (A^-B^u + iAy, -Bz0)v. 
Odkud si zjednáme : 

dt dt    \   dt2 dt* J    'V   dt dt ) 

(24) v.   dt dtJdt~Ko o; dt 

D*d£ = C^-(Ad^-B^)u + (^-B^)v 
dt dt    V.   dt2 dť1 )    '  V   dt dt ) 

\A dt    B dt)dt+{Ay«    BXo)dt 
Vložme tyto výrazy do rovnic (21), násobených na D2.  První 
obdrží po snadných transformacích *) tvar, v němž opět užito symbo- 
lického označení na str. 6 vyloženého : 

Avšak dle (13) jest: 

o 

*- o 

na pravé straně obdržíme dosazením hodnot w a -r z (22) výraz: 

A(AH + BK-\-CL). 


*) Při transformacích těch dlužno stále na zřeteli míti rovnici: 

Ax0 -f By0 -f Ck0 


26 

Zjednáme si tudíž konečně rovnici : 

[0 dx0~\du    d í"   dx0l   
x ~ďt\ďt "" tt r ° ~dt\ u " 

(25) 

= 4H + 5Ä + CL + r;/ [X0 ^f\ dt = P. 

o -* 

Tato rovnice jest vzhledem k cc0, y0, z0 symmetrická; patrně 
obdrželi bychom tutéž rovnici pomocí ostatních dvou rovnic soustavy 

[dx l2 
x0 -j-?  , obdržíme na levé straně 

úplný differencialný poměr výrazu: 


[«.$] 


drt 
Jest však: 

= ÄrJ -j- 2p-0 — Z)2 
užijeme-li integrálu rovnic (3), který poskytuje princip živé síly: 

Bude tudíž konečně : 
08)    . = V K + a*»-. - W f'^ + ££ _-ßi . 

Rovnice tato určuje u pomocí dvojnásobných (dle času) integrálů, 
tudíž způsobem jednodušším, nežli rovnice (11). 

Pro veličinu v platí rovnice (14), v které však vložíme pro u 
hodnotu (26), tak že také v jest vyjádřeno integrály dvojnásobnými. 

Konečně budiž připomenuto, že lze snadno dokázati rovnici 

(27) AH-\-BK+CL = 

Sestavíme-li přehledně výsledky zde nalezené, obdržíme násle- 
dující soustavu rovnic, jimiž rovnice (4) jsou řešeny: 

A-y* dt    z° dt 

jj (a/OG q ^^o 

(28) ÍS-Z»~dt~X°~ďÍ~ 

/i ™y i\    dx0 

^-X{,~di~~y°~ďt 

D* — A2 + B*~{- C2 


27 

*=(w02+(%)Vfé)a-^:* 


dt J   '  v dt J   '  v dt 

H=f(Y0z0-Z0yQ)dt 
o 

K=f(Z0x0-Xoz0)dt 

o 

t 

L:=f(X0y0 — YQx0)dt 

o 

(29) Jf = f(X0x0 + 70y0 + Z0z0) dt 

o 
t 


P=°AH-\-BK+CL-\-rlN 
Q = /Ndt 

o 

~ Vhť+2ur  -Z)2 f Pdt - r ^ f   Pdt 


(30) 


V°  dt) 

v = 2d£-2M-3Q 
dt 

W = Hx0 -f i£jí0 -f- Zz0 

D\ =Au, + D*x,r-\ + r\ | (&) (,,. _*£ «) 
(31) Z>Vi = 2fe + D V.r7*. + rj | (*) (r„. - *í .) 

^ = Cw + ßs *°"> + < 5 @ ('•• - £ M) 
Poslední tři rovnice plynou z rovnic (23) na základě jednoduché 
transformace, při které byl zřetel vzat k významu veličin A, B, C. 
Úplné řešení problému tří těles v prvním přiblížení záleží ve vy- 
hledání přibližných hodnot souřadnic tělesa B a tělesa C; prvější jsou : 

x = x0 -f nxx , y = y0 -f nyv , z = ztí+nz, 
kdež jsou a?0, y0, z0 souřadnice elliptického pohybu tělesa B kolem 
tělesa A. Veličiny xx, yt, zx, určené rovnicemi (31) neobsahují inte- 
gračních stálých; jsou zvláštním řešením soustavy (4), jež vyhovuje 
té podmínce, že mají míti pro začátek času (čili v čas epochy) dráha 
skutečná (x, y, z) a elliptická (x0, y0, s0) styk prvního stupně. 
Integrační stálé v řešení elliptickém (a?0, y0, z0) obsažené, jsou zá- 
roveň integračními stálými úplného řešení (a?, y, z). 

Souřadnice tělesa C jsou podobně (v prvním přiblížení) : 
x> — x\ -f nx\, y' — y\ -f ny\, z' = z\ + m'0, 


28 

kdež a?'0, y0, z'9 souřadnice elliptického pohybu tělesa Ö značí, 
a a/,, #\, z'x rovnicemi podobnými rovnicím (28)— (31) se určí, 
v nichž však souřadnice hmot B a C jsou vyměněny. 

Ke konci chci ještě ukázati, kterak lze sobě zjednati přiblížení 
vyšších stupňů na základě téhož algorithmu, v nichž toliko veličiny 
Z0, F0, Z0 jinými hodnotami nahraditi dlužno. Položíme-li 

y = yQ 4- ™/i + wV2 

jsou veličiny a?0, y0, z0 a a?!, yt, zl určeny integrály rovnic (3) a (4) 
a pro o?2, y2t z2 obdržíme  (při  obmezení  se na veličiny stupně w2) : 

& X„   . — 3 — 5 .   __ 

■foT + Pro  X1 = 3/* Vo  % + ^1 

á2v _ _ 

(32) -^i + F-o V2 = 3f*y „^Vs + ^i 

-^ + ^7% = 3f*z0»\r5w2 + Zt . 

Xi = X\ + I ř* V7* OH + 3í*a?1r75M1 — L5 tixür~\\ 

(33) F, = F, + | (iy0r-5 [x\\ + 3^7^ - y ^«J 

^ = Z\ + I ^7* OH + 3^7\ - V íiz0r77< 
Zde znamenají Z\, F^, Z\ přírůstky veličin Z0, F0, Z0, klade- 
me-li v nich místo a?0, ?/0, z0, o?0 + nxl, y0 -j- wyt, z0 -[- nzt a po- 
dobně místo íc'0, ?/'o) 2'o (elliptických souřadnic rušivého tělesa C) 
x\ 4- nx\, y\ + ny\, z'0 + «z'j ; jinými slovy: veličiny ony jsou 
druhé členy řad: 

X = X0 + nX'1+n*X>2 + .... 

F=F0+rcF'1-f-n2F'2 + .... 

Z=Z0 + n#1+na#s+.... 
\x\] jest součet čtverců veličin a?n yx, z, ; % položeno místo u k do- 
cílení větší důslednosti. Veličiny (33) Žn Fn Zt jsou tudíž známé 
úkony času, a rovnice (32) mají úplně týž tvar jako rovnice (4). 
Řešení provede se tudíž úplně dle schématu rovnice (28)— (31), jen 
že položíme 

v (29) Xu F15 ZY místo Z0, F0, Z0 

v (30) a (31) w2, v2, w2 místo w15 u15 tí?t 

v (31) a?2, 2/2, z2 místo xu yu zx . 

Téhož tvaru (4) neb (32) jsou patrně rovnice pro třetí přiblí- 
žení ac3, */3, z3 atd., jen že budou veličiny Z2, F2, Z2 atd. na pravé 
straně týchž rovnic ještě složitější úkony nežli Zt, Yn Zlf tím složi- 
tější, čím vyšší jest stupeň hledaného přiblížení. 


29 

Ke konci budiž připomenuto, že se rovnice (8) nalézá v Lapla- 
ceově Méc. cél. (liv. II. chap. VI. équ. [S]); soustava rovnic (21) ve 
tvaru poněkud změněném nalézá se v některých spisech, na př. : 
v Schubertově Traité ďAstronomie théorique, t. III. liv. V. chap. II. 
Ostatní zde nalezené výsledky jsou tuším (alespoň co do formy) nové, 
zejména vyjádření perturbací xn y19 zt pomocí rovnic (20), (23) 
neb (31). 


4. 
Beitrag zur Theorie der Gramme-schen Maschine. 

Verfasst von F. Koláček in Brunn und vorgelegt von Prof. Dr. A. Seydler am 

25. Jänner 1884. 

Im Novemberhefte von Wiedemanns Annalen veröffentlicht Herr 
R. Clausius eine Theorie der dynamo-electrischen Maschinen. Mit 
demselben Gegenstande vor einigen Monaten beschäftigt, publicirte 
ich an einem andern Orte*) eine kurze Theorie der Gramme-schen 
Maschine. Zum Ausgangspunkte wählte ich die von Thomson-Maxwell 
mathematisch gefasste Form des Faraday-schen Inductionsgesetzes, 
da sich hiemit alle Betrachtungen ziemlich allgemein anstellen lassen, 
ohne dass es nothwendig wäre, das Abhängigkeitsgesetz zwischen 
magnetisirender Kraft und erregtem Magnetismus vorauszusetzen. 
Überdiess bietet diese Theorie die Möglichkeit, die Wirkungsweise 
der Maschine absolut vorauszuberechnen, wenn die Lösung eines 
anderen Problems gegeben ist. Dieses andere Problem — *■ die Be- 
stimmung des durch die Electromagnete im Ringe erzeugten Magne- 
tismus — ist zwar noch nicht gelöst, und sind auch die geometrischen 
Verhältnisse einer wirklichen Gramme-schen Maschine zu complicirt, 
um eine genaue Lösung zuzulassen; nichts destoweniger lässt sich 
mit Hilfe einiger allgemeinen Betrachtungen ein apriores Urtheil 
über die Grössenordnung der electromotorischen Kraft gewinnen, 
welche im besten Falle von einer gegebenen Maschine geliefert 
wird. Die Mittheilung dieser Theorie, nebst einer kurzen Herleitung 
der Faraday-schen Inductionsgesetze aus dem bekannteren Neu- 
mannschen Potentialgesetze bildet den Hauptinhalt dieses Aufsatzes. 


*) F. Koláček,  Intern.  Zeitschrift  für  die  electr.  Ausstellung,  Hartleben. 
Wien 1883. Heft vom 30. Sept. 


30 


I. Das Induetionsgesetz. 


Man weiss seit F. Neumann, dass die electromotorische Kraft 
in einem Drahtkreise <r, veranlasst durch Stromschwankungen oder 
Bewegung eines strom durchflossenen Leiters s sich darstellen lässt 
durch 

„      dP    _    .  r Pds da    . 7   7 . 
E = t—   Pz=.i    I cos (ds, de) . 

Andererseits weiss man seit  Ampere,  dass  die Componenten 

der vom Strome s i ausgehenden magnetischen Kraft gegeben sind 

durch 

„   dB   dC . rdx    1   . 

h = -~ — -j- A = i  I -=- . — ds 

a£    dr] J  ds    r 

„    dC   dA n '■  .  Pdy    1   7 

dA   dB „    .  rdz    1  _ 

H =2 -= — C :=z 1  / -r- . — ds. 

dr]    d% J  ds    r 

Legt man durch den Contour des Leiters <? eine Fläche, theilt 
diese in ein Netz von Flächenelementen df, wählt von den zwei 
Normalenrichtungen eines solchen eine als positiv, bildet die Kraft- 
componente nach dieser Richtung, so ist die Zahl der magnetischen 
Kraftlinien, die durch die Fläche <r hindurchgehen, 

ffdf \F . cos n£-\-G- cos wq -J- H cos n£\. 

Wählt man ferner im linearen Kreise 0 von den 2 möglichen 
Richtungen jene als positiv, längs deren man schwimmen und gegen 
das Innere des Kreises blicken muss, um die positive Normalrichtung 
zur linken Hand zu bekommen, so erlaubt der bekannte analytische 
Lehrsatz 

. (dB   dP\ ,  idP   dQ\     /l 

+ Iďf ~ 3f i cos n7] + l*j- ~ dj> cos nt\ 

nach Einsetzung der Werthe von F, G, H den  Schluss,  dass der 
Ausdruck 

P-zzi I  I — '- —  mit ffdf [Fcos w| -|- G cos wr\ -(- H cos n£] 

identisch ist. 

„Die electromotorische Kraft in einem Drahtkreis 0 ist somit 
der Zahl nach identisch mit dem negativen Zeitdilierencialquotienten 
der „Zahl der Kraftlinien", welche durch ihn hindurchgehen. Dieses 


31 

Princip  ist  allgemein  giltig,  mögen  die  Kraftlinien  von  Strömen 
oder Magneten herrühren. 

Ist i' die in a inducirte Stromintensität, P' die Zahl jener 
Kraftlinien, die von i' = 1 herrührend den Drahtkreis <r durchsetzen, 
P die Zahl der „externen" Kraftlinien, w der Widerstand von <?, so 

dP    d 
tw-—dJ-ďt{Pť) 
gilt P', welches seiner Definition zu Folge nur positiv sein kann, ist 
mit dem sogenannten Selbstinductionscoefficienten identisch. 

Das gewonnene Inductionsgesetz erfordert eine Vervollständigung 
für den Fall, als im magnetischen Felde Eisenmassen vorhanden 
sind. Da die Induction in einem Drahtkreise ú sich durch die In- 
duction in seinen elementaren Maschen ersetzen lässt, so liegt die 
Frage vor, die Zahl der Kraftlinien zu bestimmen, welche durch eine 
Masche df hindurchgehen, falls dieselbe in einem anderen magne- 
tischen Medium als Luft gelegen ist. Die Componenten der magne- 
tischen Kraft, insofern sie von äusseren magnetischen Massen und 
Strömen herrühren, seien Fe, G6, He. Mit Fh Cr*, Ht bezeichnen wir 
die Kraftcomponenten, die von den inducirten Magnetismen her- 
rühren. Es seien noch aßy die Componenten des auf die Volums- 
einheit bezogenen Momentes an irgend einer Raumstelle xyz. Um 
zu einer richtigen Inductionstheorie zu gelangen, muss man an Stelle 
der magnetischen Momente die Ampěreschen Elementarströme setzen. 
Zu diesem Zwecke ersetzen wir das magnetische Moment y dx dy dz 
durch den Strom /„, welcher das Flächenelement dx dy im entgegen- 
gesetzten Sinne eines Uhrzeigers umfliesst, so dass bei Zugrunde- 
legung des electromagnetischen Masses der Stromstärke y dx dy dz 
gleich wird iz . dx dy.  Dieser Strom i» trägt zu den Werthen des A 

und B bei mit den Beträgen  dx dy i9 . — ( — J ,  respective  — 

dx dy ig j~ ( — J .  Man erhält so, wenn die Volumintegration auf 

alle Räume bezogen wird, wo Magnetismen durch Induction geweckt 
werden 

Daraus ergibt sich für //* an der Raumstelle |, 17, £ 

_ dA    dB 


32 

oder 

H, = fffä* ä,j i [y^ (1) + y _*j (J.) _ 

~~ a fall LtJ ~~ ^ ď^ VTVJ 
oder 

"(iz^lJ    P dzdr)\r J    ? ' dz d£ l r )\ 
Setzt man 

Jty V. r J dy y r J    "' 

so resultirt 

*=- (£+£+ £)///****- 

Nun ist das zweite Integral das bekannte magnetische Po- 
tential Q der inducirten magnetischen Massen, nnd lässt sich be- 
kanntlich durch das Potential einer magnetischen Schichte an den 
Grenzflächen zweier Magnetika, sowie durch ein Massenpotential 

mit der Dichte — {-} — J- ~ff~Jr~ff~) ersetzen.  Die negativen Diffe- 

renzialquotienten dieses Ausdruckes sind magnetische Kraftcom- 
ponenten, und zwar in „polarer Definition" nach W. Thomson. 
Sie stellen jene Kraft vor, welche die Masse 1 erfährt, wenn sie in 
einer sehr dünnen cylinderförmigen Höhlung im Innern des Magneten 
gelegen ist, und  die Richtung dieser Röhre mit jener der örtlichen 

magn. Achse zusammenfällt. Man hat somit Ht = — 4ay — -~-. Das 

Inductionsgesetz lautet dann 

E — — -srffdf [Fcos w| -\- Gcos wr\ -j- Hcos m£] 

F=Fě+4*a-íjQ   G = Ge + a7tß-^   H = He + 4*y- ^ . 

Die Berechnung der Inductionsströme erfordert deshalb in erster 
Linie die Kenntnis des, durch äussere Agenden, und durch die in- 
ducirten Ströme selbst hervorgerufenen Magnetismus, wodurch a, /3, y 
als auch Q bekannt werden.  Wir wollen  hinzufügen,  dass  die mit 


33 


]?.  Gi  bezeichneten  Componenten  von  Thomson  mit  dem  Namen 
„Kraft in electromagnetischer Definition" belegt wurden. 

II.  Die Ciramme'sche Maschine. 

Bekanntlich rotirt in dieser Maschine ein Eisenring zwischen 
zwei passend erweiterten Polen. Derselbe ist continuirlich mit einem 
in sich geschlossenen Draht bewickelt, der auf eine Reihe selbst- 
ständiger Spulen vertheilt ist. Von den Vereinigungspunkten je zweier 
Spulen führen Drähte zur Axe, von welcher aus die entstandenen 
Ströme durch Collectorbürsten abgeleitet werden. Wir setzen in 
diesem Abschnitte voraus, dass die Zahl der Spulen, also auch jene 
der Ableitungsdrähte sehr gross ist, so dass bei endlicher Anzahl 
der Wickelungen am Ringe die Bogendimension einer Spule sehr 
klein wird. In wirklichen Maschinen sucht man der Constanz des 
Stromes wegen, dieser Bedingung nahezukommen. Ferner nehmen wir 
an, dass der rotirende Eisenkern, oder besser jeder Punkt desselben 
den seiner Lage entsprechenden Magnetismus augenblicklich annimmt. 
Diese Annahme fällt mit einer anderen zusammen, gemäss welcher 
das magnetische Feld, insofern es von den Electromagneten herrührt, 
im Räume ruht. Sind nun die Bogendimensionen einer Spule sehr 
klein, so hat jede Ringhälfte, worunter wir das zwischen den 2 Col- 
lectoren in Schliessung befindliche Stück des Ringes verstehen, 
im Räume eine fixe Lage. Im nächsten Abschnitte werden wir 
sehen, dass diess bei endlichen Spulendimensionen nicht mehr der 
Fall ist. Im gegenwärtigen Abschnitte hat also auch das vom „Ring- 
strom" erzeugte Magnetfeld eine räumlich fixe Lage. 

Beide Felder superponiren sich, können daher getrennt be- 
rechnet werden. 

Das magnetische Feld, in- 
sofern es von den Electromagneten 
herrührt, ist um die Linie SN, 
oder besser um eine entsprechende 
Ebene symmetrisch. (Fig. 1.) Die 
Lage einer Drahtwindung ist durch 
. den Winkel <p gegeben. Die Nor- 
male zu dieser sei die Rotations- 
richtung. Damit ergibt sich auch 
diejenige Richtung, nach welcher 
wir in derselben die electrom. 
Kraft  positiv  zu  zählen  haben. 

Tř. : Mathematlcko-píírodovědecká. 


Fig. 1. 


34 

Die Grösse ffdf(Fcosnt;-\-GcosnŤ]-\-Hcosnt;), bezogen auf diese 
Windung, heisse L. Herrscht im Electromagnete der Strom J=, 1, 
so soll der Werth des L mit L0 bezeichnet werden. L0 ist dann 
bloss von (p abhängig, und da es die Zahl der Kraftlinien (im er- 
weiterten Sinne) darstellt, welche durch die Windung hindurchgehen, 

so ist für g> = O LQ = 0, dagegen f ür cp = + —  -^ = 0.  Da 

ferner als positive Durchgangsrichtung die Drehrichtung angenommen 
wurde, so ist L0((p) — — L0 ( — <p) wegen Symmetrie des Magnet- 
feldes.  Circulirt in den Electromagneten der Strom J, so ist L = 

T   HÜ 

Damit ergibt sich für eine Drahtwindung die electromotorische 
Kraft — (dL \ dt) und für die linke Kinghälfte 

_ n ic 

™     2 2 

_ P,   dL r   XdL.dy  F(J)  . D   F(J)1 

n n 

Aus der Symmetrie des Magnetfeldes folgt 

n 

f d<p.L0 = 0. 

n 

2~ 

Somit ist 


Et = -2LC 


2 F(J)     d<p 
. n . 


jF(I) '    di 

w ist die der Bogeneinheit entsprechende Zahl der Windungen, so 
dass 2n:n = N die Gesammtzahl der Windungen bedeutet. Ist # die 
Tourenzahl per Secunde, so ist 

dt 
Die dem L entsprechende Grösse, insofern sie vom Ringstrom 
»iu herrührt, heisse U. L'Q entspreche dem Werthe *' = 1. Es ist dann 

U-TJ f® 

7£ 

L'0 besitzt die Eigenschaft, für <p = + -^-  Null  zu  werden. 
Denn  die  in beiden Ringhälften gleichen Ströme streben an  den 


35 


7t 

Stellen  q> = + — gleiche Pole zu erzeugen. Aus Symmetriegründen 

muss daselbst sowohl die Tangenlialcomponente des magn. Moments 
als auch jene der Kraft Null sein. Man hat so 

71 Tt 

rzL' /\  YdL'0d<p f(i)  . f(i)  di T , 1 


oder « 

2 


E0 = — n 


di f(l) 


.fl/0d<p. 


dt  /(l) 

2~ 

Zur Kenntnis der Grössen L0 und Z/0, welche die electrom. 
Kraft im Ringe bestimmen, gelangt man durch Lösung zweier Pro- 
bleme aus dem Capitel des inducirten Magnetismus. Es ist nemlich 
im ersten Falle die Vertheilung des Magnetismus im Ringe zu be- 
stimmen, wenn bloss durch die Electromagnete der Strom J ■=. 1 
circulirt. Im zweiten Falle lautet die Frage ähnlich, nur geht der 
Strom i = 1 diesmal durch die zwei Ringhälften. Indess lässt sich 
L0 und L'0 auch experimentell bestimmen, wenn an der betreffenden 
Stelle, für welche L0 oder L'Q gesucht wird, ein Draht um den 
Ring geschlungen und der Inductionsstrom gemessen wird, der durch 
die respectiven Ströme J"z= 1, i=z 1 erzeugt worden ist. 

Wir nehmen einfachheitshalber an, es seien der Ring und die 
Electromagnete nach einander geschaltet, bezeichnen mit „wu den 
Widerstand der Ringhälfte, mit io' jenen der Electromagnete und 
der äusseren Schliessung. Zu den electromotorischen Kräften in der 
Ringhälfte treten noch jene, welche im Electromagnete durch Strom- 
schwankungen hervorgerufen werden. Es ist diess erstens der Extra- 
current des Electromagneten selbst sowie ferner derjenige Antheil, 
welcher von den zeitlichen Schwankungen des „Ringstrommagnet- 
feldes" herrührt.  Da nun J— 2i ist,  so lassen sich beide Theile 

unter der Form — s -rr zusammensetzen. Wendet man die bekannte 
dt 

Kirchhoff'sche Gleichung auf den aus der linken Ringhälfte, so wie 

aus der übrigen Schliessung gebildeten Kreis an, so folgt 

Ex-\-Ei — e --=- = wi -f- wrJ. 

3* 


36 

Führt man die Tourenzahl,  die Zahl  der Windungen, so wie 

den Gesammtwiderstand w' -f- -~ = W ein,  so  erhalten  wir  eine 

Gleichung, welche uns  den zeitlichen Verlauf des Stromes zu be- 
rechnen gestattet: 

71 ' 

2~ 

Daraus folgt: 

1) Soll die Maschine angehen,  also für J=0— von Null ver- 

schieden sein, so muss auch F ( J = 0) von Null verschieden sein, 
dh. die E. Magnete müssen residualen Magnetismus besitzen. 

2) Da  der  Factor  des -=-  wesentlich  positiv ist,  so  muss 

I     ^   FiJ) 

— 2/ L0 . &N . rA-r? wesentlich positiv sein, wenn der Strom wachsen 

soll.  Die bestehende Drechrichtung als positiv angenommen, muss 

— ILQ positiv sein. Für dasselbe setzten wir A. Der Strom wächst 

In tc 

'9=2 ~2 

dann umso schneller, je grösser der remanente Magnetismus und je 
kleiner der gesammte Selbstinductionscoefficient ist. 

3) Der volle Strom tritt ein bei 

WJ=2A».N^\ 

2 

Die Grösse Jhrl A ist nun nichts weiter als die Zahl der Kraft- 

2 

linien (im erweiterten Sinne) , die an der Stelle y = | durch eine 
Windung hindurchgeht.   Es ist nemlich A . -^~ * = ffdf. H.  Nun 

2 

ist H zusammengesetzt aus 47cy und der „magnetisirender" Kraft, 
die vom Electromagnetstrome, so wie vom den inducirten Magne- 
tismen herrührt. Es hängen beide Grössen vermittels des Neumann- 


37 

sehen Inductionscoěfficienten k zusammen,  so dass man für H auch 

schreiben kann iny + r- = 43rj> ^1 -J-— r J .   Da  der  Neurnannsche 

Coefficient eine ziemlich bedeutende Zahl ist, so kann man in erster 
Näherung für H auch 47ty schreiben. 

Die bei einer gegebenen Tourenzahl & und einer gegeben Zahl 
der Wickelungen, so wie bei einem gegebenen Widerstand erzeugte 
electromotorische Kraft ist somit auch: 

E= WJ= 2N. fr . 4ä fdf.y . 

2 

Insofern als der im Ringe erzeugte Magnetismus, dem Momente 
des Electromagneten proportionirt ist, ändert sich auch das Moment 

des letzteren nach dem Gesetze Mj — ^~l Mj-X .  Das Moment des 

Jf{l) 

Electromagneten setzt sich nun aus einem remanenten Theil, so wie 
aus einem mit der Stromstärke veränderlichen zusammen. Für die 
Abhängigkeit des letzteren von der Stromstärke sind verschiedene 
Formeln vorgeschlagen worden. Wählen wir die Müllersche, so ist 
Mj — MQ -j- c . arctgJ, wobei M0 den remanenten Magnetismus be- 
deutet Daraus Mj-X = M0 + c . arctgJ. 

„..,. , .   .Mj F(J) 

Hiedurch wird -^r == ^tt^ = <r 4- tarda J . 
Mj-x  Jf{l) 

Die Ströme der Grammeschen Maschine lassen sich demnach, 
wie es 0. E. Meyer und F. Auerbach*) experimentall nachgeweisen 
haben, durch die Formel 

WJ ' ;  i   * 7n 

— — = ((? -\~ tarctgJ) 

angenähert darstellen. 

Indess wäre es gewagt, selbst unter Zugrundelegung einer 
richtigeren Formel, als es die Müllersche ist, eine für alle Fälle aus- 
reichende Formel aufstellen zu wollen, da man bezüglich des rema- 
nenten Magnetismus auch in einem und demselben Maschinenexemplar 
so ziemlich im Unklaren ist, insofern als derselbe in hohem Grade 
von der vorhergegangenen Benützung der Maschine abhängt. 

III. Einfluss der Spulenlänge. 
Wir nehmen in diesem Abschnitte die Bogendimensionen der 
Ringspulen als endlich an.  Ihre Zahl sei gerade und gleich 8.  Die 
halbe Spulendimension <r0 ist somit gleich % Der weiteren Rechnung 

*) 0. E. Mayer und F. Auerbach Wied. Ann. VIII. 1879 p. 494. 


38 

soll folgende Construction der ableitenden Metalltheile an der Axe 
zu Grunde gelegt werden. Die Achse sei von einem genau ge- 
arbeiteten Kupfercylinder umgeben, dessen Mantelfläche durch un- 
endlich dünne, der erzeugenden Geraden parallele Schnitte in ebenso- 
viele isolirte Theile zerfällt, als Spulen auf dem Hinge sitzen. Jeder 
Theil steht natürlich mit einer Verbindungsstelle je zweier Spulen in 
leitenden Verbindung. Kommt nun letztere Stelle, in welcher eine 
linke und eine rechte Spule zusammentreffen, genau in die Lage 
<p = ^, so soll in ebendemselben Augenblicke die Mitte des ent- 
sprechenden Metallstückes an der Axe in ebenderselben Lage cp = | 
stehen. Die Collectorbürsten seien ferner „leitende Tangentenebenen" 
in der Stellung <p == + J Entfernt sich dann der Verbindungspunkt 
der erwähnten zwei Spulen nach links oder rechts nahezu um eine 
halbe Spulendimension, so gehört die linke Spule immer noch der 
linken „Kinghälfte" an. In dem Augenblicke jedoch, wo der Ver- 
bindungspunkt die Stelle g> = | -{- tf0 überschreitet, gehört die linke 
Spule schon der rechten Kinghälfte an, während gleichzeitig ihre 
linke Nachbarspule an ihre Stelle tritt. Kurz vorher ist jedoch unsere 
Spule für so lange in sich geschlossen, als zum Durchlaufen des 
isolirenden Schnittes Zeit verbraucht wird. In der Lage <p = — -5 
verhält es sich ähnlich. Versteht man somit unter „Ringhälfte" den 
durch die Collectorbürsten geschlossenen Ringtheil, so kann man sagen, 
dass die Endpunkte der linken Kinghälfte durch 9p = - -{- g und 
tp = — | -J- 6 definirt sind, wobei <r mit — g0 anhebt, bis e^ an- 
steigt, um plötzlich auf — (?„ zurückzuspringen und wieder bis -\~ g0 
anzusteigen. 

In ähnlicher Weise wie früher findet man den in der linken 
Ringhälfte von den Electromagneten erzeugten Antheil der electro- 
motorischen Kraft zu 

n  . n  . 

„ dtp räL„ ,  F(J)     P(J)dJ rT  , 

Schreibt man L0 = 0(9), so ist wegen &((p) = — 2>( — <p) und 

n 

— a 
2 

wegen fL0d(p — O 

-(f-) 


39 

*=-íjBt*íi+')+*(¥-)] 


P(j)dJ r.í« ,  \, 


— a 

Unabhängig von ihrer Stellung sind die beiden Kinghälften mit 
Bezug auf Spulenzahl und Widerstand, so wie auf electromotorischen 
Kraft gleich, so dass in jeder derselben wieder ein gleicher Strom 
i circulirt. 

Das vom „Ringstrom" erzeugte Magnetfeld ruht jedoch nicht 
mehr im Räume, da die „magnetisirenden" Ringhälften bald die Lage 

<P = Z übergreifen, bald gegen dieselbe zurückbleiben. 

Dies hat selbst in dem Falle, wo der Strom constant würde, 
Induction an den Electromagneten zur Folge. Für die Induction im 
Ringe sind jedoch bloss zeitliche Stromschwankungen von Belang, 
da die Spulen mit ihrem Magnetfelde räumlich mitschwanken. Es 
ist also nach wie vor der vom Ringstrome herrührende Antheil der 
electromotorischen Kraft gegeben durch 

TT 

E* = ~ nzTfä)fL '*** 

Vervollständigt man die linke Ringhälfte durch die Elektro- 
magnetwindungen und die äussere Schliessung zu einem galvanischen 
Kreise, führt als electromotorische Kraft die Beträge Ev E2, nebst- 
dem aber noch jene ein, die der Selbstinduction im Electromagnete 
und der äusseren Schliessung entsprechen, so wie schliesslich die An- 
teile, welche von räumlichen und zeitlichen Schwankungen des Ring- 
strommagnetfeldes herrührend, ihren Sitz gleichfalls in den Electro- 
magneten haben, so gibt die Kirchhoffsche Gleichung das Gesetz des 

Stromverlaufes in der Form -r- = f(J, t) an. 

Doch darf hiebei nicht übersehen werden, dass die Integration 
dieser Gleichung nur solange richtige Resultate ergeben kann, als 
keine der Grössen discontinuirlich wird. Nun wird aber Ex disconti- 
nuirlich, sobald die linke Ringhälfte, wie bemerkt, nach Erreichung 
ihrer Lage 6 z=z e0 zum Werthe <r = — a0 zurückspringt, da ihr Glied 

a 

I &(--^. y\ dtp in den gerade entgegengesetzten Werth umschlägt. 


40 

Ebenso ist auch die Rückwirkung des Ringstrommagnetfeldes 
auf die Electromagnete discontinuirlicher Natur, da dasselbe von g 
= <?0 auf 6 =z — g0 zurückgehend, seine Stellung im Räume dis- 
continuirlich ändert. 

Das Integrationsresultat von -jr =f(Jt) würde also nur solange 

gelten, als g sich continuirlich ändert, somit solange bis g nahezu 
den Werth g0 erreicht hat. Von da ab stehen die Spulen in den 
Lagen y = ±^ in Kurzschluss. Sie müssen jedoch stromlos sein, da 
die „Reste" der Ringhälften ihnen symmetrische Ströme zuführen. 
Die electromotorischen Kräfte für diese Kurzschlussperiode sind auch 
diesmal leicht durch die entsprechenden Grössen auszudrücken, und 
führen für die Periode des Kurzsschlusses zu einer ähnlichen Gleichung 

Die Integrationsconstante der letzteren Gleichung muss so ge- 
wählt werden, dass der aus der ersten Periode -^- = /"(J,ř) herrührende 
J in jenes der Kurzschlussperiode continuirlich übergeht. Nach Ablauf 

7  T 

der letzteren gilt wieder j- ='f(J, t) und hat die arbiträre Constante 

dieser Integralgleichung wieder die Continuität des Stromstärke- 
werthes J zu vermitteln. 

Die wirklichen Vorgänge sind somit immer continuirlich; doch 
sind die continuirlichen Änderungen des J für die betreffende Kurz- 
schlussperiode auf einen so kleinen Zeitraum zusammengedrängt, dass 
es mathematisch weit vortheilhafter ist, die Discontinuität zu be- 
halten, als die Continuität erst durch Aufstellung und Lösung einer 
2ten Gleichung zu erkaufen. 

a 

Betrachten wir den Ausdruck /<!>( --(- <p)d(p, welcher die dis- 

— <?   £ 
continuirlichen Werthe liefert. Practisch ist g immer sehr klein. Wir 

íd& G (n \ (n\ 

haben also, weil / ^- = 0 ist, fdy® \— 4- <p J = 2#hrJ 6 lm^ einem 

n 
2 

hohen Grade von Genauigkeit, da erst Grössen wie g3: 1 vernach- 
lässigt wurden. Es ist also dieser discontinuirliche Antheil der 
electromotorischen Kraft, so wie jener, der in den Electromagneten 
seinen Sitz hat, mit g proportionirt, g ist nun eine Grösse, die pro- 


41 

portionirt mit der Zeit bis c = a0 ansteigt, dann auf — gq zurück- 
springt und sofort.  Es ist mithin <r eine discontinuirlich periodische 

Function mit der Periode 2<?0 / -rjr , und Functionen dieser Art sind 

nach Fouriers Vorgange  durch  Summen  von  periodischen Gliedern 

mit den Perioden l.(2e?0/§); (l/2)(2cf0/|); (l/3)(2*0/§) 

darstellbar. Führt man für 6 seinen Wertb in die Gleichung -j- 
= f(J, t) ein, integrirt allgemein, so müssen sich Stromschwankungen 
mit den Perioden 1. f 2(?0//-Jj; (l/2)f 2<?0/-^J . . . und mit Ampli- 
tuden ergeben, die mit der Grösse (?0 von gleicher Ordnung sind. 

Vollständigkeitshalber sollen noch die in den Electromagnet- 
windungen wirksamen electromotorischen Kräfte näher betrachtet 
werden. 

Ist s der Selbstinductionscoěfficient der Electromagnete, so ist 

E — — £ 

3 — dt 

Die Grösse s hängt in bekannter Weise von dem Magnetismus 
der Kerne ab. Die Inductionswirkungen, welche in Folge der räum- 
lichen und zeitlichen Schwankungen des Ringstrommagnetfeldes ent- 
stehen, lassen sich in ähnlicher Weise wie früher ausdrücken.  Es 

sei jjt\X(g) die Zahl  der daherstammenden Kraftlinien, welche die 

Electromagnetwindungen in einem bestimmten Augenblicke durch- 
setzen. Wegen Kleinheit des g kann für %{&) sein Wertt %(0) -\- 0%'(O) 
geschrieben werden. Nun ist aber #(0) der Nulle gleich. Denn 
nehmen die Ringhälfteenden die Lagen <jp = ±:^ ein, ist also <? = 0, 

so ist das Ringstrommagnetfeld bezüglich der Geraden g> = Hh -= 
symmetrisch, weil die in beiden Ringhälften gleichen Ströme an den 
Stellen, wo sie zusammentreffen, gleiche Pole zu erzeugen streben. 
Daher gehen durch die Windungen des einen und des anderen Electro- 
magneten entgegengesetzt gleiche Mengen hindurch. Die electromoto- 
rische Kraft reducirt sich somit auf 

Indess soll gleich hier bemerkt werden, dass E^ jedenfalls höchst 
unbedeutend ist.   Wäre nemlich der Ring in seinen beiden Hälften 


42 

von gleichgerichteten Strömen umflossen, so wäre seine Wirkung als 
die eines geschlossenen Solenoides nach Aussen vollkommen der 
Nulle gleich. Diess ist zwar nicht der Fall. Indess lässt sich für 
einen Eisenring, auf welchem eine magnetisirende Spule aufsitzt, aus 
den Eigenschaften der Kraftlinien nachweisen, dass nur eine äusserst 
geringe Anzahl derselben, insofern sie von der magn. Spule erzeugt 
werden, das Strombeet des Ringes verlässt. Deshalb bekommt man 
in einer 2ten auf dem Ringe aufsitzenden Spule unabhängig von 
ihrer Lage nahezu dieselben Inductionsströme, wenn der Strom der 
magnetisirenden Spule wächst oder fällt. Diess ist auch experimentell 
von Oberbeck nachgewiesen worden.*) 

Hieraus ist zu schliessen, dass zwei entgegengesetzt wirkende 
magnetisirende Spulen im Ringe fast gar keinen Magnetismus er- 
zeugen werden. A fortiori gilt dann die Behauptung, dass die in- 
ducirenden Fernwirkungen des Ringstrommagnetfeldes nahezu ver- 
schwindend sind. 

Ersetzt man somit g durch  die erwähnte Fouriersche Reihe, 
so ist der Verlauf des Stromes durch die Gleichung gegeben 
q+Et+Q + Et^WJ. 

Diese Gleichung Hesse sich unter der Voraussetzung integriren, 
dass die Amplitude der Stromschwankungen gegen den constanten 
Hauptstrom sehr klein ist. Es hat jedoch die Ausführung der Rech- 
nung wenig Interesse. 

Die discontinuirlichen Antheile der electromotorischen Kraft redu- 
ciren sich auf ein Minimum, wenn die Electromagnetkerne gesättigt 
sind, also t'(J) nahezu Null wird. Strenge Null kann F'(J) allerdings 
nicht werden, da die Grösse F{J) auch ein, der Stromstärke J pro- 
portionales, von der direkten Wirkung der Electromagnet- 
windungen herrührendes Glied in sich schliesst. Setzen wir indess 
F(JJ Null. Wir haben dann einfacher 


„ df(i)   1   /*2ri. 


'2 


dt 7(i). 


3 dt 


*) A. v. Ettingshausen in Wied. Ann. VIII. pag. 556. 1879. 


43 

Setzt man aber Sättigung der Electromagnetkerne voraus, so 
wird sich auch der Selbstinductionscoěfficient der Electromagneten 
auf jenen sehr kleinen Betrag reduciren, der ihnen entspräche, wenn 
die Eisenkerne gar nicht vorhanden wären. Es ist also auch E3 zu 
vernachlässigen. Das Glied E2 ist, wir schon oben bemerkt, an und 
für sich klein, und umsokleiner ist dasselbe bei erreichtem stationär- 
periodischen Zustande der Maschine, da hier das als Factor auftre- 
te 
tende Glied -=- nebstbei sehr klein sein wird. 
dt 

Mit grosser Berechtigung können wir also behaupten, dass 
bei erreichter Sättigung der Electromagnete die folgende Strom- 
gleichung gilt: 

Angenähert können wir noch, wenn für die wesentlich negative 
Grösse <&{<p) wie früher — A{$>) gesetzt wird, schreiben 

F{\){.  * '  2  dcp^J 

2 
<ji d2A 

Da die Grösse A(w) für - ein Maximum erreicht, so ist -=*—*: 

d d2(p2 

wesentlich negativ. 

Es schwanken also in Folge  der Spulenlänge die Ströme der 

Gramme-schen Maschine bei erreichten Sättigung der Magnete eonti- 

nuirlich zwischen denjenigen Werthen, welche den zwei Werthen des 

g, 0, und ö"0 entsprechen.  Die Amplitude der Schwankung in Ein- 

d*A 

dq>' 


heiten des Maximalstromes ausgedrückt, ist wenn man An und 


2 

als von gleicher Grössenordnung voraussetzt, durch -g gegeben. Bei 

lt 1 

62 Spulen ist ß0 = ■= etwa — . In diesem Falle schwankt der Haupt- 
strom um den 800 Theil seines Betrages, eine Grösse, die zwar gal- 
vanometrisch unbedeutend ist, ein Telefon aber stark zum Tönen 
bringen kann. Es liegt somit jedefanlls im Interesse der Stromeonstanz, 
die Spulenzahl nach Möglichkeit gross zu wählen. 

IV. Grösste Leistungsfähigkeit einer idealen Maschine. 
Eine voll ausgenützte Dynamomaschine arbeitet mit gesättigten 
Electromagnetkernen.  Nach Versuchen von Rowland, Stoletow, Q. 
Icilius fasst dann  ein Cubikcentimetr 1100 bis 1400 Einheiten des 


44 

magnetischen Momentes, das cm gr sec Mass zu Grunde gelegt. In 
der Grammeschen Maschine stehen nur zwei horiz. Electromagnete 
über einander; jeder derselben ist in der Mitte unterbrochen und 
mit Polausläufen versehen, zwischen denen der Ring rotirt. Die zwei 
Hälften des Electromagneten kehren natürlich der Unterbrechungs- 
stelle gleiche Pole zu. In einiger Entfernung von dieser Stelle wird 
nun die magnetische Axe mit der Electromagnetaxe zusammenfallen. 
Es ist also G = O H — 0, und die Zahl der Kraftlinien, die der Unter- 
brechungsstelle durch den Querschnitt q zufliessen, wird durch F q, 
oder angenährt durch 4:Jtaq gegeben sein, wo « eilf bis vierzehn 
Hundert Einheiten beträgt. Strenge ist zu Anaq noch F0q hinzu zu- 

cc 

fügen, wo tQ die  durch t gegebene  magnetisirende Kraft ist.  Bei 

einiger Grösse des Neumannschen Inductionscoěfficienten „&" ist 
jedoch das Zusatzglied sehr unbedeutend. In grösserer Nähe der 
Unterbrechungsstelle erreichen auch ,,GU und „fí"" bedeutendere Werthe. 
Nun haben aber die Grössen FGH hydrodynamische Eigenschaften, 
d. h. sie verhalten sich genau so, wie die Geschwindigkeitscompo- 
nenten einer Flüssigkeit. 

Daraus folgt, dass die der Unterbrechungsstelle jederseits zu- 
geführte Zahl der Inductionslinien in einem gegebenen Zeitmoment 
weder vermehrt noch vermindert werden kann, dass sich daher die- 
selben bei Abwesenheit des Ringes in den Raum ebenso zerstreuen 
würden, wie wenn durch zwei Röhren der Unterbrechungsstelle eine 
incompressible Flüssigkeit zugeführt würde. Durch das Vorhandensein 
des Ringes werden nun entgegengesetzte Polaritäten geweckt, und 
der grösste Theil der Inductionslinien tritt in den Ring, um längs 

7t 

desselben in zwei Strömen durch die Stellen g> = + — hindurch zum 

zweiten Electromagneten zu gelangen. Nennt man ideal jene Maschine, 
die alle Inductionslinien aufsaugt, so ist ihre grösste electromoto- 
rische Kraft gegeben durch 2N&q.47tcc, wobei a 1100—1400 Ein- 
heiten beträgt. 

Um zu sehen, wie weit sich eine wirkliche Maschine einer 
idealen nähert, benützen wir die leider etwas lückenhaften Angaben 
von Herwig.*) In der von ihm beschriebenen Maschine wiegt der 
52 cm lange, schmiedeiserne Electromagnetkern 13 kg, woraus sich 
der Querschnitt zu 32 cm2 berechnet. Das Gewicht des Kupferdrahtes 


*) Herwig Wied. Annal. VII. p. 194 1879. 


45 

am Ringe ist bei einer Dicke von T6 mm gleich 6'25 kg. Mit der 
Dichte des Kupfers 8'8 ergibt sich die Drathlänge zu 353 m. Über 
die Zahl der Wickelungen am Einge gibt Herwig leider nichts an. 
Er bemerkt nur: „Der Inductionsring, im Ganzen als ungefährer 
Cylinder bebrachtet, hat eine Höhe von O 12 m und einen Basisdurch- 
messer von 0*18 m". Da nun der Ring noch von der Axe durchsetzt 
wird, und ihre Dicke etwa die Hälfte des Basisdurchmessers be- 
tragen dürfte, so schätze ich die Länge einer Windung auf 0'12m + 
0,12m-|-0,045m-|- O045m, womit sich bei der Länge 353 etwa Tausend 
Windungen ergeben. Die obige Formel ergibt dann 130*5 X 108 bis 
165 X 108, dh. 130 bis 165 Volts. Nach Versuchsdaten *) bleibt 
nun bei grossen Tourenzahlen in Folge unvollkommener Ringmagneti- 
sirung die wirkliche electromotorische Kraft gegen die berechnete 
im Verhältnisse von 45 zu 53 zurück. Damit ergibt sich als Maximal- 
eistung der Maschine bei der, der Rechnung zu Grunde gelegten 
Tourenzahl von 880 per Minute die Zahl 110 bis 140 Volts, während 
die Herwig'sche 34 Grove oder 68 Volts bei eben derselben Tourenzahl 
ergibt. Es ist kein Zweifel darüber, dass die Sättigung der Electro- 
magnetkerne denn doch nicht so vollkommen war, wie jene der dün- 
neren Stäbe, aus deren Verhalten die erwähnten Physiker die Zahlen 
1100 — 1400 erschlossen haben. Indess wollen wir diesen Umstand, 
der die Leistungen der wirklichen Maschine jenen der als ideal be- 
zeichneten näher bringen würde, aus dem Spiele lassen. Jedenfalls 
lehren die Zahlen, so angenähert richtig sie auch sein mögen, dass ein 
grosser Bruchtheil der Inductionslinien von der Gramme-schen Ma- 
schine nicht verwerthet wird. Spätere Constructeure, wie Schuckert 
und Fein haben in der That noch erhebliche Verbesserungen in dieser 
Richtung an der Grammeschen Maschine anzubringen vermocht. 


5. 

Sur les courbes de la quatriěme  classe ä trois tangen- 

tes doubles ; 

par le Dr.  C.  Le  Paige, 

Professeur de Geometrie Supérleure ä 1' Universite de Liege. 

(Předložil prof. dr. F. Studnička.) 

Nous nous proposons, dans cette courte Note, de faire con- 
naítre un mode de génération extrémement simple des courbes de 

*) 0. E. Meyer u. F. Auerbach Wied. Ann, VIII. p. 501, 1879. 


46 

la quatriěme classe ä trois tangentes doubles. Cette propriété 
n' a peut-étre pas été signalée. Tout au moins ne 1'avons-iious pas 
rencontrée dans de nombreux méraoires consacrés ä ces courbes — 
ou aux quartiques ä trois points doubles — et notamment dans les 
interessantes recherches dues ä Mr. Ameseder*). 

Ce mode de génération ressort immédiatement de quelques re- 
marques fort simples sur les involutions biquadratiques du second rang. 

Soit une conique C2 dans le plan de laquelle nous considérons 
im triangle Ox0203. 

Toutes les coniques du réseau 0^0^ coupent C2 en des groupes 
de quatre points qui appartiennent ä une 2*. 

Comme on le sait, les éléments neutřes de l'involution sont 
les points 0\0'^ 0\0"^ 0'aOa oü les droites 0203, 03Ou Ov02 
rencontrent Ca. 

Supposons que l'on projette le triangle Ox0203, ďun point X 
de C2i sur cette courbe. On obtient un triangle inscrit XtX2X3 ho- 
mologique avec Ol0203. Les deux triangles OtOz03i XiX2X3 ont 
un axe d'homologie x. 

Le lieu dont nous voulons nous occuper est l'enveloppe de x, 
lorsque X parcourt C2. 

Supposons que X se trouve en As, point de contact d'une des 
tangentes issues de 03. Le triangle XlX2X3 prend alors une Posi- 
tion particuliěre A1AtA3 et il est visible que l'axe d'homologie x 
se confond alors avec 0^, 

Nous retrouvons cette méme droite si nous plac,ons X au point 
de contact de la seconde tangente issue de 03. 

II en résulte donc que les cotés du triangle Ol0203 sont des 
tangentes doubles de la courbe enveloppe de x. 

Pour déterminer la classe de cette courbe, il suffira donc de 
déterminer combien de tangentes simples on peut mener par un 
point quelconque pris sur une des tangentes doubles. 

Or, imaginons un triangle XtX2X3 dont les cótés X2X3, XXX3 
passent constamment par 01? 02, et qui reste inscrit ä <72 : le cöte 
X1X2 enveloppe une conique tangente ä C2 en 0'a et 03'. 

II en résulte que, par un point de O^, différent de 03, 03 
on peut mener deux tangentes ä cette conique. Par suitě, il y aura 
deux positions correspondantes de X et deux droites x. Ces droites 
passent évidemment par le point choisi sur 0X02. 

*) Sitzungsberichte der kais. Akademie, LXXIX. 2. p. 241. 
Sitzungsberichte der kön. böhm. Gesellchaft. 1880. p. 3, 


47 

Done, par un point quelconque, pris sur une des tangentes 
doubles, en peut mener ä la courbe deux tangentes simples. Le lieu 
est doně de la quatriěme classe, et comme il possěde trois tangentes 
doubles, il est du sixiěme ordre. 

On peut d*ailleurs construire aisément les tangentes issues ďun 
point Z de C2. 

Observons, pour cela, que la droite x rencontre C2 en deux 
points qui, avec X compté deux fois, forment un groupe de 1' I* mar- 
quée sur C2. 

Or, si nous considérons toutes les coniques du faisceau XOfi^O^ 
elles coupent C2 en des points PXP2P3 formant une /f qui correspond 
ä X dans 1' I\ considérée. 

Si nous déterminons les points doubles DyD^D3D4 de cette 
involution, et les points de ramification correspondants, i?ii?2i?3JR4, 
il est evident que la droite XRn par exemple, est la droite x qui 
correspond au point Dx. II suffira donc de construire la conique 
ďinvolution de F 1\ caractérisée par le point X, car cette conique 
coupe (72 aux quatre points R. 

Or, il est facile de déterminer des groupes de cette i?. 

En effet, les droites XOu 0203 constituent une conique du 
faisceau XOx0203. Xß^O'i est donc un terue de 1'involution. En 
conséquence, la conique cherchée est inserite au triangle Xß'ß'l. 
II en résulte qu'elle est tangente ä ^0',, Xx0'^ et aussi ä 

On voit donc qu'elle est inserite au triangle 0^0^ et tangente 

ä xxo\, zxo;'. 

Supposons que le point X soit en 0"3. 

Dans ce cas, les deux points XlXs se confondent avec 0'3 et 
le point X, vient en S3, intersection de C2 avec 0'a03. 

La conique ďinvolution se réduit ä la droite limitée 0'30a. 

II en résulte que trois tangentes se confondent avec 0'30g et 
que la quatriěme est O^, S3 étant le point ou 0'30a rencontre C2 

Le point O3 est donc un des deux points de contact de la 
droite Ox02 avec la courbe étudiée. 

On voit que la courbe (72 passe par les six points de contact 
des trois tangentes doubles. 

Les courbes Q et (x) ont encore six autres points communs: 
ce sont ceux oů les six coniques passant par 0^0^03 sont oscula- 
trices ä Cv 


48 

Les tangentes communes ä C2 et ä (x) se construisent facilement. 
En effet, dous pouvons observer que par les trois points Ox02<)3 on 
peut faire passer quatre coniques doublement tangentes ä C2. 

Les points de contact se déterminent par des constructions du 
second degré. *) 

Les tangentes, en ces points, ä C2, sont aussi tangentes ä (x). 
II suffit, pour 's en convaincre, de se rappeler la défiuition de la 
courbe étudiée. 

Touš les résultats précédents, transformés par le principe de 
dualitě, peuvent s'appliquer aux quartiques ä trois points doubles. 
Ainsi, nous pouvons dire: 

Une quartique ä trois points doubles peut étre 
engend r é e par le centre ďhomologie de deux triangies 
dont Fun, fixe, est forme par les points doubles et 
dont 1' aut re, variable, circonscrit ä la conique enve- 
loppée par les six tangentes aux points doubles, ren- 
contre les cotés homolog ues du premiér, en trois 
points situés sur une tangente ä cette meine conique. 


6. 
Ein neuer Fundort von Cycloplithalinus senior C. 

Von Prof. J. Kušta, vorgelegt von Prof. Dr. K. Kořistka am 25. Jäuner 1884. 

Mir liegt ein gut erhaltenes Exemplar von dem merkwürdigen 
Steinkohlenscorpion Cyclopthalmus senior Corda vor, welches 
am 8. December 1883 im Schleifsteinscbiefer der unteren Radnitzer 
Schichten in „Moravia" bei Rakonitz von mir gefunden wurde und 
zwar an derselben Stelle, wo vor einigen Monaten die neue Spinne 
Anthracomartus Krejčii entdeckt wurde. Das neue Scorpionexemplar 
zeigt in schöner Erhaltung sowohl den Rumpf als auch alle Glied- 
massen und besteht aus einer dünnen, braunen Chitinschichte. Nur 
einzelne Partien, namentlich die Scherentaster sind schwarz. An dem 
Rumpf, der 47 mm. lang ist, fehlt vorne am Cephalothorax ein Stück- 


*) Chasles, Traité des Seetions coniques, p. 351. Les constructions se dé- 
duisent au surplus aisérnent de ce quia été dit par Steiner, Gesam. Werke. 
II. p. 481. 


49 

chen und von den letzten Proabdominalsegmenten ist auch eine 
Partie schief abgebrochen. Das Postabdomen fehlt unserem Exem- 
plare. Der Körper ist 11 bis 12 mm. breit und mit Hinsicht auf die 
bedeutende Körperlänge ziemlich schmal, gleichsam von einer myria- 
podenartigen Form und macht, ich möchte sagen, den Eindruck einer 
zerquetschten roth braunen Cossusraupe. 

An dem Proabdomen lassen sich alle 7 Segmente unterscheiden. 
Von denselben sind die vordersten zwei circa 3 mm. und die nach- 
folgenden aber 5 mm hoch. Die Segmente erscheinen an dem unteren 
Rande ganz schwach abgerundet. 

An dem 2. Proabdominalsegmente glaube ich zu der linken 
Seite des Abdruckes eine kleine, aus 6 Zähnchen bestehende Kamm- 
platte zu unterscheiden. (Das auf der Bauchseite des Exemplares von 
Kralup erhaltene kammförmige Organ wird mit 30 Zähnen angeführt). 

Von den Kiefertastern ist namentlich der rechtsliegende (eigent- 
lich der linke) vollkommen überliefert, indem auch die Schere mit 
Ausnahme der beiden abgebrochenen Spitzen ganz erhalten ist. Wie 
die einzelnen Körpertheile, so stimmen auch die Taster in Betreif 
der Dimensionen mit den bisher bekannten Exemplaren im Ganzen 
überein. Das scherenförmige Endglied des einen Tasters besitzt kaum 
5 mm. Breite, das des anderen fehlt. Ausserdem ist noch zu be- 
merken, dass das vorletzte Glied an beiden Tastern eine aderförmige 
Verzierung auf der Oberfläche zeigt. 

Endlich sind alle 8 Füsse mehr oder weniger vollständig, 2 ganz 
vollkommen erhalten; drei von denselben habe ich aus dem Gestein 
herauspraepariert. 

Die bisher bekannten Exemplare von Cyclophthalmus senior 
stammen bloss von Chomle (aus dem J. 1834) und von Kralup 
(J. 1868). Bei Rakonitz scheint bereits im Jahre 1881 in Moravia 
ein ähnlicher Scorpion zum Vorschein gekommen zu sein, ist aber, 
von den Arbeitern ursprünglich für mich bestimmt, wahrscheinlich in 
unrechte Hände gerathen. — 

Die Steinkohlenformation der Umgebung von Rakonitz 
hat in der letzten Zeit einen namhaften und wichtigen Beitrag zu 
der böhmischen Carbonfauna, insgesammt Reste luftathmender Arthro- 
poden, geliefert, wodurch die 10 (12 ?) aus den anderen böhmischen 
Becken bekannten Luftathmer-Arten um 6 neue Species vermehrt 
werden. 

In den unteren Radnitzer Schichten bei Rakonitz hatte ich die 
Gelegenheit zu finden: 

Tř. : Jklatliematicko-přírodovědecká. 4 


50 

1. Anthraconiartus Krejčí i Kšt. in Moravia. 

2. Eine ebenfalls ar thr o gas tri sehe Spinne bei Petrovic. 

3. Cyclophthalmus senior Corda in Moravia. 
In den Lubnaer (Nýřaner) Schichten, bei Lubná: 

4. Anthracoblattina Lubnensis Kšt. 

5. Etoblattina bituminosa Kšt. 

6. Blattina (ligniperda) Kšt. 

7. Blattina sp. 

Ausserdem noch einige andere Arthropodenfragmente. 
Endlich ist aus den Kounower Schichten bereits früher bekannt 
geworden : 

8. Julus pictus Fric von Kounova. — 

Überblickt man die aus dem böhmischen Steinkohlengebiete und 
überhaupt alle die aus dem Devon, Carbon und Perm bekannten, 
easten luftathm enden Arthropoden, so findet man, dass 
sie, vielleicht nur mit weniger Ausnahmen, hinsichtlich ihrer den 
damaligen Verhältnissen entsprechenden Lebensweise in zwei Grup- 
pen zerfallen. 

Die eine Gruppe besteht aus amphibiotischen, den Orthopteren 
und Neuropteren angehörenden Insecten, welche im Larvenzustande 
mit Kiemen versehen, den grössten Theil ihrer Lebenszeit im Wasser 
durchlebten. Es sind dies die Ephemeriden, die libellen- 
artigen Insecten, die Phryganiden und die Sialiden. Zu 
den letzteren ist z. B. nach Scudder auch Gryllacris bohemica Novák 
(Lithosialis bohemica nach Scud.) zu rechnen. 

Zu der anderen Gruppe gehören Arthropoden, welche unter den 
Pflanzentrümmern, in den faulen Holzstämmen und überhaupt im 
Dunklen der Carbonwälder lebten und noch in der Jetztwelt an ähn- 
liche Aufenthaltsorte durch Vererbung (nach Saporta) gewöhnt sind, 
und zwar: die Arachniden, Scorpione, Myriapoden und von 
den Orthopteren einige grillenartige Insecten, dann die Ter- 
miten und namentlich die Schaben. 


to 

JŽ2 

w< 

CO 

w 

2 

SSJ 

CO 

CT3« 
CD 


51 


7. 
Posouvání ssutin čedičových na Březníku u Libčevsi. 

Sepsal Čeněk Zahálka a předložil prof. dr K. Kořistka dne 25. ledna 1884. 

(S 1 tabulkou.) 

Ve schůzi král. české spol. nauk dne 13. října 1882 přednášel 
prof. dr. K. Kořistka o pošinutí ssutin čedičových na Hasenburku 
u Libochovic. 

Maje příležitost v posledních létech, hlavně ale r. 1882 a 1883., 
seznati čásť českého Středohoří mezi Louny, Libochovicemi a Lovo- 
sicemi, shledal jsem, že posouvání vrstev v oboru Březenských jílů 
při dostatečné tíži a mírném již úklonu jest všeobecné a pro vrstvy 
ty významné. Třeba místy posouvání to pro nepatrný postup jeho 
na prvý pohled se nepozoruje, přec děje se každoročně, tu více, tam 
méně. Každý déšť zavdává příčinu ku posouvání tomu a je-li vy- 
datnější, jsou účinky jeho větší, rychlejší a tedy i patrnější. Bře- 
zenský jíl pokrývající zde nejvyšší místa útvaru křídového, jest velmi 
mastný, takže vodu nesnadno propouští, více nadržuje. Rozmočí-li 
se, stává se velmi kluzkým. Prosákne-li se vrstvou, jíl pokrývající, 
voda dešťová, rozmočí se jíl a při dostatečném úklonu sveze se pů- 
sobením síly tíže vrstva taková dolů. 

V okolí Vunic stěžují si rolníci na tuto vlastnosť Březenského 
jílu, pro kterouž se části polí po větších deštích od celku utrhují, 
tvoříce rozsáhlé trhliny aneb se ze strání dolů svezou. Totéž děje 
se u Chodovlic a j. U jihozáp. paty Plešna, pozorovati jest velké 
pošinutí, jímž zasypána před léty čásť mlýnského rybníka pod Ku- 
zovem. Na stráních čedičových vrchů, ssutinami čedičovými pokrytých 
a na Březenský jíl svalených, jmenovitě na Hasenburku, Kuzově, 
Plešně, Srbsku, Březníku a j., pozorovati jest velké posouvání čedi- 
čových ssutin. 

Posouvající se čásť ssutin čedičových na Hasenburku r. 1882., 
sestávala z kamení na sobě nakupeného, ponejvíce bez spojovací 
hmoty, takže v pohybu o sebe se třelo, od sebe odlučovalo, utvořivši 
nové, nepravidelné skupení. Jiné jsou však poměry tam, kde kamení 
čedičové jest tmelem spojeno. Tu tvoří ssutina čedičová pevnější, 
spojitější vrstvu a jsouc podrobena pohybu po nakloněné, často ne- 
rovné ploše,  poskytuje zajímavějších převratů v pošinující se vrstvě 

4* 


52 

než-li v případě  předešlém a upomíná v malém na převraty vrstev 
starších útvarů. 

Takové posouvání děje se na Březníku (Kreuzberg) u Libčevsi. 
Vrch ten nalézá se 16 km jihozáp. Lovosic. Po severní patě vine 
se silnice z Lovosic do Loun, po jižní z Libochovic do Běliny. Obec 
Libčeves rozkládá se po západním, Židovice po jihových. úpatí. Na 
sev. boku zdoben jest kostelem sv. Jakuba, mimo to poset ovocným 
stromovím. Březník má tvar podlouhlý, od jihozáp. k severových. 
směřující, jehož vrchol na severových. do výše 448 m. se vypíná. 
(Poměry výšek a ostatní tvar jeho zobrazují se na obr. 1.) 

Nejnižší vrstvy, z nichž Březník složen, náleží Bělohorským 
vrstvám útvaru křídového. Přístupny jsou na vých. patě jeho, v údolí 
Suchého potoka. Jsou písčité, se šupinami moscovitu, barvy žluté, 
s význačnými skamenělinami : 

Inoceramus labiatus Gein. 

a Pecten Dujardinii A. Rom. 
Souvisí s opukami Bělohorskými v Třiblicích. Na Bělohorských 
vrstvách uloženy jsou vrstvy Teplické, jež svými šedobílými, vápni- 
tými opukami se prozrazují. Nejlépe jsou odkryty v cihelně u Ži- 
dovic na jihových. patě Březníku. Pevnější lavice vybírají se tu 
v lomu ku pálení vápna. Na vzduchu a dešti rychle zvětrá a roz- 
padává se.  Význačné skameněliny obsahuje tyto: 

Nautilus sublaevigatus ďOrb. 

Inoceramus Brongniarti Sow. 

Spondylus spinosus Goldf. 

Exogyra lateralis Reuss. 

Ostrea hippopodium Nilss. 

Terebratulina gracilis Schloth. 

Discopora circumvallata Reuss. 

Micraster cor testudinarium Goldf. 

Ventriculites angustatus Reuss. 
Na severozáp. straně Židovic pokrývá opuku Teplickou žlutá 
hlína diluvialní, z níž se tu cihly vyrábí.  Sled vrstev v lomu opu- 
kovém jeví se takto: 

1. ornice černá 1 m 

2. hlína žlutá diluvialní .  .  .  2  „ 
(místy až 4  ,, ) 

3. opuka Tepl. šedobílá rozdrob. 4  „ 

4. n     » »    pevnější 1  „ 
(s uvedenými skamenělinami). 


53 

Nejvyšším členem útvaru křídového na Březníku jest Březenský 
jíl, velmi mastný, s význačným sferosideritem. Výše, pod samou če- 
dičovou kupou, pokryt jest čedičovými ssutinami. Nejvyšší a nej- 
sráznější čásť vrchu složena jest z černošedého čediče,*) v němž 
porfyrický olivín na prvý pohled jest patrný. V čediči hojně jest 
vyloučen aragonit, bud vláknitý v deskách, neb stébelnatý v hrotech 
nashromážděný. Vad pokrývá jej v tenkých korách. Čedič při vý- 
stupu svém prorazil a na povrch vynesl opuky útvaru křídového. 
V některých písčitých, barvy žluté, poznáváme opuku Bělohorskou, 
shodující se s onou v údolí Suchého potoka. Hojná jest též modrá, 
čedičem proměněná opuka. Opuky ty čedič obaluje a proniká. Rovněž 
jsou četnými žilami aragonitu prostoupeny. Větráním těchto opuk 
tvoří se žlutá hlína, která deštěm dolů se splakuje. 

Čedičová kupa Březníku jest na straně vých. nejsráznější. Sva- 
luje se tedy na této straně kamení čedičové nejvíce, hromadíc se 
na povrchu Březenských vrstev. Z příčin na počátku uvedených po- 
souvá se ssutina čedičová, zarývajíc se do rozbředlého jílu, takže 
kusy čedičové ve spodní části nabudou vazby jílovité. K této vazbě 
přispívá též dříve uvedená žlutá hlína, z opuk čedičem vynesených 
povstalá. Vyšší poloha ssutin čedičových přijímá za tmel černou 
půdu, která jest plodem zvětrání čediče (Obr. 2, průřez podle x y 
na Obr. 1.). Uvážíme-li, že posouvající se vrstva (Obr. 1. ob) po- 
hybuje se po půdě nerovné, vlnité, vysvětlíme si snadno povstání 
trhlin, rozsedlin a prohybů (Obr. 2. t, r, p), jež se v pošinuté části 
jeví. Trhliny a rozsedliny mají hlavně směr rovnoběžný s vrstevni- 
cemi. Plocha se posouvající (Obr. 1. db) táhne se po vých. boku 
Březníku ve výši 360 — 380 m, majíc tvar obdélníka podlé vrstevnic 
zkřiveného. Střední šířka jeho, směrem největšího spádu, obnáší 
80 m (v půdorysu), délka (podlé vrstevnic) 300 m. Plocha má 25 ha. 
Úklon jest nestejný, průměrně 14°. 

Největší posouvání dělo se r. 1882. Pokračuje však dosud. 
Navštíviv v srpnu r. 1883. po druhé po větším dešti místo toto, 
shledal jsem zde trhlin, jichž tu v předešlém roce nebylo, rovněž 
jsem byl svědkem ustavičného nepokoje v části se posouvající. 


*) Podle výskumů prof. ßorickeho (Petrograf. stud. ěed. h. v Č. Praha. 1874. 
str. 54.), náleží čedič Březníku mezi čediče magmatové, jenž při 400. zvět- 
šení jeví se co směs augitu, hojného olivínu a magnetitu, sklovité hmoty 
s jemnozrným vápencem, tu a tam nefelinem. 


54 

Uvážíme-li, že podobná posouvání po vrstvách Březenských již 
od dob třetihorních díti se mohla, poznáváme tak jednu z pod- 
statných příčin proměny povrchu zemského v našem malebném 
Středohoří. 


Resultate  der  botanischen  Durchforschung  Böhmens 

im J. 1883. 

Vorgetragen von Prof. Dr. Lad. Čelakovský am 8. Februar 1884. 

Zu dem nachstehenden Verzeichniss der im verflossenen Jahre 
gemachten neuen Beobachtungen über die böhmische Flora haben 
folgende Herren beigetragen: 

Bílek (B), Gymnasialprofessor in Schlan (botanisirte um Schlan 
bis gegen Jungferteinitz), C o n r a t h (C), Hörer der deutschen Technik 
in Prag (bot zumeist in der Gegend von Steinschönau und Böhm. 
Kamnitz), Čelakovský Ladislav (Č. fil), Gymnasialschüler (bot. 
bei Prag und Chudenic), ČI upek (či), Lehrer in Olešnic (bot. an 
der mährischen Grenze bei Olešnic), Drtina (D), Oberlieutnant a. D^ 
in Selčan (bot. um Selčan und im nahen Moldauthal e), Fleischer 
(Fl), evang. Pfarrer in Sloupnic bei Leitomyšl (bot. ebendaselbst), 
Freyn (Fr), Civilingenieur in Prag (bot. bei Pürglitz), Handschke 
(H), Hörer der deutschen Technik in Prag, verstorb. (bot. meist mit 
Conrath im nördl. Böhmen), Hansgirg, Gymnasialprofessor in Prag 
(bot. bei Lomnic a. Lužn., Chlumec a. Cidl., bei Bilin, im Erzgebirge 
und Böhmerwalde), Häusler (Hs), Schlosskaplan in Adlerkostelec 
(bot. ebendort), Hora (Ha), Assistent der Botanik in Prag (bot. bei 
Pilsen), Jirsák (J), Hörer der böhm. Technik (bot. bei Korycan 
nächst Weltrus), Klap alek (Kl), Hörer der böhm. Universität (bot. 
bei Leitomyšl), Novák Josef (N), Gymnasialprofessor in Deutsch- 
brod (bot. in der dortigen Gegend), Pečírka (Pč), Mediciner (bot. 
bei Leitmeritz), Polák (Pk) in Prag (botan. im Riesengebirge), 
Ptosický (Pi), Schulinspektor in Jičín (bot. bei Prag), Schiffner 
(Seh), Hörer der deutschen Technik (bot. im Erzgebirge bei Neudek 
und im nördl. Böhmen), Sitenský (S), Professor in Tábor (bot. um 
Tábor), Van das (Vs), Museumsassistent (bot. um Smečno bei Schlan), 
Velenovský (V), Assistent der Botanik in Prag (bot. um Prag, im 


55 

südl. Moldauthale von Štěchovic bis Klingenberg, dann im Riesen- 
gebirge), "Weidmann (W), Lehrer in Lomnic a. Lužnic in Südböhmen 
(bot. ebendaselbst). 

Die Standorte, auf denen ich selbst gesammelt habe, sind ohne 
beigesetzte Chiffer einfach mit 1 bezeichnet. 

Ungewöhnlich reich war in der letzten Saison die Acquisition 
neuer Arten im Gebiete der böhmischen Flora. Es waren (3 gute 
Rassen mitgerechnet) folgende 8: Stipa Grafiana Steven (Rasse von 
S. pennata), Melica pieta C. Koch, Melica nebrodensis Guss. (Rasse 
von M. ciliata), Gymnadenia odoratissima Rieh., Thesium ebracteatum 
Heyne (ein früherer Standort nicht sehr sicher), Pulmonaria mollis 
Wolíf, Linum perenne L., Poterium muricatum Spach (Rasse von 
P. sanguisorba). 

Zufällig verwildert wurden zum erstenmale beobachtet Ambrosia 
artemisiaefolia L. an zwei Orten und Calliopsis bicolor Rchb., beide 
nordamerikanisch. 

Von neuen Varietäten sind zu nennen : Orchis purpurea ß. albida, 
Hieracium murorum crepidiflorum, Hieracium atratum polycephalum, 
Rosa trachyphylla Jundzilliana. 

Auch die Bastardformen wurden um eine Anzahl für Böhmen 
neuer Combinationen vermehrt, nämlich: Senecio silvaticus X vis- 
cosus, Cirsium heterophyllum X eriophorum (?), Pulmonaria officinalis 
X angustifolia, Verbascum phoeniceum X lychnitis, Viola mirabilis 
X Riviniana, Epilobium montanum X Lamyi, Rosa gallica X canina, 
Rubus corylifolius X idaeus. Rumex obtusifolius X crispus, bisher 
nur von Tausch gesammelt, wurde besonders von Velenovský mehr- 
fach beobachtet. 

Besonderer Erwähnung werth ist in dieser Vorbemerkung noch 
die Auffindung des Myriophyllum alterniflorum DC. an einem zweiten 
Punkte des Böhmerwaldes, im grossen Arbersee, wieder nur im ste- 
rilen Zustande. 

Merkwürdig ist noch das verbürgte, neu bekannt gewordene 
Vorkommen zweier Sudetenpflanzen auf versprengtem Areale, des 
Allium sibiricum auf dem Kleis und der Salix silesiaca im Walde 
bei Leitomyšl auf dem böhmisch-mährischen Grenzplateau. 

Noch muss ich dankbar erwähnen, dass H. R. von Uechtritz. 
mir bei der Bestimmung einiger zweifelhaften Hieracien- und Rosen- 
formen mit gewohnter Bereitwilligkeit behilflich gewesen ist. 


56 


I. Cryptogamae vasculares. 

Botrycliium lunaria Sw.  Wiesen oberhalb Motol (V). 

Botrychium matri caři ae foliům A. Br. Erzgebirge: Feldrain 
oberhalb der Thierbacher Capelle bei Neudek, mit B. lunaria 
(Seh.) ! 

Botrychium ternatum Sw.   Mlaka bei Platz (Vs) ! 

Struthiopteris germanica Willd. Im Moldauthale bei Klingen- 
berg, etwa V4 Stunde nördlich von Červená, nur steril (V)! 

Blechnum spicant Roth. Eichwald bei Teplitz (Hg). Thiergarten 
bei Smečno, im Graben der Allee, steriles Expl. (Vs) ! ungewöhn- 
lich niedrige Lage. 

Pteris aquilina L. Prag : Wiesen oberhalb Motol, ziemlich zahl- 
reich (R). 

Asplenium germanicum Weiss. Prag: Modřaner Thal (V). 
Felsen unterhalb Chlystov bei Deutschbrod (N)l Olešnice an 
der mähr. Grenze bei Polička (Člupek) ! Felsen an der Blánic 
bei Kratušín unweit Prachatic (Hora) ! Klokoter Lehne bei Chlum 
nächst Tábor (S)! 

Asplenium viride Huds. Böhm, mährisches Grenzgebirge: Felsen 
der mährischen Berge bei Olešnic (Člupek)! 

Aspidium lobatum Sw.   Buchwald hinter Strokele [Strakov] bei 

Leitomyšl  (Kl)!  Thal  Čertův  stůl  bei Chotěboř  (N)!  Abhang 

nächst der Burg Ronov bei Přibyslau, mit Polypod. phegopteris 

und dryopteris (N)! 

Forma Pluckenetii.  Rosenberg bei Windisch-Kamnitz (C)t 

Spomyšlberg bei Maxdorf (H)!  (jung,  Blätter ganz einfach 

gefiedert, sehr ähnlich A. lonchitis Sw.). 

Aspidium Brauni i Spenn. Rosenberg bei Windisch-Kamnitz (H)! 
Haindorfer Wasserfall im Isergebirge (H)! 

Aspidium cristatum Sw. Bei Borkovic in Südostböhmen in Torf- 
gräben zahlreich, fruchtbar (S)! 

Aspidium orjeopteris Sw. Sümpfe im Walde Černičný bei Lomnic 
a. d. Lužn. (W)l 

Aspidium thelypteris Sw. Eibthal: bei Dříš unweit Všetat (P)! 
Torflager bei Čelákovic (V). 

Polypodium phegopteris L. Wittingau: „ve Hradecku" (W)! 
Hrejkovicer Bach bei Mühlhausen (V)! 

Polypodium Robertianum Hoffm. Chudenic: „beim Kalkofen" 
[u vápenných pecí] (C. fil.)l 


57 

Equisetum maximum Lamk.  Gomplitz bei Tetschen (C)! 
Equisetum pratense Ehrh. Bei Tabor im Piutovkathale am Ufer 

der Lužnic (S)! 
Equisetumelongatum Willd. Bei Všetat nahe der Nordwestbahn ! 
Equisetum hie male L.  Im Moldauthal südlich von Klingenberg 

verbreitet (V)! Bei Tábor: im Pintovkathale an der Lužnic im 

Sandboden (S)! 
Lycopodium inundatum L.  B. Leipa: auch beim Bahnhof mit 

Radiola (H)! 
Lycopodium annotinum L. Lomnic a. Lužn.: Thiergarten bei 

Kolenec (W)! 
Lycopodium complanatum L. (genuinum).   Schlan: Waldrand 

zwischen Hřešic und Srbeč (B) ! Bei Neudek im Erzgebirge mehr- 
fach (Seh)! 
ß) fallax Čel.  Eisenstein im Böhmerwalde (Hora)! 

II. Monocotyledoneae. 

Lemna gibba L. B. Leipa: Graben am Wege zum Bahnhofe (Seh) ! 

Teiche bei Kostelec nächst Worlik mit L. polyrrhiza (V). 
Lemna polyrrhiza L.   Schwora bei B. Leipa (Seh)!  Teiche bei 

Lomnic, Wittingau,  Moldaufl. bei Budweis  (Hg).  Kostelec  bei 

Worlik (V). 
Potamogeton  pectinatus  L.  Smečno  (Vs)!  Teich  zwischen 

Selcan und Solopisky (V)! 
Potamogeton trichoides Cham.  Im Teich hinter dem Kloster 

zu Mühlhausen in Menge, fruchtend (V)! 
Potamogeton  obtusifolius  M.  K.  Polzenfluss bei B. Leipa 

(Dinnebier)! Teiche bei Neu-Strašecí bei Lan (Hg). 
Potamogeton acutifolius Link.  Waldsümpfe unterhalb Sovo- 

jovic an der Iser (V). Im Teich zwischen Selčan und Solopisky 

mit P. lucens (V). Oubočer Teich bei Chudenic! 
Potamogeton perfoliatus L. Biberbach bei B. Leipa (Seh)! 
Potamogeton praelongus Wulf.  Im Polzenfluss bei B. Leipa, 

nächst der Schwimmschule (Seh)! 
Potamogeton lucens L.  Teich  in Přestavlk  zwischen  Adler- 

Kostelec und Chotzen (Hs)! Teich Lotrov bei Chudenic (č. fil.)! 
Potamogeton rufescens Schrad. Steinschönau: Graben zwischen 

Ober-Liebich und den Manischer Teichen (Seh)! Deutschbrod: 

Bach bei der Station  Schlapanz (N)!  Chudenic:  im  Oubočer 


58 

Teich mit Frucht!  Bach zwischen den Bergen Doubrava und 

Ričej (Č. fil.)I 
Calla palustris L.  Sumpf bei Haida (H)! Teich Dvořiště  bei 

Lomnic a. Lužn. (Hg)! Opatovicer Teich bei Wittingau (Hg). 
Sparganium minimum Fr.  Teich Spálený bei Wittingau (Vs)l 

Am Teiche Dvořiště bei Lomnic a. Lužn. (W)! 
Andropogon ischaemum L. Am Schwarzteich bei Dauba (Seh)! 

Im Moldauthal zwischen Klingenberg und Worlik hin und wieder 

reichlich (V). 
Milium eff usum L. Hinter Štěchovic (V). Eichwald bei Teplitz (Hg). 
Stipa pennata L. a) tirsa (Steven). Am Říp (V)! Humenský vrch 

bei -Vinaříc nächst Schlan, auf Basalt auf beschränktem Standort 

(B)! Klíčavathal bei Pürglitz (wohl a) (Freyn). 
Stipa Orafiana Steven.  Prag: Podbaba (Tausch)! Felsrücken des 

Hlubočeper Haines! Felsabhang hinter der Mühle bei St. Prokop, 

mit S. tirsa! Kuchelbad (Sigmund)! Elbethal: Leitineritz (Bernert, 

mit S. tirsa) ! Am Lobosch bei Lobositz (Lodny nach E. Hackel). 

Tetschen (Malínský)! 

(S. Oesterr. Bot. Ztschr. 1883 Nr. 10). 
Calamagrostis  lanceolata  Roth.  Erlbruch  bei  Habichtstein 

(Seh.)! Teichränder „v Duhovcích" bei Lomnic (W)! 
Calamagrostis Halleriana DC.  Eichwald bei  Teplitz (Hg)! 

Lausche (H)!  Wald  „u Strakatého"  bei Lomnic (W)! in nie- 
driger Lage. 
Phleum pratense L. ß) macrochaeton Doli. Wiesen bei Zinn- 
wald im Erzgebirge (Hg) ! (Scheinähre kurz, Spelzen klein, violett 

angelaufen). Felder bei Jaroměř (Fl) ! (längere Scheinähre, Spelzen 

grösser, blass). 
Hierochloa australis R. et Seh. Lomnic:  im  Walde  bei der 

Kolenecer Abdeckerei (W)! 
Ventenata avenacea Koel.  Moldaugegend südl. von Štěchovic: 

um Slap häufig (V)!  Ostromeč oberhalb Cholin sehr häufig mit 

Festuca myurus und Aira cayrophyllea (D). 
Avena  strigosa  Schreb.   Wiesenthal  im  Isergebirge  (H)!  Bei 

Steinschönau, unter A.  sativa (H) !  Bei Hněvšín  oberhalb der 

Moldau im Getreide (V)l und am Vojkov häufig unter Avena 

Orientalis (D). 
Aira praecox L. Lomnic: Sandflur bei Frahelč (W)! 
Aira caryophyllea L. Olešnic (Člupek)! Abhang unterhalb Chly- 

stov bei Deutschbrod (N)!  Um Mühlhausen tiberall (V). 


59 

Corynephorus canescéns P. B.  Abhang oberhalb Kučice bei 
Smečno  (Vs) !  Chotzen (Fl)!  Um Slap gemein,  auch zwischen 
Kamejk und Vorlik im Moldauthal häufig (V). 
Koeleria cristata Pers.  Sloupnic bei Leitomyšl (Fl.)! 

ß. nemoralis m. Blattscheiden und Spreiten, auch der oberen 
Halmblätter dichter rauhbehaart, Ährchen viel kleiner als gewöhnlich, 
kaum grösser als bei K. gracilis, locker ausgesperrt. — So im Walde 
von St. Prokop mit Übergängen in die typische Form. 
(K. gracilis und cristata sind sicher schwache Arten). 

Melica picta C. Koch (M. nutans var. viridiflora Ledeb., Opiz! M. 
viridiflora Čerňajev). Prag: im Hlubočeper Hain mit M. nutans! 
(schon Opiz 1847!) St. Prokop! Kuchelbader Berg (Č. fil.)! Zá- 
vist (R)! Homole bei Wran (C. Purk.)! — Eibniederung: bei 
Klíčany (J) ! Wald Doubice bei Sadská und Poříčan (V) ! Nimburg 
(Všetečka 1849!): auf der Elbinsel (P)! Am Woškoberg bei Po- 
děbrad häufig (V). — Pilsen : Bukovec am Beraunflusse (Hora) ! 
(Siehe Österr. Bot. Ztschr. 1883 N. 7 und Prodr. kv. české. IV. Thcil, S. 907). 

Melica uniflora Retz. Sonneberger Wald bei Steinschönau (H, C)! 
Melica  ciliata L.  a) transsilvanica (Schur sp.)  (M. ciliata 

Aut. boh. ex max. p.). Die in Böhmen verbreitete Form. Variirt 

auch mit schmalen, zusammengerollten Blättern, nach Art von b). 

Blattscheiden reichbehaart. Rispe dicht, allseitig. 
Kováry bei Schlan (B) ! Abhang beim Dorfe Ronov bei Pnbislau 
(N)! Im Moldauthal bei Kamejk,  Worlik, Klingenberg und darüber 
hinaus verbreitet (V). 

b) nebrodensis Guss. sp. (M. glauca F. Schultz, M. ciliata a) 
Linnäeana Hackel). Blattscheiden sämmtlich kahl, Rispe locker, ein- 
seitswendig, armährig, fast traubig. — In Böhmen jedenfalls sehr selten, 
bisher nur: bei Teplitz (Gr. Reichenb. fil. mit M. transsilvanica zu- 
sammen ges., sehr typisch) ! bei Prag (Ruda) ! (ohne näheren Standort, 
Blüthenstand etwas dichter). 

(Siehe auch Hackel in Braun und Halácsy: Nachträge z. Fl. v. Niederösterr.). 

Eragrostis minor Host.  An der Bahn bei Chlumec bydž. (Hg), 

wohl eingeschleppt. 
Molinia coerulea Mönch, a) varia (M. varia Schrank). 

ß) silvestris Schlecht. (M. arundinacea Schrank, M. altissima 
Link). Bis 1-5 M. hoch. Blätter breiter (bis 4 mm.), steifer, Ris- 
penäste verlängert, abstehend oder selbst gespreizt, Ährchen zahl- 
reich, oft grünlich oder nur die Hüllspelzen geröthet. — So hin 
und wieder in Wäldern,  Auen;  z  B.:  Kačina bei  Kuttenberg im 


60 

feuchten Fasaneriegebüsch, sehr typisch! Hraběšín bei Čáslau, dann 
zwischen Pardubic und Bohdaneč (Opiz)! Holzschläge im Bolehošter 
Revier bei Hohenbruck, sehr typisch (Freyn) ! auch im Haliner Revier 
auf der Lehne Stare (Fr.) ! Moore bei Radowic bei Haida (E. Hackel) ! 
— Am Zlín bei Lukavic im Waldschlage! Waldwiesen im Böhmer- 
walde (Tausch)! 

Catabrosa aquatica PB. Leitomyšl: auch am Netřeber Teich 
und an quelligen Orten unter dem Berge Hlavňov bei Nedošín 
(Kl). Im Graben einer Torfwiese, der sog. Dubina bei Borek 
nächst Alt-Bunzlau (P)! (Schon von Tausch bei Brandeis ge- 
sammelt). 
Glyceria plicata Fr. Prag: beim Vršovicer Bräuhaus und bei Zá- 
běhlic (č. fil.) ! Schlucht bei Klecan- reichlich (Hg) ! Priesen und 
Saidschitz bei Bilin (Hg)! 
Festuca myurus L. (Ehrh.). Moldauthal: bei Hněvšín, oberhalb 
Cholin im Waldschlage u. a. (D). 

Festuca glauca Lamk. (genuina). Klíčavathal bei Pürglitz (Fr). 
Moldaufelsen südlich von Klingenberg gemein, auch bei Kamejk 
unfern Selčan (V). 

Festuca heterophylla Lamk. Sonnenberger Wald bei Stein- 
schönau (H)! 

Festuca arundinacea Schreb.  Velká bei Mühlhausen (V). 

Festuca silvatica Vill. Lausche (H)! Tannen wasser bei Josephs- 
thal im Isergebirge (H)! 

Bromus racemosus L.  Steinschönau : in Kleefeldern (H)! 

Bromus commutatus Schrad. Prag: bei Nusle, Vršovic, Michle, 
am Bohdalec, bei Záběhlic, Olšan, Malešic, Hrdlořez (Č. fil.). 
Am Flüsschen Štědrá gegen Tutlek (Hs)! 

Bromus mollis L. ß) leiostaehys Tausch. Stadtpark in Sel- 
čan (D)l 

Bromus arvensis L. Zwischen Kuchelbad und Radotín (H)! In 
Adler-Kostelec nur im Gärtchen eingeschleppt (Hs)! 

Bromus inermis Leyss. Im Moldauthal zwischen Worlik und 
Klingenberg hie und da (V). 

Triticum repens L. ß) caesium (Presl). Rand des Hlubočeper 
Haines! An der Bahn zwischen Oužic und Netřeb! 

Triticum glaueum Desf. Am Ěíp, bei Sadská (V). 

f Lolium multiflorum Lamk. Bahndamm bei Nusle (Č. fil.)! 
Selčan: bei Radyč auf einer Wiese (V). 


61 

Lolium remotum Schrank. Leinfelder bei Slemeno nächst Adler- 
Kostelec (Hs)! bei Lomnic (W)! bei Lišnic nächst Mühlhausen (V). 

Hordeum murinum L. Moldauthal bei Selčan: bei Cholin mit 
Bromus sterilis (D). 

Carex Davalliana Sm. Prag: bei Modřan (V). Eibthal: bei 
Všetat auch an der Nordwestbahn in Menge ! Doubice bei Sadská 
(V). SmeČno: Srnčí louka, Sperrgarten, Spálený (Vs)! Chudenic: 
hinter Nespravovic mit C. pulicaris (č. fil.)! 

Carex dioica L. Smečno: Torfwiese bei Hradečno (Vs)! 

Carex paniculata L. Doubice bei Sadská (V). Hradečno bei 
Smečno (f. elongata, Vs)! 

Carex paradoxa Willd. Eibthal: bei Všetat nahe der Wiese mit 
Linum perenne! Kačicer Teich bei Smečno (Vs)! 

Carex teretiuscula Good. Bei Všetat nahe der Wiese mit Linum 
perenne, mit voriger! 

Carex canescens L. Eichwald bei Teplitz (Hg). Žiliner Revier bei 
Smečno (Vs)! Rovečín bei Polička (Člupek)! Lomnice a. L. (Hg). 

Carex elongata L. Schiessniger Sumpf bei Leipa, mit C. canes- 
cens (Sch)! Srnčí rybník bei Hradečno (Vs)! Klíčavathal bei 
Pürglitz (H)! Doubice bei Sadská (V). 

Carex remota L.  Hradečno bei Schlan (B)! 

Carex curvata Knaf. Prag: beim Wršowicer Bräuhaus (Č. fil.). 
Fasanerie bei Smečno (Vs)! 

Carex disticha Huds. Prag: beim Wršowicer Bräuhaus (Č. fil.) I 
Smečno: auch bei Kačic u. Žilina (Vs)! Poříčan b. Sadská (V). 

Carex turfosa Fr.  Torfige Wiesen bei čečelic! 

Carex Buekii Wim. Wiesen bei Čelákovic (V)! An der Moldau 
oberhalb Worlík (V)! 

Carex stricta Good. Bei Všetat nächst der Kreuzungsstelle der 
Bahnen! Waldsümpfe bei Opolan bei Poděbrad (V). 

Carex caespitosa L.  Doubice bei Sadská (V). 

Carex humilis Leyss. Moldauufer zwischen Worlík u. Kamejk (V). 

Carex montana L.  Am Zlín bei Unter-Lukavic ! 

Carex pilulifera L. Kleine Iserwiese (H)! Hodušín bei Mühl- 
hausen (V). 

Carex umbrosa Host (C. polyrrhiza Wallr.). Smečno: im Oborský- 
Revier bei der poustevna ziemlich häufig (Vs) ! Bei Bubovic nächst 
St. Ivan im Waldschlage zahlreich (V)! In den Wäldern Doubice 
nächst Sadská, stellenweise in Menge (V)! 
(Mit Unrecht erblickt Fiek in Fl. v. Schles. wieder in einer Var. der Carex 

praecox Jacq. die C. umbrosa Host. Die C. praecox hat, von Anderem abgesehen, 


62 

nie einen so langen ausgebildeten Schnabel, wie ihn Host's Abbildung zeigt. Die 
„radix subrepens" bei Host ist trügend; die Abbildung zeigt nur ein aufrecht 
gewachsenes längeres Iuternodium, wie es bei echt rasigen Rhizomen öfter vor- 
kommt.  Siehe auch Neilreich Fl. v. Nieder-Oesterr.). 

Carex tomentosa L. Sinečno: bei Svinařov (B) ! und im Oborský- 
Revier verbreitet (Vs)! Elbethal : bei Čelákovic, Doubice bei 
Sadská (V). 

Carex ericetorum Poll. Prag: bei Modřan (V). Zwischen Spálený 
und der Fasanerie von Smečno auf trockenen Hügeln ziemlich 
zahlreich (Vs)! Horkaberg bei B. Leipa (Seh)! 

Carex Buxbaumii Wahl.   Doubice bei Sadská (V). 

Carex lim osa L.  Brett-Teich bei Bürgstein (H)! 

Carex pendula Huds. Feuchte Waldhaue beiderseits der Strasse 
durch den Schaiba'er Wald bei Steinschönau (C, H) ! Über dem 
Fallerwasser bei Zwickau (H)! 

Carex pseudoeyperus L. Am Teich Dvořiště bei Lomnic (Hg). 

Carex secalina Wahl.  Wiesen bei Saidschitz unfern Bilin (Hg)! 

Carex distans L. Prag: beim Wršowicer Bräuhause und bei Zá- 
běhlic (C. fil.)! Poříčan (V). Ěíp bei Roudnic (V). 

Carex Michelii Host.  Dvorce bei Prag (Č. fil.)! 

Carex riparia Curt. Prag: beim Wršowicer Bräuhaus (ö. fil.). 
Doubic bei Sadská (V). Teiche bei Lomnic (Hg). 

Rhynchospora alba Vahl. Brett-Teich bei Bürgstein mit Carex 
limosa und Oxycoccos (H)! Lomnic: „Jezírko na Žabicích" bei 
Kolenec (W)l 

Scirpus compressus Pers. Hradečno bei Smečno (B)! Zwischen 
Tábor und Mühlhausen an Bächen häufig (V). 

Scirpus maritimus L.  Bei Lomnic, Budweis (Hg). 

Scirpus radicans Schk. Elbe: Hněvic bei Wegstädtel (V). Pře- 
stavlker Teich zwischen Adler-Kostelec und Chotzen (Hs) ! Chu- 
denic: auch am Oubočer Teich, zahlreich! Mühlhausen: unterhalb 
Květov am Hřejkovicer Bache (V). Teich bei Lomnic, Moldau- 
ufer bei Budweis (Hg). 

Scirpus Tabernaemontani Gmel. Prag: Schlucht bei Klecan, 
mit Glyceria plicata (Hg)! Püllna (Hg). 

Scirpus supinus L. War im J. 1882 ganz ausgeblieben, erschien 
1883 wieder an einer anderen Stelle nicht weit vom früheren 
Standort bei Kolin, minder zahlreich (Pírko). 

Scirpus pauciflorus Lightf. Prag: Wiesenabhang oberhalb Motol 
in Menge (V).  Eibthal:  bei  Oužic im Bahngraben  nahe  dem 


63 

Samolus!  bei  Neratovic  (H)!  Triften  bei  Odřepes  bei  Podě- 
brad (V). 
Eriophorum latifolium Hoppe.   Velká ves  bei Korycan  (J)! 

Mandle bei Sloupnice (Fl)! 
Eriophorum vaginatum L.  Lomnic: Torf bei Kolenec (W)! 
Cyperus ruscus L. Beraunufer bei Radotín, nicht häufig (Hg). 
June us acutiflorus Ehrh.  Waldsumpf unter  dem  Orteisberge 

bei Zwickau (C)! 
Juncus capitatus Weig.  Schwora bei B. Leipa (Seh)! 
Juncus squarrosus L.  Haida (H) ! 
Juncus compressus Jacq. ß) Gerardi (Lois.). Teiche bei Brüx, 

Saidschitz und Priesen bei Bilin (Hg)! 
Juncus tenageja Ehrh.  Tümpel am Račí bláto bei Lomnic (W)! 
Luzula maxima DC.   Erzgebirge: auch bei Neudek (Seh)! 
Luzula pallescens Bess.  Doubic bei Sadská (V). 
Lilium bulbiferum L. Gipfel des Langenauer Berges bei Böhm. 

Leipa (Seh)! 
OrnithogalumumbellatumL. Jungbunzlau : auf Getreidefeldern 

(Hess et Cons.)! 
Ornithogalum ten ui foliům Guss. Schlan: bei Michalek's Mühle 

(B)! Bei Pasek nächst Častolovic im Getreide (Häusler)! 

(Der speeif. Werth dieser Form ist mir wieder verdächtig geworden). 

Allium ursinum L. Scheiba'er Wald bei Steinschönau (C, H) ! 
Allium acutangulum Schrad.  Velká ves bei Korycan (J)! 
Allium schoenoprasum L. ß) sibiricum (Willd.). Felsen am 

Kleis bei Haida (C, H)! 
Allium vineale L.  Sandfelder oberhalb Kamejk (unweit Selčan) 

an  der Moldau,  auch bei Vorlík (V)! Lomnic a. Lužn. (Hg). 

Deutschbrod: im Kornfelde hinter der Ziegelhütte (N)! 
Allium rotundum L.   Saidschitz bei Bilin (Hg). 
Allium sphaeroeephalum L.  Leitmeritz: auch am Kamajčken 

(PC)! 
Muscari tenuiflorum Tausch.  Hügel  bei Roudnic,  mit lnula 

hirta (V). 
Anthericum ramosum L.  Elbthal: bei Všetat auf den Wiesen 

mit Gymnadenia und Linum! 
Polygonatumofficinale All. Žďákov bei Worlik, hier selten (V). 
Polygonatum multiflorum All. Sonneberger Wald(H)! Doubic 

bei  Sadská (V).  Schlan:  Svinařov,  „Ostrov"  im Jedomělicer 

Thal (B)! 


64 

Paris quadrifolia L.  Vodolka (J)! 

Colchicum autumnaleL. Prag: beim Vi šovicer Bräuhaus (Č. fil.)! 

Tofieldia calyculata Wahl. Schlau: auch bei Drnek, Žerotín (B) 

Triglochin palustris L. Beřovic, Drnek bei Schlan (B)! Žehuň 
bei Chlumec bydž. (Hg). Adler-Kostelec (Hs). Tábor (Hg). Vosek 
bei Mühlhausen (V). 

Butomus umbel latus L. Lomnic a. Lužn. : Teich „v Duhov- 
cích" (Hg). 

Sagittaria sagittaefolia L.  Teiche bei Lomnic (Hg). 

Hydrocharis morsus ranae L. Teich Fiukhaus bei Lomnic (W) ! 

Elodea canadensis Casp. Prag: Libušabad, Tümpel an der 
Moldau bei Hosin hinter Weltrus (Hg). Blinder Moldauarm bei 
Zlakovic hinter Kamejk, in grosser Menge, mit Myriophyllum 
spicatum (V). Stehende Wässer bei Lomnic, blühend (W)! auch 
bei Wittingau in den Teichen stellenweis in Menge (Hg). 

Leucojum vernum L. Schlan: bei Sternberg, Střebichovic (B) ! 
unterhalb St. Georg (Vs)! Doubic bei Sadská (V). 

Iris pseudacorus L. Teiche bei Lomnic (Hg). 

Orchis purpurea Huds. Smečno:  im Tuháňský, Kopaninský und 
Hlinský Revier häufig (Vs). 
ß) albida. Perigon ganz gelblichweiss,  ohne rothe Punkte. So 

nur im Kopaninský Revier bei St. Georg 2 Expl. (Vs)! 

(Reichenbach fil. erwähnt in der Iconographia germ. eine von Brébisson aus 

Frankreich erhaltene var. Candida, welche vielleicht mit ß. identisch ist). 

Orchis militaris L.  Klíčany (J)! 

Orchis coriophora L.  Lissa (V). 

Orchis morioL. Prag: Wiesen oberhalb Motol ziemlich zahl- 
reich (R). 

Orchis laxiflora Lamk. (palustris Jacq.).  Lissa (V). 

OrchissambucinaL. Buchwiese bei Ober-Lichten wald bei Zwickau 
(Seh)! Bocek's Wiese unter dem Spielberg hinter Úslup bei 
Olešnic (Flj!  Südlicher Basum  des Kubanigebirges (J. Chadt)! 

Orchis maculata L. Erzgebirge: auch am Seegrund bei Eich- 
wald (weissblühend), Zinnwald (Hg). Oberhalb Drahužel bei Mühl- 
hausen (V)! Spitzberg bei Eisenstein im Böhmerwalde (Hg). 

Gymnadenia conopea R. Br. 

Blätter breiter, flach, nur in der Mitte seicht vertieft.  Sporn 

doppelt  länger  als  der  Fruchtknoten.   Lippe  tiefer  3spaltig,  mit 

gleichlangen Mittel- und Seitenzipfeln. 

Drnek bei Schlan (Bj!  Chudenic:  oberhalb Ouhovic! vor čer- 
nikau (Č. fll.)! 


65 

Gymnadenia odoratissima Rieh. 

Blätter schmal lineal, hohlkehlig.  Sporn kürzer als der Frucht 

knoten.  Lippe schwach 31appig mit vorgezogenem Mittellappen. 
Auf einer Haidewiese bei Všetat unweit der Nordwestbahn in 

Menge mit ebenso häufiger G. conopea!  (zuerst von C. und H. 

gefunden).  Leider ist die von Ackerland  umgebene Wiese von 

der Cultur sehr bedroht.  Bastarde, mit conopea vergeblich ge- 
sucht. 
Gymnadenia albida Rieh.  Erzgebirge:  auch  bei Neudek  auf 

der sog. Trommel (Seh)! 
Piatanthera  solstitialis  Bonn.  Chudenic:  Wiese  oberhalb 

Ouňovic! Um Mühlhausen gemein (V). Tábor, Lomnic (Hg). 
Piatanthera chlorantha Curt.  Im Walde zwischen Deutsch- 
Schützendorf und Schrittens bei Polna (N). 
Piatanthera viridis Lindl.  Wiesen zwischen Böhm. Leipa und 

Schwora (Seh) ! 
Ophrys museifera Huds.  Am  Woškoberg  bei  Poděbrad  (von 

Schülern in 1 Expl. gef. und H. Prof. Duda überbracht). 
Epipogon aphyllus Sw. An einem Bächlein im Schaiba'er Walde 

bei Steinschönau in Mehrzahl (C)! 
Cephalanthera rubra Rieh.  Wald bei Ober-Beřkovic (V). 
Cephalanthera pallens Rieh. Im Hlinský u. Kopaninský Revier 

bei Smečno häufig (Vs)! 
Cephalanthera ensi folia Rieh.  Orteisberg bei Bürgstein, mit 

Triticum caninum (C, H) ! Im Walde zwischen Deutsch-Schützen- 

dorf und Schrittens bei Polná (N)! 
Epipactis palustris Crantz. Smečno: bei Hradecno mit Pingui- 

cula und Carex dioica nicht häufig, bei Drnek reichlicher (Vs)! 

Bei Bilichau gegenüber dem Forsthause (B)! 
Neottia nidus avis Rieh. Prag: St. Prokop (Č. fil.)! Klíčany (J)! 

Neuhütte bei Zwickau, Kuhberg bei Leipa, Rollberg (Seh)! Lomnic 

Eisenstein im Böhmerwalde (Hg). 
Listera ovata R. Br.  Wiesen  oberhalb Motol  (R). Klíčany (J)! 

Spitzberg bei B. Leipa (Seh)! 
Listera cordata R. Br.  Buchwiese bei Zwickau (Seh)! 
Cypripedium calceolus L.  V Krnčí bei Kladno,  „v Němcích" 

bei Smečno, Červený dolík im Hlinský Revier (Vs)! Lehne bei 

Bilichau (B)! 

Tř. : Mathem aticko-přírodovědecká. 5 


66 

III. Dicotyledoneae. 
1. Apetalae. 

Ceratopliyllum subiner sum L. Kostelní Lhota bei Sadská, 
mit C. demersum (V). Stagnirende Stellen des Polzenflusses bei 
B. Leipa, steril (Sch) ! 

Callitriche stagnalis Scop. Waldsümpfe unterhalb Sovojovic 
an der Iser (V)! 

Euphorbia falcata L.  Doubravic bei Pardubic (Hg). 

Euphorbia platyphylla L.  Zvoleňoves bei Schlau (B)l 

Euphorbia angulata Jacq. Spálený mlýn im Thale, welches sich 
von der Moldau gegen Mníšek erstreckt (V). 

Euphorbia amygdaloides L. Bei Potenstein auch auf dem 
Berge Kazatelna (Hs)! 

Euphorbia vir g ata W. Kit. Bei Lomnic a. Lužn. (Hg)! wohl 
eingeschleppt. 

Alnus  incana DC.  An der Moldau bei Klingenberg gemein (V). 

Alnus serrulata Willd. Doubice bei Sadská (V). 

Alnus viridis DC. Na Dvořišti bei Lomnic (W)! 

Betula pubescens Ehrh. Steinschönauer Berg (C) ! 

Salix pentandra L. Erlbruch am Sonnenberger Walde (Cj! 

Salix silesiaca Willd. Im Walde „Vylámov" bei Sloupnic nächst 
Leitomyšl, steril gesammelt (Fl)! — Ein höchst unerwartetes 
Vorkommen dieser Sudetenart. 

Salix cinerea L. Prag: Modřan (V). Brett-Teich bei Bürgstein (H)! 

X Salix amygdalina X viminalis (hippophaifolia Thuill.). Lo- 
děnic bei St. Ivan (V) B. Leipa: bei Nieder-Liebich und gegen 
Eicha zu (Sch)! Weidengebüsche bei Jaroměř (Fl)! 

X Salix purpurea X cinerea. Weideugebüsche bei Nedošín 
nächst Leitomyschl (Fl) ! 

X Salix cinerea X viminalis (S. velutina Schrad.). Schwora 
bei Leipa (Sch)! 

X Salix aurita X repens (S. ambigua Ehrh.) B. Leipa: hinter 
dem Bahnhof (Sch)! 

Schizotheca h astat a čel. Jungfer-Břežan (J)! 

Schizothecarosea Čel. Mies (Hg). In Lomnic ziemlich häufig (W)! 

Chenopodium urbicumL. Radíc bei Selčan (V). Srbeč bei 
Schlan (Bj! 

Chenopodium opulifolium Schrad. Velká Kvíce bei Schlan 
(B)! Bei Všetat mit Ch. ficif. ! Bei Sadská in Feldgräben zahl- 
reich (V.j! 


67 

Chenopodium fici foliům Srn. Eibthal: bei Oužic nächst dem 
Samolus! bei Všetat nahe der Kreuzungsstelle der Bahnen! 

Salsola kali L. Schlan: bei Drnov, bei Podlešín über dem Viadukt 
(hier ß. rosacea) (B) ! 

Polycnemum arvense L. a) minus. Mühlhausen, nächst dem 
Praemonstratenserkloster, im Moldauthal von Kliugenberg gegen 
Worlik und weiter gegen Kamejk zerstreut (V). 

Albersia blitum Kunth. In Schwora bei B. Leipa an der Strasse 
(Seh.) ! Station Gross-Benátek auf Krautäckern (Hg) ! 

Rum ex maritimus L. ß. limosus (Thuill.). Bei Jaroměř in 
Kleefeldern (Fl)! 

Rum ex obtusi foliu s L. a) agrestis Fr. Moldauufer zwischen 
Klingenberg und Ždakov und bei Worlik (V)! 

X Rumex obtusifolius X crispus (R. pratensis M. et Koch). 
Prag: bei Nusle (Rons nach V). Moldauthal: am Bache Mastnik 
bei Hněvčín zahlreich (V) ; bei Worlik an der Moldau mit den 
Eltern ebenfalls zahlreich (V)! Břežnic: auf Schutt in Hošovic 
und in Malkau (V). Rozmital: Waldwiese bei Roželau unter 
dem Třemšín zahlreich mit den Eltern (V) ! 

Rumex aquaticus L. Im Moldauthal bei Klingenberg, Worlik 
und bis Štěchovic verbreitet (V) ! 

Polygonům bistorta L. Um Mühlhausen gemein (V). 

Polygonům mite Schrank. Unbebaute Orte bei Sloupnic nächst 
Leitomyschl (Fl)! 

Daphne mezereum L. Chudenic: auf der Doubrava! 

Thesium ebracteatum Hayne. Eibniederung : im Waldschlag der 
Doubice unweit Sadská in feuchtem schwarzem Waldboden (V) ! 
Erster sichergestellter Standort in Böhmen. 

Thesium alpinum L. Karlsbad: auch im Walde Ploben (B)! 

Thesium linophyllum L. a) inte r medium. Velká Ves bei 
Korycan (J)! „Ostrov" im Jedomělicer Thal bei Schlan, Že- 
rotín (B)! 

Aristolochia clematitis L. Im Moldauthal zwischen Klingen- 
berg und Červená an einer Stelle zahlreich (V.) ! und bei Oudraž 
gegenüber Nový mlýn (Chadt). 

2. Sympetalae. 

Bryonia alba L. Mühlhausen (V). 

Phyteuma nigrům Schm. Wiese bei der Flachsdarre bei Wit- 
tingau (W)! 

5* 


68 

P.hyteuma orbiculare L.  Srnečno:  auch bei Žilina  und Hra- 

dečno (Vs)! 

Campanula červi c ar i a L. In den Wäldern hinter Štěchovic 
nächst einem Hegerhause unweit der Moldau (V). 

Campanula glomerata L. Bei Zahrádka bei Tábor und häufig 
bei Klingenberg (V). 

Campanula ti\achelium L. ß) parviflora. Im Eichwald bei 
Blevic (B)! 

Adenophora liliifolia Bess. Schlan: buschige Plänerkalklehne 
gegenüber dem Forsthause bei Bilichau mit Asterocephalus colum- 
baria, Aconitum lycoctonum, Centaurea axillaris, Campanula glo- 
merata, Prunella grandiflora, Laserpitium latifolium, Peucedanum 
cervaria , Bupleurum longifolium , Cypripedium calceolus (Jar. 
Paul, Bílek)! 

t Ambrosia artemisiaefolia L. Pilsen : auf einem^ Felde bei Dou- 
dlebec nur 1 Exempl. (Ha)! Bei Wittingau auf einem Kleefelde 
(P. Šavel nach Křížek)! 

Arnoseris pusilla Gärtn. Kamnitzleiten (Hke)! Sandäcker bei 
Lomnic (W)! 

Crepis rhoeadifolia M. B. Žehuň bei Chlumec (Hg). Beřovic 
bei Schlan (B)! Saidschitz bei Bilin (Hg). 

t Crepis nicaeensis Balb. Grasplätze der Rudolfs- Anlagen auf 
dem Prager Belvedere mehrfach ! 

Crepis paludosa L. ß) brachiotus Čel. Aufwiesen um Chu- 
denic hin und wieder (ö. fil.) ! (die gewöhnliche grossöhrige Form 
in feuchten Hainen und Gebüschen ebendaselbst). 

X Hieracium pilosella X flagellare (H. pilosella X stoloni- 
florum). Bei Leitomyšl mit den Stammformen, mehrfach (Fl)! — 
Dieselbe Form, die Hansgirg von Königingrätz eingeschickt hatte; 
scheint doch richtig gedeutet zu sein. 

X Hieracium pilosella Xpraealtum. Bei Leitomyšl mit den 
Eltern (Fl)! 

X Hieracium pilosella X pratense (H. polychaetum Čel.)* 
Im Thiergarten bei Srnečno mehrfach (Vs)! Ganz dieselbe Form 
wie bei Čelákovic. 

X Hieracium pilosella X floribundum (teste Uechtritz!). 
Im Eibgrund des Riesengebirges (Pk)! 

Hieracium floribundum Wim.  Reinowitz bei Gablonz (Hke)! 

Hieracium pratense Tausch. Thiergarten bei Srnečno (Vs) ! See- 
grund und Zinnwald im Erzgebirge (Hg)! 


69 

Hieracium aurantiacum L. Südabhang des Krkonoš im Riesen- 
gebirge (Pk)! 

Hieracium cymosum L. Fr. Im Moldauthal bei Klingenberg 
häufig (V). 

Hieracium setigerum Tausch. Am Belvedere Prags! 

Hieracium corconticum K. Knaí (H. Freynii Velen.! H. tenue 
Freyn in herb.!). 

Hieracium atratum Fr. y) tortuosum (Tausch) (H. glanduloso- 
dentatum Uechtr.). Auch auf Abhängen am Kl. Teich im Riesen- 
gebirge (V)! 

ů) polycephalum (H. polycephalum Velenovský !) ; hohe, kräf- 
tige Form (1V2 — 2' hoch), Stengel dick, zusammendrückbar, 
2 — 3blättrig, oft von der Mitte an ästig, reichköpfig (7 — mehr- 
köpfig), Blätter am Grunde breit, eingeschnitten gezähnt. Steht 
der var. y. tortuosum sehr nahe. 

Riesengebirge : am Kiesberg (Pk, V) ! Kesselkoppe, Ziegen- 
rücken, Kl. Schneegrube (V). 

Hieracium pallidi foliům Knaf. Auf der Eibwiese schon von 
Frau Kablik gesammelt! Der Standort „am Rehhorn" ist zu 
streichen, die Bestimmung war unrichtig. 

Hieracium murorum L. c) crepidiflorum (H. crepidiflorum 
Polák ined. !). Köpfchen ziemlich klein, zum Grunde schmäler, oft 
zahlreich (3—12), Hüllen schwärzlich, im unteren Theile wie die 
Kopfstiele und der obere Stengeltheil mit reichlichen schwarzen 
Drüsenhaaren; Kopfstiele aufgerichtet oder aufrecht bogig. — Die 
schwarzen Drüsenhaare geben der interessanten Form das An- 
sehen einer Crepis paludosa oder succisaefolia. Vielleicht ein 
H. murorum X Wimmeri? 

Im Riesengebirge am Krkonoš, auf der Kesselkoppe, am kl. 
Teich (Pk)! 

Hieracium rupicolum Fr. Am Kiesberg auch von mir schon 1873 
gesammelt. 

Hieracium Schmidtii Tausch. Grossdorf bei Korycan (J) ! Am 
Sperlingstein bei Tetschen in einer Form mit am Grunde ge- 
rundeten oder fast herzförmigen, eingeschnitten - gezähnten und 
dichtborstigen Blättern, an H. graniticum Schultz mahnend (schon 
1864)! Im Moldauthale: bei Seje, Živohoušt (Dr) ; bei Kamejk, 
auf Felsen zwischen Klingenberg und Červená häufig (V)! 

Hieracium laevigatum Willd. I) gothicum. Im Böhmerwalde 
am Gipfel des Lusen (Ha)! 


70 

Hieracium  iiiuloides  Tausch  ß) glandipes Čel.  (H.  Fiekii 

Uechtr.). Auch im Riesengrunde des Riesengebirges (S) ! 
Mulgedium alpinum Less.  Am Fallerwasser und am Etschbache 

unweit der Lausche, nicht blühend (C)l 
Sonchus arvensis L. ß) laevipes. Äcker bei Jägerdörfel unter 

der Lausche (C, H)! 
Lactuca viminea Presl.  Kováry:  unterhalb  dem Kirchlein St. 

Peter und Paul (B) ! Moldauthal von Klingenberg bis Kamejk (V). 
Prenanthes purp urea L. Moldauthal: bei Klingenberg (V). 
Chondrilla juncea L.  Bei Kováry mit Lact. vim. (B) ! Elbthal : 

Kolín, Žehuň bei Chlumec (Hg).   Moldauthal:  von Kamejk bis 

Worlik häufig (V). 
Taraxacum palustre DC. var. runcinatum (scorzonera Rchb.). 

Slavětinka bei Adler-Kostelec (Hs)! 
Hypochoeris glabra L. Hrdlivo bei Schlan (B)! Lomnic: Felder 

bei Klece (W)! 
Hypochoeris maculata L. Heidige Wiese bei Vsetat, mit Linum 

perenne ! 
Tragopogon major Jacq. Slapy (V). 
Scozonera humilis L.  Prag: Wiesen oberhalb Motol (V).   Um 

Mühlhausen gemein (V). 
Scorzonera  laciniata L.   Kleefelder  bei  Jaroměř (Fl)!  wohl 

eingeschleppt. 
Scorzonera Jacquiniana  Cel.  Prag:  auch bei Nusle an der 

Bahn zahlreich (Č. fil.)! 
lnula conyza DC.  Libušin, Srbeč (B)! Bečovský vrch bei Mühl- 
hausen (V). Wald zwischen Potenstein und Litic (Hs)! 
lnula hirta L. Hügel bei Roudnic (V). 
lnula salicina L. Klíčany (J)! 
f lnula helenium L. Bei Lomnic verwildert (Hg), 
f Calliopsis bicolor Rchb.  (Coreopsis tinctoria Nutt). Auf Wiesen 

zwischen B. Leipa und dem Bahnhof zahlreich verwildert C, Seh) ! 
Bidens radiatus Thuill.  Teiche bei Libějic und Vodňan (Vs)! 
fGalinsoga parviflora Cav. Prag: im Kanalschen Garten unter 

Zuckerrübe zahlreich,  dann bei Nehwizd,  ebenfalls auf Rüben- 
feldern (V). 
f Rudbeckia laciniata  L.   Im Klattauer Stadtpark  am  Bache 

halbverwildert (Hg)! 


71 

Achillea millefolium L. var. dentifera. Moldauthal: auf 
Felsen zwischen Červená, Klingenberg und Worlík gemein (V)! 
nördlicher erst wieder bei Štěchovic auf Felsen zahlreich (V, Fr). 

Achillea setacea WK. Libušin bei Schlan, mit folgender (B)! 

Achillea nobilis L. Prag : bei Modřan (V). Klíčavathal bei Pürg- 
litz (Fr). Pozdeň, Libušin (ß. ochroleuca B)! 

Anthemis tinctoria L. Im Moldauthal bei Klingenberg all- 
gemein (V). 

Anthemis ruthenica MB. Podčap bei Beřkovic, häufig (V). 

fMatricaria discoidea DC. Verbreitet sich bei uns offenbar 
durch Eisenbahnen mehr und mehr. Prag: bei Veleslavín (V) 
und in Ober-Liboc reichlich (Hg). Bei Dašic nächst Pardubic 
(Fl) ! Bei Roudnic am Bahndamm (V) ! B. Leipa : ebenfalls an der 
Bahn (Seh)! Beim Bahnhof von Franzensbad (Hg). Pilsen: im 
Radbuzathal unterhalb der Militärschwimmschule (Ha) ! 

Artemisia ponticaL. Blevic bei Zákolan, auf einer Sandfiur (B)! 

Artemisia scoparia WK. Auf Felsen bei Kolin nicht häufig (Hg). 
Südböhmen: Moldaufelsen bei Selčan, bei Worlík und Klingen- 
berg mit A. compestris (V). Auf Felsen bei Tábor sehr häufig 
(Hg)! Kirchenfels in Paštiky bei Blatná (V). 

G-naphalium luteo-album L. Holzschlag am Bělč bei Chudenic, 

in grosser Menge! 
Gnaphalium arenarium L. Horkaberg bei Böhm. Leipa (Seh)! 

Moldauthal von Worlík nach Kamejk (V). 
X Senecio silvaticus X viscosiis (S. viscidulus Scheele, S. in- 
termedius Lasch). Stengel, Kopfstiele und Hüllen abstehend- 
drüsenhaarig. Blätter tief buchtig-fiederspaltig, obere mit gros 
seren Ohren umfassend. Blüthenstand locker doldentraubig-rispig. 
Äussere Hüllblätter fädlich, 4 — 5mal kürzer als die walzliche 
Hülle, ungefärbt. Früchte kurzhaarig. 

Bis 2' hoch. In den meisten Merkmalen (Früchte, Blattöhrchen u. s. w.) dem 
S. silvaticus näherstehend, aber die Inflorescenz lockerer, Köpfe grösser, äussere 
Hüllblättchen länger, Hüllen drüsenhaarig, Drüsenköpfchen grösser; bei S. silvaticus 
sind die Drüsenhaare des oberen Pflanzentheils (nicht fehlend, wie meist ge- 
schrieben steht) zerstreut, sehr kurz und die Drüsenköpfchen winzig, die Hüllen 
aber ziemlich kahl. 

Bei Chudenic im Walde Radiice bei Koloveč und auf dem Ričej, 
auch bei St. Anna, unter den Eltern (Ö. fil.) ! 
Senecio  barbareaefolius Krock.  Wiese am Teiche Svět bei 
Wittingau (W)I 


72 

Senecio rivularis DC.  Erzgebirge: auch Hochofen bei Neudek 

(Seh)! Zwischen Lichtenwalde und Zwickau (Seh)! Vylámov bei 

Sloupnic bei Leitomyschl (Fl) ! St. Veit bei Wittingau (W) ! 
Petasites albus Gärtn.  Chudenic: Vápenné pece, dann zwischen 

dem Ěičej und der Doubrava (Č. fil.)! Waldthal an der Moldau 

zwischen" Klingenberg und Červená (V). 
Eupatorium  cannabinum L.  Prager Gegend: Vodolka  (J)l 

Štěchovicer Wälder (V). 
CentaureaphrygiaL. b) brevipennis Čel. Haindorf im Iser- 

gebirge (H)! 
Centaurea paniculata Jacq.  Am Zlín bei Lukavic (mit C. sca- 

biosa)!  Zahrádka bei Tábor,  am  Hrejkowicer Bach  und  bei 

Klingenberg an der Moldau (V). 
Centaurea scabiosa L. var. calvescens m. Stengel und Blätter 

nur etwas spinnwebig,  sonst ziemlich kahl.  — So bei| Přeštic 

auf dem Hügel vor dem Zlín! 

var. hirta. Stengelgrund und Blattstiele kurzrauhhaarig.  So 
gewöhnlich.  Sehr rauhhaarig bei Všetat auf der Wiese mit 
Linum perenne! 
Centaurea axillaris Willd. Lehne bei Bilichau nächst Jungfer- 

Teinitz (B).  Felsen des Moldauthals bei Klingenberg und gegen 

Červená häufig (V)! 
Carduus  crispusL.  Klíčavathal bei Pürglitz (Fr).  Hecke bei 

Mühlhausen (V). 
Carduus acanthoides L.  Hofberg bei Sandau (C)!  Worlik im 

südl. Moldauthale, um Mühlhausen aber nur C. nutans (V). 
X Carduus  acanthoides X nutans.  Prag :  in der wilden 

Scharka mit den Eltern (V)! Bei Chudenic wieder an mehreren 

Orten, z. B. bei Slatina! 
Cirsium  eriophorum L.  Abhang  des  Hofberges  bei  Sandau 

(C, H)! Kováry: unter der Kirche St. Peter und Paul (B). 
Cirsium pannonicum Gaud. Klíčany (J) ! 
Cirsium heterophyllum All. ß) diversifolium.  Am Wege 

von Morgenthau auf den Mühlstein bei Zwickau (C)! 
X Cirsium lanceolatum X eriophorum.   Sonniger Abhang 

am Hofberg bei Sandau unter den Eltern (C)! 
X Cirsium  oleraceum  X acaule (C. rigens Wallr.).   Böhm. 

Leipa: Wiesen an der Piessniger Strasse (Seh)! 


73 

X Cirsium oleraceumXpalustrea)f. integrifolia. Wiese 
am Fuss des Schossenberges bei Wolfersdorf (C)l — ß) f. incisa. 
Feuchte Wiesen bei der Horka bei B. Leipa (Seh) ! 

X Cirsium canum X rivulare (C. Siegerti F. Schultz) f. in- 
tegrifolia (foliis integris repando-dentatis). Böhm.-mährisches 
Gebirge: Wiesen bei Olešnic (či)! 

X Cirsium  pannonicum X acaule  (C.  Freyerianum  Koch). 
Smečno: auch im Červený dolík des Hlinský-Reviers (Vs)! 
Focke citirt als ersten und einzigen Finder dieses Bastards in Böhmen 

u. zw. bei Leitmeritz den A. C. Mayer, jedoch wurde jener laut Prodr. Fl. Böhm. 

doch schon viel früher von Thiel eben dort und von mehreren Anderen auch 

anderwärts in Böhmen beobachtet. 

X Cirsium canum X palustre. Zwischen Böhm. Leipa und 
B. Eicha zu Hunderten (Seh)! 

X Cirsium heterophyllum X palustre. Neudek im Erzge- 
birge (Seh) ! Wurzelsdorf an der Iser (H) ! 

X Cirsium] heterophyllum X eriophorum? Am Hofberg bei 
Sandau mit den muthmasslichen Eltern (H)! (Handschke fand 
bloss eine Grundblätterrosette, deren Blätter wunderbar sind und 
der obigen (bisher unbekannten, in Focke's Werk nicht er- 
wähnten) Combination gut zu entsprechen scheinen. 

Carlina acaulis L. Um Mühlhausen überall gemein (V). 

Echinops sphaeroeephalus L. Grossdorf bei Korycan (J)! 

Trichera silvatica Schrad. Moldauthal: Wald bei Štěchovic nahe 
der Moldau (V); im Wald zwischen Klingenberg und Červená 
häufig (V)! Böhmerwald: auch im Stornwald bei Spitzberg, 
dann im Walde von Eisenstein gegen den Arber (Hg). 

Scabiosa columbaria L. Bilichau bei Jungfer-Teinitz (B)! 

Scabiosa ochroleuca L. Um Dauba gemein (Seh)! 

Scabiosa suaveolens Desf. Grossdorf bei Korycan (J)! 

Valeriana officinalis L. ß) angustifolia. Berg Kouřím bei 
Chudenic (Č. fil.)! 

Asperula cynanchica L. Südl. Moldauthal: unterhalb Alt-Sattel 
und von da nach Klingenberg, nordwärts gegen Kamejk (V)! 

Asperula tinetoria L. Kalklehne bei Bilichau (B)! 

Asperula galioides MB.  Felsen des Moldauthals von Červená, 

Klingenberg, Worlik. gegen Kamejk stellenweise häufig (V)! 
Galium saxatile L.Erzgebirge: auch bei Neudek (Seh.) ! und bei 

Seegrund gegen Zinnwald (Hg). 
Galium tricorne With. Neudorf bei Smečno (Vs)! 


74 

Galium rotundifoliumL. Bei Mühlhausen am Bečovský vrch (V). 

Viburnum opulus L. Lomnic a. Lužn. (Hg). 

Viburnum lan tan a L. Malkovic bei Smečno (Vs)! 

Sam bucus nigra L.  Im Klíčavathale bei Pürglitz wie wild (Fr). 

Sambucus ebulus L. Bei Voltyně und Dražic bei Tábor, Kostelec 

bei Worlík, bei Selčan hin und wieder (V). 
Vinca minor L. Wälder nächst der Lausche (H)! 
Gentiana ciliata L.  Am Woškoberg,  Abhang gegen Libnoves, 

nicht häufig (V). 
Gentiana campestris L. Isergebirge:  auch  über  dem  dritten 

Schwarzbachfalle bei Weissbach (Seh)! 
Menyanthes trifoliata L. Hradečno bei Smečno (Vs)! Oubočer 

und Šepadler Teich bei Chudenic! 
Echinospermum lappula Lehm.  Im Moldauthal bei  Kamejk 

selten (V). 
Myosotis  silvatica L. b) aipestris (Schmidt).   Trnová hinter 

Königsaal (V)! 
Myosotis versicolor Sm.  Prag:  Wiesen  oberhalb Motol  (R). 

Trnová (V). 
Myosotis hispida Schlecht. Selčan (D). 
Lithospermum  purpure o-coeruleum L.  Schlan:  auch im 

Hlinský Revier „v ostrově" (Vs)! 
Lithospermum  arvense  L.  ß)  coeruleum.  Bei  Všetat 

neuerdings  auf  einem Acker  über  dem Wäldchen bei Přívor 

reichlich (C, H)! 
Lithospermum  officinale L.   Smečno: „v Němcích" im Ko- 

paninský-Revier (Vs)! 
Pulmonaria mollis Wolff. Im Süden der Prager Gegend auf bu- 
schiger Lehne des hinter Trnová von der Moldau gegen Mnišek 

sich hinziehenden Thaies (V)! 

(Unsere Pflanze gehört eigentlich zur P. mollissima Kerner, denn sie hat 
bläulichgrüne Blätter, deren obere nicht oder wenig herablaufen, sondern mit 
breiter halbumfassender Basis sitzen, kleinere Kronen mit gelblichen Antheren. 
Nach Herbarsexemplaren glaube ich aber, dass beide Formen zusammengehören. 
S. auch Prodr. Květ. české IV. Th. S. 908). 

XPulmonaria officinalis (obscura) X angustifolia (P. notha 
Kerner). Unter den Eltern bei Čelákovic am Kaiserwalde (Čel! 
Vel.!). Am Hradischken bei Leitmeritz (Conrath! und schon 
Tausch sub P. angustif.!).  S. auch Prodr. kv. české IV. Th. S. 908. 

Nonne a pulla DC. Kh'cavathal (Fr). 


75 

Symphytum tuberosum L. Südl. Moldauthal: bei Klingenberg 
und bei ZdakoV nächst Worlik (V). 

Polemonium coeruleum L. ß) albiflorum. Bei Salnau im 
Böhmerwalde (Seh)! 

Cuscuta epilinum Whe. Im Flachs bei Selčan (D), 

Atropa belladonna L. Bei Selčan am Berge Drbákov häufig (D)! 
Chudenic: am Bělč, Doubrava! 

Datura stramonium L. Bei Worlik am Moldauufer bei einem 
Hause zahlreich (V). 

Verbascum thapsus L. var. albiflorum. Chudenic: Waldblösse 
unterhalb Běleschau (ß. fil.)! 

Verbascum nigrům L. var. albiflorum. Chudenic: am Wege 
vom Badhaus nach Kaničky (Č. fil.)! 

Verbascum phoeniceum L. Prag: Lehne oberhalb Malešic (Č. 
fil.)! Poříčan (V). 

Verbascum blattaria L. Bei Všetat (H)! 

X Verbascum  thapsiforme X lychnitis.  Klíčavathal (Fr). 

X Verbascum thapsus X lychnitis. Berg Kouřím bei Chu- 
denic, mit V. lychnitis ß) albiflorum (ö. fil.)! 

X Verbascum thapsus X nigrům. Waldschlag am Berg Kíčej 
bei Chudenic (Č. fil.)! 

X Verbascum nigrům X lychnitis. Im Moldauthal zwischen 
Klingenberg und Worlik mit den Eltern nicht selten (V). Am 
Kíčej bei Chudenic (Č. f.). 

X Verbascum phoeniceum X lychnitis (V. Schmidtii Kern., 
V. Claudipolitanum Simk.) Stengel stielrund, im Blüthenstand 
etwas kantig, abstehend behaart, beblättert. Untere Blätter 
gross, länglich, zum Grunde verschmälert, unregelmässig grob- 
und stumpfgekerbt, die übrigen stengelständigen viel kleiner, 
kleingekerbt, stumpf, unterseits besonders auf den Nerven dicht- 
flaumig, die oberen mit gerundeter Basis sitzend. Traube ver- 
längert, am Grunde rispig-ästig, abstehend- und dazwischen drüsig- 
behaart. Blüthen zu 3—4, an den Seitenzweigen auch zu 1 — 2, 
Stiele 3 — 5mal länger als der zottig-flaumige Kelch. Krone miss- 
farbig rostgelb, am Grunde purpurbräunlich. Wolle der Staub- 
fäden violett, oberwärts weisslich. 
2—3' hoch. Ähnlich dem V. nigrům X phoeniceum, aber die oberen Blätter 

kleiner, sitzend, unterseits dichter behaart, Kelche kleiner, dichter behaart, Blüthen- 

stiele kürzer. 

Prag: oberhalb Hodkovičky auf trockener sandiger Lehne mit 
den  Eltern, in  2 Expl. (V)!  H. Freyn glaubt diesen Bastard 


76 

auch von dem Eisenbahnwaggon aus in dem grossen KieferwaÜe 
zwischen Dříš und Brandeis zwischen den Eltern erkannt zu 
haben.  War bisher nur aus Ungarn und Siebenbürgen bekannt. 

Linde rnia pyxidaria All. Ufer der Lužnic bei Lomnic ziemlich 
häufig, auch bei Wittingau in den Fischbehältern mit BulliardaXHg)! 

Mimulus luteus L. Böhmerwald: auch bei Spitzberg unweit 
Prokop's Restauration (Hg). 

Linaria cymbalaria Mill. Karlsbad: Basaltspalten bei der Felsen- 
quelle, 2 Rasen (B)! 

Linaria spuria Mill. Grossdorf bei Korycan (J)! 

Digitalis ambigua Murr. Wälder bei Bilichau bei Jungfer- 
Teinitz (B)l 

var. lanata m. Stengel dicht weisslich-filzig, Blätter dicht- 
flaumig, grauschimmernd. Kronen nur halb so gross wie ge- 
wöhnlich. So am Zlín bei Lukavic, 1 Exempl. unter anderen, 
wie gewöhnlich schwach behaarten bis fast kahlen Exem- 
plaren ! 

Veronica montana L. Spomyšlberg bei Maxdorf (H)! 

VeronicaprostrataL. Im Moldauthal von Worlik bis Kamejk 
hin und wieder (V). 

Veronica longifolia L. Moldauufer bei Worlik (V). 

Veronica spicataL. Moldauabhang oberhalb Cholin bei Selčan (D)! 

Veronica agrestis (L) Fr. Steinschönau (H)! 

Veronica hederaefolia L. b) triloba Op. Bei Hled'sebe auf 
Feldern häufig (V). 

Pedicularis silvatica L. Prag: Wiesen oberhalb Motol reichlich 
(R). Häufig um Mühlhausen (V). 

Pedicularis palustris L. Hnidousy bei Schlau (B)! 

Rhinanthus hirsutus Lamk. Um Mühlhausen gemein (V). 

Rhinanthus serotinus Schönh. Waldschlag über dem Forsthause 
Drahužel bei Mühlhausen (V)! 

Melampyrum nemorosum L. Mühlhausen (V). 

Melampyrum silvaticum L. Erzgebirge: auch bei Neudek (Seh)! 
Wald am Wege von Morgenthau auf den Mühlstein bei Zwickau 
(C, H)! 

Lathraea squamaria L. Trnová hinter Königsaal; bei Karlstein 
hinter der Veliká hora (V). Waldschlucht „v Němcích" bei 
Smečno (Vs)! 

Orobanche epithymum DC. Moldauthal bei Selčan: häufig ober- 
halb Živohoušt, auch am Ostromeč (D). 


77 

Orobanche rubens Wallr. Bei Ober-Beřkovic am Hügel häufig 
(V). Tuháň bei Kladno, auf Medicago falcata (Vs) ! Bei Motyčín 
am Waldrand beim Schachte Mayrau auf Med. sativa (B)! 

Orobanche Kochii F. Schultz. Grossdorf bei Korycan (J)! 

Verbena officinalis L. Fehlt bei Selčan, erst im Moldauthal, 
dort häufig (D). 

Mentha silvestris L. ß) gratissima (Wigg). (M. domestica 
Tausch!) Wiesengraben bei Džbánow bei Leitomyšl, vielleicht 
verwildert (Fl)! 

Mentha aquatica L. a) capitata Wimm. Bei Chudenic im Thale 
gegen Strejčkovic ! 

Thymus humifusus Bernh. Am Rip und bei Podčap nächst Weg- 
städtel häufig (V). 

Salvia silvestris L. Bahndamm bei B. Leipa (Seh)! 

Salvia pratensis L. Im Moldauthal südlicher nur im Parke zu 
Worlik (V). 

Salvia glutinosaL. Im Moldauthal zwischen Červená, Klingen- 
berg und Worlik verbreitet (V)! 

Stachys germanica L. Schlan: bei Libušin, Srbeč (B)! 

Stachys annua L. Grossdorf bei Korycan (J)! 

Stachys reeta L. Mückenhahner Berg [Kahlstein] bei Rehdörfel 
(Seh) ! Kalklehne bei Podčap nächst Wegstädtel (V). 

Scutellaria hastaefolia L. Böhmisch-Brod (J)! 

Prunella laciniata L. a) alba. Grossdorf bei Korycan (J) ! Hügel 
bei Raudnic (V). 

Prunella grandiflora Jacq. Lehne bei Bilichau (B)! Bei Vseta t 
auf der Wiese mit Gymnadenia odoratissima ! 

Ajuga chamaepitys L. Grossdorf bei Korycan (J) ! 

Teucrium chamaedrysL. Adler-Kostelec : nur am Feldhügel 
hinter der Ziegelhütte (Hs)l 

Lito rella juncea Berg. Abgelassener Teich Služebný bei Lom- 
nic (W)! 

Plan tag o major L. var. u li gin os a. Sloupnic bei Leitomyschl (Fl) 

Plantago arenaria W. Kit. Sadská (V). Kummer^ bei Habstein 
(Dinnebier) ! 

Pinguicula vulgaris L. Erzgebirge: bei Neudek (Seh) ! Um Chu- 
denic mehrfach: Wiesen beim Šepadler Teich, bei Běleschau! 
am Berge Kouřím mit Drosera rotundif. (C. fil.)l 

Utricularia neglecta Lehm. Hetzinsel bei Leitmeritz (C) ! Torf- 
gräben bei Lomnic (Hg)! 


78 

Utricularia minor L.   B. Leipa: vor dem Höllengrunde (Seh)! 
Soldanella montan a Mikan. Wittingau, Winterberg (Vs)! 
Androsace elongata L. Prag : bei Hodkovičky (V). 
Hotton ia palustris L.  Smečno : Srnčí Teich bei Hradečno, Tu- 

rinský Teich, reichlich blühend (Vs) ! Teich bei Lomnic (Hg). 
Armeria vulgaris Willd.  Moldauthal zwischen Klingenberg und 

Červená häufig (V)! 
Erica carnea L. Erzgebirge: kahle Stelle bei den Hammerhäusern 

bei Neudek (Seh)! 
Andromeda poliifolia L. Waldmoor bei Lomnic (Hg)! 
Ledům palustre L. Lužnická paseka bei Lomnic (W) ! 
Oxycoccos palustris Pers. Brett-Teich bei Bürgstein (H) ! 
Monotropa hypopitys L. Um Mühlhausen häufig (V). 

ß) glabra. Am Hofberg bei Sandau (H)! 
Pirola media Sw. Gebüsch am Waldrande unterhalb des Kleis bei 

Haida (C, H)!   Waldrand  unterhalb  der  Strassenkreuzung  bei 

Jägerdörfel nächst der Lausche (C)! 
Pirola  chlorantha  Sw.   Zehrovic  und  Srbeč  bei  Schlan  (Vs)! 

Mühlhausen : am Bečovský vrch und im Kiefernwalde bei Vosletin 

(V)! Wald Leithen bei Deutschbrod (N)! 
Pirola uniflora L. Spomyšlberg [Spomischberg] bei Maxdorf (H) ! 
Pirola umbellataL. Mühlhausen : im Kiefernwald bei Vosletin (V)! 

3. Choripetalae. 

Clematis reeta L. Klíčavathal bei Pürglitz (Fr). 

Thalictrum angustifolium L. Prag: Hrdlořez (Č. fil.)! Hod- 
kovičky (V). 

Pulsatilla patens Mill. Leitmeritz : auch am Kreuzberg bei 
Schüttenitz (PC)! 

Adonis vernalis L. Korycany (J)! Abhänge bei Hled'sebe zahl- 
reich (V). 

Adonis flammeus Jacq. Beřkovice, Voškovrch bei Poděbrad (V). 

Ptanunculus aquatilis L. var. homoeophyllus Wallr. 
(Blüthen kleiner, Staubgef. minderzählig, aber Narben kopfig). 
Fohlenwiese bei B. Leipa (Seh)! 

Ranunculus paucistamineus Tausch a) trichophyllus. 
Lissa, Odřepes bei Poděbrad (V). Habstein (Hg). 

Ranunculus Petiveri Koch. Čelákovic (V). 

Ranunculus circinatus Sibth. Perknov bei Deutschbrod, mit 
Utricularia neglecta (N)! 


79 

Ranunculus fluitans Lamk. ß) parviflorus (R. Bachii Wirtg.) 
heterophyllus, mit 3-schnittigen Schwimmblättern, deren 
Blättchen keilförmig-fächerförmig, und mit Übergangsblättern. In 
der Iser bei Sovojovic (V)! 

Ranunculus illyricus L. Grossdorf bei Korycan (J)! 

Ranunculus polyanthemus L. var. latisecta. Hügel „Za- 
daná" bei Leitmeritz (PC)! 

Trollius europaeus L. Auf einer Wiese oberhalb Motol, 
ziemlich zahlreich (R). 

Hellebor us viridis L. B. Leipa: am Biberbache im Höllen- 
grund 1 Expl. (Seh)! Im Maschwitzer Grund bei Klum nächst 
Dauba (Wenzel, comm. Schiffner)! 

Nigella a r ven sis L. Lehnen zwischen Radotin und Černošic (Hg). 

Aquilegia vulgaris L. Gipfel des Langenauer Berges bei B. 
Leipa (Seh) ! Chudenic : auch auf der Doubrava unweit des 
Hegerhauses! und beim Kalkofen (C. fil.)! Moldauthal oberhalb 
Klingenberg (V). 

Aconitum lycoctonum L. Schlan : St. Georg bei Libušin, Velká 
skála bei Hnidous und bei Bilichau (B) ! 

Aconitum variegatum L. Oborský Revier bei Smečno (Vs)! 
Im Moldauthal  zwischen Klingenberg  und Červená  häufig (V)! 

B e r b e r i s v u 1 g a r i s L. An der Moldau südlich von Klingenberg (V). 

Papaver dubium L. Im Moldauthal bei Worlik gegen Klingenberg 
verbreitet (V). 

Corydalis fabacea Pers.  Im Hain bei Zákolan mit Adoxa (B)! 

Fumaria rostellata Knaf. Weltrus : auf einem Felde mit Misch- 
futter bei Zlosejn in Unmasse! 

Fumaria Schi ei eher i Soy-Will. Bei Sadská (V). 

Teesdalia nudicaulis RBr. Záluž bei Raudnic, Kiefernwälder 
bei Sadská (V). Sandige Ufer der Zelivka bei Seelau (N)! Sand- 
fluren bei Frahelč bei Lomnic (W)! 

Thlaspi alpestre L. Bei Budweis (Křížek)! 

Biscutella laevigata L. Bei Čelákovic (V). 

Cardaria draba Desv. Wittingau: nächst dem Bahnhofe (W)! 

Alyssum montanum L. Sandstein bei Zákolan (B) ! 

Alyssum saxatile L. Moldaufelsen bei Klingenberg, gemein (V). 

Lunaria rediviva L. Adler-Kostelec: lípová stráň zwischen der 
Kapelle und der Mandlovna, spärlich (Hs)! Isergebirge: auch 
am Buchberg (H)! Bei Worlik im Hochwalde unter Felsen in 
Menge (V)! 


80 

Gardamiue bulbifera R. Br. Bei Mühlhausen zur Moldau hin, 

an Bächen hie und da (V).  Waldabhang am Nalžovicer Bache 

bei Selčan (D). 
Card amine  enneaphylla R. Br.  Trnová hinter Königsaal (V). 
Cardamine hirsuta L. b) silvatica (Lk). Deutschbrod: čertův 

stůl bei Chotěboř, Buchenwald bei Stöcken (N)! 
Arabis sagittata DC. Adler-Kostelec : u mandlovny (Hs)! 
Arabis Gerardi Bess. Wiesen bei Lissa (V). 
Arabis auriculata Lamk.   Fels gegenüber Kosoř im Radotiner 

Thal (V)! (vielleicht mit: Königsaal (Ruprecht) identisch). 
Arabis arenosa Scop.  Im Moldauthale  südlich von Klingenberg 

und am Hrejkowicer Bach, allgemein (V);  auch südlicher bei 

Oudraž (Chadt). 
Arabis Halleri L.  Bei  der Burg Litic nächst Potenstein (Hs). 

Steiniger Abhang mit schattigem Laubwald am Nalžovicer Bache, 

wo der Fahrweg nach Hradnic vom Ufer zum Walde ansteigt (D) ! 
Barbarea stricta Andrz. Moldauthal: bei Červená nächst Klingen- 
berg und bei Worlik (V). 
Roripa barbaraeoides Čel. Polzenufer bei B. Leipa (Seh)! 
Roripa austriaca Bess. Hněvic bei Wegstädtel (V). 
Camelina  foetida Fr. «) integerrima.  B. Leipa gegen den 

Bahnhof (Seh)! Sloupnice bei Leitomyschl (Fl)! 
ß) dentata. Velká bei Mühlhausen (V). 
Sisymbrium Loeselii L.  Hügel des Kirchleins St. Peter und 

Paul bei Kováry nächst Zákolan (B)! 
Erysimum durum Presl. Moldauthal: rechtes Ufer oberhalb Cholin 

nicht zahlreich (D)! Lomnitzthal bei Karlsbad (Prof. P. Magnus)! 
Diplotaxis muralis DC. Libňoves und Žehun bei Chlumec (Hg). 
Erucastrum Pollichii Schimp.   Auf Feldern mit Schwarzboden 

zwischen Lissa und Alt-Lissa verbreitet (V) !  Anlagen in der 

Bruska bei Prag (V). 
f Melanosinapis communis Schimp. et Spenn. Prag: beiSlichov 

im Feld am Wege gegen den Hlubočeper  Hain  hinauf einzeln, 

Hněvice bei Wegstädtel (V). 
f Sinapis alba L. Böhm. Leipa: bei Schwora gebaut (Seh)! 
f Reseda odorata L. Beřovic bei Schlau: im Hohlweg auf Lehm 

in mehreren Expl. verwildert (B) ! 
Drosera rotundifolia L.   Stadtpark von Adler-Kostelec (Hs) ! 
Drosera longifolia L. St. Veit bei Wittingau (Vs)! Jezírko na 

Žabicích bei Kolenec nächst Lomnic (W)! 


81 

Drosera longi folia X rotundi folia (D. obovata M. & K.). 

Am Jezírko bei Lomnic mit beiden Stammarten (W)! 
Viola collina Bess. Bahndamm bei Deutschbrod (N)! 
X Viola mirabilis X silvestris (V. spuria Čel.). Im Walde 

Doubice bei Sadská mit den Eltern (V)! 
X Viola mirabilis X Riviniana.  Blätter breit herzförmig  oder 
nierenförmig-herzförmig,  oberseits zerstreut behaart,  unterseits 
fast  kahl.  Nebenblätter lanzettlich,  kurzgefranzt und  gewiin- 
pert.  Kelchblätter lanzettlich,  die 2 vorderen viel grösser, mit 
breiten,  4eckigen,  gestutzten Anhängseln ;  die Anhängsel  der 
2 seitlichen wenig bis 2mal kürzer als das des hinteren Kelch- 
blatts. Sporn gekrümmt, ziemlich kurz, weisslich. 
Ähnlich der V. spuria (mit ihr sub b&*) stehend), von ihr besonders durch 
die Kelchanhängsel, die kürzeren, mehr gekrümmten weisslichen Sporne zu unter- 
scheiden. Krone ansehnlich, blau-lila. 

Im Laubwalde auf der Veliká  hora bei Karlstein mit beiden 
Stammarten in Mehrzahl (V)! 

Viola arenaria DC. Modřan bei Prag (V). Smečno: Lehne unter- 
halb Kačic reichlich, auch über der Strecke „Spálený" (Vs)! 

Portulaca oleraceaL. Schlan: Strassengraben bei Michal ek's 
Mühle (B)! 

Montia fontána L. (rivularis Gmel.). Lišnic bei Mühlhausen (V). 

Montia minor Gmel. Lomnic: am kleinen Teich „na Račím blátě" 
selten (W)l 

Scleranthus intermedius Kitt. Bei Všetat jenseits des Hügel- 
rückens auf Sandboden mit den muthmasslichen Eltern (Č. fil.) ! 
Sandstellen an der Moldau zwischen Worlik und Klingenberg 
häufig (V)! 

Cerastium semidecandrum L. (scariosum). Adler-Kostelec ! 
Äcker gegen Olešnic (Hs)! 

Stella ria palustris Ehrh. Hodušín bei Mühlhausen (V). 

Vaccaria parviflora Mönch. Am Lorenzberg in Prag einzeln (H) ! 

Kohlrauschia prolifera Kunth. Im Moldauthal von Worlik bis 
Kamejk (V). 

Dianthus armeria L. Am Hofberg bei Sandau, mit Cardamine 
impatiens (H)! 

Dianthus superbus L. Wald beim Schwarzteich bei Dauba (Seh) 
Am Teiche „v Duhovcích" bei Lomnic a. Lužn. (Hg). 

f Silene armeria L. Im Waldschlage beim Bad nächst Chudenic 
in mehreren Expl. verwildert! 

Tř. ; Mathematicko-přírodoTědecká. 6 


82 

Silene nu t ans L. b) glabra (Schk.). Am Ku chelbader Berge mit 
der behaarten Form, nicht häufig (Č. fil.) ! 

Melandryum s i 1 v e s ťr e Röhl. Bei Kliiigenberg an der Moldau 
hin und wieder (V). Reichenau (Hs)! 

Malva pusilla Sm. Jenčovic bei Beřkovic (V). Chudenic: auch im 
Dorfe Ouboč! 

Malva silvestris L. ß. angustiloba Čel. (M. recta Op.) Schlan : 
Dorfplatz in Srbeč (B! auch sehr kleinblumig), auch in Jemniky, 
bei Žerotín und beim Lidicer Maierhof (B). 

Malva a 1 c e a L. Im Moldauthal bei Worlik und Klingenberg häufig 
(V). Lokot bei Reichenau, Častolovic (Hs)! 

Lavatera thuringiaca L. Libušin bei Smečno (B)! 

fHibiscus Trionum L. Auf einer Gartenmauer in Adler-Kostelec 
1 Expl. (Hs)! 

Hypericum humifusum L. Windisch-Kamnitz (H)! Schlan: Bra- 
chen oberhalb Čelechovic (Vs)l Im Moldauthal von Worlik bis 
Kamejk hie und da (V). Lomnic a. Lužn. (Hg). 

Hypericum quadrangulum L. Hrejkovic bei Mühlhausen, bei 
Kamejk im Moldauthale hie und da (V). 

Elatinetriandra Schk. Fischbehälter bei Wittingau, reichlich (Hg) ! 

Elatine hydropiper L. Im Teiche bei Zahrádka unfern Worlik 
mit Limosella (V)! 

OxalisstrictaL. Im Moldauthal zwischen Worlik und Klingen- 
berg bei den Letošicer Mühlen (V). 

f Oxalis corniculata L. Verwildert im Schlossgarten und im 
benachbarten Weinberge in Schüttenitz bei Leitmeritz (Pč)! 

f Impatiens parviflora DC. Bei Prag auch auf der Kaiserinsel 
bei Troj a (Hg). 

Geranium pyrenaicum L. Schlossmauer in Perstein bei Dauba 
(Seh) ! 

Geranium sanguineumL. Libušin bei Smečno (B)! Im südlichen 
Moldauthale nur bei Worlik auf einem Felsen an der Moldau 
gesehen (V)! 

Linum perenne L. Blätter am Rande feingesägt-rauh (nicht glatt). 
Kronenblätter geöffnet einander ein wenig deckend; Nagel innen 
ganz gelb, papillös-behaart, aussen mit 2 gelben, unten zusammen- 
fliessenden Seitenmulden. Narben spatelig, am Grunde etwas 
pfeilförmig. Kapsel kugelig-eiförmig, mit 10 grünen Doppelstreifen, 
oben öfurchig. 


83 

Bei Všetat  im Elbethal auf einer (vom Standort der Gymna- 
denia odoratissima nicht sehr weit entfernten) Haidewiese nächst 
der zur Nordwestbahn  führenden  Strasse,  mit Orchis  laxiflora, 
coriophora, Scorzonera hispanica, Hypochoeris maculata, Gymna- 
denia conopea u. s. w. sehr zahlreich, zu Hunderten ! (vom Gym- 
nasiallehramtskandidaten H. Jos. Kafka entdeckt). 
Das von Opiz bei Poděbrad schon 1819 gesammelte, für L, austriacum be- 
stimmte Exemplar von L. perenne, wofür ich es schon früher gehalten habe, be- 
zeugt das  damalige Vorkommen dieser seltenen Art auch bei Poděbrad.  Es ist 
aber zweifelhaft, ob sie noch jetzt bei Poděbrad irgendwo wächst,  da der Standort 
des Opiz durch die Cultur längst vernichtet sein könnte, so wie auch der Wiese 
bei Všetat, die rings von Ackerland umgeben ist, von der in jener Gegend allen 
Wiesen feindlichen Feldwirthschaft keine geringe Gefahr droht. 
Polygala amaraL. b) austriaca (Crantz). Grossdorf bei Korycan 

(J)! Wiesenhänge oberhalb Motol (V). 
Dictamnus albus L. Smečno: auch bei Libušin (B) ! 
Rhamnus cathartica L. Um Mühlhausen verbreitet (V). 
Oenothera biennis L. In der Schlaner Gegend nur bei St. Georg 
bei Libušin (B) ! Im Moldauthal von Kamejk bis Klingenberg hin 
und wieder (V). 
Epilobium Lamyi F. Schultz.   Oborský Revier bei Smečno (Vs)! 
Chudenic: auch auf den Bergen Doubrava und Ríčej häufig, und 
im Walde über Nespravovic (Č. fil.) ! Oberhalb Worlik bei Kučeran 
im Moldauthale auf einem Waldschlag in Menge, mit Ep. parvi- 
florum, dann in einem Waldschlage bei Klingenberg (V)! 
Epilobium  tetragonum L. (E. adnatum Gris.J.  Adler-Kostelec : 

Waldschlag bei der Vodárna (Hs)! 
Epilobium obscurum Schreb. Hodušín bei Mühlhausen (V). 
X Epilobium molitanům X Lamyi (E. Hausknechtianum Borb.). 
Rhizom mit kurzen, aufsteigenden, fleischigen, dicht 
beblätterten Trieben. Stengel stielrundlich, ringsum 
flaumig, unterwärts kahler, oberwärts meist mit zahlreichen, 
aufrechten, kleinblättrigen Ästen. Blätter länglich oder 
eiförmig-länglich bis eilanzettlich, stumpf gezähnelt, sehr 
kurz gestielt. Blattspuren fein, an den mittleren Internodien 
vollständig, bald vereinigt, sonst oft unvollständig herablaufend. 
Narbe kurz unregelmässig 41 appig, Lappen zum Theil keulig- 
verwachsen. Kapseln 4kantig, mit flachen Seiten, angedrückt fein- 
flaumig, jung graufilzig. 

In der Blattbildung gut intermediär, Blätter breiter, kürzer, Bezahnung viel 
stumpfer und kürzer als bei E. Lamyi, Blattstiel etwas länger. Stengel dunkel- 
blütroih, auch die Blätter geröthet.  Blumenblätter purpur-rosenroth. Staubbeut el 

6* 


84 

öfter zum Theil verkümmert.  Ep. obscurum X montanum ist ähnlich, hat aber 

kriechende Rhizomsprosse, entferntere Blattpaare, abstehende Äste u. a. 

Uni Chudenic mehrfach unter den Eltern, in Waldschlägen des 
Ěičej, der Doubrava (Č. fil.)! Auch bei Eger (Borbás Ost. Bot. 
Zt. 1879). 

X Epilobiuni montanum X obscurum (E. aggregatum Čel.). 
Strakov [Strokele] bei Leitomyšl (Kl)! Böhmerwald: im Storn- 
wald bei Spitzberg nächst Eisenstein mit den Eltern (Hg)! Če- 
kanic bei Blatná (V). 

X Epilobium parviflorum X roseum (E. Knafii Čel.). Bei 
Leitomyšl (Fl)! 

X Epilobium parviflorum X palustre (E. sarmentosum čel.). 
Wald Vylámov bei Sloupnic (Fl)! 

X E. roseum X obscurum (E. brachiatum Čel.). Strokele bei 
Leitomyšl (Klapálek)! 

Circaea lutetiana L. Eichwald im Erzgebirge, Lomnic a. d. 
Lužnic (Hg). 

Circaea alpina L. Wald Leithen bei Deutschbrod (N)! Lomnic (Hg)! 

Myriophyllum verticillatum L. Sümpfe an der Iser bei Sovo- 
jovic (V). 

Myriophyllum alterniflorum DC. Böhmerwald: auch im Grossen 
Arber-See, zahlreich, aber auch steril (Hg)! 

Eryngium campestre L. Im Moldauthal zwischen Kamejk, Worlik 
und Klingenberg (V). 

Astrantia major L. Schwarzteich bei Dauba (mit kurzer Hülle, 
Seh)! Bürgstein bei B. Leipa (mit langer Hülle, Seh)! 

Cicuta virosa L. ß) angustiseeta. Bei Haida (Hackel)! 

Berula angustifolia Koch. Kačicer Bach bei Smečno(Vs)! Hřešic 
im Thale von Srbeč bei Schlan (B) ! 

Pimpinella saxifraga L. y) calva Neilr. An der Moldau bei 
Worlik zahlreich (V)! 

Pimpinella magna L. Windisch-Kamnitz (H)! Zerotin bei Jungfer- 
břežan (B)! Bei Selčan und Worlik häufig (V). 

Bupleurum rotundifolium L. Pozdeň bei Schlan (B)! Gross- 
dorf bei Korycan (J)! 

Bupleurum longifolium L. Bilichau bei Jungferteinitz (B)! 

Bupleurum falcatumL. Am Bahndamm beim Kahlenberg bei 
B. Leipa (Schj ! offenbar nur eingeführt. Elbthal : auch bei Všetat! 
Im Moldauthal bis Worlik verbreitet (V). 

Seseli hippomarathrum L. Schlan: Trift bei Želevčic, Sand- 
stellen bei Blevic (B)! 


85 

Seseli glaucum Jacq. Im Moldauthal zwischen Kamejk, Worlík 
und Klingenberg häufig (V). 

Seseli coloratum Ehrh. Grossdorf bei Korycan (J) ! Hirschberg 
(Hg). 

Pastinaca sativa L. Bei Mühlhausen, auch bei Worlík an der 
Moldau (V). 

Pastinaca opaca Bernh. Chudenic: bei Kaničky, Nespravovic, 
in Ouboč in grösster Menge! Unter-Lukavic bei Přeštic! Mol- 
dauthal: am Bache Mastnik unweit Selčan spärlich, auf steini- 
gen Moldauhängen oberhalb Worlík zahlreich und auf Moldau- 
felsen zwischen Altsattel und Klingenberg (V)! 

Peucedanum cervaria Cuss. Lehne bei Bilichau nächst Jung- 
ferteinitz (B) ! Bei Všetat auf der Wiese mit Linum perenne ! 

Peucedanum oreoselinum Mönch.   Bei Všetat mit voriger! 

Imperatoriaostruthium L.Erzgebirge: Hochofen bei Neudek (Seh)! 

Archangelica officinalis Hoffm. Erzgebirge: bei Neudek (Seh)! 

Laserpitium lati foliům L. Schlau: auch bei Bilichau auf der 
Lehne (B). 

Laserpitium prutenicum L. „V Duhovcích" bei Lomnic a. 
Lužn. (Hg). 

Scandix pecten Veneris L. Troja bei Prag, auf Schutt (Seh)! 
Rübenfelder bei Smečno und Sternberg (Vs) ! Bei Svinařov unter 
Hafer (B)l 

Cerefolium nitidum Čel. Isergebirge: auch am Buchberge (H)! 

Chaerophyllum bulbosum L.  Worlík an der Moldau (V). 

Chaerophyllum aureum L.   Unter-Lukavic bei Přeštic! 

Meum athamanticum Jacq.  Neudek im Erzgebirge (Seh)! 

Conium maculatum L. Lomnic a. Lužn. (Hg). Tábor: bei Klo- 
kot, Drhovic, dann bei Mühlhausen häufig, auch bei Worlík (V). 

Ribes alpinum L.  Moldaufelsen bei Worlík (V). 

Saxifraga caespitosa L. Giesshübel-Puchstein : Zwerglöcher; 
die ganze Basaltwand bedeckend (Bílek, Magnus)! 

Bulliarda aquatica DC.  Teich Služebný bei Lomnic (W)! 

Sedum purpureum Schult.   Schirmdorf bei B. Trübau (Kl). 

f Sedum spurium MB. Bei Weisswasser einige Rasen am Wege 
zum Bahnhof (Hg). Wegränder bei Blottendorf (H)! Kocourov 
[Kotzauer] bei Mileschau, in Feldern häufig, blühend (Vaniček) ! 

Sedum album L.  Kolin (Hg).  Gartenmauern in Horažďovic (Hg). 

Cotoneaster vulgaris Lindl. Südl. Moldauthal : Fels bei Ždákov 
bei Worlík (V). 


86 

Pirus malus L.   a) glabra.  Moldauthal bei Klingenberg (V). 
ß) tomentosa.  Hügel bei Haindorf am Isergebirge (H)l 

Pirus torminalis Ehrh. Schlan: bei Svinařov, Libušin und im 
Jedomělicer Thal nur als niedriges Buschwerk, auf dem Schla- 
ner Berge, vielleicht gepflanzt, ein schöner Baum (B) ! 

Rosa pimpinellaefolia L. Beraunlehne bei Děč bei Pürglitz, 
wohl verwildert (Vs). 

Rosa eglanteria L. (var. lutea Mill.)- Lehne beim Hofe Šmu- 
kyřka nächst Košíř ziemlich zahlreich (Hg) ! 

X Rosa gallica X canina. (Zwei bis 3' hoher Strauch, Blume 
gross, rosapurpurn; s. auch Fiek Fl. v. Schlesien S. 146). Bei 
Prag auf einem Raine oberhalb Hodkovičky mit den Eltern, 
mehrere Exempl. (V)! 

Rosa trachyphylla Rau a) glabra (R. trachyphylla Autt. s. Str.). 
Blätter unterseits kahl, auf den Hauptnerven und oft fast nur auf 
den Mittelnerven der Blättchen zerstreut-drüsig; Blattstiele kahl 
oder spärlich behaart, armdrüsig, mit zerstreuten, ziemlich glei- 
chen Stachelchen.   Zweige mit zerstreuten, gleichen Stacheln. 

Lehne oberhalb Srbeč bei Schlau (Vs)! Sonniger Fels bei der 
Schiffswerfte nächst Alt-Sattel, im südlichen Moldauthale (V) ! 
b) pilosa (R. Jundzilliana Besser). Blätter unterseits behaart, 
reichdrüsig, stärker vorragend-netzig, Blattstiele dicht behaart, 
sammt Nebenblättern reichdrüsig, mit reichlicheren, oft unglei- 
chen Stachelchen. Stacheln der Zweige reichlicher, oft zweierlei: 
grössere und kleine nadeiförmige. Blumen lebhaft rosenroth ; 
starker Drüsengeruch. 

Buschige Kalklehne bei Ober-Beřkovic unterhalb des Říp (V) ! 
Kopanina-Revier bei Smečno (Vs) ! Im Klíčavathal bei Pürglitz 
hin und wieder (Fr) ! Südliches Moldauthal : bei Kamejk in einem 
Waldschlag (V) !  und unweit Klingenberg an  der  Moldau (V) ! 

Rosa alpina L. Bei Klingenberg und südlicher im Moldauthal, 
sowie bei Mühlhausen verbreitet (V) ! 

Rosa canina L. b) glauca (Vill.). Steinschönau (C)! Klíčava- 
thal (Fr) ! Zwischen Tábor und Mühlhausen häufig, auch im Mol- 
dauthal, öfter mit R. canina vulgaris, aber häufiger als diese (V) ! 

RosacoriifoliaFr. Sonnenberger Wald bei Steinschönau (C) ! Lehne 
oberhalb Srbeč bei Schlan (Vs) 1  Klíčavathal bei Pürglitz (Fr). 

Rosa rubiginosa L. a) laevis (R. sepium Thuill.). Waldrand 
unter dem Schossenberge bei Wolfersdorf (C) ! Thiergarten bei 
Smečno (Vs) ! Klíčavathal (Fr). Im südl. Moldauthal häufig (V)I 


87 

ß) setoso-hispida (R. rubiginosa Aut. s. str.). Adler-Ko- 
stelec (Hs) !  Im Moldauthal  unterhalb Klingenberg häufig (V) ! 

Rosa tomentosa Sm. a) vulgaris (R. umbelliflora Sm.). Iser- 
gebirge: Bergschlucht von Neuwiese gegen Haindorf (Hke)! Am 
Bache unweit Manisch bei B. Leipa (B)! Schlau: Lehnen ober- 
halb KaČic, Žehrovic bei Kornhaus (Vs) ! Südl. Moldauthal : unter- 
halb Klingenberg (V)! 

b) cinerascens Crép. (var. simplicidens Čel.). Steinschö- 
nau: auch im „Forst" (H)! und am Steinschönauer Berge (C) I 
dann am Hackeisberg bei Gersdorf und zwischen der Gersdorfer 
Strasse und der Fichtelschenke bei B. Kamnitz einige Sträucher 
(C)! Südböhmen: Um Mühlhausen verbreitet (V)! Bei Chudenic 
am Eugensberge ! 

Poterium sanguisorba L. a) genuinum: Zwischen Tábor und 
Mühlhausen, auch bei Worlik (V)! 

b) mnricatum Spach sp. (P. polygamiím W. K.). Prag : am 
Bahndamm bei Nusle (Č. fil.) ! Eisenbahndamm bei Netřeb, zahl- 
reich! Chudenic: bei Běleschau auf einer raeliorirten Wiese, 
ziemlich häufig, offenbar eingeführt! Auch die Standorte der 
Bahndämme weisen auf Einschleppung hin. 

Geum rivale L.  Prag: Wiesen oberhalb Motol, spärlich (R). 

Potentilla canescens Bess. Smečno: im Thiergarten (Vs)! bei 
Libušin (B)! Moldauthal: zwischen Worlik und Klingenberg 
häutig (V).  V Duhovcích bei Lomnic (Hg). 

Potentilla recta L. ß) obscura. Bad [bei Chudenic, spärlich 
(č. fil.) ! Sloupnic bei Litomyšl, nur an einer Stelle (Fl) ! 

Rubus saxatilis L. Berg Kleis bei Haida (CH)! Wald Doubice 
bei Sadská (V). Parkgebüsch von Adler-Kostelec (Hs)! Moldau- 
thal: Hügelrücken oberhalb St. Johannes bei Kamejk; bei Mühl- 
hausen in Waldschlägen beim Teiche Ostrov, mit Früchten, 
häufig (V). 

f Rubus odoratusL. Im Gebüsch zwischen Haida und Kotto- 
witz (H)! 

Rubus idaeus L. var. chrysocarpus, mit gelber Frucht. Bei 
Wolfersdorf (H)! Bei Chudenic im Walde auf der Doubrava 
1 Strauch (Č. fil.)! 

Rubus suberectus Anders. Orteisberg bei Bürgstein (H) ! Mol- 
dauthal: Štěchovic, Kamejk (V). Bečovský vrch bei Mühlhau- 
sen (V). 


Rubus thyrsoideus Wimm. Sonnenberger Wald bei Steinscbönau 
(H)! Hofberg bei Sandau (C)! Lehne bei Srbeč, Thiergarten bei 
Smečno u. a. (Vs)! Šárka bei Prag (V). Hrádek bei Sloupnic 
(H)! St. Johannes bei Kamejk und gegen Štěchovic zu sehr 
häufig (V). 

var. virescens.   Unterhalb Běleschau bei Chudenic! 
Rubus villicaulis Koel.  a) vulgaris (Whe). Modřan bei Prag 
(V). Končina bei Sloupnic (Fl) ! 

b) discolor (Whe). Waldschlag unter dem Forsthause Běle- 
schau bei Chudenic, mit R. tomentosus ! Bečovský vrch bei Mühl- 
hausen und im Moldauthal zwischen Worlik und Klingenberg (V) ! 
Rubus amoenus Port. (R. bifrons Vest). Um Chudenic häufig: 
im Wald vor dem Bělč, Hain unterhalb Běleschau, auf der Dou- 
brava nahe dem Hegerhaus sehr häufig ! am Ěičej (Č. fil.) ! im 
Dorfe Riesenberg ! — Moldauhänge bei Kobylník und Kiefer- 
wälder bei Hněvšín (V) ! 

var. cinerascens. Blätter unterseits graugrün, aber nur fein- 
flaumig (nicht weissfilzig).  So nächst dem Bělč  bei Chudenic ! 

var. subglandulosus. Ausläufer gegen die Spitze, wie auch 
die Blüthenrispe mit zerstreuten langen Stieldrüsen. Blumen 
weiss. Hybrid? 

So bei Chudenic im Dorfe Slatina in Hecken an der Strasse ! 
Rubus radula Whe.  a) cinerascens.  Bei Selčan (D) ! so am 
Berge oberhalb St. Johannes gegen Kamejk (V) ! Riesenberg bei 
Chudenic ! 

b) viridis. Auf einem Berge bei Štěchovic (V)! 
Rubus corylifolius Sm. c) eglandulosus. Scharka bei Prag 
(V). Thiergarten bei Smečno (Vs) ! Štěchovic und St. Johannes 
bei Kamejk, Bečovský vrch bei Mühlhausen (V). Chudenic: bei 
Nespravovic, Běleschau (hier auch mit 7zähl. Blättern) ! 
X Rubus corylifolius X idaeus. Schösslinge niederliegend, dünn, 
stielrund, behaart, mit kleinen, nadeiförmigen, röthli- 
chen Stacheln. Blätter unterseits seidig-grau filzig 
am Stengel Szählig, am Schlössling 3zählig oder häufiger 
gefiedert-özählig; im ersteren Falle Endblättchen ungetheilt 
oder 31appig, bis Stheilig, manchmal nur mit einem Seitenlap- 
pen; im letzteren Falle das Endblättchen gestielt, die mittleren 
Blättchen sitzend, die untersten oft mit einem Seitenlappen ; 
Blattstiel abstehend zottig-filzig. Blüthenstände endständig und 
seitlich, kurz, armblüthig, Blüthenstiele stachellos, 


89 

dünn, fädlicli. Kelchblätter seidig -filzig , grünlich, am 
Rande weisslich, lang und fein zugespitzt. Blumen- 
blätter klein.  Blüthen steril bleibend, vertrocknend. 

Sehr gut intermediär, Behaarung mehr wie bei R. corylifolius (nemorosus) 
var. tomentosus, mit dem der Bastard zusammenwuchs, Blüthenstände und Kelche 
ähnlich denen von R. idaeus. 

Gebüsche unterhalb Ostrov bei Bernartic unter den Eltern (V) ! 

Eubus tomentosus Borkh. Moldauthal: auch zwischen Štěchovic 

und  Hněvšín  häufig (V).   Im Thiergarten  zwischen Neuhütten 

und Pürglitz (auch floře semipleno, Vaniček) ! 

var. incana,  Blätter  unterseits  nur  locker  und  graufilzig 

(nicht  weissfilzig).  So  im  Hlinský-  und  Oborsky Revier  bei 

Smečno (Vs)! 
f Spiraea ulmi folia Scop. Am Adlerufer bei Kostelec ein Strauch 

verwildert (Häusler) ! 
Spiraea  aruncus  L.  Moldauthal:  bei  Seje,  Živohousť  nächst 

Selčan (D); bei Klingenberg und südlicher häufig (V). 
Spiraea ulmaria L. «) discolor. Sonnenberger Wald bei Stein- 

schönau (H, C)! 
f Prunus insititia L. Bei Čelákovic im Gebüsch der Lehne über 

den Wiesen, mit P. spinosa, wie wild (V)! 
Cytisus capitatus Jacq.  b) prostratus (Scop?).  Waldhaiden 

bei Opolan unter dem Woškoberg häufig (V)! 
Cytisus biflorus l'Her.  Bei Opolan unter dem Woškoberg mit 

voriger (V).  Lissa (V).  Wittingau (Vs)! 
OnonisspinosaL. Worlik und Klingenberg im südl. Moldau thal (V). 
var. subinermis, mit spärlichen Dornen. Im Stadtwald bei 

Adler-Kostelec (Häusler) ! 
Ononis procurrens Wallr.  Im Moldauthal der Selčaner Gegend 

bei Worlik häufig (V). 
Melilotus altissimus Thuill. Bei Libnoves, Žiželic bei Chlumec 

bydž. meist längs der Bahn (Hg)! Hau im Nedošíner Wald bei 

Leitomyschl zahlreich (Fl)!  Bei Frauenberg an der Bahn (Hg), 

offenbar eingeschleppt. 
Trifolium spadiceum L.  Lomnic a. Lužnic (Hg). 
Trifolium fragiferum L.  Adler-Kostelec, mit Erythraea ramo- 

sissima (Hs)! 
Trifolium alpestre L. Čimic, Grossdorf bei Korycan (J)! Wald- 
lehne zwischen Častolovic und Čestic (Hs)! 
TrifoliumochroleucumL. Prag : Lehne oberhalb Hodkovičky (C) ! 


90 

Tetragonolobus siliquosus Roth. Prag: Wiesen oberhalb 
Motol häufig (R). 

Astragalus cicer L.  Kopaninský Revier bei Smečno (Vs) ! 

Astragalus danicus Retz. Grossdorf bei Korycau (J)! Grasige 
Hügelmulde oberhalb Malešic bei Hrdlořez nächst Prag (Č. fil.) ! 

f Vicia narbonnensis L. Auch bei Sloupnic bei Leitomyschl ge- 
baut (Fl)! 

Vicia dumetoruniL. Gebüsch unter dem Gipfel des Schossen- 
berges bei Wolfersdorf (H)! Geltsch bei Haida (Pč)! Bečkovský 
vrch bei Mühlhausen (V) ; diese Angabe für die sonst nur nord- 
böhmische Art etwas verwunderlich. 

Vicia pisiformis L. Jungferbřežan (J) ! Oborský Revier, bei 
Smečno (Vs)! Chudenic: auch auf der Doubrava (Č. fil.) 1 Mol- 
dauthal bei Worlik und Klingenberg (V). 

Vicia silvatica L. Chudenic: am Řičej, auf der Doubrava! Um 
Mühlhausen häufig (V).  Sloupnic bei Leitomyschl (Fl) ! 

Vicia cassubica L.  Klíčany (J) ! 

Vicia tenuifolia Roth.  Klíčavathal bei Pürglitz (Fr). 

Vicia villosa Roth.   Modřan bei Prag (V). 

Vicia tetrasperma Mönch.  Lidic bei Schlan (B) ! 

Vicia monantha Desf.  Schlan: bei Hrdliv im Wickenfelde (B)! 

Lathyrus silvestris L. Laner Thiergarten bei Neuhof (Vs)! Im 
Moldauthal von Klingenberg bis Kamejk, auch bei Mühlhausen (V). 

Lathyrus tuberosus L.  Haferfeld bei Reichenau (Hs) ! 

Lathyrus palustris L. Bei Všetat an der Bahn gegen Dříš, und 
hinter Dříš unweit der Elbe auf nassen Wiesen in grosser Menge ! 

Lathyrus montanus Bernh. Im Erzgebirge auch bei Neudek (Seh) ! 


9. 
Zpodobování roviny  na základě  reálných kuželoseček. 

Sdělil Matyáš Lerch dne 8. února 1884. 

Je známo, že se v každé rovině reálné nalézají dva stálé po- 
myslné body v nekonečnu, kterými procházejí všecky kruhy oné ro- 
viny, a které slují kruhové body v nekonečnu;  znamenejme je ix i2. 

Každá pomyslná přímka procházející jedním z těchto bodů 
svírá s libovolnou reálnou přímkou roviny nekonečně velký pomyslný 


91 

úhel, jehož tangenta je -\-i neb —i {i=.Y— í), jak prochází 
přímka ta bodem ix neb iv Přímky takové nazývejme kruhosměmými 
(isotropickými dle Laguerrea) prvé či druhé soustavy. Předpo- 
kládáme tu jistý směr rotace v rovině za kladný, na př. onen, 
jenž je opačný se směrem hodinových ručiček, a v témž smyslu 
volíme pořádek pravoúhlých os X, Y. 

Každým pomyslným neb reálným bodem v rovině procházejí 
dvě přímky kruhosměrné, jedna prvé, druhá pak druhé soustavy; 
každá z nich obsahuje jediný reálný bod, který nazývejme kruho- 
smerným průmětem prvým neb druhým pomyslného bodu; je-li tento 
reálný, splývají v něm kruhosměrné jeho průměty. 

Svými kruhosměrnými průměty je každý bod roviny jednoznačně 
určen. Bod s ním spřežitý má tytéž průměty, ale v pořádku obráeeném. 

Souřadnice kruhových bodů v nekonečnu jsou v libovolné pravo- 
úhlé soustavě následující: 

x = co, y — oo,  J|- = *, — «■ 

Zaveďme po příkladu Laguerreově t. zv. souřadnice kruhosměrné 
(coordonnées isotropes) w, v rovnicemi 

u — x -f- iy,   v — x — ty ; 
přímky wzrconst, v — const. isou kruhosměrné soustavy prvé, resp. 
druhé. 

Prvý (druhý) průmět kruhosměrný bodu (it, v) má pravoúhlé 
souřadnice rovny členům komplexní hodnoty u (v)*) t. j. prvý kruho- 
směrný průmět bodu toho znázorňuje dle Gausse hodnotu w, druhý 
hodnotu v spřežitou s hodnotou v. 

Dána-li křivka reálná neb pomyslná rovnicí 
/(*■»).= O, 
obdržíme dosazením x—   ~j~ , y— rovnici  její  v  soustavě 

souřadnic kruhosměrných 

cp O, v) = O, 
která je v případu čar algebraických patrně téhož stupně. 

Jeden z průmětů bodu křivky možno libovolně vytknouti, načež 
druhý lze ustanoviti za pomoci poslední rovnice. Obecně mu jich 
přísluší více. 


*) Symbolem  v budeme v tomto pojednání značiti hodnotu spřežitou s v. 


92 

Každá křivka reálná neb pomyslná dává takto podnět k dvěma 
na vzájem souvislým soustavám rovinným, o nichž pravíme, že jsou 
spřízněny křivkou řečenou, neb vespolek příbuzný vzhledem k této. 
Jedna soustava sestává z bodů w, druhá z přiřaděných bodů v. 

Soustavy spřízněné vespolek přímkou reálnou jsou symmetrické 
vzhledem k ní, kdežto soustavy spřízněné přímkou pomyslnou jsou 
si obráceně podobny. 

Soustavy příbuzné na vzájem vzhledem k libovolné křivce jsou 
si v nekonečně malých rozměrech podobny obráceně, nehledíme-li 
k několika zvláštním bodům, které v tom ohledu tvoří výjimku. 

Tyto zvláštní body jsou isotropické průměty bodů, jichž tečny 
jsou kruhosměrné, a nazýváme je ohnisky prvé a druhé sou- 
stavy, jak jsou tyto tečny soustavy prvé neb druhé« Je-li křivka 
reálnou stupně w, má n(n — 1) — 2d — 3x ohnisek, která jsou zá- 
roveň prvé i druhé soustavy, při čemž značí ó počet bodů dvojných, 
x počet vratů. Je patrno, že pro spojité křivky, zvlášť algebraické, 
platí podmínky 

— = 0   — =0 
dv     '   du ' 

aby bylo u neb v ohniskem soustavy prvé resp. druhé. 

Prochází-li křivka body kruhovými ix **2, aneb má-li v nich 
body vícenásobné, nazýváme reálné body jich tečen ohnisky kruhovými 
č. cirkulamými té které soustavy; jsou to tedy reálné body kruho- 
směrných assymptot čáry uvažované. Tak na př. je střed kružnice 
jejím cirkularným ohniskem. 

Rovnice kruhu jakožto kuželosečky obsahující body ix i2 musí 
býti tvaru 

ccuv -\- ßu -\- yv -j- d z= O, 

kde ccßyö značí reálné neb soujemné stálé. Tuto „kruhovou" sou- 
vislost mezi u a v nazval Mob his vhodně „Kreisverwandtschaft". 
Tato se ničím neliší od obyčejné promětnosti na přímce, pouze se 
stanoviska geometrické representace lze ji považovati za zevšeobec- 
nění promětnosti; ve smyslu tom spatřujeme ji u Bellavitise. 

Méně jednoduchou se jeví býti příbuznosť kuželosečková, která 
vyjádřena rovnicí tvaru 

Ánu2 + 2AViuv + A2tvi -f 2A13u -f 2A23v + A33 = 0. 

Tentokráte omezím se na kuželosečky reálné, vzhledem k nimž 
chci rovinu zpodobiti, t. j. sestrojiti útvar (v) odvozený ze soustavy (w), 
kterýž jemu bude v nekonečně malých částech obráceně podoben. 


93 

2. Budiž dána libovolná kuželosečka reálná C2 ; kterýkoli její 
pomyslný bod u udán jest vytknutím svého prvého neb druhého 
průmětu kruhosměrného, ovšem dvojznačně, poněvadž každá přímka 
vůbec a tedy také kruhosměrná protíná křivku C2 ve dvou bodech. 
Libovolně daným reálným bodem ux procházejí dvě přímky kruho- 
směrné obou soustav, které spolu tvoří čáru 2. stupně .T2, tak zvaný 
kruh O v nekonečně malém poloměru; průseky čar F2 C2 jsou po dvou 
sdruženy ; nazývejme je u v! u" u"\ a sice nechť se nalézají u v! na 
přímce prvé soustavy ux iít u" v!" na přímce soustavy druhé % z2, 
a nechť jsou u u" a u' v!" body spolu pomyslně sdružené. Značíme-li 
symbolem (a?lt x2) bod, jehož prvý a druhý kruhosměrný průmět je 
resp. a?,, a?2, budeme míti následující schéma: 

u = (uuu2), w' = (m1?w'2), w"=(m2, «,), u"' = (u\,u2), 
v němž je význam litery u2 u\ patrný. 

Přímky mm", u' u"ř spojující body sdružené jsou reálné; jak- 
mile je sestrojíme, je problém representace bodu u řešen, poněvadž 
přímky ty protínají křivku r2 v bodech u w", resp. u' u"\ a tedy se 
body m2, u\ obdrží jakožto zrcadlové obrazy bodu uv vzhledem 
k těmto přímkám. 

K sestrojení těchto přímek u w", u' u'" užil Chasles vrcholů 
diagonálního trojúhelníka úplného čtyřhranu u u' u" u"'\ jeden z těchto 
je patrně daný bod w15 ostatní dva rovněž reálné znamenejme. 
cc = (m u'\ u' W"), ß^(u u"\ u' u"). 

Body a ß nalézají se na poláře bodu ux vzhledem k C2 a přímky 
u^, uxß jsou harmonicky sdruženy vzhledem k oběma kuželosečkám 
Q -^25 t. j. ony tvoří pravoúhlou družinu harmonických polár kuželo- 
sečky C2 vedených bodem ux ; tím podáno sestrojení bodů aß. 

Jedním z těchto bodů, který jsme nazvali a, procházejí přímky 
hledané uu", ur u'". Zvolme libovolný bod p a stanovme průsek p' 
jeho polár vzhledem ke křivkám C2 F2, a totéž učiňme pro další 
libovolný bod q. Přímky uu', u' u'" skládají křivku druhého stupně 
A2, a poláry bodů p q vzhledem k této čáře jsou přímky p'a, g'a, 
tak že jsou přímky auu", ccu'u'" dvojnými paprsky involuce dané 
družinami ap, ap' ; ag, aq\ 

3. Vedeme-li libovolným bodem a v rovině svazek přímek re- 
álných, majíce na zřeteli vlastně toliko jeho čásť sestávající z přímek 
neprotínajících kuželosečku reálnou C2, bude každá přímka M tohoto 
svazku (t. j. části) protínati C2 ve dvou pomyslných bodech m m', 
Jichž kruhosměrné průměty jsou mlt w2. Proběhne-li M řečenou čásť 


94 

svazku a, proběhnou tyto body mí m2 jistou křivku, kterou nazveme 
samodobnou, poněvadž každému bodu jejímu ml odpovídá jediný s ním 
příbuzný bod wi2, který se také na ní nalézá, tak že se sama v sobě 
zpodobuje. 

Geometrický process, kterým se tato křivka vytvořila, dá se 
takto formulovati: Křivka samodobná příslušná k bodu a jest geo- 
metrickým místem bodů »i1} wi2, v nichž se protínají kruhosměrné 
přímky i^m, i2m\ resp. i^m', i2m, vedené z bodů m m', v nichž pro- 
tíná proměnný paprsek M svazku a kuželosečku C2. Z toho ihned 
patrno, že křivka samodobná je 4. stupně s body dvojnými v bodech 
kruhosměrných ix i2i jejíž dvě cyklická ohniska jsou kruhosměrnými 
průměty průseků paprsků vedených z bodu a k úběžným bodům 
kuželosečky C2 s touto křivkou, čtyry z pomyslných průseků obou 
křivek C2 a samodobné leží na kruhu nekonečně malého poloměru 
se středem v a, a dva z ostatních čtyř jsou reálné průseky poláry 
bodu a s kuželosečkou, a křivky se v nich protínají kolmo. 

Nalezá-li se a na assymptotě kuželosečky C2,*) přejde samo- 
dobná v cyklickou křivku stupně třetího, a je-li konečně a středem 
hyperboly, na křivku kvadratickou, která je nutně hyperbolou sou- 
osou s původní; má-li tato rovnici 

b^x1 — a2?/2 = a2Ď2 
má samodobná rovnici 

aiyi _ hW = a2b*. 

Je-li C2 parabolou, je samodobná cyklickou čarou kubickou. 

Skutečné sestrojení bodů mx m2 provede se na základě známé 
věty, že jsou pomyslné průseky m m' přímky Is kuželosečkou dvojné 
. body involuce harmonicky sdružených pólů na přímce M vzhledem 
ke kuželosečce. Střed této involuce je patrně průsek p se směrem 
přímky M sdruženého průměru kuželosečky s touto přímkou M, 
a její jednu družinu tvoří bod a a průsek aM jeho poláry s přímkou M. 
Dle základních vlastností involuce bude pak fim — Yfia . [iaM — 
== i . Vafi . iiaM, [im' — —i Vap . ^aM% a následovně se body ml w2 
nalézají na kolmici vztýčené v bodě (i na přímku M na opačných 
stranách u vzdálenosti Vap . \jlo,m od této, a obdržíme je jakožto 
průseky řečené kolmice s kružnicí Opsanou nad průměrem aaM. 

Poněvadž bod p rozpoluje vzdálenost m m\ probíhá kuželosečku 
((i) podobnou a podobně položenou s Cx, která obsahuje bod a, střed 


*) Tato pak musí býti hyperbolou. 


95 

kuželosečky C2 a průseky této s polárou bodu a. Přímka mx m2 oba- 
luje křivku třídy třetí, stupně čtvrtého. Páry mx m2 tvoří na křivce 
samodobné involuci, která má v průsecích s polárou bodu a dva 
reálné body dvojné. 

Problém zpodobení kuželosečkou reálnou dá se tedy graficky 
řešiti způsobem dvojím: bud! přímým, aneb za pomoci čar samo- 
dobných, kterých sestrojíme dostatečné množství, abychom obdrželi 
jakousi přiměřeně hustou síť, kterou bude pokryta celá rovina. Vý- 
hodno jest vždy sestrojiti čáry samodobné příslušné k bodům jedné 
z os kuželosečky. 

4. budiž dán trojúhelník reálný abc, jehož strany protínají re- 
álnou kuželosečku v bodech pomyslných ; poláry bodů ab c zname- 
nejme A, B, C. Znamenejme průseky přímky A se stranami ab, ac 
resp. c', &', průseky přímky B se stranami 6a, bc resp. c", a", a prů- 
seky přímky C se stranami c&, ca resp. os'", b'" . Kružnice nad prů- 
měrem ac\ bc" protnou se v kruhosměrných průmětech y, y2 průseků 
přímky ab s kuželosečkou; podobně se protnou kružnice nad prů- 
měry ba", ca'" v bodech ctx cc2, kružnice cb"\ ab' v bodech |31 ß2, 
které jsou kruhosměrné průměty průseků přímky bc, resp. ca s ku- 
želosečkou. 

Značíme-li (ax a2) bod, jehož prvý a druhý průmět kruhosměrný 
je pořadem <xx a2, bude se dle věty Pascalovy protínati přímka spo- 
jivá bodů (ccx cc2) (ßx ß2) s přímkou (a2 ax) (ß2 ßx) v bodě patrně 
reálném I, přímka (ßxß2) ÍYiY\) s přímkou {ß2ßx) (y2 Yi) v reálném 
bodě II, a přímka (yx y2) («2 ax) s přímkou (y2 yx) (cclcc2) v reálném 
bodě III, a tyto tři reálné body I, II, III náležejí téže reálné přímce 
Pascalově. Bod I sestrojíme jakožto jediný reálný bod pomyslné 
přímky (ax a2) (ßxß2); poněvadž tu musí trojúhelníky ax ßx I, a2ß2l 
býti obráceně podobny, plyne, že I je středem (samodružným bodem) 
obrácené podobnosti stanovené homologickými délkami ax ßx, cc2 ß2. 
Podobně sestrojíme body II a III jakožto středy obrácených podob- 
ností daných družinami délek ßxyx, ß-Ly2 a yx a2, y2ccx. 

Vlastnost tří takto stanovených bodů, že náležejí téže přímce, 
vyjadřuje však zároveň novou vlastnost kuželoseček. 


96 

10. 
Über die fossile Flora von Japan und Tonkin. 

Vorgetragen von Dr. i. Palacký am 23. November 1883. 

Der Vortragende besprach die von Nathorst veröffentlichte fossile 
Flora von Mogi bei Nagehaki (coli. Vega — Nordenskiöld) und kam 
zu dem Schlüsse, dass dieselbe den heutigen Charakter der Vege- 
tation Japans so ziemlich entspreche. Gemäss Franchet und Savatier 
sind die tropischen Formen in Japan eingewandert (Palmen). Diese 
fossile Flora hat nicht eine einzige Form, die tropischer wäre, aber 
auch keine gemässigtere Form. Von noch lebenden Pflanzen sind die 
Wallnuss (Sieboldiana), die Heimbuche (Ostrya virginica), die Blut- 
buche (Fagus ferruginea — heute nur noch in Nordostamerika), Zel- 
kowia keakii, die Lindera sericea, Excoecaria jap., die 2 Styrax, Li- 
quidambar formosana, die weltbekannte Deutzia scabra, Prunus bürge- 
riana, Rhus griffithii, Meliosma myriantha, der Ahorn (Acer pictum), 
Rhamnus costata, Vitis labrusoä, die mittelmeerische Dictamnus fra- 
xinella, Zanthoxylon ailanthoides, Eleocarpus photiniaefolis, Stuartia 
monadelfa bereits von Nothorst als sicher festgestellt — also von 51 
bestimmten Pflanzen 20 oder über 1j3 — alle übrigen sind lebenden 
ähnlich, wenn nicht auch noch identisch. Es sind darunter tropisch 
wenigstens 11 spec, so dass diese Flora keineswegs irgendwie als 
eine Glacialflora bezeichnet werden kann. Es hat vielleicht eben in 
Japan, wenigstens am Meere, kein Äquivalent der Glacialzeit gegeben, 
aus dieser Flora ist es wenigstens nicht ersichtlich, die Stuartia, 
Eleocarpus, Lindera vertragen kein Glacialklima — wenn sie auch 
ebenso in Nordamerika an der Grenze der tropischen Zone vor- 
kommen wie in Japan. Wenn die mit einem Fragezeichen versehenen 
weiteren 14 Bestimmungen richtig wären, so wären sie geologisch- 
hochwichtig durch Myrica, Ailanthus, Carya, Eleagnus, Philadelfus, 
Lespedeza, doch lässt sich darüber noch nicht aburtheilen bis neue 
Funde hoffentlich die Sache aufklären. Die alte, bereits von Asa Gray 
nachgewiesene Ähnlichkeit von Japan und Nordostamerika erhält in 
dieser Sammlung neue Unterstützung: durch Ostrya virg., Fagus fer- 
ruginea, Vitis labrüsca, — eventuell im obgedachten Falle der Ri- 
chtigkeit der hypothetischen Bestimmungen Carya amara, Quercus 
aquatica (generisch durch Magnolia), aber auch die nicht seltenen 
Beziehungen Japans zur Mittelmeerflora sind durch Dictamnus fraxi- 
nella — Styrax, Diospyros, Liquidambar, Juglans etc. vermehrt worden. 


97 

Der Vortragende sprach seinen bescheidenen Zweifel aus, ob die 
bisher geltenden geologischen Abtheilungen ihren Werth auch für 
die fernen Gegenden behalten dürften und führte den bekannten 
Streit über diese Äquiparenz in Nordamerika und Australien, aber 
als neues Faktum die Tonkiner Kohle an, wo die vielbesagte 
Glossopteris browniana (Australien, Cap — wie Europa) mit zahl- 
reichen Cycadeen (5 Sp. genannt) vorkömmt), Taxites planus, Phyllo- 
theca indica, neben den Pflanzen des europäischen Rhät (9 sp. bei 
Zeiller). Auch die obgedachte japanische Sammlung, welche dem 
europäischen Pliocen als äquiparent dargestellt wird, hat durch die 
bessere Erhaltung der heutigen Formen einen selbststäudigen Charakter. 


11. 
Příspěvek ku geologickým poměrům českého Stredohoří. 

Od Čeňka Zahálky předložil prof. dr. Krejčí dne 22. února 1884. 

Hojné vyskytování se úlomků Bělohorských opuk v pyropových 
stěrkách u Chrášťan nedovedl jsem si z počátku vysvětliti. Teprve 
loňského roku podařilo se mi nalézti bod, jímž vysvětluje se ono 
četné vyskytování se úlomků Bělohorských opuk v pyropových stěrkách 
u Chrášťan a příčina výchozu těcbže opuk tamtéž. 

Sotva půl km východně od Chrášťan, čtyři km na západ od 
města Třebenic, zdvihá se nad granátovými jamami panství Dlažko- 
vického 20 m vysoké návrší, pokryté rolemi a ovocným stromovím. 
Na jižní stráni jeho, při cestě z Chrášťan do Netluk, vyorávají se 
v poli kusy obyčejné a proměněné Bělohorské opuky, čediče, lesklé 
ruly a koule porfyrové. Objevení se ruly zavdalo příčinu ku otevření 
malého lomu, v němž uložení její pozorovati se dá. 

Rula, skládajíc jižní stráň návrší, zapadá k severu velmi příkře, 
s úklonem 80°. Místy zdají se vrstvy svislými býti. Rula jest tence 
vrstevnatá, blíže povrchu zemského zvětralá, drobivá, hloub dosti 
pevná. Barvy šedohnědé. Obsahuje velké množství černé, zvláště ale 
stříbrolesklé slídy v šupinách. Zřídka objevují se tvary šestiboké. 
Místy jest slída v takové hojnosti, že se rula svoru podobá. Křemen, 
co druhá součást ruly, jeví se v zrnech bezbarvých neb bělavých, 
tvoříc místy žilky s vrstvičkami slídy rovnoběžné. Orthoklas dodává 
rule barvu hnědou a ze všech součástek jejich nejdříve zvětrá. Nej- 

Tř.:  Mathematicko-přírodovědecká. 1 


98 

řidší součástkou ruly jest černý turmalin v útlých jehličkách. Žíly 
křemene protínají rulu v ostrém úhlu. Také živcové žíly nechybí. 
Jedna z těchto, 1 až 2 cm mocná, prostupuje rulu ve směru rovno- 
běžném s vrstevnatostí a skládá se hlavně ze žlutavého orthoklasu 
s lesklými plochami štěpnými. V té vyskytoval se turmalin u větším 
množství nežli v rule, od útlých jehliček až do sloupkovitých kry- 
stalů o průměru 1 cm. Černé krystaly turmalinu uloženy byly jedno- 

7? 
tlivě neb ve slohu paprskovitě stébelnatém.  Plochy qdP2 a — ^ — 

zřetelně jsou vyvinuty s rovnoběžným s pobočnými hranami rjhová- 

r> 

ním. Převládají-li plochy — - — , mají hranoly ráz trojboký.  Krystaly 

a 

turmalinu obaleny jsou bezbarvým křemenem, jenž má někdy tvar 
obyčejných hranolů. Známý již úkaz zlomených a křemenem stme- 
lených krystalů turmalinu nalézáme zde též. Žíla živcová chová místy 
černou slídu a stěny její potaženy jsou korou kaolinu, proměnou 
orthoklasu povstalého. 

V lomu došlo se též na porfyr, jenž zdá se rulu rovnoběžně 
s vrstevnatostí prorážeti. Poněvadž však jen počátek odkryt, nelze 
o rozměrech jeho více sděliti. Porfyr dělí se blíže povrchu zemského 
v krásné kulovité, ellipsoidické neb vejčité tvary od velikosti pěstě 
až o půl metru v průměru. Takové i na jiných místech (mimo lom) 
z ornice vyčnívají neb po stráni se povalují. Teprve v hloubce as 
1*5 m přecházejí v hranaté kusy. Z ohledu na tvar hmoty porfyrové 
jest místo to pamětihodno, nebot jest známo, že sférický tvar por- 
fyru jest v Čechách velmi vzácný. V díle Dr. E. Bořického: „Petro- 
logická studia porfyrových hornin v Čechách, str. 148," uvádí se 
pouze u Teplic. Náš porfyr náleží mezi křemenné porfyry. V něm 
jest křemen a Orthoklas téměř stejným dílem zastoupen. Křemen 
jest velmi lesklý a bezbarvý. Na průřezech koulí porfyrových shle- 
dáme šestiboké průřezy krystalů křemenných, ostrohranných úlomků 
neb oblých zrn. Na povrchu porfyrových koulí vyčnívají nezřídka 
šestiboké jehlance ve spojce P. co P. Šedý Orthoklas jeví se v průřezu 
v nepravidelných tvarech neb šestiúhelníkách, jehož strany jsou prů- 
řezy ploch oo P a ooPco. Hmota živcová jest skrovně v bílý kaolin 
proměněna.  Tentýž bývá také do žlutá neb do hnědá zbarven. 

Vyvření porfyru mělo na rulu podstatný vliv. Blíže porfyru jest 
velmi drobivá, takřka zhnilá, bílým neb žlutohnědým kaolinem pro- 
niknuta. Vedle této vrstvy proměněné ruly nalézá se porfyrový sle- 
penec. Týž jest sice s rulou v pevném spojení, avšak svým složivem 


99 

nerostným a barvou hnědou patrně se od proměněné ruly rozeznává. 
Obsahuje úlomky ruly menší neb větší, s touže proměnou jako ve- 
dlejší pásek rulový, mimo to má v sobě roztroušené šupinky slídy. 
Také živec porfyrový jest v slepenci tomto hojně v žlutohnědý prášek 
(kaolin limonitem proniknutý) proměněn. V místech, kde tato pro- 
měna živce se objevuje, jest slepenec dirkovitý. Četná porfyrová 
zrnka křemene svým leskem sklovým se vyznačují. Slepenec přechází 
v sousední porfyr. 

Postoupíme-li po stráni výše, nalezneme písčitou, měkkou, šedou 
neb žlutavou opuku se stříbrolesklou slídou a dosti uhličitanu vápe- 
natého. Shoduje se úplně s Bělohorskou opukou v Třiblicích. Spočívá 
na rule. Měřiti směr a úklon její poměry nedovolují. Po temeni ná- 
vrší povaluje se velké množství téže opuky, avšak čedičem valně 
proměněné. Vápnitá hmota skamenělin jest následkem proměny buď 
částečně neb úplně zrušena. V místech pak, kde se nalézala, zůstal 
prázný prostor se zachovalým otiskem. Otisky jsou stlačené neb 
ohnuté. Proměněné opuky jsou ztvrdlé, beze vší vrstevnatosti, v ky- 
selině solné nešumí, poukazujíce tak na známé porušení uhličitanu 
vápenatého vyvřelým čedičem. Ztrátou uhličitanu vápenatého zejména 
u skamenělin, stala se opuka dirkovitou. S tíží bylo možno pro 
křehkost a nerovnost v lomu vytlouci z ní několik otisků k určení 
spůsobilých. V těch pak seznány: 

Pecten Dujardinii A. Rom. 

Lima multicostata Gein. 

Ostrea semiplana Sow. (velmi hojná). 

Exogyra lateralis Reuss. 

Area. 

Lima tecta Goldf. 

Cribrospongia heteromorpha Reuss (hojná). 

Největší množství proměněných opuk nalézá se kol výchozu 
pevného čediče, jejž na vrcholu návrší nalézáme. Rozeklán jest 
v sloupy až 1*5 m dlouhých a 0"5 m širokých. Čedič je tmavošedý 
s četnými porfyricky vyvinutými krystaly augitu. Vyskytování se Bělo- 
horských opuk není však omezeno jedině na uvedené místo, nýbrž 
pokračuje na západ mezi Chrášťany a silnicí Lovosicko-Lounskou 
směrem k Třiblicům, kdež pyropové štěrky je pokrývající z velké 
části jsou z úlomků opuk těch složeny. 

Sledujem-li výšky nadmořské povrchu zemského od čedičového 
Oltáříku (Hrádku) směrem jihovýchodním ku Dlažkovicům (podobně 
jevily by se ve směru jižním ku Oharce), shledáme je takto: 

7* 


100 

1. Čedič Oltáříku (Hrádku) 565—500*) m 

2. Březenské a Teplické  vrstvy  od  Chrášťanského 

háje až k popsanému místu u Chráštan .   .  .  500 — 340 m 

3. Popsané návrší z ruly a opuky Bělohorské   .  .  340—320 m 

4. Chrášťanské, panské a Podsedické pyropové jámy 

se základem vrstev Teplických a Březenských 

až k Podsedicům 320—280 m 

5. Od Podsedic ku Dlažkovicům s těmitéž poměry .  280 — 250 m 

Vyšší poloha ruly a Bělohorské opuky nad Teplickými a Bře- 
zenskými vrstvami vedlejších pyropových jam, mírný úklon jižní vrstev 
Teplických a Březenských od Chrášťan ku Oharce, úklon ruly k se- 
veru, přítomnost vyvřelého čediče, výchoz opuk Bělohorských od 
Chrášťan k Třiblicům a Želkovicům, jenž má směr od severovýchodu 
ku jihozápadu,**) tedy souhlasný s rozsedlinami, podle nichž čedičové 
horstvo českého Středohoří vy vřelo, četnější vystoupení čedičů podél 
uvedeného směru, poukazuje na vyzdvižení popsaného místa u Chrášťan 
jež spadá do dob vyvření čedičového horstva v Čechách. 


12. 
Spongien-Reste aus silurischen Schichten von Böhmen. 

Vorgetragen von Karl Feistmantel am 4. März 1884. 

Spongien-Reste auf Schichten der Silurformation in fremden 
Gegenden sind bereits mehrfach bekannt gemacht. Mac Coy führt 
schon im Jahre 1846 aus dem Sandsteine von Cong bei Galway ein 
zu Spongien gehöriges Petrefact mit dem Gattungsnamen, Acantho- 
spongia, ein. (Synopsis Sil. Foss. of Ireland, Dublin 1846.) Im J. 1864 
errichtete Salter für ein Fossil aus den lingula flags in Wales die 
Gattung Protospongia, (Or some new fossile from the lingula flags 
of Wales; Quart. Journ. geol. soc. Vol. XX p. 238 Taf. 13 Fig. 12.) 
deren Vorkommen später auch in Paradoxides-Schiefern bei Krekling 
in Norwegen  (Brögger  on paradoxidesskifrene  ved Krekling,  Chri- 


*) Podlé: „ Militär- Aufnahms-Sektion  Z. 4, C. X, NW." 
**) V prodlouženém tomto směru nalézají se na jihozápadu opuky Bělohorské 
v údolí od Libčevsi ku Hrádku a Brzvanům, na severovýchodu rula s Pe- 
ruckými, Korycanskými a Bělohorskými vrstvami u Vlastislavi, Velemína 
a Žernosek! 


101 

stiania 1878, Separataftryk of Nyt. Magazin for Naturvidensk XXIV. 
I.) und in schwarzem Alaunschiefer von Andrarum in Schoonen mit 
Agnostus pisiformis und Paradoxides (Lethäa geognostica, I. Theil 
— Lethäa paläozoica von Ferd. Kömer 1880) erwähnt wird. Zittel 
im Handbuche der Paläontologie (München 1879) zählt Spongien zur 
Ordnung der Hexactinelliden gehörig, aus verschiedenen Silurischen 
Horizonten auf, wie Asträospongium, AstylospODgia, Protachilleum 
etc.; aus untersiluriscben Schichten von Canada (Postdam und Calci- 
ferous Schichten) erwähnt er das Vorkommen der ältestan fossilen 
Spongien. 

Für Schichten des böhmischen Silurgebirges wird das Vor- 
kommen von Spongien bisher allein in einer Mittheilung „Uiber die 
Silurschichten der beiden Moldau- Ufer südlich von Prag" von Josef 
Klvaňa (Verhandlungen der k. k. geol. Reichsanstalt 1883 Nr. 3) 
angedeutet, mit der Bemerkung „In den Hornsteinknollen der oberen 
Schichten (der Et. Ggj) fand ich unleugbare Reste (Ankerchen und 
stachliche Kügelchen) von Silicispongien", ohne nähere Schilderung 
derselben. 

Es kommen aber unzweifelhafte Reste von Spongien in gut mit 
freiem Auge erkennbarem Zustande auch auf Schichten der unteren 
Abtheilung des Silurgebirges in Böhmen vor. 

Ich habe solche mehrfach auf einzelnen Gesteinslagen des, die 
Basis der Etage D Barrande's bildenden Schichtencomplexes, von 
Barrande als unterste Stufe seiner Gruppe Dx mit Dy a, von der 
geologischen Reichsanstalt als Kruschnahora-Schichten bezeichnet, 
aufgefunden. 

Die petrographische Beschafíenheit dieses Schichtencomplexes 
ist eine vorwaltend quarzige, aber mannigfaltig entwickelt. Quarzcon- 
glomerate, Sandsteine, quarzige Schiefer und Hornsteinschichten sind 
es, die denselben zusammensetzen, und bald auschliesslich, bald in 
Wechsellagerung mit einander auftreten. 

Die Conglomerate, nur seltener gröbere Geröllstücke einschlies- 
send, übergehen oft allmälig in die Sandsteine, welche theils grob 
— theils feinkörnig, selbst stellenweise gewissen Quarziten ähnelnd, 
zumeist ein caolinisches Bindemittel besitzen, oft durch häufigere 
Beimengung grünlich talkiger Körnchen auffällig grün, sonst gelblich, 
oder grau, auch durch Eisenoxyd bräunlichroth gefärbt sind, und 
deren unterschiedlich gefärbte Schichten mannigfaltig mit einander 
abwechseln. 


102 

Auf den Kluftfläch eil dieser Sandsteine sind mehrerlei Mine- 
ralien ausgeschieden, deren schon Bořický erwähnt. (Dr. Bořický: 
Zur Entwicklungsgeschichte der in dem Schichtencomplexe der silu- 
rischen Eisensteinlager Böhmen's vorkommenden Minerale; LIX. Bd. 
d. Sitzb. d. k. Acad. d. Wissensch. April 1869.) 

Die quarzigen Schiefer zeichnen sich im Allgemeinen durch 
eine bräunlichrothe Färbung und dichtes, öfter in Hornstein über- 
gehendes Gefüge aus. Sie erscheinen bald selbstständig, wie am Berge 
Hradischt*(bei Nischburg), bald vorwaltend entwickelt, wie bei St. 
Benigna, bei Ivina, oder nur untergeordnet, zwischen Sandstein- 
schichten eingeschaltet, wie bei Točnik, am Maliner Berge etc. 

An organischen Uiberresten ist der ganze Schichtencomplex 
bekanntlich arm. Nur 21 Arten sind in den Verzeichnissen Barrande's 
aus demselben enthalten, sämmtlich der Classe der Brachiopoden 
angehörig. Nicht eine Art aus den übrigen im Silurgebirge vertre- 
tenen Classen ist bisher bekannt gemacht. 

Es ist bemerkenswerth, dass selbst diese geringe Anzahl Arten 
aus derselben Classe nicht gleichförmig auf die sämmtlichen Schichten 
vertheilt ist. Arten, die in gewissen Lagen der Gruppe Dxa erscheinen, 
fehlen auf andern; es bestehen für die verschiedenen Gesteinslagen 
keine gemeinschaftlichen Arten. 

Während die Conglomerate bisher keinerlei Petrefacte geliefert 
haben, sind in den Sandsteinen 2 Arten Discina; — 7 Arten Lingula 
— und eine Art Orthis vorgekommen ; und haben die quarzigen und 
Hornstein-Schichten eine Art Discina — 6 Arten Lingula, — eine 
Art Orthis, und 3 Arten Obolus, sämmtlich abweichend von jenen, 
nachgewiesen. 

Diese letzteren Schichten sind es nun, auf welchen die er- 
wähnten Reste von Spongien bisher ausschliesslich beobachtet wurden. 

Sie erscheinen vorwaltend als deutlich mit freiem Auge erkenn- 
bare, bald vereinzelte, bald häufiger versammelte, auf den Bruch- 
flächen des Gesteins in einer Ebene ausgebreitete vierstrahlige 
Sternchen, die sogleich an die  Skeletnadeln von Spongien erinnern. 

Die vier Strahlen stehen vollkommen, oder nahezu senkrecht 
auf einander, sind rund im Querschnitte, allmälig vom Kreuzungs- 
punkte gegen die Spitze sich verschwächend. — Sie sind im Gesteine 
bald hohl, bald mit Mineralmasse ausgefüllt, und zwar entweder mit 
gelbbraunem, von der rothbraunen Grundfarbe des Gesteins sich 
deutlich unterscheidendem Eisenoxydhydrate, oder mit weissem Quarze. 


103 

Besonders letztere Ausfüllung zeigt sich immer etwas zerfressen, 
porös, körnig, weder compact noch krystallinisch ; es ist unentschieden, 
ob dieselbe als ursprüngliche, in Zersetzung begriffene Kieselsubstanz 
der Spiculae betrachtet werden kann, wo das Hydrat eine erst nach 
Entfernung der Kieselerde eingedrungene Ausfüllung zu bedeuten 
hätte. — Theilweise kommen bereits mit solchem besetzte Strahlen, 
in denen noch einzelne zerstreute weisse Quarzkörnchen sich befinden, 
vor. — 

Vom Kreuzungspunkte zur Spitze gemessen sind die einzelnen 
Strahlen der Spiculae zwei bis vier Millimeter lang, so dass der 
Gesammtdurchmesser der letzteren bis acht Millimeter erreicht, oft 
aber weniger beträgt. Die Stärke der Strahlen am Vereinigungspunkte 
scheint 0*2 Millimeter nicht zu überschreiten. 

Bei oberflächlicher Betrachtung besteht eine gewisse Ähnlichkeit 
unserer Sternchen mit dem von Salter als Protospongia beschriebenen 
und abgebildeten Petrefacte, von welchem Römer erwähnt, dass dessen 
Spongiennatur in keinem Falle zweifelhaft sei. 

Salter umschreibt den Gattungscharacter nachfolgend: „Allge- 
meine Form des Schwammes unbekannt. — Das Skelet locker netz- 
förmig, aus sehr grossen kreuzförmigen Spiculae gebildet, deren in 
einer Ebene liegenden Arme sich unter einem Winkel von 80 Grad 
kreuzen, und keine vom Kreuzungspunkte aufwärts oder abwärts 
gehenden Fortsätze haben. 

Bei der typischen Art Protospongia fenestrata werden überdiess 
einige Äste der Spiculae drei- bis viermal länger als die übrigen, 
und drei oder mehr Spiculae mit einander verwachsen geschildert. 

Bei unseren Vorkömmnissen wird an Exemplaren von verschie- 
denen Localitäten eine Kreuzung der Arme ausschliesslich unter 80 
Grad, wie Salter bestimmt, nicht beobachtet, und eben so erscheint 
die erwähnte Ungleichförmigkeit, wonach einzelne Arme bedeutend 
länger sind, als die übrigen, und eine Verwachsung einzelner nicht 
ausgebildet. 

Auch Römer bemerkt (Lethäa geognostica 1880) an Stücken 
von Andrarum wohl die kreuzförmigen Nadeln in dichter Zusammen- 
häufung, nicht aber ein zusammenhängendes Skelet, wie es Salter 
zeichnet und beschreibt, zu sehen; er erwähnt aber kreuzförmiger 
Nadeln von mehr als Zoll Länge, wie an unseren Spiculae bisher nie 
vorgekommen ist. 

Abgesehen von diesen Verschiedenheiten weisen unsere Spiculae 
aber eine andere wichtige Eigenschaft auf. Nur wo die Strahlen der- 


104 

selben mit Mineral- Substanz gefüllt sind, scheinen deren bloss vier, 
in einer Ebene sich kreuzende, und keine weiteren senkrecht darauf 
stehenden vorhanden zu sein, sind wenigstens letztere nicht sofort 
deutlich erkennbar. 

Wo aber diese Mineral-Ausfüllung fehlt, oder doch unvollkommen 
st, da zeigt sich an der Kreuzungsstelle der vier eben ausgebreiteten 
Arme, deutlich ein weiterer senkrecht in das Gestein hinabgehend 
an, erkennbar an einer runden Höhlung von demselben Durchmesser, 
wie ihn die vier Arme an ihrer Basis besitzen, und an günstig er- 
haltenen Exemplaren noch ein senkrecht aufwärts gerichteter auf 
dieselbe Weise in dem Abdrucke auf der Gegenplatte. 

Es stehen sonach zwei weitere Strahlen, auf die vier, kreuz- 
förmig in einer Ebene liegenden, aus dem Kreuzungspunkte senkrecht 
nach aufwärts und abwärts gerichtet, woraus sich sechsstrahlige 
Spiculae ergeben. — Bei einzelnen günstigen Anbrüchen kommen 
überdiess sämmtliche sechs Strahlen zum Vorschein. 

In Bezug auf ihre Länge scheinen die sechs Strahlen nicht 
wesentlich von einander unterschieden zu sein. 

Der von Salter aufgestellte Character von nur vier in der Ebene 
ausgebreiteten Strahlen und keinen nach aufwärts oder abwärts ge- 
henden Fortsätzen lässt sonach unsere Spongien-Reste mit der Gattung 
Protospongia in keinerlei Beziehung bringen. 

Dagegen weist die Anwesenheit von sechs, nach Art der Okta- 
ěderaxen gekreuzten Armen auf eine Uibereinstimmung unseres Fossil's 
mit der von Mac Coy bereits 1846 (1. c.) eingeführten Art Acantho- 
spongia Siluriensis hin, bei welcher auf vier in einer Ebene liegenden 
Strahlen noch vom Centrum ein nach oben, und ein nach unten ge- 
richteter Strahl angegeben wird. 

Mac Coy gründete die Art auf ein aus dem Sandsteine von 
Cong bei Galway herrührendes Fossil in länglich ovaler Masse, un- 
gefähr zwei Zoll lang und 3/4 Zoll breit, bestehend aus zusammen- 
gedrängten Spiculae, welche in der Länge von zwei Linien bis einen 
halben Zoll wechseln. Die Angabe, dass die Spiculae in der Form 
dem Buchstaben X gleichen, lässt in Bezug auf die Grösse des 
Kreuzungswinkels keinen genügenden Schluss zu. 

Die in böhmischen Silur-Schichten vorkommenden Spiculae habe 
ich vorwaltend vereinzelt, nur seltener zu dichteren Gruppen ver- 
einigt, noch nie eine compacte Masse bildend beobachtet, eine wohl 
durch die, bei Auflösung der die Nadeln umhüllenden Sarkodine 
erleichterte Zerstreuung derselben erklärliche Erscheinung. 


105 

Aber in Anbetracht der übrigen von Mac Coy angegebenen 
Charactere, selbst rücksichtlich der von ihm geschilderten Grösse, 
bestehen zwischen unseren Spiculae und jenen von Mac Coy geschil- 
derten keine wesentlichen Gattungs- Unterschiede, und dürfte, wenn 
weitere Funde nicht schärfere Unterscheidungsmerkmale liefern, eine 
Übereinstimmung mit der Art Acanthospongia Siluriensis anerkannt 
werden. 

Mit den Skeletnadeln, einzeln zwischen ihnen zerstreut, er- 
scheinen in unseren Dx Schichten ferner rundliche, kugelähnliche, 
beiläufig einen halben Millimeter im Durchmesser grosse Höhlungen, 
die an ihrer Periferie von einer, mit ziemlich dicht und regelmässig 
gestellten kleinen Vertiefungen innen besetzten Rinde umhüllt sind, 
und von deren Oberfläche zahlreich kurze Körnchen oder Spitzen 
radial in das Gestein hervorragen. 

Ihrer ganzen Beschaffenheit nach lassen sich diese kugligen 
Höhlungen im Gesteine als die Eindrücke von Keimkörperchen, 
Gemmulae, erklären, wie solche bei Spongien als kuglige oder ovale 
Ballen von Zellen bekannt sind, die von einer soliden hornigen Hülle 
umgeben sind, in welcher sich zahlreiche, etwas hervorragende Kiesel- 
körperchen eingebettet befinden. 

In den Mittheilungen über das Vorkommen von Spongien-Resten 
in den Silur-Schichten fremder Gegenden wird das Erscheinen solcher 
Keimkörperchen neben den Skeletnadeln nirgends erwähnt, obwohl 
solche in jüngeren Formationen häufig genug bekannt sind. 

Die Spongien-Reste aus untersilurischen Schichten Böhmens 
sind sonach durch folgende Merkmale bezeichnet: 

Skeletnadeln (Spiculae) sechsstrahlig; die Strahlen sämmtlich 
vorwaltend senkrecht, nach Art der Oktaederaxen auf einander ge- 
stellt, je zwei bis vier Millimeter lang, rund, glatt, vom Kreuzungs- 
punkte gegen die Spitze ein wenig sich verschwächend, an demselben 
kaum 02 Millimeter stark, sämmtlich nicht wesentlich in der Länge 
von einander verschieden; die Spiculae einzeln, zerstreut, nicht zu- 
sammenhängend, und kein netzförmig verwachsenes Skelet bildend; 
ferner, Keimkörperchen, kuglig, von beiläufig einem halben Milli- 
meter im Durchmesser, mit einer von zahlreichen kurzen Körnchen 
oder Spitzen radial besetzten Hülle umgeben. 

Durch ihre sechsstrahligen Nadeln weisen unsere Spongien-Reste 
auf die Zugehörigkeit zu der Ordnung Hexactinellidae nach Zittel's 
Eintheilung der Spongien hin, und unter diesen zu den durch das 


106 

Vorkommen isolirter Skeletnadeln bezeichneten Lyssakinen, zu welchen 
auch Zittel die Gattung Acanthospongia M. Coy einbezieht. 

Sowohl das von Mac Coy beschriebene Fossil, wie die, der von 
Salter aufgestellten Gattung Protospongia zu Grunde gelegten Exem- 
plare stammen aus untersilurischen Schichten; ersteres wie schon 
erwähnt aus Sandsteinen von Cong, letztere aus den, lingula flags 
benannten Schiefern von St. Dawids bei Wels. Protospongia wurde 
weiters bei Andrarum in Schoonen auf Alaunschiefern mit Agnostus 
und Paradoxides, ferner bei Krekling in Norwegen in Paradoxides- 
Schiefern gefunden, sonach sämmtlich auf Schichten, die mit den 
Barrande's Primordial-Fauna einschliessenden in Böhmen zu paral- 
lelisiren sind, und einen etwas tieferen Horizont einnehmen, als die 
Schichtengruppe, aus der unsere Spongien-Reste abstammen. 

Dagegen gehören die Potsdam- und Calciferous-Schichten von 
Canada, aus welchen Spongien-Reste bekannt sind, als unmittelbar 
über Gesteinen mit der Primordial-Fauna folgend einem unseren, 
Spongien einschliessenden, Schichten genau entsprechenden Hori- 
zonte an. 

Spongien erweisen sich sonach zu den schon beim ersten Be- 
ginne der Silur-Ablagerung existirenden Organismen gehörig. 

Die Verbreitung derselben in Böhmen habe ich nach dem ersten, 
bereits vor längerer Zeit bei St. Benigna gemachten Funde nach- 
weisen können, am Berge Hradischt bei Nischburg, am Kruschnahora, 
bei Točnik, Rokycan, am Milinerberge bei Woleschna, bei Ivina; — 
immer nur in den rothbraunen dichten, schiefrigen, theils hornstein- 
artigen Gesteinsschichten, also stets denselben Horizont bezeichnend. 


13. 

Další příspěvky k integrování rovnic problému dvou 

a tří těles. 

Přednášel prof. Dr. A. Seydler dne 22. března 1884. 

I. 

V poslední své přednášce o problému tří těles*) podal jsem 
jednoduché vzorky, pomocí kterých lze vyjádřiti poruchy (perturbace) 


y) V. Zprávy o zasedání kr. č. Společnosti nauk, 25. ledna 1884. 


107 

nxv ny^ nzv pravoúhlých souřadnic xQ, y(V z0 nerušeného pohybu ellip- 
tického při prvním přiblížení, jakož i další poruchy n2x2, w'y2, n2z2, 
nzx3, n3y3, n\ atd. při druhém, třetím atd. přiblížení. Další snaha 
po zjednodušení oněch výsledků vedla mne mimo jiné též k novému 
způsobu řešení problému dvou těles, způsobu, který nejprve zde vy- 
ložiti hodlám. 

Obyčejná cesta, vedoucí k integrování  rovnic  problému  dvou 
těles, totiž rovnic: 

d2x0 . _3 


dt2 


^+^v:3=o 


vychází od principu ploch, jenž dává rovnice: 

y° dt   z° dt - A° 

„  ifyo „ ^o ri 

X°  dt     Vo dt — ^ ' 

a od principu živých sil, jenž poskytuje rovnici*) 

(3) VM)+Vďt)+\-ďt)-T0-áQ- 

Z rovnic těch obdržíme eliminováním rovnice mezi drQ a dt a mezi 
dQ0 a dt (q0 jest pravá anomálie), jichž integrováním počet integrálů 
k řešení problému jest dovršen. 

V následujícím zjednáme si soustavu tří rovnic obdobných rov- 
nicím (2); těchto šest rovnic zastupuje však jen pět integrálů, neboť 
jsou podrobeny určité podmínce. K nim druží se třetí soustava tří 
rovnic, jimiž řešení, pokud se tvaru týče, souměrně jest dovršeno, 
zároveň pak řada zajímavých vztahů zjednána. Šestý integral, kterým 
se určí teprve vztah k času, poskytnut integrováním nové (desáté) 
rovnice tvaru stejného. 

Položme: 


*) Veškeré veličiny, vztahující se ku problému dvou těles, označíme na rozdíl 
od příslušných veličin problému dvou těles příponou 0. 


108 


dr0 dxn  .     dy0  .    dzn dxnl 

Differencujeme-li dle času, obdržíme: 

(5) -i i rr^o^i 

d*sr 


^0 

dt2 


- r°  dí2 + * df  dí2 _ L °  dt* J "T" ^ L^ďT dí2 J • 


Jest však: 

Oj  vL>e\    \ QiüOr\   


de 

tudíž : 


a konečně: 


(6) "ďJř+W.  =0 

Dále jest dle známé poučky : 


2 

a dle rovnice (5) 


<d^-4^]=4(W-^)" 


tudíž : 

dt 


d^r 

3  ^_0    | _   7)2  _  Q 

'o  J/2   i  r' o     -^o — w 


Položme : 

(7) ?o = W\ — ^o — f*(ro — Po) í 

předcházející rovnici lze patrně psáti ve tvaru : 

(8) ~ff + ÍWo  =0. 


109 

K témuž výsledku byli bychom dospěli též pomocí rovnice (3) *) ; 
chceme se však zde upotřebení rovnice té důsledně vyhnouti. 

Rovnice (6) a (8) jsou téhož tvaru jako rovnice (1); spojíme-li 
je tudíž podobně jako ony rovnice, zjednáme si následující integrály 
daného problému: 

X° dt    q<> dt - * ° 

(9) -/o dt    q» dt -ü° 

z° W-qo~ď7-L° 
a mimo ně ještě tyto rovnice; 

v  dso „  ^o _ a» 

X° dt °  dt  —*  ° 


(io) y»-rt-s«-ďt- 


i     S°  dt  ' 

dsSL_   <K_ 
Z° dt    S° dt~U 


(H) ..$-«.$=* 


*) Se zřetelem ku rovnicím (1) a (3) obdržíme totiž: 


dt    r0 

«o' 

a po 

druhém differencování : 

dt2 ~~ 

(i dr0 
r% dt ' 

čili 

(6) 

d\ 

-3—0 

9     u • 

Dále jest: 

*» + Dl - rl [(^)2] = 2(ir0 - pria-1 

i d*a ,   -1 

rl-^ = ^'0 — (ir-0a0 

tedy : 


2 df„ _   dVo _ .  D2 


110 

Eovnice (10) a (11) nezdají se býti integrály rovnic (1), pokud 
v nich podržíme tvar (4) pro s0, stanou se jimi však ihned, klade- 

ds 
me-li místo -— výraz následující,  jenž plyne z rovnice (5) ve spo- 
jení s později nalezenou hodnotou pro D\: 

& ~~ r*0    r^VdtJ^Vdt)     r\ 

Zjednali jsme si takto deset integrálů rovnic (1), totiž (2), (9), 
(10) a (11), z nichž ovšem jen pět může býti neodvislých. 

Z nalezených rovnic můžeme především vyloučiti diferenciálně 
poměry dle času, čímž si zjednáme celou řadu nových tvarů, zejména: 

A0x0 + B0y0 + C0zQ = O 

(12) A0>x0 + B0'y0 + C0'*0 = DX 

V'*o+£o"2/o+C0''s0=-2o 

Bo'zo — 00řyQ = A0q0 

(13) C0'x0—A0'zii=B0q0 
Atí'y0 — B0'x0 = C0q0 

B0"z0-C0»!/Q=:A0sQ 

(14) C0»x0-A0»*0=B080 
•"o V o    ■"o  xo = ^oso 

(15) B0'sQ-B0"qQ=E0yQ 
Co's0—C0"qßz=EQz0 

Z rovnic (13) a (14) plynou bezprostředně první dvě rovnice 
následující soustavy: 

^o-v+jw + Coív^o 

(16) A0A0» + £0 J?0" + C0 <70" = O 
ÁW+BW+CWzzO; 

poslední rovnici zjednáme si, násobíme-li (15) jednou na il0', i?0', C0', 
podruhé na A()", B0", C0" a sečteme-li, načež porovnáme součet 
jednou s druhou, po druhé s třetí rovnicí soustavy (12). Zároveň tu 
seznáme, že musí býti:*) 


*) Kdybychom nechtěli připustiti platnost rovnic (16), byli bychom vedeni 
k zvláštnímu případu, pro který by ovšem směry veličinami A0', B0', C0', 
a A0" B0" C0" stanovené zůstaly neurčitými. Neplatnost prvních dvou 
rovnic (16) vyžadovala by: 

buď q0 ■= 0, neb sQ = 0, 


111 

m, A>l+B>l + C'l = D'l = DlEQ 

Uj A»l + B'l + O'l = B»l=:E0 

Rovnice (16) a (17) uvádějí počet konstant AQ . . . EQ na pět; 
konstanty ty můžeme považovati za tři k sobě kolmé vektory D0, 
D0', Z>0", jichž délky jsou podrobeny vztahu: 

(18) DQ> - DQD0" 

Pro veličiny Z)0, D0', D0" nalezneme následující hodnoty, za- 
vedeme-li parametr p0, a výstřednost eQ: 

(19) Z>0 = VftPo i Do' = t*eo Vf*Po » ^o" = ř*eo 


t. j. v obou případech především j-0 = Const., tudíž dráhu kruhovou. První 
podmínka (q0 = 0) vedla by dále dle (q) ku : 

4,' = 0, Bo' = 0, G0'-0, 
tudíž dle (12) též ku s0 = 0, a dále dle (10) ku: 
A0" — 0, B0"~0, Co" = 0. 
Totéž platilo by v případě druhém (*0 = 0), tak že obě podmínky 
současně platnost, mají; rovnicím (16) i v tomto případě jest vyhověno. 
Při odvození třetí rovnice (16) obdržíme nejprve, kladouce: 
A0<A0" + B0'B0" + C0'C0" = 8. 
(a) D'20s0 — Sq0 = E0D20s0, Ss0—D"20q0-=z — E0q0, 

což vyžaduje především, aby bylo : 

(D'l-E0Dl)(D"l-JEa) = S* 
Má-li býti S od nuly rozdílné, musí býti veličina s0 násobným veli- 
činy q0, tudíž dle (11): 

E0 = 0, a S = ±De'D0", 

_  , Do" 
so — ± 777 2o • 

Z rovnic (15) plyne dále, že jest i: 

A*" = ±j£a,', B0" = ±^B0', C0" = ±^Co', 
a tudíž dle druhé rovnice (12): 

±^frn-'*o = -ío, čili DlD"l = -D'l. 
Této rovnici nelze reálnými hodnotami jinak vyhověti, než  klade- 
me-li vedle Bo'~0, t. j. ilo' = 0, Bo' — 0} Co'z=0, 

bud 2>0" = 0, t. j. Ao"z=0, Bo" = 0, O0" = 0 

aneb D0 = 0, t. j. A0 =0, B0 = 0, <70 = 0. 

V obou případech platí opět všecky tři rovnice (16).  Případ prvý 

neobsahuje nic nového, dávaje zprva nalezenou kruhovou dráhu.  Případ 

druhý dává však též D0" = 0,av zápětí q0 =0, r0 = O, x0 =. y0 = z0 =: 0, 

t. j. úplný klid. Může však býti též: 

Do = 0, Do'~0, Do"^0, 
když totiž první dvě podmínky a následující z nich S — 0, klademe do 
rovnic (a), jimž pak lze vyhověti, aniž bychom museli klásti: 

Do" = 0, -Eo = 0, ?o = 0. 
Jest to případ přímočarého pohybu, jehož směr určují veličiny AQ" B0" C0". 


112 

První hodnota jest obecně známa; třetí obdržíme, srovnáme-li 
rovnici (11), do níž jsme byli vložili hodnoty (4), (5) a (7) s rov- 
nicí dříve nalezenou: 

Dále poznáváme, že jest vektor D{) kolmý ku rovině dráhy 
(v první rovnici soustavy 12); vektory DQf a DQ" leží tudíž v ro- 
vině této. Polohu jejich určíme nejlépe, přihlížejíce k rovnicím (12), 
z nichž bezprostředně poznáváme, hledíce k významu veličiny q0, že 
dráha jest kuželosečkou. V rovině dráhy, první rovnicí (12) stano- 
vené, sestrojme si s proměnlivým poloměrem r0 soustavu soustřed- 
ných kruhů; každý kruh protněme rovinou kolmou na směr vektoru 
B0" a položenou ve vzdálenosti — q0:D0" od středu; hledanou 
drahou jest místo těchto průseků, v nichž se také protíná druhá 
soustava rovin kolmo na vektor X>0' ve vzdálenostech D0s0 : D0" 
sestrojena. Směr vektorů DQř a DQ" jest tudíž směrem hlavních os, 
a poněvadž jest dráha (dle konstrukce) symmetricky vzhledem k ve- 
ktoru Z>0" položena, kdežto jest vzhledem k vektoru 2V asym- 
metrická,*) soudíme, že má vektor Z>0" směr velké, vektor D0f směr 
malé osy. K témuž výsledku dospějeme, hledajíce maximum veličiny 

q0 (tudíž i r0), pro které musí se jak -—■ tak s0 rovnati nule a di- 
skutujíce na základě této podmínky rovnice (12) — (15). Pro maximum 
neb minimum samé obdržíme: 

D0"r0 = ± q0 , r0 = a0 (1 ± e0) . 

Šestý integral zjednáme si integrováním rovnice (11). Vložíme-li 

ds 

do ní místo s0 a —^ příslušné hodnoty: 

0 —  ° dt ' dt ~~ V. dt J    ry 
obdržíme : **) 

^r°\dtJ     q°\dt) "~   °ldt) — r\ 

a konečně se zřetelem ku hodnotám veličin Z>0, E0 známou rovnici: 


*) Pro stejně velké však opačně označené hodnoty veličiny q0 jsou hodnoty 

?•„ nestejné. 
**) Nalezenou rovnici můžeme psáti též ve tvaru: 

D14 + íZo = Eoro } 
zjednali bychom  si tutéž rovnici též z posledních dvou rovnic (12) náso- 
bením jicb na stí) qt), odečtením a srovnáním s rovnicemi (15). 


113 


r0dr0 


w V*;*=v».-^:-+-,. 


která se změní, zavedeme-li  excentrickou anomálii q0 co pomocnou 
veličinu na základě rovnice: 

(21) rtí = a0(l — e0cosQ0) , 
a zároveň střední pohyb denní pomocí: 

v rovnici: 

m0dt = (1 — e0cosp0) íčp0 
mající integral: 

(22) m0ř -f M0 = q0 — e0«m(»0 . 

MQ, t. zv. epocha, t. j. střední anomálie na začátku pohybu 
(v čas t = 0) jest šestou integrační stálo_u, která jvšak se soustavou 
ostatních integračních stálých, vektory Z>0, Z>0', D0" znázorněných, 
nijak nesouvisí. 

Znajíce pomocí rovnic (21) a (22) rQ co úkon času, určíme si 
tolikéž i ^0 a s0 a na základě rovnic (15) a?0, ?/0, z0 co úkony času. 

Podrobnější diskusse výsledku byla by ovšem zbytečnou, ana 
by nevedla k ničemu, co odjinud již známo není; zajímavá jest právě 
jen ta okolnost, že lze řešení problému dvou těles podati zvláštní 
soustavou dvanácti rovnic (2), (9), (10), (11), (21) a (22), na 
sobě ovšem určitým způsobem závislých. Deset rovnic neobsahuje 
přímý vztah mezi časem a hledanými úkony jeho, nýbrž jen mezi 
oněmi veličinami a příslušnými rychlostmi; a všechny tyto rovnice 
mají stejný tvar, známý to tvar rovnic vyjadřujících princip ploch. 
Integrálu, jejž nám poskytuje princip živé síly, zúmyslna nebylo 
upotřebeno. 

Budiž mi ještě dovoleno připomenouti, že jsou pokud mi známo 
rovnice (9) a (11) úplně novy; rovnice (10) vyskytují se sice v La- 
pí ace- o vě Mécanique céleste v kn. II., kap. III., avšak ve tvaru 
poněkud jiném, a mnohem složitějším. V soustavě rovnic (P), tamtéž 
uvedené, nalézají se totiž tři rovnice, z nichž jedna má tvar ná- 
sledující: 

n — /_i_^  I"**    dyl + dzl~]  , y0dy0dx0  ,  z0dz0dx0 

Připojíme-li identitu: 

"° = ~ x° W H    Tt^~ 

Tř. : Jklathematicko-přírodovědecká. 


dť1 


^0 
a   —  — - 
«0  —  jT) 

i  ro  —   r) 

Co 

a ' — — 

^0 

i  ro  —  T) ' '■ 

7o  — D , 

An" 
a " — — — 
0    D "■' 

B " 
8 " — -*- 
ro   — t\ „i 

C " 

/o  — 7} " 

114 

obdržíme hledíce ku rovnicím (4) a (5) 

Konstanty AQ'\ B0", C0" jsou tudíž identické s Laplaceovými 
konstantami /, /', /". — 

Místo konstant A0, B0 . . . . C0" můžeme zavésti též cosinusy 
směrné vektorů Z>0, J50', Z>0'\ kladouce: 


(23) 


Rovnice (12) a (15), pro nás zvlášť důležité, můžeme pak psáti 
ve tvaru: 

* cc0x0 -f ß0y0 -f y0z0 = O 

(24) «0'*o + /Vy o + jV*o = ^ = «o V% 

■^o '  reo 

«o"«o+/*o"yo+yo"*o = -w=-£r 

^o r^o 

^"»o =jD0«0'«0 — «0"g0 , neb í*e0a?0 = a0'*0 VWo — ao"ffo 

(25) Z)0"*/o =D0ß0's0 — /30"g0 ,     f*e0y0 rz /30'*3 V>/>o — /J0"2o 

£>o"zo = ^0yo'*o — ?V2o ,     /*eozo = íV^o WPo — JV'ffo 

Poslední tři rovnice dávají úplné řešení problému dvou těles 
ve spojení s rovnicemi: 

2o = ř* j>V— Pq) 

/26) *0=Ví»(2,,o— ro«o-1— Po) 

r0 =zatí (í — etícosQb) 

m0t -\-M0 = q0 — eosi?ip0 

Integračními stálými, tudíž v případě pohybu oběžnic kolem 
slunce elementy dráhy jsou veličiny M^ p0, e0 (odvozeny jsou 
z nich a0, m0) a cosinusy směrné a0, /30, . . . y0", jež ovšem zastu- 
pují jen tři veličiny. 

II. 

Výsledků zde sestavených lze výhodně též upotřebiti při řešení 
problému tří těles onou methodou,  kterou jsem v práci shora uve- 


115 

děné vyložil. V prvním přiblížení jedná se zde o stanovení veličin 
x\i Vm zp Jež tvoří opravu ryze elliptických souřadnic cc0, y0, z0 
na základě vzorků: 

« = «o + wa?n y = y»Jr nVu z — zo~\~nzi- 
Veličiny ty byly určeny co lineárně úkony jiných tří veličin 
u, v, w pomocí rovnic*) (I. 20, 23, 31); veličiny u, w vyhovují při 
tom differencialným rovnicím (I. 8. 17) téhož tvaru, jaký platí pro 
veličiny ajj, í/15 zx, samy; v jest určeno pomocí u na základě rovnice 
(I. 14). Integral u rovnice (I. 8) jeví se nám v dvojím tvaru (I. 11) 
a (I. 26), tak že v prvním případě třikráte, v druhém jen dvakráte 
dle času integrovati musíme. Rovněž jeví se integral io rovnice 
(I. 17) v složitějším tvaru (I. 18) a jednodušším tvaru (I. 22). 

Jest však možno nalézti pro integrály u a, to ještě jiné, částečně 
jednodušší tvary, nežli jsou tvary právě uvedené; s těmito tvary, jež 
ovšem podstatu upotřebené methody nemění, nýbrž jen konečný vý- 
sledek zjednodušují, budeme se nejprve zanášeti. 
K tomu cíli násobme rovnici (I. 8): 
d2u ,    _3 

na xn a odečtěme od ní rovnici 


dt 

q   Ai1flí>fĎmo   í\A   ní 


š- + Fo  u=U0 


3^ + Fo   x0=0 


násobenou na u.  Výslednou rovnici lze integrovati, čímž sobě zjed- 
náme první, a podobnou  cestou i následující dvě  rovnice soustavy: 


du   dx^_ rUxdt 

0 dt dt —J u°x°at' 

o 


o 
í 
du dz0    rTT   , 


0 dt 

o 

Násobíme-li druhou rovnici na z0, třetí na y0, a odečteme-li, 
obdržíme se zřetelem ku (2) první, a podobně i druhou a třetí rov- 
nici soustavy: 

t t 

(28) A0u = z0fuoyQdt—y0fuoz0dt, 


*) Uváděje častěji rovnice v zmíněném pojednání obsažené, naznačím je číslem 
tamtéž upotřebeným s připojením římské I. 


116 


B0u — xQJ U0z0dt — z0J UQx0 


dt 


(28) 


Cou — yoJ U0x0dt — x0J U0y0dt . 
o o 

Zjednali jsme si takto soustavu aequivalentních výrazů pro u 
ve tvarech, vyžadujících jako (I. 26) jen dvojnásobné integrování 
vzhledem k času. *) 

Tím není však počet všech možných tvarů úkonu u vyčerpán; 
další dvě rovnice tvaru (27) zjednali bychom si kombinací rovnice 
pro u s rovnicemi (6) a (8), a tím i dalších sedm rovnic tvaru (28) 
vzájemným jich kombinováním. Uvedeme z rovnic těch jen násle- 
dující, jež jest všech ostatních výhodnější: 

t t 

(29) E0u — % J UQs0dt — s0 J U0q0dt. 

o o 

Výhoda téhož vzorku v tom leží, že jsou veličiny </0, s0, dle 
(26) bezprostředněji s časem sloučeny než veličiny x0, y01 z0, jež 
vyžadují ještě upotřebení vzorků (25). Vložením hodnot tam obsa- 
žených do (28) převedeme vskutku každou z těchto rovnic na 
tvar (29). 

Rovněž mohli bychom kombinovati nalezené zde rovnice roz- 
manitým způsobem, na př. tak, aby výsledek byl se zřetelem k sou- 
řadnicím x0, y0, z0 symmetrickým ; zvláštních výhod však takové kom- 
binace neposkytují, jelikož nelze ni stupeň integrace, ni počet inte- 
grálů k zjednání konečného výsledku potřebný snížiti. **) 

Rovnici (29) můžeme ještě dále přeměniti, tak že obsahuje 
výraz pro u jen jednoduché integrály. 

K tomu cíli integrujme částečně, a obdržíme vzhledem k vý- 
znamu veličiny s0, položíme-li ještě pro krátkost: 

t 

Q =J q0dt, 

o 

(30) Enu = }2q0rQU0 - kq0fr0* ^ - s0QU0 + s0/q ^ dt 


*) Poslední rovnice této soustavy vyskytuje se v poněkud jiném tvaru, též 

v Laplaceově Méc. cél., kn. II. kap. VI. rovnice (X). 
**)  Rovnice  (28) i (29)  vyžadují  každá  utvoření dvou jednoduchých  a dvou 
dvojnásobných integrálů; (I. 26) čtyry integrály dvojnásobné; zjednodušení 
docílené zejména rovnicí (29) tudíž patrné. 


117 


Diferencováním rovnice (26) pro s0 zjednáme si snadno: 

ds0 . _i     _i. 

^ = K'.  -a0) 


aneb: 

dsr 


ro(<lJr%^) = 


pa0 


tudíž : 

ío(í* + % -Jf ) = ř»(ř*«o — f*Po — aoPo -Jf) 

Integruj eme-li, násobivše na dč, zjednáme si nejprve : 
t 

/ds 
q° ~ďtdt~^~ ^a° "Po)1 — P*oPo8o 

o 

= Const. — jwJr0«o H- f*«0AAo + í*2 («o — Po)ř- 
Položíme-li ještě: 

y *odro = y v** (2ro — ^«r1 — Po) • áro = # i 

o o 

obdržíme pro Q výraz tvaru zakončeného : 

(31) Q = Const. -f- l*?{a0 —p0)t — fialr080 -j- f*a0Ä 

Vložíme-li výraz ten do rovnice (30) (při čemž dlužno podo- 
tknouti, že konstanta v Q obsažená ve výrazu pro u mizí), a uvá- 
žíme-li, že 

vidíme, že jest v skutku výrazem (30) u vyjádřeno třemi jednodu- 
chými integrály dle času. Dlužno však podotknouti, že se jeví čas 
t v onom výraze co koefficient, kteráž okolnost, poskytující (alespoň 
zdánlivě) možnost nekonečného vzrůstu veličiny w, v přibližném 
řešení problému tří těles  nerada se vidí.  V našem případě snadno 

tuto okolnost odstraníme ; neb členy 

t 

/ČIT 7 
QMdt 

o 

mění se, klademe-li místo Q člen času úměrný, na: 

t 

— f*2(«o — Po)J Uodt- 

o 

Objeví se nám tudíž nyní ve výraze pro u vedle tří jednoduchých 
integrálů ještě dvojnásobný integral: 


118 


//htW 


Týž integral vyskytuje se též ve výrazu úkonu v (v rovnici I. 14); 
jest to jediný integral dvojnásobný, jejž jsme nuceui podržeti v řešení 
konečném (I. 20 neb 31), ač-li nechceme míti čas co koefficient ve 
výrazech hledaných úkonů. 

Budiž ještě připomenuto,  že rovnice  (I. 25) jest transformací 

rovnice mající tvar (27): 

t 

0 dt dt -J U°° M- 

o 

Jest totJž 

t 

o 

tudíž předně: 

O O 0 0 

dále: 

fx0 (x0r0 ^ - r\ ^) dt = fx0(C0y0 - B0zti) dt. 

Utvoříme-li podobné dvě rovnice, obsahující F0 a Z0, sečteme-li 
a spořádáme-li dle .á0, B0, C0, obdržíme co součet:*) 

A0H + B0K+C0L 
a tudíž konečně: 

du 


s° dt 


- u ^ = 40ff + BtíK+ C0L + r;/[zo^] dt. 


Tato rovnice jest ze všech rovnic tvaru (27) jediná, která při- 
pouští převedení výrazů na pravé straně stojících v jednoduché inte- 
grály, čehož příčina v tom leží, že jest s0 úplným differencialným 
poměrem. 

Podobně jako pro u, můžeme též pro úkon 10 rozmanité 
tvary sobě zjednati. Ze tvarů těch uvedeme dle obdoby rovnic 
(28) a (29): 

(32) A0w = z0 fwoy0dt - ya fwoz0dt, 


*) Srv. rovnici (I. 27). 


(32) 


119 


B0w = x0J Woz0dt — z0J W0x0dt, 

o o 

t t 

C0w — y0 J W0x0dt — x0J WQy0dt. 

o o 

jakož i 

t t 

(33) EQw - q0 fwits0dt — s0 fwoq0 dt 

o o 

Dle významu veličiny W0 (v rovnici I. 17) jsou integrály tyto 
vesměs jednoduché. Řešení nalezené v (I. 22) lze odvoditi z kterého- 
koli tvaru (32) neb (33).  Pro jednoduchost položme : 

t t 

j X0y0dt=XpJ Y^Vodt — Yv, atd. 

o o 

Pak jest dle první rovnice (32): 

A0w — Á0z0Xy -f BQz0 Yy -f C0z0Zv 
-A0yoXt + B0y0Yg+CozoZ,. 
Jest však též 

#0Y9-bC0Yg+A0Ya=zO 

CQZg 4- AQZX -\- B0Zy = 0; 

kteréž rovnice když odečteme,  a dále místo B0y0 -\- C0z0 — > A0x0 
položíme, zjednáme sobě rovnici na A0 dělitelnou, a konečně: 

w = x0 (Yt — Zy) -f- y0 {Zx — Xg) -f- z0 {Xy — Yx\ 
tudíž výraz (I. 22), čili: 

w — H0x0 -f K0y0 + L0s0. 

Následkem zvláštního tvaru, v kterém se nám úkony u a w 
podávají rovnicemi (28), (29), (32), (33), obdržíme podobné výrazy 
,,v du   dw v 

teZpr0^aWnapr-: 

(34) 

dw_dq^ f   s dt_ds± fw a dt 
*° dt~ dtJ  W°So<lt    dt J  W^dt- 

o o 

Konečné řešení ve tvaru rovnic (I. 20) neb (I. 31) zůstává ovšem 
úvahami předcházejícími netknuto, jen že se v oněch rovnicích místo 


120 


u a tv (a ve výrazu pro v  též místo -j-J může s výhodou upotřebiti 
některý z nalezených zde výrazů, zejména (29) neb (30), (33) a (34). 


III. 

Jest však ještě jeden způsob, jakým lze výsledků nalezených 
v odstavci prvém a vztahujících se ke problému dvou těles upotřebiti 
při přibližném řešení problému tří těles. K tomu cíli vyjdeme od 
základních rovnic problému tří těles (I. 2) v původním tvaru: 

-=-£ -f~ (ixr~ = nX  přibližně =: nX0 

(35) d-^+(iyr-;i = nY     ,     = nY0 

jp -{- pzr~z = nZ „     =znZ0. 

Rovnice ty dávají předně dle obdoby rovnic vyjadřujících 
princip ploch : 

ř 

O 

t 

z -J- — x -!L — B0 + nj (Xz — Zx)dt, 


dt 


- V -jß = C0 + nj (Yx—Xy)dt, 


aneb v prvním přiblížení:*) 

t 

y ~k~ z %í = A° + nH° = A> E° =f(z<>yo — YQzo) áí, 

o 
t 

(36) z *£ - x *L - 5o + n^0 = 5, JT0 = /(ZoZo - Z0*0) dí, 

o 

í 


*) Veličiny J70, iT0, X0 jsou tytéž, jako — E, —K, —L v prvním mém po- 
jednání; změna označení odůvodňuje se tím, že se nám zde veličiny nll0, 
nK0, nL0 vyskytují co přírůstky veličin A0i B0, C0. 


121 


Jest však 


Položme: 

<s7> *=4=[-f]-. 

obdržíme předně: 

<ft "~ r dt* T ^ ~~ r*a J + Lva j J - 

(38) zzi-^+ff^yj+n^] 

tudíž konečně (v prvním přiblížení): 

w g + ^=.{»[I.a+[..^]}=.^=.*.. 

Dále jest vzhledem ku známé poučce a na základě rovnice (38) : 

d2r 
= r3 -572 -f- ftr — wr2 /Xa;/ 

Položme : 
(40) g = fw — D2. 

Přibližně jest: 

Z)2 = D\ + 2n (,á0fl0 + B0K0 + 00L0) = Z>: + 2nM0 , 
tudíž : 


dV    d2^ .  n  á2ikř0 

a konečně: 

(41) ^5+^-»= +n(i[X{)x0]rQ-1-2n^=:nQ0. 

Kovnice (39) a (41) jsou téhož tvaru, jako rovnice (35); mů- 
žeme je s těmito kombinovati, a obdržíme sedm rovnic téhož tvaru 
jako (36), vyneeháme-li důsledně veličiny druhého a vyšších stupňů 
vzhledem ku n: 


122 


x%[-q^ = A'0+nn>0=zA>, H>0=f(Q0x0-X0q0)dt, 

o 
t 

(42) y^-q^=B>0+ nK>0 = &, K>0 =f(Q0y0 - Y0q0) dt, 

o 
t 

Z§-q^ = C'° + UL'° = C''  L'° =/(Qo«o ~ Z0q0) dt, 


X^~STt= A: + nH'° = A"  H'° = .M** - *o*o) 


efó, 


(43) y * _s| = ß» + nK"o = 5-  Z; = j/Wo - Vo) áí, 

o 
ř 


(44) s|f - 2 § = 2?0 + nN0 = . £ JV0 +/(Q0s0 - S0q0) 


dt. 


Z rovnic těch můžeme  dále odvoditi následující, dle analogie 
rovnic (12) : 

Áx + By -f- Cz = O, 

(45) 4'a + B'y + Č?« = Z)2s — 2nr\ ^>, 
A»x + B»y + C»z = -q + nrl [X0x0]. *) 

5'z — C'# í= 4g, 

(46) Ox — A' z = Bq, 
A'y — B'x— Cq, 

B"z — C"y — As, 

(47) O'x — A" z — Bs, 
A"y — B"x = Cs, 


*) V posledních dvou rovnicích překvapují výrazy obsahující n\ rovnice (45) 
dávají však při přechodu ku problému dvou těles (n =s 0), rovnice (12), není 
tedy žádného sporu v nalezeném výsledku. Ostatně mohli bychom veličiny 
s a q definovati místo rovnicemi (37) a (40) rovnicemi: 

D2s — A'x -f B'y -j- C'z 

— q— A"x + B"y -f C"z. 
Obdrželi bychom tu jiné s a q, tudíž také jiné hodnoty pro S0, Q0. 


123 

A's — A"q = Ex, 

(48) B's — B"q = By, 

(?s—.C"q= Ez. 

Z rovnic (46) a (47) plyne bezprostředně: 

K  } AA" -f BB" -j- CC" — 0 ; 

jest však, na rozdíl od soustavy (16): 

(50) A! A!' -f B'B" -f CC" — nP0 

= n (A',H"o + #0fly + C"0£'0') + n «ff 0 + 5'0'2ř'o + C„'L'0), 

tj. směry určené veličinami -á', B', O a 4", J3", C" tvoří mezi sebou 

úhel od 90° stupňů o malou veličinu prvního stupně rozdílný. *) 

Pro veličinu P0 můžeme si zjednati různé výrazy; jeden takový 

obdržíme po redukcích, opírajících se o rovnice (42), (43) a některé 

jiné, zejména (10) : 

t t 

/r  rPM 
K'*o + B:*o + C;ZG)dt -2jq0^r dt. 

o o 

Na místě jednoduchých vztahů (17) mezi veličinami: 
E, D'2 = An -f B'* + C'2, D"* — A"2 -f B"2 -f C'\ 
obdržíme pomocí rovnic (48) nejprve: 

D'h — (A' A" + B'B" -f- OC) q — EDH — 2nErl<^ 
(A' A" + B'B" -f CO') s — D"2q = — Eq-ir nEr\ [X0xJ 


*) Kdybychom byli dle dřívější poznámky s a q definovali rovnicemi: 

Dh — A'x + B'y + C'z 

— q = A"x + B"y + C"z 

byli bychom obdrželi též : 

A' A" + S'5" + CO" = 0, 

podobnou cestou jako v prvním odstavci.  V případě tom neznali bychom 

však určitý vztah veličin q a s ku r, a nemohli bychom tudíž  (alespoň ne 

tak snadným způsobem jako v textu) přikročiti k integrování rovnice (44) 

vzhledem k času.  Upotřebením rovnic (42) a (43) dává ona definice pro s 

a q následující  differencialné rovnice,  jež  bychom  musili  klásti  místo 

(39) a (41): 

ďls _o _i dr0 r_   , 

— ,+ tisr    =nr0   ^[X0x0] 

d2o dM 

-tj2 + Mr"Z ~nq0r0-2 [X0x0] 2 nq0r-* M0 + 2n s0 r0~2 —£ . 


124 

a v mezích stanovených prvním přiblížením 


D" - ED* = ± ÍPo2o - 2E0rl d-^A 

(51) ° 

D"* - Ä= ^ (P0s0 - í?0r0 /x0*oy;, 

t. j. rozdíly veličin D'2 a £D2, -D"2 a E jsou malé veličiny prvního 
stupně *). 

Úplná skoro obdoba rovnic (45)— (51) s rovnicemi (12)— (17) 
poukazuje k tomu, že lze nazírati na pohyb hmotného bodu v případě 
problému tří těles v prvním přiblížení tak, jako na pohyb nerušený 
(problémem dvou těles určený), v němž se však místo konstant urču- 
jících dráhu (A0, J50, C0 atd.) vyskytují veličiny (A, B% C . . . .), 
průběhom Času zvolna se měnící. Charakteristické pro pohyb jsou 
zejména rovnice první a třetí soustavy (45). 

První znamená, že se nalézá dráha na zvolna se kolem středu 
(kolem centrálně hmoty) otáčející rovině; druhá (ve spojení s první), 
že dráha ta jest přibližně kuželosečkou, jejíž čára apsid se zvolna 
v rovině dráhy otáčí, výstřednost a parametr zvolna mění. 

Chceme-li dráhu (podobně jako při nerušeném pohybu) určiti 
místo veličinami řady A, B, C, . . . E obvyklými elementy (polohou 
roviny dráhy a čáry apsid, výstředností a parametrem), narazíme pro 
zvláštní, méně jednoduchý tvar podmínek (50) a (51) na obtíže, které 
doufám, že se mi časem podaří překonati. Nutné ostatně takové 
určení není. 

K úplnému řešení daného problému bylo by zapotřebí stanovení 
veličin s a q co úkonů času. Může se to státi velmi jednoduchým 
způsobem, uvážíme-li, že jest: 

r2 — r\ -j- 2nu, 
tudíž : 

(52) s = s0 + n ~, q = q0-\rn ({lur^1 — %F0) 

klademe-li 

F0z=A0H0fB0K0 + C0L6. 

Vložíme-li kteroukoli z nalezených v prvním pojednání neb 
v druhém  odstavci tohoto pojednání hodnot pro u do rovnic (52), 


*) Místo rovnic (51) byli bychom obdrželi při definici veličin a a q, volené dle 
předcházející poznámky, jednodušší a rovnicím (1") úplně podobné rovnice: 

D2 — ED2 
D"* = E 


125 

zjednáme si tím pravé hodnoty veličin s a q v čase t, a tudíž i na 
základě předcházejících rovnic a úvah, zejména rovnic (52) hodnoty 
hledaných souřadnic a?, y, z. 

Abychom však methodě, v tomto odstavci upotřebené, t. j. methodě 
variace konstant zůstali věrni, chceme určiti r, a tudíž i s a q 
co úkon času podobným způsobem, jak jsme učinili v prvém odstavci 
při řešení problému dvou těles.  Z rovnice (44) plyne totiž nejprve: 

aneb 


(53)    in&y+«*-D%-lv 


= n j iV0+ 2„ P&J + 2v0 ͱ ^ - 2 (|?) V„ + 4?0r0-2F0 j = 2nÄ0. 

Na levé straně této rovnice máme týž výraz jako v rovnici 
vedoucí ku (20), jen že obsahuje r místo r6; na pravé straně malou 
veličinu prvního stupně.   Jest tudíž předně : 

u" Vďt) - '    ~ť0 ' 

a následovně: 

dr    í\  I nR° A 

^ a = ^   Dy0 (^JW-^-^ 

a konečně: 


('+M%)3) 


(54) ^     Dl<i^!)j  " V^-rX^-Fo' 

Zavedeme-li  excentrickou anomálii ^ a  střední  pohyb  denní 
nerušené dráhy pomocí rovnic: 

_ 3 

(55) í--a0(l — e0 cos p), w0 = \f [iaQ~ T i 
obdržíme nejprve : 

— (1 — e0 cos ()) cž(>, 


a integrováním co šestý a poslední integral problému tří těles : 

(56) m0t-\- M— q — eQsiiiQ. 

Epocha M není zde však konstantou jako v problému pohybu 
nerušeného, nýbrž veličinou zvolna s časem se měnící, tak, že mů- 
žeme klásti: 


12« 


innn  r   Rndt ,,"', p    RAt 


0  HďíV 

Integrační stálá M0 jest epochou na začátku vyšetřeného po- 
hybu; úkon R0 jest určen rovnicí (55). 

Hledáme-li polohu hmotného bodu v problému tří těles, t. j. 
jeho souřadnice x, y, z v určitou dobu, stanovíme pro tuto dobu 
nejprve elementy dráhy elliptické dotýkající se v onu dobu dráhy 
skutečné. Elementy ty jsou určeny veličinami A, B, C, D, . . . E, M, 
jež vypočítáme pomocí rovnic (36), (42), (43), (44), (57). 

Na to vypočítáme nejprve r na základě začátečních (stálých) 
elementů nerušeného pohybu (a0, e0, p0), ale pomocí epochy 
M vypočítané pro čas í; výpočet provedeme jako při obyčejném po- 
hybu elliptickém pomocí rovnic (56) a (55). Rovnice (37) a (40) 
určují pak pro týž čas t veličiny s a q, od kterých přejdeme ku 
hledaným veličinám x, y, z pomocí rovnic (45) neb (48). 

Můžeme tudíž vypočítati průvodič r tak, jako by 
náležel ku nezměněné(nerušené)ellipse, avšak se změ- 
něnou epochou, pohybující se bod leží však na ellipse 
co do rozměrů, tvaru a polohy proměnlivé. 

Nezdá se, že by methoda tohoto posledního odstavce v prak- 
tickém ohledu*) zasluhovala přednost před methodou prvního po- 
jednání mého, doplněného druhým odstavcem této práce. Za to 
poskytuje však velmi jasný názor o duchaplné koncepci Lagrangeově, 
ovariaci konstant; žádným jiným způsobem nezjednáváme si tuším 
tak názorně a bezprostředně představu o pohybu problémem tří těles 
podmíněném, a kdyby se tudíž methoda zde podaná v praktickém 
ohledu neosvědčila, měla by vždy svou cenu vzhledem ku vyučování. 


K) O praktické ceně method v problému tří těles užívaných, t. j. o snadnějším 
neb nesnadnějším upotřebení na problémy astronomie nelze a priori roz- 
hodovati ; tu nutno provésti zvláštní rozbor, který sobě též vzhledem ku 
své methodě vyhrazuji co úkol pozdójší doby. 


127 


14. 

Über das formale Bildungsgesetz  der Coefficienten des 
Quotienten zweier Potenz-Reihen. 

Von Otakar Ježek, Assistent an der k. k. böhra. techn. Hochschule  zu Prag, 
vorgelegt von Prof. Dr. Eduard Weyr am 4. April 1884. 

Mit 3 Tafeln. 

Zweck dieser Abhandlung ist, das formale Bilduugsgesetz der 
Coefficienteu des Quotienten zweier, ein gemeinschaftliches Gebiet 
gleichmässiger Convergenz besitzender Reihen festzustellen. 


I. 

Es sei die Determinante n. Grades gegeben 

bx,   60l 0,   0, . . 0,0 

262,   bLi 60,   0,  . . 0,0 

3Ď3i    &2> &U    ^01 •  •  0)° 


(i)   * = (-!)» 


(n — 1) 6W_!, 6„_2, &«_3, . • . bnbQ 
nbn,   6n_i, 6W_2, . . . b2,bt 

-(_l)n-if 6iA,  0, 0\ 

\nbn, &„_!, 6M_2, . . . bvJ ' 

Die Entwicklung derselben wird mittelst einer Formel zu Stande 
gebraucht, die Fäa de Bruno in den Annali di Tortolini Bd. 6 angibt. 


M(n- 


Man hat 
wobei die A*  Lösungen der beiden Gleichungen sind : 


•^-D'i^W 


. bKn  , 


(«) 


K + *i + . . . . -j- AM = n 


AL — j- 2A2 — |- .... — j- nln == n . 
Für die Determinante (I) wollen wir nun eine Recursionsformel 
ableiten.  Zu diesem Ende bezeichnen wir mit Dk folgende Deter- 
minante 


128 


(II)   Dk = 


h 


'o > 


o, o 


^2,   &n   ^0 
hi   \>   h, K 


Vn— 1, Vn— 2, 6M_3, 
^ni    ^m— 1) #w— 2i 


. 0,0 
. 0,0 
. 0,0 


< 


6n &o> 


^nj ^n-l) On— 2 


•«1 


0) 


Die Berechnung dieser Determinante soll weiter unten vor- 
genommen werden. 

Ordnen wir nun sn noch den Elementen der ersten Zeile, so 
bekommen wir 

-c-H^- Mit, L,:: ::°0l 

wobei allgemein die Determinante 

Ä6*,   &„,  0, ... 0 

(& + 1) &AH-! , &! ,    60, ...  0 


mit 


nb, 


On — ftj Un — k -lj 


h 


( 


&&*, &0,   0,  . 


°1 


bezeichnet werden soll. 

Das zweite Glied in der Klammer abermals zerlegt, gibt 

*, = (- ly^^-w^+itQ^ fi^.-p] ■ 

Indem man so w-mal nacheinander fortfährt, kommt man zur 
Recursionsformel 

(i-) sn = (- íy-^i— iy-m\-ibhDn-h . 

1 

In der Tab. I. sind die ersten zehn «M| nämlich sv bis s10 zu- 
sammengestellt, wobei bQ = 1 gesetzt wurde. Entwickeln wir nun die 
Determinante Dm 


129 

Wir bestimmen vor Allem die Anzahl der Glieder dieser De- 
terminante, vorläufig voraussetzend, dass die Elemente derselben alle 
untereinander verschieden sind. Um dies anzudeuten, wollen wir die 
einzelnen Elemente derart mit Indices versehen, dass jedes bk, das 
im der l. Zeile steht mit bu bezeichnet wird. Wenn wir nun die 
Determinante nach der ersten Zeile zerlegen, so erhalten wir blx 
und box multiplicirt mit je einer Subdeterminante (n — 1). Grades, 
deren jede in Bezug auf die Nullen ähnlich gebaut ist, wie die ge- 
gebene Determinante. Verfahren wir mit den zwei Subdeterminanten 
ebenso wie mit der ursprünglichen Determinante, so erhalten wir 
offenbar 2.2 = 22 Subdeterminanten (n — 2). Grades, deren jede mit 
einer Elementencombination zweiter Dimension bxlbX2, bnb02, b0Xb22, 
bQXbQ2 multiplicirt erscheint. Fährt man in dieser Weise mit der Zer- 
legung fort, so erhält man nach der (n — 2). Zerlegung, 2n-2 Sub- 
determinanten zweiten Grades, unter denen eine gewisse Anzahl 
gleicher sein wird, und deren jede multiplicirt ist mit einer gewissen 
Elementencombination (n — 2). Dimension. Da nun, wie die Betrachtung 
der letzten zwei Zeilen der Determinante Dn ergibt, in diesen Sub- 
determinanten zweiten Grades keine Nullen auftreten, so ist klar, 
dass wir bei einer weiteren Zerlegung 2"_1 Elementencombinationen 
n. Dimension erhalten. Lassen wir jetzt die Beschränkung, dass die 
säramtlichen Elemente der Determinante Dn verschieden sein sollen, 
fallen, so wird sich, wie man leicht einsehen kann, in der ent- 
wickelten Determinante Dn immer eine gewisse Anzahl gleicher 
Elementencombinationen vorfinden, und es bleibt nur zu zeigen, dass 
dieselben stets mit demselben Vorzeichen behaftet vorkommen, sich 
also vervielfachen, um den Satz aussprechen zu können: 

I. „Die ausgewerthete Determinante Dn besitzt 
2"-1 Glieder." 

Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass wir zwei gleiche 
Elementencombinationen als zwei Glieder auffassen. Es bedeuten 
daher die Zahlencoefficienten, die bei einer bestimmten Elementen- 
combination der ausgewertheten Determinante Dn stehen, die Anzahl 
der gleichen Glieder in Dn. 

Um nun den vorstehenden Satz zu beweisen, wollen wir vor 
Allem auch für die Determinante Dn eine Kecursionsformel ableiten. 
Durch Zerlegung von Dn nach der ersten Zeile erhalten wir nämlich 

(HO Dn = btD^--b0fah»  °"'-0), 

V0M, 0n_2, .... 0]/ 

wobei wieder die Determinanten 

Tř. :  Mathematicko-přírodovědecká. 9 


130 


symbolisch mit 


K  &0,   0, 


. 0 
. 0 


Uni   Ün — fcj ^n— k— 1) 


'&*, &oi 


0, 


^-On,  Oft fc,  0W_i; 1 ,    .    . 

bezeichnet werden sollen. 

Verfahren wir mit dem zweiten Gliede der rechten Seite der 
Gleichung (II') ähnlich wie mit der ursprünglichen Determinante, so 
erhalten wir weiter 

On, On_3> ....  0j/ 

Diese Zerlegung «-mal nacheinander fortgesetzt, gibt die ge- 
suchte Recursionsformel 

(II") Dn = 2(- \y-w-ibkDn_k, 

k—\ 

wobei D0 = 1 zu setzen ist, 

In der Tab. IL sind die ersten zehn Dx bis Dl0 zusammen- 
gestellt. 

Wenn wir die Recursionsformel näher betrachten, so sehen wir, 
dass das Vorzeichen der einzelnen Dn^h übereinstimmt mit dem 
Zeichen von — 1 zu derselben Potenz erhoben, in welcher b0 als 
Factor der betreffenden Determinante Dn-k auftritt. Da dies in den 
einzelnen Dn_k ebenfalls stattfinden wird, so können wir folgende 
Behauptung aufstellen : 

Ä) „Das Vorzeichen einer beliebigen Elemente n- 
combination der entwickelten Determinante Dn wird 
bestimmt durch — 1 erhoben zu jener Potenz, in welcher 
b0 in derselben auftritt." 

Kommen nun in der berechneten Determinante Dn gleiche 
Elementencombinationen vor, so müssen sie nach der eben gemachten 
Bemerkung mit demselben Vorzeichen behaftet auftreten, womit dann 
der Satz I. erwiesen ist. 

Die Recursionsformel führt uns noch zu folgendem Ergebnisse: 


131 


IL „Die einzelnen Elementencombinationen der 
entwickelten Determinante sind von der n. Dimension 
und dem Gewichte n.u 

Den Beweis dieses Satzes führen durch den Schluss von n auf 
(n -|- 1). Angenommen, dass derselbe für alle Di . . . Dn erwiesen 
sei; dann wird offenbar jeder Ausdruck, der die Form hat 

von der n. Dimension und dem Gewichte n sein, woraus endlich mit 
Rücksicht auf die Formel (II") geschlossen werden muss, dass der 
Satz II auch für Dn giltig ist. Da er nun für D0 = 1, Z\ = bt in 
der That Geltung hat, ist er allgemein giltig. 

Mit Hülfe des Satzes II, und der über das Vorzeichen ge- 
machten Bemerkung A), können wir nun den litteralen Theil der 
entwickelten Determinante Dn sofort ansetzen. Die Exponenten h 
jeder Elementencombination 

iß) *W ^ 

die in der Determinante Dn vorkommt, erfüllen nach Satz II die 
beiden Gleichungen: 

K + K + • • • • + K = n 
K~\~^h~\~ • • • • ~\-nXn=: n . 
Dass  aber  auch  umgekehrt  die  ganzzahligen  Lösungen  der 
Gleichungen (a) in der entwickelten Determinante Dn als Exponenten 
der bk auftreten, zeigt folgende Überlegung.   Setzen wir 

fcn&oi   0,    .... 0 


(«) 


s  — 


so ist offenbar 


2\,bx,  bc 


0 


nbn, 6M_i, bn-2, • • • . bx 


Indem wir also von dem Factor ( — l)n_1 absehen, können wir 
alle Resultate, die wir für sn abgeleitet haben, sofort auf s'n über- 
tragen. 

Der Ausdruck 

;   i ^ n.(n — A<f° — 1) ! üWüW    aW 
(— lr»   , ,  ,   ° ~ bl° 6;i  ... by 

9* 


132 

wird daher in der entwickelten Determinante s'n enthalten sein, wenn 
nur die h den beiden Gleichungen (a) genügen. 

Mit  Rücksicht  darauf,  dass  das  Vorzeichen  der  Elementen- 
combination 

iß') K° K1 .•■•&> 

sich stets gleich ( — 1) °  ergibt, ist leicht einzusehen, dass die Zahl 

n(n — AJ^ — 1) ! 


{?) 


A^ Uf } ! . . . Ař} ! 
immer grösser sein wird als jene Zahl A^ welche angibt, wie oft 
die Elementencombination (ßf) in s'n vorkommt, weil ja die bk der 
ersten Colonne in s'n mit den positiven Zahlen 1, 2, . . ., n multi- 
plicirt erscheinen, somit statt jeder positiven Einheit die in die 
Zahl A„ eingeht, k zu setzen ist, falls das bk der ersten Co- 
lonne bei der Bildung der Elementencombination (ßr) mit betheiligt 
ist. Da aber die Determinante Dn sich von s'n nur dadurch unter- 
scheidet, dass in der ersten Colonne statt der positiven Zahlen 
1,2,.. ., n überall die Einheit gesetzt ist, und ferner jede Elementen- 
combination (ß'), die in Dn auftritt, dasselbe Vorzeichen hat wie die 

3(ř*) 
entsprechende  Elementencombination  in  s^,  nämlich  ( — 1)A<>  ,  so 

können wir schliessen,  dass auch in Dn als Exponenten der bk jene 

Zahlen Kf auftreten werden, die als Lösungen der beiden Gleichungen 
(a) resultiren. Es ist uns daher erlaubt zu setzen 

Dn = Z(— iy»  ^ 6jo 6}i  ....&£»  , 

wobei Ap die angegebene  Bedeutung  hat,  und  sogleich  bestimmt 
werden soll. 

Wenn  wir aus dem bei  der Elementencombination (ß') in s'n 
stehenden Zahlenfactor (y) mittelst der Gleichung 

«» ^> +*«+;... +*« = » 

die Grösse 4   eliminiren, somit ihn in der Form schreiben 
«(ffl + ff-f •..'.. +^-1)1 

so  ersehen wir sofort,  dass derselbe von Aq   unabhängig ist.  Ver- 
möge der bereits erwähnten Beziehung zwischen s'n und Dn ist klar, 

dass auch A  von Xq   unabhängig sein wird. 


133 


Es fragt sich nun, wie oft die Elementencombination (ß') in 
Dn vorkommen wird?  Offenbar so oftmal,  soviel unabhängige Per- 

- (fi)   . (ß) . (fi) 

mutationen man aus den Grössen b1^ , b^ ,...6*n   bilden kann, 

das ist 

(A?° + A?0 + .... + Air)i 
A^IA^!...^! 

Mit Rücksicht auf die Gleichung («') erhält man schliesslich 

_>-aír>)! 


Avry t . . . A" 

1 ** 


rw,' 


Daher ist 


^Ař)!...Ar)! 

Diese Untersuchungen liefern zugleich folgenden Satz: 

III. „Bestimmt man  die sämmtlichen  ganzzahligen 
Lösungen der Gleichungen 

K + h + • • • + *» = n 
Aj -{- 2A2 -[-••• -(- ^An zz: w , 


so gilt die Relation 


s    (»-A?V 


2M- 


Schliesslich  wollen  wir  noch  die  folgenden  zwei  Ausdrücke 
betrachten 

sl5 1,   0,   0, .... 0 
s2,sl5   2,    0 


(III) 


_(-!)* 


S3l S25    Sli 


^nj #» — 1) &n — 2j 


0 


(»-1) 


n! 


und 


134 


(IV)   bn 


(-1)" 


m 


— «i,   1, 


O, 

2, 


>ii 


(— Dn 

i tL  A' 

n!   ^n 


(n-1) 
Die Auswerthung des ersten Ausdruckes liefert bekanntlich 


(III') a» = 2? 


>) 


*/» ,*) 


wobei die if\ *?*,..'.,«  durch die Relation 

(ď) Aj^ -|- 2 A2 -{- . . . -f ^ AM — w 

gebunden sind. 

Aus dieser Formel erhalten wir sofort eine  ebensolche für die 
b„,  wenn wir überall sk durch -sk ersetzen.  Dann ist aber offenbar 

(TV) b  =2 61 &2 • • • hn *   i 

"   H&.*P..jP.lPlg>l..&l' 

und die lk erfüllen wieder die Gleichung (Č). Für die Determi- 
nanten z/B und A'n können ebenfalls einfache Recursionsformeln ent- 
wickelt werden, wenn nur die Zerlegung derselben von der letzten 
Colonne aus vollführt wird.  Dieselben lauten: 


(III") 
und 

(IV"). 


:žr-n*+>-í) 


* = z(-iy+*^-;*^ 


* c7fc — n i 


Dabei ist in Formel (III") 40 = 1 und ebenso in (IV") z/'0 = 1 
zn setzen. 

In der Tab. III. sind auch die ersten zehn bx bis bl0 zusammen- 
gestellt. 


*) Serret: Cours ďalgebre supérieure. Ed. 3. pag. 456. 


135 


IL 


Wir kommen nun zu unserer eigentlichen Aufgabe.  Gegeben 
sind die beiden Reihen 


$1(x) = 2aia*,  %(x)-2bxx\ 


?*,  %(x) — Sh-1 

0 0 

von denen die erste für alle xl deren absoluter Betrag kleiner ist 
als rn die zweite für alle a?, deren absoluter Betrag kleiner ist als 
r2, absolut und daher gleichmässig convergirt. Es sollen die Coef- 
ficienten cx der Reihe 

?(») = 2cxxx 

0 

bestimmt werden, wenn die Relation stattfindet 

Dabei muss bemerkt werden, dass, falls im Quotienten nur 
positive Potenzen von x auftreten sollen, unter der Voraussetzung, 
dass aQ ~Z_ 0, auch 6„Z0 sein muss. 

Berechnen wir die cx mittelst der Methode der unbestimmten 
Coefficienten, so erhalten wir aus: 

Zaxxl = Ebxxl . Zcxxx 
das System folgender Gleichungen 

«0 = &oco 

«l = Wca + Vi 

ai = hco + hci + &0C2 

an = 6nc0 -f- ^m-iCj -]-•••+ &oc« 

deren (n -J- 1) zur Berechnung des Coefficienten cn genügen. 
Es ist nämlich 

A),0, 0,M 

^-ow, ow— i, . . . . ot , aw^ 

Die Determinante im Zähler ist offenbar vom Grade n -\- 1. 
Entwickelt man dieselbe noch den Elementen der letzten Colonne, 
so erhält man 

P — *=2 » 


136 


W01 

o, 


°u 


wobei 

0,   0, 0 

*o,  o 0 

&o, 0 

0 

.Ba = &*_!, J^_2, o*_3, . . . o0, O, O, . . . . O 
6*4-1, h, bk-i, . . . o2, oM o0, . . . O 
O 

°w— lj  °n— 2, Ow_3, Oj, 60 

°n,     °w_i,  0M_2, 02)  % 

_6*r*iA,  o,   . . . o, o^ 

~  ° UM, 6^XJ ott_2, . . . o2, 6^ ~ °° "r» • 
Setzen wir dies in die Formel für cn ein, so erhalten  wir fol- 
gende sehr übersichtliche Formel für die Berechnung dieser Coef- 
ficienten 


(V) 


Cm  


2(-l)n+kakb0*Dn-k 
k—o 

b0n+1 


Daher wird die Reihe *ß(aj) von der Form sein 
(VI)     %(x) = — —, = Zxn h- 


Ebxxh 


h(n+l 


Man kann also mit Hülfe der Tab. II sofort die ersten zehn 
Coefficienten des Quotienten zweier Reihen ansetzen. Im Folgenden 
sollen nun einige Specialfälle, die von Interesse sind, Erwähnung 
finden. 

1. Die Zähler-Reihe reducire sich auf eine Constante; dann 
lautet die Formel für Quotienten 


$(*) = 


HbyX1 


a 2{— l)n 


2. Der Zähler sei eine rationale Function p. Grades, der Nenner 
eine Potenz-Reihe; dann erhalteu wir 

m/ ,    aft 4- a, sc -f- . . . . -\- anxv    £_   , »    ,.   Dn 

2j0yXK kzzQ n—O °o  T 

3. Ist in 1. und 2. der Nenner ebenfalls eine rationale Function 
m. Grades, so müssen wir in den Ausdrücken Dm+i, Dm+2, ... für 
&M+i, bm+2, • • . durchwegs die Null substituiren. Da jedoch die so 
erhaltene Reihe eine recurrente ist, mit der Recursionsscala 


137 

so genügt es auch die ersten (m -f- 1) Coefficienten auf die hier 
entwickelte Weise zu berechnen, weil der n. Coefficient aus den 
vorhergehenden mittelst der Relation 

linear berechnet werden kann. 

4. Ist der Zähler  eine Potenzreihe,  während  der  Nenner  sich 

auf eine rationale Function m.   Grades  reducirt,  so  muss  man in 

der Formel (VI) in  allen Ausdrücken Dm+1,  Dm+2, .... für bm+h 

&m+2, . . é . die Null setzen. 

Wir wollen nun folgenden wichtigen Fall betrachten: 
„Gegeben  sei  die,  in  einem  gewissen Bezirke  absolut,  daher 

gleichmässig convergirende Reihe *ß(a?) ;  man soll  die Coefficienten 

— der Reihe $,0») derart bestimmen, dass die Relation stattfindet 
n 

Die Reihe ^(a?) auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens 
wird, wie bekannt, nur für jene x gelten, für welche 

| x ] < r 

ist, wohei r der absolute Betrag jener Null- oder Unendlichkeits-Stelle 
ist, die der Null am nächsten liegt. 
Es sei 

(VII) %(x) = Eb%xl = 1 + byx -f b2x* + ..., 

wobei wir, ohne die Allgemeinheit zu beschränken b0 = 1 setzen. 
Die Reihe (VII) logarithmisch derivirt gibt 

(vif) £ in -f blX -f b,x* + ....) = \+*\»+-??%?;+ — 

dx    '   L   '   l    ' J     1 4- bxx -j- b^x1 -J- . . . . 

Nach der Methode der unbestimmten Coefficienten erhalten wir 
aus der Gleichung (VIF) folgendes System von Gleichungen 

2b2 — bxsx -f- s2 


nbn = 6M_1Sl -f- &«-2»2 + &n-3»3 + + Sn 

Zur Berechnung von sK genügen wieder n derselben und man 
erhält 


138 


sn _ 


1, 

K 

bn. 


O, 


O, bt 
O, 262 
O, 3Z>3 


6„_x, 6W_2, . . . . bunbn 


i-iy 


huh 

o, 

. . 0 

2b2> bu 

1, 

. . 0 

3&3, \, 

h, 

. . 0 

=(-i)M-i(; 


n-x(h,   1,     0, 


w,6w, 6n_i, ž>w_3, . . 6X 
. O 


-nbn, &„_!, . . . . \J 
Iutegriren wir nun die Gleichung (VIF), so können wir schreiben 


(VIII)  l(l + b1x + b2x*+t...) = s1x + fx* + fx* + .... 

Die Integrationsconstante ist, wie leicht einzusehen, gleich Null 
zu setzen. 

Durch Umkehrung der Formel (VIII) erhalten wir endlich das 
gewünschte Resultat: 

Die ersten zehn Coefficienten sx bis s10 können der Tab. I ent- 
nommen werden. 

Dieses Resultat ist, wie bekannt, dann von besonderer Bedeu- 
tung, wenn die Reihe *ß(aj) eine beständig convergirende ist, ohne 
Nullstellen, da in diesem Falle die Formel (IX) in der ganzen Aus- 
dehnung der Ebene giltig ist. 

Endlich sei noch das umgekehrte Problem gelöst. 

„Gegeben ist eine, in der ganzen Ebene giltige Function, durch 
den Ausdruck 

/(«) = «**•>, 
wobei ^x(x) eine unbedingt und daher gleichmässig convergirende 
Reihe ist; man soll f(x) in Form einer gewöhnlichen (unbedingt und 
gleichmässig convergirenden) Potenzreihe ausdrücken." 

Es sei wieder 

W    ew*)=e 2 3 = 1 + 6AaJ + 62ac« + 

Logarithmiren wir beiderseits, so erhalten wir 

slx + ^-x'i+^x* + .... = l(l+blx + b2x* + ....). 


139 


Deriviren wir diesen Ausdruck, so bekommen wir 
sl 4- s2x -\- s3ar -|^ ...... =  ' 


1 -|- bxx ~h \x% -\- 

Wenden wir auch auf diese  Gleichung die Methode der un- 
bestimmten Coefficienten an, so bekommen wir das Gleichungssystem : 
s1 = b1 

s% = — s1bl-{- 2b2 
s3 — — «A — «ja, -|- 363 


Sn = *»-l&i $«-2&2 S„_3&3 . . . . 4" nbn 

Aus den n ersten dieser Gleichungen erhalten wir 


bn = 


1, 

o, 

0 

«11 

2, 

0 

s2j 

— sn 

3 

Sn — 


n — lj 


_(-l)M 


sn— 2, 
«11 


S„_3  ...  

0 0 

2 0 

'S 0 


0, s 

i 

0, s 

2 

0, s 

3 

si5s 

(i 

n/ 


- SM_i, S„_2, SM_3  .  .  .  (W 1) 

- Sfif     "~~ &n — 1) Sn — 2  •  •   • $l 

Die ersten zehn Coefficienten bx bis &l0 können der Tab. III 
entnommen werden. 

Hiemit ist aber unsere Aufgabe gelöst, indem die Coefficienten 
bn in der Gleichung (X) bestimmt erscheinen. 

Damit hat auch die Frage nach dem formalen Bildungsgesetze 
der Coefficienten des Quotienten zweier Potenzreihen eine befriedi- 
gende Erledigung gefunden. 


140 


III. 


Zum Schlüsse sei kurz die Art, wie die beigefügten Tafeln 
berechnet wurden, sowie die Einrichtung derselben angedeutet. 

Die entwickelten Recursionsformeln (I"), (II*), (III") und (IV") 
würden sich offenbar sehr gut zur Berechnung der einzelnen Deter- 
minanten s„, 2>„, an und bn eignen. Bemerken wir jedoch, dass sich 
sn von jenem Ausdrucke, der in der Algebra mit diesem Buchstaben 
bezeichnet wird, nur durch den Factor 

(i) =£ 

unterscheidet, so können wir mit Vortheil die bereits in der Algebra 
für sn angegebenen Tabellen unseren Zwecken anpassen. Tafel I 
wurde in der That auf diese Weise zusammengestellt. 

Die Determinante Dn unterscheidet sich von sn das in der 
Algebra in Betracht kommt, einerseits durch das Fehlen des Factors 

Ov)" 

anderseits dadurch, dass in der Determinante Dn bei den Gliedern 
der ersten Colonne keine Zahlenfactoren vorkommen, während in 
sn die Glieder der ersten Colonne mit den positiven Zahlen 1, 2, . . ., n 
multiplicirt erscheinen. Aus den, im ersten Abschnitte dieser Ab- 
handlung gemachten Betrachtungen erhellt aber, dass der in Dn bei 
einer bestimmten Elementencombination 

«(fO i(fO sGO 

h o  hi hn 

u0    ui    • • • • un 

stehende  Zahlenfactor A^ um den Factor 

n 

(3) öp^i 

kleiner ist als jener, der bei derselben Elementencombination in 
sn steht. Dividirt man somit die sämmtlichen Glieder der in den 
Tabellen der Algebra für sn angegebenen Entwickelungen durch den 
Factor (2) und dividirt ferner den Zahlenfactor jeder Elementen- 
combination durch die Zahl (3), so erhält man die Entwickelungen 
der einzelnen Dn. Als Controlle kann der hier bewiesene Satz III 
mit Vortheil verwendet werden. Auf diese Weise ist die Tabelle II 
zusammengestellt worden. 

Bei der Zusammenstellung der beiden Tabellen I und II be- 
nützten wir  die  äusserst sorgfältig  berechneten Tabellen  der,  in 


141 

böhmischer Sprache  erschienenen,  „höheren Algebra"  des Prof. V. 
Rehořovský. 

Die Coefficienten bn der Tabelle III wurden mittelst der Formel 
(IV) berechnet, wobei der bekannte Satz, dass 

* l*i  T*  . . . nn Xv\ A2! . . . AJ 
ist, wenn die Kk der Relation 

ki -f- 2A2 -|- wA„ — n 

genügen, als Controlle benützt wurde. 

Schliesslich sei bemerkt, dass in den beigefügten Tabellen, wie 
dies in der Algebra allgemein üblich ist, die abkürzende Be- 
zeichnungsweise eingeführt wurde: 

[lV2 rS] statt b^b]1 bfa 

[0*°1 V2 . . . n»]   „   b\°b\lbX* . . . bln 
[1 V2 n1»]   „   s\ls\2 s$>. 


142 


Tab.  I. 

»i = M- 

s2 = 2[2] - [l2]. 

s3=:3[3]-3[12]+[l3]. 

s4 = 4[4] - 4[13J - 2[22] + 4[122] - [1*]. 

sb = 5[5J - 5[14] - 5[23] + 5[123] -f 5[122] - 5[132J + [P]. 

s6 = 6[6] — 6[15] — 6[24] + 6[124] — 3[32] + 12[123] — 6[133] 
-|- 2[23] — 9[1222] + 6[142] - [l6]. 

s. r= 7[7] - 7[16] — 7[25] + 7[125] — 7[34] -j- 14[124] — 7[134] 
+ 7[132] + 7[223] — 21[1223] -f 7[143] - 7[123] + 14[1322] 

-7[i52j + [r]. 

ss - 8[8] — 8[17] — 8[26] + 8[126] — 8[35] + 16[125] — 8[135] 

— 4[42] -4- 16[134] + 8[224J — 24[1224] + 8[144J -f 8[232] 
— 12[1232] — 24[1223] + 32[1323] — 8[153] — 2[24] + 16[1223J 
-20[l422]+8[le2]- [l8]. 

s9 - 9[9] — 9[18] — 9[27] + 9[L27] — 9[36] -4- 18[126] — 9[136] 

— 9[45] + 18[135] + 9[225] — 27[1225] -f 9[145] + 9[142] 
-f 18[234] — 27[1234] — 27[1224] +36[1324] — 9[154] +3[33J 

— 27[1232]+18[l332]-9[233] + 54[l2223J— 45[l423]-f-9[l63] 
+ 9[124] — 30[1323] + 27[l52s] — 9[172] + [l9]. 

s10=10[IÖ} — 10[19]— 10[28]+10[128] — 10[37J-f20[127] — 10[137] 

— 10[46] -f 20[136] + 10[226] — 30[1226] -f 10[146] — 5[52] 
+ 20[145] + 20[235J — 30[1235] — 30[1225] -f 40[1325] 
— 10[155] +10[242] -15[l242j +10[324] — 60[1234] +40[1334] 
— 10[234]+60[12224]— 50[1424]+10[164]— 10[133]— 15[2232] 
+ 60[l2232j — 25[1432] -f-40[1233] — 100[13223] -f 60[1523] 

— 10[173] + 2[25J — 25[1224] +50[1423] -35[1622] +10[182] 


143 

Tab. II. 

A =   [i]- 

D3 =    [023] - 2[012] + [I3]- 

Z)4 = — [034] + 2[0213] + [0*22] — 3[0122] + [l4]. 

D5 =    [045] - 2[0314] - 2[0323] + 3[02123] + 3[02122] - 4[0132] 
+ [15]. 

Dä - — [056] + 2[0415] + 2[0424] — 3[03124] + [0432] - 6[03123] 
+ 4[02133] — [0323] + 6[0H222] — 5[0142J + [16J. 

D7 =    [067] — 2[0516] — 2[0525] + 3[04125] — 2[0534] + 6[04124] 

— 4[03i34] + 3[04132] + 3[04223] — 12[031223J -f- 5[02i43] 

— 4[03123] + 10[021322] — 6[0152] + [1 "]. 

Ds = — [078] + 2[0617] + 2[0626]-3[05l26] + 2[0635] — 6[05125] 
+ 4[04135] + [0642] — 6[05134] — 3[06224] + 12[041224] 

— 5[03144] — 3[05232] + 6[041232| -f 12[041223] — 20[031323] 
+ 6[02i53]+[0424]— 10[03l223]-hl5[02l422] — 7[0162] + fl8]. 

D9 =    [089]— 2[0718] — 2[0727] + 3[06l27]-2[0736] + 6[06126] 

— 4[05136J — 2[0745] + 6[06135] + 3[06225] — 12[051225] 
+ 5[04145] + 3[06142] + 6[08234] — 12[051234] — 12[051224] 
+ 20[041324] - 6[03154] 4- [0633] — 12[051232] 4~ 10[041333J 
— 4[05233] 4- 30[0412223] — 30[031423] 4~7[03i63] 4- 5[04124] 

— 20[031323] 4- 21[021522] — 8[0172] 4- [l9]. 

D10 = - [09TÖ] 4-2[0819] 4- 2[0828] -3[07128] 4~2[0837] — 6[07127] 
4- 4[06137] 4- 2[0846] — 6[07136] — 3[07226] 4- 12[061226] 

— 5[05146] 4- [0852] — 6[07145] — 6[07235] 4- 12[061235] 
4-12[061225] — 20[051325]4-6[04155] — 3[07242]4-6[06l242] 
— 3[07324] 4-24[061234J -20[051334] 4-4[06234] — 30[0513224] 
4-30[04l424] -7[03164] 4-4[06133] + G[062232] — 30[0512232] 
4-15[04l432]— 20[051233]4-60[0413223]-42[031523]4-8[02173] 

— [0525] 4- 15[041224] - 35[031423] 4- 28[021622] — 9[0182] 

4-[i10]. 


144 

Tab. III. 

&i = [1] 
2! 62 = [2J + [12]. 

3! 63 = 2[3]+3[21] + [l3J. 

4! b4 = 6[4] + 8[31] -|-3[22] + 6[122] + [l4]. 

5! V- 24[5] + 30[41]-{-20[32] + 20[312]+15[22i]+10[213] + [l5]. 

6! \ — 120[6] -f 144[51] + 90[42] + 40[32] +90[412] -f 120[321] 
+ 15[23] +40[313] + 45[2212] + 15[214] + [l6]. 

7! b: — 720[7]+840[61]+504[52]+420[43]-f504[512]+630[421] 
+ 280[32l] + 210[322J + 210[413]-h420[3212]+105[23i] 
+ 70[314] + 105[22l3]-h21[215] + [l7]. 

8! \ = 5040[8] + 5760[71] + 3360[62] + 2688[53] + 1260[42] 
+ 3360[612] + 4032 [521] + 3360 [431] + 1260[422] 
+ 1120[322] -f 1344[513] + 2520[4212] -f 1120[3212] 
+1680[322l]+105[24]+420[414]+1120[3213]+420[23i2] 
+ 112[315] + 210[2214] + 28[216] -f [l8]. 

9! \ =40320[9]+45360[81]+25920[72]+20160[63]+18144[54] 
+ 25920[712] + 30240[621] + 24192[531] + 11340[421] 
+ 9072[522] + 15120[432] + 2240[33] -f 10080[613] 
+18144[5212]+15120[4312]+11340[4221] + 10080[3221] 
.+ 2520[323] -f 3024[514] + 7560[4213] -f 3360[3213] 
-f 7560 [32212] + 945[241] + 756[415] + 2520[3214] 
4- 1260[2313] + 168[316] + 378[2215] + 36[217] + [l9]. 
10! b10 = 362880[10] + 403200[91] + 226800[82] + 172800[73] 
-f 151200[64] + 72576[52] + 226800[812] -f 259200[721] 
+ 201600[631]+181440[541]+75600[622]+120960[532] 
-f 56700[422] +50400[432] + 86400[713] + 151200[6212] 
+120960[5312]+56700[42l2]^-90720[522l]-i-151200[4321] 
+ 22400[331] + 18900[423] + 25200[3222] + 25200[614] 
-f-60480[5213]+50400[4313]+56700[422l2]+50400[32212] 
+ 25200 [3231] + 945[25] + 6048[515] + 18900[4214] 
+ 8400[3214] + 25200[32H3] + 4725[2412] + 1260[416] 
+5040[3215]-h3150[23l4]-f240[317]4-630[22l6]+45[218] 

+ [110L 


145 

15. 
Zur quantitativen Bestimmung1 des Lithiums als Phosphat. 

Vorgetragen von Prof. Fr. Štolba am 4. April 1884. 

Das Lithium wird häufig quantitativ bestimmt, indem man es 
in Form von phosphorsaurem Lithium Li3P04 abscheidet, und aus 
dem ermittelten Gewichte des Phosphates die Lithiummenge berechnet. 
Nachdem das betreifende Lithiumphosphat stark alkalisch reagirt, 
versuchte ich es in letzter Zeit dasselbe durch titrirte Säure alkali- 
metrisch zu bestimmen und zwar in ganz gleicher Art, wie ich es 
bezüglich der quantitativen Bestimmung des Magnesiums als phos- 
phorsaures Ammon-Magnesium bereits im Jahre 1876 gethan, und in 
diesen Sitzungsberichten beschrieben habe. Einige Versuchsreihen 
führten zu dem Ergebnisse, dass das mit Wasser aufgeschwemmte 
Lithiumphosphat, welchem Carmintinktur als Indicator zugesetzt wird, 
erst dann sowohl in Lösung und zum Eintritte der sauren Reaction 
gebracht wird, wenn die Zersetzung desselben nach der folgenden 
Gleichung stattgefunden hat: 

Li3P04 + 2HC1 = LiH2P04 -f- 2LÍC1. 

Ist diese Gleichung richtig, so würde sich, wenn man 

Li=  701 

P = 30-96 

0 = 15-96 

Cl = 35-37 

setzt, berechnen, dass  1 Cubikcentimeter sogenannter Normalsäure 

nach Mohr entsprechen müsse bezüglich der 

Verbindung Li3P05 0-057915 Grammen 
Li20  . 0-022485 
des    Li   .   0-010515 
Die Versuche wurden mit eigens dargestelltem reinem Lithium- 
phosphat angestellt.  Dasselbe wurde theils im lufttrockenen, theils 
im wasserfreien Zustande  nach  dem Glühen zu den Versuchen ver- 
wendet.  In ersterem Praeparate wurde die ermittelte Wassermenge 
in Rechnung gebracht. 

Die abgewogene Menge des Phosphates wurde mit etwa 50 C. C. 
Wasser versetzt, einige Tropfen Carmintinktur zugesetzt, erwärmt 
und nun titrirte Säure bis zum Übergange in  die saure Reaction 

Tř. : Mathematicko-přírodovědecká. 10 


146 

vorsichtig zugefügt. Die verwendete Säure war nach der Bezeichnung 
von Mohr etwa 3/10 normal, um die Bürette nicht zu oft füllen zu 
müssen. Bei dem durch Glühen dichter gewordenen Lithiumphosphate 
gieng die Lösung nur sehr langsam von statten und musste durch 
Zertheilen des Pulvers mittelst eines Stückchens Platinsieb unter- 
stützt werden. 

Der Farbenübergang war ganz scharf. 

Bezüglich des Resultates mögen einige Zahlen angeführt werden. 

gefunden und berechnet 
Li3P04 genommen   Gramme Gramme 

1 03825 0-3830 

2. .  : 00983 0-0990 

3 0-1993 0-2000 

4 06822 0-6840 

5 0-0404 0-0402 

6 0-0251 0-0250 

7 0-0100 0-0099 

Nachdem die Übereinstimmung der Zahlen eine sehr befriedi- 
gende war, stellte ich mit Hilfe desselben Praeparates eine gesättigte 
Lösung des Lithiumphosphates dar und bestimmte in dieser (bei 
17 V20 C. vollkommen gesättigten) die Menge des gelösten Lithium- 
phosphates an genaue gemessenen Antheilen. 
Hienach enthielten 

1. 10 C. C.   Lösung   000520 Gram. Li3P04 

2. 10 C. C. „ 0 00520    „ 

3. 10 C. C 0-00520    ,, 

4. 20 C. C 001036    „ 

5. 20 C. C 0-01040    ,, 

6. 100 C. C 0-05310   „ 

7. 100 C. C 0-05310    „ 

Hienach löst sich 1 Theil Li3P04 bei der Normaltemperatur in 
1883 Theilen Wasser auf, welche Zahl von der von Meyer ermittelten, 
wonach sich 1 Theil in 2539 Theilen Wasser lösen soll, abweicht. 

Um die Anwendbarkeit der beschriebenen Methode zur Analyse 
der Lithiumverbindungen zu prüfen, wurden Lithiumsalze von be- 
kannter Zusammensetzung, namentlich kohlensaures Lithium in be- 
kannter Art in Lithiumphosphat umgesetzt, und die Menge der 
letzteren Verbindung maasanalytisch bestimmt. Da sich beim Aus- 
süssen der ausgeschiedenen Verbindung mit einem Gemisch von 
Ammoniak und Wasser etwas Lithiumphosphat auflöset,  wurden die 


147 

Lösungen wiederholt zur Trockne verdampft, überhaupt so verfahren, 
wie es schon seiner Zeit R. Fresenius für nothwendig gefunden hat. 

Das gesammte schliesslich erhaltene Lithiumphosphat wurde 
mit Weingeist gewaschen, bis das weingeistige Filtrát eine neutrale 
Reaction ergab, und hierauf noch feucht mit Wasser vertheilt und 
titrirt. Der feuchte Niederschlag zertheilte sich sammt dem Filter 
sehr leicht und gieng beim Titriren sofort in Lösung über, so dass 
die Arbeit schnell von statten giengi 

Da bei diesen wiederholten Versuchen die Eindampfungen des 
Aussüsswassers sehr langwierig waren, kam ich auf die Idee, den 
Niederschlag mit der gesättigten Lösung von Lithiu m- 
phosphat auszusüssen, und stellte eine Anzahl Versuche an, 
um zu ermitteln, ob sich in dieser Art brauchbare Resultate erzielen 
lassen. 

Zu diesem Behufe wurden Lösungen von bekanntem Lithium- 
gehalte dargestellt, und in genau bestimmten Antheilen des Lithium 
als Phosphat durch Zusatz von Natriumphosphat und der erforder- 
lichen Menge Natronlauge in Platinschalen ausgefällt. Die Masse 
wurde fast bis zur Trockne eingedampft, und nach dem Erkalten 
zu wiederholten Malen mit kleinen Antheilen der gesättigten wässe- 
rigen Lösung des Lithiumphosphates (je etwa 2 — 3 C. C.) be- 
handelt. Die dekantirte Lösung wurde filtrirt, und der Rückstand 
zunächst in der Schale, später im Filter mit der Lösung vollständig 
ausgesüsst. 

Ich erkannte das Aussüssen als vollendet an, wenn gemessene 
Antheile des Filtrats dieselbe Menge von titrirter Säure zum Neutra- 
lismen verbrauchten, wie das Aussüsswasser. 

Zum Filtriren verwandte ich extrahirte Filter, da es darauf 
ankommt, dass die Lösung beim Titriren aus dem Filter kein Eisen 
und keine Thonerde aufnehmen könne, weil diese die Beobachtung 
des scharfen Überganges stören würden. 

Bisweilen, aber nicht immer, kam es vor, dass die Flüssigkeit 
zum Schlüsse der Filtration schwach getrübt das Filter passierte, und 
durch jedes Papierfilter trübe hindurchgieng. In diesem Falle ergab 
sich eine vollkommene einfache Abhilfe darin, dass ich etwas von 
dem Filtrirpapiere in die von mir in dem Sitzungsberichte vom 
27. October 1876 beschriebenen Kugelfilter eindrückte, und durch 
diese Schichte unter Druck filtrirte. Das Filtrát war absolut klar, 
und wurde das Papier nach dem Aussüssen beim Titriren zugesetzt. 

10* 


148 


Im Folgenden habe ich die in  dieser Art ermittelten Lithion- 
mengen mit den factischen verglichen und zusammengestellt. 


Hienach wurde Li20 

genommen 

1 0-0476 Gram. 

2 0-0476   „ 

3 0-0476   fl 

4 0-0476   „ 

5 0-0952    „ 

6 0-0952   M 

7 01428   „ 

8 0-1428    „ 

9 0-2856   „ 

10 0-2856   „ 


gefunden 

0*0473 Gr. 

0-0480 , 

0-0473 „ 

0-0472 „ 

0-0950 „ 

0-0948 „ 

0-1426 „ 

0-1430 „ 

0-2870 „ 

0-2860 - 


Aus diesen Zahlen folgt, dass das Aussüssen des ausgeschiedenen 
Lithiumphosphates zu guten Ergebnissen führet, und eine bedeutende 
Zeitersparniss und Vereinfachung bewirkt, da es in etwa 10 bis 
15 Minuten durchgeführt werden kann. 

Eine Correction für die vom Filter zurückgehaltene Menge des 
Aussüsswassers, ist bei der unbedeutenden Menge desselben kaum 
nothwendig. 

Bezüglich der Darstellung der gesättigten Lithiumphosphat- 
lösung ist es am besten, das Wasser mit einem bedeutenden Über- 
schuss des reinen Phosphates in Berührung zu bringen, und nach 
wiederholtem Aufrühren in demselben Gefässe über dem Nieder- 
schlage zu belassen. Vor dem Gebrauche kann man die erforderliche 
Lösung klar abziehen oder durch ein trockenes reines Filter filtriren, 
falls sich diess als nothwendig herausstellen sollte. 


16. 
O základní větě v theorii matric. 

Přednášel professor Ed. Weyr dne 25. dubna 1884. 


V pojednání „A Memoir on the Theory of Matrices" 
(Philos. Transactions of the R. Society of London, vol. 148) klade 
Cayley základy k theorii matric. Je-li 


149 


M—l 


ai\ axi 


din 


Uril  @n2   •  •  Q>nr>. 

libovolná matrice who stupně, tu platí rovnost 


Z> = 


a, 


21» "22 


M. 


«2n 


= 0, 


anl ) ®n2 i   •  •  Mim   * ■"* 

kde v levo napsaný výraz značí determinant; toť základní Cayley-em 
uvedená věta. Důkaz její provádí autor jen v případu n — 2 
přímou verifikací ; toutéž cestou i případ n =z 3 sám proskoumal 
a praví „but I háve not thought it necessary to undertake the labour 
of a formal proof of the theorem in the generál čase of a matrix 
of any degree." 

Chtíti verifikovati theorem v případu obecném přímým vy- 
číslením napsaného determinantu by bylo prací nad míru obtížnou 
a ani mi na mysl nepřišlo, bych ji podniknul. Měl jsem však za to, 
že by přece bylo záhodno podati důkaz vytknuté základní věty 
v případu obecném. Snadno lze nahlédnouti, že v podstatě jde 
o důkaz následující věty. 

Položme 


9»(ř*) = 


&11 í*j  ^125  •  •  ^1» 


a 


21? "22 


ř*, 


«2« 


^«1 ) Q*n2 j  •  •  ann    f* 

a označme literami [ilf ft2, • • ř*« kořeny rovnice 

9>(f0=0. 
Utvořme součin 412 == y(ft2) <Kř*i) determinantů <p(í*2) a <Kf*i) 
tvoříce elementy Jc-ho řádku kombinováním k-ho řádku ve <jp(ft2) se 
sloupci ve cpi^í). Touže cestou utvořme součin 


dále součin 


'123 = 9'(ř*3)z/12 > 
^1234 = ^(^4)^123 » 


atd., až konečně 

Tu platí výrok, že veškeré elementy determinantu 412 , . M jsou 
nullami. Toť patrně aequivalent Cayley-ovy věty, nebot pokládáme-li 
determinant q>(iik) za matrix, tu on značí patrně rozdíl M — jt*, tak 


150 

že ^12. .» značí pak matrix (M — pn) . . (M — finJ t. j. značí levou 
stranu v rovnosti Cayley-ově. Hleděl jsem tuto větu obecně do- 
kázati, však se mi to nepodařilo, neboť cesta, která v jednoduchých 
poměrně případech n := 2, 3 vedla k cíli, se v obecném případu 
stávala neschůdnou. Obrátil jsem se k svému příteli p. Dr. L. 
Krausovi, priv. docentu na zdejší české universitě, s prosbou, 
aby se pokusil o důkaz; byl jsem nemálo potěšen, obdržev ihned, 
čeho jsem si přál. Dovolím si reprodukovati doslovně pěkné úvahy 
p. dra Krause. 

„K vůli jednoduchosti supponuji n — 3, tedy 

«11 /*5  «125  «13 

= — Ú* - P J (> — lh) O* — th)- 


Kladu-li 


«211  «22 /*>  «23 

«3U  «321  «33 ř* 


Xl = «11 — f*l> + «122/ + «13Z | 

yr = a21x -f (a22 — [ijy + a23z \ (1) 

zx — a3lx + a32y + (a33 — (ijz J 

označím  tuto  linearnou  substanci  znakem  (x^^)   ;  podobně 

\x y z J pt 

budtež dvě nové substance (^s&M   a f^M 

Va?I y^lJH V^22/222 >3' 

Patrně jsou a?2, r/2, z2 lineárně funkce veličin #, y, 2, jejichž 
koefficienty tvoří determinant z/i2 = <pfř*J <P(W-  Podobně obdržíme 

#3 =«11» + «122/ + «13ZJ 

2/3 = «ai* + «i2yrÍ-«23aí 

Z3 =«31í» + a322/ + 0:33Z1 

kde determinant koefficientů je totožný s ^123 = 9>(ř*i,)<)P(W ^f^J- 
Koefficient aAfi je souměrný v ft,, f*2, ft3; jest tedy lhostejno, který 
z těchto  kořenů se vyskytuje v substituci (1).  Volím-li za a?, yy z 

takové hodnoty šč, y, 2, aby bylo a^ = yt = «x = O (v systému (1)), 
bude tu i 

a*i a; + ató y + «A3 z = 0. (2) 

Za tyto hodnoty íč, y, "ž mohu přímo voliti adjunkty elementů 
prvního řádku v determinantu 9>(pJ; tyto podřízené determinanty 
jmenuji ^(>J, ^2(V, ^(foj, tedy kladu_ 

x — Vifrú ; 2/ = ^2 OJ ; z = ^(W- 
V substituci (1) jsem ale mohl  také klásti f*2 místo f*1? tedy 
se rovnici (2) vyhoví, kladu-li místo x, y, ~z~ adjunkty elementů třeba 
druhého řádku determinantu y(y>i)\ tyto jmenuji %X(^J^ 5ř2(Wi fo(W 


151 


a podobně buďtež ^(fo), #2(řt3), ^(fO adjunkty  elementů posled- 
ního řádku ve <p(í*3). 
Tedy máme 

«AI ^i(ř«i) + «*2 ^2(f*l) + «*3 ^3(ř«l) — ° 1 
«*1 %l02) -f «*2 fc(f*2) + «A3 fo(f*2) = O , 
«*1 #i03) + aM #2(f*3) + «*3 #3(>3) = 0 . 

Jestliže determinant 

*iWv*iWi*i(ft) 

^= ZiW. Z2O2), ý^W 

^(^3)^2(^3) ^3(^3) 

je různý od nully, bude 0:^ = 0. Zbývá tedy ukázati, že ^/ iden- 
ticky nezmizí. Ve zvláštním případě kdy 

9>0) =  O , m2 — í* , O 
0,0, u3 — (i 
a kdy ux ^ w^, máme /&! = %, j*2 = w2 , ř*3 = w3 , 

^íOi) = (w2 — wi)03 — wi) ; ^2 = ^3 = 0 » 
^i=0; %2 = K — w2)(m3 — w2) ; z3=0 

^1 = #2 = 0; #3 = K — %)(w2 — uz) • 
Permutuju-li v z/ kořeny f/x , ku2 , ^3 a násobím-li všecky takto 
vzniklá různá z/, bude součin souměrnou funkcí ft15 ft2, ft3 a tedy 
racionalnou funkcí veličin a^ a pouze těchto. Že tato funkce nemůže 
býti identicky nullou, ukazuje jediný pohled na napsané speciálně 
hodnoty." 

Tím je základní věta Cayley-ova dokázána. 
Krause lze užiti k jinému upravení důkazu. 

Supponujme,  že  stanovíme  n hodnot  aj*i, . 
součin matrix 

■a?Ai, O, . . O 
xk2 , O , . . O 


Úvahy p. dra. 
tak ,  aby 


Xkn 


(M—[ik) 


= 0 


t. j. aby 


.#*», O, . . O 


(an — (ik)xkl -\- alzxk2 -}- 

<*2\%k\ -J- (#22 (lk)%k2 ~\- 


— p- <X\n xkn — U , 

-j- (t2n Xkn = O , 


«ni »*1 + «2« Í»A2 +..-(- (ann (lk )xkn = O . 

Buďte A,, . . Aw libovolné hodnoty a položme 

£,. = lxxXr -[- A2a?2}. + • • 4-^Ar. (r=l, . . n) 


(3) 


(3') 


(4) 


152 

Pak máme součin matric 

[liO . . 0 | K, O . . 0) [xnl O . . 0) 

D   ....  \ = XyD    ....  }■+. . AMD    .... 
I In O . . Oj [;*lw0 . . Oj [xnn0 . . 0J 

Íx   o . . O \ 
? .  .  .    -f . . 
xln O . . OJ 

f #ni o . . o i 

( xnu 0 . . 0 j 
a tedy vzhledem k rovnicím (3) =s 0.   Mohou-li nabýti |t , . . |n 
libovolných hodnot, musí patrně každý element matrice D býti nullou 
a věta je dokázána. 

Příhodnou volbou hodnot A nabudou dle (4) | libovolných 
hodnot, jestliže determinant z n2 hodnot xsr nevymizí. Patrně zde 
stačí, ukážeme-li, že nevymizí identicky; k tomu pak postačí ukázati, 
že v některém specialném případě nevymizí. Vezměme v úvahu 
matrici M, při níž aGQz=0 kdykoli p^ff; elementy a^ pak budte 
libovolný však různý. 

Pak můžeme položiti fik == akk a rovnice (3') znějí 
(«u — f**)afci = O , . . . . , (ann — fik)xkn = O, 
jimž vyhovují hodnoty 
xkx = xk2 = . . = xkn =z O , xkk ^ O jinak libovolné. 

Tedy jest determinant utvořený z hodnot xsr v tomto případě 

^11 "^22  *  '  •  ^nn "\ v. 


17. 

Über einen Mensclienschädel aus dem Löss von 
Podbaba bei Prag. 

Vorgetragen von Prof. Dr. Ant. Fritsch am 11. Jänner 1884. 

Bei dem Einsammeln der Knochenreste aus dem Diluvium der 
Umgebung von Prag kamen mir öfters Menschen-Schädel vor, an 
denen es aber nach der Farbe der anhaftenden Erdtheile zu er- 
kennen war, dass sie aus heidnischen Gräbern der Stein- und Bronze- 
zeit herstammen, welche bei uns  öfters in den höchsten Lagen der 


153 

Lössablagerungen vorkommen und mit dunkler Ackerkrume gefüllt 
sind. Auch erhielt ich einen normalen Schädel, welcher in einer 
Ziegelei bei Tyrolka unweit von Prag sicher in grosser Tiefe ge- 
funden wurde, von dem es sich aber vermuthen lässt, dass die ihn 
bedeckenden Schichten durch Kutschung an der steil abfallenden 
Thallehne an die jetzige Stelle zu liegen kamen. 

Im Winter des Jahres 1883 brachten mir die Arbeiter zahlreiche 
Knochen vom Rennthier, Nashorn und Mamuth aus dem Ziegellehm 
hinter dem Malzhause von Podbaba und am 30. Nov. auch Reste 
eines Menschenschädels. 

Nach sorgfältiger Zusammenfügung der frisch gebrochenen 
Theile bot sich ein Schädel dar, an dem die auffallend deprimirte 
Form der Stirn jedem auffallend sein musste. Da das Aussehen des 
Restes darauf hinwies, dass derselbe aus denselben Schichten stammt, 
wie die aus demselben Fundorte eingelieferten Knochen der vorwelt- 
lichen Säugethiere, so begab ich mich sogleich an Ort und Stelle, 
um näheres über dessen Auffinden zu constatiren. Der Schädel wurde 
von dem Arbeiter Hlavatý im ungestörtem Ziegellehm (Löss) 2 Meter 
tief unter der 1 m mächtigen Ackerkrume gefunden; in demselben 
Niveau, aus welchem mir 8 Tage zuvor der Stosszahn eines Mamuths 
überbracht wurde. 

Da bisher Menschenschädel aus der Diluvialzeit zu den grössten 
Seltenheiten gehören, so halte ich es für meine Pflicht, hier etwas 
näheres darüber mitzutheilen. 

Der Schädel von Podbaba besitzt das Stirnbein, das ganze linke 
Scheitelbein, ein Fragment des rechten sowie einen Theil des linken 
Schläfebeines mit dem Felsenbein. 

Das Hinterhauptsbein, das Gesicht sowie die Schädelbasis 
fehlen, aber die frischen Bruchflächen deuten darauf hin, dass der 
Schädel fast ganz war und die fehlenden Fragmente verloren gingen. 

Es lassen sich demnach die Messungen nach den vereinbarten 
Regeln") hier nicht vornehmen. 

Ich suchte daher nach Linien, welche eine vergleichende Messung 
mit einem recenten Schädel ermöglichen würden. Ich vereinigte den 
Punkt des oberen Angenhöhlenrandes mit dem Punkte, in welchem die 
Scheitelbeine am Ende ihrer Mittelnath sich vereinigen, und zog von 


ř) Correspondenzblatt der deutschen Gesellsch. für Anthropol. etc. XIV. Jahrg. 
Nro. 1. 1883. 


154 


da eine senkrechte Linie  zum  unteren Ende  des Zitzenfortsatzes 
des Felsenbeins. 

Ähnliches that ich auch an einem normalen Schädel und consta- 
tirte dann dabei die grosse Verschiedenheit in der Stirnbildung sowie 
die Niedrigkeit der Schädelwölbung. Misst man in gleicher Weise 
den Stirnwinkel an einem normalen böhmischen Kurzschädel, so be- 
trägt derselbe 72 Grad. — beim Schädel von Podbaba 56 Grad. 


Menschenschädel aus dem Diluvial-Lehm von Podbaba bei Prag, 
nat. Grösse gezeichnet von Vyskočil. 
a Von der Seite,   b Von Oben,  c Von Vorne. 


In halber 


Die Höhe des Schädeldaches beträgt beim normalen Schädel von 
der oben angegebenen Horizontallinie — 7*2 cm, beim Seh. v. Pod- 
baba — 5*6 cm. 

Die Lage der äusseren Ohröffnung lässt sich nach der quer 
über das Schläfebein verlaufenden Leiste ziemlich genau reconstruiren 
und dann würde man in der Lage sein die Ohrhöhe (Nro. 8) zu be- 
stimmen. 

Ein weiterer auffallender Charakter dieses Schädels sind die 
sehr stark entwickelten Augenbraunbogen, die an ihrer inneren Hälfte 
wenig in ihrer Entwickelung dem Neanderthalschädel nachstehen. 


155 


Die stärkste Partie des Scheitelbeins zeigt am Querschnitt, dass 
bloss das mittlere Drittel porös ist. 

Das Aussehen des Knochens ist ganz dasselbe wie das in dem- 
selben Lehm gefundener diluvialen Säugethiere, das man als fossil 
zu bezeichnen pflegt. 

Einige kleine Fragmente von Extremitätenknochen wurden zu- 
gleich mit dem Schädel eingeliefert, doch ist die Zusammengehörig- 
keit dieser Reste schwer nachzuweisen. 


Aus derselben Ziegelei wurde mir kürzlich das Skelet eines 
Mädchens aus der Bronzezeit überbracht, das an einer Hand noch 
das bronzene Armband trug, von dem die Knochen des Unterarms 
an dem vorderen Drittel grün gefärbt waren.MJm einige Tage später 
bekam ich zwei fast ganze Skelete von erwachsenen Männern aus 
der angränzenden Ziegelei des H. Mailbeck. 

Alle diese Skelete stammen aus Gräbern, welche in den 
höchsten Lagen des Löss und in der Ackerkrume gelagert sind. 
Alle sind typische Langschädel mit schön gewölbter Stirn. Ihre 
Knochen sind morsch u. brüchig und unterscheiden sich gleich auf 
den ersten Blick von dem tief im Löss gefundenen Schädel mit 
niedriger Stirne. 


156 

Nach wiederholtem Besuche der Localität gelang es mir zu 
constatiren, dass eben in der Lage von 2 Metern unter der Acker- 
krume die sämmtlichen Säugethierreste aufgefunden wurden, welche 
ich von dieser Localität erhalten habe, als : ein Mamuth-Stosszahn 
75 cm lang, Rhynoceros tychorhinus 2 Schädel, Rennthier und Pferd. 
Da aus demselben Niveau auch der Menschenschädel stammt, so 
dürfte es ausser Zweifel sein, dass Mamuth, Rhinoceros und Mensch 
in Böhmen gleichzeitig lebten. 

Da ich kein Craniologe vom Fach bin und mit anderen palaeonto- 
logischen Objecten vollauf zu thun habe, so glaube ich im Sinne aller 
Anthropologen zu handeln, wenn ich den Schädel zur weiteren Unter- 
suchung dem Herrn Prof. Schaafhausen übersende. Diese hohe Au- 
torität, der ich bereits den Gypsabguss*) eingesendet habe, erklärte 
denselben als sehr interessant und ist bereit darüber nächstens einen 
Vortrag zu halten. 


18. 

Eine Hypothese über die Abstammung einiger Produkte 
des vegetabilen Lebens. 

Vorgetragen vom Docenten Bohuslav Raýman am 25. April 1884. 

In meinem böhmischen Handbuche der organischen Chemie für 
Hochschulen habe ich einigemal darauf aufmerksam gemacht, dass 
eine kohlenwasserstoffhaltige Gruppe, bestehend aus drei Kohlen- 
stoffatomen an Substanzen in verschiedenen Pflanzensäften vorkomme, 
verbunden mit dem aromatischen Kerne, an dem sich manchmal ein 
oder mehrere Sau er Stoffatome befinden. Die Kette ist manchmal mo- 
dificirt, sie kommt zuweilen in normaler Gestaltung, zuweilen, als 
secundares Schema in unserer Structurauffassung vor; sehr oft sind 
da zwei Kohlenstoffatome doppelt gebunden, manchmal ist sie zum 
Alkohol, manchmal sogar bis zur Säurefunction oxydirt. 

Im römischen Kümmelöl (aus dem Samen von Cuminum cymi- 
num), im flüchtigen Oele aus dem Samen des Wasserschierlings 
(cicuta virosa),  im Oele  von ptychotis ajowany  wurde  von verschie- 


*) Abgüsse des Schädels von Podbaba sind von V. Fric Naturalienhändler 
in Prag Vladislavgasse Nro. 21 a zu beziehen. 


157 

CH CH 

denen Chemikem Cymol C6H4 n *   neben  Terpenen C6H6   _ t. 

G3Ü7 ^3-"t 

aufgefunden. Es ist gewiss keine Frage, dass Cymol aus diesen Ter- 
penen entstanden ist; mann kann ja diesen Kohlenwasserstoff aus 
Terpentinöl und anderen Terebenen darstellen. Neben diesem Cymol 
fand Lallemand im Thymianöl Thymol, einen Phenol des Cymols, 
also sozusagen ein Oxydationsprodukt desselben. 

Der Kampher, auch ein Produkt des vegetabilen Lebens enthält 
dieselbe Grupierung wie die Terpene und er hängt mit diesen zusammen. 

Dieselbe Propylseitenkette (normal), welche wir bei allen diesen 
Verbindungen treffen, finden wir noch intakt an manchen höheren 
mehratomigen Phenoläthern, mit denen uns in der letzten Zeit einige 
Chemiker bekannt machten. Einer von diesen Aethern wurde im 
Buchenholztheere aufgefunden C6H2 (OH) (OCH3\ C3H7 (A. W. 
Hofmann Berl. B. VIII. 67. XI. 329), es ist dies die Muttersubstanz 
des Piknamor von Reichenbach. 

Eine modificirte Seitenkette treffen wir im Anethol 

CH °CH* 1  4 
6  *C3H5  A'4' 

es ist dieselbe CHz=.CH CH3.  Ganz dieselbe Seitenkette ist auch 

OH 

im Eugenol C6H2 OCH3 , welches im Nelkenöl neben einem 

CH2 . CH = CH2 

Terpen Cl0Il16 (Bonastre und Ettling) vorgefunden wurde.   Dasselbe 

Eugenol fand Stenhouse im  Zimmtblätteröle  (durch Destillation  der 

Blätter des Zimmtbaumes auf Ceylon). 

Durch Auskochen der jungen Rinde von Liquidambar Orientale 
mit Wasser wird Storax (styrax liquidus) erhalten, dessen Bestand- 
teile Zimmtsäure C6Hb (CH=. CH — C02H), Styracin: Zimmtsäure- 
Zimmtesther (C6H5 C3H2 02) . (C3H4 C6HS) und Styrol sind. Die 
ersten zwei Bestandteile haben auch jene Kette von drei Kohlen- 
stoffatomen, Styrol entsteht aus Zimmtsäure, wenn von derselben 
Kohlensäure abgespalten wird. Nebst diesen Verbindungen kommt 
im Storax wenig Zimmtsäureaethylaether, und ein Esther derselben 
Säure, der entweder dem Propylbenzol oder aber dem Benzol mit 
einer C3i?5 Seitenkette entspricht. 

Coniferin ist ein Glykosid des Cambialsaftes der Coniferen, 
auch bildet es einen kleinen Bestandtheil der Cellularsubstanz der 
Zuckerrübe  aus.   Dieses  Glykosid  zerfällt  unter  der  Einwirkung 


158 

gewisser Fermente  (des Emulsins)  in Glykose und Coniferylalkohol 

OH 
C6H3 OCH3  . 

C3H40 

Die Zimmtsäurereihe zeichnet sich durch eine Seitenkette aus 
CR — CH — C02H, die auch hieher gehört. Die Säuren dieser Reihe 
sind meistenteils den Pflanzensäften entnommen, entweder direkt 
oder ein wenig modificirt: 

In den Tonkabohnen (den Samen von dipterix odorata), im 
Steinklee (melilolatus officinalis), im Kraut von asperula odorata 
(Waldmeister), antaxanthum odoratum u. a. findet man das wohl- 
riechende Kumarin C6H4   ~ „   L_.  Das Hesperidin C22H26 012, 

welches sehr verbreitet in den Aurantiaceen ist, in den Apfelsinnen 
und Citronen : citrus aurantium, limonum, medica, < — zerfällt sehr leicht 
in Glykose und Hesperetin, welches seinerseits in Phloroglucin und 
Isoferulasäure gespalten wird. Die Isoferulasäure ist 

OCH, (4) 
C6H3 OH (3) 

CH — CH. C02 H (1) 

Paramethylaether  der Kaffeesäure C6H3 ^„ ™_ ~_    ~„   „ ,  ' 

(eines Produktes aus der Kaffeegerbsäure). Eine isomerische Säure, 
die Ferulasäure bildet einen Bestandteil  des Harzes Asa foetida. 

OH 

Das Umbelliferon C6H3 0 .  erhält man durch trockene 

CH— CH CO 
Destillation von Umbelliferenharzen oder des alkoholischen Harzes 
von Daphnie Mezereum. 

Sehr ähnliche Verbindungen stammen aus der Rinde von asculus 
hippocastanum, und aus der Wurzel des wilden Jasmin (gelsemium 
sempervirens). 

Doch es ist nicht nöthig die Beispiele zu vermehren, um zu 
zeigen, dass eine ganze Reihe aromatischer Substanzen, die der 
Pflanzenwelt entnommen sind, eine gewisse gemeinschaftliche Gruppe 
besitzen. 

Meiner Ansicht nach entstehen alle diese Verbindungen aus 
Terpenen, oder aber entstehen die Terpene und alle diese Verbin- 
dungen aus einer Muttersubstanz, welche mit einer Propylkette aus- 
gestattet ist. In Substanzen, in denen Methyloxylgruppen vorkommen, 


159 

sind dieselben durch eine gelinde Oxydation, Sauerstoffaufnahme 
entstanden : 

C%H6 r *    [ kann eine Substanz geben C6H4 r   3 ) * 

.   ...   r„  OCH3 (4) 
und spater C6i/4 ^ H3 ^ ' , 

dafür wäre die Paralage in vielen Fällen eine gute Motivierung. Wo 
die Methoxylgruppen in der Metareihe vorkommen, da wäre als Grund- 

Substanz ein Metaterpen C6H6 n A.  ^ J anzunehmen, dessen mögliche 

Existenz keineswegs unwahrscheinlich ist, da ja Kelbe (Berl. B. XIII. 
1157) unter den Produkten des leichten Harzöles ein Metamethyl- 
isopropylbenzol d. h. metaisocymol gefunden hat. 

Dass hier sehr gelinde Oxydationsvorgänge anzunehmen sind, 
ist aus den anderen oben angeführten Beispielen ersichtlich, es kommen 
auch freie Phenole vor und Cymol neben Thymol und Thymen, einem 
Terpen Cl0Hu (im Ihymianöl). Weiter bemerkten wir einige Alkohole 
(Coniferylalkohol, Zimmtalkohol), dann später Säuren und Esther. 

Es könnte gegen diese Hypothese eingewendet werden, dass auch 
anders konstituirte mit einer Isokette (Isopropylkette) versehene Spal- 
tungsprodukte von Verbindungen vorkommen, die in der Natur als 
Bestandtheil von Pflanzenorganen thätig sind : z. B. das neben Cymol 

COH 
im Kömischkümmelöle  vorkommende  Cuminöl C6H4    „ 


OJ-J 

die Phloretinsäure CňH, ~TT ^^-CH~   .     „_,   .... . -...   _TT    . 
8  * CH<Z^rn TT (aus Phloridizm der Wurzel 

des Apfel-, Kirschen- und Pflaumenbaumes), Atropasäure (aus Atropin) 

-CTf 
Q ^5 ^^^ZrnB e^c'   dagegen bedenke man, dass das notorisch 

normale Cymol innerlich eingenommen, in den Harn als Cuminsäure 
übergeht; und dass die Cuminsäure durch Oxydation aus Cuminöl 
entsteht, welches Aldehyd unter den isopropylhaltigen Exemplaren 
von Verbindungen angeführt ist. Nebstdem kennt man aus den 
Arbeiten von KekuU und Gustavson die labile Form dieser Propyl- 
verbinduugen. 

Dass man da eine Oxydation annehmen kann, lässt sich zwar 
experimentell jetzt kaum beweisen. Die Terpene sind höchst unwider- 
standsfähige Substanzen, es gelang mir keineswegs durch Wasserstoff- 
hyperoxyd irgend angreifbare Verbindungen zu fassen. Unser schwäch- 


160 

stes Oxydationsmittel, das übermangansaure Kali in alkalischer Lö- 
sung vermag schon tertiäre Wasserstoffatome zu Hydroxylen oxydieren, 
allein dieses Agens ist gewiss noch sehr energisch gegen diejenigen 
Vorgänge, welche Herr Radziszewski in seiner ausgezeichneten Arbeit 
„über das Leuchten de}' Thiere" im lebenden Organismus annehmen 
musste. 

Nebstdem ist ja bekannt, dass Herr Friedet Phenol erhielt, als 
er Sauerstoff in Benzol eingeleitet, in dem Aluminiumhexachlorid 
suspendirt war. Die Sauerstoff okludierenden Terpene gehen ja be- 
kanntlich in sauerstoffhaltige Stearoptene über. 

Die Müttersubstanz aller dieser Verbindungen könnte möglicher- 
weise sehr nahe mit den Albuminaten zusammenhängen, es ist ja 
bekannt, dass das stete Zersetzungsprodukt der Albumináte — das 
Tyrosin — auch jene charakteristische Gruppe von drei Kohlenstoff- 
atomen besitzt. 

Diese Oxydationsvorgänge bleiben keineswegs in diesem Stadium, 
es wird späterhin die ganze Seitenkette aboxydirt, und man könnte 
sich die Bildung der Veratrumsäure (aus dem Sabadillsamen), des 
Vanillins (der krystallinische Ueberzug der Vanille), der Orsellin- 
säure (in verschiedenen Flechten), Protokatechusäure, ja sogar der 
Gerb- und Chinasäure vielleicht erklären. 


19. 

Über die Nordgränze der tropischen Vegetation 
in  Mexiko. 

Vorgetragen von dr. J. Palacký am 25. Januar 1884. 

Der Vortragende besprach zuerst eingehend den noch nicht 
genügend feststehenden Begriff der tropischen Vegetation, d. h. jener, 
bei der Wärmedifferenzen nicht mehr wesentlich in Betracht gezogen 
werden können, weil auch die untere Temperaturg'ränze noch der 
Vegetazion zuträglich ist. 

Man müsse unterscheiden zwischen rein tropischen Familien, 
tropischen, die im gemässigsten Norden oder Süden Repräsentanten 
haben, gemässigten, die in den Tropen repräsentirt sind und ubi- 
quitären Familien. Als rein tropische erscheinen Canellaceen, Bixi- 
neen, Guttiferen, Malpighiaceen, Humiriaceen, Ochnaceen, Meliaceen, 


161 

Chailletiaceen , Sabiaceen, Connaraceen, Vochysiaceen, Rhizoforen, 
Combretaceen, Melastomeen , Samydeen, Begoniaceen, Myrsineen, 
Gesneriaceen, Bignoniaceen, Pedalineen, Balanopseen, Nepenthaceen, 
Myristiceen, Lacistemeeri, Piperaceen, Scitamineen, Jaccaceen, Phily- 
draceen, Rapateaceen, Flagellarinen, Cyclanthaceen, Triurideen etc. 
während alle anderen tropischen Familien Repräsentanten im Norden 
oder Süden (Dilleniaceen, Monimiaceen, Pandaneen) ausweisen. 

Complicirter wird die Sache dadurch, dass die tropische Vege- 
tation wohl die geologisch ältere ist, die wenigstens im Tertiär noch 
in Europa und Amerika hoch gegen Norden hinaufreichte, obwohl 
dies bis jetzt mehr mit den Meeres- und orographischen Verhältnissen 
der damaligen Zeit zusammenzuhängen scheint. Die Repräsentanten 
der gemässigten Flora fehlten damals nicht, waren aber noch unterge- 
ordnet und werden erst nach der Eiszeit dominirend. In Mexiko, das 
keine Eiszeit im europäischen Sinne durchgemacht zu haben scheint, 
haben sich darum in der Terra templada tropische und gemässigte 
Formen durcheinander erhalten, darunter die fast älteste Pflanzen- 
species Taxodium distichum, die z. B. im unteren Rio Grande del 
Norte^bei Salado in 16' Wasser üppig fortwächst (Us Bound-Survey). 
Da sie im Jänner blüht (As Gray z. B.), ist ihr Erfrieren bei uns 
begreiflich. 

Es ist eine bekannte Thatsache, dass mehrere Familien, die in 
der alten Welt tropisch sind, in der neuen im Nordosten in die 
gemässigte Zone hinaufreichen (so z. B. Anonaceen, Podostemeen, 
Passiflora, Xyrideen, Commelynaceen, Eriocauleen und der neotro- 
pischen Bromeliaceen und Mayaceen). 

Mexiko hat nur zwei tropische Küstenzonen, von denen die des 
Westens länger und schmäler ist, die im Osten sich südlich ver- 
breitet. Die westliche ist besser beschrieben, z. B. von Seemann, 
wenigstens im nördlichen Theile, ist aber trockener und ärmer, die 
östliche, deren Reichthum meist nur aus Sammlungen bekannt ist 
(von Schiede, Humboldt bis Körber), wird erst im Süden üppiger. 
Leider sind die Höhengrenzen der tropischen Flora, ebenso die Spe- 
cieszahlen, wie sie z. B. Kočí in seiner leider verlorenen Flora angab, 
resp. in der Sitz, der Wiener Akad. angiebt (1363 excl.), nur Combi- 
nation, es fehlt an einer durchgehenden, fleissigen Beschreibung. Die 
Fl. centraliamericana (Hemsley) ist eine blosse noch unvollständige 
Compilation (bis Orchideen publicirt), die diesen Mangel nicht ersetzen 
kann. In Verbindung mit Seemann u. dem Us. Boundary Survey gibt 
sie aber wenigstens einen Überblick über die Nordgränzen der tro- 

Tř. : Mathematicko-přírodovědecká. 11 


162 

pischen Vegetation, die hier Ausläufer nach Californien, Colorado, 
Arizona und Texas aussendet, nach dem altern Sprachgebrauche, die 
vielleicht eben nur Reste der früher tropischen Vegetation sind. 
Quien sabe? 

Einige tropische Familien Centralamerikas erreichen Mexiko 
entweder gar nicht (Vochysiaceen) oder in geringerer Artenz&hi (Pro- 
teaceen 1 sp. Rhopala borealis Orizaba), während umgekehrt manche 
Familien Mexikos bis jetzt im Centralamerika fehlen (Lennoaceen, 
Pedalineeu, Batis (?) Santalaceen, Thymeleaceen, Cytineen, von den 
gemässigten wie Primulaceen, Resedaceen, Cistineen, Orobancheen, 
Platanus, Efedra, Frankenia abgesehen. 

In Folge der orographischen Verhältnisse erreichen in Mexiko 
viele Familien nicht die nördliche Breite, wie in den östlichen 
US., so fehlen Magnoliaceen und Anonaceen ganz Nordmexiko (auch 
Seemann), die Menispermeen z. B. haben in derUs Survey nur den 
östlichen Cocculus carolinus in Texas (bei Chapman Flora of Southern 
US. 3 sp.) bei Seemann 2 sp. (Acapulco), dagegen sind wieder die 
Byttneriaceen (US. Boundary) mit 7 sp. (Seemann auch 7), reicher als 
im Osten (2), die Ternströmiaceen reichen bekanntlich im Osten bis 
Virginien, fehlen der Bound. Survey 2 bei Seeman (Mazatlan, Tepic) etc. 

In der Boundary-Survey sind in tropischen Familien weiters 
2 Simarubeen, 6 Malpighiaceen (4 Texas), Lobeliaceen, 7 Logauia- 
ceen, Styrax, Bumelia, Jacquinia, Laurin., Santal., Anemopsis, 2 Biguon, 
Pedalineeu, Phytolacceen, Pontederiac. — aber 20 Acanthaceen, die in 
der alten Welt nur wenige aussertropische sp. haben, 19 Verbenac, 
8 Commelynaceen etc. 

Der Vortragende verglich diese Gräuz Vegetation mit jener der 
alten Welt (Japan z. B.), was als zu voluminös der Abhandlung, die 
als Fortsetzung der Studie o rouchu bylinném zeměkoule I. 1881, 
erscheinen soll, vorbehalten bleibt. 


163 


20. 


Uiber einen fossilen Maikäfer (Anomalites fugitivus Fr.) 
aus dem tertiären Süsswasserquarz von Nogent le Rotrou 

in Frankreich. 

Vorgetragen von Prof. Dr. Ant. Fric am 7. März 1884. 

Es mag auffallen, wie das kömmt, dass man bei uns über einen 
einzelnen palaeontologischen Fund aus einem französischen Gestein 
berichtet. Diess erklärt sich dadurch, dass der Fund in Prag gemacht 
wurde, und zwar in der Mühlsteinfabrik des Herrn Gabriel Žižka in 
Prag. Der Arbeiter V. Spigl entdeckte beim Behauen des Süsswasser- 
quarzes aus Nogent le Rotrou einen in einer kleinen Höhle liegenden 
fossilen Käfer und wurde mir derselbe vom Fabriksbesitzer zur 
näheren Untersuchung anvertraut. Der Käfer ist in seiner ganzen 
äusseren Form in Quarzmasse umgewandelt, Fühler, sowie Mund- 
theile sind angedeutet und die Füsse stehen vom Körper ab ganz 
wie an einem recenten Käfer. Dieser im wahren Sinne des Wortes 
versteinerte Käfer liegt frei in einer ovalen Höhlung des Gesteines, 
nur an einer kleinen Stelle am Boden der Höhlung befestigt. Die 
Höhlung dürfte dem Cocon entsprechen, in welchem der Käfer sich 
eben entwickelt hat und dieser Umhüllung mag man es zu danken 
haben, dass der Körper so schön erhalten blieb. Das Kopfschild und 
der Thorax zeigen die Formen des reifen Käfers, aber die Flügel- 
decken scheinen noch weich gewesen zu sein und bieten eine ein- 
gefallene, zum Theil unebene Oberfläche. Es kam demnach der Käfer 
noch vor der vollkommenen Chitinisirung um und verwandelte sich 
im Sediment eines Sumpfes, von seiner Hülle geschützt, in das stei- 
nerne Bild, wie es bei einem Fossil aus der Insectenwelt wohl kaum 
je beobachtet wurde. 

Bezüglich der Verwandtschaft mit den jetzt lebenden Formen 
denkt man bei oberflächlicher Betrachtung der übereinstimmenden 
Grösse wegen zuerst an eine Cettonia, sobald man aber mehr die 
Formen des Kopfschildes, sowie des Schildchens betrachtet, gewahrt 
man eine grosse Übereinstimmung mit den kleinen glänzend grünen 
Maikäfern der Gattung Anomala, zu welchem Resultate ich mit meinem 
Freunde H. K. Polák bei Revision der verwandten Formen gelangte. 

Da die äussere Fläche der Chitindecke nicht erhalten ist und 
der Rest nur den Abguss des inneren Raumes des Chitingerüstes 

ii* 


164 


darstellt, so ist eine ganz genaue Präcisirung der Gattung im Sinne 
der Entomologen nicht durchführbar und ich schlage daher vor, die 
Verwandtschaft mit Anomala durch den Namen Anomalites anzudeuten 
und den Speciesnamen fagitivus beizufügen zur Erinnerung an den 
Umstand, dass der Käfer fern von seinem ursprünglichen Yaterlande 
gefunden wurde. 


Anomalites fugitivus Fr. 6mal vergrössert. 

Ich sandte die Abbildung an Prof. Ad. Gaudry in Paris, welcher 
auch bei den hervorragendsten Fachpalaeontologen Frankreichs an- 
fragte, ob ihnen etwas ähnliches aus dem Süsswasserquarze der 
Tertiaer-Formation bekannt sei, und alle erklärten, dass ihnen etwas 
ähnliches nie vorgekommen sei. 

Auf diese Erklärung hin kam es mir wünnschenswerth vor, dass 
dieses  kostbare Petrefakt  den Sammlungen  des Jardin  des  plantes 


165 

in Paris gewidmet werden möge nach dem Grundsatze Barrandes, 
dass die Versteinerungen vor allem dem Lande angehören, in dem 
sie gefunden wurden. 

Der Besitzer Herr Gabriel Žižka stimmte mit meinem Antrage 
überein und Anomalites fugitivus befindet sich bereits als Zierde der 
palaeontologischeu Sammlungen Frankreichs in Paris. 


21. 
Die Verbreitung der fossilen Schlangen in Europa. 

Vorgetragen von Dr. J. Palacký am 23. Mai 1884. 

Die Verbreitung der fossilen Schlangen in Europa, deren Roche- 
brune (Nouvelles Annales du Museum) 21 sp. zählt, hat sehr viel geo- 
graphisch Interessantes. Bis auf 1 sp. (Symoliofis rochebrunei aus dem 
Cenoman Frankreichs) sind sie sämmtlich tertiär (die späteren sp. hat 
Rochebrune nicht aufgenommen, ebenso nicht z. B. den fraglichen Tropi- 
donotus natrix von Cette). Jene älteste Schlange (auch Marsh hat aus 
Amerika nur tertiäre Formen), ist eine Typhlopide, und diese blinden, 
wurmförmigen, unterirdischen Geschöpfe, die man sonst zu den Sauriern 
zählte, sind somit die ältesten der Ordnung. Ihr Vorkommen in 
Frankreich ist nicht auffällig, da sie im östlichen Mittelmeergebiet 
noch heute leben (Typhlops vermicularis Morea, Sinai, Tiflis (Du- 
méril), Cypern (Jan, Elenco), Griechenland (Schreiber), syriacus Jan 
(Beirut), Stenostoma cairi Duméril (-j- Egypten), Fitzingeri Jan (Rhodus) 
und nur den Erdfrost nicht vertragen. 

Von den tertiären Schlangen wäre am interessantesten, wenn 
richtig bestimmt Laofis crotaloides (Coluber thessalonicus Owen) von 
Salonich als Vertreter der amerikanisch-sibirischen Crotaliden, die 
in Trigonocefalus Halys Pall ihren geografisch nächsten Vertreter 
haben. (Talyš). Doch ist die Affinität zu unsicher (sowie der proble- 
matische Crotalus reliquus). Mit modernen Geschlechtern nicht identisch 
sind 5 gen. (Paleofis, eocén 5 sp. in England und Frankreich), Sca- 
ptofis (miocenicus Sansou), Tamnofis poucheti (eben dort), Pylmofis 
sansaniensis , Ofidion antiquus Pomel, endlich wohl auch Botrofis 
gaudryi Rochebrune (beide französisch), obwohl die Verwandtschaft 
des letzten mit dem neotropischen genus Bothrops interessant wäre. 


166 

Ähnlich sind beide gen. der Pythoniden [Palaeopython 2 sp. 
Frankreich und Heteropython euboicus (Kumi)], endlich Scytalofis 
lafonti Filhol (Frankreich) und Palaeeryx (2 sp. von England und 
Frankreich). 

Die jetzigen Pythoniden sind bekantlich paleotropisch (im 
Gegensatz hat Nordamerika seinen Boavus), sowie das gen. Eryx 
jaculus noch in Griechenland (Duméril), Tinos, Naxos (Schreiber) 
lebt,  die Scytaliden (bei Jan. 3 g. 7 sp.)  sind dagegen neotropisch. 

Nicht weniger als 5 genera sind mit heute lebenden identisch 
Naja (sauvagei Rochebrune Frankreich), Echidna Kargii (Coluber 
K. früher noch für Vipera berus gehalten, was Rochebrune widerspricht 
Öningen), Periops (2 sp. gervaisii und podolicus (Tropidonotus p. 
Meyer, Coluber owenii), das zahlreichste genus Elafis 4 sp. (fossilis 
Pomel, atavus Meyer, elongatus Troschel (beide Rott), owenii Meyer 
(Öningen — früher als Coluber beschrieben) und endlich das wunder- 
barste von Allen — die identische species Coelopeltis insignitus 
Wagler (in Montpellier, Lavalette) fossil — heute noch im Mittel- 
meere Dalmatien — (Duméril), ja in Südfrankreich (Schreiber), Spa- 
nien, Sicilien, Sahara (Tristram), Algier (Strauch). 

Auch Periops und Elafis sind heute noch im Mittelmeergebiet 
— Elafis cervone Aldrov. noch in der Provence Spanien (Schreiber), 
Periops hippocrepis in Spanien, Sardinien, Italien, Griechenland, 
Sahara (Tristram), Algier (Strauch). 

Naja ist dagegen palaeotropisch geworden (Haje in Mogador 
(Böttger) Egypten ist die nächste sp.). Echidna (bei Jan eine Sektion 
von Vipera) hat die E, mauritanica Dum. B. (= Vipera lebetina 
L. in Algier, der Sahara (Tristram), Palestina (z=z eufratica Strauch.) 
und Cypern als den nächsten Repräsentanten. 

Es kommen daher 5 genera und eine sp. gar heute noch im Mit- 
telmeergebiet vor, die 4 erkennbaren genera sind paleotropisch und 
nur 3 gen. sind neotropischen verwandt (wenn man Laofis zu Cro- 
talus und nicht zu Trigonocefalus zieht), die jetzt das Maximum 
bildenden Colubriden fehlen bis auf Periops, dagegen ist die Familie 
der Vipern durch eine der jetzigen nahe Art vertreten. 

Im Ganzen entspricht die Schlangenfauna am meisten der jetzigen 
nordafrikanischen (durch Echidna, Naja 9 sp.), überhaupt der medi- 
teranen und passt gut zu den übrigen, speciell botanischen Resultaten 
über die Tertiärflora Europas. 


167 


22. 
Bemerkungen über einige Süsswasserschwämme. 

Vorgetragen von Prof. Dr. Franz Vejdovský am 23. Mai 1884. 
Mit 1 Tafel. 

Herr Dr. W. Dybowski schickte mir unlängst einige im Alkohol 
ziemlich gut conservirte Proben des von ihm als Spongilla si- 
birica bezeichneten Süsswasserschwammes, mit dem Ersuchen die- 
selbe einer Untersuchung zu unterziehen und die dadurch erzielten 
Abbildungen für seinen, die genannte Art behandelnden Aufsatz, aus- 
zufertigen. *) Ich habe diese Untersuchung um so bereitwilliger vor- 
genommen, als ich seit dem Erscheinen der Arbeit Dr. Dybowski's 
über die Süsswasserschwämme des russischen Reiches sehr neugierig 
war, mich über die Dignitaet der in Rede stehenden Art, sowie über 
deren Verwandtschaftsbeziehungen mit den in Europa vorkommenden 
Süsswasserschwämmen, zu überzeugen. Bekanntlich habe ich Sp. 
sibirica mit Sp. (Euspongilla) Jordanensis verglichen, 
während neuerdings Carter dieselbe als identisch mit Spongilla 
fragil i s Leidy (Sp. Lordii Bowerbank) betrachtet. Nach meinen 
Untersuchungen und Vergleichungen der Amerikanischen Art mit 
Sp. sibirica erweist sich die letztere thatsächlich als identisch mit 
Sp. fragilis Leidy, doch giebt es bei der von Dybowski beobachteten 
Form einige nicht unwesentliche Abweichungen, welche ich in den 
vorliegenden Bemerkungen zu besprechen und dabei einige Beobach- 
tungen über andere Süsswasserschwämme anzuknüpfen beabsichtige* 

Die mir zu Gebote stehenden Exemplare stammen angeblich 
aus dem Flusse Danici aus der Umgebung von Charkow und stellen 
meist kleine, 2 — 3 Cm. im Durchmesser erreichende Knollen dar, 
während ein kleines, unregelmässig dreiseitiges Stückchen eine fast 
flache, polsterartige Lamelle vorstellt, die mit inem grossen, regel- 
mässig kreisförmigen Osculum und mit zahlreichen kleineren Poren 
versehen ist (Fig. 6.). Auf der Oberfläche der Knollen und der Lamelle 
finde ich keine Gemmulae,  dagegen sind die letzteren im Innern der 


*) Da ich die Sendung des H. Dr. Dybowski etwas spät erhalten habe und 
da H. Dr. D. inzwischen seinen Aufsatz in den Druck geschickt hatte, so 
veröffentliche ich nachträglich diese Bemerkungen, um wenigstens mit den 
dieselben begleitenden Abbildungen zur Kenntniss der in mancher Beziehung 
so interessanten Sp. fragilis beizutragen. 


168 

Knollen in grosser Anzahl und in zweierlei Form und Färbung vor- 
handen. 1) Blasse, weisslich gelbe Gemmulae, die nicht mit einander 
zusammenhängen, sondern in dem Gewebe des Schwammes unregel- 
mässig zerstreut erscheinen. Die allgemeine Form und der Bau dieser 
Gemmulae sind dieselben, wie ich für die jungen Gemmulae von 
Eusp. lacustris (Vergl. meine Abhandl. über die Süsswasser- 
schwämme Böhmens, pag. 17. Taf. II. Fig. 13.) hervorgehoben habe. 
Thatsächlich stimmt eine solche unreife Gemmula vonSp. fragilis 
Leidy (Sp. sibirica Dyb.) mit jener von Eusp. lacustris überein, indem 
sie ganz nackt ist, eine einzige hornige Membran besitzt (Fig. 2.) 
und auf dem oberen Pole der für diese Art sehr charakteristischen 
Luftröhre entbehrt. Etwas ältere Gemmulae sind zwar auch nackt, 
sie tragen aber auf dem erwähnten Pole, ringsum des allgemein als 
eine Öffnung gedeuteten Fortsatzes, eine kurze, gerade, etwas aufge- 
schwollene Röhre, die sich noch später horuförmig krümmt und auf 
dem äusseren Ende sich gänzlich verschliesst. 

2) Zwischen den blassfarbenen Gemmulen findet man hie und 
wieder, aber ziemlich selten eine isolirte bräunliche Gemmula. Da- 
gegen sind derartige, meist dunkel braun gefärbte Gemmulae in 
grösserer Anzahl in Gruppen zu 3, meist aber zu 8, 13, 15, aber 
auch zu 20 — 30 vorhanden und von dem umliegenden Skeletgewebe 
des Schwammes gänzlich umgeben. Bei der Betrachtung einer solchen 
Gemmulengruppe nimmt man bereits mit schwachen Vergrösserungen 
wahr, dass aus jeder Gemmula die oben erwähnte hornförmige Röhre 
nach aussen ragt (Fig. 1.). Ueber die Art und Weise, wie derartige 
Gemmulagruppen zu Stande kommen, geben die Querschnitte den 
verlässlichsten Aufschluss. Auf Fig. 5. sieht man die Durchschnitte 
von 5 Gemmulen, die in einer gemeinsamen Umhüllung stecken 
(Ik). Eine Gemmula liegt im Centrum der Gruppe, während die 
übrigen 4 in der Peripherie der ersteren zu liegen kommen. An an- 
deren Schnitten kann man noch mehrere Gemmulae sowohl auf der 
Peripherie als im Centrum vorfinden. Eine jede peripherische Gem- 
mula ragt aus der gemeinsamen Umhüllung durch die hornförmige 
Röhre nach aussen (Fig. 5. lr). Die Wandungen der letzteren er- 
scheinen meist viel schwächer als die eigentlichen, dicken, dunkel 
braun gefärbten hörnigen Umhüllungsmembranen der Gemmulae, deren 
zelliger Inhalt ungemein zahlreiche elliptische Stärkekörner enthält. 
Die gemeinsame Umhüllung einer Gemmulengruppe besteht aus hohlen, 
zackigen Säulchen, die durch Querblättchen in eine Reihe von über 
einander stehenden Kästchen  getheilt erscheinen.  Man findet hier 


169 

dieselbe Einrichtung, welche bereits von einer Reihe der Süsswasser- 
schwämme vornehmlich durch die Arbeiten Carters bekannt geworden 
ist, und die ich auch bei Trochospongilla erinaceus nachge- 
wiesen und als Luftkammerschicht gedeutet habe. Dasselbe stellt wohl 
eine Modifikation der gewöhnlichen körnigen Parenchymhülle vor, die 
ich bei den einheimischen Euspougilla- und Ephy datia-Arten 
constatirt, nebstdem aber auch bei den exotischen Spongilliden ge- 
funden habe, die ich durch die Güte des H. H. J. Carter und 
Edw. Potts erhielt, nämlich: Tubella pennsylvanica,*) Par- 
mula Batesii, Meyenia Leidyi**,), Heteromeyenia argy- 
rosperma, Carterius latitenta und tenosperma etc. Bei 
Meyenia Leidyi und Tubella pennsylvanica ist die Paren- 
chymhülle sehr hoch, so dass die der Hornmembran anliegenden 
Amphidisken ganz verdeckt erscheinen. Die Gemmulae von Par mul a 
Batesii haben dieselbe Gestalt wie jene von Ephydatia-Arten, näm- 
lich kuglig-convex. Auf der dicken Hornmembran stehen drei alter- 
nirende Reihen der schildchenförmigen Amphidisken, die von einer 
hohen Parenchym schient umhüllt erscheinen, wie es bereits Carter 
dargestellt hatte. 

Diese Parenchymschicht modificirt sich also zu einem eigenthüm- 
lichen aerostatischen Apparate, den man bereits durch die älteren 
Beobachtungen Carters bei Sp. Carteri (microcell-structure), neuer- 
dings bei Sp.fragüis, aber auch durch die sorgfältigen Untersuchungen 
MarslialVs von Sp. nitens genauer kennt. Dybowski erwähnt auch 
diese Schicht (Belegmembran), welche „aus kernlosen, polygonalen 
0-006—0-09 Mm. grossen Zellen" besteht. 

Diese Angabe ist richtig ; denn auch die oben erwähnten isolirten 
braunen Gemmulae sind mit der entsprechenden Hülle umgeben; 
dieselbe ist aber verhältnissmässig schwach entwickelt, indem die 
Wabenräume, oder besser Luftkammern nur in einer Schicht vorhanden 
sind (Fig. 3.) und als ein aus meist sechsseitigen niedrigen Kästchen 


*) Die Form und Anordnung der Skeletnadeln von Tubella reticulata 
stimmen mit denjenigen überein, welche Marshall bei seiner Potamo- 
lepis Leubnitziae zeichnet. 

**) Meyenia Leidyi besitzt zwar gleich gestaltete Amphidisken wie Tro- 
chospongilla erinaceus, ist aber keinesfalls mit der letzteren identisch. 
Die glatten Skeletnadeln und die eigenthümliche Gestalt der niedrig fla- 
schenförmigen, am unteren Pole plattgedrückten Gemmulae, so wie deren 
körnige, hohe Parenchymschicht — diese Merkmale bezeichnen Meyenia 
Leidyi als eine selbstständige Art. 


170 

bestehendes Netzwerk erscheinen. In den Gruppen von 3 Gemmulen 
(Fig. 4.) hängt bereits dieses Netzwerk zusammen und wenn sich 
noch mehrere Gemmulae zu einander reihen, um die oben erwähnten 
Ballen zu bilden, so vermehren sich auch die Luftkammern und die 
Höhe dieser Schicht wird demnach bedeutender. Namentlich in den 
Räumen zwischen den Gemmulen entsteht immer eine hohe Luftkam- 
merschicht (Fig. 5. Ik), während die oberen, d. h. die nach. aussen 
ragenden Pole der peripherischen Gemmulae nur von einer einfachen 
Kästchenschicht bedeckt sind. 

Die Belegnadeln erscheinen zwar auf der Oberfläche und auch 
im Innern der Luftkammerschicht zerstreut, gruppiren sich aber in 
der grössten Anzahl rings um die hornigen Membranen der Gemmulae. 
Die Eigenthümlichkeiten dieser Belegnadeln sind bereits durch die 
Arbeit Dybowski's genügend bekannt. 

Aus dem eben Geschilderten geht hervor, dass der Schwamm 
aus dem Flusse Danici, den Dr. Dybowski als Spongilla sibirica be- 
zeichnet, mit der Nordamerikanischen Spongilla fragilis Leidy 
wesentlich übereinstimmt. Die eingehendere Vergleichung beider Formen 
ergiebt nachfolgende Abweichungen und Unterschiede: 

1) Auch bei Sp. fragilis Leidy kommen die Gemmulaegruppen 
meist zu vier vor (var. seg regata Potts); doch habe ich auch 
isolirte Gemmulae, so wie auch Gruppen derselben zu 2, 3, bis 6 ge- 
funden. Eine so bedeutende Anzahl der Gemmulae in einer Gruppe, 
wie bei „Sp. sibirica" fand ich unter hunderten Fällen niemals. 

2) Die hornige Membran bei Sp. fragilis Leidy ist immer 
mit einer hohen Luftkammerschicht umhüllt, in Folge dessen die 
eigentlichen Gemmulae gänzlich verdeckt erscheinen, ohne sie von 
der Oberfläche betrachten zu können. Bei „Sp. sibirica" sind die 
hornigen Membranen immer deutlich zu sehen. 

3) Die Luftröhre von Sp. fragilis Leidy besitzt gleich dicke 
Wandungen wie die eigentliche Gemmula. 


Die polare Luftröhre von Sp. fragilis spielt eine wichtige 
Rolle im Leben der Gemmulae. Sie steht in direktem Zusammen- 
hange mit dem oberen, niedrigen Fortsatze der Gemmulae, welchen 
man allgemein als eine Austrittsöffnung für den jungen in der Chi- 
tinmembran eingeschlossenen Schwamm auffasst. Ob es aber that- 
sächlich eine Öffnung ist, kann ich nicht mit Sicherheit behaupten, 
da es mir niemals, sowohl an lebenden Gemmulae als an deren Längs- 


171 

schnitten, gelungen, eine solche nachzuweisen. Vielmehr scheint mir 
viel wahrscheinlicher, dass auch der polare Fortsatz gänzlich mit der 
Hornmembran verschlossen ist, wodurch der Gemmularaum von der 
Luftröhre gänzlich abgeschlossen erscheint. Die Luftröhren der 
trockenen Gemmulae vonSp. fragilis sind mit grossen Luftblasen 
erfüllt (Fig. 3. Ib.). Ein ähnlicher Apparat wurde von Carter und 
Marshall bei Sp. Carter i nachgewiesen und ich kann die Angaben 
der genannten Forscher nach eigenen Untersuchungen nur bestätigen. 
Nebstdem kenne ich ähnliche Vorrichtungen bei Tubella reticu- 
lata Carter, wo die Luftröhre unbedeutend angeschwollen ist. Sehr 
interessant ist der in Rede stehende Apparat bei der überhaupt 
merkwürdigen Norclamerikanischen Gattung Carterius; hier stellt 
er eine hohe, hohle Röhre dar, die, wenn man die Gemmulae ins 
"Wasser wirft, immer nach oben gerichtet ist. Nun sind die Gem- 
mulae dieser Gattung nicht kuglig, sondern von oben her nur unbe- 
deutend convex, unten dagegen halbkuglig, so dass der mediane Längs- 
schnitt durch eine Gemmula einem Schiffchen ähnlich ist, die im 
Centrum sich erhebende Luftröhre dagegen einem Mäste nicht un- 
ähnlich erscheint. Die innerhalb derselben eingeschlossene Luftblase 
trägt offenbar nicht wenig bei zur Erhaltung der Gemmulae auf der 
Wasseroberfläche. Bei Spongilla fragilis sind die Luftröhren 
von verhältnissmässig beträchtlichen Dimensionen, wie bei keiner an- 
deren von mir untersuchten Art; sie müssen aber auch ein grösseres 
Luftquantum aufbewahren, um die jedenfalls schwereren Gemmulae- 
gruppen eine Zeitlang auf der Oberfläche des Wassers zu erhalten. 


Die wahrscheinlich gleichzeitig mit meinen früheren Aufsätzen 
erschienene Arbeit von Wilhelm Retzer („Die deutschen Süsswasser- 
schwämme" Tübingen 1883. Inaug. Dissert.) enthält Beschreibungen 
einiger Süsswasserschwämme, welche bereits früher Noll („Fluss- 
aquarium" Zoolog. Garten 1870) aufgestellt hatte, die aber einer 
erneuerten Untersuchung bedürfen, um deren Dignitaet und die Be- 
ziehungen zu den in meiner Monographie dargestellten, beurtheilen 
zu können. Es gilt dies vornehmlich von SpongillaLieberkühnii 
Noll, ferner von Spongilla contecta Noll, die meiner Ansicht 
nach mit Sp. fragilis übereinstimmen dürfte. Ob Spongilla 
mirabilis Retzer mit der von mir beschriebenen Ephydatia 
amphizona identisch ist, lässt sich aus der Beschreibung Retzer's 
sowie aus seiner skizzenhaften  Abbildung nicht entscheiden; sehr 


172 

wünschenswert  wäre  es  die  von  Retzer  beobachteten  Typen  zu 
vergleichen. 

PS. Nachdem ich das Manuscript dieser „Bemerkungen" zum 
Abschluss gebracht habe, erhielt ich von H. Dr. Anton Wierzejski 
aus Krakau einige Praeparate der in Galizien vorkommenden Süss- 
wasserschwämme, unter welchen ich zu meiner Ueberraschung auch 
Spongilla fragilis Leidy gefunden habe. Die näheren Eigen- 
tümlichkeiten dieses offenbar für die palaearktische und nearktische 
Region sehr charakteristischen Süsswasserschwammes dürften wir aus 
der demnächst zu erscheinenden Monographie Dr. Wierzejski's über 
die Spongilliden-Fauna erwarten. 


Erklärung der Abbildungen, 

Fig. 1. Eine Gemmulen-Gruppe von Spongilla fragilis Leidy, 
aus dem Flusse Danici in Russland. 

Fig. 2. Eine junge Gemmula. 

Fig. 3. Eine reife, isolirte Gemmula, mit einfacher Luftkammerschicht 
und der Luftröhre, in welcher eine grosse Luftblase lb ein- 
geschlossen ist. 

Fig. 4. Eine aus 3 Gemmulen bestehende Gruppe. 

Fig. 5. Querschnitt einer Gemmulen-Gruppe, mit 4 peripherischen 
und einer centralen Gemmula : Ik Luftkammerschicht, Ir Luft- 
röhre. 

Fig. 6. Eine kleine Lamelle von Spongilla fragilis Leidy. 


23.    • 

Co  soudili  před  100  lety  o  studnovlasu 
(Phreatothrix Pratensis) ? 

Sděluje prof. dr. Fr. Vejdovský dne 23. května 1884. 

Po několik let již známo, že na dnech studnic pražských žije 
zvláštní annulat, jejž jsem r. 1876 poprvé do systému pod jménem 
Phreatothrix Pragensis uvedl. Posledním obsáhlým zkoumáním 
fauny studní pražských vyšlo na jevo, že tento červ rozšířen ve velmi 


F. Vejdovský:  Ueber Süsswassersc 

hwämme. 

3 

ib 

' -  ^ 

F/V/. -f. 

Kg.l 


Vejdovsk_ý  ad  nat. del 


Ik 


Fig. /. 


?>'%&.& 

ř% 

r;C*$ü 

- 

'%*$. 

Fig. 6. 

Ir 


Kle Hoflithogr A.Haase.Prag. 


S pon g i 1 1 a- fragilis  Leid_y. 


173 

značném počtu studní ve všech končinách Prahy a že vyškytá se 
hlavně v takových vodách, jichž dno vyloženo pískem řícným. Mimo 
Prahu dosud Phreatothrix nalezen nebyl. 

Zajímavo však jest, že červ ten v Praze již více než před sto 
lety znám byl, jak soudím ze starého sdělení J. Meyera, uveřejněného 
v „Abhandlungen einsr Privatgesellschaft in Böhmen. V. Bd. Prag, 
1782. pp. 77—81" a nadepsaného „Abhandlung von den Würmern 
des Menschen." Pojednání toto nemá žádné větší vědecké váhy, cena 
jeho jest více jen historická. Podstatným obsahem práce Meyerovy 
jest provedení důkazu, že červ, který ve studních pražských žije, 
není ničím jiným, než právě zárodkem tasemnic, a že tudíž tyto po- 
slední jen pitnou vodou v mladém stavu do člověka přicházejí a zde 
v dokonalý stav se vyvíjejí. Odpovídá tudíž zmíněné pojednání ná- 
hledům a domněnkám své doby, právě tak jako methody, po nichž 
Meyer dospívá k výsledkům právě naznačeným a o nichž se obšírněji 
rozepisuje. 

Pokládám za prospěšné, hlavní rysy z práce Meyerovy doslovně 
uvésti, maje za to, že posloužím tak odborníkům, jimž zajisté sotva 
známy, aneb méně přístupny jsou staré zprávy nynější král. české 
společnosti nauk.   Píšeť Joh. May er následovně: 

„Voriges Jahr fand ich in meinem Trinkgeschirr, das eben 
mit einem sehr trüb gemachten Wasser aus einem Brunnen der Nach- 
barschaft angefüllt war, auf dem Boden einen grossen gegen zwölf 
Linien langen Wurm, den ich dem ersten Anblicke nach für einen 
Fadenwurm (Gordius) hielt. Die genaue Untersuchung aber wie die 
offenbaren Kennzeichen Hessen keinen Zweifel mehr übrig, dass er 
zu den Regenwürmern (Lumbricis) gehöre ; er hatte zwar nur 62 Ringe 
nebst seinem Gürtel (Annul. carnos.), auch fand ich bei den folgenden 
Exemplaren um einige mehr oder weniger; dass ich zu glauben be- 
wogen wurde, dass vielleicht die Zahl der Ringe wenigstens in diesem 
Thiergeschlechte, sowie die Schuppen der Schlangen einigen Abände- 
rungen unterworfen sein müssen. Da ich in der Folge noch fünf 
dieser Thiere erhielt, so war ich im Stande genaue Untersuchung in 
Gegenwart verschiedener Freunde vorzunehmen." 

„Der Körper dieser Wurme ist etwas cylindrisch, an beiden 
Enden kaum merklich dünner. Das etwas verengerte End verlängert 
der Wurm, wenn etwas warmes daran gehalten wird, und dehnt es 
aus wie ein spitziges Hacken. Die Färb ist weiss, halb durchsichtig; 
lebend winden und schwingen sie sich in allerlei Krümmungen und 
Gestalten. Sobald das Thier todt ist,  ziehet der Wurm das schmale 


174 

Ende ein, daher es wahrscheinlich ist, dass dieser Theil der Sitz des 
Gefühls des Mundes ist. Die Länge betrug von 8 — 19 Linien. Die 
Dicke eine Linie am stärksten. Seitenstacheln (Aculei) habe ich keine 
bemerkt." 

„Wenn dieser Wurm in laues Wasser gethan wird, so kann man 
nicht nur sehr leicht seine äussere Gestalt, sondern eine geringe 
Durchsichtigkeit erlaubet auch den inneren Bau in etwas zusehen. 
Es erscheint ein einziger Kanal, der vom Munde bis zum After als 
ein schraubenförmig gewundener Darm sich zeigt, und vermuthlich 
die Stelle der Speiseröhre, des Magens und der Gedärme vertritt. 
Da ich Gelegenheit gehabt sehr oft, die menschlichen Regenwürmer 
zu sehen, so bin ich überzeugt worden, dass sie die grösste Aehn- 
lichkeit (die Grösse ausgenommen) mit ihnen haben." 

„Um aber noch mehr überzeigt zu werden, so machte ich fol- 
gende Versuche: Lebendig aus dem Wasser genommen und auf ein 
trockenes Glas gelegt dauern sie sehr lang selbst in der Sonnenhitze. 
Endlich werden sie steif und nach einer Stunde scheinen sie ganz 
leblos zu sein, in das Wasser gethan lebten sie nach kurzer Zeit 
wieder auf." (?!) 

„Ich stellte sie in Wasser nach und nach in eine Wärme von 
60° Fahrenh., sie lebten sehr munter, bis diese auf 78° stieg, wo sie 
ermattet zu werden schienen. Als ich sie aber in etwas kühleres 
Wasser that, so wurden sie so lebhaft wie zuvor." 

„Das Wasser von abgekochtem Quecksilber ändert sie nicht 
mehr, als das abgekochte Wasser, das sie weniger zu vertragen 
scheinen. Eben also der nichterne Speichel, oder verdünnte Milch. 
Sie lebten sowohl im süssen, bittern oder sauern Wasser, wenn es 
massig war, doch in einem höheren Grad wurden sie bald abge- 
mattet. Doch starben sie eher in starkem Salzwasser als von Zucker. 
In Essig starb ein Wurm nach 3/4 Stunden. Stark aufgelöster Mohn- 
saft, sowie Brandwein tödtet sie gleichfalls. Als ich einen Wurm in 
ein Wasser that, das mit der festen Luft aus Kreide und Vitriol- 
Säure geschwängert war, so schien der Wurm bald zu sterben. Nach 
2 Stunden that ich ihn ohne Zeichen des Lebens in das Wasser, in 
welchem ich ihn den anderen Tag bewegend fand. Er starb aber 
gleich darauf ohne neuer Auflebung, als ich ihn mit Terpentinöl be- 
feuchtete." 

„Gleich Anfangs hatte ich 3 dieser Würmer in ein Wasser ge- 
than, dem ich die elektrische Kraft mittheilte, aber sowohl die posi- 
tive als negative Electricität änderte sie nicht. Als ich aber aus dem 


175 

Wasser einen Funken zog, so waren sie in einer leblosen Betäubung, 
nach welcher sie sich kaum in 12 Stunden erholen konnten, dem 
einen ward dadurch der ganze untere Leib gelähmt, den er nicht 
mehr von dieser Zeit bewegen konnte." 

„Um aber zu untersuchen, ob die Erdregenwürmer von eben 
diesem zähen und dauerhaften Leben sind, und folglich fähig den 
thierischen Körper zu bewohnen, so machte ich verschiedene Erfah- 
rungen mit ihnen, aber ich fand, dass die Erdregenwürmer sehr schwer 
in einer Flüssigkeit auch nur 12 Stunden ausdaueru können. Selbst 
Milch, Speichel, Zucker beschleinigt ihren Tod eher. Alle Salze sind 
für sie schnell wirkende Gifte, eben also die oben genannten Auf- 
lösungen. Wärme, die der thierischen gleich kommt, macht sie steif 
und nach und nach sterbend. Es ist demnach wahrscheinlich, dass 
sie ungeschickt sind in den thierischen Körpern zu wohnen, zu 
wachsen und sich zu vermehren. Dass aber von den oben beschrie- 
benen im Wasser wohnenden wahrscheinlicher ist. Es scheint daher, 
dass diese Art als eine eigene zu betrachten ist, die von dem im 
Menschen wohnenden Kegenwurm sich nicht unterscheidet, in dem 
Wasser wohnt, und von daher in den Menschen kommt, sich da ver- 
grössert und fortpflanzet." 

Nechtěje dále rozebírati jednotlivá udání Meyerova, pokládám 
za nutné zodpovídat jen jedinou otázku: Zdali červ, Meyerem pozoro- 
vaný, odpovídá skutečně jen studnovlasu (Phreatothrix prä- 
gen sis) a žádnému jinému annulatu? Na otázku tu nutno jen 
kladně přisvědčiti; Meyer sice nepoužil drobnohledu k svým pozoro- 
váním a tak možno si vysvětliti, že štětiny (Aculei) neviděl. Avšak 
ostatní znaky těla, jak je líčí po pozorování okem neozbrojeným, 
barva, rozměry, přítomnost opasku (Annul. carnos.) — to vše na- 
svědčuje, že Meyer nepozoroval jiného červa, než právě Phreatothrix. 
Tento výklad jest pak tím oprávněnější, ježto během zkoumání studní 
pražských neobjevil se ani jediný, studnovlasu co do velikosti a zbar- 
vení podobný annulat, jenž by současně na dnu vod zdejších žil. 
Phreoryctes Menkeanus, který až dosud jen v Německu v ně- 
kolika studních byl objeven, vyniká nad červem v pražských vodách 
žijícím patero- až šesteronásobnou délkou těla. 

Ku konci přičiňuji poznámku, že jsem dotyčná místa z pojed- 
nání Meyerova uvedl původním pravopisem. 


176 


24. 
Příspěvek k nauce o množinách bodů v rovině. 

Přednesl Matyáš Lerch dne 23. května 1884. 

Budiž M libovolná množina bodů v rovině. Nalezá-li se v rovině 
této bod o! mající tu vlastnost, že se v každém jeho okolí nalézají 
body z M, nazývá se, jak známo, a' hodem hromadným množiny M , 
necht pak již sám je prvkem této neb není. 

Známá věta Weier&trassova praví, že množiny vykazující v ko- 
nečném oboru nějakém neomezený počet prvků mají nutně aspoň 
jedno místo hromadné. 

Soubor míst hromadných množiny M zove se její derivací či 
množinou odvozenou M. Má-li tato opět místa hromadná, tvoří jich 
soubor množinu M",  která je  druhou derivací M" množiny M atd- 

Tak obdržíme řadu množin 
(1) M M" M" . . . M(v-V M& . . . 

v níž je každá obsažena ve všech předcházejících, takže veškery prvky 
množiny M^ jsou zároveň prvky množiny M^v~ *) atd. 

Dokažme to pro v — 2. Buď a" libovolný bod množiny M" ; 
je-li pak ö libovolně malá daná veličina kladná, opišme kol a" kruh 
poloměru ď, jejž znamenejme (a"). Jelikož bod a" je hromadné místo 
množiny M, musí se vždy uvnitř kruhu {a") nalézati body množiny 
M'\ bud m' jeden z nich. Opíšeme-li kol nť kruh (m') poloměru 
č — a"m', který je tedy všecek uvnitř kruhu (a") obsažen, shledáme 
podobně, že se v tomto kruhu také nalézají body množiny Af, poně- 
vadž m! je bodem hromadným této; libovolný z těchto bodů m na- 
lézaje se uvnitř (mf) nalézá se též uvnitř (a"), a tedy obsahuje každé 
okolí bodu a" body m množiny M, takže a" je místem hromadným 
pro M a jako takové náleží prvé derivaci. 

Řada derivac (1) je buď honečná neb neomezená. Zakončí-li se, 
tedy je posledním prvkem jistá množina M(n\ která nemá více bodů 
hromadných. V každém konečném oboru nalézá se dle výše uvedené 
věty Weierstrassovy nanejvýš konečný počet bodů z M(nK V tom pří- 
padě sluje množina prvého rodu (genre). 

Sestává4i M») z konečného počtu bodů, zove se množina pů- 
vodní M racionalnon druhu n. Je-li naopak počet bodů v M(n> neome- 
zený, je množina M irracionalnou. V tom případě můžeme jí přiřknouti 
symbolický bod hromadný co, takže existuje  derivace M<n+1) šestá- 


177 

vající z jediného bodu v nekonečnu. Stanovíme-li polohu bodů v rovině 
komplexními hodnotami, můžeme množinu irracionalnou přetvořiti 
v racionalnou následujícím způsobem. Buď a hodnota, jež není prvkem 

ani v Máni v ií'; přiřadíme-li každému bodu z bod zx := , 

z — OL 

přetvoříme tím množinu M v množinu Mx , která je všecka obsažena 
v jistém konečném oboru omezeném kružnicí se středem v o. Nebof 
poněvadž a není ani prvkem množiny M ani bodem hromadným, 
existuje zajisté jistý kruh určitého poloměru se středem v a, uvnitř 
kterého není bodů množiny M , a tento kruh přejde transformací naší 
v kruh S, jehož vnitřek odpovídá vnějšku kruhu kol a. Body hro- 
madné irracionalné množiny M , M! , M" . . . transformují se patrně 

opět v hromadné body množin Ml , M\ , M'\ a mimo to přibude 

v bodě zx = o příslušném ku z =z co nový skutečný bod hromadný 
množiny M[n\ jenž odpovídá symbolickému bodu hromadnému co. 
Množina Mli jejíž derivace M^+1) sestává z jediného bodu o, je 
patrně racionalnou. Je tedy rozdíl mezi množinami racionalnými 
a irracionalnými pouze formal ný. 

2. Je-li množina M derivací nějaké množiny iH(-1>, obsahuje 
všecky body prvé své derivace M. Z toho plyne, že mnohdy nelze 
utvořiti množiny i!í(-1), které by příslušela řečená vlastnost. 

Nazývejme upravenou či modifikovanou každou množinu $DZ(M,M') 
= M , která obsahuje zároveň veškery své body hromadné. Takovou 
lze utvořiti z každé množiny dané, připojí-li se jí pouze její body 
hromadné. 

Nyní dokažme větu: 

Každé modifikované množině 1. rodu M v rovině náleží nekonečný 
•počet množin M^~J\ které ji mají za svou první derivací. Takové mno- 
žiny MS— 1) zovou se prvými kontraderivacemi množiny M. 

V řadě článků uveřejněných v Comptes Rendus pařížské aka- 
demie r. 1882 dokázal p. Mittag -Leffler, že lze pro každou danou 
racionalnou množinu modifikovanou M v rovině utvořiti funkci jedno- 
značnou F(x , M\ která má ve všech bodech množiny M a jen v těchto 
místa podstatně zvláštní (wesentlich singulare Stellen). 

O každé racionální množině platí pak známá věta, že je sera- 
ditelnou (má mohutnost přirozené řady čísel), takže lze prvky její uv 
napsati v řadě 

(2) uL u2 u3 . . . uv . . . 

která se skládá toliko z prvků množiny M, jejížto každý prvek též 
naopak v řadě a to pouze jednou přichází. 

Tř. :  Mathematicko-přírodovědecká. 12 


178 

Dále dokázal p. Picard (Comptes Rendus 1879), že v okolí 
každého svého místa podstatně zvláštního obdrží funkce jednoznačná 
komplexní proměnné- veškery možné hodnoty, vyjímaje nanejvýš dvě, 
které pak nazývati můžeme kritickými. Buďtež tedy vx t?2 kritické 
hodnoty příslušné zvláštnímu bodu uL , v3 v4 kritické hodnoty pro bod 
u2 5 va v6 Pr0 uz a^- Patrně lze pak napsati všecka vL v řadě 

(3) vx v2 v3 . , •". ví : . . . , 

takže kritické hodnoty funkce jednoznačné tvoří množinu seřaditelnou. 

Dle známého theorému Cantorova*) existuje pak nekonečně 
mnoho hodnot qp, jež nenáležejí řadě (3) a při nejmenším vyplňují 
spojité křivky (oblouky knihové a p.), takže množina hodnot <p má 
mohutnost kontinua. Je to právě množina hodnot, jež obdržeti může 
funkce F(x,M). Tudíž: 

Soitbor všech hodnot, jež obdržeti může analytická funkce jedno- 
značná a monogení, tvoří vždy množinu mohutnosti kontinua. 

Buď cp0 libovolný prvek této množiny; pak tvoří kořeny x rovnice 
F(x >M)=z<pQ 
množinu x{<p0) zajisté apantachickou (diskrétní), jejíž prvá derivace 
shoduje se s množinou M míst podstatně zvláštních funkce f(x,M), 
což z vlastností základních těchto míst bezprostředně vyplývá. Každá 
z těchto množin a?(<p0) jest kontraderivací množiny M. 

Věta dokázána pro množiny racionálně; poněvadž však lze li- 
nearnou transformací uvésti každou množinu irracionalnou rodu 1. 
v racionalnou, je obecná platnost její patrná. 

Zároveň shledáváme, že mohutnost množiny, jejíž prvky jsou 
kontraderivace množiny dané rodu 1. není menší mohutnosti kon- 
tinua. 

Množina x((p0) není modifikovanou, poněvadž funkce ve zvlášt- 
ních místech M nemá významu. Myslíme-li si ji doplněnou na modi- 
fikovanou, takže pak máme množinu x(yQ)-\-M, můžeme sestrojiti 
prvou kontraderwaci této množiny, tuto pak doplniti na modifikovanou 
a tak pokračovati do nekonečna. 


*) Mathematische Annalen, XX. p. 112. Acta mathematica 1883. p. 329. 


179 

25. 
Über die antarktische Flora Chiles. 

Vorgetragen  von  Dr.  Johann  Palacký am  22.  März  1884. 

Der Vortragende erörterte zuerst die doppelte Bedeutung des 
Wortes antarktisch, die gewöhnlich als allen Südländern gemeinsam 
(d. h. Südafrika, Australien und Südamerika) genommen wird, seitern 
als ein Äquivalent der hochnordischen-arktischen Flora. Er erklärte, 
sich auf den letzten, selteneren Sinn dieses Wortes zu beschränken, 
da im ersteren Sinne Chile, wie er bereits in den Abhandlungen 
der Gesellschaft (V. 11. B.) gezeigt, sehr arm sei — nur 7 Protea- 
ceen, 1 Epacridee, 3 Monimiaceen, 2 Restiaceen, 1 Centrolepidee, 
Araucaria, Podocarpus, Drimys, Pittosporum (1), Gunnera (7); dagegen 
treten entschieden nordische Typen auf in den Ranunculaceen (56) 
(keine Clematis — dagegen Caltha (7 Filipp.) Catal. 1881), Ber- 
beris (36), Arabis 2, Cochlearia, Braya, Erysinum, Lepidium 11, 
35 Cardamine , Draba 14, Hutchinsia, Nasturtium 9, Sisymbrium 
37 , Thlaspi 5) , Viola (48 sp.) , Drosera uniflora , Caryophylla- 
ceen (Arenaria 24, Cerastium 13, Lychnis 3, Silene 10, Stellaria 7), 
Linum (5), Geraniaceen (18, mehrere eingeführt), Hypericum (3), 
Malva (27), einigen Leguminosen [Lathyrus (28), Astragalus (33), 
Phaca (37), Lupiuus (7), Trifolium (18)], Geum (4), Epilobium (11), 
Saxifrageen (Ribes 24), 2 Chrysosplenium, Saxifraga 3, Umbelliferen 
[Apium 4, Daucus 2, Eryngium 15, Ligusticum (8)J, Valeriana (60), 
Galium (33), einige Compositen (Hieracium 5, Centaureen 9, Gen- 
tianaceen (18), einige Labiaten (Stachys 15), Scrofularineen (Eufra- 
sia (11), Veronica 6), Statice (2), Scutellaria (2), Salvia (2), Myoso- 
tis (1), Cynoglossum (5), Aristolochia (2), Dafne (2), Salix humbold- 
tiana, Fagus (11), Efedra (4),  Spiranthes (2),  Festuca (27) etc. etc. 

Hierin sind jene antarktisch -endemischen Formen nicht inbe- 
griffen, die als vicarirende gelten können, Astelia, Rostkovia, Ourisia, 
Ceratofyllum (chilense), Limosella tenuifolia Nutt. (aquatica Glos) auch 
bei Gray (Synoptial Flora =) Polemonium antarcticum, Mesembry- 
anthemum (chil.) etc. 

Im Gauzen sind c. 228 genera (ex c.) mit Europa gemein und 
mindestens 40—50 spec. identisch (von den eingeführten abgesehen*) 


*)  Als eingeführt erscheint uns ausser den schon bei Filippi bezeichneten 
die ganze  Segetal-  und  Ruderalflora:  Ranunculus muricatus, parviflorus 

12* 


180 

Ranunculus (bei acris, sceleratus, repens ist eine weite Verbreitung 
denkbar, während die mediterranen 2 sp. sicher eingeführt sind) 
Cardamine hirsuta, pratensis 2 (? vulgaris Ph.), Nasturtium officinale, 
palustre, Arenaria media, rubra, Cerastium (bei arvense und vulga- 
tum ebenso denkbar, wie oben bei Ranunculus, Isnardia palustris, 
Callitriche verna, autumnalis, Hippuris vulgaris, Myriofyllum verticil- 
latum, Lythrum hyssopifolium, thymifolium, Tillea muscosa, Montia 
fontána, Portulaca oleracea, Primula farinosa, Samolus valerandi, 
Gentiana prostrata, Prunella vulgaris. — Litorella lacustris (australis 
Griseb. med.?) (wohl einige Amaranthaceen?), Empetrum nigrům 
(zz andinum rubrum), 2 Lemna, 3 Potamogeton, Zanichellies palu- 
stris, Luzula campestris, Juncus bufonius. Tyf a angustifolia, Carex (3) 
leporina, canescens, incurva, Cyperus mucronatus Rottb. , Scirpus 
caespitosus, Alopecurus alpinus, Glyceria fluitans, Phleum alpinum 
(=: hänkeanum), Phragmitis communis, Adiantum capillus veneris, 
Hymenofyllum tunbridgense, Cystopteris fragilis. 

Typisch- endemisch bleiben z. B. Visianiaceen (2Í), Gilliesiaceen 
(6), Calycereen (40), Malesherbiaceen, Francoaceen (6) — der Reich- 
thum an Mutisiaceen (293 das Maximum auf der Erde),  die Arten- 


Argenione mexicana, Brassica 2, Capsella bursa pastoris und 2 andere, 
Isatis tinctoria, Sisymbrium sofia, Viola odorata, Malva nicaensis, Sagina 
procumbens, Silene gallica, Spergularia arvensis, Stellaria (4) media, Elatine 
triandra, Ruta bracteosa, Medicago denticulata, lupulina, sativa, Lotus cor- 
niculatus, Melilotus officinalis, Trifolium repens (=: limonium Phil.), Trigonella 
monspeliaca, Vicia sativa, Alchemilla arvensis, Potentilla anserina, Poterium 
sanguisorba, alle 3 Rosen, Ammi visnaga, Apium graveolens, Conium macu- 
latum, Foeniculum vulgare, Hydrocotyle asiatica, Myrrbis odorata, Scandix 
pecten veneris, Galium aparine, Sberardia arvensis, Valerianella olitoria, 
Dipsacus fullonum, Cichorium intybus, Sonchus arvensis, oleraceus, Age- 
ratum conyzoides, Anthemis cotula, Centaurea melitensis, Cnicus benedic- 
tus, Cynara cardunculus, Filago gallica, Pyrethrum parthenium, Senecio, 
Silybum marianum, Xanthium spinosum, Anagallis arvensis, Couvolvulus ar- 
vensis, Calystegia sepium, Ileliotropium curassavicum, Lycopsis arvensis, 
Marrubium vulgare, Molucella levis, Melissa officinalis, 3 Mentha, Ocymum 
basilicum, Datura stramonium, Solanum nigrům, Antirhinum majus, Digi- 
talis purpurea, 2 Linaria, 3 Veronica, Plantago, G Amaranthaceen, 6 Cheno- 
podiaceen, Polygonům aviculare, persicaxia, 6 Rumex, Asparagus officinalis, 
Allium roseum L., Ilordeum murinum, secalinum, Lolium temulentum L., 
Poa annua, nemoralis, Oplismenus crus galli, Polypogon monspeliensis, Tri- 
ticum repens (? var. magellanica) etc. etc. 

Bei diesen allen ist die Einschleppung möglich ja anzunehmen, beson- 
ders bei den mediterranen Typen, doch kann auch manche Form einhei- 
misch sein (? Spartium junceum). 


Liih.Fiii  !■■.'■■ 


181 

menge bei Oxalis (82), Cristaria (40), Adesmia (134), Chlorea (64), 
Calandrinia (78), Acaena (89), Senecio (209). 

Eine ganze Reihe andiner Formen setzt sich hier fort: Mimu- 
lus (2), Calceolaria (68), Hydrophyllaceen (9), Poiamoniceen (20), 
Gualtheria, Forstera (Stylid.), Escallonia (43), Azorella, Bacharis (56), 
Fuchsia (6). Südamerika karakterisiren 76 Nolaneen, Eugenia, Al- 
strömeria (56). Loasaceen (54), Cacteen, Tropeolum (23), Colletia 
(24), Blandowia, die Menge der Verbenaceen (63), Verbena (41), 
Solaneen 134 (64 Solanum), Bromeliaceen (22). Nicht selten sind 
mexikanisch-kalifornische Anklänge: Eschholtzia californica, Larrea, 
Prosopis (8), Dalea, selbst mediterrane Helianthemum (3), Fran- 
kenia (9), Rhus, Fagonia. 

Es stellt sich das Verhältniss nachstehend heraus: endemische 
Formen mehr als 4/5 aller, doch dürften manche noch in Peru und 
Argentinien vorkommen; eingeschleppte (meist aus Spanien) ca. 72oí 
— wir haben fast alle mediterranen Formen hiehergestellt, nordische 
Formen ca. % — wenn man mehr auf die genera, als die species 
C/ioo) s^ent — tropische Formen V20 höchstens z. B. 19 Azara, 
2 Jonidium, 7 Malpighiaceen, 3 Sapindaceen, 2 Cissus, 21 Bignonia- 
ceen, 5 Acanthaceen, 11 Laurineen, Pilostyles, 8 Piperaceen, Arach- 
nitis (Burmann.), Dioscoreen (29), 3 Palmen, Cyatheae*) noch endlich 
die andin-patagonischen Formen: Colletia, Chusquea. 


26. 
Eine neue Berechnung der Chalkanthitkrystalle. 

Vorgetragen von Prof. Dr. J. Krejčí am 20. Juni 1884. 
Mit 1 Tafel 

Naumann führt in seiner Krystallographie (1830) mit Zugrund- 
legung von Kuppfers Messungen eine Berechnung der Krystallflächen 
des Chalkanthites aus und erhält für die Grunddimensionen der 
Krystallreihe die Werthe: 

A =19° 19' a = 77ü37V2' 

B = 74° 22' ß — 73° 10x/2' 

C= 85° 38' y = 82021V2' 

a : b : c = 1 : 1*816 : 1"027. 


*) Die meiste Ähnlichkeit ist mit Argentinien und Patagonien. 


182 

Die von ihm bestimmten Flächensymbole sind (Fig. 1. 2.): 
o     ii r TM m p q    P 

oP   ooPoo   ooPco   ooP',   oo ',P   <x>P',2   ,P'oo   'P,oo   P 

V 10 s i X 

2řP'oo   2'P,oo   2Př2   2'P2   3P'3. 

Angemessener erscheint die Bestimmung der Krystallflächen des 
Chalkanthites, wenn man die vorherrschenden Flächenpaare P, ilf, T 
als die Hexaidfiächen oder Pinakoide annimmt, indem hiedurch eine 
besondere Eigenthümlichkeit des Chalkanthites, näm- 
lich sein dikliner Charakter mit Bezug auf seine Axen zum 
Vorschein kommt. 

Die Berechnung lässt sich, leicht mittelst der gewöhnlichen 
triedrischen Formeln und mittelst der zwei Zonengleichungen 


mnr 
m'n'r' 
m"n'r' 

cot vvx — cot vv"    mn' - 

— nm' 

mxn" — nxm" 

cot vv' — cot vv"   m'n" - 

— n'm" 

mnx — mx 

nrf — rnf    nxr" ■ 

— rxn" 

~ -n/r" — r'n"    nrx ■ 

— rnx 

durchführen, wobei v = mnr 

v' zzi m'n'r' 

vL zzl mxnxrx 

v" rz: m"n"r" 
die aufeinander folgenden Flächen einer Zone bedeuten. 

Aus den von Kuppfer angegebenen Messungen ergeben sich fol- 
gende Kanten für das Grundhexaid P, M, P, und zwar: 
PT =127° 40' = B 
MT = 123° 10' = C 

Pr = 103° 27', mithin 0' -k 180° — 103° 27' = 76° 33' 
Tr = 110° 10', mithin C — 180° — 110° 10' = 69° 50'. 
Im Trieder BO'O (Fig. 3.) findet man den der Kante Q gegen- 
überliegenden ebenen Winkel ho' aus der Gleichung 

, ,    cos C -f- cos B cos 0'   n.OPOo 

cos bo' ■=. r-Lj- — ^-pr- = 0'2633 

sm i> sin u ' 

und daraus bo' — 74° 44'. 

Den ebenen Winkel a findet man dann aus der Proportion 

sin a    sin 0' n sin 0' . sin bo' . . .,. . r.nn 

.  T ■  — —r—FT. ■>  und : — tt, = sin a — 1 ;  mithin cc = 90 . 

sm bo    sin C ' sin C ' 

Die Kante A des Grundhexaides findet man aus der Gleichung 

cos A ~\- cos B cos C 
cos a — r-i-= — r—r] * 

sin ß . sin C 


183 

oder da a = 90°, aus der Gleichung 

— cos A = cos BcosC = — 73 , mithin — A = 109° 28'. 
Die Kante A ist also gleich einer Kante des regulären Oktaeders. 
Die ebenen Winkel ß und y findet man  aus  den Proportionen 

*£ = **    i*ÜL=«*4,  ^ = 122» 51',  , 5=117» 21'. 

sm a    si?i j4    szw a    sin A 

Mithin sind die Kanten und Flächenwinkel des Grundhexaides 
A = 109° 28' a =  90° 

B =127° 40'     0 = 122° 51' 
C=122°10'     y=117°21'; 
also ein Verhältniss,  wie es dem  diklinen Systeme  entspricht, 
wenn  man die Neigung  der Axen  als Princip  der Krystallsysteme 
annehmen würde. 

Die Grunddimensionen der Krystallreihe des Chalkanthites be- 
stimmt man aus den beiden Hemiprismen o und r. 

Für r — mno = 110 = c' ', ist, wie schon früher angegeben 
wurde, O = 180° — 110° 10' = 69° 50' und da Q + C + C" = 180°, 
C, = 180° — 123° 10' = 56° 50', ist C" = 53° 20'. Man findet dann 
aus der Proportion 

wi : w = sin C" sin ß : sin O sin a, den approximativen Werth 
m: n = 1 : 7/s« 
Für  o = wor = 101 = V  ist  Po =125° 2',  P" = 180° — 
— 125° 2' =54° 58', und da Bt-\- ß'-f- B" = 180°, ist 5' = 72° 42', 
und dann m : r = sm B" sin y : sin B' sin a,  oder approximativ 
m : r = 1 : 4/3.  Es ist demnach 
m : n : r z= 1 : 7I5 : 4j3  oder 
1/mi : 1/n : ljr = a : b : c = 1 : 5/7 : 3/4 = 28 : 20 : 21. 
Unter den oktaidischen Flächen bildet die Fläche s — rnnr mit 
P den Winkel Ps = 158° 27'. 

Im Trieder O'BE' (Fig. 4.), wo bo' = 74° 44', 0' = 180° — 
— 158° 27', ist 

±1 ,    cot 0' sin B 4- cos B cos bo' 

cot be' = r-V- = 1-904719 

sin bo' 

mithin be' — 27° 42', ce' = 90° — oe' = 62° 18', 

c : b = s^w 6e' : s/w ce' = 2l/40 : 1 , 

während in demselben Trieder 

a : o = siw oo' : sm 180° — (bo' -f- a) oder 

a : & = 7/5 : 1 ist. 

Es ist also für die oktaidische Fläche s 

a:6:c=^:l:^o-lr5/7:3/8. 


184 


Im Vergleiche mit o — 110, wo c= 3/4, ist also s — 112 = on/2. 
Die dodekaidische Fläche v = Olr liegt in der Zone or\  ihre 
Gleichung ist 
"OÍř 

101  zz 0, woraus r = 1, mithin v = 011 == a/ 
lfO 

Die oktaidische Fläche a? = mnr liegt in den zwei Zonen Pr 
und Tu; ihre Gleichungen sind 


001 
mnr 
llO 


= 0, woraus m = n ; 


100 

oll 


0, woraus w =>, 


mithin ist für a?, m = w = r, demnach # ±_ 111 = ď„ 
Die Fläche i=zmnl liegt in der Zone Pr. 
Diese Fläche £ liegt mit  den Flächen P, s, r in  einer Zone 
in welcher diese Flächen die Kantenwinkel 

is=  96° 16' 
£P=117°47' 
ir=z  41° 14' bilden. 
Die Flächensymbole dieser Zone sind: 
v = i = mni = mw vi^ = 180° —  96° 16' ==  83° 44' 

vř = F = 001 = mW w' = 180° — 1 17° 47' =z 62° 13' 
^=5 = 112= mxnxrx vv" — 180° — 41° 14' = 138° 46' 
v" — r =r 1 10 rr m"n"r" 

Die zugehörige Gleichung ist 

což 83° 44' 4- což 41° 14' _   0   _   2w   _ _3_ 

coi 62° 13' + cot 41° 14' ~" m — n ~~ 2 n -f- 1 "" 4 ' 

woraus wi = w, n — '% und mithin s = wmi = 3/23/2 1 = 332 = 0'3/2. 

Die dodekaidische Fläche n =z InO liegt in der Zone Tr. 

Die Kanten dieser Zone sind 

2r=110°10' 
nr —  79° 19' 
Mr—  53° 20'; 
Die zugehörigen Flächensymbole sind: 


v — r — 1 10 =■ mnr 
v' — T — 1 00 = mW 
i;,^«- IwO ~ mj^j^j 
«" = M — 010 = w"n'V" 


wx — 180° — 79° 19' = 100° 41' 
vv' — 180° — 110° 10' — 69° 50' 
vv" — 180° —  53° 20' = 126° 40'. 


185 


Die zugehörige Gleichung ist 

— cot 79° 19' -f cot 53° 20' _   1   _ 1 . 
cot 69° 50' + cot 53° 20'  "" n -f- 1 ~~ 2 ' 
demnach n == 1,  w = 110 = cx. 

Die oktaidische Fläche p = mrcr liegt in den Zonen Pr und vo 
ihre Gleichungen sind 

110 Toi 


001 
mnr 


= 0,  woraus m — n 

—    — m    — 
mnr-=z 11 — = llrr 


llr' 
Oll 


= 0, woraus r' = 2 ; 


mithin p — 112 = o1^. 
Die oktaidische Fläche w = mnr liegt in den Zonen in und or ; 
(Fig. 1. 2.), ihre Gleichungen sind 


110 

mnr 
332 


_ m-\-n . 

= 0, woraus r = — ~ — ; 
o 


mithin ist 


m -\-n 


110 
mnr 
lOl 


=r 0,  woraus r =: m — n ; 


— m — w, mzz2w, r = w, to = 2w.w.w = 211 = e'1^. 

Die dodekaidische Fläche m = n\0 liegt in der Zone Pw ; ihre 
Gleichung ist 


001 


= 0, woraus n = 2 ; 


wlO 
2ll 

mithin m = 210 = c'72- 
Die oktaidische Fläche q = mir liegt in der Zone rv. 
Die Kanten dieser Zone sind 

vw=z  94° 22' 

vr = 135° 10' 

«gr=  76° 43' 
Die zugehörigen Flächensymbole sind 


v — v — Oll z=. mnr 
i>' — p — 110 = m'wV 
vx = w —z 211 = minirl 
v" — q — mir — m"n"r" 

Die zugehörige Gleichung ist 
coi 85" 38' -f- cot 76° 43' 


wx = 180° 

w' = 180° 

w" = 180° 


94° 22'=  85° 38' 

135° 10'=  44° 50' 

76° 43' = 103° 17' 


m — 2 


r — 1 


coi 44° 50' + cot 76° 43' ~~ 2 (m — 1) ~~   2r 
woraus m = 3, r =z 2, also <j = 312 = 0'^. 


186 

Die so bestimmten Flächensymbole des Chalkanthites sind: 


P 

*>o 
T 

M 

V 
u 

V 

0 

m 

[001 

100 

010 

Oll 

101 

110 

llO 

210 

1 oP 

oo Pco 

coPco 

,P'oo 

'P,<x> 

ooP', 

oo',P 

co',P2 

Naumann :  P 

00 P', 

ao',P 

2,P'oo 

oP 

oo Poo 

QOPoo 

ooP',2 

oM/2 

o', 

o>% 

0*/2 

a'V, 

% 

s 
112 

X 

lll 

i 
332 

112 

2ÍT 

2 

312  ] 

l 

\F 

^ 

3/2'P 

Vi£ 

2'P2 

3/2'P3j 

Í 

Naumann 

: 2P'2 

3P'3 

2/P2 

,P'oo 

'P,O0 

2'P,oo 

In den Symbolen der ersten Reihe bedeutet a, 6, c, o, e, s die 
Combinationskanten der betreffenden Flächen mit dem Grundhexaid, 
und der beigegebene Index den Abschnitt an der gegenüberliegenden 
Kante dieses Hexaides. 


27. 

Thelyphonus bohemicus n, sp., ein fossiler Geisselscor- 
pion aus der Steinkolilenformation von Rakonitz. 

Von Prof. Joh. Kušta,  vorgelegt von Prof. Joh. Krejčí am 20. Juni 1884. 

Mit 2 Tafeln. 

Die merkwürdige und wenig bekannte Ordnung (auch Familie) 
der Geisselscorpione (Pedipalpi), bestehend aus den jetzt lebenden 
Gattungen Phrynus und Thelyphonus, hatte bisher namentlich in dem 
Carbon, bis wohin die Arachnidenklasse, wenn auch im Ganzen als 
Seltenheit, so doch nun mit 17 verschiedenen Arten, zurückreicht, 
keine bekannte fossile Vertreter. Es werden wohl die zwei oder 
drei carbonischen Eophrynusarten als mit Phrynus verwandt zu den 
Geisselscorpionen gestellt, besitzen aber, wie Karsch bei dem engli- 
schen Eophrynus Prestvichi Woodward bemerkt, mit den Phry ni- 
tí en nichts Gemeinsames. Und fürwahr, vergleicht man nur ober- 
flächlich die in der Steinkohlenformation aufgefundenen Eophrynen 
mit den in Capland, Java, Ceylon, St. Domingo, Mexico etc. jetzt 
lebenden  und von  J.  van  Ho e ven  in „Bijdragen  tot de Kennis 


187 

van het Geslacht Phrynus Oliv. (Tijdschrift voor natuurlijke Geschie- 
denis en Physiologie) 1842" beschriebenen Arten von Phrynus Oliv. 
(Tarantula Fabr.) : capensis, reniformis, medius, lunatus, palmatus, so 
vermisst man jede nähere Geschlechts- oder Familienverwandtschaft. 

Die zweite Gattung der Geisselscorpione, Thelyphonus un- 
terscheidet sich von Phrynus namentlich durch starke, scherenför- 
mige Taster des 2. Kieferpaares: „Thelyphonus onderscheidt zieh 
van Phrynus door dikkere palpi, die niet met eenen enkelen haak, 
maar mit twee haken of met eenen nijper eindigen" etc. (Hoeven 
1. c. pag. 78). Die Arten der Gattung Thelyphonus Latr. (Phalan- 
gium Linné, Tarantula Fabr.), die sich durch den Bau ihrer Sche- 
rentaster und ihren langgestreckten Körper an die Scorpione eng 
anschliessen, werden von H. Lucas in „Sur une Monographie du 
genre Thelyphone" 1835 (Magasin de Zool. V.) beschrieben und ab- 
gebildet.  Es sind dies folgende sechs Arten: 

Thelyphonus giganteus Lucas, aus Mexico, mit einem 
2" 6'" langen Rumpfe. 

Thelyph. caudatus Latr., aus Java, Rumpf 15'". 

Thelyph. rufimanus Lucas, aus Java, 1" lang. 

Thelyph. rufipes Lucas, Vaterland unbekannt, 11'" lang. 

Thelyph. angustus Lucas,  Vaterland unbekannt,  8'" lang. 

Thelyph. spinimanus Lucas, Vaterland unbekannt, 10'" lang. 

Die Artenunterschiede beruhen hauptsächlich auf der Verschie- 
denheit der Grösse und der Farbe. Bei Thelyphonus spinimanus 
wird die stachlige Beschaffenheit des Innenrandes am 4. Tastergliede 
besonders hervorgehoben. 

Von den Thelyphonen kam bisher gar nichts Fossiles vor. Um 
so überraschender ist die. Auffindung eines carbonischen Spinnen- 
thieres, welches nicht nur zu den echten Geisselscorpionen, sondern 
zu der bis jetzt noch lebenden Gattung Thelyphonus selbst gehört. 
Ich fand heuer nämlich diese Arachnide, die ich Thelyphonus 
bohemicus nennen will, in drei prächtig erhaltenen Exemplaren (am 
12. Jänner, 7. März und 22. März 1. J.) auf einer Halde der Kohlen- 
bergwerke „Moravia" bei Rakonitz. 

Von dem neuen Fossil Thelyphonus bohemicus liegen somit 
drei sich günstig ergänzende Exemplare vor, und zwar: 1. Ein 
grosses, fast ganzes Exemplar (auf Fig. IV. der beiliegenden Tafel 
in doppelter Vergrösserung), dem bloss die zwei geisseiförmigen 
Füsse und ein Theil des Schwanzanhängsels fehlt. Dasselbe misst 
der Länge nach von der Tasterspitze sammt dem Anhäugselfragmente 


188 

ciixa 5 cm., der Rumpf allein 3 cm. 2. Von einem ungefähr ebenso 
grossen Individuum ein ganzer Cephalothorax mit Gliedmassen, ins- 
besondere mit einem Fusse des characteristischen, geisseiförmigen 
Vorderpaares und mit fünf Abdominalringen (Fig. I. und IL). 3. Ein 
kleines, beinahe ganzes Individuum (Abart ?), von dem in Fig. III. nur 
die letzten Abdominalsegmente und der gegliederte Afterfaden ab- 
gebildet wird. Von allen drei Stücken habe ich auch die Negativ- 
platten, von denen besonders die zu den erstgenannten zwei Exem- 
plaren zugehörigen sehr instructiv sind, in guter Erhaltung heraus- 
geschlagen. Alle drei Abdrücke zeigen die Rückseite und sind von 
schwarzer Farbe, weil verkohlt, wodurch dieselben von der hellen 
Gesteinsunterlage besonders deutlich abstechen. Auch braune Partien 
und überhaupt jenen braunen, den thieri sehen Versteinerungen eigenen 
Schimmer nimmt man da wahr. 

Der Cephalothorax erscheint ganz ähnlich jenem der jetzt 
lebenden Arten, im Hauptumrisse rechteckig, in der Mitte des Vor- 
derrandes abgerundet, daher fast eiförmig, wobei beinahe auf der 
ganzen Basis abgestutzt. „Le cephalothorax, sous la forme d'un 
quadrilatěre, est toujour plus long que large, termine en une pointe 
arrondie ä sa partie antérieure et tronqué brusquement ä sa partie 
postérieure".   (Lucas 1. c.) 

Die Lauge des Kopfbruststückes beträgt bei jedem der zwei 
grösseren Exemplare 9 mm. und die grösste Breite 6 mm., bei dem 
kleineren Exemplare macht die Länge dagegen bloss 5 mm. und die 
Breite 3 mm. 

Die Oberfläche dieses Hauptsegmentes trägt nahe am Vorder- 
rande ein Paar deutlicher Augen (Negativ Fig. IL, auch Fig. L), 
auch die Seitenaugen (je drei) scheinen auf einer Seite angedeutet 
zu sein. Ausserdem bemerkt man auf der Oberfläche des Cephalo- 
thorax vorne eine bogenförmige Vertiefung und dahinter noch, wie 
bei den jetzigen Arten, mehrere narbige Eindrücke. 

Besonders auffallend und an allen drei Exemplaren gut erhalten 
sind die mächtigen, sechsgliedrigen Taster des 2. Kieferpaares. 
Dieselben erreichen an den grösseren Stücken 11 mm. Länge, an 
dem kleinen Exemplare sind sie jedoch kaum über 4 mm. lang. 
Die Taster des fossilen Thelyphonus bohemicus zeigen ganz den- 
selben Bau, wie die der noch heute lebenden Arten. Namentlich 
ist das zweite, starke, nach innen erweiterte, mit spitzen Zähnen 
versehene Glied beachtenswerth. Auch die anderen Glieder, besonders 
das vierte, laufen in Zacken aus.  Das sechste Glied,  welches mit 


189 

dem fünften bei den recenten Arten eine kleine Schere bildet,  lässt 
sich nicht deutlich unterscheiden. 

Die Füsse. Das erste Fusspaar ist dünn, fühlerartig, von den 
folgenden abweichend gebaut. Von demselben ist nur der rechte 
Fuss an einem Exemplare erhalten (Fig. I. und in doppelter Ver- 
grösserung Fig. IL). Derselbe ist circa 27 mm. lang. Au den an- 
deren Exemplaren ist das erste Fusspaar iu sehr fragmentarischer 
Erhaltung. Die Glieder des in Fig. IL vergrösserten Vorderfusses 
lassen sich nicht ganz deutlich unterscheiden; doch werden sie ähn- 
lich denen der jetzlebenden Species sein. Auch das Endglied (Thar- 
sus), welches bei den jetzigen Thelyphonen Sgliedrig ist, zeigt an 
unserem Exemplare mehrere Glieder, von denen vier oder fünf noch 
erhalten zu sein scheinen. 

Die anderen drei Gliedmassenpaare sind besonders an dem 
grossen Exemplare (Fig. IV.) schön erhalten. Wie bei den jetzigen, 
ist auch bei den fossilen das 1. und 4. Paar am längsten, wobei das 
4. das Stärkste ist. Auch die Gliederung der Füsse erscheint die- 
selbe. Das Längenverhältniss der einzelnen Fussglieder bei den 
jetzigen Thelyphonen ist dieses: 1. nach einem kurzen Hüftengliede 
folgt 2. ein etwas längeres, dann 3. ein bedeutend längeres Glied, 
4. wieder ein kurzes und dann 5. ein langes Stück und endlich 
6. der 4gliedrige Tharsus. 

An den hintersten Füssen (Fig. IV.) lassen sich diese Theile 
mit folgenden Längen unterscheiden: 1. das kurze Hüftenstück etwa 
l1/« mm., 2. ein Glied, dem Trochanter entsprechend, welches bei den 
Thelyphonen (auch bei den fossilen) ausnahmsweise verlängert ist, 
von 3 mm. Länge, 3. ein 8 mm. langes Glied, 4. ein kurzes Stück 
3 mm., 5. ein (auf dem Negativ) mit einem Dorne versehenes Glied, 
7 mm. Endlich folgen kleinere (vier?) Glieder, von denen das erste 
am längsten ist. 

Das Abdomen ist zwölfgliedrig ; die letzten drei Segmente 
sind schmal und bilden zusammen einen kleinen zapfenartigen Fort- 
satz, von dem ein langes Schwanzanhängsel ausgeht. Nicht bedeu- 
tungslos ist der Umstand , dass von den letzten drei schmalen 
Abdominalringen die zwei ersten viel kürzer sind als der letzte. 
Dasselbe hebt Lucas bei den jetztlebenden Thelyphonen hervor: 
„Les deux premiers articles sont trěs courts; le ti/oisieme gros et 
allonqué". [ 

Das bedeutend langgestreckte Abdomen ist mit Ausnahme der 
ersten Segmente, wo dasselbe von dem Cephalothorax schwach abge- 


190 

schnürt ist, und der letzten, sehr schmalen Segmente ungefähr gleich 
breit. Die grösste Breite des Abdomens beträgt 6 mm. und die 
Länge 21 mm. Anders bei dem kleinen Exemplare, wo das Abdo- 
men 12 mm. lang und 4 mm. breit ist. Auch erscheinen an diesem 
Abdrucke die ersten drei Bauchsegmente kürzer als die folgenden. 
Übrigens sind auch an diesem kleineu Exemplare von den letzten 
drei verengten Segmenten die zwei ersten kürzer als das dritte. Ob 
dieses Exemplar ein junges oder sexuell verschiedenes Individuum 
oder eine Abart von Thelyphonus bohemicus darstellt, will ich nicht 
entscheiden. 

Das Afteranhängsel ist an dem grössten und namentlich an 
dem kleinsten Exemplare erhalten. Dasselbe besteht an dem letzt- 
genannten Stücke aus 19 Gliedern und ist 13 mm. lang (Fig. III.) 
und an dem grossen Stücke, besonders an dem entsprechenden Ne- 
gativabdrucke, zeigt dasselbe 7 Glieder bei einer Gesammtlänge von 
11 mm. Das erste Glied ist in beiden Fällen doppelt so lang als 
jedes folgende. Ausserdem ziehen sich über alle Glieder des Schwanz- 
anhängsels zwei Längs reifen. 

Bei den jetztlebenden Thelyphonen zählt der Afterfaden nach 
Lucas etwa 40 Glieder. 

Ein Unterschied scheint sich in Betreff des Schwanzanhängsels 
bemerkbar zu machen. Indem nämlich dasselbe bei den jetzigen 
Arten fadenförmig ist, erscheint es bei Thelyphonus bohemicus mehr 
steif und borstenartig. 

Was bei der Vergleichung unserer fossilen Art mit den jetzigen 
Formen namentlich überrascht, ist die grosse Ähnlichkeit, welche 
die uralte Art mit den noch jetzt lebenden besitzt. Der Geissel- 
scorpion Thelyphonus gehört somit zu den persistenten Gattungen, 
indem derselbe seit der Carbonperiode bis auf die heutige Zeit mit 
allen characteristischen Merkmalen fortdauert. 

Die Geisselscorpione gehören, namentlich im Vergleich mit den 
verwandten Scorpionen, zu den minder bekannten Arachniden, die 
nur auf einige Tropengegenden beschränkt sind und auf feuchten 
Orten, unter Steinen, in den alten Baumstämmen u. s. w. beim Tage 
versteckt, ein nächtliches Leben führen. Die Aufenthaltsorte der 
Thelyphone sind nach Lucas: „sous le pierres, ä terre, dans les 
lieux humides". Auch die Phrynusarten leben nach Hoeven „im 
Detritus der alten faulen Baumstämme". 


J. Kušta : .Theiyphonus  bohemicus. 


Fig. 


i 


Litk Farský  Pragae. 


191 

Das Klima der Wälder der Steinkohlenzeit musste für das Ge- 
deihen der Thelyphone , selbst in unseren Gegenden , wenigstens 
ebenso günstig wie das der heutigen Tropenländer gewesen sein. 

Alle drei eben beschriebenen Exemplare von Thelyphonus 
bohemicus stammen aus dem hellgrauen Schleifsteinschiefer der 
unteren Kadnitzer Schichten der „Moravia" bei Rakonitz und zwar 
gerade aus derselben Halde, die mir bereits Anthracomartus 
Krejčii m., Cyclophthalmus senior Corda und neulich eine 
neue, noch nicht beschriebene Spinne Anthracomartus minor 
in, geliefert hat. 


Erklärung der Tafel. 

Fig.  I. Thelyphonus  bohemicus Kušta aus  dem  hellgrauen 
Schleifsteinschiefer  der  unteren  Radnitzer  Schichten  von 
dem Kohlenbergwerke „Moravia"  bei Rakonitz.  In natür- 
licher Grösse. 
Fig. II. 'Gegenabdruck  zum  vorigen  Exemplare ,  davon  bloss  der 
Cephalothorax und ein  geisseiförmiger Fuss in  doppelter 
Vergrösserung. 
Fig. III. Der Hintertheil von einem kleineren Exemplare des The- 
lyphonus bohemicus von demselben Fundorte, in drei- 
facher Vergrösserung. 
Fig. IV. Thelyphonus bohemicus,  ein anderes Exemplar von 
demselben Fundorte, bloss zweimal vergrössert. 
Die Figuren sind von Emil  Navrátil,  Schüler  der Real- 
schule in Rakonitz, nach der Natur gezeichnet. 


28. 
Příspěvky k poznání invertinu. 

Přednášel assistent Antonín Kukla dne 4. července 1884. 

Úvod. 

Ze všech tak zvaných „bez tvarných fermentů" těší se 
značnějšímu technickému významu mimo diastas ještě i in- 
vertin,  který  obsažen  jest  v  protoplasmě  kvasnic  lihových 


192 

(Saccharomyces) a jehož působením cukr třtinový mění se 
v in v er tni. 

Všickni badatelé, kteří s invertinem tím neb oným způsobem, 
z těch nebo oněch kvasnic připraveným se zabývali buď neuvádí 
nebo přímo popírají, že by působil i ve škrob a deriváty 
téhož amylodextrin a dextrin. Tak Donath*) rozhodně po- 
pírá, že by invertin ve škrob a dextrin působil, Barth**) o inver- 
taci škrobu se nezmiňuje, Adolf May er***) pak, který s invertinem po- 
měrně nejvíce pracoval, praví, že škrob invertinem se „nerozkládá", 
podobně udává i Kjeldahl t), že invertin na dextrin jakož i maltosu 
nepůsobí. V době nejnovější Bourquelotff) zkoušel účinek vodního 
výtažku kvasnic lihovarnických na škrob a shledal, že jen první 
a druhý filtrát mění škrob, další však nikoliv, z čehož soudí, že změna 
přivozena tu nikoliv invertinem nýbrž přimíseným kvasnicím 
d i a s t a s e m. 

Prof. Ant. Bělohoubek v přednáškách svých o chemii kvasné 
na c. k. české vysoké škole technické v školním roce 1882/83 však 
výslovně uváděl, že invertin v škrob působí a tvrzení své 
také experimentem dokázal. K vyzvání téhož podniknul jsem s in- 
vertinem řadu pokusů, abych číselně dokázal a odůvodnil, že in- 
vertin vskutku působí jak na škrob tak i na dextrin. 
Současně prozkoušel jsem již invertin i v jiném směru: V první 
řadě stanovil jsem množství invertinu, které kvasnice pivní poskytují, 
v řadě druhé rozpustnost invertinu ve vodě a lihu jakož i jeho 
hutnotu a složení, konečně provedl jsem i invertaci cukru třtinového 
ku porovnání invertace škrobu a dextrinu jakož i některé reakce. 

Příprava invertinu. 

Invertin připravil jsem si ze spodního droždí pivního. 
Vyprané kvasnice zbavily se cezením nadbytečné vody, umrtvily 
lihem a extrahovaly po té vodou destillovanou. Vodný extrakt peč- 
livě se vícekráte dvojnásobným filtrem cedil, až v něm žádná bunice 
kvasničná více neshledána, konečně silným lihem (90° T.) srážel. Bě- 
lavý slabě našedivělý zákal sdekantoval se, ve vodě rozpustil a znovu 


*) Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. Svazek 8, strana 795. 

**) Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. Svazek 11, strana 474. 

***) Die Lehre von den chemischen Fermenten von Dr. A. Mayer, strana 62. 

f) Die Lehre von den chemischen Fermenten von A. Mayer str. 62. 
ff) Chemisches Centralblatt XIV. str. 346. 


193 

lihem srážel. Operace tato opakovala se po třikráte i shledáno, že 
po každém srážení a opětném rozpouštění čásť invertinu, část sra- 
ženiny stala se nerozpustnou, totéž co shledal Adolf Mayer*) 
při přípravě preparátu svého. Mimo to shledal jsem, že ku každému 
dalšímu srážení vždy více bylo třeba lihu; kdežto ku srážení prvního 
původního výtažku kvasnic třeba bylo as čtyřnásobné množství lihu 
90° T, třeba bylo ku srážení třetímu, poslednímu, množství desatero- 
násobné a při tom ještě vyloučily se sotva dvě třetiny původního 
množství invertinu. Zjev tento vysvětlil jsem si teprve později při 
stanovení rozpustnosti invertinu, shledalt jsem totiž, že rozpouští 
se značnou měrou i v lihu. 

Po každém srážení byl zákal bělejším a soudě dle pozvolněj- 
šího usazování i lehčím. Posléze získaný zákal vysušen byl dokonale 
rozetíráním s absolutním lihem na misce třetí. Získán tím jemný 
prášek bělavý slabě jen našedivělý chuti osoblivé na uležený 
sýr připomínající, který pod mikroskopem jevil vzezření beztvaré. 
Připomenutí zasluhuje, že barva zákalu po posledním srážení byla 
zcela bílou, tak že preparát při rozetírání s lihem absolutním po- 
někud utrpěti musel a částečně bezpochyby as již se rozložil, čemuž 
ovšem diviti se nelze v uvážení, že iuvertin jest látkou dusíkatou, 
kteréž na vzduchu, za přítomnosti vláhy jmenovitě, rychle se roz- 
kládají. 

Chemický rozbor. 

Abych preparát svůj porovnati mohl s invertinem jiných ba- 
datelův, podrobil jsem jej elementární chemické anály si. Dle prů- 
měru čtyř souhlasících rozborů jevil preparát můj následující slou- 
čenství : 

Vláhy 12-9 % 

Uhlíka 48-56 „ 

Vodíka 3-55 „ 

Dusíka 4*11 „ 

Síry 045 „ 

Kyslíka (vypočteného ze ztráty)  . 14'00 „ 

Popele .  .  . 16-43 „ 

Po odrážce vláhy jeví se sloučenství takto: 

Uhlíka 55-75 % 

Vodíka 4075,, 


*) Organ des Centralvereins für Rübenzuckerinclustrie etc. X. strana 885. 

Tř. : Mathem<Ulcko-i>řírodovčdeká. 13 


194 

Dusíka 4-72 °/0 

Síry 0-52  „ 

Kyslíka 16*08  „ 

Popele 18-86  „ 

Sušina mého preparátu po odečtení popele obsahuje 8M4°/0 
vlastní hmoty invertinové, kteráž měla by pak následující 
sloučenství: 

Uhlíka 68-70°/o 

Vodíka 502 „ 

Dusíka 5-81 „ 

Síry 0-64 „ 

Kyslíka 19'83 „ 

Srovnáním dát svých s daty*) zprvu uváděných badatelův shle- 
dávám, že invertin můj  obsahuje  mnohem více uhlíka a mnohem 
méně kyslíka  než  preparáty  ostatních badatelův;  co  do množství 
dusíka nalézá se as uprostřed; množství vodíka též jest menší. 
Tak obsahoval invertin Donathův: 
Uhlíka    Vodíka   Dusíka 

a) 40-48    6-88    9*47   (dle Dumasovy methody) 

b) 40-53    6-38    9-36   (dle methody Will-Varrentrappovy) 
Invertin Barthův obsahoval po odečtení 22'l°/0 popele: 

Uhlíka   Vodíka   Dusíka    Síry     Kyslíka 

a) 43-9    8-4    6-0    0"63    4M7 

b) 42-6    91     6*5    0*56    41'24 

Invertin připravený dr. Adolfem May érem tímtéž způsobem, 
kteréhosi já se přidržoval, obsahoval 4-30/0 dusíka**) pouze, počítaje 
na vlastní hmotu invertinovou po odrážce popele. Týž odborník 
uvádí,***) že invertin jím ze spodního pivního droždí připravený měl 
v jednom případu jen 2-7% dusíka, však 37-2% popele. Připo- 
menutí zasluhuje tuto, že Donath připravil preparát svůj dle 
methody, kterou navrhli K. Zulkovsky a E. König f) k isolování 
beztvarých fermentů, kdežto Barth připravil invertin svůj z liso- 
vaného droždí, které 6 hodin při 105° C vysoušel, na to 12 hodin 
při 40° C vodou maceroval a vodný extrakt takto získaný srážel 
lihem. 


*) Uvedených v publikacích hned z prvu citovaných. 
**) Die Lehre von den chemischen Fermenten.  Strana 19. 
***) Organ des Central- Vereins für Rübenzuckerindustrie. Strana 888. X. (XIX) 
f) Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften in Wien.  Svazek 
LXXI. v březnu 1875: „Über den Charakter einiger ungeformter Fermente. 


195 

Přihlížeje k množství popele shledávám, že preparát můj jest 
dosti čistý, čistší aspoň než preparát Barthův, který obsahoval 22'l°/0 
popele. Přihlížejíce k různosti rozborů autorů tuto uváděných uznati 
musíme, že náhled Mayerův, který tvrdí, že čistý invertin nikdo 
dosud neměl pod rukama, nýbrž vždy směs invertinu s bílkovinami 
nebo i jinými beztvarými fermenty, správným jest. Invertin kterým- 
koliv autorem připravený nebyl nikdy čistým invertinem, nýbrž vždy 
jen extraktem kvasničným, více méně vlastního invertinu ob- 
sahujícím. Za takových okolností ovšem těžko formulu invertinu sta- 
noviti. Dr. E. Li pp mann*) přihlížeje k sloučenství Barthova pre- 
parátu (ad a uváděnému) udává takto formuli invertinu: 

Z rozboru mého jevila by se formule invertinu takto: 

^286 ^25 1-^2 1^62^' 

Mimo chemický rozbor stanovil jsem též hutnotu invertinu 
a to piknometrem pomocí lihu absolutního. Shledal jsem, že hutnota 
vysušeného mého preparátu obnáší 1-2935. 

Množství invertinu v kvasnicích pivních. 

Vzhledem k množství invertinu v kvasnic ich pivní ch 
získal jsem data následující. 

Spodní pivní droždí, kterého při pokusech svých jsem používal, 
obsahovalo 27 '99% vláhy a 72-01 % sušiny kvasničné, invertin pak 
z nich vyzískaný obsahoval 12,9"/0 vláhy a 87'l°/0 sušiny. 

Počítá-li se na původní vlhkou hmotu obou látek, poskytly mně 
spodní pivní kvasnice 0'1688°/0 invertinu, kdežto počítá-li se na 
bezvodou hmotu kvasnic, poskytnou 0'2345°/0 vlhkého invertinu, pů- 
vodního to preparátu, nebo 0'2692°j0 vysušeného invertinu; čisté 
hmoty invertinové po odrážce popele a vláhy poskytne kvas- 
ničná sušina 0-3553°l0. 

Z badatelův, kteří s invertinem se zabývali, jediný Barth zmi- 
ňuje se o výtěžku invertinu z kvasnic: 500 gramů jeho droždí po- 
skytlo mu 2 gramy invertinu, což obnášelo by 0-4°/0- 

Rozpustnost invertinu. 

Co do rozpustnosti panují různé náhledy o invertinu. 

Donath tvrdí, že jeho invertin ve vodě jest nerozpustný, 
nejvýš, že botná, kdežto Barthův invertin byl bílý prášek žluto- 
hnědou barvou ve vodě se rozpouštějící. 

*) Die Zuckerarten und ihre Derivate 1882.  Str. 137. 

13* 


196 

Prof. G u 11 n i li g,*) který glycerinem extrahoval invertin z kvasnic, 
tvrdí, že po sražení liliem ve vodě jest nerozpustný, kdežto 
Hoppe-Seyler**) tvrdí naopak, že ve vodě se rozpouští. 

Adolf May er ve svých pracích poukazuje k tomu, že srá- 
žením lihem značná část invertinu stává se ve vodě nerozpustnou 
a připomíná, že invertin jen jednou lihem sražený téměř úplně 
ve vodě jest rozpustný. 

Vůči tak různým náhledům činil jsem sám pokusy s rozpou- 
štěním a shledal, že invertin — aspoň preparát můj — rozpouští 
se nejen ve vodě ale i v lihu. Ve vodě rozpouští se preparát 
můj třikráte lihem srážený téměř úplně, třeba jen popřáti roz- 
pouštění 2 — 3 dny času a poslední zbytky špatně se rozpouštějící 
na třecí misce s vodou roztírati. Z pokusů mých vysvítá, že na 1 čásť 
invertinu dle váhy třeba k rozpuštění 493 částí vody studené nebo 
476 částí vody 40° C teplé. 

Invertin vysušený úplně rozpouští se lépe než původní vlhký 
preparát, tak na 1 čásť suchého preparátu třeba 519 částí vody 
40° C teplé čili 450 částí, vezmeme-li v počet původní váhu nevysu- 
šeného preparátu; k rozpuštění vlhkého preparátu, jak již uvedeno 
bylo, třeba 476 částí vody 40° C teplé. Rozpustnost invertinu v lihu 
zkoušena ve dvou případech; v lihu absolutním a v lihu hutnoty 
0-8609 (čili as 81° T.) a to při teplotě 40° C. Na 1 čásť vysušeného 
invertinu třeba bylo k rozpuštění 1657 částí lihu o hutnotě 0*8609: 
roztok tím způsobem získaný vskutku také cukr třtinový in- 
vertoval po vypuzení lihu při mírné teplotě vodní lázně a po při- 
dání vody. Absolutní lih rozpouští invertin jen velice nepatrně; na 
1 čásť vysušeného invertinu bylo by třeba 8000 částí lihu absolut- 
ního (tuto i v případu předešlém dle váhy ovšem): roztok po při- 
dání vody a vypuzení lihu cukr třtinový neinvertoval. Dle zkoušek 
dr. Mayera neobsahují prý lihové roztoky žádný účinný invertin 
více. ***) 

„Invertace" dextrinu a škrobu. 

Po předběžných pracích těchto přistoupil jsem k úkolu vlast- 
nímu ku zkoušení účinku invertinu nadextrin a maz škrobový. 


*) Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft.  Svazek 5. str. 821. 
**) Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft.  Svazek 4. str. 810:  „Die 

Chemie auf der 44. "Versammlung deutscher Naturforscher und Aerztc in 

Rostock." 
***) Organ des Central-Vereins für Rühenzuckerindustrie. X. str. 885. 


197 

Při práci s těmito látkami třeba veliké opatrnosti, poněvadž jak maz 
škrobový jmenovitě řídký tak i roztok dextrinu invertují se za 
přístupu vzduchu samovolně a to účinkem jistých organismů. 
V řídkém 1 — 5% mazu škrobovém volně na vzduchu postaveném 
dal se cukr Fehlingovu tekutinu redukující dokázati již 3 — 4 den, 
v 1% pak roztoku dextrinu ještě dříve. Dle stávajících náhledů 
neobsahují prý bakterie žádný invertin*), pouze bakterium 
máselné (Clostridium butyricum) obsahuje prý zvláštní, dosud blíže 
neznámý ferment beztvarý, účinkem něhož škrob bakterie ty spodob- 
ňovati mohou. Pouze některé plísně jako obyčejná zelená plíseň 
Penicillium glaucum a Aspergillus nigra obsahují prý 
invertin jelikož roztok cukru třtinového invertovati mohou ; ostatní 
plísně však neobsahují prý žádný invertin. Já nalezl v samovolně 
invertovaných roztocích dextrinu a mazu škrobového nejen plíseň 
obyčejnou zelenou, Penicillium glaucum, nýbrž i Mucory a bak- 
terie a to nejen bakterium máselné, nýbrž i bakterium mléčné, hni- 
lobné jakož i spherobakterie. 

Abych zamezil samovolnou invertaci, povařil jsem čerstvě při- 
pravený roztok dextrinu i maz škrobový a po ucpání důkladném po- 
mocí chemicky čisté bavlny nechal je teprve vychladnouti. Mimo to 
hleděl jsem k zamezení omylu prováděti vždy paralelní pokusy: týž 
roztok dextrinu nebo mazu škrobového udržoval se při určité teplotě 
jak s invertinem tak bez něho, při ucpání bavlnou chemicky čistou. 
Abych se přesvědčil, neinvertuje-li se nebo lépe řečeno nemě- 
ní-li dextrin a škrob při teplotě vyšší bodu varu se blížící 
samovolně, udržoval jsem jak maz škrobový tak roztok dextrinový po 
jistou dobu na vodní lázni při teplotě, která kolísala od 92 — 95° C. 
a to s výsledky různými. Z tří souhlasících pokusů shledal jsem, že 
maz škrobový měnil se, roztok dextrinu však nikoliv. 
Dextrin**) v jednoprocentovém roztoku, kterého při pokusech 
svých jsem používal, obsahoval již 0'081% cukru, jodem barvil se 
fialově. Po 35hodinném udržování na vodní lázni shledáno totéž 
množství cukru, dextrin se tudíž nezměnil. 

Maz škrobový **'"') rovněž l°/0 neredukoval tekutinu Fehlingovu 
a jodem modře se barvil.  Po 35hodinném udržování na vodní lázni 

*) Viz:  Die Lehre  von den chemischen Fermenten von Dr. Adolf Mayer. 
1882. str. 3. a 4. 
**) Připravený dle Na e gel i- ho.  Viz jeho: Beiträge zur näheren Kenntniss 
der Stärkegruppe. 1874. 
***) Škrob používaný — bramborový — obsahoval  14-65%  vláhy a 0-307% 
popele. 


198 

však změnil se maz v čirý roztok (v němž jen semo tamo slabounké 
kleky plovaly), který liliem silně se srážel a Fehlingovu tekutinu re- 
dukoval. Při kvantitativném stanovení dle methody Felilingovy nale- 
zeno O'018°/0 cukru co invertní počítaného. Za 1 hodinu vytvořilo se 
tu O0005°/o cukru. V mazu, který na vodní lázni udržován byl po 
53 hodin, shledáno 0-0315°/0 cukru tolikéž co invertní počítaného; 
maz změnil se tu opět v Čirou tekutinu, kteráž značněji ještě lihem 
se srážela. Za 1 hodinu vytvořilo se tuto 0'0006o/0 cukru. Při teplotě 
80° C spozorováno po 35 hodinách , že maz zřídnul a Fehlingovu 
tekutinu redukoval, množství cukru však kvantitativně stanoviti se 
nedalo. Při 70° C v jednom případu pozorována jen nezřetelná re- 
dukce, při čemž maz poněkud zřídnul, v jednom případu však žádná 
redukce postižena nebyla, ač i tu maz poněkud zřídnul. Při 40° C 
nepozorována na mazu žádná valná změna, rozumí se samo sebou, 
že též ne redukce. Při všech těchto pokusech ucpán byl ovšem jak 
maz tak roztok dextrinu bavlnou. 

Invertin k pokusům upravil jsem si vroztok ll40j0. Na 100 cc 
vody destillované použito 0*25 gramu invertinu (kterýž však úplně 
se nerozpustil, poněvadž na 1 Čásť preparátu připadá tu jen 400 částí 
vody, kdežto jest potřeba 493 částí). Na 100 cc 1% roztoku dex- 
trinu přidáváno obyčejně 10 cc roztoku invertinového tak, že na 
1 čásť invertinu připadalo 40 částí dextrinu; jen výminečně upravil 
jsem poměr jiný, kde jednalo se mně o seznání účinnosti při větší 
dávce invertinu za jinak stejných okolností. Týž roztok invertinu 
a tentýž poměr zachováván i při škrobu, kterýž upraven co l°/0 maz ; 
k vůli porovnání zkoušen byl v jednom případě i maz 5°/0- 

Výsledky pokusů seřaděné na tabulce I. a II. svědčí zcela zřejmě, 
že dextrin i škrob mění se invertinem. 

Na dextrin působí invertin nejintensivněji při 40° C. Ozna- 
číme-li množství cukru co invertní počítaného, které se v 1% dextrinu 
vytvořilo účinkem 

invertinu při teplotě obyčejné co 1    část 

vytvoří se při 30° C 3543 částí 

.    .   •  40° C 4257   „ 

.    .   „  50°C 20-57   „ 

.    .   r,  60° C 13-57   „ 

n     »   »   ^0° C —    „ 

Nápadno jest, že dextrin za obyčejné teploty invertinem jen 
velice málo se mění tak, že samovolnou invertací roztoku za pří- 
stupu vzduchu  nefiltrovaného  vytvořilo  se  za  stejný  čas  6*29krát 


J99 

tolik cukru, než co účinkem invertinu (za přístupu vzduchu filtro- 
vaného bavlnou). 

Při vyšší teplotě účinnost invertinu ochabuje, velice zřetelně 
slabší účinek invertinu postihne se při 60° C ; při vyšší teplotě, soudě 
dle shnědnutí roztoků dextrinového neb mazu škrobového, invertin 
se rozkládá. Invertin, který byl v roztoku 3j^ hodiny povářen, pů- 
sobil ještě v dextrin při nejvýhodnější teplotě 40° C a to ještě 
3'14krát intensivněji než nepovářený invertin za teploty obyčejné. 
Patrně tudíž vařením účinnost invertinu ač velice 
utrpuje, přece úplně se ještě neničí, aspoň se zřetelem 
k dextrinu; při škrobu (tabulka II. př. 9.) při nezřetelné redukci, 
která kvantitativně nedala se stanoviti, v případu tom nelze určitě 
se vyjádřiti. V našem případu při 40° C má se účinnost nepováře- 
ného invertinu k povářenému jako 13*6 : 1. 

Množství přidaného invertinu není v proportionelním 
poměru s množstvím vytvořeného cukru, vidíme tak jasně z případu 
4. a 5. (viz tabulku I.). V případu 5. přidáno třikrát tolik inver- 
tinu než co v případu 4. a přece vytvořilo se tu za stejné teploty 
v tomtéž roztoku a za stejnou dobu jen T6krát tolik cukru. 

Okolnost tato dá se vysvětliti as tím, že změna invertinem 
způsobená jde před se postupně. Preparát můj připravený dle 
Naegeli-ho obsahuje mimo dextrin jak zřejmo z jodové reakce 
(barví se fialově) i a myl o dextrin; invertin dle všeho mění nej- 
prve amylodextrin v dextrin a z tohoto teprve vytvořuje se cukr; 
jelikož postup reakce posuzován jen dle množství cukru Fehlingovu 
tekutinu redukujícího a nikoliv současně i dle množství dextrinu 
(dle rudočerveného zabarvení jodem nemůže se na kvantum ještě 
souditi), zdá se tu, že čásť účinnosti invertinu přišla na zmar, spo- 
třebovala se však zajisté v přeměnu amylodextrinu v dextrin. 

Na škrob působí invertin nej intensivněji při 50° C a nikoliv 
při 40° C jako na dextrin (Viz tabulku IL). Označíme-li množství 
cukru co invertní počítaného, které se v l°/0 mazu vytvořilo účinkem 

invertinu za teploty obyčejné co 1 

vytvoří se při 30° C 1*33 částí 

.    .   .  40°C 2-22   „ 

.    .   »  50°C 5-22   „ 

. *    .   „  60° C sledy  „ 

Samovolně „invertuje" se maz škrobový méně než za oby- 
čejné teploty s invertinem a liší se tím nápadně od dextrinu. Koztok 
dextrinu „invertuje se" samovolně 4'9krát rychleji (soudě dle vytvo- 


200 

řeuého cukru) než stejně silný maz škrobový. Invertinem za chladu 
však vytvoří se naopak v mazu škrobovém 2'57krát tolik cukru, než 
co v stejně silném roztoku dextrinu. 

Rychlejší samovolná „invertace" dextrinu dá se vysvětliti as 
tím, že příslušné organismy nalézají v dextrinu látku své vegetaci 
již přispůsobilejší, kterou snáze a rychleji spodobniti mohou než 
pouhý dosud netknutý škrob. 

Samovolně „invertuje" se škrob, lépe řečeno maz škrobový, jen 
as půlkrát tak rychle jako s invertinem (v poměru 40 : 1 přidaným). 

Rovněž nápadný rozdíl pozorujeme mezi oběma látkami v in- 
tensitě „invertace" při vyšší teplotě; kdežto při 30° C vytvoří 
se v mazu škrobovém jen l*33krát tolik cukru co. za chladu, vytvoří 
se v stejně silném roztoku dextrinovém při tomtéž poměru invertinu 
35*43krát tolik cukru než co za teploty obyčejné; při 40° C v mazu 
jen 2-22krát, v dextrinu však 42-57krát tolik než co za chladu atd. 
V stejně silném roztoku neb mazu obou látek při tomtéž množství 
invertinu vytvoří se: 

při 30° C v dextrin. roztoku 10\33krát tolik cukru, co v mazu škrobovém 
„ 40 L> „ „ <#4obrat   „     „    „     „ „ 

„ 50 Li „ „ l'üokrat   „     „ »   „     „ „ 

Invertinem mění se za tepla dextrin nápadně značně, kdežto 
za chladu jen velice málo; škrob mění se za vyšší teploty sice rovněž 
více než za chladu, však ne tak nápadně mnoho, postup změny zvět- 
šování účinnosti jde tu pozvolnějším chodem. Tím také as dá 
se vysvětliti, že nejvýhodnější teplota k „invertaci" dextrinu leží při 
40° C k invertaci škrobu však až při 50° C. Ochabnutí účinnosti 
invertinu následuje následkem toho při dextrinu již při nižším stupni 
tepla — při 50° C — (při kterém škrob ještě nejvýhodněji se mění) 
celkem ale úplné ochabnutí účinnosti invertinu při 
stejném stupni as leží a to při 70° C. Při dextrinu ochabuje 
účinnost invertinu nejvýhodnějším bodem teploty počínaje zvolna 
k 60° až při 70° C vůbec přestává při škrobu však klesá 
účinnost z nejvýhodnějšího bodu teploty — s 50° C — rapidně 
k 60° C, při kterémžto stupni množství vytvořeného cukru více ani 
kvantitativně stanoviti se nedalo. Soudě dle chování se k dextrinu 
a škrobu může se tudíž říci o invertinu, že účinnost jeho při 
60° C velice ochabuje, při 70° C pak vůbec přestává. 

Při dextrinu dá se zaražení účinnosti invertinu obzvlášť 
dobře sledovati, poněvadž roztok jeho, jak zprvu již uvedeno 
bylo, vyšší teplotou k 100° C se blížící samovolně se „nein v er- 


201 

tu j e", kdežto škrob již při 80° C se invertoval samovolně, ač množství 
cukru stanoviti kvantitativně se nedalo a nejistě i při 70° C. Když 
při 70° C maz škrobový s invertinem jsem zkoušel, shledal jsem sice, 
že redukoval Fehlingovu tekutinu (ale velice nezřetelně, tak že vy- 
loučený Cu20 teprve druhého dne po usazení se byl znatelným a to 
v množství velice malém), však těžko tvrditi jak dalece invertace 
súčastnil se tu invertin sám a jak dalece působila tu invertace samo- 
volná. Jak již z předu pojednání jsem byl uvedl, postihnul jsem při 
zkoušení samovolné invertace škrobu při 70° C v jednom případu jen 
nezřetelnou redukci, v druhém však nic ačkoliv maz poněkud zřídnul. 

Záhadné mně bylo, že invertin, ač 3/4 hodiny v roztoku*) byl 
po vařen při 40° C, na dextrin slabě sic ale přece působil, kdežto 
nepovářený při 70° C již účinkovati přestal. Abych záhadu tuto 
objasnil, udržoval jsem roztok dextrinu, který s invertinem (v poměru 
40 : 1) již po 35 hodinách při 70° C udržován byl a se neměnil, znovu 
35 hodin však při teplotě 40° C. A ejhle účinnost invertinu opět 
se objevila; shledalť jsem, že vytvořilo se mně 0'0950°/o cukru 
co invertní počítaného. Invertin působil tu38*7krát intensivněji 
než za podobných poměrů za chladu, kdežto invertin, který dříve při 
70° C udržován nebyl, působí 42-57krát intensivněji. Udržováním 
při 70° C tudíž účinnost invertinu vskutku utrpěla. 

Z pokusů těchto dá se souditi, že při teplotě 70° C 
působivost invertní v dextrin a škrob přestává; te- 
plotou tou utrpí sice účinnost jeho, ale nezničí se, ba 
ani varem úplně se ještě nezničí; za příhodné teploty 
působí taký roztok invertinu v dextrin a škrob opět 
více či méně intensivně, dle toho, jak výškou teploty 
a bezpochyby i dobou jejího trvání účinnost jeho byla 
utrpěla. 

I při škrobu dá se sledovati, že intensita „invertace" docílená 
větší dávkou invertinu, není proportionein í s množstvím přida- 
ného invertinu; pozorujeme tak nejlépe při 40° C v případu 6. a 7. 
(viz tabulku II.). Při dvojnásobné dávce invertinu (případ 7.) vytvo- 
řilo se za hodinu 000043% cukru, kdežto při jednoduché dávce 
(případ 6.) 000040% množství to zajisté nepoměrné, nepoměr- 
nější ještě než při dextrinu.  Okolnost tato dá se vysvětliti, 


Y) Za sucha invertin teplotou bodu varu neutrpuje. Viz pojednání Dr. Mayera: 
„Ueber die Wirkung des Invertins günstigsten Temperaturen.14 Organ des 
Central- Verein für Rübenzuckerindustrie X. str. 884. 


202 

jak již při dextrinu jsem se byl zmínil, „postupnou invertací", 
která u škrobu ještě více na váhu padá než u dextrinu. Při škrobu 
dá se vysvětlení toto dokázati a odůvodniti velmi dobře sledo- 
váním jodové reakce zkoušeného mazu či po zkoušce někdy již 
roztoku. Dle zkoušek Na eg elih o*) jak známo při přeměně škrobu 
vytvoří se nejprve amylodextrin jodem modro fialově (modi- 
fikace a) a červenavě fialově (modifikace ß) se barvící a z toho 
teprve dextrin a to opět dvě modifikace: erythrodextrin jodem 
rudočerveně se barvící- a achroodextrin jodem vůbec se ne- 
barvící (tekutina jen poněkud sežloutne barvou jodu). Z dextrinu 
pak vzniká cukr — dle okolností buď maltosa buď dextrosa. 
Sledujeme-li na tabulce IL, jak při jednotlivých zkouškách maz (či 
již roztok) jodem po pokusu se barvil, shledáme, že při 40° C, kde 
přece méně cukru se vytvořilo než při 50° C, nastalo zabarvení 
žluté, kdežto při 50° C jen fialové. Podobně pozorujeme v pří- 
padu 4., že l°/0 maz, který s invertinem po 50 dní za obyčejné 
teploty ve styku byl, jodem jen žlutě se barvil, ač jen 0-21287o 
cukru (co invertní počítaného) roztok obsahoval, veškerý škrob tu, 
soudě dle jodové reakce, zajisté již proměněn byl a to v dextrin 
(achroodextrin); maz 5°/0, který s invertinem za chladu po 15 dní 
udržován byl (případ 3.), ač obsahoval jen 0*34760/0 cukru (co in- 
vertní počítaného), přece již žádný škrob více neobsahoval, nýbrž 
soudě dle krásně červeného zabarvení jodem již amylodextrin ß 
a částečně i erythrodextrin obsahoval. 

Sledujeme-li tyto jodové reakce, přicházíme k pře- 
svědčení, že invertin na škrob tím způsobem účinkuje, 
že vytvořuje z něho nejprve amylodextrin pak teprve 
dextrin a posléze cukr, že účinkuje tudíž tímtéž způ- 
sobem jako jiný ferment beztvarý — diastas. 

Dle pokusů mých vytvořuje invertin za nižší nebo 
obyčejné teploty hlavně jen amylodextrin a z tohoto 
dextrin, málo však z tohoto cukru; škrob samotný nebo 
v uváděné deriváty již změněný mění se nejrychleji až 
v culcr teprve při teplotě vyšší nejlépe pak při 50° C. 

Bližších studií však třeba ještě k stanovení jakosti cukru, který 
tuto se vytvořuje. Dle všeho bude to as maltosa. Při pokusech 
svých počítal jsem cukr ten — Fehlingovu tekutinu redukující — 
co invertní, zůstavuje vypátrání vlastní povahy cukru toho dobám 


*) Beiträge zur näheren Kenntniss der Stärkegruppe. 


203 

příštím. Cukr při pokusech svých stanovil jsem obyčejnou methodou 
Fehlingovou. 

Dle toho působí-li invertin za chladu ve škrob, téměř veškerou 
svou účinnost vynakládá